Skaffa ditt Microsoft AZ-204-certifikat: Börja en molnutvecklarkarriär!

 • AZ-204 certification
 • Published by: André Hammer on feb 07, 2024

Om du vill börja en karriär inom molnutveckling är att få din Microsoft AZ-204-certifiering ett utmärkt första steg. Denna certifiering visar att du är skicklig på att skapa molnbaserade lösningar med hjälp av Microsoft Azure. I takt med att behovet av molnutvecklare växer kan denna certifiering leda till många möjligheter inom teknikbranschen.

Ge dig ut på en molnutvecklarkarriär med Microsoft Azure

Du kan stärka din molndatorkarriär genom att få Azure-certifiering. Det visar att du har skaffat dig grunder i molnet, särskilt Azures tjänster, arkitektur, styrning och förvaltning.

Cloud computing-applikationer och plattformar expanderar snabbt inom alla branscher. De fungerar som IT-infrastrukturen som är ryggraden i nya digitala verksamheter. De har förändrat affärsverksamheten och gjort processer enkla. Nästan 80 % av företagen använder idag molnet för en del av sin datorinfrastruktur.

Azure-certifieringar, inklusive AZ-204-certifieringen, är för IT-proffs, utvecklare och dataproffs inom Microsofts molnberäknings-ekosystem. Genom att erhålla Azure-certifiering kan du få färdigheter att använda olika molntjänster och antingen säkra ett jobb inom domänen eller avancera din karriär.

Förstå AZ-204-certifieringen

AZ-204-provet mäter färdigheter i att utveckla Azure-lösningar. Det inkluderar utveckling av Azure-beräkningslösningar, utveckling för Azure-lagring och implementering av Azure-säkerhet.

Dessa färdigheter är viktiga för utvecklare som vill etablera en karriär med Microsoft Azure. Aspirerande kandidater bör ha 1-2 års erfarenhet av professionell utveckling och vara skickliga i minst ett programmeringsspråk.

De måste vara bekanta med Azure SDK:er, dataanslutningar, API:er och ha en god förståelse för Azure-resurser.

För att förbereda sig för certifieringen kan utvecklare följa strukturerade inlärningsvägar som tillhandahålls av Microsoft, delta i praktiska övningslabb och arbeta genom verkliga scenarier för att få praktisk erfarenhet. Denna förberedelse kommer att säkerställa att utvecklare är fullt utrustade för att genomföra AZ-204-examen.

Definierar AZ-204 och dess relevans för utvecklare

AZ-204-certifieringen är viktig för utvecklare inom cloud computing. Den fokuserar på Microsoft Azure-tjänster och -lösningar och hjälper utvecklare att designa, bygga, testa och underhålla molnapplikationer och tjänster inom Microsoft Azure-miljön.

Med AZ-204-certifieringen visar utvecklare att de är skickliga i att använda Azure-tekniker som Azure SDK, datalagringsalternativ, appautentisering, API-hantering och övervakningsfunktioner.

Att ha denna certifiering kan leda till professionell tillväxt och nya karriärmöjligheter. Det ökar också trovärdigheten i branschen, vilket ger utvecklare möjlighet att utöka sin kunskap och expertis inom molnberäkning. Detta gör dem till värdefulla tillgångar på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad.

Yrkescertifikatets färdplan

Innan du tar ett certifieringsprov som AZ-204 är det användbart att förstå var det ligger längs certifieringsvägen. Azure-certifieringar är rollbaserade och är organiserade i fyra nivåer: Fundamentals, Associate, Expert och Specialty.

