Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

ISACA CISA Certifieringsbadge uppnått efter deltagande på Certifierad Information Systems Auditor CISA Certification Kurs
9,10

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(435 Reviews)

ISACA CISA Certification

Leda inom revision av informationssystem med CISA. Utveckla expertis för att utvärdera, kontrollera och övervaka IT-system för att säkerställa säkerhet och efterlevnad.

course: ISACA CISA Certification

Varighet: 4 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Förbereder till Examen : Certified Information Systems Auditor (CISA)

certification-icon Förbereder till Certifiering : ISACA: Certified Information Systems Auditor (CISA)

ktk-icon Deltag på denna och 60+ andra Security kurser GRATIS med Unlimited Security Training

Översikt

Ge dig ut på en transformativ resa med ISACA CISA-certifieringen. Lyft din karriär genom riktad utbildning och bli certifierad för att navigera i den dynamiska världen av informationssystemrevision. Vårt specialiserade program utrustar dig med den expertis som behövs för att klara CISA-provet, och låser upp oöverträffade möjligheter till tillväxt och framgång i din professionella resa. Investera i din framtid idag och bli en certifierad ledare inom IT-revisionsvärlden.

I kursen ingår
 • intructor-iconinstruktörsledd utbildning
 • intructor-iconPractice test
 • intructor-iconSjälvstudiematerial
 • intructor-iconPersonlig inlärningsplan
 • intructor-iconCertifieringsgaranti
 • intructor-iconE-post, chatt och telefonsupport

Toppföretag litar på Readynez

Vem riktar sig kursen till?

Vilka deltar i ISACA CISA kursen?

ISACA CISA utbildning och certifieringen (Certified Information Systems Auditor) är avsedd för dem som arbetar inom området för revision, kontroll och säkerhet av informationssystem. Den är designad för dem som vill validera sina kunskaper och färdigheter i att granska, kontrollera och säkra informationssystem i organisationer. CISA-certifieringen täcker ett brett spektrum av ämnen relaterade till informationssystemrevision och säkerhet, inklusive revisionsprocessen för informationssystem, styrning och förvaltning av IT, anskaffning, utveckling och implementering av informationssystem, drift av informationssystem, underhåll och servicehantering, och skydd av informationstillgångar.

Kursinnehåll

Vad du kommer att lära dig på vår ISACA CISA Certifierings kurs.

 • Revisionsprocess för informationssystem (21 procent).
 • Styrning och förvaltning av IT (17 procent).
 • Informationssystem, förvärv, utveckling och implementering (12 procent).
 • Informationssystemdrift och affärsresiliens (23 procent).
 • Skydd av informationstillgångar (27 procent).
 • IS revisionsstandarder, riktlinjer och etiska koder
 • Affärsprocesser
 • Typer av kontroller
 • Riskbaserad revisionsplanering
 • Typer av revisioner och bedömningar
 • Revisionsprojektledning
 • Provtagningsmetodik
 • Tekniker för insamling av revisionsbevis
 • Dataanalys
 • Rapporterings och kommunikationstekniker
 • ITstyrning och ITstrategi
 • ITrelaterade ramar
 • ITstandarder, policyer och procedurer
 • Organisationsstruktur
 • Enterprise Architecture
 • Enterprise Risk Management
 • Mognadsmodeller
 • Lagar, förordningar och branschstandarder som påverkar organisationen
 • ITresurshantering
 • Förvärv och förvaltning av ITtjänster
 • Uppföljning och rapportering av ITprestanda
 • Kvalitetssäkring och kvalitetsledning av IT
 • Projektstyrning och ledning
 • Affärsfall och genomförbarhetsanalys
 • Metoder för systemutveckling
 • Kontrollidentifiering och design
 • Testmetoder
 • Konfigurations och releasehantering
 • Systemmigrering, infrastrukturinstallation och datakonvertering
 • Granskning efter implementering
 • Vanliga teknikkomponenter
 • IT Asset Management
 • Jobbplanering och produktionsprocessautomatisering
 • Systemgränssnitt
 • Slutanvändarberäkning
 • Datastyrning
 • System Performance Management
 • Problem och incidenthantering
 • Ändring, konfiguration, release och korrigeringshantering
 • IT Service Level Management
 • Databashantering
 • Business Impact Analysis (BIA)
 • Systemtålighet
 • Säkerhetskopiering, lagring och återställning av data
 • Business Continuity Plan (BCP)
 • Disaster Recovery Plans (DRP)
 • Domän 5—Skydd av informationstillgångar
 • Ramar, standarder och riktlinjer för säkerhet för informationstillgångar
 • Integritetsprinciper
 • Fysisk åtkomst och miljökontroller
 • Identitets och åtkomsthantering
 • Nätverks och slutpunktssäkerhet
 • Dataklassificering
 • Datakryptering och krypteringsrelaterade tekniker
 • Public Key Infrastructure (PKI)
 • Webbaserad kommunikationsteknik
 • Virtualiserade miljöer
 • Mobila, trådlösa och InternetofThings (IoT)enheter
 • Utbildning och program för säkerhetsmedvetenhet
 • Attackmetoder och tekniker för informationssystem
 • Säkerhetstestverktyg och tekniker
 • Säkerhetsövervakningsverktyg och tekniker
 • Incident Response Management
 • Bevisinsamling och kriminalteknik

