Microsoft Azure AI Engineer certificeringsbadge opnået efter deltagelse på AI-102 Kursus
9,20

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(267 Reviews)

Microsoft Certified Azure AI Engineer (AI-102)

Bliv AI ekspert på Azure, og lær at designe og implementere AI-løsninger til forretningstransformation og innovation.

course: Microsoft Certified Azure AI Engineer (AI-102)

Varighed: 4 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Forbereder til Eksamen : Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution (AI-102)

certification-icon Forbereder til Certificering : Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate

ktk-icon Deltag i dette og 60+ andre Microsoft kurser GRATIS med Unlimited Microsoft Training

Introduktion

Lås op for kraften til AI i Azure med vores AI-102 kursus, og lær at designe og implementere AI løsninger ved hjælp af Azure AI-teknologier. Fra naturlig sprogbehandling til datasyn, dækker kurset alle aspekter af AI. Med praktiske øvelser og ekspert instruktører får du de nødvendige færdigheder for at klare AI-102 eksamenen og blive certificeret som Microsoft Azure AI Engineer.

Kurset inkluderer
 • intructor-iconInstruktørledet træning
 • intructor-iconPractice test
 • intructor-iconSelvstudie materiale
 • intructor-iconPersonlig læringsplan
 • intructor-iconCertificeringsgaranti
 • intructor-iconE-mail, chat og telefonsupport

Topvirksomheder stoler på Readynez

Hvem henvender kurset sig til?

Hvem deltager på Microsoft Certified Azure AI Engineer (AI-102) kurset?

Microsoft Certified Azure AI Engineer (AI-102)-certificeringen er for dem med erfaring i at designe og implementere AI-løsninger ved hjælp af Azure-værktøjer og -tjenester. Certificeringen validerer evnen til at bruge Azure Cognitive Services, Machine Learning og andre AI-teknologier til at bygge intelligente løsninger. For at opnå certificeringen skal kandidater bestå AI-102-eksamenen, som dækker emner som design og implementering af AI-løsninger, arbejde med datalagring og -behandling, opbygning og implementering af modeller ved hjælp af Azure Machine Learning og naturlig sprogbehandling og computervisionsteknologier.

Kursusindhold

Hvad du vil lære på vores Azure AI kursus.

