Microsoft Azure DevOps Engineer certificeringsbadge opnået efter deltagelse på AZ- 400 Kursus
9,40

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(409 Reviews)

Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)

Accelerer software udvikling- og udrulning med Azure DevOps ekspertise, og lær at automatisere arbejdsgange, strømline samarbejde og sikre kontinuerlig integration og implementering.

course: Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)

Varighed: 4 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Forbereder til Eksamen : Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions (AZ-400)

certification-icon Forbereder til Certificering : Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert

ktk-icon Deltag i dette og 60+ andre Microsoft kurser GRATIS med Unlimited Microsoft Training

Introduktion

AZ-400, kendt som Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert, er en certificering, der validerer færdigheder i implementering af DevOps praksis på Azure. At opnå denne certificering demonstrerer ekspertise inden for områder som versionskontrol, kontinuerlig integration, kontinuerlig levering, infrastruktur som kode og meget mere. Løft din karriere med AZ-400, og vis dine færdigheder i at optimere og administrere DevOps processer i Azure miljøet for forbedret udrulning af ny software.

Kurset inkluderer
 • intructor-iconInstruktørledet træning
 • intructor-iconPractice test
 • intructor-iconSelvstudie materiale
 • intructor-iconPersonlig læringsplan
 • intructor-iconCertificeringsgaranti
 • intructor-iconE-mail, chat og telefonsupport

Topvirksomheder stoler på Readynez

Hvem henvender kurset sig til?

Hvem deltager på Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) kurset?

Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)-certificeringen er designet til fagfolk, der er ansvarlige for at designe, implementere og vedligeholde DevOps-processer og -praksis i en organisation. Certificeringen er ideel til personer, der har erfaring med DevOps-praksis og ønsker at validere deres færdigheder og viden på dette område. AZ-400-certificeringen dækker forskellige emner relateret til DevOps-teknik, såsom implementering af DevOps-udviklingsprocesser, implementering af kontinuerlig integration og levering, implementering af afhængighedsstyring, implementering af applikationsinfrastruktur og implementering af kontinuerlig feedback. Kurset lærer dig, hvordan du designer, implementerer og vedligeholder DevOps-processer og -praksis ved hjælp af Microsoft Azure og andre DevOps-værktøjer og -teknologier.

Kursusindhold

Hvad du vil lære på vores AZ 400 Microsoft Certified DevOps Engineer kursus.

