Hvad gør en Microsoft Azure-administrator?

 • What is an Azure administrator?
 • Published by: André Hammer on feb 06, 2024

Er du nysgerrig efter rollen som Microsoft Azure-administrator? Denne artikel vil give dig et indblik i ansvaret for denne stilling, og hvilke færdigheder du har brug for til det. Med flere og flere virksomheder, der flytter deres operationer til cloud-platforme, er betydningen af ​​Azure-administratorer vokset markant.

Disse fagfolk har til opgave at overvåge og vedligeholde Azure-infrastrukturen for at garantere dens problemfri og effektive drift. Rollen involverer vedligeholdelse af sikkerhed og fejlfinding af tekniske problemer. Lad os dog tage et mere detaljeret kig på, hvad denne rolle indebærer, og de færdigheder, der kræves for at udmærke sig på dette felt.

Definition af en Azure-administrator

Rollen som Azure-administrator er vigtig inden for Microsoft Azure og it-branchen. Det sikrer effektiv drift af cloud-baserede systemer og driver digital transformation for virksomheder. Ifølge Microsoft er en Azure-administrators rolle at "implementere, overvåge og vedligeholde Microsoft Azure-løsninger, herunder større tjenester relateret til computer, lagring, netværk og sikkerhed." Med andre ord implementerer, overvåger og vedligeholder de Azure-løsninger og identificerer sikkerhedsrisici.

Tekniske færdigheder inden for virtualisering, netværk og sikkerhed er vigtige for denne stilling. Bløde færdigheder som problemløsning, kommunikation og teamwork er også nødvendige for effektivt samarbejde. Dette er vigtigt for at samarbejde med teammedlemmer og interessenter.

Hurtig læring og tilpasning til nye teknologier samt at holde sig opdateret med den nyeste bedste praksis vil være afgørende for succes i denne rolle. Efterhånden som teknologien udvikler sig, forventes rollen som en Azure-administrator at tilpasse sig nye tendenser og funktioner inden for Microsoft Azure-platformen.

Ved at give overvågning og support til disse systemer gør Azure-administratorer det muligt for virksomheder at forbedre produktiviteten og strømline forretningsprocesser ved hjælp af skyens kraft.

Den voksende betydning af Azure-administratorer i 2024

Efterhånden som cloud-teknologi bliver mere og mere vigtig i moderne it-infrastruktur, er efterspørgslen efter dygtige fagfolk, der er i stand til at administrere og forbedre disse miljøer, mere afgørende end nogensinde. Dette er især tydeligt i sektorer, der kræver stærke, sikre og effektive cloud-løsninger. At opnå en Azure Administrator-certificering er ved at blive uundværlig.

Bevægelsen mod cloud-løsninger er ikke kun en forbigående tendens; det betyder en væsentlig transformation i branchen. Microsoft Azure fører denne transformation ved at tilbyde robuste værktøjer og tjenester, der imødekommer en bred vifte af behov, fra grundlæggende webapplikationer til indviklet regeringsinfrastruktur. Uddannelse til Azure Administrator-certificering udstyrer it-professionelle med den ekspertise, der er nødvendig for at håndtere disse opgaver dygtigt, hvilket sikrer, at de effektivt kan administrere, udvide og beskytte Azure-miljøer.

Hvad er en Azure-administrator?

Kernefunktioner i en Azure-administrator

En Azure-administrator administrerer cloud-tjenester til opbevaring, sikkerhed og netværk. De sikrer, at ressourcer fungerer optimalt og håndterer opgaver som implementering, overvågning og vedligeholdelse af Microsoft Azure-løsninger. Håndtering af abonnementer, estimering af omkostninger og identificering af passende tjenester er også en del af deres ansvar.

Azure-administratorer implementerer og administrerer virtuelle maskiner, konfigurerer netværk og implementerer sikkerhedsforanstaltninger. De sikrer også dataintegritet gennem sikkerhedskopiering, overholdelse og katastrofegendannelse. Deres ekspertise fokuserer på at administrere Azure-løsninger og arbejde tæt sammen med cloud-arkitekter og DBA'er.

Differentiering af Azure-administratorer fra andre it-professionelle

En Azure-administrator er specialist i at administrere cloud-tjenester på Microsoft Azure. De har et specifikt teknisk færdighedssæt, herunder færdigheder i virtuelle maskiner, netværk og sikkerhed. Denne viden giver dem mulighed for effektivt at administrere Azure-ressourcer, implementere og administrere storage og konfigurere virtuelle netværk.

