Om Kurserne

Gennem mange års erfaring med flere end 1000 af verdens topvirksomheder, har vi udviklet Readynez-metoden til læring
Træn indenfor enhver teknologi med den prisvindende Readynez-metode, og kombiner enhver variation af lærings format, teknologi og sted for at undgå The Great Training Robbery og få resultater med Skills.

Se mere om Readynez Training
9,20

(89 Reviews)

ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT)

Dit personlige Learning Program med alt hvad du behøver for bedst muligt at forberede dig til eksamenen og blive en Certified ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT), med support fra din ekspert instruktør.

course: ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT)

Varighed: 3 days

Format: Virtual or Classroom

Forbereder til Eksamen : Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT )

Forbereder til Certificering : ISACA: Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

Det bedste kursus til at få din ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT)certificering og eksamen - med Certificeringsgaranti

At opnå ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT)certificeringen er ikke en nem opgave, men med dit Readynez kursus og Learning Program har vi gjort alt, hvad vi kan for at støtte dig fra start til slut, og sikre at du har de optimale betingelser for at få succes. Det inkluderer de bedste tilgængelige ressourcer til at hjælpe dig med at forberede dig, herunder relevante online kurser, adgang til praktiske labs, Practice Tests til eksamensforberedelse, study guides, eksamenssupport og guider osv., alt sammen gjort let tilgængeligt for dig i vores Learning Platform. Vælger du vores virtuelle træningsmulighed, bidrager du også til en mere bæredygtig verden med en reduktion i CO2-udledning på 96% sammenlignet med muligheden i klasseværelset.

 • Inkluderer omfattende læringsmaterialer for den bedst tænkelige eksamensforberedelse
 • Ingen forældede og forudindspillede videoer. Opdaterede og Live instruktørledede sessioner - garanteret!
 • Inkluderet i vores Unlimited Training tilbud, som giver dig Unlimited adgang til sikkerhedskurser
 • Fuld support tilgængelig, der hjælper dig med at tilmelde dig, forberede dig til og gennemføre din eksamen

Hvem er ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT) kursus for?

ISACA CGEIT Certification (Certified in the Governance of Enterprise IT) uddannelseskurset er designet til it-professionelle og ledende medarbejdere med ansvar for it-styring og -ledelse. Det fokuserer på områder som it-styringsrammer, strategisk ledelse, risikostyring, ressourceoptimering og it-værdilevering. Ved at gennemføre kurset og opnå certificeringen demonstrerer enkeltpersoner deres færdigheder i at tilpasse it-strategier til forretningsmål, håndtere it-risici, optimere ressourcer og levere værdi gennem it-tjenester. CGEIT-certificeringen validerer deres ekspertise inden for it-styring og gør dem i stand til at bidrage til effektiv styringspraksis og strategisk beslutningstagning i organisationer.


Feedback fra vores deltagere

Stephen Ridgway

Readynez er den bedste træningsudbyder, jeg har brugt i mange år. Deres kundeservice er førsteklasses, priserne er meget konkurrencedygtige og instruktørerne er fremragende.

Johan Andersson

Nemt at deltage på kurset over Teams og en fremragende instruktør gav mig stor værdi for den tid, jeg investerede.


Alt det du behøver for at opnå de resultater du ønsker

Dit personlige Learning Program vil give dig de kompetencer du har brug for, så du kan gøre mere af det du elsker. Learning Programmet's tre step er lavet, så du lærer nye kompetencer der vil åbne nye muligheder for dig.


Sådan får vi dig certificeret

Readynez365: Dit Personlige Learning Program

Readynez365 platformen giver en forbedret digital vej for alle dine læringselementer, fra forberedelser til eksamen, hvilket gør det til den mest direkte vej til nye tekniske færdigheder. Vælg hvad du vil (og har brug for) for at blive klar. Det hele er gjort klar til dig i Readynez365 i god tid før dine kurser.

Træning designet til det virtuelle klasselokale

Træningsmetodikken er designet til det virtuelle klasselokale, med fokus på at inspirere og engagere dig med en blanding af praktisk træning, præsentationer, tekniske labs og tests. Du vil også være glad for at vide, at virtuel træning er elsket af ledere - det er nemlig den mest omkostningseffektive måde at træne på.

Mentoring fra eksperterne får dig helt i mål

Der er et maksimalt antal deltagere på holdet for at sikre dig nem adgang til personlig coaching. Du vil møde akkrediterede ekspertinstruktører, der er erfarne IT-professionelle og konsulenter, der er certificeret til det højeste niveau, og som bringer den virkelige verden ind i undervisningen.

