Microsoft Azure DevOps Engineer certificeringsbadge opnået efter deltagelse på AZ- 400 Kursus
9,40

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(409 Reviews)

Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)

Dit personlige Azure DevOps kursus med alt hvad du behøver for bedst muligt at forberede dig til AZ-400 eksamenen på din vej mod at blive en Certified Azure DevOps Engineer Expert, med support fra din ekspert instruktør.

course: Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)

Varighed: 4 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Forbereder til Eksamen : Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions (AZ-400)

certification-icon Forbereder til Certificering : Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert

ktk-icon Deltag i dette og 60+ andre Microsoft kurser GRATIS med Unlimited Microsoft Training

Det bedste kursus til at få din AZ-400 Microsoft Certified DevOps Engineer eksamen og certificering - med Certificeringsgaranti

At opnå Microsoft Azure DevOps Engineer Expert certificeringen er ikke en nem opgave, men med dit Readynez kursus og Learning Program har vi gjort alt, hvad vi kan for at støtte dig fra start til slut, og sikre at du har de optimale betingelser for at få succes. Det inkluderer de bedste tilgængelige ressourcer til at hjælpe dig med at forberede dig, herunder relevante online kurser, adgang til praktiske labs, Practice Tests til eksamensforberedelse, study guides, eksamenssupport og guider osv., alt sammen gjort let tilgængeligt for dig i vores Learning Platform. Vælger du vores virtuelle træningsmulighed, bidrager du også til en mere bæredygtig verden med en reduktion i CO2-udledning på 96% sammenlignet med muligheden i klasseværelset.

 • [Dictionary item: Green-check] Inkluderer omfattende læringsmaterialer for den bedst tænkelige eksamensforberedelse
 • [Dictionary item: Green-check] Inkluderer adgang til omfattende Labs i 180 dage, hvilket giver dig praktisk hands-on erfaring
 • [Dictionary item: Green-check] Inkluderer MeasureUp Practice Test for at hjælpe dig med at forberede dig til din eksamen
 • [Dictionary item: Green-check] Fuld support tilgængelig, der hjælper dig med at tilmelde dig, forberede dig til og gennemføre din eksamen

Hvem er Microsoft DevOps (AZ-400) kurset for?

Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)-certificeringen er designet til fagfolk, der er ansvarlige for at designe, implementere og vedligeholde DevOps-processer og -praksis i en organisation. Certificeringen er ideel til personer, der har erfaring med DevOps-praksis og ønsker at validere deres færdigheder og viden på dette område. AZ-400-certificeringen dækker forskellige emner relateret til DevOps-teknik, såsom implementering af DevOps-udviklingsprocesser, implementering af kontinuerlig integration og levering, implementering af afhængighedsstyring, implementering af applikationsinfrastruktur og implementering af kontinuerlig feedback. Kurset lærer dig, hvordan du designer, implementerer og vedligeholder DevOps-processer og -praksis ved hjælp af Microsoft Azure og andre DevOps-værktøjer og -teknologier.


Feedback fra vores AZ-400 deltagere

Bjorn Hackberg

Godt forberedt instruktør med en fantastisk kombination af pædagogiske og tekniske kompetencer

Marc Lichtenstein Schultz

Rigtig godt og informativt kursus med en virkelig god instruktør, der var god til at forklare til én uden så meget DevOps erfaring


Alt det du behøver for at opnå de resultater du ønsker

Dit personlige Learning Program vil give dig de kompetencer du har brug for, så du kan gøre mere af det du elsker. Learning Programmet's tre step er lavet, så du lærer nye kompetencer der vil åbne nye muligheder for dig.


Sådan får vi dig certificeret

Readynez365: Dit Personlige Learning Program

Readynez365 platformen giver en forbedret digital vej for alle dine læringselementer, fra forberedelser til eksamen, hvilket gør det til den mest direkte vej til nye tekniske færdigheder. Vælg hvad du vil (og har brug for) for at blive klar. Det hele er gjort klar til dig i Readynez365 i god tid før dine kurser.

