ISACA CISM Certifieringsbadge uppnått efter deltagande på CISM Certifierad Information Security Manager Certification Kurs
9,50

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(543 Reviews)

ISACA CISM Certification

Excel i informationssäkerhetshantering med CISM. Skaffa dig färdigheter i styrning, riskhantering, efterlevnad och incidentrespons för att få organisatorisk motståndskraft.

course: ISACA CISM Certification

Varighet: 4 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Förbereder till Examen : Certified Information Security Manager (CISM)

certification-icon Förbereder till Certifiering : ISACA: Certified Information Security Manager (CISM)

ktk-icon Deltag på denna och 60+ andra Security kurser GRATIS med Unlimited Security Training

Overview

Skapa en väg till framgångss med ISACA CISM-certifiering, en höjdpunkt inom informationssäkerhetshantering. Få expertutbildning för CISM-provet, bli certifierad och stärk din roll som ledare för att skydda informationstillgångar. Lyft din karriär till nya höjder med en certifiering som skiljer dig åt inom cybersäkerhetsområdet. Lyft dina färdigheter, avancera i din karriär och säkra en framtid i framkant av informationssäkerhet.


Vem är ISACA CISM kursen (CISM) för?

ISACA Certified Information Security Manager CISM certifieringen är för informationssäkerhetsproffs som är involverade i att hantera informationssäkerhetsprogram. Det syftar till att utrusta dig med de färdigheter och kunskaper som behövs för att hantera en organisations informationssäkerhetsprogram och täcker fyra domäner: Informationssäkerhetsstyrning, Riskhantering, Utveckling och hantering av informationssäkerhetsprogram och Incidenthantering för informationssäkerhet.


Feedback från fåra CISM deltagare

Stephen Ridgway

Readynez är den bästa utbildningsleverantören jag har använt i många år. Deras kundservice är förstklassig, priserna är mycket konkurrenskraftiga och instruktörerna är utmärkta.

Maria Simon Marcos

"Jag gick på CISM-träningen med Readynez och det här var den bästa träningen jag någonsin varit på! Instruktören gjorde det extremt enkelt att följa och gav exempel från verkligheten, och allt hände online! "


Allt du behöver för att uppnå de resultat du vill ha

Ditt personliga Learning Program ger dig de färdigheter du behöver så att du kan göra mer av det du älskar. Learning Programmet's tre steg är utformade så att du lär dig nya färdigheter som kommer att öppna upp nya möjligheter för dig.


Så här får vi dig certifierad

Readynez365: Ditt personliga Learning Program

Readynez365 plattformen erbjuder en digital väg för alla dina inlärningsresurser, från förberedelser till examen, vilket gör det till en smidig väg till nya tekniska färdigheter. Välj vad du vill (och har behov av) för att bli redo. Allt är gjort klart för dig i Readynez365 i god tid för dina utbildningar.

Utbildning designad för det virtuella klassrummet

Utbildningsmetodiken är designad till det virtuella klassrummet med fokus på att inspirera och engagera dig med en blandning av praktisk utbildning, presentationer, tekniska labbar och tester. Virtuell utbildning uppskattas också av ledare då det är det mest kostnadseffektiva sättet att utbilda på.

Mentoring från experter tar dig i mål

Det finns ett maximalt antal deltagare på utbildningen för att säkerställa enkel tillgång till personlig coaching. Du möter ackrediterade expertinstruktörer som är erfarna IT-proffs och konsulter, certifierade på högsta nivå och som tar med verkligheten in i undervisningen.

Examens- och kompetensfokus

Vi täcker alla detaljer så du kan använda det i ditt dagliga arbete och du kommer även lära dig detaljerna du behöver för att klara din examen. Det är ditt beslut om du vill genomföra examen eller inte men med våra detaljerade examensguides och hotline gör vi det enkelt för dig att få tillgång till dina examensvouchers och planera och genomföra din examen online.

Certifieringsgaranti

Din tillgång till utbildning är obegränsad och du kan utbilda dig så mycket du vill tills du klarar din examen.

Hållbar utbildning - lär med gott samvete

Lär dig med gott samvete med utbildningar som ger 96% lägre CO2-utsläpp jämfört med klassrumsutbildning. Vår organisation arbetar med minimal miljöpåverkan och vi har reducerat CO2-utsläppen med 96% sedan 2019. Vi följer ISO 14001 genom hela leveransprocessen som din garanti för hållbar utbildning.


