Om Kurserna

Genom år av erfarenhet av att arbeta med mer än 1000 toppföretag i världen, har vi utformat Readynez-metoden för lärande.
Träna i vilken teknik som helst med den prisbelönta Readynez-metoden och kombinera alla varianter av inlärningsstil, teknik och plats för att ta lärandeambitioner från avsikt till effekt.

Lär dig mer om Readynez Training
Azure Devops Engineer
9,40

(209 Reviews)

Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)

Ditt personliga Learning Program med allt du behöver för att på bästa sätt förbereda dig för AZ-400 examen på din väg mot att bli en Certified Azure DevOps Engineer Expert, med stöd från din expertinstruktör.

course: Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)

Varighet: 4 dag(ar)

Format: [Dictionary item: Virtual or Classroom]

Förbereder till Examen : Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions (AZ-400)

Förbereder till Certifiering : Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert

Den Bästa Kursen För att få Din AZ-400 Examen och Certifiering - med Certifieringsgaranti

Att uppnå Microsoft Azure DevOps Engineer Expert certifieringen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez kurs och Learning Program har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta online kurser, tillgång till praktiska labs, Practice Test för examensförberedelser, study guides, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår Learning Platform. Väljer du vårt virtuella träningsalternativ bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläpp på 96% jämfört med alternativet i klassrummet.

  • Innehåller omfattande läromedel för bästa möjliga examensförberedelse
  • Inkluderar tillgång till omfattande Labs i 180 dagar, vilket ger dig praktisk hands-on erfarenhet
  • Inkluderar MeasureUp Practice Test som hjälper dig att förbereda dig för ditt examen
  • Fullständig support tillgänglig som hjälper dig att registrera dig, förbereda dig för och genomföra ditt examen

Feedback Från Våra AZ-400 Deltagare

Bjorn Hackberg
Bjorn Hackberg

Väl förberedd instruktör med en fantastisk kombination av pedagogisk och teknisk kompetens

Marc Lichtenstein Schultz
Marc Lichtenstein Schultz

Riktigt bra och lärorik kurs med en riktigt bra instruktör som var bra på att förklara för någon utan så mycket DevOps-erfarenhet


Allt Du Behöver För Att Uppnå De Resultat Du Vill Ha

Ditt personliga Learning Program ger dig de färdigheter du behöver så att du kan göra mer av det du älskar. Learning Programmet's tre steg är utformade så att du lär dig nya färdigheter som kommer att öppna upp nya möjligheter för dig.


Så Här Får Vi Dig Certifierad

Readynez365: Ditt personliga Learning Program

Readynez365 plattformen erbjuder en digital väg för alla dina inlärningsresurser, från förberedelser till examen, vilket gör det till en smidig väg till nya tekniska färdigheter. Välj vad du vill (och har behov av) för att bli redo. Allt är gjort klart för dig i Readynez365 i god tid för dina utbildningar.

Utbildning designad för det virtuella klassrummet

Utbildningsmetodiken är designad till det virtuella klassrummet med fokus på att inspirera och engagera dig med en blandning av praktisk utbildning, presentationer, tekniska labbar och tester. Virtuell utbildning uppskattas också av ledare då det är det mest kostnadseffektiva sättet att utbilda på.

Mentoring från experter tar dig i mål

Det finns ett maximalt antal deltagare på utbildningen för att säkerställa enkel tillgång till personlig coaching. Du möter ackrediterade expertinstruktörer som är erfarna IT-proffs och konsulter, certifierade på högsta nivå och som tar med verkligheten in i undervisningen.

Examens- och kompetensfokus

Vi täcker alla detaljer så du kan använda det i ditt dagliga arbete och du kommer även lära dig detaljerna du behöver för att klara din examen. Det är ditt beslut om du vill genomföra examen eller inte men med våra detaljerade examensguides och hotline gör vi det enkelt för dig att få tillgång till dina examensvouchers och planera och genomföra din examen online.

Certifieringsgaranti

Din tillgång till utbildning är obegränsad och du kan utbilda dig så mycket du vill tills du klarar din examen.

