Salgs- og leveringsbetingelser

Om Readynez Talent

Readynez Talent er en fokuseret rekrutteringsløsning og et komplet uddannelsesprogram. Vi gør kandidater klar til at kick-starte deres karrierer i IT branchen og vi gør ledere klar til fremtiden med den hurtigste og mest omkostningseffektive måde at tilføre nye ressourcer.

Kom igang

Jeg er en fremadtænkende leder som søger talentfulde kandidater

Jeg er en ambitiøs kandidat
som søger et fantastisk job 

Oversigt
Disse vilkår regulerer forholdet mellem Kunden og Readynez A/S (i det følgende benævnt Readynez). Disse vilkår gælder for alle ordrer, der afgives til Readynez og eventuelle undtagelser skal aftales skriftligt.

Gebyrer og afgifter
1.1 Kunden vil blive faktureret for det fulde beløb på tidspunktet for bekræftelsen af ordren.

1.2 Betaling af den fulde kursusafgift er forfalden 14 dage fra fakturadato. Hvis fakturaen er modtaget senest 30 dage før kursusstart er fakturaen forfalden ved modtagelsen.

1.3 Hvis betalingen ikke er foretaget på forfaldsdagen, dvs. senest 14 dage efter bestilling (se afsnit 1.2), forbeholder Readynez sig ret til at opkræve Kunden for renter, rykkergebyrer og opkrævningsomkostninger. Renten beregnes fra fakturabeløbet med 1/6 af den til enhver tid gældende diskonto pr påbegyndt måned, dog med et minimum på 1,75% pr start måned fra forfaldsdato.

1.4. Alle priser er eksklusiv moms

Annullering og ændringer
2.1 På ethvert tidspunkt op til 30 dage før startdatoen for det kursus eller Readynez Talent Program, som Kunden har registreret sig til, er Kunden uden beregning berettiget til at ændre datoen til et fremtidigt kursus, dog afhængigt af tilgængelighed.

2.2 Hvis en Kunde ønsker at ændre datoen mindre end 30 dage før kursets eller Readynez Talent Programmets startdato, har Readynez ret til at betragte det som en annullering i overensstemmelse med § 2.4.

2.3 På ethvert tidspunkt op til 30 dage før startdatoen for det kursus eller Readynez Talent Program, som Kunden er registreret på, kan Kunden annullere denne registrering og er kun underlagt Readynez's ret til at opkræve Kunden for administrationsomkostninger, udgifter til eventuelle kursusmaterialer, udgifter til udvikling af dét specifikke kursus eller Readynez Talent Program, som Kunden er registreret på, eller Readynez Talent rekruttering som allerede er igangsat af Readynez til Kunden.

2.4 Hvis Kunden ønsker at annullere sin ordre mindre end 30 dage før startdato for kurset eller Talent Programmet som Kunden er registreret på, så fortabes de afgifter som kunden allerede har betalt og eventuelle ubetalte beløb der var forfaldne, men ubetalte på tidspunktet for annulleringen er forfaldne til betaling.

2.5 Hvis personen som skulle deltage på kurset eller Readynez Talent Programmet bliver forhindret af en eller anden grund, har Kunden ret til at ændre navnet på deltageren, indtil 16 dage før kursus- eller eller Readynez Talent Programmets start. Hvis ændringen sker senere end 16 dage før kursusstart kan der tilkomme ekstra omkostninger.

2.6 Readynez forbeholder sig ret til at ændre eller annullere ethvert kursus eller Readynez Talent Program, hvor Readynez mener, at det er upraktisk at gennemføre det eller hvor antallet af kunder der er tilmeldt et bestemt kursus eller Readynez Talent Program gør det uøkonomisk for Readynez at køre på dét tidspunkt eller når som helst. I sådanne tilfælde skal Readynez bestræbe sig på at underrette Kunden om en sådan omlægning eller annullering ved først givne lejlighed og Readynez bærer intet ansvar i forbindelse med sådan omlægning eller annullering, bortset fra, at Readynez refunderer alle afgifter der allerede er betalt, hvis kunden ikke ønsker til at deltage i et fremtidigt kursus eller Readynez Talent Program, dog fratrukket omkostningen til eventuelle materialer, som allerede er leveret til kunden.

Rettigheder til Kursusmateriale
3.1 Ejendoms- og enhver ophavsret eller andre immaterielle rettigheder i ethvert kursusmateriale tilhører Readynez, og Kunden har kun ret til at anvende kursusmaterialet med henblik på kurset og Kundens egen personlige brug og information.

3.2 Kunden er ikke berettiget til at kopiere kursusmaterialet eller dele deraf uden udtrykkelig tilladelse fra Readynez.

Garantier og ansvar
4.1 Readynez garanterer over for kunden, at kurset eller kurserne eller Talent programmerne vil blive leveret med al rimelig omhu og dygtighed, og, så vidt som muligt, i overensstemmelse med den offentliggjorte litteratur på Readynez's webside.

4.2 Readynez er ikke ansvarlig overfor Kunden eller kan anses for at være i strid med aftalen på grund af forsinkelser i udførelsen, eller manglende opfyldelse, af nogle af Readynez's forpligtelser i relation til kurset eller Talent-programmet, hvis forsinkelsen eller svigtet skyldes en årsag uden for Readynez's rimelige kontrol.

Certificeringsgaranti
5.1 Såfremt Kunden ikke opnår den relevante certificering efter den første gennemførelse af kurset har Kunden ret til at vende tilbage til det samme kursus så mange gange som nødvendigt i en periode på 12 måneder efter deltagelse i kurset. For at tage kurset igen, er Kunden kun underlagt tilgængeligheden af kurser og Kundens betaling af overnatning, forplejning, eventuelle eksamens gebyrer, eventuelle omkostninger til Online Lab adgang og sådanne andre biomkostninger eller afgifter (hvis nogen) som med rimelighed kan opkræves af Readynez.

5.2 Kunden forventes at medbringe deres kursusmaterialer når de deltager på kurser under Certificeringsgarantien. Er kursusmaterialet blevet opdateret, og ønsker Kunden at købe dette, vil man blive faktureret herfor.

Generelt
6.1 Disse Betingelser (sammen med de yderligere vilkår, hvis nogen, som skriftligt er bekræftet af Readynez på tidspunktet for indgåelsen af aftalen) udgør hele aftalen mellem parterne, afløser alle tidligere aftale eller forståelser, og kan ikke ændres, undtagen skriftligt mellem parterne.

6.2 Dansk ret finder anvendelse, og parterne er enige om at underkaste sig den eksklusive jurisdiktion af de danske domstole.

6.3 Hvis intet andet er nævnt i offentliggjorte oplysninger eller tilbud fra Readynez vil kurset eller Readynez Talent Programmet foregå på engelsk.

6.4 Bemærk at filmning og fotografering kan finde sted på uddannelsescenteret. Disse medier kan bruges af Readynez og dets affilierede organisationer til både sikkerheds- og salgsfremmende formål. Ved at deltage på uddannelsescentret anerkender og samtykker du til sådanne optagelser. Bemærk, at vi har ret til at gøre fuld brug af en film og/eller optagelse i alle nuværende og fremtidige medier over hele verden uden ansvar eller betaling til dig.

Har du spørgsmål?

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget.

Readynez anvender cookies for at forbedre din oplevelse på websitet. Vil du vide mere, så læs venligst vores integritetspolitik.

Integritetspolitik OK