Om Kurserne

Gennem mange års erfaring med flere end 1000 af verdens topvirksomheder, har vi udviklet Readynez-metoden til læring
Træn indenfor enhver teknologi med den prisvindende Readynez-metode, og kombiner enhver variation af lærings format, teknologi og sted for at undgå The Great Training Robbery og få resultater med Skills.

Se mere om Readynez Training

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse vilkår regulerer forholdet mellem Kunden og Readynez A/S (i det følgende benævnt Readynez). Disse vilkår gælder for alle ordrer, der afgives til Readynez og eventuelle undtagelser skal aftales skriftligt.

Gebyrer og afgifter
1.1 Kunden vil blive faktureret for det fulde beløb på tidspunktet for bekræftelsen af ordren.

1.2 Betaling af den fulde kursusafgift er forfalden 14 dage fra fakturadato. Hvis fakturaen er modtaget senest 30 dage før kursusstart er fakturaen forfalden ved modtagelsen.

1.3 Hvis betalingen ikke er foretaget på forfaldsdagen, dvs. senest 14 dage efter bestilling (se afsnit 1.2), forbeholder Readynez sig ret til at opkræve Kunden for renter, rykkergebyrer og opkrævningsomkostninger. Renten beregnes fra fakturabeløbet med 1/6 af den til enhver tid gældende diskonto pr påbegyndt måned, dog med et minimum på 1,75% pr start måned fra forfaldsdato.

1.4. Alle priser er eksklusiv moms

Annullering og ændringer

Åbne Offentlige Kurser eller Readynez Talent Programmer

Definitioner:

- Åbne Offentlige Kurser refererer til de offentligt planlagte kurser, som Readynez tilbyder, hvortil hvilken som helst virksomhed, organisation eller enkeltperson kan registrere en eller flere deltagere, og som afholdes på Readynez´s uddannelsescenter.

- Readynez Talent Programmer refererer til de programmer, Readynez tilbyder, som forbinder arbejdsgivere og kandidater, og som du kan finde flere oplysninger om her; https://www.readynez.com/da/talent/.

2.1 På ethvert tidspunkt op til 30 dage før startdatoen for det Åbne Offentlige Kursus eller Readynez Talent Program, som Kunden har registreret sig til, er Kunden uden beregning berettiget til at ændre datoen til et fremtidigt kursus, dog afhængigt af tilgængelighed.

2.2 Hvis en Kunde ønsker at ændre datoen mindre end 30 dage før starten af det Åbne Offentlige Kursus eller Readynez Talent Programmet, har Readynez ret til at betragte det som en annullering i overensstemmelse med afsnit 2.4.

2.3 På ethvert tidspunkt op til 30 dage før startdatoen for det Åbne Offentlige Kursus eller Readynez Talent Programmet, som Kunden er registreret på, kan Kunden annullere denne registrering og er kun underlagt Readynez's ret til at opkræve Kunden for administrationsomkostninger, udgifter til eventuelle kursusmaterialer, udgifter til udvikling af det specifikke kursus eller Readynez Talent Program, som Kunden er registreret på, eller Readynez Talent rekruttering, som allerede er leveret af Readynez til Kunden.

2.4 Hvis Kunden ønsker at annullere en plads i et Åbent Offentligt Kursus eller Readynez Talent Program mindre end 30 dage før leveringsdatoen, fortaber kunden alle allerede betalte afgifter, og eventuelle ubetalte afgifter, der er forfaldne, men endnu ikke betalte, vil betrages som forfaldne til betaling.

Brugerdefinerede Kurser og Specialleveringer

Definition: Brugerdefinerede kurser og Specialleveringer refererer til alle ikke-offentligt planlagte events, som Readynez leverer til en enkelt virksomhed eller organisation, enten på deres lokation eller på Readynez´s uddannelsescenter.

2.5. Kunden er berettiget til at ændre datoen for Brugerdefinerede kurser og Specialleveringer af enhver art op til 30 dage før leveringsdatoen til en fremtidig dato (ikke over 12 måneder frem i tiden). Ændringen afhænger af tilgængelighed, er tilladt én gang, og efter en datoændring, kan leveringen ikke annulleres på et senere tidspunkt.

2.6 Hvis kunden ønsker at ændre datoen mindre end 30 dage før starten af det brugerdefinerede kursus eller speciallevering, vil Readynez have ret til at opfatte dette som en annullering i overensstemmelse med afsnit 2.8.    

2.7 Kunden er berettiget til at annullere leveringen af brugerdefinerede kurser og specialleveringer op til 60 dage før leveringsdatoen. Kunden kan dog blive opkrævet de udgifter til udvikling, der måtte eksisterer på tidspunktet for annulleringen.

