Om Kurserna

Genom år av erfarenhet av att arbeta med mer än 1000 toppföretag i världen, har vi utformat Readynez-metoden för lärande.
Träna i vilken teknik som helst med den prisbelönta Readynez-metoden och kombinera alla varianter av inlärningsstil, teknik och plats för att ta lärandeambitioner från avsikt till effekt.

Lär dig mer om Readynez Training

Villkor

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kunden och Readynez A/S (nedan kallad Readynez). Dessa villkor gäller alla beställningar som görs till Readynez och eventuella undantag måste avtalas skriftligt.

Avgifter och Betalning
1.1 Kunden faktureras full avgift vid beställning.

1.2 Full avgift skall vara betald senast 14 dagar från fakturadatum. Om faktura skickats ut senare än 30 dagar före kursstart förfaller den till betalning omedelbart.

1.3 Sker inte betalning på förfallodagen, d.v.s senast 14 dagar efter beställning (enligt paragraf 1.2) har Readynez rätt att debitera dröjsmålsränta, påminnelseavgifter och ersättning för inkassokostnader. Vid dröjsmål av betalning efter förfallodatum räknas ränta på fakturabeloppet med 1/6 av den vid den aktuella tidpunkten gällande diskonto per påbörjad månad, dock med minst 1,75% per påbörjad månad gällande från förfallodatumet.

1.4 Alla priser är exklusive moms.

Avbokning, Ombokning och Återbetalning

Öppna allmänna kurser eller Readynez-talangprogram

Definitioner:

- Öppna allmänna kurser avser allmänt schemalagda kurser som Readynez erbjuder och för vilka alla företag, organisationer eller enskilda personer kan registrera en eller flera representanter, och som genomförs på Readynez-utbildningscenter.

- Readynez-talangprogram avser programmen som Readynez erbjuder för att ansluta arbetsgivare med examinerade studenter. Mer information finns här: https://www.readynez.com/se/talent/.

2.1 När som helst upp till 30 dagar före startdatumet för en Öppen allmän kurs eller ett Readynez-talangprogram som en kund har registrerat sig för, har kunden rätt att boka om till en senare kurs utan straffavgifter i mån av tillgång.

2.2 Om en kund vill byta datum mindre än 30 dagar innan startdatumet för en Öppen allmän kurs eller ett Readynez-talangprogram, har Readynez rätt att tolka det som en avbokning i enlighet med avsnitt 2.4.

2.3 När som helst upp till 30 dagar före startdatumet för en Öppen allmän kurs eller ett Readynez-talangprogram som en kund har registrerat sig för, har kunden rätt att avboka registreringen och Readynez har endast rätt att debitera kunden för administrativa kostnader, kostnaden för eventuellt tillhandahållet studiematerial, kostnaden för utveckling av den specifika kursen som kunden är registrerad för eller Readynez-talangrekryteringar som redan har levererats av Readynez till kunden.

2.4 Om kunden vill avboka en plats i en Öppen allmän kurs eller ett Readynez-talangprogram mindre än 30 dagar före leveransdatumet, avsäger sig kunden rätten till alla redan betalda avgifter och förblir betalningsskyldig gentemot alla kvarstående avgifter som inte har betalats.

Anpassade kurser och specialleveranser

Definition: Anpassade kurser och specialleveranser avser alla icke-allmänna schemalagda händelser som Readynez levererar till ett enskilt företag eller en organisation, endera hos kunden eller på Readynez utbildningscenter.

 2.5. För anpassade kurser och specialleveranser av något slag har kunden rätt till att boka om upp till 30 dagar för startdatumet till ett senare datum (inte längre än 12 månader framåt). Ombokningar är i mån av tillgänglighet, får endast göras en gång och kan inte avbokas senare.

2.6 Om en kund vill boka om mindre än 30 dagar innan startdatumet för en anpassad kurs eller en specialleverans, har Readynez rätt att tolka det som en avbokning i enlighet med avsnitt 2.8.