 • Designe og implementere logning
 • Vurdere og konfigurere en logramme
 • Designe en logaggregerings og lagerstrategi (f.eks. Azurelagring)
 • Designe en logaggregerings og forespørgselsstrategi ved hjælp af (f.eks. Azure Monitor, Splunk)
 • Administrere adgangskontrol til logfiler (arbejdspladscentreret/ressourcecentreret)
 • Integrere nedbrudsanalyse (App Center Crashes, Crashlytics)
 • Designe og implementere distribueret sporing
 • Inspicere applikationens ydeevneindikatorer
 • Inspicere infrastrukturens ydeevneindikatorer
 • Definere og måle nøglemålinger (CPU, hukommelse, disk, netværk)
 • Implementere advarsler på nøglemålinger (email, SMS, webhooks, Teams/Slack)
 • Integrere brugeranalyse (f.eks. Application Insightstragte, Visual Studio App Center, TestFlight, Google Analytics)
 • Konfigurere og integrere overvågning af container (Azure Monitor, Prometheus osv.)
 • Konfigurere og integrere med overvågningsværktøjer (Azure Monitor Application Insights, Dynatrace, New Relic, Naggios, Zabbix)
 • Oprette feedbackloop fra platformsovervågningsværktøjer (f.eks. Azure Diagnosticsudvidelse, Log Analyticsagent, Azure Platform Logs, Event Grid)
 • Administrere adgangskontrol til overvågningsplatformen
 • Udvikle en handlingsvenlig varslingsstrategi
 • Identificere og anbefale metrics til at basere advarsler på
 • Implementere advarsler ved hjælp af passende målinger
 • Implementere advarsler baseret på passende logmeddelelser
 • Implementere advarsler baseret på applikationssundhedstjek
 • Analysere kombinationer af metrikker
 • Udvikle kommunikationsmekanisme til at underrette brugere om forringede systemer
 • Implementere advarsler for selvhelbredende aktiviteter (f.eks. skalering, failovers)
 • Analysere systemets opførsel med hensyn til belastnings og fejlforhold
 • Beregne hvornår et system vil fejle under forskellige forhold
 • Måle baseline metrics for systemet
 • Udnytning af Application Insights Smart Detection og dynamiske tærskler i Azure Monitor
 • Design og implementer et sundhedstjek
 • Analysere systemafhængigheder for at bestemme, hvilken afhængighed der skal inkluderes i sundhedstjekket
 • Beregne sunde responstimeouts baseret på SLO for tjenesten
 • Designe tilgang til delvise helbredssituationer
 • Designe tilgang til stykkevis genopretning (f.eks. for at forbedre objektive strategier for restitutionstid)
 • Integrere sundhedstjek med computermiljø
 • Implementere forskellige typer sundhedstjek (beholderens livlighed, opstart, nedlukning)
 • Designe en autentificerings og autorisationsstrategi
 • Designe en adgangsløsning (Azure AD Privileged Identity Management (PIM), Azure AD Conditional Access, MFA, Azure AD B2B osv.)
 • Implementere Service Principals og Managed Identity
 • Designe en applikationsadgangsløsning ved hjælp af Azure AD B2C
 • Konfigurere serviceforbindelser
 • Evaluere og konfigurere vaultløsning (Azure Key Vault, Hashicorp Vault)
 • Administrere sikkerhedscertifikater
 • Designe en strategi for hemmelig lagring og genfinding (KeyVaulthemmeligheder, GitHubhemmeligheder, Azure Pipelineshemmeligheder)
 • Formulere en plan for implementering af hemmelige filer som en del af Develop sikkerhed og compliance
 • Automatisere afhængighedsscanning for sikkerhed (containerscanning, OWASP)
 • Automatisere afhængighedsscanning for compliance (licenser: MIT, GPL)
 • Vurdere og rapportere risici
 • Designe en source code compliance løsning (f.eks. GitHubkodescanning, GitHub Secretscanning, pipelinebaserede scanninger, Githooks, SonarQube, Dependabot osv.)
 • Implementere Azurepolitikker for at håndhæve organisatoriske krav
 • Implementere containerscanning (f.eks. statisk scanning, malware, kryptomining)
 • Designe og implementere Azure Container Registry Tasks
 • Udforme en breaktheglass strategi til at reagere på sikkerhedshændelser
 • Udvikle en moderne strategi til kontrol af kilder
 • Integrere/migrere uensartede kildekontrolsystemer (f.eks. GitHub, Azure Repos)
 • Designe autentificeringsstrategier
 • Design af tilgange til håndtering af store binære filer (f.eks. Git LFS)
 • Design af tilgange til deling af arkiver på tværs (f.eks. Gitundermoduler, pakker)
 • Implementere workflow hooks
 • Design af tilgange til effektive kodegennemgange (f.eks. GitHubkodegennemgangstildelinger, tidsplanpåmindelser, Pull Analytics)
 • Definere retningslinjer for Pull Requests (PR) for at håndhæve korrelation af arbejdselementer
 • Implementere begrænsninger for branchsammenlægning (f.eks. branchpolitikker, branchbeskyttelse, manual osv.)
 • Definere branchstrategi (f.eks. stambaseret, funktionsbranch, udgivelsesbranch, GitHubflow)
 • Designe og implementere et PRworkflow (gennemgang af koder, godkendelser)
 • Håndhæve statisk kodeanalyse for at opnå ensartet kodekvalitet på PR