Træning designet til det virtuelle klasselokale

Træningsmetodikken er designet til det virtuelle klasselokale, med fokus på at inspirere og engagere dig med en blanding af praktisk træning, præsentationer, tekniske labs og tests. Du vil også være glad for at vide, at virtuel træning er elsket af ledere - det er nemlig den mest omkostningseffektive måde at træne på.

Mentoring fra eksperterne får dig helt i mål

Der er et maksimalt antal deltagere på holdet for at sikre dig nem adgang til personlig coaching. Du vil møde akkrediterede ekspertinstruktører, der er erfarne IT-professionelle og konsulenter, der er certificeret til det højeste niveau, og som bringer den virkelige verden ind i undervisningen.

Eksamens- og kompetencefokus

Vi dækker alle detaljerne så du kan anvende det i dit daglige arbejde, og du vil endda lære de detaljer, du skal kende til ifm din eksamen. Det er dit valg, om du vil gå til eksamen eller ej, men med vores detaljerede eksamensguides og hotline gør vi det nemt at få adgang til din eksamensvoucher og planlægge og gennemføre din eksamen online

Certificeringsgaranti

Din adgang til træning er ubegrænset, og du kan træne lige så meget, du vil, indtil du består din eksamen.

Bæredygtig læring - træn med god samvittighed

Træn med god samvittighed med kurser der giver et 96% lavere CO2-aftryk sammenlignet med træning i klasselokalet. Vores organisation opererer med minimal miljøpåvirkning, og vi har reduceret vores CO2-udledning med 96% siden 2019. Vi overholder ISO 14001 gennem hele vores forsyningskæde som din garanti for vores bæredygtige kurser.


Hvad du vil lære på vores AZ 400 Microsoft Certified DevOps Engineer kursus

- Designe og implementere logning
- Vurdere og konfigurere en logramme
- Designe en logaggregerings- og lagerstrategi (f.eks. Azure-lagring)
- Designe en logaggregerings- og forespørgselsstrategi ved hjælp af (f.eks. Azure Monitor, Splunk)
- Administrere adgangskontrol til logfiler (arbejdspladscentreret/ressourcecentreret)
- Integrere nedbrudsanalyse (App Center Crashes, Crashlytics)

- Designe og implementere distribueret sporing
- Inspicere applikationens ydeevneindikatorer
- Inspicere infrastrukturens ydeevneindikatorer
- Definere og måle nøglemålinger (CPU, hukommelse, disk, netværk)
- Implementere advarsler på nøglemålinger (e-mail, SMS, webhooks, Teams/Slack)
- Integrere brugeranalyse (f.eks. Application Insights-tragte, Visual Studio App Center, TestFlight, Google Analytics)

- Konfigurere og integrere overvågning af container (Azure Monitor, Prometheus osv.)
- Konfigurere og integrere med overvågningsværktøjer (Azure Monitor Application Insights, Dynatrace, New Relic, Naggios, Zabbix)
- Oprette feedback-loop fra platformsovervågningsværktøjer (f.eks. Azure Diagnostics-udvidelse, Log Analytics-agent, Azure Platform Logs, Event Grid)
- Administrere adgangskontrol til overvågningsplatformen

- Udvikle en handlingsvenlig varslingsstrategi
- Identificere og anbefale metrics til at basere advarsler på
- Implementere advarsler ved hjælp af passende målinger
- Implementere advarsler baseret på passende logmeddelelser
- Implementere advarsler baseret på applikationssundhedstjek
- Analysere kombinationer af metrikker
- Udvikle kommunikationsmekanisme til at underrette brugere om forringede systemer
- Implementere advarsler for selvhelbredende aktiviteter (f.eks. skalering, failovers)

- Analysere systemets opførsel med hensyn til belastnings- og fejlforhold
- Beregne hvornår et system vil fejle under forskellige forhold
- Måle baseline metrics for systemet
- Udnytning af Application Insights Smart Detection og dynamiske tærskler i Azure Monitor
- Design og implementer et sundhedstjek
- Analysere systemafhængigheder for at bestemme, hvilken afhængighed der skal inkluderes i sundhedstjekket
- Beregne sunde responstimeouts baseret på SLO for tjenesten
- Designe tilgang til delvise helbredssituationer
- Designe tilgang til stykkevis genopretning (f.eks. for at forbedre objektive strategier for restitutionstid)
- Integrere sundhedstjek med computermiljø
- Implementere forskellige typer sundhedstjek (beholderens livlighed, opstart, nedlukning)

