Knæk Microsoft AZ-500 eksamen: Beståelsesresultatet

 • Hvad er beståelsesscore for AZ-500 eksamen?
 • Published by: André Hammer on feb 08, 2024
Blog Alt DA

Overvejer du at tage Microsoft AZ-500-eksamenen, men er du ikke sikker på, hvad det kræver at bestå? At forstå beståelsesscoren er et vigtigt skridt i forberedelsen til denne certificering både mentalt og på et praktisk niveau.

I denne artikel vil vi se på beståelsesresultatet for Microsoft AZ-500-eksamenen og et par andre detaljer, såsom hvordan du fornyer din certificering, når du har opnået den. Uanset om du er en erfaren it-professionel eller lige er begyndt, vil det at vide, hvad der skal til for at bestå denne eksamen, give dig selvtillid til at lykkes med din certificeringsrejse.

Lad os undersøge beståelsesresultatet, og hvordan du kan forberede dig til at bestå Microsoft AZ-500-eksamenen.

Hvad er Microsoft AZ-500 certificeringseksamen?

Dette er en certificeringseksamen, der måler din evne til at udføre følgende tekniske opgaver: administrere identitet og adgang; sikkert netværk; sikker databehandling, lagring og databaser; og administrere sikkerhedsoperationer. Beståelsesscore for Microsoft AZ-500 certificeringseksamen er 700 ud af 1000.

Kendskab til Azure Security Center, Azure Sentinel og Azure Active Directory er nødvendigt.

Kvalificering og krav til AZ-500-eksamenen omfatter en solid forståelse af Azure-kernetjenester. Relevant erhvervserfaring inden for IT-sikkerhed, cybersikkerhed eller cloud-sikkerhed er også nødvendig.

Hvorfor AZ-500 betragtes som en god certificering

AZ-500-certificeringen er værdifuld inden for cybersikkerhed og cloud-sikkerhed. Det dækker sikkerhedskontroller, teknikker, procedurer og implementering i lokale og cloud-miljøer. Professionelle med denne certificering kan beskytte organisationer mod udviklende cybertrusler og sikre datasikkerhed i skyen.

Certificeringen åbner også for karrierefremgang og jobmuligheder ved at vise ekspertise i implementering af avancerede sikkerhedsløsninger, administration af identitet og adgang og beskyttelse af data, applikationer og netværk.

At have AZ-500-certificeringen giver kompetenceudvikling og brancheanerkendelse, hvilket gør fagfolk mere værdifulde for deres organisationer og potentielle arbejdsgivere. Det validerer evnen til at sikre data og beskytte mod databrud, hvilket er højt værdsat i cybersikkerheds- og cloudsikkerhedsindustrien.

Berettigelse og krav til AZ-500 eksamen

Forudsætninger og hvem der skal tage eksamen

Kandidater til AZ-500 certificeringseksamen skal have praktisk erfaring med sikkerhedsopgaver. De bør også forstå sikkerhedsprincipper og arkitektur godt. Praktisk erfaring med administration af Microsoft Azure og hybride miljøer er værdifuld samt et stærkt kendskab til computer, netværk og storage i Azure og Microsoft Entra.

Nogle vil spørge, om det er nødvendigt at have bestået AZ-104 først. Der er ingen obligatoriske forudgående eksamener før AZ-500-eksamenen, men at have den i tasken vil hjælpe dig med at være bedre forberedt til denne eksamen.

Programmeringsviden og kodningsfærdigheder er ikke påkrævet til eksamen, men de vil være nødvendige i realtidsarbejde. Her tænker vi Terraform, ansible, Arm og PowerShell.

Derudover bør kandidater kende til DevOps-processer, herunder arbejde med cloud computing og Kubernetes-miljøer og sikring af tjenester på tværs af Azure Stack. Det er også vigtigt at forstå det grundlæggende i Active Directory og erfaring med Azure-platform, værktøjer og teknologier. Dette kan omfatte Azure Portal, Azure PowerShell og kommandolinjegrænsefladen. Erfaring med virtualisering, automatisering, scripting og en stærk forståelse af netværk, virtualisering og cloud N-tier arkitektur er en fordel, men ikke et krav.