 • Konfigurere tilladelser i kontrollageret for kilder
 • Organisere lageret med gittags
 • Planlægge håndtering af overdimensionerede depoter
 • Planlægge gendannelse af indhold i alle lagertilstande
 • Slette data fra kildekontrol
 • Integrere GitHub med DevOpspipelines
 • Integrere GitHub med identitetsadministrationsløsninger (Azure AD)
 • Design til GitOps
 • Design til ChatOps
 • Integrere kildekontrolartefakter til konsum (f.eks. Git changelog)
 • Integrere GitHub Codespaces
 • Kommunikere implementerings og frigivelsesoplysninger med forretningsinteressenter
 • Oprette dashboards, der kombinerer boards, pipelines (tilpassede dashboards på Azure DevOps)
 • Designe en kommunikationsstrategi for omkostningsstyring
 • Integrere udgivelsespipeline med sporing af arbejdsemner (f.eks. AZ DevOps, Jira, ServiceNow)
 • Integrere GitHub som lager med Azure Boards
 • Kommunikere brugeranalyse
 • Designe onboarding proces for nye medarbejdere
 • Vurdere og dokumentere eksterne afhængigheder (f.eks. integrationer, pakker)
 • Vurdere og dokumentere artefakter (version, release notes)
 • Integrere overvågningsværktøjer med kommunikationsplatforme (f.eks. Teams, Slack, dashboards)
 • Underrette interessenter om nøglemålinger, advarsler og alvorlige tilfælde ved hjælp af kommunikations og projektstyringsplatforme (f.eks. email, SMS, Slack, Teams, ServiceNow osv.)
 • Integrere build og release med kommunikationsplatforme (f.eks. buildfejl, releasefejl)
 • Integrere GitHub pullanmodningsgodkendelser via mobilapps
 • Design buildautomatisering
 • Integrere buildpipelinen med eksterne værktøjer (f.eks. afhængigheds og sikkerhedsscanning, kodedækning)
 • Implementere kvalitetsgates (f.eks. kodedækning, internationalisering, peer review)
 • Designe en teststrategi (f.eks. integration, load, fuzz, API, kaos)
 • Integrere flere værktøjer (f.eks. GitHub Actions, Azure Pipeline, Jenkins)
 • Anbefale værktøjer til package management (f.eks. GitHubpakker, Azure Artifacts, Azure Automation Runbooks Gallery, Nuget, Jfrog, Artifactory)
 • Designe en Azure Artifactsimplementering inklusive linkede feeds
 • Designe versioneringsstrategi for kodeaktiver (f.eks. SemVer, datobaseret)
 • Plan for vurdering, opdatering og rapportering af pakker som er afhængige af hinanden (GitHub)
 • Designe en versionsstrategi for pakker (f.eks. SemVer, datobaseret)
 • Designe en versionsstrategi for implementeringsartefakter
 • Vurdere en konfigurationsstyringsmekanisme for applikationsinfrastruktur
 • Definere og håndhæve ønsket tilstandskonfiguration for miljøer
 • Designe og implementere build agentinfrastruktur (inkluderer omkostninger, valg af værktøj, licenser, vedligeholdelse)
 • Udvikle og implementere build triggerregler
 • Udvikle build pipelines
 • Designe buildorkestrering (produkter, der er sammensat af flere builds)
 • Integrere konfiguration i buildprocessen
 • Udvikle komplekse buildscenarier (f.eks. containeriserede agenter, hybrid, GPU)
 • Overvåge sundhed af pipeline (fejlrate, varighed, flaky tests)
 • Optimere build (omkostninger, tid, ydeevne, pålidelighed)
 • Analysere CIbelastning for at bestemme buildagentkonfiguration og kapacitet
 • Administrere selvhostede buildagenter (VMskabeloner, containerisering osv.)
 • Oprette genanvendelige buildundersystemer (YAMLskabeloner, Task Groups, Variable Groups osv.)
 • Udvikle implementeringsscripts og skabeloner
 • Anbefale en implementeringsløsning (f.eks. GitHub Actions, Azure Pipelines, Jenkins, CircleCI osv.)
 • Designe og implementere infrastruktur som kode (ARM, Terraform, PowerShell, CLI)
 • Udvikle proces for applikationsimplementering (container, binær, scripts)
 • Udvikle proces for databaseimplementering (migrering, databevægelse, ETL)
 • Integrere konfigurationsstyring som en del af udgivelsesprocessen
 • Udvikle komplekse implementeringer (IoT, Azure IoT Edge, mobil, App Center, DR, multiregion, CDN, suveræn cloud, Azure Stack osv.)
 • Kombinere releasemål afhængigt af releaseleverance (f.eks. Infrastruktur, kode, aktiver osv.)
 • Designe release pipeline for at sikre pålidelig rækkefølge af afhængighedsimplementeringer
 • Organisere delte releasekonfigurationer og processer (YAMLskabeloner, variable grupper, Azure App Configuration)
 • Designe og implementere releaseporte og godkendelsesprocesser
 • Designe en releasestrategi (blue/green, canary, ring)
 • Implementere releasestrategien (ved hjælp af implementeringspladser, load balancerkonfigurationer, Azure Traffic Manager, funktionsskift osv.)
 • Vælge den passende ønskede tilstandsløsning til et implementeringsmiljø (PowerShell, DSC, Chef, Puppet osv.)
 • Lave en plan for at minimere downtime under implementeringer (VIP Swap, Load Balancer, rullende implementeringer osv.)
 • Designe en hotfixstiplan til at reagere på koderettelser med høj prioritet