 • Vælg den relevante Cognitive Servicesressource
 • Vælg den passende kognitive service til en synsløsning
 • Vælg den passende kognitive tjeneste til en sproganalyseløsning
 • Vælg den passende kognitive service til en beslutningsstøtteløsning
 • Vælg den passende kognitive tjeneste til en taleløsning
 • Administrer Cognitive Serviceskontonøgler
 • Administrer godkendelse for en ressource
 • Sikre kognitive tjenester ved at bruge Azure Virtual Network
 • Planlæg for en løsning, der opfylder principper for ansvarlig AI
 • Opret en Cognitive Servicesressource
 • Konfigurer diagnostisk logning for en Cognitive Servicesressource
 • Administrer omkostninger til kognitive tjenester
 • Overvåg en kognitiv tjeneste
 • Implementere en privatlivspolitik i Cognitive Services
 • Identificer, hvornår der skal implementeres til en container
 • Containerize Cognitive Services (inklusive Computer Vision API, Face API, Text Analytics, Speech, Form Recognizer)
 • Hent billedbeskrivelser og tags ved at bruge Computer Vision API
 • Identificer vartegn og berømtheder ved at bruge Computer Vision API
 • Opdag mærker i billeder ved hjælp af Computer Vision API
 • Moderer indhold i billeder ved at bruge Computer Vision API
 • Generer thumbnails ved at bruge Computer Vision API
 • Udtræk tekst fra billeder ved hjælp af OCR API
 • Udtræk tekst fra billeder eller PDF'er ved at bruge Read API
 • Konverter håndskrevet tekst ved at bruge Ink Recognizer
 • Udtræk oplysninger fra formularer eller kvitteringer ved at bruge den forudbyggede kvitteringsmodel i Form
 • Byg og optimer en tilpasset model til Form Recognizer
 • Registrer ansigter i et billede ved at bruge Face API
 • Genkend ansigter i et billede ved at bruge Face API
 • Konfigurer personer og persongrupper
 • Analyser ansigtsegenskaber ved at bruge Face API
 • Match lignende ansigter ved at bruge Face API
 • Mærk billeder ved hjælp af Computer Vision Portal
 • Træn en brugerdefineret billedklassificeringsmodel i Custom Vision Portal
 • Træn en brugerdefineret billedklassificeringsmodel ved at bruge SDK
 • Administrer model iterationer
 • Evaluere klassifikationsmodelmetrikker
 • Udgive en trænet iteration af en model
 • Eksporter en model i et passende format til et specifikt mål
 • Brug en klassifikationsmodel fra en klientapplikation
 • Implementer tilpassede billedklassificeringsmodeller til containere
 • Mærk billeder med afgrænsningsrammer ved at bruge Computer Vision Portal
 • Træn en brugerdefineret objektdetekteringsmodel ved at bruge Custom Vision Portal
 • Træn en brugerdefineret objektdetekteringsmodel ved at bruge SDK
 • Administrer model iterationer
 • Evaluere objektdetektionsmodelmetrikker
 • Udgive en trænet iteration af en model
 • Brug en objektdetekteringsmodel fra en klientapplikation
 • Implementer tilpassede objektdetektionsmodeller til containere
 • Behandle en video
 • Uddrag indsigt fra en video
 • Moderer indhold i en video
 • Tilpas mærkemodellen, der bruges af Video Indexer
 • Tilpas sprogmodellen, der bruges af Video Indexer ved at bruge Custom Speechtjenesten
 • Tilpas personmodellen, der bruges af Video Indexer
 • Uddrag indsigt fra en livestream af videodata
 • Hent og bearbejde nøglesætninger
 • Hent og behandle enhedsoplysninger (personer, steder, webadresser osv.)
 • Hent og bearbejde følelser
 • Find det sprog, der bruges i tekst
 • Implementere teksttiltale
 • Tilpas teksttiltale
 • Implementere taletiltekst
 • Forbedre taletiltekst nøjagtighed
 • Oversæt tekst ved at bruge oversættertjenesten
 • Oversæt taletiltale ved at bruge taletjenesten
 • Oversæt taletiltekst ved at bruge taletjenesten
 • Opret hensigter og entiteter baseret på et skema, og tilføj derefter ytringer
 • Opret komplekse hierarkiske enheder, brug dette i stedet for roller
 • Træn og implementer en model
 • Implementer sætningslister
 • Implementer en model som en funktion (dvs. forudbyggede enheder)
 • Håndter tegnsætning og diakritiske tegn
 • Implementere aktiv læring
 • Overvåge og korrigere dataubalancer
 • Implementere mønstre
 • Administrer samarbejdspartnere
 • Administrer versionering
 • Udgiv en model gennem portalen eller i en container
 • Eksporter en LUISpakke
 • Implementer en LUISpakke til en container
 • Integrer Bot Framework (LUDown) for at køre uden for LUISportalen
 • Opret datakilder
 • Definer et indeks
 • Opret og kør en indeksering
 • Forespørg et indeks
 • Konfigurer et indeks til at understøtte autofuldførelse og autosuggest
 • Boost resultater baseret på relevans
 • Implementer synonymer
 • Knyt en Cognitive Serviceskonto til et færdighedssæt
 • Vælg og medtag indbyggede færdigheder til dokumenter
 • Implementere tilpassede færdigheder og inkludere dem i et færdighedssæt
 • Definer filprojektioner
 • Definer objektprojektioner
 • Definer tabelprojektioner
 • Forespørgselsprojektioner
 • Tilvejebringelse af kognitiv søgning
 • Konfigurer sikkerhed for kognitiv søgning
 • Konfigurer skalerbarhed til kognitiv søgning
 • Administrer reindeksering
 • Genopbygg indekser
 • Planlæg indeksering
 • Overvåg indeksering
 • Implementer trinvis indeksering
 • Håndter samtidighed
 • Push data til et indeks
 • Fejlfinding af indeksering for en pipeline
 • Opret en QnA Makertjeneste
 • Skabe en videnbase
 • Importer en videnbase
 • Træn og test en videnbase
 • Udgive en videnbase
 • Opret en samtale med flere drejninger
 • Tilføj alternativ frasering
 • Tilføj chitchat til en vidensbase
 • Eksporter en videnbase
 • Tilføj aktiv læring til en videnbase
 • Administrer samarbejdspartnere
 • Design samtalelogik til en bot
 • Opret og evaluer *.chatfilsamtaler ved at bruge Bot Framework Emulator
 • Tilføj sproggenerering for et svar
 • Designe og implementere adaptive kort
 • Implementere dialoger
 • Oprethold tilstanden
 • Implementer logning til en botsamtale
 • Implementer en prompt for brugerinput
 • Tilføj og gennemgå bottelemetri
 • Implementer en bottilmenneske overdragelse
 • Fejlfinding af en samtalebot
 • Tilføj en brugerdefineret middleware til behandling af brugerbeskeder
 • Administrer identitet og autentificering
 • Implementere kanalspecifik logik
 • Udgiv en bot
 • Implementere dialoger
 • Oprethold tilstanden
 • Implementer logning for en botsamtale
 • Implementere prompter for brugerinput
 • Fejlfinding af en samtalebot
 • Test en bot ved at bruge Bot Framework Emulator
 • Udgiv en bot
 • Integrer en QnA Makertjeneste
 • Integrer en LUIStjeneste
 • Integrer en taletjeneste
 • Integrer Dispatch til flere sprogmodeller
 • Administrer nøgler i appindstillingsfilen

Forberedelse

Hvordan du bedst forbereder dig til at få din AI102 Azure AI Engineer certificering.

