Om Kurserna

Genom år av erfarenhet av att arbeta med mer än 1000 toppföretag i världen, har vi utformat Readynez-metoden för lärande.
Träna i vilken teknik som helst med den prisbelönta Readynez-metoden och kombinera alla varianter av inlärningsstil, teknik och plats för att ta lärandeambitioner från avsikt till effekt.

Lär dig mer om Readynez Training
9,10

(89 Reviews)

ISACA COBIT 5 Foundation and Implementation

Ditt personliga Learning Program med allt du behöver för att på bästa sätt förbereda dig för examen och bli en Certified ISACA COBIT 5 Foundation and Implementation, med stöd från din expertinstruktör.

course: ISACA COBIT 5 Foundation and Implementation

Varighet: 3 days

Format: Virtual or Classroom

Förbereder till Examen : COBIT 5 Foundation (COBIT 5 Foundation) COBIT 5 Implementation (COBIT 5 Implementation)

Förbereder till Certifiering : ISACA: COBIT 5

Den bästa kursen för att få din ISACA COBIT 5 Foundation and Implementation Examen och Certifiering - med Certifieringsgaranti

Att uppnå ISACA COBIT 5 Foundation and Implementation certifieringen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez kurs och Learning Program har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta online kurser, tillgång till praktiska labs, Practice Test för examensförberedelser, study guides, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår Learning Platform. Väljer du vårt virtuella träningsalternativ bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläpp på 96% jämfört med alternativet i klassrummet.

 • Innehåller omfattande läromedel för bästa möjliga examensförberedelse
 • Inga föråldrade och förinspelade videor. Uppdaterade och Live instruktörsledda sessioner - garanterat!
 • Ingår i vårt Unlimited Training erbjudande, som ger dig Unlimited tillgång till säkerhetskurser
 • Fullständig support tillgänglig som hjälper dig att registrera dig, förbereda dig för och genomföra ditt examen

Vem är ISACA COBIT 5 Foundation and Implementation kursen till för?

Utbildningskursen ISACA CISM Certification (Certified Information Security Manager) är utformad för IT-proffs och informationssäkerhetschefer som ansvarar för att övervaka en organisations informationssäkerhetsprogram. Kursen omfattar områden som styrning av informationssäkerhet, riskhantering, programutveckling och hantering, incidenthantering och efterlevnad. Genom att slutföra kursen och förtjäna certifieringen visar individer sin skicklighet i att upprätta och underhålla effektiva ramverk för informationssäkerhetsstyrning, hantera risker, utveckla säkerhetsprogram och reagera på incidenter. CISM-certifieringen validerar deras expertis inom informationssäkerhetshantering och kvalificerar dem för ledarroller inom området.


Feedback från våra deltagare

Stephen Ridgway

Readynez är den bästa utbildningsleverantören jag har använt på många år. Deras kundservice är förstklassig, priserna är mycket konkurrenskraftiga och instruktörerna är excellent.

Johan Andersson

Lätt att delta över Teams och en utmärkt instruktör gav mig stort värde för den tid jag investerade.


Allt du behöver för att uppnå de resultat du vill ha

Ditt personliga Learning Program ger dig de färdigheter du behöver så att du kan göra mer av det du älskar. Learning Programmet's tre steg är utformade så att du lär dig nya färdigheter som kommer att öppna upp nya möjligheter för dig.


Så här får vi dig certifierad

Readynez365: Ditt personliga Learning Program

Readynez365 plattformen erbjuder en digital väg för alla dina inlärningsresurser, från förberedelser till examen, vilket gör det till en smidig väg till nya tekniska färdigheter. Välj vad du vill (och har behov av) för att bli redo. Allt är gjort klart för dig i Readynez365 i god tid för dina utbildningar.

Utbildning designad för det virtuella klassrummet

Utbildningsmetodiken är designad till det virtuella klassrummet med fokus på att inspirera och engagera dig med en blandning av praktisk utbildning, presentationer, tekniska labbar och tester. Virtuell utbildning uppskattas också av ledare då det är det mest kostnadseffektiva sättet att utbilda på.