Forberedelse

Hvordan du bedst forbereder dig til vores AZ400 DevOps kursus.

 • [Dictionary item: Orange-check] Vi anbefaler at man i forvejen er dygtig til agile praksisser. For at tage kurset skal man være fortrolig med både Azure-administration og Azure-udvikling samt være ekspert inden for mindst ét ​​af disse områder. 
 • [Dictionary item: Orange-check] For at opnå Microsoft Certified Azure DevOps Engineer Expert-certificeringen skal du opnå enten Azure Administrator Associate- eller Azure Developer Associate-certificeringen og bestå AZ-400-eksamenen. 

Mød vores instruktører

Mød nogle af de instruktører du kan møde på dit kursus. De er eksperter, passionerede omkring deres fag og dedikerede til at give deres viden tilbage til branchen, deres fag og dem som ønsker at lære, udforske og skabe fremskridt i deres karriere.

Tiago Costa

Tiago Costa er Microsoft MVP, Cloud Architect samt Advisor og international taler om Microsoft Cloud.

Tiago is a Microsoft MVP ( Most Valuable Professional)

Tiago Costa is a Cloud Architect and Advisor for the Microsoft Azure. For the past years he has been helping customers migrating to the cloud and creating cloud native workloads.

Biography
Tiago Costa is a Cloud Architect and Advisor and International speaker for the Microsoft Cloud. For the past years he has been architecting and developing solutions using Microsoft Azure for some of the fortune 500 companies. Due to his strong real-world experience, Tiago regularly teaches Microsoft Azure classes around the world. Microsoft Azure MVP since 2016 for his community efforts in promoting and sharing knowledge with the community.

Tiago has 40+ Microsoft Certifications including MCT – Microsoft Certified Trainer and got awarded as MCT Regional Lead since 2016 every year. He’s the founder of the Azure Portugal User Group. He loves diving into new technologies and to share his experience at conferences and training classes, but what excites him about his work is to help others exploring new frontiers in technology impacting their life’s, making the world a better place for everyone. His free time is spent with his family in the sunny Lisbon, Portugal building cool and geek projects

LÆS MERE
Read Less

Ed Baker

Ed er en mangeårig MVP og har udviklet flere officielle Microsoft kurser for Azure, Windows Server og Windows.

Ed has been with Readynez almost since the start 12 years ago.

He is a 25 year IT veteran with experience in the UK Police and armed forces. Ed is a former Microsoft Technical Evangelist and is an MCT Regional Lead for the UK and he currently holds the most prestigious Microsoft MVP accreditation. Ed also helps run the UK MS Cloud User Group and the annual Evolve Conference in the UK.

