Certified in Risk and Information Systems Control certificeringsbadge opnået efter deltagelse på CRISC kursus
9,00

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star unfill-star

(298 Reviews)

ISACA CRISC Certification (Certified in Risk and Information Systems Control)

Bliv en mester i risikostyring med en CRISC certificering, og få ekspertise i at identificere, vurdere og mindske IT risici for at forbedre den organisatoriske modstandskraft og beslutningstagning.

course: ISACA CRISC Certification (Certified in Risk and Information Systems Control)

Varighed: 3 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Forbereder til Eksamen : Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

certification-icon Forbereder til Certificering : ISACA: Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

ktk-icon Deltag i dette og 60+ andre Security kurser GRATIS med Unlimited Security Training

Introduktion

Løft din karriere med din ISACA CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) eksamen. Lær at mestre risiko- og informationssystemkontrol og blive en certificeret ekspert. Denne certificering åbner døre til nye karrierehøjder og validerer dine færdigheder i at håndtere og begrænse risici. Tilmeld dig nu til målrettet træning, der sikrer, at du er godt forberedt til at bestå CRISC eksamenen og få en succesfuld karriere indenfor risikostyring.

Kurset inkluderer
 • intructor-iconInstruktørledet træning
 • intructor-iconPractice test
 • intructor-iconSelvstudie materiale
 • intructor-iconPersonlig læringsplan
 • intructor-iconCertificeringsgaranti
 • intructor-iconE-mail, chat og telefonsupport

Topvirksomheder stoler på Readynez

Hvem henvender kurset sig til?

Hvem deltager på ISACA CRISC kurset?

ISACA CRISC-certificeringen (Certified in Risk and Information Systems Control) er beregnet til dem, der arbejder inden for informationssystemers risikostyring og -kontrol. Det er designet til dem, der ønsker at validere deres viden og færdigheder i at identificere, vurdere og mindske risici for informationssystemer i organisationer. CRISC-certificeringen dækker en bred vifte af emner relateret til informationssystemers risikostyring og kontrol, herunder identifikation og vurdering af informationssystemrisici, udvikling og implementering af risikostyringsstrategier, overvågning og rapportering af informationssystemers risici og tilpasning af informationssystemers risikostyring med organisatoriske mål og målsætninger.

Kursusindhold

Hvad du vil lære på vores ISACA CRISC Certification (Certified in Risk and Information Systems Control) kursus.