Förberedelse

Hur du bäst förbereder dig för vår ISACA CISA training.

 • [Dictionary item: Orange-check] Högst ett års erfarenhet av informationssystem ELLER ett års erfarenhet av finansiell eller operativ revision kan ersätta ett års erfarenhet av revision, kontroll eller säkerhet av informationssystem
 • [Dictionary item: Orange-check] 60 till 120 avslutade universitets-/högskoleterminstimmar (motsvarande en kandidatexamen) kan ersättas med ett respektive två års erfarenhet av informationssystemrevision, kontroll eller säkerhetserfarenhet
 • [Dictionary item: Orange-check] Två år som heltidsanställd universitetsinstruktör inom ett relaterat område (t.ex. datavetenskap, redovisning, revision av informationssystem) kan ersätta ett års erfarenhet av revision, kontroll eller säkerhetserfarenhet av informationssystem.
 • [Dictionary item: Orange-check] Erfarenhet måste ha inhämtats inom 10-årsperioden före ansökningsdagen för certifiering eller inom fem år från datumet för första godkänd tentamen.
 • [Dictionary item: Orange-check] Om ansökan om certifiering inte lämnas in inom fem år från det att provet blivit godkänt krävs omprövning och godkänd tentamen.
 • [Dictionary item: Orange-check] All erfarenhet kommer att verifieras oberoende med arbetsgivare.

Möt våra instruktörer

Möt några av de instruktörer du möter på din kurs. De är experter, passionerade inom sina områden och dedikerade till att hjälpa de som vill lära sig, utforska och bli framgångsrika i sina karriärer.

tiago-costa

Kevin Henry

Kevin Henry är en globalt erkänd expert som i över 20 år har bidragit till att utbilda och certifiera människor inom IT-säkerhet, inklusive CISSP, CISM, CISA och andra.

Kevin Henry is a well-known and highly respected expert instructor with Readynez.

Kevin has served for many years as an authorised instructor for (ISC)2 and he is renowned for his 20-year contribution to learners training for IT security skills- and certifications such as the CISSP, CSSLP, CISM, CISA and CCSP everywhere in the world.