Vad du kommer att lära dig på vår ISACA CISM kurs

- Upprätta och upprätthålla en informationssäkerhetsstrategi i linje med organisationens mål och mål för att styra upprättandet och den löpande förvaltningen av informationssäkerhetsprogrammet.
- Etablera och upprätthålla ett ramverk för informationssäkerhetsstyrning för att styra aktiviteter som stödjer informationssäkerhetsstrategin.
- Integrera styrning av informationssäkerhet i företagsstyrning för att säkerställa att organisationens mål och mål stöds av informationssäkerhetsprogrammet.
- Etablera och underhålla informationssäkerhetspolicyer för att kommunicera ledningens direktiv och vägleda utvecklingen av standarder, procedurer och riktlinjer.
- Utveckla affärscase för att stödja investeringar i informationssäkerhet.
- Identifiera interna och externa influenser till organisationen (till exempel teknik, affärsmiljö, risktolerans, geografisk plats, juridiska och regulatoriska krav) för att säkerställa att dessa faktorer tas upp av informationssäkerhetsstrategin.
- Få engagemang från högsta ledningen och stöd från andra intressenter för att maximera sannolikheten för framgångsrik implementering av informationssäkerhetsstrategin.
- Definiera och kommunicera roller och ansvar för informationssäkerhet i hela organisationen för att fastställa tydliga ansvarsområden och befogenheter.
- Upprätta, övervaka, utvärdera och rapportera mätetal (till exempel nyckelmålsindikatorer [KGI], nyckelprestandaindikatorer [KPIs], nyckelriskindikatorer [KRI]) för att ge ledningen korrekt information om effektiviteten av informationssäkerhetsstrategin.

- Upprätta och upprätthålla en process för klassificering av informationstillgångar för att säkerställa att åtgärder som vidtas för att skydda tillgångar är proportionella mot deras affärsvärde.
- Identifiera juridiska, regulatoriska, organisatoriska och andra tillämpliga krav för att hantera risken för bristande efterlevnad till acceptabla nivåer.
- Säkerställa att riskbedömningar, sårbarhetsbedömningar och hotanalyser genomförs regelbundet och konsekvent för att identifiera risker för organisationens information.
- Fastställa lämpliga riskbehandlingsalternativ för att hantera risker till acceptabla nivåer.
- Utvärdera informationssäkerhetskontroller för att avgöra om de är lämpliga och effektivt minska riskerna till en acceptabel nivå.
- Identifiera gapet mellan nuvarande och önskade risknivåer för att hantera risk till en acceptabel nivå.
- Integrera informationsriskhantering i affärs- och IT-processer (till exempel utveckling, upphandling, projektledning, fusioner och förvärv) för att främja en konsekvent och heltäckande informationsriskhanteringsprocess i hela organisationen.
- Övervaka befintliga risker för att säkerställa att förändringar identifieras och hanteras på lämpligt sätt.
- Rapportera bristande efterlevnad och andra förändringar i informationsrisk till lämplig ledning för att hjälpa till i beslutsprocessen för riskhantering.

- Upprätta och underhålla informationssäkerhetsprogrammet i linje med informationssäkerhetsstrategin.
- Säkerställa anpassning mellan informationssäkerhetsprogrammet och andra affärsfunktioner (till exempel personal [HR], redovisning, inköp och IT) för att stödja integration med affärsprocesser.
- Identifiera, förvärva, hantera och definiera krav på interna och externa resurser för att genomföra informationssäkerhetsprogrammet.
- Etablera och underhålla informationssäkerhetsarkitekturer (människor, process, teknik) för att köra informationssäkerhetsprogrammet.
- Etablera, kommunicera och underhålla organisatoriska informationssäkerhetsstandarder, procedurer, riktlinjer och annan dokumentation för att stödja och vägleda efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyer.
- Inrätta och underhålla ett program för informationssäkerhetsmedvetenhet och utbildning för att främja en säker miljö och en effektiv säkerhetskultur.
- Integrera informationssäkerhetskrav i organisatoriska processer (till exempel förändringskontroll, sammanslagningar och förvärv, utveckling, affärskontinuitet, katastrofåterställning) för att upprätthålla organisationens säkerhetsbaslinje.
- Integrera informationssäkerhetskrav i kontrakt och aktiviteter från tredje part (till exempel joint ventures, utlokaliserade leverantörer, affärspartners, kunder) för att upprätthålla organisationens säkerhetsbaslinje.
- Upprätta, övervaka och periodiskt rapportera programledning och operativa mätvärden för att utvärdera effektiviteten och effektiviteten av informationssäkerhetsprogrammet.

