Azure Adminstrator Associate Certifieringsbadge uppnått efter deltagande på AZ 104 Kurs
9,30

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(632 Reviews)

Microsoft Certified Azure Administrator (AZ-104)

Bli en certifierad Azure-administratör (AZ-104) som behärskar Azure-tjänster, säkerhet, styrning och mer. Utrusta dig för utmärkt molnhantering.

course: Microsoft Certified Azure Administrator (AZ-104)

Varighet: 4 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Förbereder till Examen : Microsoft Azure Administrator (AZ-104)

certification-icon Förbereder till Certifiering : Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

ktk-icon Deltag på denna och 60+ andra Microsoft kurser GRATIS med Unlimited Microsoft Training

Overview

AZ-104-certifieringsprovet validerar dina färdigheter som Microsoft Certified: Azure Administrator Associate. Den här utbildningen förbereder dig för en framgångsrik karriär inom molnadministration, och täcker ämnen som att hantera Azure-identiteter, säkra resurser och implementera lagringslösningar. Att uppnå denna certifiering stärker din karriär genom att visa din skicklighet i Azure-administration och öppnar dörrar till spännande möjligheter inom cloud computing-domänen.


Vem är kursen Microsoft Azure Administrator Associate (AZ-104) till för?

Microsoft Azure Administrator Associate (AZ-104)-certifieringen är designad för IT-proffs som ansvarar för att hantera och övervaka Microsoft Azure-tjänster, inklusive dator, lagring, nätverk och säkerhet. Certifieringen är idealisk för personer som har erfarenhet av Azure-administration och vill validera sina färdigheter och kunskaper inom detta område. AZ-104-certifieringen täcker olika ämnen relaterade till Azure-administration, såsom Azure-prenumerationer och resurshantering, implementering och hantering av lagringslösningar, konfigurering och hantering av virtuella nätverk, hantering av Azure-identiteter och -styrning och hantering av Azure-beräkningsresurser. Kursen lär dig hur du distribuerar, hanterar och övervakar Azure-tjänster och hur du implementerar bästa praxis för Azure-administration.


Feedback från våra AZ-104 deltagare

Kim Gøth Jensen

Instruktören var en superman på Azure. Hans kunskap är helt otrolig. Tack för en fantastisk vecka, inte minst med tanke på covid-situationen. Det här är inte min sista gång i hans klass.

Jimmie Eriksson

Jag hade en fantastisk upplevelse, fantastisk instruktör som var riktigt professionell och kunnig om ämnet. Långa dagar men värt varenda minut.


Allt du behöver för att uppnå de resultat du vill ha

Ditt personliga Learning Program ger dig de färdigheter du behöver så att du kan göra mer av det du älskar. Learning Programmet's tre steg är utformade så att du lär dig nya färdigheter som kommer att öppna upp nya möjligheter för dig.


Så här får vi dig certifierad

Readynez365: Ditt personliga Learning Program

Readynez365 plattformen erbjuder en digital väg för alla dina inlärningsresurser, från förberedelser till examen, vilket gör det till en smidig väg till nya tekniska färdigheter. Välj vad du vill (och har behov av) för att bli redo. Allt är gjort klart för dig i Readynez365 i god tid för dina utbildningar.

Utbildning designad för det virtuella klassrummet

Utbildningsmetodiken är designad till det virtuella klassrummet med fokus på att inspirera och engagera dig med en blandning av praktisk utbildning, presentationer, tekniska labbar och tester. Virtuell utbildning uppskattas också av ledare då det är det mest kostnadseffektiva sättet att utbilda på.

Mentoring från experter tar dig i mål

Det finns ett maximalt antal deltagare på utbildningen för att säkerställa enkel tillgång till personlig coaching. Du möter ackrediterade expertinstruktörer som är erfarna IT-proffs och konsulter, certifierade på högsta nivå och som tar med verkligheten in i undervisningen.

Examens- och kompetensfokus

Vi täcker alla detaljer så du kan använda det i ditt dagliga arbete och du kommer även lära dig detaljerna du behöver för att klara din examen. Det är ditt beslut om du vill genomföra examen eller inte men med våra detaljerade examensguides och hotline gör vi det enkelt för dig att få tillgång till dina examensvouchers och planera och genomföra din examen online.

Certifieringsgaranti

Din tillgång till utbildning är obegränsad och du kan utbilda dig så mycket du vill tills du klarar din examen.