Ed has authored several Microsoft Official Curriculum Courses for Azure, Windows Server and Windows as well as writing courses for Opsgility and other online providers.
Ed is a regular conference speaker at events such as TechEd, Ignite, TechSummit, SpiceWorld and more.

Ed now spends his time mixed between teaching Microsoft Azure, Windows Server and Enterprise Mobility topics. In addition Ed provides consultancy services to Small and Medium Enterprises as well as direct to Microsoft UK and Microsoft Corp.

 

LÆS MERE
Read Less

Jens Gilges

Jens har været MCT i 20 år og er autoriseret Amazon Champion Instruktør med solid erfaring som Cloud Infrastructure og Security Consultant og Penetration Tester.

Jens Gilges is a highly skilled professional with expertise in Azure, AWS, and Penetration Testing. With a remarkable 20-year tenure as a Microsoft Certified Trainer (MCT), Jens has honed his proficiency in various Microsoft technologies. Notably, he is not just a trainer but an industry leader, holding the prestigious title of AWS Champion Instructor.

Jens is dedicated to imparting his knowledge globally, delivering top-tier security and AWS training to clients across the world. His passion for these cloud platforms shines through in his engaging and informative sessions. Whether you're seeking insights into Azure's versatile capabilities, AWS's vast infrastructure, or the intricacies of Penetration Testing, Jens is your go-to expert.

With Jens at the helm, you can expect a comprehensive learning experience that combines years of expertise with a commitment to staying at the forefront of cloud technologies. Join him on a journey of continuous learning and explore the ever-evolving landscapes of Azure, AWS, and Penetration Testing.

LÆS MERE
Read Less

FAQ

Ofte stillede spørgsmål til AZ-400 kurset.

AZ-400 er Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert-certificeringen. Det validerer de færdigheder og den viden, der kræves for at designe og implementere DevOps-praksis på Microsoft Azure. Professionelle med denne certificering demonstrerer ekspertise inden for områder som versionskontrol, kontinuerlig integration, kontinuerlig levering, infrastruktur som kode og overvågning og feedback.

Frigør dit potentiale med AZ-400-certificeringen – Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert. Deltag i vores omfattende kursus hos Readynez, hvor vi specialiserer os i at guide enkeltpersoner og teams til succes i certificeringseksamener. Omfavn fremtiden for DevOps, mestr Azure-praksis, og øg din karriere. Bliv certificeret hos os og åbn døre til spændende muligheder inden for det dynamiske felt af cloud-baseret DevOps-teknik. Din succes starter her

For at opnå AZ-400-certificeringen bør aspirerende kandidater ideelt set have praktisk erfaring med Azure-administration, Azure-udviklingsprocesser og en dybdegående forståelse af både Azure DevOps og Git. Kendskab til Agile og Scrum-metoder er en fordel, og en grundlæggende viden om kontinuerlig integration, kontinuerlig levering og versionskontrol anbefales stærkt.

Prisen for AZ-400 certificeringseksamen koster alt fra €150 - €228 afhængigt af din placering og valutakurs.

AZ-400-eksamenpensummet dækker forskellige emner relateret til Azure DevOps Services og DevOps-praksis. Nøgleområderne omfatter:
 • Udvikle en instrumenteringsstrategi (5-10%)
 • Udvikle en Site Reliability Engineering (SRE) strategi (5-10%)
 • Udvikle en sikkerheds- og overholdelsesplan (10-15 %)
 • Administrer svores kontrol (10-15%)
 • Facilitere kommunikation og samarbejde (10-15%)
 • Definer og implementer kontinuerlig integration (20-25%)
 • Implementer løbende levering (10-15 %)
 • Implementer afhængighedsstyring (5-10 %)

 

Ja, AZ-400-certificeringen, "Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions," er yderst værdifuld for enkeltpersoner, der forfølger en karriere inden for DevOps og cloud-baseret udvikling. Det demonstrerer din ekspertise i at bruge Azure DevOps Services og implementering af DevOps-praksis, hvilket gør dig til et værdifuldt aktiv for organisationer, der anvender moderne softwareudviklingsmetoder.