Mentoring från experter tar dig i mål

Det finns ett maximalt antal deltagare på utbildningen för att säkerställa enkel tillgång till personlig coaching. Du möter ackrediterade expertinstruktörer som är erfarna IT-proffs och konsulter, certifierade på högsta nivå och som tar med verkligheten in i undervisningen.

Examens- och kompetensfokus

Vi täcker alla detaljer så du kan använda det i ditt dagliga arbete och du kommer även lära dig detaljerna du behöver för att klara din examen. Det är ditt beslut om du vill genomföra examen eller inte men med våra detaljerade examensguides och hotline gör vi det enkelt för dig att få tillgång till dina examensvouchers och planera och genomföra din examen online.

Certifieringsgaranti

Din tillgång till utbildning är obegränsad och du kan utbilda dig så mycket du vill tills du klarar din examen.

Hållbar utbildning - lär med gott samvete

Lär dig med gott samvete med utbildningar som ger 96% lägre CO2-utsläpp jämfört med klassrumsutbildning. Vår organisation arbetar med minimal miljöpåverkan och vi har reducerat CO2-utsläppen med 96% sedan 2019. Vi följer ISO 14001 genom hela leveransprocessen som din garanti för hållbar utbildning.


Vad du kommer att lära dig på vår ISACA COBIT 5 Foundation and Implementation kurs

- Upprätta och upprätthålla en informationssäkerhetsstrategi i linje med organisationens mål och mål för att styra upprättandet och den löpande förvaltningen av informationssäkerhetsprogrammet.
- Etablera och upprätthålla ett ramverk för informationssäkerhetsstyrning för att styra aktiviteter som stödjer informationssäkerhetsstrategin.
- Integrera styrning av informationssäkerhet i företagsstyrning för att säkerställa att organisationens mål och mål stöds av informationssäkerhetsprogrammet.
- Etablera och underhålla informationssäkerhetspolicyer för att kommunicera ledningens direktiv och vägleda utvecklingen av standarder, procedurer och riktlinjer.
- Utveckla affärscase för att stödja investeringar i informationssäkerhet.
- Identifiera interna och externa influenser till organisationen (till exempel teknik, affärsmiljö, risktolerans, geografisk plats, juridiska och regulatoriska krav) för att säkerställa att dessa faktorer tas upp av informationssäkerhetsstrategin.
- Få engagemang från högsta ledningen och stöd från andra intressenter för att maximera sannolikheten för framgångsrik implementering av informationssäkerhetsstrategin.
- Definiera och kommunicera roller och ansvar för informationssäkerhet i hela organisationen för att fastställa tydliga ansvarsområden och befogenheter.
- Upprätta, övervaka, utvärdera och rapportera mätetal (till exempel nyckelmålsindikatorer [KGI], nyckelprestandaindikatorer [KPIs], nyckelriskindikatorer [KRI]) för att ge ledningen korrekt information om effektiviteten av informationssäkerhetsstrategin.

- Upprätta och upprätthålla en process för klassificering av informationstillgångar för att säkerställa att åtgärder som vidtas för att skydda tillgångar är proportionella mot deras affärsvärde.
- Identifiera juridiska, regulatoriska, organisatoriska och andra tillämpliga krav för att hantera risken för bristande efterlevnad till acceptabla nivåer.
- Säkerställa att riskbedömningar, sårbarhetsbedömningar och hotanalyser genomförs regelbundet och konsekvent för att identifiera risker för organisationens information.
- Fastställa lämpliga riskbehandlingsalternativ för att hantera risker till acceptabla nivåer.
- Utvärdera informationssäkerhetskontroller för att avgöra om de är lämpliga och effektivt minska riskerna till en acceptabel nivå.
- Identifiera gapet mellan nuvarande och önskade risknivåer för att hantera risk till en acceptabel nivå.
- Integrera informationsriskhantering i affärs- och IT-processer (till exempel utveckling, upphandling, projektledning, fusioner och förvärv) för att främja en konsekvent och heltäckande informationsriskhanteringsprocess i hela organisationen.
- Övervaka befintliga risker för att säkerställa att förändringar identifieras och hanteras på lämpligt sätt.
- Rapportera bristande efterlevnad och andra förändringar i informationsrisk till lämplig ledning för att hjälpa till i beslutsprocessen för riskhantering.