Hållbar utbildning - lär med gott samvete

Lär dig med gott samvete med utbildningar som ger 96% lägre CO2-utsläpp jämfört med klassrumsutbildning. Vår organisation arbetar med minimal miljöpåverkan och vi har reducerat CO2-utsläppen med 96% sedan 2019. Vi följer ISO 14001 genom hela leveransprocessen som din garanti för hållbar utbildning.


Vad du kommer att lära dig på vår AZ-104 Microsoft Certified Azure Administrator kurs

- skapa användare och grupper
- skapa administrativa enheter
- hantera användar- och gruppegenskaper
- hantera enhetsinställningar
- utföra massuppdateringar av användare
- hantera gästkonton
- konfigurera Azure AD join
- konfigurera självbetjäningslösenordsåterställning

- skapa en anpassad roll
- ge åtkomst till Azure-resurser genom att tilldela roller i olika omfattningar
- tolka tillträdesuppdrag

- konfigurera Azure-policyer
- konfigurera resurslås
- tillämpa och hantera taggar på resurser
- hantera resursgrupper
- Hantera prenumerationer
- hantera kostnader
- konfigurera ledningsgrupper

- konfigurera nätverksåtkomst till lagringskonton
- skapa och konfigurera lagringskonton
- generera delad åtkomstsignatur (SAS) tokens
- hantera åtkomstnyckel
- konfigurera Azure AD-autentisering för ett lagringskonto
- konfigurera åtkomst till Azure Files

- exportera från Azure-jobb
- importera till Azure-jobb
- installera och använd Azure Storage Explorer
- kopiera data med hjälp av AZCopy
- implementera Azure Storage-replikering
- Konfigurera replikering av blobobjekt

- skapa en Azure-filresurs
- skapa och konfigurera Azure File Sync-tjänsten
- konfigurera Azure Blob Storage
- konfigurera lagringsnivåer
- konfigurera blob-livscykelhantering

- ändra en Azure Resource Manager-mall
- konfigurera en mall för virtuell hårddisk (VHD).
- distribuera från en mall
- spara en distribution som en Azure Resource Manager-mall
- distribuera tillägg för virtuella datorer

- konfigurera Azure Disk Encryption
- flytta virtuella datorer från en resursgrupp till en annan
- hantera VM-storlekar
- Lägg till datadiskar
- konfigurera nätverk
- omdistribuera virtuella datorer
- konfigurera hög tillgänglighet
- distribuera och konfigurera skaluppsättningar

- konfigurera storlek och skalning för Azure Container Instances
- konfigurera behållargrupper för Azure Container Instances
- konfigurera lagring för Azure Kubernetes Service (AKS)
- konfigurera skalning för AKS
- konfigurera nätverksanslutningar för AKS
- uppgradera ett AKS-kluster

- skapa en App Service-plan
- konfigurera skalningsinställningar i en App Service-plan
- skapa en apptjänst
- säkra en App Service
- konfigurera anpassade domännamn
- konfigurera säkerhetskopiering för en apptjänst
- konfigurera nätverksinställningar
- konfigurera distributionsinställningar

- skapa och konfigurera virtuella nätverk, inklusive peering
- konfigurera privata och offentliga IP-adresser
- konfigurera användardefinierade nätverksrutter
- implementera subnät
- konfigurera slutpunkter på subnät
- konfigurera privata slutpunkter
- konfigurera Azure DNS, inklusive anpassade DNS-inställningar och privata eller offentliga DNS-zoner

- skapa säkerhetsregler
- associera en nätverkssäkerhetsgrupp (NSG) till ett subnät eller nätverksgränssnitt
- utvärdera effektiva säkerhetsregler
- implementera Azure Firewall
- implementera Azure Bastion

- konfigurera Azure Application Gateway
- konfigurera en intern eller offentlig lastbalanserare
- felsöka lastbalansering

- Övervaka anslutningar på plats
- konfigurera och använda Azure Monitor for Networks
- använd Azure Network Watcher
- felsöka externa nätverk
- felsöka virtuell nätverksanslutning

- skapa och konfigurera Azure VPN Gateway
- skapa och konfigurera Azure ExpressRoute
- konfigurera Azure Virtual WAN

- konfigurera och tolka mätvärden
- konfigurera Azure Monitor-loggar
- fråga och analysera loggar
- ställa in varningar och åtgärder
- konfigurera Application Insights

- skapa ett Recovery Services-valv
- skapa och konfigurera säkerhetskopieringspolicy
- utföra säkerhetskopiering och återställning med hjälp av Azure Backup
- utför plats-till-plats-återställning genom att använda Azure Site Recovery
- konfigurera och granska säkerhetskopieringsrapporter


Möt våra instruktörer

Möt några av de instruktörer du möter på din kurs. De är experter, passionerade inom sina områden och dedikerade till att hjälpa de som vill lära sig, utforska och bli framgångsrika i sina karriärer.