Tilmeldingsproces til eksamen

Processen for tilmelding til AZ-500 eksamen involverer flere trin:

 • Opret en konto hos eksamensudbyderen
 • Vælg en eksamensdato
 • Betal tilmeldingsgebyret
 • Upload en gyldig form for identifikation

Det er vigtigt at tjekke systemets tekniske krav før eksamen for at være sikker. Det er også afgørende at tilmelde sig i god tid for at sikre en foretrukken eksamensdato, da pladserne hurtigt kan blive fyldt op. Det er bedst at registrere sig mindst et par uger frem for at sikre tilgængelighed.

Eksamensstruktur og indhold

Opdeling af AZ-500-certificeringseksamensstrukturen

AZ-500 certificeringseksamenen er opdelt i fem store sektioner, hver med forskellige typer spørgsmål. Disse omfatter multiple choice-spørgsmål, casestudie, træk og slip og korte svarspørgsmål. Emnerne dækker administration af identitet og adgang, implementering af platformsbeskyttelse, administration af sikkerhedsoperationer og sikring af data og applikationer.

Vi understreger, at for at bestå AZ-500-eksamenen skal du score 700 ud af 1000. Denne beståelsesscore er baseret på en statistisk analyse af alle kandidaters præstationer. Det afspejler den mindste viden, der kræves for at vise færdigheder inden for hvert område af sikkerhedsadministration. Så sigt højt!

Typer af spørgsmål stødt på

AZ-500 eksamen har forskellige typer spørgsmål. Disse omfatter multiple-choice, træk-og-slip og casestudie-baserede spørgsmål. For at forberede sig på disse skal kandidater shkunne bruge øvelsesprøver og studiematerialer, der fokuserer på eksamensformen.

En god strategi er omhyggeligt at læse og forstå hvert spørgsmål, før du vælger et svar.

Kandidater bør også sætte sig ind i eksamensmålene og -domænerne for at sikre, at de forstår det indhold, der kan testes.

Ved at øve sig med forskellige spørgsmålstyper og forstå eksamensindholdet, kan kandidater i høj grad øge deres chancer for succes i AZ-500 eksamen.

Forståelse af beståelsesresultatet for AZ-500-certificering

70 % beståelsesscoringssystemet er baseret på antallet af rigtige svar. Der er ingen straf for forkerte svar, så det er godt at prøve alle spørgsmål.

Scoren er skaleret, så den måske ikke helt svarer til 70 % af pointene. For de fleste flerdelte spørgsmål vil du blive tildelt et point for hver komponent, du har besvaret rigtigt. Det er muligt at få alle, nogle eller ingen af de mulige point for det spørgsmål. Du vil se det markeret på spørgsmålet, hvis det er mere end ét point værd.

Gætte straffes ikke. Hvis du vælger et forkert svar, vil du bare ikke blive tildelt et point for det. Der vil ikke blive trukket point fra din score. Prøv derfor alle spørgsmål, selvom du er usikker.

Vær opmærksom på, at ikke alle eksamensspørgsmål tæller med i din endelige karakter. Disse er inkluderet til dataformål. Du vil ikke vide, hvilke de er, så sørg for at besvare hvert spørgsmål, som om det vil indgå i din endelige karakter.

Microsoft tilføjer løbende nye, innovative spørgsmål, der kan have brug for forskellige scoringstilgange. Disse vil blive noteret i spørgsmålsteksten.

Hvordan scores beregnes og rapporteres

AZ-500 certificeringseksamenen beregner score baseret på antallet af rigtige svar. Der er i alt 60 spørgsmål.

Resultater rapporteres umiddelbart efter eksamen, hvilket giver kandidater øjeblikkelig besked. Kandidatens resultat vises som bestået eller ikke bestået uden at afsløre den faktiske score. Beståelsesresultatet afspejler et minimumsniveau af forståelse, hvilket sikrer, at certificerede personer har den nødvendige viden og færdigheder.

Beregning af beståelsesscore til AZ-500-eksamenen følger psykometriske principper ved hjælp af statistisk analyse og ekspertvurdering. Denne metode sikrer en retfærdig og præcis vurdering af en kandidats evner, og opretholder certificeringens gyldighed og pålidelighed.

Forbered dig til AZ-500 eksamen

Studiematerialer og vejledninger

Microsoft leverer studiematerialer som officielle onlinekurser, øvelsesprøver og eksamensvejledninger. Der er også tredjepartsressourcer til rådighed for yderligere studiematerialer og praksisprøver.