- Upprätta och underhålla informationssäkerhetsprogrammet i linje med informationssäkerhetsstrategin.
- Säkerställa anpassning mellan informationssäkerhetsprogrammet och andra affärsfunktioner (till exempel personal [HR], redovisning, inköp och IT) för att stödja integration med affärsprocesser.
- Identifiera, förvärva, hantera och definiera krav på interna och externa resurser för att genomföra informationssäkerhetsprogrammet.
- Etablera och underhålla informationssäkerhetsarkitekturer (människor, process, teknik) för att köra informationssäkerhetsprogrammet.
- Etablera, kommunicera och underhålla organisatoriska informationssäkerhetsstandarder, procedurer, riktlinjer och annan dokumentation för att stödja och vägleda efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyer.
- Inrätta och underhålla ett program för informationssäkerhetsmedvetenhet och utbildning för att främja en säker miljö och en effektiv säkerhetskultur.
- Integrera informationssäkerhetskrav i organisatoriska processer (till exempel förändringskontroll, sammanslagningar och förvärv, utveckling, affärskontinuitet, katastrofåterställning) för att upprätthålla organisationens säkerhetsbaslinje.
- Integrera informationssäkerhetskrav i kontrakt och aktiviteter från tredje part (till exempel joint ventures, utlokaliserade leverantörer, affärspartners, kunder) för att upprätthålla organisationens säkerhetsbaslinje.
- Upprätta, övervaka och periodiskt rapportera programledning och operativa mätvärden för att utvärdera effektiviteten och effektiviteten av informationssäkerhetsprogrammet.

- Upprätta och upprätthålla en organisatorisk definition av, och allvarlighetshierarki för, informationssäkerhetsincidenter för att möjliggöra korrekt identifiering av och svar på incidenter.
- Upprätta och upprätthålla en incidenthanteringsplan för att säkerställa en effektiv ochsnabba svar på informationssäkerhetsincidenter.
- Utveckla och implementera processer för att säkerställa snabb identifiering av informationssäkerhetsincidenter.
- Etablera och underhålla processer för att undersöka och dokumentera informationssäkerhetsincidenter för att kunna reagera på lämpligt sätt och fastställa deras orsaker samtidigt som man följer lagar, regler och organisatoriska krav.
- Upprätta och underhålla processer för eskalering av incidenter och anmälan för att säkerställa att lämpliga intressenter är involverade i hanteringen av incidenthantering.
- Organisera, utbilda och utrusta team för att effektivt reagera på informationssäkerhetsincidenter i tid.
- Testa och granska incidentresponsplanen regelbundet för att säkerställa ett effektivt svar på informationssäkerhetsincidenter och för att förbättra responskapaciteten.
- Upprätta och underhålla kommunikationsplaner och processer för att hantera kommunikation med interna och externa enheter.
- Genomför granskningar efter incidenten för att fastställa grundorsaken till informationssäkerhetsincidenter, utveckla korrigerande åtgärder, omvärdera risker, utvärdera responsens effektivitet och vidta lämpliga korrigerande åtgärder.
- Upprätta och upprätthålla integration mellan incidentresponsplanen, katastrofåterställningsplanen och affärskontinuitetsplanen.


Möt våra instruktörer

Möt några av de instruktörer du möter på din kurs. De är experter, passionerade inom sina områden och dedikerade till att hjälpa de som vill lära sig, utforska och bli framgångsrika i sina karriärer.

Kevin Henry
#(ISC)2 #ISACA #Infosec

Kevin Henry är en globalt erkänd expert som i över 20 år har bidragit till att utbilda och certifiera människor inom IT-säkerhet, inklusive CISSP, CISM, CISA och andra.