Deres ansvar omfatter implementering, overvågning og vedligeholdelse af Azure-løsninger. Dette adskiller dem fra andre it-professionelle, som kan have bredere sæt af ansvarsområder, som normalt fokuserer på generel it-support.

Som et eksempel varierer Azure-udvikler- og administratorrollerne. Azure-udviklere er ansvarlige for at lave cloud-baserede applikationer, der er skræddersyet til at opfylde organisatoriske krav. Deres opgaver involverer at kode applikationerne og assistere andre teams under implementeringen. I modsætning hertil overvåger og kontrollerer Azure-administratorer cloud-netværk, herunder implementeringen af ​​virtuelle maskiner.

Roller og ansvar for en Azure-administrator

Administrer virtuelle maskiner

For effektivt at administrere virtuelle maskiner i Azure skal en administrator bruge værktøjer og teknikker såsom automatisering til rutineopgaver, såsom skalering af ressourcer op eller ned baseret på efterspørgsel.

Azure Monitor hjælper med at spore ydeevne og sundhed, mens Security Center opretholder sikkerhed og compliancestandarder. Bedste praksis omfatter regelmæssige opdateringer og patching, implementering af netværkssikkerhedsgrupper for at begrænse trafik og brug af tilgængelighedssæt for høj tilgængelighed.

Administratorer gennemgår også regelmæssigt logfiler og udfører sårbarhedsscanning for at løse potentielle sikkerhedsproblemer, hvilket sikrer optimal ydeevne og sikkerhed.

Administrer opbevaring

Azure-administratorer kan effektivt administrere lagring i et cloudmiljø ved at implementere forskellige lagringsløsninger såsom Blob-lagring, Azure Files og Azure Disks. Ved at bruge disse løsninger kan administratorer effektivt organisere og gemme data, uanset om de er strukturerede eller ustrukturerede, og også muliggøre skalerbarhed for at imødekomme skiftende forretningsbehov.

Derudover kan administratorer optimere lagerstyring ved at udnytte funktioner som Azure Backup, Azure Site Recovery og Azure Storage Explorer for at sikre dataholdbarhed, tilgængelighed og gendannelse i tilfælde af nødsituationer.

Ydermere kan Azure-administratorer sikre datasikkerhed og compliance ved at implementere kryptering, adgangskontrol og overvågningsværktøjer for at forhindre uautoriseret adgang og opretholde lovoverholdelse. Vedligeholdelse af logfiler og regelmæssig revision af lagerressourcerne kan også hjælpe med at identificere og afbøde eventuelle sikkerhedssårbarheder eller -risici og derved sikre integriteten af ​​de lagrede data.

Konfigurer netværk

For at konfigurere netværk i Azure skal administratorer forstå de vigtigste trin. Disse omfatter oprettelse og styring af virtuelle netværk, konfiguration af undernet, opsætning af sikkerhedsgrupper og implementering af netværkssikkerhed.

Ved hjælp af værktøjer som Azure Traffic Manager og Azure Load Balancer kan administratorer distribuere netværkstrafik og administrere netværksydelse med Azure Monitor og Azure Log Analytics.

Bedste praksis for netværkssikkerhed i Azure omfatter implementering af netværkssikkerhedsgrupper, brug af Azure Firewall og regelmæssig overvågning og gennemgang af netværkssikkerhedspolitikker for at identificere sårbarheder. At følge disse bedste fremgangsmåder sikrer, at netværk er sikre og optimeret til ydeevne i Azure-miljøet.

Implementer sikkerhedsforanstaltninger

Regeringsbestemmelser, industristandarder og virksomhedspolitikker kræver, at Azure-administratorer implementerer sikkerhedsforanstaltninger. Disse omfatter adgangskontrol, kryptering og netværkssikkerhed. For at sikre, at disse foranstaltninger er effektive, bør administratorer udføre regelmæssige sikkerhedsaudits, holde sig opdateret om de seneste sikkerhedstrusler og -løsninger og uddanne brugerne om bedste sikkerhedspraksis.

Bedste praksis for implementering af sikkerhedsforanstaltninger i et Microsoft Azure-miljø omfatter brug af multifaktorgodkendelse, regelmæssig patchning og opdatering af systemer og implementering af stærke adgangskodepolitikker. Ved at overholde disse bedste fremgangsmåder kan en Azure-administrator hjælpe med at beskytte følsomme data og forhindre uautoriseret adgang til organisationens cloud-ressourcer.