 • [Dictionary item: Orange-check] Færdighed i C#, Python eller JavaScript og evne til at bruge REST-baserede API'er og SDK'er til at opbygge computervision, naturlig sprogbehandling, vidensudvinding og samtale-AI-løsninger på Azure.
 • [Dictionary item: Orange-check] Forståelse af de komponenter, der udgør Azure AI-porteføljen, og de tilgængelige datalagringsmuligheder.
 • [Dictionary item: Orange-check] Kandidater skal forstå og være i stand til at anvende ansvarlige AI-principper

Mød vores instruktører

Mød nogle af de instruktører du kan møde på dit kursus. De er eksperter, passionerede omkring deres fag og dedikerede til at give deres viden tilbage til branchen, deres fag og dem som ønsker at lære, udforske og skabe fremskridt i deres karriere.

Julian Sharp

Julian is an official Microsoft Business Application MVP and one of the most widely recognized experts.

Julian has been with Readynez almost since the start 11 years ago.

He has been an MCT since 2007 and he is a subject matter expert in all aspects of Dynamics 365 Customer Engagement through advice, optimization and training.

Julian has worked with Dynamics since first release and has over the past years used Azure to enhance solutions for users.

He is an official Microsoft Business Application MVP and is one of the most widely recognized experts for Power Platform and Dynamics 365 within the Microsoft Community.

He works as a Consultant on large international projects and and has extensive hands-on experience as well as numerous certifications.

LÆS MERE
Read Less

Jens Gilges

Jens har været MCT i 20 år og er autoriseret Amazon Champion Instruktør med solid erfaring som Cloud Infrastructure og Security Consultant og Penetration Tester.

Jens Gilges is a highly skilled professional with expertise in Azure, AWS, and Penetration Testing. With a remarkable 20-year tenure as a Microsoft Certified Trainer (MCT), Jens has honed his proficiency in various Microsoft technologies. Notably, he is not just a trainer but an industry leader, holding the prestigious title of AWS Champion Instructor.

Jens is dedicated to imparting his knowledge globally, delivering top-tier security and AWS training to clients across the world. His passion for these cloud platforms shines through in his engaging and informative sessions. Whether you're seeking insights into Azure's versatile capabilities, AWS's vast infrastructure, or the intricacies of Penetration Testing, Jens is your go-to expert.

With Jens at the helm, you can expect a comprehensive learning experience that combines years of expertise with a commitment to staying at the forefront of cloud technologies. Join him on a journey of continuous learning and explore the ever-evolving landscapes of Azure, AWS, and Penetration Testing.

LÆS MERE
Read Less

FAQ

Ofte stillede spørgsmål til AI-102 kurset.

Microsoft Certified Azure AI Engineer-certificering validerer ekspertise i at designe og implementere AI-løsninger på Azure. Det demonstrerer færdigheder i at udnytte Azure AI-tjenester til at bygge intelligente applikationer og løse forretningsproblemer i den virkelige verden ved hjælp af kunstig intelligens-teknologier.

Tilmeld dig vores Microsoft Certified Azure AI Engineer-kursus (AI-102) og frigør potentialet til at designe og implementere AI-løsninger på Azure. Hos Readynez giver vi den træning og støtte, du behøver for at bestå eksamen og blive certificeret inden for dette vigtige område. Tag din karriere til nye højder inden for kunstig intelligens med vores ekspertvejledning og hands-on læringstilgang.

Forudsætninger for Microsoft Certified Azure AI Engineer-certificering omfatter kendskab til Azure-tjenester, maskinlæring og programmeringssprog som Python. Erfaring med at designe og implementere AI-løsninger sammen med viden om Azure cloud-infrastruktur anbefales for succes i denne certificering.

AI-102 eksamen koster cirka 140 €. Denne eksamen består af 40-60 multiple-choice spørgsmål, og kandidater får maksimalt 130 minutter til at gennemføre den.

AI-102-eksamenen dækker en bred vifte af emner relateret til Azure AI-tjenester, herunder Azure Cognitive Services, naturlig sprogbehandling, computervision og implementering af maskinlæringsmodeller på Azure. Den vurderer kandidaternes evner til at designe og implementere AI-løsninger ved hjælp af forskellige Azure-teknologier.