Friedhelm Düsterhöft
#Dataprivacy #Infosec #ISO

Friedhelm har mer än 30 års erfarenhet inom IT, säkerhet och datasekretess som senior informationssäkerhetskonsult.

James Rowney
#(ISC)2 #TOGAF #Infosec

James Rowney är en välkänd expert med över 20 års bidrag till utbildning av IT-säkerhetsfärdigheter.


Hur du bäst förbereder dig för vår ISACA COBIT 5 Foundation and Implementation kurs

På Readynez tillhandahåller vi många resurser och har erfarna experter på området. Därför är vi också mycket framgångsrika med många nöjda kunder. Du kan därför tryggt gå din kurs hos oss. Det finns inga formella krav för att delta i CISM-kursen, men för att erhålla certifieringen måste du, förutom att klara ditt CISM-prov, kunna dokumentera att följande förutsättningar är på plats:

Skicka in verifierade bevis på minst fem års arbete inom informationssäkerhet, med minst tre års informationssäkerhetshanteringsarbete inom tre eller fler av de fyra domänområdena.

Arbetslivserfarenheten måste ha förvärvats inom de 10 åren före datumet för ansökan om certifiering eller inom 5 år från det datum då provet ursprungligen godkändes.

Ersättning för erfarenhet

Följande säkerhetsrelaterade certifieringar och erfarenhet av informationssystem kan användas för att utföra den angivna mängden informationssäkerhetsarbete.

Två år:

 • Valid Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • Giltig Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • Magisterexamen i informationssäkerhet eller ett relaterat område (t.ex. företagsekonomi, informationssystem, informationssäkerhet)

Ett år:

 • Ett helt års erfarenhet av hantering av informationssystem
 • Kompetensbaserade säkerhetscertifieringar (t.ex. SANS Global Information Assurance
 • Certification (GIAC), Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), CompTIA Security +)
 • Erfarenheten kan inte ersätta någon del av kravet på tre års arbete inom informationssäkerhetshantering.


Våra resultat

Med 15 års erfarenhet och fler än 50.000 nöjda kunder från hela världen litar organisationer som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco och många fler på Readynez att utbilda och certifiera deras medarbetare.

 • Toppbetyg på kurser där flest deltagare ger kursen 10/10
 • 50.000 deltagare utbildade och certifierade
 • Globalt erkända expertinstruktörer, flertalet MVP
 • Pålitlig leverantör av stora utbildningsprojekt för många stora organisationer

Detta är bara några av de många organisationer som litar på Readynez


Andra har också deltagit på

ISACA CRISC Certification (Certified in Risk and Information Systems Control)

Att uppnå ISACA CRISC Certification (Certified in Risk and Information Systems Control) certifieringen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez kurs och Learning Program har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta online kurser, tillgång till praktiska labs, Practice Test för examensförberedelser, study guides, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår Learning Platform. Väljer du vårt virtuella träningsalternativ bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläpp på 96% jämfört med alternativet i klassrummet.

SE KURS
ISACA CISA Certification

Att uppnå ISACA CISA Certificationcertifieringen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez kurs och Learning Program har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta online kurser, tillgång till praktiska labs, Practice Test för examensförberedelser, study guides, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår Learning Platform. Väljer du vårt virtuella träningsalternativ bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläpp på 96% jämfört med alternativet i klassrummet.

SE KURS

FAQ's

The Virtual Classroom is an online room, where you will join your instructor and fellow classmates in real time. Everything happens live and you can interact freely, discuss, ask questions, and watch your instructor present on a whiteboard, discuss the courseware and slides, work with labs, and review.

Yes, you can sit exams from all the major Vendors like Microsoft, Cisco etc from the comfort of your home or office.

With Readynez you do any course form the comfort of your home or office. Readynez provides support and best practices for your at-home classroom and you can enjoy learning with minimal impact on your day-to-day life. Plus you'll save the cost and the environmental burden of travelling.

Well, learning is limitless, when you are motivated, but you need the right path to achieve what you want. Readynez consultants have many years of experience customizing learner paths and we can design one for you too. We are always available with help and guidance, and you can reach us on the chat or write us at info@readynez.com.

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}