For at forberede dig til eksamen skal du bruge studiematerialer som det officielle Microsoft-websted, online selvstudier, øvelsesprøver og forberedende bøger. Du kan også tage online træningskurser og laboratorier til visuel og praktisk læring.

Studer eksamensindholdet og frem for alt øv dig på eksempelspørgsmål. Disse er værdifulde! Husk også at holde dig opdateret med Azure sikkerhedsværktøjer til effektiv forberedelse til AZ-500 eksamen.

Træningskurser og laboratorier

Der er forskellige træningsmuligheder tilgængelige, herunder onlinekurser, virtuelle laboratorier og praksiseksamener, der dækker emner som Azure Identity and Access Management, Azure Security Operations og Data Protection.

Ekspertstrategier til at bestå AZ-500-eksamenen

Bedste praksis og eksamensteknikker

Kandidater, der forbereder sig til AZ-500-eksamenen, kan drage fordel af specifikke bedste praksisser.

For eksempel kan udvikling af et studieskema og holde sig til det hjælpe med at administrere studietiden effektivt og dække alle relevante eksamensemner. Brug af praksistests er yderst nyttigt til at identificere styrker og svagheder og vejlede videre studier. Derudover kan det være en fordel at forbedre eksamensteknikker, såsom at øve tidsstyring, læse spørgsmål omhyggeligt og undgå at gætte svar.

Under eksamen omfatter almindelige faldgruber at bruge for meget tid på svære spørgsmål, undlade at gennemgå svarene og føle angst. For at løse disse udfordringer kan kandidater bruge strategier som at styre tid klogt, gennemgå svar og bruge afspændingsteknikker til at håndtere stress. Ved at anvende disse bedste praksisser og teknikker kan kandidater øge deres parathed til AZ-500-eksamenen og øge deres chancer for at bestå.

Almindelige faldgruber og hvordan man undgår dem

Det kan være vanskeligt at forberede sig til AZ-500-eksamenen. Almindelige faldgruber omfatter ikke fuldt ud at forstå eksamensmålene, ikke have nok studiematerialer og kæmper med tidsstyring. For at undgå disse faldgruber bør kandidater:

 • Gennemgå omhyggeligt eksamensmålene
 • Brug en bred vifte af studieressourcer som praksistests og eksamensvejledninger
 • Opret et studieskema for at styre tiden effektivt.

Ved at gøre disse ting kan kandidater i høj grad øge deres chancer for at bestå AZ-500-eksamenen.

Genoptagelse af AZ-500 eksamen

Gentag politikken og prøv eksamen flere gange

Kandidater, der ikke består AZ-500-eksamenen, kan tage den igen efter at have ventet 24 timer fra deres tidligere forsøg. De er tilladt eni alt fem forsøg på 12 måneder. Efter fem forsøg skal kandidater vente 12 måneder, før de kan tage eksamen igen. Denne politik tillader flere chancer at passere og forhindrer endeløse gentagelser på kort tid. Det sikrer en retfærdig og konsekvent proces for alle kandidater, bevarer eksamenens integritet og giver alle lige muligheder for at bestå.

Eksamensomkostninger og investering

Hvad koster AZ-500 eksamen?

Prisen for Microsoft AZ-500 certificeringseksamen kan variere. Det afhænger af faktorer som placering, eksamensleveringsmetode og hvilket studiemateriale en kandidat vælger. Dette inkluderer eksamenstilmeldingsgebyrer og studieressourcer. Det er vigtigt at budgettere med potentielle gentagelsesomkostninger og grundigt undersøge alle udgifter.

Der er intet fornyelsesgebyr for AZ-500-certificeringen. Når den er optjent, forbliver den gyldig i et år uden yderligere gebyrer eller fornyelsesprocesser i det tidsrum. Men derefter skal det fornys.

Afkast af investeringer – job og muligheder

AZ-500-certificeringen åbner mange døre til jobmuligheder inden for cloud-sikkerhed. Det er et værdifuldt aktiv på tværs af forskellige brancher, der forbedrer karrieremulighederne for professionelle. Med denne certificering kan enkeltpersoner udforske roller som Cloud Security Engineers, Network Engineers og Security Administrators. Det giver forskellige jobmuligheder og karrieremuligheder.