- Designe en autentificerings- og autorisationsstrategi
- Designe en adgangsløsning (Azure AD Privileged Identity Management (PIM), Azure AD Conditional Access, MFA, Azure AD B2B osv.)
- Implementere Service Principals og Managed Identity
- Designe en applikationsadgangsløsning ved hjælp af Azure AD B2C
- Konfigurere serviceforbindelser

- Evaluere og konfigurere vault-løsning (Azure Key Vault, Hashicorp Vault)
- Administrere sikkerhedscertifikater
- Designe en strategi for hemmelig lagring og genfinding (KeyVault-hemmeligheder, GitHub-hemmeligheder, Azure Pipelines-hemmeligheder)
- Formulere en plan for implementering af hemmelige filer som en del af Develop sikkerhed og compliance
- Automatisere afhængighedsscanning for sikkerhed (containerscanning, OWASP)
- Automatisere afhængighedsscanning for compliance (licenser: MIT, GPL)
- Vurdere og rapportere risici
- Designe en source code compliance løsning (f.eks. GitHub-kodescanning, GitHub Secret-scanning, pipelinebaserede scanninger, Git-hooks, SonarQube, Dependabot osv.)

- Implementere Azure-politikker for at håndhæve organisatoriske krav
- Implementere containerscanning (f.eks. statisk scanning, malware, kryptomining)
- Designe og implementere Azure Container Registry Tasks
- Udforme en break-the-glass strategi til at reagere på sikkerhedshændelser

- Udvikle en moderne strategi til kontrol af kilder
- Integrere/migrere uensartede kildekontrolsystemer (f.eks. GitHub, Azure Repos)
- Designe autentificeringsstrategier
- Design af tilgange til håndtering af store binære filer (f.eks. Git LFS)
- Design af tilgange til deling af arkiver på tværs (f.eks. Git-undermoduler, pakker)
- Implementere workflow hooks
- Design af tilgange til effektive kodegennemgange (f.eks. GitHub-kodegennemgangstildelinger, tidsplanpåmindelser, Pull Analytics)

- Definere retningslinjer for Pull Requests (PR) for at håndhæve korrelation af arbejdselementer
- Implementere begrænsninger for branch-sammenlægning (f.eks. branch-politikker, branch-beskyttelse, manual osv.)
- Definere branch-strategi (f.eks. stambaseret, funktionsbranch, udgivelsesbranch, GitHub-flow)
- Designe og implementere et PR-workflow (gennemgang af koder, godkendelser)
- Håndhæve statisk kodeanalyse for at opnå ensartet kodekvalitet på PR

- Konfigurere tilladelser i kontrollageret for kilder
- Organisere lageret med git-tags
- Planlægge håndtering af overdimensionerede depoter
- Planlægge gendannelse af indhold i alle lagertilstande
- Slette data fra kildekontrol

- Integrere GitHub med DevOps-pipelines
- Integrere GitHub med identitetsadministrationsløsninger (Azure AD)
- Design til GitOps
- Design til ChatOps
- Integrere kildekontrolartefakter til konsum (f.eks. Git changelog)
- Integrere GitHub Codespaces

- Kommunikere implementerings- og frigivelsesoplysninger med forretningsinteressenter
- Oprette dashboards, der kombinerer boards, pipelines (tilpassede dashboards på Azure DevOps)
- Designe en kommunikationsstrategi for omkostningsstyring
- Integrere udgivelsespipeline med sporing af arbejdsemner (f.eks. AZ DevOps, Jira, ServiceNow)
- Integrere GitHub som lager med Azure Boards
- Kommunikere brugeranalyse