Kompetencer påkrævet for en Azure-administrator

Tekniske færdigheder

For at udmærke sig i denne rolle skal du fokusere på at udvikle de væsentlige færdigheder, der er skitseret af Microsoft for Azure-administratorer. Ifølge dem har Azure-administratorer til opgave at "implementere, overvåge og vedligeholde Microsoft Azure-løsninger, herunder større tjenester relateret til computer, storage, netværk og sikkerhed."

Disse fire nøgletjenester er grundlæggende for rollen. Det er afgørende at opnå færdigheder i cloud computing, før du dykker ned i detaljerne i Microsoft Azure, og derefter koncentrere dig om at mestre følgende fire væsentlige elementer: computer, lagring, netværk og sikkerhed.

 • Compute:

  Azure-administratorer er primært forbundet med infrastruktur-som-en-tjeneste (IaaS), som typisk involverer drift af virtuelle maskiner (VM'er) i skyen. Det er en fordel at være fortrolig med førende hypervisorplatforme som Microsoft Hyper-V eller VMware vSphere. Nøgle VM-relaterede opgaver omfatter implementering af VM'er i virtuelle netværk, konfiguration af dem til optimale omkostninger, ydeevne og sikkerhed og styring af sikkerhedskopier og failover-gendannelse. Containere, især Docker, spiller en væsentlig rolle i moderne virtualisering. At forstå, hvordan man implementerer, administrerer og overvåger både selvstændige containere og dem, der administreres af orkestratorer som Kubernetes, kan i høj grad understøtte udviklere i din organisation.
 • Lagring:

  Azure tilbyder administratorer praktisk talt ubegrænset lagerkapacitet, der er afgørende for lagring af virtuelle VM-harddiske (VHD'er), databasefiler, applikationsdata og brugerdata. Dine ansvarsområder vil omfatte sikring af data mod uautoriseret adgang, implementering af effektive sikkerhedskopieringsstrategier og konfiguration af langsigtet arkivlager til at opfylde overholdelseskrav.
 • Netværk:

  Azure-netværk involverer komplekse opgaver såsom implementering og konfiguration af virtuelle netværk, styring af routingstier (især i hybride cloud-miljøer) og håndtering af offentlige og private IP-adresser til VM'er og andre Azure-ressourcer. En solid forståelse af Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) internetarbejde er afgørende for succesess på dette område.
 • Sikkerhed:

  Sikkerhed er altafgørende i den offentlige Azure-sky på grund af lagring af proprietære data på ekstern infrastruktur. Som Azure-administrator skal du være i stand til at udnytte Microsofts robuste sikkerhedskontrol effektivt. Nøglefærdigheder omfatter kryptering af data under transport, i hvile og i brug; beskyttelse af Azure Active Directory-konti; og minimere angrebsoverfladen af ​​Azure-ressourcer for at afbøde potentielle trusler.

Bløde værdier

En Azure-administrator har brug for stærke bløde færdigheder. Disse omfatter effektiv kommunikation, problemløsning og tidsstyring. Disse færdigheder er vigtige for at arbejde med teams, håndtere tekniske problemer og styre arbejdsbyrden.

Bløde færdigheder hjælper også Azure-administratorer med at kommunikere med interessenter, løse konflikter og tilpasse sig skiftende teknologitendenser. For at forbedre disse færdigheder kan de søge feedback, deltage i workshops og øve sig i aktiv lytning og empati. Deltagelse i teambuilding-aktiviteter og netværk med fagfolk kan yderligere forbedre deres bløde færdigheder og fremme deres karriere.

Microsoft Certificeret: Roller og ansvar

Oversigt over Microsoft-certificeringsstien

Her er en oversigt over nogle trin involveret i at blive Azure-administrator.

 • Start med at opnå en bachelorgrad i datalogi, IT, softwareteknik eller et beslægtet felt. Du kan derefter enten tage en kandidatgrad eller få seks måneders erfaring med at arbejde med Azure.
 • Fokuser på at finpudse dine færdigheder inden for cloud computing, PowerShell, kommandolinjegrænseflade og Microsoft Azure. Løbende opkvalificere dig selv på disse områder.
 • Opnå Microsoft-certificering, begyndende med Azure Administrator Associate-certificeringen (AZ 104-sti).
 • Opdater din professionelle profil, læg vægt på din certificering, og begynd din jobsøgning.