Gyldighed og fornyelse af AZ-500-certificering

Certificeringens gyldighedsperiode

AZ-500-certificeringen er gyldig i et år, og du skal derefter forny den ved at bestå vurderingen på Microsoft Learn. Forudsat at du gennemgår læringsmodulerne på siden for certificeringsfornyelse, burde du finde processen ret ligetil.

Jeg fandt det rimeligt ligetil, idet jeg bestod vurderingen i mit første forsøg, og fandt ud af, at de fleste spørgsmål ikke var for udfordrende, men dette er sandsynligvis en kombination af et par faktorer:

Fornyelsesproces for AZ-500-certificeringen

Normalt, seks måneder før din certificering udløber, modtager du en e-mail fra Microsoft, der minder dig om at forny. Alle Microsoft rollebaserede og specialitetscertificeringer udløber årligt. Du kan forny dem uden omkostninger og uden at skulle planlægge eller bestå nogen eksamener. Dette vil holde dine færdigheder aktuelle og din certificering aktiv i endnu et år.

For at forberede sig til vurderingen skal du blot gennemgå de gratis læringsmoduler på siden for certificeringsfornyelse. Når du har bestået, forlænges din certificering automatisk med et år.

Afslutter

Så beståelsesscore for Microsoft AZ-500-eksamenen er 700 ud af 1000. Eksamenen har 40-60 spørgsmål og dækker emner som styring af sikkerhedsoperationer og implementering af sikkerhedsløsninger. For at bestå eksamen, anbefaler vi på det kraftigste, at du øver dig med relevant studiemateriale.

Readynez tilbyder et 4-dages AZ-500 Microsoft Certified Azure Security Engineer kursus og certificeringsprogram, der giver dig al den læring og support, du har brug for for at forberede dig til eksamen og certificering. AZ-500 Microsoft Azure Security Engineer-kurset og alle vores andre Microsoft-kurser er også inkluderet i vores unikke ubegrænsede Microsoft-uddannelsestilbud, hvor du kan deltage i Microsoft Azure Security Engineer og 60+ andre Microsoft-kurser for kun €199 om måneden, den mest fleksible og overkommelige måde at få dine Microsoft-certificeringer på.

Kontakt os venligst med spørgsmål, eller hvis du gerne vil have en snak om din mulighed med Microsoft Azure Security Engineer-certificeringen, og hvordan du bedst opnår det.

FAQ

Hvad er beståelsesscore for Microsoft AZ-500 eksamen?

Beståelsesscore for Microsoft AZ-500 eksamen er 700 på en skala fra 1-1000. For eksempel, hvis du scorer 750, vil du bestå eksamen.

Hvordan kan jeg forberede mig til at opfylde beståelsesresultatet til Microsoft AZ-500 eksamen?

Gennemgå studievejledninger og lav praksisprøver. Brug ressourcer som Microsoft Learn, og tag onlinekurser. Bliv fortrolig med Azure-sikkerhedsløsninger såsom Azure Security Center og Azure Sentinel. Øv dig i at implementere sikkerhedsforanstaltninger i virtuelle laboratorier.

Er der nogle specifikke studiematerialer eller ressourcer, der anbefales til at opnå en bestået score på Microsoft AZ-500 eksamen?

Ja. Anbefalet studiemateriale til Microsoft AZ-500-eksamenen omfatter de officielle Microsoft-læringsstier, eksamensref. AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies og praktisk erfaring med Azure-sikkerhedsteknologier.

Hvad er konsekvenserne af ikke at opfylde beståelsesresultatet på Microsoft AZ-500 eksamen?

Hvis du ikke opfylder beståelsesscoren, modtager du ikke certificeringen. Dette kan påvirke dine jobmuligheder og karrieremuligheder. Du er dog fri til at prøve igen, hvis du ønsker det.

Er der en specifik tidsramme, inden for hvilken man skal tage Microsoft AZ-500-eksamenen?

Ja. Varigheden er 120 minutter, mens sædets varighed er 140 minutter. Eksamens varighed refererer til den tid, du har til at gennemføre eksamen, mens sædetid refererer til mængden aftid, du skal afsætte til eksamen.

En gruppe mennesker diskuterer de seneste Microsoft Azure-nyheder

Unlimited Microsoft Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede Microsoft kurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}