- Designe onboarding proces for nye medarbejdere
- Vurdere og dokumentere eksterne afhængigheder (f.eks. integrationer, pakker)
- Vurdere og dokumentere artefakter (version, release notes)

- Integrere overvågningsværktøjer med kommunikationsplatforme (f.eks. Teams, Slack, dashboards)
- Underrette interessenter om nøglemålinger, advarsler og alvorlige tilfælde ved hjælp af kommunikations- og projektstyringsplatforme (f.eks. e-mail, SMS, Slack, Teams, ServiceNow osv.)
- Integrere build og release med kommunikationsplatforme (f.eks. build-fejl, release-fejl)
- Integrere GitHub pull-anmodningsgodkendelser via mobilapps

- Design build-automatisering
- Integrere build-pipelinen med eksterne værktøjer (f.eks. afhængigheds- og sikkerhedsscanning, kodedækning)
- Implementere kvalitetsgates (f.eks. kodedækning, internationalisering, peer review)
- Designe en teststrategi (f.eks. integration, load, fuzz, API, kaos)
- Integrere flere værktøjer (f.eks. GitHub Actions, Azure Pipeline, Jenkins)

- Anbefale værktøjer til package management (f.eks. GitHub-pakker, Azure Artifacts, Azure Automation Runbooks Gallery, Nuget, Jfrog, Artifactory)
- Designe en Azure Artifacts-implementering inklusive linkede feeds
- Designe versioneringsstrategi for kodeaktiver (f.eks. SemVer, datobaseret)
- Plan for vurdering, opdatering og rapportering af pakker som er afhængige af hinanden (GitHub)

- Designe en versionsstrategi for pakker (f.eks. SemVer, datobaseret)
- Designe en versionsstrategi for implementeringsartefakter

- Vurdere en konfigurationsstyringsmekanisme for applikationsinfrastruktur
- Definere og håndhæve ønsket tilstandskonfiguration for miljøer

- Designe og implementere build agent-infrastruktur (inkluderer omkostninger, valg af værktøj, licenser, vedligeholdelse)
- Udvikle og implementere build trigger-regler
- Udvikle build pipelines
- Designe build-orkestrering (produkter, der er sammensat af flere builds)
- Integrere konfiguration i build-processen
- Udvikle komplekse build-scenarier (f.eks. containeriserede agenter, hybrid, GPU)

- Overvåge sundhed af pipeline (fejlrate, varighed, flaky tests)
- Optimere build (omkostninger, tid, ydeevne, pålidelighed)
- Analysere CI-belastning for at bestemme build-agentkonfiguration og -kapacitet

- Administrere selv-hostede build-agenter (VM-skabeloner, containerisering osv.)
- Oprette genanvendelige build-undersystemer (YAML-skabeloner, Task Groups, Variable Groups osv.)

- Udvikle implementeringsscripts og skabeloner
- Anbefale en implementeringsløsning (f.eks. GitHub Actions, Azure Pipelines, Jenkins, CircleCI osv.)
- Designe og implementere infrastruktur som kode (ARM, Terraform, PowerShell, CLI)
- Udvikle proces for applikationsimplementering (container, binær, scripts)
- Udvikle proces for databaseimplementering (migrering, databevægelse, ETL)
- Integrere konfigurationsstyring som en del af udgivelsesprocessen
- Udvikle komplekse implementeringer (IoT, Azure IoT Edge, mobil, App Center, DR, multiregion, CDN, suveræn cloud, Azure Stack osv.)

- Kombinere release-mål afhængigt af release-leverance (f.eks. Infrastruktur, kode, aktiver osv.)
- Designe release pipeline for at sikre pålidelig rækkefølge af afhængighedsimplementeringer
- Organisere delte release-konfigurationer og -processer (YAML-skabeloner, variable grupper, Azure App Configuration)
- Designe og implementere release-porte og godkendelsesprocesser

- Designe en release-strategi (blue/green, canary, ring)
- Implementere release-strategien (ved hjælp af implementeringspladser, load balancer-konfigurationer, Azure Traffic Manager, funktionsskift osv.)
- Vælge den passende ønskede tilstandsløsning til et implementeringsmiljø (PowerShell, DSC, Chef, Puppet osv.)
- Lave en plan for at minimere downtime under implementeringer (VIP Swap, Load Balancer, rullende implementeringer osv.)
- Designe en hotfix-stiplan til at reagere på koderettelser med høj prioritet


Mød vores instruktører

Mød nogle af de instruktører du kan møde på dit kursus. De er eksperter, passionerede omkring deres fag og dedikerede til at give deres viden tilbage til branchen, deres fag og dem som ønsker at lære, udforske og skabe fremskridt i deres karriere.