2.7 Avseende anpassade kurser och specialleveranser har kunden rätt att avboka leveransen upp till 60 dagar före leveransdatumet. Kunden kan dock debiteras eventuella utvecklingskostnader som har uppstått fram till avbokningsdatumet.

2.8 Om kunden vill avboka en anpassad kurs eller en specialleverans mindre än 60 dagar före leveransdatumet, avsäger sig kunden rätten till alla redan betalda avgifter och förblir betalningsskyldig gentemot alla kvarstående avgifter som inte har betalats.

2.9 Readynez förbehåller sig rätten att omplanera eller avbryta leverans (offentlig, anpassad eller annan) där Readynez anser att det är opraktiskt eller oönskat att leverera. I varje sådant fall ska Readynez sträva efter att meddela kunden om omplaneringen eller avbokningen så snart som möjligt. Readynez ansvarar inte för omplaneringen eller avbokningen, med undantag för att Readynez ska ersätta alla redan betalade avgifter om kunden inte vill delta i någon framtida leverans, minus kostnader för material, utveckling eller tjänster som redan levererats till kunden eller som pågår .

Rättigheter till Kursmaterial
3.1 Alla äganderätter och upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter i samtliga kursmaterial tillhör Readynez. Kunden har endast rätt att använda kursmaterialet för Kursens syfte och för Kundens eget användande och information.

3.2 Kunden har inte rätt att kopiera kursmaterialet eller någon del däri utan skriftligt godkännande från Readynez.

Garantier och Ansvar
4.1 Readynez garanterar Kunden att Kursen eller Talent Programmen kommer genomföras med rimlig omtanke och kunskap och, så långt det är möjligt, i enlighet med den information som refererats till på Readynez's hemsida.

4.2 Readynez är inte ersättningsskyldig Kunden eller anses bryta avtalet som konsekvens av försening i genomförande eller på annat sätt inte lyckats fullfölja sina åtaganden i relation till Kursen eller Talent Programmen om förseningen eller misslyckandet berodde på något utanför Readynez's rimliga kontroll.

Certifieringsgaranti
5.1 Om Kunden inte uppnår relevant certifiering efter initialt genomförd Kurs har Kunden rätt att återkomma till och deltaga på samma Kurs, genomförd av Readynez, så många gånger det krävs under 12 månader från det datum då Kunden först deltog på Kursen under förutsättning att tillgänglighet på Kursen finns och att Kunden betalar eventuella logikostnader, eventuella examenskostnader, eventuella kostnader för tillgång till online labbar och andra extrautgifter som Kunden ådrar sig eller som rimligen kan påläggas från Readynez.

5.2 Kunden förväntas ta med sig sitt kursmaterial när denna deltager på kurs igenom Certifieringsgarantin. Har kursmaterialet blivit uppdaterat och Kunden önskar köpa detta blir Kunden fakturerad för detta.

Generellt
6.1 Dessa villkor (tillsammans med de ytterligare villkor, om några, som skriftligen bekräftats av Readynez i samband med ingående av avtalet) utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare överenskommelser och får inte ändras utan specifik skriftlig överenskommelse därom.

6.2 Svensk lag är tillämplig för avtalet och parterna godkänner att foga sig efter den juridiska lag som Svensk domstol tillämpar.

6.3 Kursen eller Readynez Talent Programmet genomförs, om inget annat sägs i den information som ges ut av Readynez, på engelska.

6.4 Vänligen notera att fotografering och filmning kan förekomma på utbildningscentret. Bilder eller inspelningar kan användas av Readynez och deras partnerorganisationer, både av säkerhets- och reklamskäl. Genom att anlända till utbildningscentret, erkänner och accepterar du att sådana inspelningar förekommer. Notera vänligen att vi förbehåller oss rätten att använda foton eller film i alla nuvarande och framtida media globalt, utan varken monetärt eller annat ansvar mot dig.

6.5 Om inget annat nämns i den publicerade informationen, eller i anbudet av Readynez, så kommer de öppna, offentliga kurserna att ta plats på vårt Readynez utbildningscenter. Däremot kan det hända att Readynez emellanåt flyttar specifika kursleveranser och/eller studentboende till andra konferenscenter. 

 

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}