Eksamens- og kompetencefokus

Vi dækker alle detaljerne så du kan anvende det i dit daglige arbejde, og du vil endda lære de detaljer, du skal kende til ifm din eksamen. Det er dit valg, om du vil gå til eksamen eller ej, men med vores detaljerede eksamensguides og hotline gør vi det nemt at få adgang til din eksamensvoucher og planlægge og gennemføre din eksamen online

Certificeringsgaranti

Din adgang til træning er ubegrænset, og du kan træne lige så meget, du vil, indtil du består din eksamen.

Bæredygtig læring - træn med god samvittighed

Træn med god samvittighed med kurser der giver et 96% lavere CO2-aftryk sammenlignet med træning i klasselokalet. Vores organisation opererer med minimal miljøpåvirkning, og vi har reduceret vores CO2-udledning med 96% siden 2019. Vi overholder ISO 14001 gennem hele vores forsyningskæde som din garanti for vores bæredygtige kurser.


Hvad du vil lære på vores ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT) kursus

- Domæne 1: Framework for Governance of Enterprise IT (25%)
- Domæne 2: Strategisk ledelse (20 %)
- Domæne 3: Realisering af fordele (16 %)
- Domæne 4: Risikooptimering (24 %)
- Domæne 5: Ressourceoptimering (15 %)

- Sikre, at der etableres en ramme for styring af virksomheds-IT og muliggør opnåelse af virksomhedens mål og målsætninger for at skabe interessentværdi under hensyntagen til realisering af fordele, risikooptimering og ressourceoptimering.
- Identificere kravene og målene for rammerne for styring af virksomheds-IT ved at inkorporere input fra muliggører såsom principper, politikker og rammer; processer; organisatoriske strukturer; kultur, etik og adfærd; Information; tjenester, infrastruktur og applikationer; mennesker, færdigheder og kompetencer.
- Sikre, at rammerne for styringen af virksomhedens IT adresserer gældende interne og eksterne krav (f.eks. principper, politikker og standarder, love, regler, servicemuligheder og kontrakter).
- Sikre, at strategiske planlægningsprocesser er indarbejdet i rammerne for styringen af virksomhedens IT.
- Sikre inkorporering af virksomhedsarkitektur (EA) i rammerne for styring af virksomheds-IT for at optimere it-aktiverede virksomhedsløsninger.
- Sikre, at rammerne for styring af virksomheds-IT inkorporerer omfattende og gentagelige processer og aktiviteter.
- Sikre, at roller, ansvar og ansvar for informationssystemer og IT-processer er etableret.
- Sikre, at problemer relateret til rammerne for styringen af virksomhedens IT bliver gennemgået, overvåget, rapporteret og udbedret.
- Sikre, at organisatoriske strukturer er på plads for at muliggøre effektiv planlægning og implementering af IT-aktiverede virksomhedsinvesteringer.
- Sikre etableringen af en kommunikationskanal for at styrke værdien af styringen af virksomhedens IT og gennemsigtigheden af IT-omkostninger, fordele og risici i hele virksomheden.
- Sikre, at rammerne for styringen af virksomhedens IT periodisk vurderes, herunder identifikation af forbedringsmuligheder.

- Komponenter i en ramme for styring af virksomheds-IT
- Praksis, standarder og rammer for it-forvaltningsbranchen (f.eks. COBIT, Information Technology Infrastructure Library [ITIL], International Organization for Standardization [ISO] 20000, ISO 38500)

- IT-styringsmuligheder (f.eks. principper, politikker og rammer; processer; organisatoriske strukturer; kultur, etik og adfærd; information; tjenester, infrastruktur og applikationer; mennesker, færdigheder og kompetencer)
- Teknikker, der bruges til at identificere IT-strategi (for eksempel SWOT, BCG Matrix)
- Komponenter, principper og koncepter relateret til virksomhedsarkitektur (EA)
- Organisatoriske strukturer og deres roller og ansvar (for eksempel virksomhedsinvesteringsudvalg, programledelseskontor, it-strategiudvalg, it-arkitekturgennemgangsudvalg, it-risikostyringsudvalg)
- Metoder til at styre organisations-, proces- og kulturændringer
- Modeller og metoder til at etablere ansvarlighed for informationskrav, data og systemejerskab; og IT-processer
- IT-styringsovervågningsprocesser/-mekanismer (for eksempel balanced scorecard (BSC)
- IT governance rapportering processer/mekanismer
- Kommunikations- og salgsfremmeteknikker
- Assurance metoder og teknikker
- Løbende forbedringsteknikker og processer

- Sikre, at it muliggør og understøtter opnåelsen af virksomhedens mål gennem integration og tilpasning af it-strategiske planer med virksomhedens strategiske planer.