Tiago Costa
#Microsoft #MVP #Azure

Tiago Costa er Microsoft MVP, Cloud Architect samt Advisor og international taler om Microsoft Cloud.

Ed Baker
#Microsoft #MVP #Azure #Windowsserver

Ed er en mangeårig MVP og har udviklet flere officielle Microsoft kurser for Azure, Windows Server og Windows.

Jens Gilges
#Microsoft365 #Azure #AWS#AWS #Machine Learning #Ethical Hacking #Penetration Testing #Offsec #GIAC

Jens har været MCT i 20 år og er autoriseret Amazon Champion Instruktør med solid erfaring som Cloud Infrastructure og Security Consultant og Penetration Tester.


Hvordan du bedst forbereder dig til vores AZ400 DevOps kursus

Hos Readynez stiller vi mange ressourcer til rådighed og har erfarne eksperter indenfor området. Derfor har vi også stor succes med mange tilfredse kunder. Du kan altså trygt tage dit kursus hos os. For at tage AZ-400 DevOps kurset kræver det dog nogle forudgående forudsætninger. 

Du har det perfekte udgangspunkt for at tage kurset med disse forudsætninger: 

 • Vi anbefaler at man i forvejen er dygtig til agile praksisser. For at tage kurset skal man være fortrolig med både Azure-administration og Azure-udvikling samt være ekspert inden for mindst ét ​​af disse områder. 
 • For at opnå Microsoft Certified Azure DevOps Engineer Expert-certificeringen skal du opnå enten Azure Administrator Associate- eller Azure Developer Associate-certificeringen og bestå AZ-400-eksamenen. 


Vores resultater

Med 15 års erfaring og mere end 50.000 glade kunder fra hele verden, organisatiner som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco og mange flere, stoler på Readynez til at træne og certificere deres medarbejdere.

 • [Dictionary item: Green-check] Top bedømte kurser, med flest deltagere som scorer deres kursus 10/10
 • [Dictionary item: Green-check] 50.000 deltagere trænet og certificeret
 • [Dictionary item: Green-check] Globalt anderkendte ekspert instruktører, mange som er MVP
 • [Dictionary item: Green-check] Betroet leverandør af store træningsprojekter for mange store organisationer

Dette er bare nogle af de mange organisationer som stoler på Readynez.


Andre har også deltaget på

Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)

At opnå Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert (AZ-305) certificeringen er ikke en nem opgave, men med dit Readynez kursus og Learning Program har vi gjort alt, hvad vi kan for at støtte dig fra start til slut, og sikre at du har de optimale betingelser for at få succes. Det inkluderer de bedste tilgængelige ressourcer til at hjælpe dig med at forberede dig, herunder relevante online kurser, adgang til praktiske labs, Practice Tests til eksamensforberedelse, study guides, eksamenssupport og guider osv., alt sammen gjort let tilgængeligt for dig i vores Learning Platform. Vælger du vores virtuelle træningsmulighed, bidrager du også til en mere bæredygtig verden med en reduktion i CO2-udledning på 96% sammenlignet med muligheden i klasseværelset.

SE KURSUS
Microsoft Certified Azure Developer (AZ-204)

At opnå Microsoft Certified Azure Developer Associate certificeringen er ikke en nem opgave, men med dit Readynez kursus og Learning Program har vi gjort alt, hvad vi kan for at støtte dig fra start til slut, og sikre at du har de optimale betingelser for at få succes. Det inkluderer de bedste tilgængelige ressourcer til at hjælpe dig med at forberede dig, herunder relevante online kurser, adgang til praktiske labs, Practice Tests til eksamensforberedelse, study guides, eksamenssupport og guider osv., alt sammen gjort let tilgængeligt for dig i vores Learning Platform. Vælger du vores virtuelle træningsmulighed, bidrager du også til en mere bæredygtig verden med en reduktion i CO2-udledning på 96% sammenlignet med undervisning i klasselokalet.