Hållbar utbildning - lär med gott samvete

Lär dig med gott samvete med utbildningar som ger 96% lägre CO2-utsläpp jämfört med klassrumsutbildning. Vår organisation arbetar med minimal miljöpåverkan och vi har reducerat CO2-utsläppen med 96% sedan 2019. Vi följer ISO 14001 genom hela leveransprocessen som din garanti för hållbar utbildning.


Vad Du Kommer Att Lära Dig På Vår AZ-400 Kurs

- Design and implement logging
- assess and configure a log framework
- design a log aggregation and storage strategy (e.g., Azure storage)
- design a log aggregation and query strategy using (e.g., Azure Monitor, Splunk)
- manage access control to logs (workspace-centric/resource-centric)
- integrate crash analytics (App Center Crashes, Crashlytics)

- design and implement distributed tracing
- inspect application performance indicators
- inspect infrastructure performance indicators
- define and measure key metrics (CPU, memory, disk, network)
- implement alerts on key metrics (email, SMS, webhooks, Teams/Slack)
- integrate user analytics (e.g., Application Insights funnels, Visual Studio App Center, TestFlight, Google Analytics)

- configure and integrate container monitoring (Azure Monitor, Prometheus, etc.)
- configure and integrate with monitoring tools (Azure Monitor Application Insights, Dynatrace, New Relic, Naggios, Zabbix)
- create feedback loop from platform monitoring tools (e.g., Azure Diagnostics extension, Log Analytics agent, Azure Platform Logs, Event Grid)
- manage Access control to the monitoring platform

- Develop an actionable alerting strategy
- identify and recommend metrics on which to base alerts
- implement alerts using appropriate metrics
- implement alerts based on appropriate log messages
- implement alerts based on application health checks
- analyze combinations of metrics
- develop communication mechanism to notify users of degraded systems
- implement alerts for self-healing activities (e.g., scaling, failovers)

- analyze behavior of system with regards to load and failure conditions
- calculate when a system will fail under various conditions
- measure baseline metrics for system
- leverage Application Insights Smart Detection and Dynamic thresholds in Azure Monitor

- analyze system dependencies to determine which dependency should be included in health check
- calculate healthy response timeouts based on SLO for the service
- design approach for partial health situations
- design approach for piecemeal recovery (e.g., to improve recovery time objective strategies)
- integrate health check with compute environment
- implement different types of health checks (container liveness, startup, shutdown)

- Design an authentication and authorization strategy
- design an access solution (Azure AD Privileged Identity Management (PIM), Azure AD Conditional Access, MFA, Azure AD B2B, etc.)
- implement Service Principals and Managed Identity
- design an application access solution using Azure AD B2C
- configure service connections

- evaluate and configure vault solution (Azure Key Vault, Hashicorp Vault)
- manage security certificates
- design a secrets storage and retrieval strategy (KeyVault secrets, GitHub secrets, Azure Pipelines secrets)
- formulate a plan for deploying secret files as part of a release Develop security and compliance
- automate dependencies scanning for security (container scanning, OWASP)
- automate dependencies scanning for compliance (licenses: MIT, GPL)
- assess and report risks
- design a source code compliance solution (e.g., GitHub Code scanning, GitHub Secret scanning, pipeline-based scans, Git hooks, SonarQube, Dependabot, etc.)

- implement Azure policies to enforce organizational requirements
- implement container scanning (e.g., static scanning, malware, crypto mining)
- design and implement Azure Container Registry Tasks
- design break-the-glass strategy for responding to security incidents

- Develop a modern source control strategy
- integrate/migrate disparate source control systems (e.g., GitHub, Azure Repos)
- design authentication strategies
- design approach for managing large binary files (e.g., Git LFS)
- design approach for cross repository sharing (e.g., Git sub-modules, packages)
- implement workflow hooks
- design approach for efficient code reviews (e.g., GitHub code review assignments, schedule reminders, Pull Analytics)

