Projektledervejledning til at bestå PMP-certificeringseksamen som en PRO

 • PMP
 • PMI
 • Project Management
 • Published by: MARIA FORSBERG on maj 11, 2022

De brancher, hvor PMP-certificerede projektledere er meget efterspurgte omfatter – IT, sundhedsvæsen, byggeri og anlæg samt finansielle institutioner. Hvis du allerede arbejder som projektleder, kan det være en stor værditilvækst for dit CV og din karriere at sikre dig en PMP-certificering.

Men før du tænker på at optjene denne legitimation, er det vigtigt at dykke dybere ned i certificeringsprocessen og besvare spørgsmål som - ''Er PMP-certificeringen din tid, indsats og penge værd?'' Og det er, hvad vi hos Readynez har analyseret for dig i denne informationsfyldte artikel for at hjælpe dig med at bane din vej til at blive en PMP Certified Project Manager.

Efterspørgslen efter Project Management Professionals er stigende og forventes at fortsætte med at vokse i mange år fremover. Næsten 22 millioner nye projektorienterede job vil blive skabt på verdensplan , inden år 2027. På grund af denne vækst er projektledelse dukket op som en lukrativ karrieremulighed og har i høj grad forstærket efterspørgslen efter certificeringer såsom PMP, som attesterer og anerkender højtuddannede projektledere.

Project Management Professional (PMP)-certificeringen, hvis du ikke allerede ved det, er fokuseret på at forberede en eksisterende projektleder til at udvikle bløde såvel som hårde færdigheder, der er nødvendige for at lede et team i nutidens hurtigt skiftende arbejdsmiljø. I dag virker fordelene ved en PMP-certificering enorme, da værdien af ​​PMP-certificeringen har vokset med over 25 % i løbet af de seneste par år. Denne certificering er designet til projektledelsesprofessionelle, af projektledelsesprofessionelle, og bekræfter, at du har de ledelsesmæssige lederevner, som arbejdsgivere søger for at få deres projekter til at lykkes.

 

Hvordan tilføjer PMP-certificeringen værdi til en projektleders karriere?

Fordelene, der tilbydes af PMP-certificeringen, er kommet for at blive og er ikke kun begrænset til at sikre højere lønninger på tværs af din karriere. Faktisk giver PMP dig kredit for det, du allerede ved, og skærper dine eksisterende færdigheder. Det presser dig til at udmærke dig og derefter attestere din ledelsesexcellence. Her er nogle vigtige måder, hvorpå en PMP-certificering kan tilføje værdi til din karriere:

 • Det forbedrer specifikke bløde færdigheder, der er meget efterspurgte
 • Det øger den professionelle troværdighed af dit CV ved at demonstrere en forpligtelse til ekspertise og evnen til at præstere på topniveauer
 • Det garanterer dybdegående viden og øget indtjeningspotentiale globalt, da PMP-certificeringen er betroet i mere end 80 lande verden over
 • Det giver dig adgang til netværksmuligheder over hele kloden i kraft af den globale anerkendelse, der gives til din viden og ekspertise efter at have bestået eksamen.
 • Den træner dig i fem hovedprojektledelsesprocesser, f.eks. planlægning, initiering, implementering, overvågning og kontrol
 • Det viser, at du har evnen til at skabe forretningsresultater og øge din organisations markedsværdi
 • Det sikrer, at du tjener højere end gennemsnitslønnen for en projektleder. For eksempel er den gennemsnitlige løn for PMP-certificerede fagfolk i Nordamerika 25 % højere end dem uden det

 

Hvem er kvalificeret til PMP-certificeringseksamenen?

Hvis du har en gymnasial uddannelse eller tilsvarende, fem års erfaring med projektledelse med mindst 7.500 timer på at lede projekter og 35 timers projektledelsesrelateret uddannelse, kan du meget vel dukke op til eksamen.

 

Hvor meget koster PMP-certificeringen?

PMP-certificeringsgebyrerne kan typisk koste alt mellem USD $50 til USD $3500, afhængigt af uddannelsesinstituttet, uddannelsesformatet og bopælslandet. Denne pris kan dog variere fra land til land. For eksempel koster det i Indien omkring $555 USD, hvis du ikke er PMI-medlem. Prisen for kandidater med et PMI-medlemskab er $405 i USA. Dette indebærer en anden omkostning i form af et PMI-medlemskab, som beløber sig til $139 USD ($129 plus $10 som et engangsansøgningsgebyr). Så ved at tilmelde dig selv som PMI-medlem sparer du $150 på eksamensgebyret og $100 på reeksamengebyrer.