SE KURSUS

FAQ Microsoft AZ-400

Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) eksamen er designet til fagfolk, der ønsker at demonstrere deres evne til at designe og implementere DevOps-praksis ved hjælp af Microsoft-teknologier. Denne certificering validerer færdigheder inden for områder som kontinuerlig integration og levering, overvågning og logning, infrastruktur som kode og konfigurationsstyring. For at opnå denne certificering skal kandidater bestå Microsoft AZ-400-eksamenen og enten AZ-104- eller AZ-204-eksamenen.

Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) eksamen består af omkring 40-60 multiple-choice spørgsmål. Det nøjagtige antal spørgsmål kan dog variere, da Microsoft ofte opdaterer sine certificeringseksamener for at holde dem relevante i forhold til de nyeste industristandarder.

Prisen for Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) eksamen varierer afhængigt af din placering. I USA koster eksamen 165 USD, men prisen kan være anderledes i andre lande. Det er værd at bemærke, at eksamensgebyret ikke kan refunderes, så det er vigtigt at sikre sig, at du er forberedt, inden du planlægger din eksamen

For at bestå Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) eksamen, skal kandidater score mindst 700 ud af 1000 mulige point. Denne beståelsesscore kan ændres, da Microsoft med jævne mellemrum gennemgår og opdaterer sine certificeringseksamener.

Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) eksamen har en tidsbegrænsning på 180 minutter eller tre timer. Kandidater, der kræver ekstra tid på grund af handicap eller andre omstændigheder, kan dog anmode Microsoft om det.

Certificeringen af Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) er gyldig i to år fra datoen for bestået eksamen. Derefter skal certificeringsindehavere forny deres certificering ved at bestå en Assessment på Microsoft Learn.

Ja, Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)-certificeringen udløber efter to år. For at bevare deres certificering skal indehavere bestå en Assessment på Microsoft Learn.

Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) eksamen har ingen specifikke forudsætninger. Microsoft anbefaler dog, at kandidater har en solid forståelse af Azure-administration, Azure-udvikling og DevOps-praksis, før de forsøger sig med eksamen. Kandidater kan også drage fordel af praktisk erfaring med at arbejde med Azure-teknologier og DevOps-værktøjer, før de tager eksamen.

Ja, Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)-eksamenen kræver tidligere erfaring med DevOps-praksis, Azure-administration og færdigheder i mindst ét scriptsprog såsom PowerShell, Python eller Ruby. Eksamenen er beregnet til fagfolk, der har erfaring med it-udvikling og -drift og er fortrolige med DevOps-metoden, -værktøjerne og -praksis. For at kvalificere sig til certificeringen skal kandidater have en stærk forståelse af cloud computing, automatisering, virtualisering og moderne applikationsudviklingspraksis. Det anbefales, at kandidater har mindst to års erfaring med at implementere DevOps-praksis i et Azure-miljø.

Sværhedsgraden af Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)-eksamenen varierer fra person til person, afhængigt af deres erfaringsniveau, viden og forberedelse. Eksamenen anses dog for at være udfordrende og kræver en omfattende forståelse af DevOps-metoden, Azure-administration og moderne applikationsudviklingspraksis. Eksamenen består af multiple choice-spørgsmål, casestudier og scenariebaserede spørgsmål, som kræver, at kandidater anvender deres viden og erfaring til situationer i den virkelige verden. For at bestå eksamen skal kandidater score mindst 700 ud af 1000 point.

Den tid, der kræves for at forberede sig til Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) eksamen afhænger af kandidatens niveau af erfaring, viden og forberedelse. Typisk skal kandidater bruge flere uger eller måneder på at forberede sig til eksamen.