- define Pull Requests (PR) guidelines to enforce work item correlation
- implement branch merging restrictions (e.g., branch policies, branch protections, manual, etc.)
- define branch strategy (e.g., trunk based, feature branch, release branch, GitHub flow)
- design and implement a PR workflow (code reviews, approvals)
- enforce static code analysis for code-quality consistency on PR

- configure permissions in the source control repository
- organize the repository with git-tags
- plan for handling oversized repositories
- plan for content recovery in all repository states
- purge data from source control

- integrate GitHub with DevOps pipelines
- integrate GitHub with identity management solutions (Azure AD)
- design for GitOps
- design for ChatOps
- integrate source control artifacts for human consumption (e.g., Git changelog)
- integrate GitHub Codespaces

- Communicate deployment and release information with business stakeholders
- create dashboards combining boards, pipelines (custom dashboards on Azure DevOps)
- design a cost management communication strategy
- integrate release pipeline with work item tracking (e.g., AZ DevOps, Jira, ServiceNow)
- integrate GitHub as repository with Azure Boards
- communicate user analytics

- design onboarding process for new employees
- assess and document external dependencies (e.g., integrations, packages)
- assess and document artifacts (version, release notes)

- integrate monitoring tools with communication platforms (e.g., Teams, Slack, dashboards)
- notify stakeholders about key metrics, alerts, severity using communication and project management platforms (e.g., Email, SMS, Slack, Teams, ServiceNow, etc.)
- integrate build and release with communication platforms (e.g., build fails, release fails)
- integrate GitHub pull request approvals via mobile apps

- Design build automation
- integrate the build pipeline with external tools (e.g., Dependency and security scanning, Code coverage)
- implement quality gates (e.g., code coverage, internationalization, peer review)
- design a testing strategy (e.g., integration, load, fuzz, API, chaos)
- integrate multiple tools (e.g., GitHub Actions, Azure Pipeline, Jenkins)

- recommend package management tools (e.g., GitHub Packages, Azure Artifacts, Azure Automation Runbooks Gallery, Nuget, Jfrog, Artifactory)
- design an Azure Artifacts implementation including linked feeds
- design versioning strategy for code assets (e.g., SemVer, date based)
- plan for assessing and updating and reporting package dependencies (GitHub

- design a versioning strategy for packages (e.g., SemVer, date based)
- design a versioning strategy for deployment artifacts

- assess a configuration management mechanism for application infrastructure
- define and enforce desired state configuration for environments

- design and implement build agent infrastructure (include cost, tool selection, licenses, maintainability)
- develop and implement build trigger rules
- develop build pipelines
- design build orchestration (products that are composed of multiple builds)
- integrate configuration into build process
- develop complex build scenarios (e.g., containerized agents, hybrid, GPU)

- monitor pipeline health (failure rate, duration, flaky tests)
- optimize build (cost, time, performance, reliability)
- analyze CI load to determine build agent configuration and capacity

- manage self-hosted build agents (VM templates, containerization, etc.)
- create reuseable build subsystems (YAML templates, Task Groups, Variable Groups, etc.)

- Develop deployment scripts and templates
- recommend a deployment solution (e.g., GitHub Actions, Azure Pipelines, Jenkins, CircleCI, etc.)
- design and implement Infrastructure as code (ARM, Terraform, PowerShell, CLI)
- develop application deployment process (container, binary, scripts)
- develop database deployment process (migrations, data movement, ETL)
- integrate configuration management as part of the release process
- develop complex deployments (IoT, Azure IoT Edge, mobile, App Center, DR, multiregion, CDN, sovereign cloud, Azure Stack, etc.)