Den tid, det tager at blive AZ-400 certificeret, varierer afhængigt af individuelle faktorer såsom tidligere erfaring, viden og tidsforbruget til forberedelse. I gennemsnit kan kandidater bruge flere uger til et par måneder på at forberede sig til eksamen gennem selvstudier, onlinekurser eller instruktørledede træningsprogrammer.

AZ-400 certificeringseksamenen kan enten tages online eller gennem et certificeret Pearson VUE testcenter.

Sværhedsgraden ved at bestå AZ-400-eksamenen afhænger af individuelle faktorer såsom tidligere erfaring, viden og forberedelsesindsats. Eksamenen er designet til at vurdere færdigheder i at implementere DevOps-praksis med Microsoft Azure-teknologier. Kandidater med praktisk erfaring i Azure DevOps og grundig forberedelse gennem studiematerialer, praksistests og praktisk anvendelse er mere tilbøjelige til at lykkes.

For at opnå certifikatet kræves en minimumscore på 700 ud af 1000, med en beståelsestærskel på 70%.

For at bevare din AZ-400-certificering skal du optjene 40 Continuing Professional Education (CPE)-point hvert år, med mindst 20 CPE'er optjent i hvert af de to ISACA-domæner. Du kan få CPE'er gennem forskellige aktiviteter, såsom deltagelse i konferencer, deltagelse i uddannelseskurser eller deltagelse i faglige udviklingsaktiviteter relateret til informationssystemrevision, kontrol og sikkerhed.

Den gennemsnitlige løn for fagfolk med AZ-400-certificering kan variere baseret på faktorer som erfaring, placering og den specifikke jobrolle. I gennemsnit kan personer med AZ-400-certificeringen tjene lønninger fra €82.278 til €1.09.735 årligt, med potentiale for højere indtjening baseret på ekspertise og anciennitet.

Anmeldelser

Feedback fra vores AZ-400 deltagere.

Bjorn Hackberg

Godt forberedt instruktør med en fantastisk kombination af pædagogiske og tekniske kompetencer

Marc Lichtenstein Schultz

Rigtig godt og informativt kursus med en virkelig god instruktør, der var god til at forklare til én uden så meget DevOps erfaring

Hvorfor Betale Mere?

Sigt højere end én Certificering og Mestre dem alle medal-icon

Hvorfor nøjes med bare ét certificeringskursus når du kan deltage på ALLE certificeringskurser for en pris der er lavere end prisen for ét kursus?

Unlimited Training deltager
 • [Dictionary item: Orange-check] 60+ kurser til mindre end prisen for ét kursus
 • [Dictionary item: Orange-check] LIVE instruktør-ledet kurser
 • [Dictionary item: Orange-check] Expert instruktører til din rådighed
 • [Dictionary item: Orange-check] Money-back garanti
 • [Dictionary item: Orange-check] Fleksible betalingsmuligheder
UDFORSK UNLIMITED TRAINING

Den perfekte måde for os til at udvikle de kompetencer vi behøver for succes

Kasper Meyer Christensen


En træningsløsning så god at den betaler for sig selv

50%
Minimum besparelse

Virksomheder der udnytter Unlimited Training sparer mindst 50% på deres træning og certificeringer - og mange helt op til 80%

2,4 x
Kurser pr licens

Folk med en Unlimited Training licens gennemfører i gennemsnit 2,4 kurser pr år


Få mere for mindre med Unlimited Training

60+ INSTRUKTØR-LEDET KURSER

For en pris der er mindre end prisen for ét kursus.

SAMME HØJE READYNEZ KVALITET

Bare billigere og mere fleksibelt.

FLEKSIBLE BETALINGSLØSNINGER

Den nemmeste, mest fleksible og billigste måde at blive certificeret på.

UBEGRÆNSET ADGANG

Deltag på så mange kurser som du vil - ingen begrænsninger!

MONEY-BACK GARANTI

Vi tilbagebetaler hvis omkostningen til licensen overstiger værdien af din træning.

KUN LIVE KURSER

Interager 1-til-1 med 50+ erfarne instruktører.

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}