Kevin is a force to be reckoned with, being an authorised instructor and training no less than 9.000 online learners monthly in the fields of information security and audit, in addition to the many students that attend his instructor-led courses with Readynez

He is also one of the most highly-rated instructors and most often he is given scores of 10/10 by his students with comments like these:

“Fantastic teaching and coaching” 

Fredrik Palmquist Orange

“Most Excellent educator” 

Jens Johanson Trafikverket

 

LÄS MER
Read Less
tiago-costa

Friedhelm Düsterhöft

Friedhelm har mer än 30 års erfarenhet inom IT, säkerhet och datasekretess som senior informationssäkerhetskonsult.

Friedhelm Düsterhöft is a Senior Information Security Consultant, Auditor, Trainer and Managing Director, and has 30+ years of work experience in IT, Information Security and Data Privacy.

He has contributed to various PECB whitepapers and articles, such as ’Information Security in Banks and Financial Institutions’, ‘What Does SIEM Stand For?’, ‘Why Organizations Fail to Pass an Audit’ and “How to Integrate ISO/IEC 27032 Cybersecurity with ISMS?’.

LÄS MER
Read Less
tiago-costa

James Rowney

James Rowney är en välkänd expert med över 20 års bidrag till utbildning av IT-säkerhetsfärdigheter.

James has worked on many large mission critical environments in some of the largest companies in their industries.

Understanding business requirements and drivers are essential to any strategy and design. Understanding environments are key to any application or infrastructure changes, both the immediate services they interface with and those beyond. A failure to satisfy Non Functional Requirements can not be fixed by a process.

Specialties: CISSP, CCSP, AWS Solution Architect Associate, TOGAF 9 certified 86080 member of The Association of Enterprise Architects (AEA) - 27519830. BCS Solution & Enterprise Architect Certified - AMBCS - 990529878, Linux RHCE V5 expired, RHCVA Unix, Storage, SAN, Netbackup, Clusters, Design and Delivery of Infrastructure.

 

LÄS MER
Read Less

FAQ

Vanliga frågor för CISA kursen.

ISACA-certifieringen Certified Information Systems Auditor (CISA) är en globalt erkänd legitimation för yrkesverksamma som arbetar med revision, kontroll och säkerhet av informationssystem. CISA validerar ens expertis i att bedöma och utvärdera informationssystem, tillhandahålla försäkran om deras säkerhet och säkerställa effektiv styrning och riskhantering.

Lås upp din potential med Readynez och besegra ISACA CISA-examen. Vår omfattande kurs ger individer och team de kunskaper och färdigheter som behövs för att säkert navigera i krångligheterna med revision av informationssystem. Få försprång i din karriär när du förbereder dig för framgång och blir en certifierad expert inom IT-revisionens dynamiska område. Readynez är din partner för att uppnå excellens inom certifiering.

För att kvalificera sig för ISACAs CISA-certifiering behöver kandidater minst fem års yrkeserfarenhet av revision, kontroll eller säkerhet av informationssystem. Alternativt kan kandidater ersätta upp till tre års erfarenhet med en tillämplig examen. Skicka in dokumentation och uppfylla utbildningskrav för behörighet.

CISA-examensavgifterna är ej återbetalningsbara och ej överförbara. De inkluderar de kostnader som organisationerna drar på sig med examensledare, poängprocessen och användning av testcentret. Medlemmar i ISACA betalar $575, medan icke-ISACA-medlemmar betalar $760 för CISA-provet.

ISACA CISA-examensplanen omfattar fyra domäner: Revisionsprocess för informationssystem, styrning och ledning av IT, anskaffning, utveckling och implementering av informationssystem, och drift av informationssystem, underhåll och tjänstehantering. Examinationen täcker viktiga expertområden och utvärderar kandidater på deras färdigheter i revision av informationssystem, styrning, riskhantering och operativ praxis.

Ja, certifieringen av ISACA Certified Information Systems Auditor (CISA) är högt ansedd inom IT- och informationssäkerhetsbranschen. CISA visar expertis inom revision av informationssystem, styrning, riskhantering och kontroll. Att inneha en CISA-certifiering kan förbättra karriärmöjligheterna, öppna dörrar till seniora roller och validera ditt engagemang för att upprätthålla höga standarder inom informationssystemsäkerhet och revisionsrutiner.