- combine release targets depending on release deliverable (e.g., Infrastructure, code, assets, etc.)
- design the release pipeline to ensure reliable order of dependency deployments
- organize shared release configurations and process (YAML templates, variable groups, Azure App Configuration)
- design and implement release gates and approval processes

- design a release strategy (blue/green, canary, ring)
- implement the release strategy (using deployment slots, load balancer configurations, Azure Traffic Manager, feature toggle, etc.)
- select the appropriate desired state solution for a deployment environment (PowerShell, DSC, Chef, Puppet, etc.)
- plan for minimizing downtime during deployments (VIP Swap, Load balancer, rolling deployments, etc.)
- design a hotfix path plan for responding to high priority code fixes


Möt Våra Instruktörer

Möt några av de instruktörer du möter på din kurs. De är experter, passionerade inom sina områden och dedikerade till att hjälpa de som vill lära sig, utforska och bli framgångsrika i sina karriärer.

Tiago
Tiago Costa
#Microsoft #MVP #Azure

Tiago Costa är Microsoft MVP, Cloud Architect och rådgivare och internationell talare på Microsoft Cloud.

Ed Baker
Ed Baker
#Microsoft #MVP #Azure #Windowsserver

Ed är Microsoft MVP sen många år och har skrivit flera officiella Microsoft kurser för Azure, Windows Server och Windows.

Rolf
Rolf McLaughlin
#Microsoft #Azure #Powershell

Rolf är en Microsoft MVP och expert på Azure Cloud Architecture, Server & Enterprise Architecture och Azure Active Directory.


Hur Du Bäst Förbereder Dig För Vår AZ-400 Kurs

You´ll have the perfect starting point for your training with these prerequisites:
We recommend delegates to be proficient with Agile practices. Delegates must be familiar with both Azure administration and Azure development and experts in at least one of these areas.

To earn the Microsoft Certified Azure DevOps Engineer Expert certification, you must earn either the Azure Administrator Associate or Azure Developer Associate certification and pass the AZ-400 exam.


Våra Resultat

Med 15 års erfarenhet och fler än 40.000 nöjda kunder från hela världen litar organisationer som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco och många fler på Readynez att utbilda och certifiera deras medarbetare.

  • Toppbetyg på kurser där flest deltagare ger kursen 10/10
  • 40.000 deltagare utbildade och certifierade
  • Globalt erkända expertinstruktörer, flertalet MVP
  • Pålitlig leverantör av stora utbildningsprojekt för många stora organisationer

Detta är bara några av de många organisationer som litar på Readynez

Also Holding Ag Logo Square1 360 F 442787128 Rrbodb4mauiszgzjjperz4557zn8o5bv1 Atea (Company) Logo1 Microsoft Logo Serco Logo

Andra Har också Deltagit På

Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)

Att uppnå Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert certifieringen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez kurs och Learning Program har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta online kurser, tillgång till praktiska labs, Practice Test för examensförberedelser, study guides, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår Learning Platform. Väljer du vårt virtuella träningsalternativ bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläpp på 96% jämfört med alternativet i klassrummet.

SE KURS
Microsoft Certified Azure Developer (AZ-204)

Att uppnå Microsoft Certified Azure Developer Associate certifieringen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez kurs och Learning Program har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta online kurser, tillgång till praktiska labs, Practice Test för examensförberedelser, study guides, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår Learning Platform. Väljer du vårt virtuella träningsalternativ bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläpp på 96% jämfört med alternativet i klassrummet.

SE KURS

FAQ's

The Virtual Classroom is an online room, where you will join your instructor and fellow classmates in real time. Everything happens live and you can interact freely, discuss, ask questions, and watch your instructor present on a whiteboard, discuss the courseware and slides, work with labs, and review.

Yes, you can sit exams from all the major Vendors like Microsoft, Cisco etc from the comfort of your home or office.

Your Readynez Course package includes the exam voucher for Microsoft exams, AWS exams, ISO Exams and almost every other exam.

With Readynez you do any course form the comfort of your home or office. Readynez provides support and best practices for your at-home classroom and you can enjoy learning with minimal impact on your day-to-day life. Plus you'll save the cost and the environmental burden of travelling.

Well, learning is limitless, when you are motivated, but you need the right path to achieve what you want. Readynez consultants have many years of experience customizing learner paths and we can design one for you too. We are always available with help and guidance, and you can reach us on the chat or write us at info@readynez.com.

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}