Tiago Costa
#Microsoft #MVP #Azure

Tiago Costa är Microsoft MVP, Cloud Architect och rådgivare och internationell talare på Microsoft Cloud.

Ed Baker
#Microsoft #MVP #Azure #Windowsserver

Ed är Microsoft MVP sen många år och har skrivit flera officiella Microsoft kurser för Azure, Windows Server och Windows.

Jens Gilges
#Microsoft365 #Azure #AWS#AWS #Machine Learning #Ethical Hacking #Penetration Testing #Offsec #GIAC

Jens har varit MCT i 20 år, och är auktoriserad Amazon Champion Instruktör med gedigen erfarenhet som Cloud Infrastructure Security Consultant och Penetration Tester.


Hur du bäst förbereder dig för vår AZ 104 Microsoft Azure Administrator Associate kurs

På Readynez tillhandahåller vi många resurser och har erfarna experter på området. Därför är vi också mycket framgångsrika med många nöjda kunder. Du kan därför tryggt gå din kurs hos oss. För att gå kursen AZ104 krävs dock några förkunskaper.

Dessa förkunskaper ger dig den perfekta utgångspunkten för att gå kursen:

 • Förståelse för lokal virtualiseringsteknik som: virtuella datorer, virtuella nätverk och virtuella hårddiskar.
 • Förståelse av nätverkskonfiguration, inklusive TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtuella privata nätverk (VPN), brandväggar och krypteringsteknik.
 • Förståelse av Active Directory-koncept, inklusive domäner, skogar, domänkontrollanter, replikering, Kerberos-protokoll och LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
 • Förståelse för resiliens och katastrofåterställning, inklusive säkerhetskopiering och återställning.


Våra resultat

Med 15 års erfarenhet och fler än 50.000 nöjda kunder från hela världen litar organisationer som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco och många fler på Readynez att utbilda och certifiera deras medarbetare.

 • [Dictionary item: Green-check] Toppbetyg på kurser där flest deltagare ger kursen 10/10
 • [Dictionary item: Green-check] 50.000 deltagare utbildade och certifierade
 • [Dictionary item: Green-check] Globalt erkända expertinstruktörer, flertalet MVP
 • [Dictionary item: Green-check] Pålitlig leverantör av stora utbildningsprojekt för många stora organisationer

Detta är bara några av de många organisationer som litar på Readynez


Andra har också deltagit på

Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-303 & AZ-304)

Under det här Microsoft Azure kurs- och certifierings programmet kommer din expertinstruktör att träna dig i alla 9 kurser, vilka förbereder dig inför Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert certifiering.

SE KURS
Microsoft Certified Azure Developer (AZ-204)

AZ-204 är en certifiering som validerar dina färdigheter i att utveckla lösningar med hjälp av Microsoft Azure-tjänster. Förbättra din karriär genom att bli certifierad, visa expertis inom molnutveckling och Azure-teknik. Vårt utbildningsprogram förbereder dig grundligt för provet, vilket säkerställer att du har de kunskaper och färdigheter som behövs för att utmärka dig i din karriär som certifierad Microsoft Azure-utvecklare.

SE KURS

FAQ's for AZ-104

Ansvar för en Azure-administratör omfattar implementering, administrering och övervakning av identitets-, styrning, lagring, beräknings- och virtuella nätverk i en molnmiljö, plus tillhandahållande, storlek, övervaka och ändra resurser vid behov. En Azure-administratör agerar ofta som en del av ett bredare team som är engagerat i att utveckla en organisations molninfrastruktur.

AZ-104 Microsoft Azure-provet är avsett för personer som ansvarar för implementering, hantering och övervakning av identitet, styrning, lagring, beräkning och virtuella nätverk i en molnmiljö.

Provet mäter förmågan att utföra följande tekniska uppgifter: hantera Azure-identiteter och -styrning; implementera och hantera lagring; distribuera och hantera Azure-beräkningsresurser; konfigurera och hantera virtuella nätverk; och övervaka och säkerhetskopiera Azure-resurser.