Der er flere køreplaner, du kan følge. Vi vil først se på Roadmap for Fundamental Azure Administrator Certification. Her vil du starte med en af ​​Azure Fundamentals-certificeringerne som AI 900, AZ 900, SC 900 eller DP 900, især hvis du er ny til cloud computing eller skifter fra en anden branche. Disse certificeringer giver en god introduktion til certificeringsprocessen, før man tager fat på mere avancerede. Vælg en certificering, der stemmer overens med dine baggrunds- eller karrieremål.

AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals – Denne certificering dækker essentielle cloud-tjenester og Azure basics som storage, netværk, sikkerhed og computing. Den er ideel til begyndere og kræver kendskab til grundlæggende cloud-tjenester og Azure-platformen.

AI-900: Microsoft AI Fundamentals – For færdigheder i AI og Machine Learning-koncepter i Azure er denne certificering velegnet. Selvom der ikke er nogen forudsætninger, anbefales det at forstå væsentlige Azure cloud-tjenester og et programmeringssprog.

DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals – Denne certificering dækker Microsofts kernedatakoncepter, cloud-tjenester, sikkerhed, arbejdsbelastninger og priser i Azure. Det er designet til kandidater uden forudsætninger.

Den anden køreplan er Associate Azure Administrator Certification one. Dette er for kandidater, der er fortrolige med Azure. Du forventes at have faglig ekspertise i at kontrollere, koordinere, administrere, rapportere og implementere Microsoft Azure-miljøet i en organisation. Disse certificeringer omfatter:

Overvej at starte med AZ-900, før du tager fat på AZ-104, som er en del af Azure Administrator Associate-certificeringen. Dette kursus dækker grundlæggende cloud computing såsom administration af cloud-ressourcer, storage, styring og virtuelle netværk. Færdighed i Azure Portal, Power Shell, Azure CLI og ARM-skabeloner er afgørende. Eksamenen tester din evne til at administrere Azure-identiteter, implementere ressourcer, konfigurere netværk og overvåge ressourcer. Sigt efter mindst seks måneders Azure-erfaring, før du forfølger AZ-104. Kernekoncepterne under dette program omfatter administration af Azure-identiteter og -styring, implementering og administration af storage, implementering af computerressourcer, konfiguration af virtuelt netværk og sikkerhedskopiering af Azure-ressourcer.

Tilgængelige sprog til certificeringseksamenerne

Kandidater, der tager Azure-administratorcertificeringseksamenen, kan vælge mellem en række sprog. Disse omfatter engelsk, japansk, kinesisk, koreansk og spansk. Der er ingen specifikke sprogkrav for personer, der tager eksamen. De bør dog tjekke de tilgængelige sprogindstillinger på den officielle hjemmeside, før de registrerer sig. Kandidater kan besøge den officielle eksamensside for at finde ud af, om eksamenerne tilbydes på deres foretrukne sprog.

Forstå Azure Administrator lønforventninger

Faktorer, der påvirker løn

Faktorer, der påvirker lønnen for en Azure-administrator, omfatter deres erfaring, uddannelse og certificeringer. Efterhånden som en Azure-administrator får mere erfaring og højere uddannelsesniveauer, har deres lønforventninger en tendens til at stige. Globale løntendenser, såsom den stigende efterspørgsel efter cloud computing-tjenester, kan påvirke salgetforventninger til Azure-administratorer.

Derudover kan nye teknologier som kunstig intelligens, machine learning og Internet of Things påvirke de fremtidige lønudsigter for Azure-administratorer, efterhånden som disse teknologier bliver mere integrerede med Azure-tjenester.

Globale løntendenser for Azure-administratorer

Lønforventningerne til Azure-administratorer verden over er påvirket af flere faktorer: erfaringsniveau, ekspertise inden for specifikke Azure-tjenester, brancheefterspørgsel og geografisk placering.

Efterhånden som de færdigheder, der kræves til at administrere og optimere Azure-tjenester, bliver mere specialiserede og eftertragtede, kan administratorer, der holder sig opdateret, forvente konkurrencedygtige lønninger på tværs af forskellige brancher og regioner.

Fremtiden for Azure Administration

Azure-administratorens rolle i udvikling med nye teknologier

Rollen som en Azure-administrator ændrer sig konstant. Teknologien udvikler sig altid, og det påvirker, hvordan Microsoft Azure fungerer. Azure-administratorer har brug for nye færdigheder og viden for at holde trit med disse ændringer. Efterhånden som cloud computing bliver vigtigere, bliver Azure-administratorernes rolle også det. De skal være på forkant på områder som sikkerhed, automatisering og netværk for at håndtere komplekse Azure-løsninger.