 • Grundläggande certifieringar är för nybörjare som precis har börjat lära sig molnet. De är en idealisk utgångspunkt för någon ny på Azure som vill ha en karriärlyft. De inkluderar: AZ-900, DP-900 och AI-900.
 • Associerade certifieringar är för dem som redan är bekanta med Azure. När du har fått dessa kommer du att bli ett certifierat proffs. De inkluderar följande: AZ-104, AZ-204, AZ-500, AZ-700, AI-102,  DP-203,  AZ-800, AZ-801. Som du kan se, faller dagens ämne, AZ-204, här.
 • Expertcertifieringar vänder sig till dem som har tidigare erfarenhet och en djup förståelse för Azure. De skapar professionell trovärdighet och kommer att förbättra din säljbarhet. Dessa är: AZ-305 och AZ-400
 • Slutligen, specialitetscertifieringar är för dem som är i toppen av sitt spel.

Behörighetskriterier för AZ-204-certifieringen

Innan du gör det här Azure Developer-provet bör du ha ämnesexpertis i Azure SDK:er, datalagringsalternativ, dataanslutningar, API:er, appautentisering och auktorisering, beräknings- och containerdistribution, felsökning, prestandajustering och övervakning.

Du bör ha 6 månader–2 års erfarenhet av professionell utveckling och erfarenhet av Microsoft Azure. Du måste kunna programmera på ett Azure-stödt språk och bör kunna använda Azure CLI, Azure PowerShell och andra verktyg.

För att få erfarenhet kan utvecklare ta gratis Azure-kurser, läsa dokumentation, göra praktiska laborationer och delta i workshops och evenemang. Att bygga och distribuera applikationer på Azure, samarbeta i projekt med öppen källkod och få mentorskap kan också hjälpa till att förbereda för AZ-204-certifieringen.

Erfarenhet krävs för att bli en utvecklare på associerad nivå

För att bli en Associate Level Developer behöver du relevant erfarenhet av att bygga skalbara lösningar med hjälp av moln- och Azure-tjänster. Aspirerande utvecklare kan få denna erfarenhet genom att arbeta med projekt som involverar design och implementering av lösningar med Azure-lagring, virtuella maskiner och webbappar. Erfarenhet av Azure Functions, Azure Cosmos DB och Azure Kubernetes Service är också meriterande.

Förutom praktisk erfarenhet bör individer som siktar på AZ-204-certifieringen ha en god förståelse för programmeringsspråk som C#, JavaScript, Python eller Node.js. Kunskap om Azure-utvecklingsverktyg, SDK:er, API:er och lämpliga utvecklingsverktyg är också nödvändig.

Erfarenhet av DevOps-praxis, inklusive kontinuerlig integration, kontinuerlig driftsättning och applikationsövervakning, anses nödvändig för individer som vill bli en Associate Level Developer.

Nyckelfärdigheter mätt i AZ-204-examen

Utveckla Azure-beräkningslösningar

Att utveckla Azure-beräkningslösningar kräver kunskaper i virtuella maskiner, molntjänster och Azure App Service. Utvecklare behöver också veta hur man effektivt övervakar, felsöker och optimerar Azure-lösningar med hjälp av verktyg som Azure Monitor och Azure Application Insights.

För att förbereda sig för AZ-204-certifieringen bör utvecklare studera och öva på att implementera Azure Compute Solutions. De kan använda resurser som Microsoft Learn, officiell dokumentation och praktisk erfarenhet av Azure-tjänster. Dessutom kan det vara fördelaktigt att dra nytta av communityforum och studiegrupper för att samarbeta och lära av andra som förbereder sig för certifieringen.

Utveckla för Azure Storage

När du utvecklar för Azure Storage är det viktigt att följa bästa praxis för optimal prestanda och kostnadseffektivitet. Detta innebär att du förstår de olika tillgängliga lagringsalternativen, som blob, kö, tabell och fillagring. Att veta vilken som bäst passar de specifika kraven för den applikation som utvecklas är avgörande.

Utvecklare bör också vara medvetna om åtkomstnivåerna och replikeringsalternativen som erbjuds av Azure Storage. Att välja det mest lämpliga alternativet är viktigt för att säkerställa både prestanda och kostnadseffektivitet. Att ta hänsyn till applikationens skalbarhet och säkerhetskrav är också viktigt när du optimerar Azure Storage-lösningar.