 • Risikoidentifikation (27 %)
 • Risikovurdering (28 %)
 • Risikorespons og afbødning (23 %)
 • Risiko og kontrolovervågning og rapportering (22 %)
 • Indsamle og gennemgå information, herunder eksisterende dokumentation, vedrørende organisationens interne og eksterne forretnings og ITmiljøer for at identificere potentielle eller realiserede påvirkninger af ITrisici for organisationens forretningsmål og drift.
 • Identificere potentielle trusler og sårbarheder for organisationens mennesker, processer og teknologi for at muliggøre ITrisikoanalyse.
 • Udvikle et omfattende sæt ITrisikoscenarier baseret på tilgængelig information for at bestemme den potentielle indvirkning på forretningsmål og drift.
 • Identificer nøgleinteressenter for ITrisikoscenarier for at hjælpe med at etablere ansvarlighed.
 • Etablere et ITrisikoregister for at hjælpe med at sikre, at identificerede ITrisikoscenarier bliver redegjort for og indarbejdet i den virksomhedsdækkende risikoprofil.
 • Identificere risikoappetit og tolerance defineret af seniorledelse og nøgleinteressenter for at sikre overensstemmelse med forretningsmål.
 • Samarbejde i udviklingen af et risikobevidsthedsprogram og gennemføre træning for at sikre, at interessenter forstår risici og for at fremme en risikobevidst kultur.
 • Analysere risikoscenarier baseret på organisatoriske kriterier (f.eks. organisationsstruktur, politikker, standarder, teknologi, arkitektur, kontroller) for at bestemme sandsynligheden for og virkningen af en identificeret risiko.
 • Identificer den aktuelle tilstand af eksisterende kontroller og evaluer deres effektivitet til reduktion af ITrisiko.
 • Gennemgå resultaterne af risiko og kontrolanalyse for at vurdere eventuelle huller mellem aktuelle og ønskede tilstande i itrisikomiljøet.
 • Sikre, at risikoejerskab er tildelt på det passende niveau for at etablere klare retningslinjer for ansvarlighed.
 • Formidle resultaterne af risikovurderinger til den øverste ledelse og relevante interessenter for at muliggøre risikobaseret beslutningstagning.
 • Opdater risikoregisteret med resultaterne af risikovurderingen.
 • Rådfør dig med risikoejere for at udvælge og tilpasse anbefalede risikoreaktioner med forretningsmål og muliggøre informerede risikobeslutninger.
 • Rådfør dig med eller assister risikoejere om udviklingen af risikohandlingsplaner for at sikre, at planer indeholder nøgleelementer (f.eks. respons, omkostninger, måldato).
 • Rådfør dig om design og implementering eller justering af afbødende kontroller for at sikre, at risikoen styres til et acceptabelt niveau.
 • Sikre, at kontrolejerskab er tildelt for at etablere klare linjer for ansvarlighed.
 • Assistere kontrolejere med at udvikle kontrolprocedurer og dokumentation for at muliggøre effektiv kontroludførelse.
 • Opdater risikoregisteret for at afspejle ændringer i risiko og ledelsens risikorespons.
 • Validere, at risikoreaktioner er blevet udført i overensstemmelse med risikohandlingsplanerne.
 • Definere og etablere nøglerisikoindikatorer (KRI'er) og tærskler baseret på tilgængelige data for at muliggøre overvågning af ændringer i risiko.
 • Overvåge og analysere nøglerisikoindikatorer (KRI'er) for at identificere ændringer eller tendenser i ITrisikoprofilen.
 • Rapportere ændringer eller tendenser relateret til ITrisikoprofilen for at hjælpe ledelsen og relevante interessenter i beslutningstagning.
 • Lettere identifikation af målinger og nøglepræstationsindikatorer (KPI'er) for at muliggøre måling af kontrolpræstation.
 • Overvåge og analysere nøglepræstationsindikatorer (KPI'er) for at identificere ændringer eller tendenser relateret til kontrolmiljøet og bestemme effektiviteten og effektiviteten af kontroller.
 • Gennemgå resultaterne af kontrolvurderinger for at bestemme effektiviteten af kontrolmiljøet.
 • Rapportere ydeevnen af, ændringer til eller tendenser i den overordnede risikoprofil og kontrolmiljø til relevante interessenter for at muliggøre beslutningstagning.

Forberedelse

Hvordan du bedst forbereder dig til at få din ISACA CRISC Certification (Certified in Risk and Information Systems Control) certificering.

 • [Dictionary item: Orange-check] Generel viden om forretnings- og teknologirisikostyring og implementering af informationssystemers kontroller.
 • [Dictionary item: Orange-check] Kendskab til generel IT og forretningsterminologi.
 • [Dictionary item: Orange-check] Mindst tre års kumulativ erhvervserfaring med at udføre opgaver som en CRISC-professionel på tværs af mindst tre af ISACA CRISC-domænerne. (Ingen erfaringsfritagelser eller erstatninger tilladt.)
 • [Dictionary item: Orange-check] Du kan tage eksamen, inden du opfylder kravene, men din CRISC-betegnelse tildeles kun, når alle krav er opfyldt.

Mød vores instruktører

Mød nogle af de instruktører du kan møde på dit kursus. De er eksperter, passionerede omkring deres fag og dedikerede til at give deres viden tilbage til branchen, deres fag og dem som ønsker at lære, udforske og skabe fremskridt i deres karriere.

Kevin Henry

Kevin Henry er en globalt anerkendt ekspert som i over 20 år har bidraget til at træne og certificere folk indenfor IT Sikkerhed, inklusive CISSP, CISM, CISA m.fl.

Kevin Henry is a well-known and highly respected expert instructor with Readynez.

Kevin has served for many years as an authorised instructor for (ISC)2 and he is renowned for his 20-year contribution to learners training for IT security skills- and certifications such as the CISSP, CSSLP, CISM, CISA and CCSP everywhere in the world.

Kevin is a force to be reckoned with, being an authorised instructor and training no less than 9.000 online learners monthly in the fields of information security and audit, in addition to the many students that attend his instructor-led courses with Readynez

He is also one of the most highly-rated instructors and most often he is given scores of 10/10 by his students with comments like these:

“Fantastic teaching and coaching” 

Fredrik Palmquist Orange

“Most Excellent educator” 

Jens Johanson Trafikverket

 

LÆS MERE
Read Less

James Rowney

James Rowney er anerkendt for sine mere end 20 års bidrag til træning og certificering indenfor IT Sikkerhed.