- Upprätta och upprätthålla en organisatorisk definition av, och allvarlighetshierarki för, informationssäkerhetsincidenter för att möjliggöra korrekt identifiering av och svar på incidenter.
- Upprätta och upprätthålla en incidenthanteringsplan för att säkerställa en effektiv ochsnabba svar på informationssäkerhetsincidenter.
- Utveckla och implementera processer för att säkerställa snabb identifiering av informationssäkerhetsincidenter.
- Etablera och underhålla processer för att undersöka och dokumentera informationssäkerhetsincidenter för att kunna reagera på lämpligt sätt och fastställa deras orsaker samtidigt som man följer lagar, regler och organisatoriska krav.
- Upprätta och underhålla processer för eskalering av incidenter och anmälan för att säkerställa att lämpliga intressenter är involverade i hanteringen av incidenthantering.
- Organisera, utbilda och utrusta team för att effektivt reagera på informationssäkerhetsincidenter i tid.
- Testa och granska incidentresponsplanen regelbundet för att säkerställa ett effektivt svar på informationssäkerhetsincidenter och för att förbättra responskapaciteten.
- Upprätta och underhålla kommunikationsplaner och processer för att hantera kommunikation med interna och externa enheter.
- Genomför granskningar efter incidenten för att fastställa grundorsaken till informationssäkerhetsincidenter, utveckla korrigerande åtgärder, omvärdera risker, utvärdera responsens effektivitet och vidta lämpliga korrigerande åtgärder.
- Upprätta och upprätthålla integration mellan incidentresponsplanen, katastrofåterställningsplanen och affärskontinuitetsplanen.


Möt våra instruktörer

Möt några av de instruktörer du möter på din kurs. De är experter, passionerade inom sina områden och dedikerade till att hjälpa de som vill lära sig, utforska och bli framgångsrika i sina karriärer.

Kevin Henry
#(ISC)2 #ISACA #Infosec

Kevin Henry är en globalt erkänd expert som i över 20 år har bidragit till att utbilda och certifiera människor inom IT-säkerhet, inklusive CISSP, CISM, CISA och andra.

Friedhelm Düsterhöft
#Dataprivacy #Infosec #ISO

Friedhelm har mer än 30 års erfarenhet inom IT, säkerhet och datasekretess som senior informationssäkerhetskonsult.

James Rowney
#(ISC)2 #TOGAF #Infosec

James Rowney är en välkänd expert med över 20 års bidrag till utbildning av IT-säkerhetsfärdigheter.


Hur du bäst förbereder dig för vår CISM utbildning

På Readynez tillhandahåller vi många resurser och har erfarna experter på området. Därför är vi också mycket framgångsrika med många nöjda kunder. Du kan därför tryggt gå din kurs hos oss. Det finns inga formella krav för att delta i CISM-kursen, men för att erhålla certifieringen måste du, förutom att klara ditt CISM-prov, kunna dokumentera att följande förutsättningar är på plats:

Skicka in verifierade bevis på minst fem års arbete inom informationssäkerhet, med minst tre års informationssäkerhetshanteringsarbete inom tre eller fler av de fyra domänområdena.

Arbetslivserfarenheten måste ha förvärvats inom de 10 åren före datumet för ansökan om certifiering eller inom 5 år från det datum då provet ursprungligen godkändes.

Ersättning för erfarenhet

Följande säkerhetsrelaterade certifieringar och erfarenhet av informationssystem kan användas för att utföra den angivna mängden informationssäkerhetsarbete.

Två år:

 • Valid Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • Giltig Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • Magisterexamen i informationssäkerhet eller ett relaterat område (t.ex. företagsekonomi, informationssystem, informationssäkerhet)

Ett år:

 • Ett helt års erfarenhet av hantering av informationssystem
 • Kompetensbaserade säkerhetscertifieringar (t.ex. SANS Global Information Assurance Certification (GIAC), Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), CompTIA Security +)
 • Erfarenheten kan inte ersätta någon del av kravet på tre års arbete inom informationssäkerhetshantering.


Våra resultat

Med 15 års erfarenhet och fler än 50.000 nöjda kunder från hela världen litar organisationer som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco och många fler på Readynez att utbilda och certifiera deras medarbetare.

 • [Dictionary item: Green-check] Toppbetyg på kurser där flest deltagare ger kursen 10/10
 • [Dictionary item: Green-check] 50.000 deltagare utbildade och certifierade
 • [Dictionary item: Green-check] Globalt erkända expertinstruktörer, flertalet MVP
 • [Dictionary item: Green-check] Pålitlig leverantör av stora utbildningsprojekt för många stora organisationer

Detta är bara några av de många organisationer som litar på Readynez


Andra har också deltagit på

ISC2 CISSP - Certified Information Systems Security Professional

Lyft din cybersäkerhetskarriär med ISC2 CISSP - guldstandarden inom informationssäkerhetscertifieringar och utbildning. Validera din expertis i att designa, implementera och hantera en säker IT-miljö. Få erkännande globalt som en certifierad informationssystemsäkerhetsspecialist, lås upp möjligheter och etablera dig som en pålitlig ledare inom det ständigt utvecklande området cybersäkerhet.