När du utvecklar applikationer som ansluter till och konsumerar Azure Storage-tjänster är det viktigt att förstå de olika åtkomstmetoderna, såsom REST API:er och klientbibliotek. Det är också viktigt att implementera lämpliga autentiserings- och auktoriseringsmekanismer för att säkra den information som åtkoms.

Implementera Azure-säkerhet

Azure Security involverar implementering av viktiga komponenter som nätverkssäkerhet, identitets- och åtkomsthantering och dataskydd.

Utvecklare kan säkerställa effektiv integrering av Azures säkerhetsåtgärder genom att använda verktyg som Azure Security Center och Azure Policy. De bör också införliva säkerhetsfunktioner i sin kod, som Azure Key Vault för säker nyckelhantering.

Bästa metoder för att övervaka och underhålla säkerheten för Azure-lösningar inkluderar regelbunden uppdatering och korrigering av system. Att ställa in varningar och logga för att upptäcka och svara på säkerhetsproblem är också avgörande. Dessutom är det viktigt att göra regelbundna säkerhetsbedömningar och revisioner.

Övervaka, felsök och optimera Azure-lösningar

Effektiv övervakning av Azure-lösningar innefattar:

 • Implementera korrekt loggning, mätvärden och varningar för att spåra prestanda och tillförlitlighet
  Konfigurera Application Insights för att övervaka applikationens hälsa och prestanda
  Utnyttja Azure Monitor för infrastrukturövervakning och varning

Utvecklare kan felsöka och lösa vanliga problem genom att:

 • Använda verktyg som Azure Log Analytics och Azure Application Insights
  Genomföra saneringsåtgärder för att lösa problem

Optimering av Azure-lösningar för effektivitet och kostnadsminskning kan göras genom:

 • Implementering av autoskalning och lastbalansering
  Dynamisk justering av resurser baserat på användningsmönster

Insikter och rekommendationer för att optimera resursutnyttjandet och minska kostnaderna kan erhållas genom:

 • Använda Azure Advisor och Azure Cost Management-verktyg

Anslut till och konsumera Azure-tjänster och tredjepartstjänster

Utvecklare kan enkelt ansluta till och använda Azure-tjänster och tredjepartstjänster i sina applikationer. De kan göra detta med REST API:er, SDK:er eller klientbibliotek som tillhandahålls av Azure. Med Azures breda utbud av tredjepartstjänster kan utvecklare smidigt lägga till olika funktioner som maskininlärning, analys eller autentisering till sina applikationer.

När du integrerar dessa tjänster i en molnapplikation är det bäst att fokusera på solida säkerhets- och autentiseringsprocedurer, säkerställa skalbarhet och prestanda och implementera korrekt felhantering. Det finns dock potentiella utmaningar att överväga såsom att hantera komplexa auktoriserings- och autentiseringsmekanismer, säkerställa kompatibilitet mellan olika tjänster och optimera för kostnads- och resursanvändning.

Det är viktigt för utvecklare att noggrant utvärdera dessa faktorer när de skapar sinaapplikationer för att garantera en sömlös och effektiv integration av Azure och tredjepartstjänster.

Steg för att förbereda för AZ-204-certifieringen

Strukturerad inlärningsväg

Inlärningsvägen för AZ-204-certifiering med Microsoft Azure är utformad för att hjälpa blivande utvecklare. Det inkluderar videoföreläsningar, praktisk övning, exempelprojekt och verkliga scenarier. Praktisk övning och exempelprojekt hjälper eleverna att tillämpa koncept i en praktisk miljö, vilket stärker förståelsen.

Praktisk övning

Det är verkligen viktigt att få praktisk övning när du förbereder dig för AZ-204-certifieringen. Detta hjälper dig att stärka din förståelse för nyckelbegrepp, lösa vanliga problem och få praktisk erfarenhet som du inte kan få genom att bara studera teori.

Praktisk utbildning är avgörande för att bemästra de färdigheter som behövs för AZ-204-provet, som att bygga och underhålla Azure-lösningar, implementera säkerhet och optimera prestanda. Du kan göra detta genom att arbeta med verkliga projekt, använda virtuella labb och simuleringar och samarbeta med kamrater.