- Evaluere, lede og overvåge it-strategiske planlægningsprocesser for at sikre overensstemmelse med virksomhedens mål.
- Sikre, at passende politikker og procedurer er på plads til at understøtte IT og virksomhedens strategiske tilpasning.
- Sikre, at de strategiske IT-planlægningsprocesser og relaterede output er tilstrækkeligt dokumenteret og kommunikeret.
- Sikre, at virksomhedsarkitektur (EA) er integreret i den strategiske IT-planlægningsproces.
- Sikre prioritering af IT-initiativer for at nå virksomhedens mål.
- Sikre, at it-målene falder over i klare roller, ansvar og handlinger for it-personale.

- En virksomheds strategiske plan og hvordan den relaterer til IT
- Strategiske planlægningsprocesser og teknikker
- Indvirkning af ændringer i forretningsstrategi på IT-strategi
- Barrierer for opnåelse af strategisk tilpasning
- Politikker og procedurer, der er nødvendige for at understøtte IT- og forretningsstrategisk tilpasning
- Metoder til at dokumentere og kommunikere IT-strategiske planlægningsprocesser (f.eks. IT-dashboard/balanceed scorecard, nøgleindikatorer)
- Komponenter, principper og rammer for virksomhedsarkitektur (EA)
- Nuværende og fremtidige teknologier
- Prioriteringsprocesser relateret til IT tiltag
- Omfang, mål og fordele ved IT-investeringsprogrammer
- IT-roller og -ansvar og metoder til at kaskadere forretnings- og IT-mål til IT-personale

- Sikre, at IT-aktiverede investeringer styres for at levere optimerede forretningsmæssige fordele, og at gevinstrealiseringsresultater og præstationsmål etableres, evalueres og fremskridt rapporteres til nøgleinteressenter.

- Sikre, at IT-aktiverede investeringer forvaltes som en portefølje af investeringer.
- Sikre, at IT-aktiverede investeringer styres gennem deres økonomiske livscyklus for at opnå forretningsmæssige fordele.
- Sikre virksomhedsejerskab og ansvarlighed for IT-aktiverede investeringer.
- Sikre, at it-investeringsforvaltningspraksis stemmer overens med virksomhedens investeringsforvaltningspraksis.
- Sikre, at IT-aktiverede investeringsporteføljer, IT-processer og IT-tjenester evalueres og benchmarkes for at opnå forretningsfordel.
- Sikre, at resultat- og præstationsmål er etableret og evalueret for at vurdere fremskridt hen imod opnåelse af virksomhedens og it-mål.
- Sikre, at resultat- og præstationsmål overvåges og rapporteres til nøgleinteressenter rettidigt.
- Sikre at forbedringsinitiativer identificeres, prioriteres, igangsættes og styres ud fra resultat- og resultatmål.

- IT-investeringsstyringsprocesser, herunder den økonomiske livscyklus for investeringer
- Grundlæggende principper for porteføljestyring
- Teknikker til beregning af fordele (for eksempel optjent værdi, samlede ejeromkostninger, investeringsafkast)
- Proces- og servicemålingsteknikker (f.eks. modenhedsmodeller, benchmarking, nøglepræstationsindikatorer [KPI'er])
- Processer og praksis for planlægning, udvikling, overgang, levering og support af IT-løsninger og services
- Løbende forbedringskoncepter og principper
- Teknikker til måling af resultater og præstationer (f.eks. servicemålinger, nøglepræstationsindikatorer [KPI'er])
- Procedurer til at styre og rapportere status for IT-investeringer
- Omkostningsoptimeringsstrategier (f.eks. outsourcing, indførelse af nye teknologier)
- Modeller og metoder til at etablere ansvarlighed over IT-investeringer
- Værdileveringsrammer (for eksempel Val IT)
- Business case udvikling og evalueringsteknikker

- Sikre, at der findes en it-risikostyringsramme til at identificere, analysere, afbøde, styre, overvåge og kommunikere it-relaterede forretningsrisici, og at rammen for it-risikostyring er i overensstemmelse med enterprise risk management (ERM)-rammen.

- Sikre, at der etableres omfattende IT-risikostyringsprocesser for at identificere, analysere, afbøde, styre, overvåge og kommunikere IT-risici.
- Sikre, at lovmæssige og regulatoriske overholdelseskrav behandles gennem IT-risikostyring.
- Sikre, at IT-risikostyring er tilpasset rammen for enterprise risk management (ERM).
- Sikre passende ledelsessponsorering på seniorniveau til IT-risikostyring.
- Sikre, at IT-risikostyringspolitikker, procedurer og standarder udvikles og kommunikeres.
- Sikre identifikation af nøglerisikoindikatorer (KRI'er).
- Sikre rettidig rapportering og korrekt eskalering af risikohændelser og reaktioner til passende ledelsesniveauer.