Tidslinjen för att bli ISACA CISA-certifierad varierar baserat på individuella faktorer som tidigare erfarenhet, studievanor och förberedelsemetoder. I genomsnitt spenderar kandidater flera månader med att förbereda sig för provet. Detta inkluderar att studera domänerna, öva med exempelfrågor och få en heltäckande förståelse för informationssystemens revisionsprinciper. När de väl är förberedda kan kandidaterna schemalägga och ta CISA-provet.

ISACA erbjuder både personliga och online-examensalternativ för certifiering av Certified Information Systems Auditor (CISA).

Svårigheten för ISACA Certified Information Systems Auditor (CISA) examen kan variera beroende på en individs bakgrund, erfarenhet och förberedelser. CISA-provet är känt för sin omfattande täckning av informationssystemrevision, styrning, riskhantering och kontrollkoncept.

Provkandidatresultat omvandlas till skalade poäng med en vanlig skala på 200-800. En skalad poäng på 450 eller högre krävs för att bli godkänd.

För att underhålla din CISA® krävs att du tjänar minst 20 CPEs årligen och totalt 120 CPEs under en 3-årsperiod.

CISA-innehavare kan tjäna löner från $80 000 till $120 000 per år, beroende på de nämnda faktorerna.

Recensioner

Feedback från våra deltagare.

thomas-willer-img

Stephen Ridgway

Readynez är den bästa utbildningsleverantören jag har använt på många år. Deras kundservice är förstklassig, priserna är mycket konkurrenskraftiga och instruktörerna är excellent.

jordan-hind-img

Johan Andersson

Lätt att delta över Teams och en utmärkt instruktör gav mig stort värde för den tid jag investerade.

Varför betala mer?

Sikta högre än en certifiering Bemästra dem allamedal-icon

Varför nöja sig med bara en certifieringskurs när du kan delta på ALLA certifieringskurser till ett pris som är lägre än priset för en kurs?

Group-1798
 • [Dictionary item: Orange-check] 60+ kurser till ett pris som är lägre än priset för en kurs
 • [Dictionary item: Orange-check] LIVE instruktörsledda kurser
 • [Dictionary item: Orange-check] Expertinstruktörer tillgängliga för dig
 • [Dictionary item: Orange-check] Pengar-tillbaka-garanti
 • [Dictionary item: Orange-check] Flexibla betalningsmöjligheter
UTFORSKA UNLIMITED TRAINING

Ett perfekt sätt för oss att utveckla de kompetenser vi behöver för att bli framgångsrika

it's-IT Kasper Meyer Christensen


En utbildningslösning så bra att den betalar sig själv

50%
MINIMUM BESPARING

Verksamheter som använder Unlimited Training sparar minst 50% på sin utbildning och certifiering - och många upp till 80%

2,4 x
KURSER PR LICENS

Deltagare med Unlimited Training licens genomför i genomsnitt 2,4 kurser per år


Få mer för mindre med Unlimited Training

Courses

60+ INSTRUKTÖRSLEDDA KURSER

För ett pris som är lägre än priset för en kurs

Quality

SAMMA HÖGA READYNEZ KVALITET

Bara billigare och mer flexibelt

Flexible

FLEXIBLA BETALNINGSMÖJLIGHETER

Det enklaste, billigaste och mest flexibla sättet att bli certifierad på

Unlimited

OBEGRÄNSAD TILLGÅNG

Deltag på så många kurser du vill - inga begränsningar!

Money Gaurantee

PENGAR-TILLBAKA-GARANTI

Vi betalar tillbaka om kostnaden för licensen överstiger värdet på din utbildning

Training

BARA LIVE UTBILDNINGAR

Interagera 1-till-1 med 50+ erfarna instruktörer

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}