Exempel på projekt och verkliga scenarier

Att arbeta med exempelprojekt och verkliga scenarier är viktigt för att förbereda sig för AZ-204-certifieringen. Utvecklare får praktisk erfarenhet utöver teoretisk kunskap. Detta hjälper dem att förstå Azure-teknologier bättre och lära sig att felsöka problem i den verkliga världen.

Dessa projekt ger också en möjlighet att tillämpa kunskap för att lösa komplexa problem, förbättra kompetens inom områden som app-distribution, säkra molnlösningar och container-distribution. Erfarenhet av att arbeta med exempelprojekt och verkliga scenarier kan också förbättra en utvecklares förmåga att designa och utveckla skalbara lösningar med Azure.

Praktisk erfarenhet från dessa projekt kan avsevärt bidra till en utvecklares framgång med att förtjäna AZ-204-certifieringen och bygga en stark grund för en karriär inom Microsoft Azure-utveckling.

Sammanfattning

En viktig fördel med AZ-204-certifieringen är att den förbereder dig för flera roller. Som Azure-utvecklare (associerad) kommer du att kvalificera dig för någon av följande roller och mer:

SSAS-utvecklare
Junior molnutvecklare
Azure-utvecklare

Readynez erbjuder en 4-dagars AZ-204 Microsoft Certified Azure Developer Course and Certification Program, som ger dig all inlärning och all support du behöver för att framgångsrikt förbereda dig för provet och certifieringen. AZ-204 Microsoft Azure Administrator Associate-kursen, och alla våra andra Microsoft-kurser, ingår också i vårt unika obegränsade Microsoft-utbildningserbjudande, där du kan gå Microsoft Azure Developer Associate och 60+ andra Microsoft-kurser för bara 199 € per månad, det mest flexibla och prisvärda sättet att få dina Microsoft-certifieringar.

Vänligen kontakta oss om du har frågor eller om du vill ha en pratstund om din möjlighet med Microsoft Azure Developer Associate-certifieringen och hur du bäst uppnår den.

FAQ

Vad är Microsoft AZ-204-certifieringen?

Microsoft AZ-204-certifieringen är för Azure-utvecklare som designar och bygger molnlösningar, som appar och tjänster. Den validerar färdigheter inom områden som att implementera och övervaka Azure-lösningar och koppla dem till lokal data.

Hur kan Microsoft AZ-204-certifieringen hjälpa till att starta en karriär som molnutvecklare?

Microsoft AZ-204-certifieringen kan hjälpa till att stärka en karriär som molnutvecklare genom att validera färdigheter i att utveckla lösningar med Azure, vilket leder till fler jobbmöjligheter och högre intjäningspotential. Det visar också skicklighet i att bygga molnapplikationer med Azure-tjänster.

Vilka är förutsättningarna för att ta AZ-204-provet?

För att ta AZ-204-provet bör kandidater ha 1-2 års erfarenhet som Azure-utvecklare, färdigheter i att utveckla applikationer och lösningar med Azure-verktyg och ramverk som Azure CLI, Azure Portal och Azure Repos, och kunskap om minst en programmeringsspråk (t.ex. C#, JavaScript, Python).

Vilka resurser finns tillgängliga för att förbereda sig för Microsoft AZ-204-provet?

Det finns olika resurser tillgängliga för att förbereda sig för Microsoft AZ-204-provet, inklusive officiella Microsoft-utbildningar, övningsprov, studieguider och onlinehandledningar från plattformar som Udemy, Coursera och Pluralsight.

Vad är examensformatet för Microsoft AZ-204-certifieringen?

Provformatet för Microsoft AZ-204-certifieringen inkluderar flervalsfrågor, fallstudier och dra-och-släpp-objekt. Den innehåller också scenarier och uppgifter för att testa praktisk kunskap om att implementera och hantera lösningar på Microsoft Azure.

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}