James has worked on many large mission critical environments in some of the largest companies in their industries.

Understanding business requirements and drivers are essential to any strategy and design. Understanding environments are key to any application or infrastructure changes, both the immediate services they interface with and those beyond. A failure to satisfy Non Functional Requirements can not be fixed by a process.

Specialties: CISSP, CCSP, AWS Solution Architect Associate, TOGAF 9 certified 86080 member of The Association of Enterprise Architects (AEA) - 27519830. BCS Solution & Enterprise Architect Certified - AMBCS - 990529878, Linux RHCE V5 expired, RHCVA Unix, Storage, SAN, Netbackup, Clusters, Design and Delivery of Infrastructure.

 

LÆS MERE
Read Less

Friedhelm Düsterhöft

Friedhelm har mere end 30 års erfaring indenfor IT, Sikkerhed og Data Privacy som en Senior Information Security konsulent.

Friedhelm Düsterhöft is a Senior Information Security Consultant, Auditor, Trainer and Managing Director, and has 30+ years of work experience in IT, Information Security and Data Privacy.

He has contributed to various PECB whitepapers and articles, such as ’Information Security in Banks and Financial Institutions’, ‘What Does SIEM Stand For?’, ‘Why Organizations Fail to Pass an Audit’ and “How to Integrate ISO/IEC 27032 Cybersecurity with ISMS?’.

LÆS MERE
Read Less

FAQ

Ofte stillede spørgsmål til CRISC kurset.

ISACA CRISC-certificeringen (Certified in Risk and Information Systems Control) er en globalt anerkendt legitimation designet til fagfolk, der administrerer og overvåger virksomhedens risikostyring og informationssystemkontrol. Det validerer ekspertise i at identificere og styre IT-relaterede risici, implementere informationssystemkontrol og sikre overensstemmelse mellem forretningsmål og risikostyringsstrategier. CRISC-certificering forbedrer karrieremuligheder for personer involveret i risikostyring, it-kontrol og styring.

Styrk din karriere med Readynez' specialiserede kursus til ISACA CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) eksamen. Få de nødvendige færdigheder til at navigere i det komplekse landskab af risikostyring og informationssystemkontrol. Vores ekspertledede træning sikrer, at du er godt forberedt til at bestå CRISC-eksamenen og blive en certificeret professionel. Slut dig til Readynez og lås op for muligheder for at udmærke sig inden for risikostyring.

For at kvalificere dig til CRISC skal du have 3 års erfaring med risikostyring og informationssystemkontrol inden for de seneste 10 år efter ansøgningens indsendelsesdato.

Udgifterne forbundet med at opnå ISACA CRISC-certificering omfatter eksamensgebyrer (spænder fra $575 til $760 for ISACA-medlemmer og $760 til $965 for ikke-medlemmer), studiemateriale (såsom officielle CRISC-gennemgangsmanualer og online praksisspørgsmål) og mulige træningskurser eller workshops til forberedelse.

ISACA CRISC eksamenspensum udforsker fire vitale domæner inden for risikostyring og informationssystemkontrol. Kandidater dykker ned i risikoidentifikation, vurdering af sandsynlighed og effekt, udvikling af effektive reaktioner og afbødningsstrategier og overvågning/rapportering om risiko og kontroleffektivitet. Denne omfattende eksamen sikrer færdigheder i at navigere i det komplekse risikolandskab, og forbereder enkeltpersoner til at udmærke sig i roller, der involverer risikostyring og informationssystemkontrol.

Ja, ISACA CRISC-certificeringen (Certified in Risk and Information Systems Control) er betydeligtbooster din karriere. Den er globalt anerkendt og validerer din ekspertise i håndtering af IT-relaterede risici og implementering af robust informationssystemkontrol. CRISC øger den faglige troværdighed og frigør forskellige karrieremuligheder inden for risikostyring, it-styring og informationssystemkontrol.

Den tid, det tager at blive ISACA CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) certificeret, kan variere afhængigt af faktorer såsom din eksisterende viden, erfaring og den tid, du kan afsætte til forberedelse. Generelt kan kandidater bruge flere uger til et par måneder på at forberede sig til eksamen gennem selvstudier, træningskurser og praktisk erfaring.