I henhold til Project Management Institute (PMI) skal du gennemføre 35 timers uddannelse, som udgør den første del af PMP-certificeringen. Uddannelsesomkostningerne afhænger af den programform, du og dit bopælsland har valgt. Det fysiske værksted giver dig på den ene side mulighed for at møde andre håbefulde Project Management Professionals og danne et solidt netværk. Det giver dig også adgang til en-til-en interaktion. På den anden side er online træning langt billigere end klasseværelset modparter og giver dig fordelen ved at træne i komfort i dit hjem. Efter en oprigtig cost-benefit-analyse skal du vælge den træningsform, der passer bedst til din studiestil.

For at tage endnu et forsøg på PMP-eksamenen skal du betale en ekstra omkostning på $375 USD, hvis du ikke er medlem af PMI, ellers kun $275 USD.

 

Er der en fornyelsesomkostning knyttet til PMP-certificeringen?

PMP-certifikatindehavere skal forny deres certificeringer. Dette betyder, at du ikke behøver at gennemgå ansøgningsproceduren fra bunden, hvis du har til hensigt at bevare dine PMP-legitimationsoplysninger. Denne fornyelse sikrer, at færdighederne hos de PMP-certificerede projektledelsesudøvere opdateres i henhold til dagens behov. PMP-fornyelsesgebyret er $129 USD for hvert år, efter du har optjent 60 Professional Development Units (PDU'er) i en tre-årig cyklus.

 

Hvordan ser PMP eksamensformatet ud?

PMP-eksamenen er en lukket bog-eksamen, hvilket betyder, at du ikke kan henvise til noget studiemateriale, mens du skriver din eksamen. Da ikke to kandidater modtager det samme sæt spørgsmål, er der ingen fast score, som du kan ekstrapolere for at klare eksamen.

PMP-certificeringseksamenen kommer i et Multiple-Choice Question-format (MCQ). Du skal besvare 200 spørgsmål i løbet af 4 timer, hvoraf du vil blive scoret for 175 spørgsmål. Resultatet af de 25 prætestspørgsmål vil ikke blive taget i betragtning for din endelige score.

Eksamenen er designet til at kontrollere dine færdigheder inden for 3 hoveddomæner af ethvert projekt, som du muligvis skal beskæftige dig med som projektledelsesprofessionel - mennesker, proces og forretningsmiljø. Hver af disse aspekter har ikke lige stor betydning i løbet af et projekts levetid. Procentdelen af ​​stillede spørgsmål fra hvert domæne varierer i eksamen.

Billedkilde: Peak Business

Du tildeles et færdighedsniveau på hvert domæne - 'Over mål', 'Mål', 'Trænger forbedring' og 'Under mål'. De to første niveauer vidner om, at du har klaret eksamen. At modtage et "behov for forbedring" eller "under mål" på ét domæne betyder ikke nødvendigvis, at du har dumpet eksamenen, fordi du muligvis stadig har ryddet den, hvis den er forbundet med, at domænet har en lavere procentdel af spørgsmål.

Alle spørgsmål har ikke samme vægt i PMP-eksamenen. Spørgsmålene har forskellig vægt afhængig af deres sværhedsgrad. Derfor afhænger PMP-eksamenens beståelsesprocent af, hvor mange grove spørgsmål du ender med at besvare.

Den nøjagtige beståelsesscore for PMP-eksamenen er ukendt, fordi PMI ikke har afsløret det siden 2007. Scoren har dog for det meste ligget på omkring 61 % baseret på tidligere tendenser sporet før 2005. Derfor kan du overveje cirka 61 %.

 

Hvad skal man huske på før PMP-eksamenens D-dag?

Den nye PMP-certificering omfatter tre nøgletilgange - Predictive (vandfald), Agile og Hybrid, og dette er en af ​​grundene til, at PMP-eksamenen kræver omfattende forberedelse og sindets nærvær. PMP-eksamenen er ikke kun en teoretisk prøve, men også en psykometrisk. PMP-certificeringen kan gøre dig til det foretrukne valg til en ledelsesrolle, fordi certifikatet vidner om certifikatindehavernes dygtighed inden for forskellige facetter af projektledelse såsom mennesker, proces og forretningsmiljø. Denne eksamen er ikke kun internationalt accepteret, men vil helt sikkert forbedre dine karrieremuligheder i dit hjemland. Ud over et højere indtjeningspotentiale øger PMP-certificering sikkerheden i dit arbejde.