- Anvendelse af risikostyring på strategisk, portefølje-, program-, projekt- og operationsniveau
- Risikostyringsrammer og standarder (f.eks. RISK IT, Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management—Integrated Framework (2004) [COSO ERM], International Organization for Standardization (ISO) 31000)
- Forholdet mellem risikostyringstilgangen og overholdelse af lovgivning og regulering
- Metoder til at tilpasse IT og enterprise risk management (ERM)
- Forholdet mellem risikostyringstilgangen og forretningsresiliens (f.eks. business continuity planning [BCP] og disaster recovery planning [DRP])
- Risiko, trusler, sårbarheder og muligheder, der ligger i brugen af IT
- Typer af forretningsrisici, eksponeringer og trusler (for eksempel eksternt miljø, intern svindel, informationssikkerhed), der kan håndteres ved hjælp af it-ressourcer
- Risikoappetit og risikotolerance
- Kvantitative og kvalitative risikovurderingsmetoder
- Risikobegrænsende strategier relateret til IT i virksomheden
- Metoder til at overvåge effektiviteten af afbødningsstrategier og/eller kontroller
- Interessentanalyse og kommunikationsteknikker
- Metoder til at etablere nøglerisikoindikatorer (KRI'er)
- Metoder til at styre og rapportere status for identificeret risiko

- Sikre optimering af it-ressourcer, herunder information, tjenester, infrastruktur og applikationer og mennesker, for at understøtte opnåelsen af virksomhedens mål.

- Sikre, at processer er på plads til at identificere, erhverve og vedligeholde it-ressourcer og -kapaciteter (dvs. information, tjenester, infrastruktur og applikationer og mennesker).
- Evaluere, dirigere og overvåge sourcingstrategier for at sikre, at eksisterende ressourcer tages i betragtning for at optimere it-ressourceudnyttelsen.
- Sikre integration af IT-ressourcestyring i virksomhedens strategiske og taktiske planlægning.
- Sikre tilpasningen af it-ressourcestyringsprocesser til virksomhedens ressourcestyringsprocesser.
- Sikre, at en ressourcegab-analyseproces er på plads, så IT er i stand til at opfylde virksomhedens strategiske mål.
- Sikre, at der eksisterer politikker til at vejlede strategier for it-ressourcesourcing, der inkluderer serviceniveauaftaler (SLA'er) og ændringer af sourcingstrategier.
- Sikre, at politikker og processer er på plads for vurdering, uddannelse og udvikling af personale til at imødekomme virksomhedens krav og personlig/professionel vækst.

- IT-ressourceplanlægningsmetoder
- Anskaffelse af menneskelige ressourcer, vurdering, træning og udviklingsmetoder
- Processer til at anskaffe applikations-, informations- og infrastrukturressourcer
- Outsourcing og offshoring-tilgange, der kan anvendes til at opfylde investeringsprogrammet og driftsniveauaftaler (OLA) og serviceniveauaftaler (SLA'er)
- Metoder, der bruges til at registrere og overvåge it-ressourceudnyttelse og tilgængelighed
- Metoder brugt til at evaluere og rapportere om IT-ressourceydelse
- Interoperabilitet, standardisering og stordriftsfordele
- Data management og data governance koncepter
- Service level management koncepter


Mød vores instruktører

Mød nogle af de instruktører du kan møde på dit kursus. De er eksperter, passionerede omkring deres fag og dedikerede til at give deres viden tilbage til branchen, deres fag og dem som ønsker at lære, udforske og skabe fremskridt i deres karriere.

James Rowney
#(ISC)2 #TOGAF #Infosec

James Rowney er anerkendt for sine mere end 20 års bidrag til træning og certificering indenfor IT Sikkerhed.

Kevin Henry
#(ISC)2 #ISACA #Infosec

Kevin Henry er en globalt anerkendt ekspert som i over 20 år har bidraget til at træne og certificere folk indenfor IT Sikkerhed, inklusive CISSP, CISM, CISA m.fl.

Friedhelm Düsterhöft
#Dataprivacy #Infosec #ISO

Friedhelm har mere end 30 års erfaring indenfor IT, Sikkerhed og Data Privacy som en Senior Information Security konsulent.


Hvordan du bedst forbereder dig til at få din ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT) certificering

Hos Readynez stiller vi mange ressourcer til rådighed og har erfarne eksperter på området. Derfor har vi også stor succes med mange tilfredse kunder. Du kan derfor trygt tage dit kursus hos os. For at tage GICSP-certificeringen kræves der dog nogle forudsætninger.