AZ-104-examenscertifieringen är för alla med följande:

 • En teknisk bakgrund från en lokal eller molnmiljö
 • Förståelse för lokal virtualiseringsteknik, inklusive: virtuella datorer, virtuella nätverk och virtuella hårddiskar
 • Förståelse av nätverkskonfiguration, inklusive TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtuella privata nätverk (VPN), brandväggar och krypteringsteknik.
 • Förståelse av Active Directory-koncept, inklusive domäner, skogar, domänkontrollanter, replikering, Kerberos-protokoll och LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
 • Förståelse för resiliens och katastrofåterställning, inklusive säkerhetskopiering och återställning.

Kandidater bör också förstå alla begrepp som tas upp i Exam AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals.

Du måste uppfylla följande krav för att uppnå Microsoft Azure Administrator Certification:

 • Klara AZ-104 Microsoft Azure Administrator-provet

Du kommer att lära dig följande:

 • Introduktion/Hantera identiteter och styrning
 • Implementera och hantera lagring
 • Distribuera och hantera Azure Compute Resources
 • Konfigurera och hantera virtuella nätverk
 • Övervaka och säkerhetskopiera Azure-resurser

Microsoft Azure Administrator Certification-provet kostade 150 EUR.

Azure-rollbaserade certifieringar har ett utgångsdatum på ett år. Din certifiering kommer alltid att listas på ditt officiella Microsoft-utskrift, men i ett annat område än dina aktiva certifikat. För att förnya din Microsoft-certifiering måste du klara en onlineförnyelsebedömning på Microsoft Learn.

Typiska jobbroller för personer som innehar denna certifiering är:

 • Molningenjör
 • Systemadministratör
 • Azure-administratör
 • Molnadministratör
 • Azure Cloud Systems utvecklare
 • Azure IaaS-arkitekt
 • Azure Virtualization Engineer

Kursplanen för certifieringsprovet AZ-104 Microsoft Azure Administrator omfattar följande kritiska domäner:

Hantera Azure-identiteter och styrning (15-20%)

 • Hantera Azure AD-objekt
 • Hantera rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC)
 • Hantera prenumerationer och styrning

  Implementera och hantera lagring (15-20%)

 • Hantera lagringskonton
 • Hantera data i Azure Storage
 • Konfigurera Azure-filer och Azure blob-lagring

  Distribuera och hantera Azure-beräkningsresurser (20-25 %)

 • Automatisera distributionen av virtuella maskiner (VM) genom att använda Azure Resource Manager-mallar
 • Skapa och konfigurera virtuella datorer
 • Skapa och konfigurera behållare
 • Skapa och konfigurera Azure App Service

  Konfigurera och hantera virtuella nätverk (25-30%)

 • Implementera och hantera virtuella nätverk
 • Säker åtkomst till virtuella nätverk
 • Konfigurera lastbalansering
 • Övervaka och felsöka virtuella nätverk
 • Integrera ett lokalt nätverk med ett virtuellt Azure-nätverk

  Övervaka och säkerhetskopiera Azure-resurser (10-15 %)

 • Övervaka resurser med hjälp av Azure Monitor
 • Ställ in varningar och åtgärder
 • Implementera säkerhetskopiering och återställning
 • Applikationsinsikter
 • Azure-webbplatsåterställning
 • Azure återställningstjänstvalv

Det virtuella klassrummet är ett onlineforum där du kommer att gå med din instruktör och dina klasskamrater i realtid. Allt händer live och du kan interagera fritt, diskutera, ställa frågor och se din instruktör presentera på en whiteboard, diskutera kursmaterial och bilder, arbeta med laborationer och granska.

Ja, du kan göra tentor från alla större leverantörer som Microsoft, Cisco etc från bekvämligheten av ditt hem eller kontor.

Med Readynez gör du vilken kurs som helst i ditt hem eller på kontoret. Readynez ger stöd och bästa praxis för ditt klassrum hemma och du kan njuta av lärande med minimal inverkan på ditt dagliga liv. Dessutom sparar du kostnaderna och miljöbelastningen med att resa.

Tja, lärande är obegränsat när du är motiverad, men du behöver rätt väg för att uppnå det du vill. Readynez konsulter har många års erfarenhet av att anpassa elevvägar och vi kan designa en för dig också. Vi finns alltid tillgängliga med hjälp och vägledning, och du kan nå oss på chatten eller skriva till oss på info@readynez.com.

Vår AZ-104 utbildning är en 4-dagars Azure kurs.

Ja, våra Azure kurs AZ104 är virtuellt tillgängliga.

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}