SE KURS
ISC2 CCSP - Certified Cloud Security Professional

Avancera din karriär med ISC2 CCSP - Certified Cloud Security Professional. Vår expertledda utbildning förbereder dig för framgång i CCSP-certifieringsprovet, vilket lyfter din karriär till nya höjder. Få djupgående kunskaper om molnsäkerhet, bli certifierad och förbättra dina färdigheter för att möta branschens krav.

SE KURS

FAQ's for CISM

ISACAs certifiering för Certified Information Security Manager (CISM) visar expertis inom flera informationssäkerhetsdiscipliner, som styrning, programutveckling och hantering, incidenthantering och riskhantering.

ISACA CISM-provet är ett flervalstest med 200 frågor som täcker dessa ämnen: Informationssäkerhetsstyrning (17 %), Informationssäkerhetsriskhantering (20 %), informationssäkerhetsprogram (33 %) och incidenthantering (30 %).

ISACA:s Certified Information Security Manager (CISM)-certifiering är för dem med teknisk expertis och erfarenhet av IS/IT-säkerhet och kontroll och som vill ta steget från lagspelare till chef.

För att vara berättigade till provet måste kandidater ha minst fem års verifierad erfarenhet inom informationssäkerhetsområdet, med minst tre års erfarenhet av ledning inom tre eller fler av CISM-innehållsområdena. Erfarenhet ska ha förvärvats inom en tioårsperiod före sista ansökningsdag eller inom fem år efter godkänd tentamen.

Du måste uppfylla följande krav för att uppnå ISACA CISM-certifiering.

 • Har klarat CISM-examen under de senaste 5 åren
 • Har relevant arbetslivserfarenhet på heltid
 • Skicka in CISM-certifieringsansökan inklusive ansökningsavgiften

Du kommer att lära dig följande:

 • Introduktion till styrning av informationssäkerhet
 • Utveckling av säkerhetsstrategi
 • Riskhanteringskoncept
 • Implementera ett riskhanteringsprogram
 • Riskhanterings livscykel
 • Operationell riskhantering
 • Program för informationssäkerhet
 • Säkerhetsprogramhantering
 • Säkerhetsprogrammets verksamhet
 • IT Service Management
 • Kontroller
 • Mätvärden och övervakning
 • Översikt över svar på säkerhetsincidenter
 • Utveckling av incidentresponsplan
 • Svara på säkerhetsincidenter
 • Affärskontinuitet och katastrofåterställningsplanering

ISACA CISM-certifieringsprovet kostade $760 och $575 för ISACA-medlemmar.

CISM-provet ingår inte i din Readynez-kurs.

CISM-legitimationen har en giltighetstid på tre år. Om du vill behålla legitimationen krävs en årlig underhållsavgift på $45 om du är ISACA-medlem.

Typiska jobbroller för personer som innehar denna certifiering är:

 • Informationssäkerhetschef
 • Informationschef
 • Information Compliance Risk Specialist
 • Säkerhetsansvarig för informationssystem
 • Information/Sekretessriskkonsult

Kursplanen för CISM-provet innehåller följande domäner:

 • Styrning av informationssäkerhet (17 %)
 • Informationssäkerhetsriskhantering (20 %)
 • Program för informationssäkerhet (33 %)
 • Incidenthantering (30 %)

Det virtuella klassrummet är ett onlineforum där du kommer att gå med din instruktör och dina klasskamrater i realtid. Allt händer live och du kan interagera fritt, diskutera, ställa frågor och se din instruktör presentera på en whiteboard, diskutera kursmaterial och bilder, arbeta med laborationer och granska.

Ja, du kan göra tentor från alla större leverantörer som Microsoft, Cisco etc från bekvämligheten av ditt hem eller kontor.

Med Readynez gör du vilken kurs som helst i ditt hem eller på kontoret. Readynez ger stöd och bästa praxis för ditt klassrum hemma och du kan njuta av lärande med minimal inverkan på ditt dagliga liv. Dessutom sparar du kostnaderna och miljöbelastningen med att resa.

Tja, lärande är obegränsat när du är motiverad, men du behöver rätt väg för att uppnå det du vill. Readynez konsulter har många års erfarenhet av att anpassa elevvägar och vi kan designa en för dig också. Vi finns alltid tillgängliga med hjälp och vägledning, och du kan nå oss på chatten eller skriva till oss på info@readynez.com.

Vår CISM certifiering är en 4-dagars ISACA training.

Ja, våra ISACA CISM certifierings kurser är virtuellt tillgängliga.

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}