Men at få en PMP-certificering er ikke en cakewalk. Beståelsesprocenten for PMP-eksamenen er lav, hvorfor vi kan sige, at det kræver oprigtigt engagement og grundig forberedelse. Vi vil opfordre dig til at overveje muligheden for at deltage i forberedende klasser designet af Readynez, så de passer til dig. Du vil blive trænet i at klare din PMP-certificering med lethed af de førende PMP-certificerede fagfolk fra hele verden, som vil give dig den nødvendige træning og færdigheder til at bestå eksamen. I mellemtiden er her et par ekstra tips til at hjælpe dig med at øge oddsene for at klare PMP-eksamenen ved dit første forsøg:

 • PMP-eksamenen tester dine evner til at håndtere forskellige stadier af et bestemt projekt. Så jo højere erhvervserfaring, jo lettere bliver det for dig at besvare de givne spørgsmål i eksamen.
 • Forprøvespørgsmålene, som ikke bidrager til din score, er eksperimentelle og er tilfældigt spredt over hele undersøgelsen. Derfor er det eneste valg, du har, at prøve alle de anførte spørgsmål med samme grad af oprigtighed.
 • Du får i alt 4 timer til at prøve eksamen, hvor du ikke kan træne planlagte pauser. I hastende tilfælde vil du få lov til en pause, men din delegerede tidsfrist vil bære prisen for det.
 • Eksamenen starter med et selvstudie, som efterfølges af en undersøgelse på cirka 15 minutter. Du vil få ekstra tid til at udfylde undersøgelsen sammen med de fire timer, der er afsat til at skrive eksamen. Disse spørgsmål er baseret på PMBOK-specifikationen samt PMP's etiske kodeks.
 • For en omtrentlig beståelsesscore på 61 % i PMP-certificeringseksamenen skal du prøve 106 spørgsmål korrekt ud af 175 stillede spørgsmål for at kvalificere dig. Da PMI transformerede PMP eksamensformatet i 2007 og holdt op med at annoncere resultaterne i form af procenter, skal du sikre dig, at du prøver alle eller i det mindste de fleste af spørgsmålened sigter bestemt efter at svare rigtigt på mere end 106 spørgsmål.
 • Der er hovedsageligt fem domæneområder, hvor du skal bevise din dygtighed og egnethed.

Kilde: Simplilearn.com

 • Der er ingen skjulte omkostninger i PMP-undersøgelsen; det eneste 'skjulte' PMP-certificeringsgebyr er alternativomkostningerne for den tid, du brugte, mens du studerede til PMP-certificeringseksamenen. Så sørg for at bruge din tid fornuftigt.
 • I betragtning af at eksamenen er ret hård og kræver, at du løser en masse situationsbestemte, teoretiske, såvel som logiske og kalkulative spørgsmål, anbefales det stærkt, at du øver dig i adskillige PMP-mock papers.
 • PMP-eksamenen er i vid udstrækning baseret på PMBOK-vejledningen, så du kan gøre dette til din køreplan for studier og derefter gå videre til andet studiemateriale. Dette kan forbedre din forståelse af hvert emne ved at præsentere det samme emne fra et andet perspektiv.
 • PMP-eksamenspørgsmålene søger at teste anvendelsen af ​​de teoretiske begreber, principper og ideer, der er forklaret i studiematerialet. Så blot at huske alt ville ikke være nok. Beskrivelsen af ​​mange situationsspørgsmål indeholder også irrelevant information, der kan bringe dig ud af kurs. En grundig forståelse af nøglebegreberne vil hjælpe dig med at identificere og ignorere uønsket information.

 

Har du brug for hjælp til at blive PMP-certificeret?

PMP-certificering er en af ​​verdens førende certificeringer, når det kommer til faktorer som efterspørgsel og beskæftigelsesegnethed. Det er hverken let eller billigt at tjene denne certificering, men fordelene ved PMP-eksamenen opvejer langt eksamensgebyrerne og de forberedende omkostninger. Du kan tage PMP-certificeringseksamenen hjemmefra eller på din arbejdsplads, når det passer ind i din tidsplan, for at opnå den konkurrencefordel. Igen, hvis du har brug for hjælp til forberedelse til at klare PMP-eksamenen, Readynez er her for at vejlede og hjælpe dig på hvert trin på vejen til at blive en højtuddannet PMP Certified Project Manager.

Du kan tage Readynez forberedende klasser online eller personligt på et af vores træningscentre. De fleste projektledere, der kommer til Readynez, er faktisk tilmeldt deres arbejdsgivere. Du kan derfor altid tale med din chef om fordelene for din organisation og få dem til at finansiere din certificering.

En gruppe mennesker diskuterer de seneste Microsoft Azure-nyheder

Unlimited Microsoft Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede Microsoft kurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}