ISACAs CRISC-certificeringseksamener er computerbaserede og administreres på autoriserede PSI-testcentre globalt eller som fjernkontrollerede eksamener. CRISC eksamensregistrering er kontinuerlig, hvilket betyder, at kandidater kan tilmelde sig til enhver tid uden begrænsninger.

Sværhedsgraden af ​​ISACA CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) eksamen kan variere afhængigt af dit niveau af erfaring, viden og forberedelse. CRISC-eksamenen er designet til at vurdere færdigheder i risikostyring og informationssystemkontrol, og den dækker omfattende domæner. For personer med en stærk baggrund inden for risikostyring og informationssystemkontrol kan grundig forberedelse og praktisk erfaring gøre eksamen mere overskuelig.

Kandidater skal opnå mindst 450 for at bestå eksamen. ISACA's CRISC-certificeringskomité har defineret et minimumskriterium for viden på 450 point.

ISACA kræver, at certificerede personer, inklusive dem med Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)-certificeringen, deltager i videregående professionel uddannelse (CPE)-aktiviteter for at opretholde deres certificering. CPE-aktiviteter hjælper med at sikre, at certificerede fagfolk holder sig ajour med udviklingen af ​​industripraksis.

Gennemsnitslønnen for CRISC-certificerede fagfolk kan ikke kun påvirkes af arbejdspladsens placering, men også af den specifikke jobtitel. Nedenfor er en oversigt over gennemsnitslønninger for forskellige jobtitler, der søger CRISC-certificeringsindehavere:
 • Chief Information Security Officer: $191.038
 • Direktør, Computing/Networking/Information Technology (IT) Sikkerhed: $176.082
 • Direktør, risikostyring/risikokontrol: $165.000
 • Information Security Manager: $132.452
 • Information Security Officer: $122.456
 • Informationssikkerhedsanalytiker: $97.666
 • Senior Information Technology (IT) revisor: $91.759

Anmeldelser

Feedback fra vores deltagere.

Stephen Ridgway

Readynez er den bedste træningsudbyder, jeg har brugt i mange år. Deres kundeservice er førsteklasses, priserne er meget konkurrencedygtige og instruktørerne er fremragende.

Johan Andersson

Nemt at deltage på kurset over Teams og en fremragende instruktør gav mig stor værdi for den tid, jeg investerede.

Hvorfor Betale Mere?

Sigt højere end én Certificering og Mestre dem alle medal-icon

Hvorfor nøjes med bare ét certificeringskursus når du kan deltage på ALLE certificeringskurser for en pris der er lavere end prisen for ét kursus?

Unlimited Training deltager
 • [Dictionary item: Orange-check] 60+ kurser til mindre end prisen for ét kursus
 • [Dictionary item: Orange-check] LIVE instruktør-ledet kurser
 • [Dictionary item: Orange-check] Expert instruktører til din rådighed
 • [Dictionary item: Orange-check] Money-back garanti
 • [Dictionary item: Orange-check] Fleksible betalingsmuligheder
UDFORSK UNLIMITED TRAINING

Den perfekte måde for os til at udvikle de kompetencer vi behøver for succes

Kasper Meyer Christensen


En træningsløsning så god at den betaler for sig selv

50%
Minimum besparelse

Virksomheder der udnytter Unlimited Training sparer mindst 50% på deres træning og certificeringer - og mange helt op til 80%

2,4 x
Kurser pr licens

Folk med en Unlimited Training licens gennemfører i gennemsnit 2,4 kurser pr år


Få mere for mindre med Unlimited Training

60+ INSTRUKTØR-LEDET KURSER

For en pris der er mindre end prisen for ét kursus.

SAMME HØJE READYNEZ KVALITET

Bare billigere og mere fleksibelt.

FLEKSIBLE BETALINGSLØSNINGER

Den nemmeste, mest fleksible og billigste måde at blive certificeret på.

UBEGRÆNSET ADGANG

Deltag på så mange kurser som du vil - ingen begrænsninger!

MONEY-BACK GARANTI

Vi tilbagebetaler hvis omkostningen til licensen overstiger værdien af din træning.

KUN LIVE KURSER

Interager 1-til-1 med 50+ erfarne instruktører.

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}