2.8 Hvis kunden ønsker at annullere et brugerdefineret kursus eller speciallevering mindre end 60 dage før leveringsdatoen, fortaber kunden alle allerede betalte afgifter og eventuelle ubetalte afgifter, der er forfaldne, men endnu ikke betalte, vil betrages som forfaldne til betaling.

2.9
Readynez forbeholder sig retten til at omplanlægge eller annullere enhver levering (offentlig, specialtilpasset eller anden), hvor Readynez mener, at det er upraktisk eller uønsket at levere. I ethvert sådant tilfælde vil Readynez bestræbe sig på at underrette kunden om enhver sådan omplanlægning eller annullering hurtigst muligt. Readynez påtager sig intet ansvar i forbindelse med sådan omplanlægning eller aflysning, med undtagelse af, at Readynez refunderer alle allerede betalte gebyrer, hvis kunden ikke ønsker at deltage i fremtidig levering, dog med fradrag af omkostningerne til materialer, udvikling eller tjenester, der allerede er leveret til kunden eller er igangværende.

Rettigheder til kursusmateriale
3.1 Ejendoms- og enhver ophavsret eller andre immaterielle rettigheder i ethvert kursusmateriale tilhører Readynez, og Kunden har kun ret til at anvende kursusmaterialet med henblik på kurset og Kundens egen personlige brug og information.

3.2 Kunden er ikke berettiget til at kopiere kursusmaterialet eller dele deraf uden udtrykkelig tilladelse fra Readynez.

Garantier og ansvar
4.1 Readynez garanterer over for kunden, at kurset eller kurserne eller Talent programmerne vil blive leveret med al rimelig omhu og dygtighed, og, så vidt som muligt, i overensstemmelse med den offentliggjorte litteratur på Readynez's webside.

4.2 Readynez er ikke ansvarlig overfor Kunden eller kan anses for at være i strid med aftalen på grund af forsinkelser i udførelsen, eller manglende opfyldelse, af nogle af Readynez's forpligtelser i relation til kurset eller Talent-programmet, hvis forsinkelsen eller svigtet skyldes en årsag uden for Readynez's rimelige kontrol.

Certificeringsgaranti
5.1 Såfremt Kunden ikke opnår den relevante certificering efter den første deltagelse på et kursus har Kunden ret til at vende tilbage til det samme kursus, leveret af Readynez, så mange gange som nødvendigt i en periode på 12 måneder efter deltagelse i kurset. For at tage kurset igen, er Kunden kun underlagt tilgængeligheden af kurset hos Readynez og Kundens betaling af overnatning, forplejning, eventuelle eksamens gebyrer, eventuelle omkostninger til Online Lab adgang og sådanne andre omkostninger eller afgifter (hvis nogen) som med rimelighed kan opkræves af Readynez.

5.2 Kunden forventes at medbringe deres kursusmaterialer når de deltager på kurser under Certificeringsgarantien. Er kursusmaterialet blevet opdateret, og ønsker Kunden at købe dette, vil man blive faktureret herfor.

Generelt
6.1 Disse Betingelser (sammen med de yderligere vilkår, hvis nogen, som skriftligt er bekræftet af Readynez på tidspunktet for indgåelsen af aftalen) udgør hele aftalen mellem parterne, afløser alle tidligere aftale eller forståelser, og kan ikke ændres, undtagen skriftligt mellem parterne.

6.2 Dansk ret finder anvendelse, og parterne er enige om at underkaste sig den eksklusive jurisdiktion af de danske domstole.

6.3 Hvis intet andet er nævnt i offentliggjorte oplysninger eller tilbud fra Readynez vil kurset eller Readynez Talent Programmet foregå på engelsk.

6.4 Bemærk at filmning og fotografering kan finde sted på uddannelsescenteret. Disse medier kan bruges af Readynez og dets affilierede organisationer til både sikkerheds- og salgsfremmende formål. Ved at deltage på uddannelsescentret anerkender og samtykker du til sådanne optagelser. Bemærk, at vi har ret til at gøre fuld brug af en film og/eller optagelse i alle nuværende og fremtidige medier over hele verden uden ansvar eller betaling til dig.

6.5 Medmindre andet nævnes i den publicerede information eller dit tilbud fra Readynez, vil de åbne, offentlige kurser blive afholdt på vores Readynez kursuscentre. Imidlertid kan Readynez lejlighedsvis flytte bestemte kursusleverancer og/eller deltager overnatninger til andre konference centre.

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}