De skal også være gode til at administrere hybrid- og multi-cloud-miljøer og bruge avanceret analyse og kunstig intelligens. Det er også vigtigt at udvikle ekspertise i DevOps. Rollen som en Azure-administrator er nu meget vigtig for at sikre, at cloud-baseret infrastruktur og tjenester kører problemfrit.

Tilpasning til det skiftende landskab i Microsoft Azure

Rollen som en Azure-administrator har ændret sig meget, fordi platformen bliver ved med at opdatere og introducere nye teknologier, så administratorer er nødt til at forbedre deres færdigheder. De skal holde sig opdateret på ting som serverløs computing, AI, machine learning og IoT-løsninger. De skal også fokusere på sikkerhed, overholdelse og styring for at holde Azure-miljøet sikkert.

I 2024 har Azure-administratorer brug for færdigheder inden for automatisering og scripting, viden om Azure ResourceManager-skabeloner og en god forståelse af netværkskoncepter såsom virtuelle netværk og VPN-gateways. Disse færdigheder er virkelig vigtige for administratorer til at håndtere de stigende krav til administration af Microsoft Azure.

Konklusion

At flytte til cloud-løsninger er ikke kun en forbigående tendens; det betyder et betydeligt brancheskifte. Microsoft Azure leder denne ændring med robuste værktøjer og tjenester, der dækker alt fra grundlæggende webapplikationer til indviklet regeringsinfrastruktur. Azure Administrator-certificering ruster it-professionelle til effektivt at administrere, skalere og sikre Azure-miljøer og forberede dem til disse opgaver.

Readynez tilbyder et 4-dages AZ-104 Microsoft Certified Azure Administrator kursus og certificeringsprogram, der giver dig al den læring og support, du har brug for for at forberede dig til eksamen og certificering. AZ-104 Microsoft Azure Administrator Associate-kurset og alle vores andre Microsoft-kurser er også inkluderet i vores unikke ubegrænsede Microsoft-uddannelsestilbud, hvor du kan deltage i Microsoft Azure Administrator Associate og 60+ andre Microsoft-kurser for kun €199 pr. måned, den mest fleksible og overkommelige måde at få dine Microsoft-certificeringer på.

Kontakt os venligst med spørgsmål, eller hvis du gerne vil have en snak om din mulighed med Microsoft Azure Administrator Associate-certificeringen, og hvordan du bedst opnår det.

FAQ

Hvad er de primære ansvarsområder for en Microsoft Azure-administrator?

En Microsoft Azure-administrators primære ansvar omfatter administration og implementering af cloud-løsninger, overvågning og vedligeholdelse af Azure-ressourcer og teknisk support til brugere. Derudover er de ansvarlige for at konfigurere og fejlfinde virtuelle netværk, sikre sikkerhed og compliance og optimere ressourceudnyttelsen.

Hvilke færdigheder og viden kræves for en karriere som Microsoft Azure-administrator?

En karriere som Microsoft Azure-administrator kræver viden om Azure-tjenester, infrastruktur, sikkerhed og netværk. Færdigheder i PowerShell scripting, virtualisering og overvågningsværktøjer er også vigtige. Kendskab til Active Directory, SQL-databaser og cloud-teknologier er en fordel.

Hvad er rollen for en Microsoft Azure-administrator i forbindelse med administration af cloud-tjenester og -ressourcer?

En Microsoft Azure-administrators rolle er at overvåge og administrere cloud-tjenester og -ressourcer, herunder virtuelle maskiner, storage og netværk. Dette inkluderer opgaver såsom oprettelse og administration af virtuelle netværk, konfiguration og overvågning af lagerkonti og sikring af sikkerhed og overholdelse.

Hvordan sikrer en Microsoft Azure-administrator Azure-infrastrukturens sikkerhed og overholdelse?

En Microsoft Azure-administrator sikrer sikkerhed og overholdelse ved at implementere rollebaseret adgangskontrol, kryptering og regelmæssige sikkerhedsopdateringer. De bruger også Azure Security Center for trusselsdetektion og overvågning af overholdelse af industristandarder som GDPR og HIPAA.

Hvad er det typiske arbejdsmiljø for en Microsoft Azure-administrator?

Microsoft Azure-administratorer arbejder typisk i et kontormiljø, ofte i en virksomheds- eller it-afdeling. De arbejder muligvis tæt sammen med et team af udviklere, ingeniører og andre it-professionelle for at administrere og vedligeholde Azure-infrastruktur og -tjenester.

En gruppe mennesker diskuterer de seneste Microsoft Azure-nyheder

Unlimited Microsoft Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede Microsoft kurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}