Der kræves mindst fem års erfaring med at lede, rådgive eller på anden måde understøtte IT-styring i en virksomhed for at blive CGEIT-certificering. Denne erfaring skal opfylde disse specifikke krav, baseret på CGEIT Job Practice domæner:

 • Minimum et års erfaring i forbindelse med definition, etablering og ledelse af en ramme for IT-styring. Typen og omfanget af accepteret erfaring er beskrevet i CGEIT-domæne 1 (Framework for Governance of Enterprise IT).
 • Yderligere bred erfaring direkte relateret til to eller flere af de resterende CGEIT-domæner er påkrævet. Typen og omfanget af accepteret erfaring er beskrevet i CGEIT-domæner 2 til 5. Disse domæner er: -
 • Strategisk ledelse
 • Realisering af fordele
 • Risiko optimering
 • Ressourceoptimering
 • Der er ingen dispensationer eller erstatninger for CGEIT-erfaring, bortset fra én undtagelse:
 • To år som fuldtidsuniversitetsinstruktør, der underviser i IT-styringsrelaterede emner på et akkrediteret universitet, kan erstattes for hvert et års erfaring med IT-styring.
 • Enkeltpersoner kan tage CGEIT-eksamenen, før de opfylder erfaringskravene. Denne praksis er acceptabel og opmuntret, selvom CGEIT-betegnelsen ikke vil blive tildelt, før alle krav er opfyldt.


Vores resultater

Med 15 års erfaring og mere end 50.000 glade kunder fra hele verden, organisatiner som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco og mange flere, stoler på Readynez til at træne og certificere deres medarbejdere.

 • Top bedømte kurser, med flest deltagere som scorer deres kursus 10/10
 • 50.000 deltagere trænet og certificeret
 • Globalt anderkendte ekspert instruktører, mange som er MVP
 • Betroet leverandør af store træningsprojekter for mange store organisationer

Dette er bare nogle af de mange organisationer som stoler på Readynez.


Andre har også deltaget på

ISACA CISA Certification

At opnå ISACA CISA Certification certificeringen er ikke en nem opgave, men med dit Readynez kursus og Learning Program har vi gjort alt, hvad vi kan for at støtte dig fra start til slut, og sikre at du har de optimale betingelser for at få succes. Det inkluderer de bedste tilgængelige ressourcer til at hjælpe dig med at forberede dig, herunder relevante online kurser, adgang til praktiske labs, Practice Tests til eksamensforberedelse, study guides, eksamenssupport og guider osv., alt sammen gjort let tilgængeligt for dig i vores Learning Platform. Vælger du vores virtuelle træningsmulighed, bidrager du også til en mere bæredygtig verden med en reduktion i CO2-udledning på 96% sammenlignet med muligheden i klasseværelset.

SE KURSUS
ISACA CRISC Certification (Certified in Risk and Information Systems Control)

At opnå ISACA CRISC Certification (Certified in Risk and Information Systems Control) certificeringen er ikke en nem opgave, men med dit Readynez kursus og Learning Program har vi gjort alt, hvad vi kan for at støtte dig fra start til slut, og sikre at du har de optimale betingelser for at få succes. Det inkluderer de bedste tilgængelige ressourcer til at hjælpe dig med at forberede dig, herunder relevante online kurser, adgang til praktiske labs, Practice Tests til eksamensforberedelse, study guides, eksamenssupport og guider osv., alt sammen gjort let tilgængeligt for dig i vores Learning Platform. Vælger du vores virtuelle træningsmulighed, bidrager du også til en mere bæredygtig verden med en reduktion i CO2-udledning på 96% sammenlignet med muligheden i klasseværelset.

SE KURSUS

FAQ's

The Virtual Classroom is an online room, where you will join your instructor and fellow classmates in real time. Everything happens live and you can interact freely, discuss, ask questions, and watch your instructor present on a whiteboard, discuss the courseware and slides, work with labs, and review.

Yes, you can sit exams from all the major Vendors like Microsoft, Cisco etc from the comfort of your home or office.

With Readynez you do any course form the comfort of your home or office. Readynez provides support and best practices for your at-home classroom and you can enjoy learning with minimal impact on your day-to-day life. Plus you'll save the cost and the environmental burden of travelling.

Well, learning is limitless, when you are motivated, but you need the right path to achieve what you want. Readynez consultants have many years of experience customizing learner paths and we can design one for you too. We are always available with help and guidance, and you can reach us on the chat or write us at info@readynez.com.

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}