Det anbefales dog at deltage i et kursus fra en velrenommeret uddannelsesudbyder, såsom Readynez, for at forberede sig til eksamen. Mængden af tid, der kræves til at forberede sig til eksamen, vil afhænge af faktorer som din forudgående viden og erfaring med AZ-400, din læringsstil og træningsprogrammets intensitet.

Lønnen for Microsoft Certified DevOps Engineer-certificeringsindehavere varierer afhængigt af deres erfaringsniveau, placering og branche. Men ifølge nyere data fra Payscale er gennemsnitslønnen for en DevOps-ingeniør med AZ-400-certificering omkring $120.000 om året. Certificeringen giver en konkurrencefordel til kandidater på arbejdsmarkedet, og den demonstrerer deres ekspertise inden for DevOps-praksis og Azure-administration, hvilket kan føre til højere betalte jobmuligheder.

Ja, Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)-certificering er det værd for fagfolk, der er interesseret i at fremme deres karriere inden for DevOps-praksis og Azure-administration. Certificeringen validerer kandidatens færdigheder og viden i implementering af DevOps-praksis, automatisering af infrastruktur og implementering af applikationer i et Azure-miljø. Certificeringen giver en konkurrencefordel på arbejdsmarkedet og demonstrerer kandidatens engagement i kontinuerlig læring og faglig udvikling.

Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) er en certificeringseksamen, der måler kandidatens viden og færdigheder inden for områderne DevOps-praksis, Azure DevOps, kontinuerlig integration og levering (CI/CD), infrastruktur som kode ( IaC ), overvågning og logning , og sikkerhed i skyen.

Eksamenen dækker seks hovedemner:

 • Udvikling af en instrumenteringsstrategi
 • Udvikling af en Site Reliability Engineering (SRE) strategi
 • Udvikling af en sikkerheds- og overholdelsesplan
 • Håndtering af kildekontrol
 • Facilitering af kommunikation og samarbejde
 • Definition og implementering af kontinuerlig integration og kontinuerlig levering (CI/CD)

Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)-certificeringen kan opnås ved at bestå AZ-400-certificeringseksamenen. Eksamenen kan tages på ethvert Pearson VUE-testcenter eller online via Pearson VUEs OnVUE- platform. For at tilmelde sig eksamen skal kandidater oprette en Microsoft-konto og derefter planlægge en eksamensaftale via Pearson VUE-webstedet. Eksamenen kan tages når som helst og hvor som helst med en pålidelig internetforbindelse.

For at forberede sig til Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) certificeringseksamenen, skal kandidater følge disse trin:

 • Gennemgå eksamensmålene
 • Læs Azure DevOps-dokumentationen
 • Læs studiematerialer: Der er flere studiematerialer tilgængeligt af Readynez, som giver et omfattende overblik over eksamensmålene
 • Tilmeld dig et forberedende kursus
Det virtuelle klasserum er et online-rum, hvor du vil træner sammen med din instruktør og de andre deltagere i realtid. Alt sker live, og du kan interagere frit, diskutere, stille spørgsmål og se din instruktør præsentere på et whiteboard, diskutere kursusmateriale og slides, og arbejde med labs og tests.
Ja, du kan tage alle eksaminer fra de store vendors som Microsoft, Cisco etc. hjemmefra eller fra kontoret
Med Readynez lkan du tage alle kurser hjemmefra eller fra kontoret. Readynez giver support til dit klasseværelse derhjemme, og du kan nyde at lære med minimal indvirkning på dit daglige liv. Derudover sparer du omkostningerne og den miljømæssige belastning ved at rejse.
Din mulighed for at lære læring er ubegrænset, når du er motiveret, men du har brug for den rigtige plan for at opnå det, du ønsker. Readynez-konsulenter har mange års erfaring med at skræddersy læringsrejser, og vi kan også designe en til dig. Vi står altid til rådighed med hjælp og vejledning, og du kan nå os på chatten eller skrive til os på info@readynez.com.

Vores AZ400 DevOps træning er et 4-dages Microsoft Azure DevOps kursus. 

Ja, vores Azure DevOps kurser er tilgængelige virtuelt.

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}