Villkor

Om Talent

Smarta investeringar i människor och färdigheter kommer att förstärka din verksamhet och göra det möjligt för dig att uppnå vad som helst. Forma din framtid och täpp igen era mest komplexa kunskapsluckor med hjälp av en fokuserad lösning och ett omfattande utbildningsprogram för kandidater som kommer att vända spelet till er fördel. Se hur.

Kom vidare

Jag är en framåtdrivande ledare som söker en talangfull kandidat

Jag är en ambitiös kandidat som söker ett spännande jobb

Översikt

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kunden och Readynez A/S (nedan kallad Readynez). Dessa villkor gäller alla beställningar som görs till Readynez och eventuella undantag måste avtalas skriftligt.

Avgifter och Betalning

1.1 Kunden faktureras full avgift vid beställning.

1.2 Full avgift skall vara betald senast 14 dagar från fakturadatum. Om faktura skickats ut senare än 30 dagar före kursstart förfaller den till betalning omedelbart.

1.3 Sker inte betalning på förfallodagen, d.v.s senast 14 dagar efter beställning (enligt paragraf 1.2) har Readynez rätt att debitera dröjsmålsränta, påminnelseavgifter och ersättning för inkassokostnader. Vid dröjsmål av betalning efter förfallodatum räknas ränta på fakturabeloppet med 1/6 av den vid den aktuella tidpunkten gällande diskonto per påbörjad månad, dock med minst 1,75% per påbörjad månad gällande från förfallodatumet.

1.4 Alla priser är exklusive moms.

Avbokning, Ombokning och Återbetalning

2.1 När som helst upp till 30 dagar innan Kursens eller Readynez Talent Programmets startdatum för vilken en Kund är registrerad har Kunden rätt att omboka utan extra kostnad för en framtida kurs, vilket skall ske skriftligen, under förutsättning att plats finns tillgängligt.

2.2 Om en Kund önskar omboka 30 dagar eller senare innan Kursens eller Readynez Talent Programmets startdatum för vilken Kunden är registrerad har Readynez rätt att se detta som en avbokning enligt paragraf 2.4.

2.3 När som helst upp till 30 dagar innan Kursens eller Readynez Talent Programmets startdatum för vilken Kunden är registrerad har Kunden rätt att avboka denna registrering, vilket skall ske skriftligen. Readynez har rätt att ta ut en avgift för eventuella administrationskostnader, utgifter för eventuella kursmaterial som redan har delgivits Kunden från Readynez, utgifter för utveckling av den specifika Kurs som Kunden är registrerad på, eller Readynez Talent rekrytering som redan genomförts av Readynez för Kunden.

2.4 Om Kunden önskar avboka 30 dagar eller senare innan startdatumet för Kursen eller Readynez Talent Programmet för vilken Kunden är registrerad på kommer alla Kursavgifter som redan betalats in av Kunden att anses förverkade och de Kursavgifter som skulle betalas men ännu inte hade betalats vid datumet för avbokning anses utestående och skall betalas in till Readynez.

2.5 Om personen som skulle deltaga på Kursen eller Readynez Talent Programmet av någon anledning inte har möjlighet att deltaga som planerat så har Kunden rätt att ändra namn på deltagande person fram till 16 dagar innan Kursens eller Readynez Talent Programmets startdatum. Om Kunden önskar ändra namn på deltagande person senare än 16 dagar innan Kursens eller Readynez Talent Programmets startdatum kan ytterligare avgifter komma att tas ut.

2.6 Readynez har rätt att, när som helst, omboka eller avboka en Kurs eller Readynez Talent Program när det anses olämpligt att genomföra eller när antalet Kunder bokade för en specifik Kurs eller Readynez Talent Program är alltför få, vilket Readynez har exklusiv rätt att avgöra från fall till fall. I alla sådana fall skall Readynez sträva efter att informera Kunden om sådan eventuell ombokning eller avbokning så tidigt som möjligt. Readynez bär inte något ytterligare ansvar för sådan ombokning eller avbokning och inte heller något ansvar för eventuella indirekta kostnader som detta kan medföra Kunden. Readynez skall återbetala de avgifter som redan betalats in om Kunden inte önskar deltaga i senare Kurs eller Readynez Talent Program minus kostnaderna för eventuella material som redan delgivits Kunden.

Rättigheter till Kursmaterial

3.1 Alla äganderätter och upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter i samtliga kursmaterial tillhör Readynez. Kunden har endast rätt att använda kursmaterialet för Kursens syfte och för Kundens eget användande och information.

3.2 Kunden har inte rätt att kopiera kursmaterialet eller någon del däri utan skriftligt godkännade från Readynez.

Garantier och Ansvar

4.1 Readynez garanterar Kunden att Kursen eller Talent Programmen kommer genomföras med rimlig omtanke och kunskap och, så långt det är möjligt, i enlighet med den information som refererats till på Readynez's hemsida.

4.2 Readynez är inte ersättningsskyldig Kunden eller anses bryta avtalet som konsekvens av försening i genomförande eller på annat sätt inte lyckats fullfölja sina åtaganden i relation till Kursen eller Talent Programmen om förseningen eller misslyckandet berodde på något utanför Readynez's rimliga kontroll.

Certifieringsgaranti

5.1 Om Kunden inte uppnår relevant certifiering efter initialt genomförd Kurs har Kunden rätt att återkomma till och deltaga på samma Kurs så många gånger det krävs under 12 månader från det datum då Kunden först deltog på Kursen under förutsättning att tillgänglighet på Kursen finns och att Kunden betalar logikostnader, eventuella examenskostnader, eventuella kostnader för tillgång till online labbar och andra extrautgifter som Kunden ådrar sig eller som rimligen kan påläggas från Readynez.

5.2 Kunden förväntas ta med sig sitt kursmaterial när denna deltager på kurs igenom Certifieringsgarantin. Har kursmaterialet blivit uppdaterat och Kunden önskar köpa detta blir Kunden fakturerad för detta.

Generellt

6.1 Dessa villkor (tillsammans med de ytterligare villkor, om några, som skriftligen bekräftats av Readynez i samband med ingående av avtalet) utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare överenskommelser och får inte ändras utan specifik skriftlig överenskommelse därom.

6.2 Svensk lag är tillämplig för avtalet och parterna godkänner att foga sig efter den juridiska lag som Svensk domstol tillämpar.

6.3 Kursen eller Readynez Talent Programmet genomförs, om inget annat sägs i den information som ges ut av Readynez, på engelska.

6.4 Vänligen notera att fotografering och filmning kan förekomma på utbildningscentret. Bilder eller inspelningar kan användas av Readynez och deras partnerorganisationer, både av säkerhets- och reklamskäl. Genom att anlända till utbildningscentret, erkänner och accepterar du att sådana inspelningar förekommer. Notera vänligen att vi förbehåller oss rätten att använda foton eller film i alla nuvarande och framtida media globalt, utan varken monetärt eller annat ansvar mot dig.

 

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderar över något.

Readynez använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer vänligen läs vår integritetspolicy.

Integritetspolicy OK