Ja, Microsoft Certified Azure AI Engineer-certificering er meget værdifuld for fagfolk, der søger at fremme deres karriere inden for AI-udvikling, datavidenskab og cloud computing. Det demonstrerer ekspertise i at designe og implementere AI-løsninger på Azure, hvilket åbner op for nye muligheder for karrierevækst og avancement.

Den tid, det tager at blive Microsoft Certified Azure AI Engineer-certificeret, varierer afhængigt af individuel erfaring, studievaner og dedikation. Typisk bruger kandidater et par måneder på at forberede sig til AI-102-eksamenen ved at studere relevante materialer, øve sig i praktiske laboratorier og tage praksisprøver.

Ja, AI-102-eksamenen kan tages online fra dit eget hjem eller kontor. Microsoft tilbyder online proctoring muligheder for mange af sine certificeringseksamener, herunder AI-102 eksamen. Sørg for, at din computer opfylder de tekniske krav, og følg registreringsprocessen for at planlægge din online eksamenssession.

Sværhedsgraden ved at bestå AI-102-eksamenen varierer baseret på individuel erfaring, forberedelse og kendskab til eksamensemnerne. Kandidater med en solid forståelse af Azure AI-tjenester og maskinlæringskoncepter kombineret med effektive studiestrategier er mere tilbøjelige til at lykkes med at bestå eksamen.

Beståelsesscore for AI-102-eksamenen er 700 eller højere (ud af 1000).

Vedligehold din Microsoft Certified Azure AI Engineer-certificering ved at holde dig opdateret med de nyeste Azure AI-teknologier og udfylde krav til gencertificering som beskrevet af Microsoft. Deltag i relevante træningsprogrammer, deltag i konferencer, og deltag i kontinuerlig læring for at holde dine færdigheder skarpe og opdaterede.

Lønpotentiale efter opnåelse af Microsoft Certified Azure AI Engineer-certificering varierer afhængigt af faktorer som placering, branche, erfaring og jobrolle. Generelt har fagfolk med Azure AI-ekspertise konkurrencedygtige lønninger inden for områder som AI-udvikling, datavidenskab og cloud computing, hvilket tilbyder fremragende indtjeningspotentiale.

Anmeldelser

Feedback fra vores Azure AI Engineer deltagere.

Stephen Ridgway

Readynez er den bedste træningsudbyder, jeg har brugt i mange år. Deres kundeservice er førsteklasses, priserne er meget konkurrencedygtige og instruktørerne er fremragende.

Johan Andersson

Nemt at deltage på kurset over Teams og en fremragende instruktør gav mig stor værdi for den tid, jeg investerede.

Hvorfor Betale Mere?

Sigt højere end én Certificering og Mestre dem alle medal-icon

Hvorfor nøjes med bare ét certificeringskursus når du kan deltage på ALLE certificeringskurser for en pris der er lavere end prisen for ét kursus?

Unlimited Training deltager
 • [Dictionary item: Orange-check] 60+ kurser til mindre end prisen for ét kursus
 • [Dictionary item: Orange-check] LIVE instruktør-ledet kurser
 • [Dictionary item: Orange-check] Expert instruktører til din rådighed
 • [Dictionary item: Orange-check] Money-back garanti
 • [Dictionary item: Orange-check] Fleksible betalingsmuligheder
UDFORSK UNLIMITED TRAINING

Den perfekte måde for os til at udvikle de kompetencer vi behøver for succes

Kasper Meyer Christensen


En træningsløsning så god at den betaler for sig selv

50%
Minimum besparelse

Virksomheder der udnytter Unlimited Training sparer mindst 50% på deres træning og certificeringer - og mange helt op til 80%

2,4 x
Kurser pr licens

Folk med en Unlimited Training licens gennemfører i gennemsnit 2,4 kurser pr år


Få mere for mindre med Unlimited Training

60+ INSTRUKTØR-LEDET KURSER

For en pris der er mindre end prisen for ét kursus.

SAMME HØJE READYNEZ KVALITET

Bare billigere og mere fleksibelt.

FLEKSIBLE BETALINGSLØSNINGER

Den nemmeste, mest fleksible og billigste måde at blive certificeret på.

UBEGRÆNSET ADGANG

Deltag på så mange kurser som du vil - ingen begrænsninger!

MONEY-BACK GARANTI

Vi tilbagebetaler hvis omkostningen til licensen overstiger værdien af din træning.

KUN LIVE KURSER

Interager 1-til-1 med 50+ erfarne instruktører.

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}