Microsoft Azure DevOps Engineer Certifieringsbadge uppnått efter deltagande på AZ- 400 Kurs
9,40

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(409 Reviews)

Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)

Accelerera mjukvaruleverans med Azure DevOps expertis. Lär dig att automatisera arbetsflöden, effektivisera samarbetet och säkerställa kontinuerlig integration och implementering.

course: Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)

Varighet: 4 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Förbereder till Examen : Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions (AZ-400)

certification-icon Förbereder till Certifiering : Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert

ktk-icon Deltag på denna och 60+ andra Microsoft kurser GRATIS med Unlimited Microsoft Training

Overview

AZ-400, känd som Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert, är en certifiering som validerar färdigheter i att implementera DevOps-praxis på Azure. Att uppnå denna certifiering visar expertis inom områden som versionskontroll, kontinuerlig integration, kontinuerlig leverans, infrastruktur som kod och mer. Lyft din karriär med AZ-400, och visar upp din skicklighet i att optimera och hantera DevOps-processer i Azure-miljön för förbättrad mjukvaruleverans.


Vem är Microsoft DevOps (AZ-400) utbildning för?

Certifieringen av Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) är utformad för yrkesverksamma som är ansvariga för att designa, implementera och underhålla DevOps-processer och -praxis i en organisation. Certifieringen är idealisk för individer som har erfarenhet av DevOps-praxis och vill validera sina färdigheter och kunskaper inom detta område. AZ-400-certifieringen täcker olika ämnen relaterade till DevOps-teknik, såsom implementering av DevOps-utvecklingsprocesser, implementering av kontinuerlig integration och leverans, implementering av beroendehantering, implementering av applikationsinfrastruktur och implementering av kontinuerlig feedback. Kursen lär dig hur du designar, implementerar och underhåller DevOps-processer och -praxis med hjälp av Microsoft Azure och andra DevOps-verktyg och -teknologier.


Feedback från våra AZ-400 deltagare

Bjorn Hackberg

Väl förberedd instruktör med en fantastisk kombination av pedagogisk och teknisk kompetens

Marc Lichtenstein Schultz

Riktigt bra och lärorik kurs med en riktigt bra instruktör som var bra på att förklara för någon utan så mycket DevOps-erfarenhet


Allt du behöver för att uppnå de resultat du vill ha

Ditt personliga Learning Program ger dig de färdigheter du behöver så att du kan göra mer av det du älskar. Learning Programmet's tre steg är utformade så att du lär dig nya färdigheter som kommer att öppna upp nya möjligheter för dig.


Så här får vi dig certifierad

Readynez365: Ditt personliga Learning Program

Readynez365 plattformen erbjuder en digital väg för alla dina inlärningsresurser, från förberedelser till examen, vilket gör det till en smidig väg till nya tekniska färdigheter. Välj vad du vill (och har behov av) för att bli redo. Allt är gjort klart för dig i Readynez365 i god tid för dina utbildningar.

Utbildning designad för det virtuella klassrummet

Utbildningsmetodiken är designad till det virtuella klassrummet med fokus på att inspirera och engagera dig med en blandning av praktisk utbildning, presentationer, tekniska labbar och tester. Virtuell utbildning uppskattas också av ledare då det är det mest kostnadseffektiva sättet att utbilda på.

Mentoring från experter tar dig i mål

Det finns ett maximalt antal deltagare på utbildningen för att säkerställa enkel tillgång till personlig coaching. Du möter ackrediterade expertinstruktörer som är erfarna IT-proffs och konsulter, certifierade på högsta nivå och som tar med verkligheten in i undervisningen.

Examens- och kompetensfokus

Vi täcker alla detaljer så du kan använda det i ditt dagliga arbete och du kommer även lära dig detaljerna du behöver för att klara din examen. Det är ditt beslut om du vill genomföra examen eller inte men med våra detaljerade examensguides och hotline gör vi det enkelt för dig att få tillgång till dina examensvouchers och planera och genomföra din examen online.

Certifieringsgaranti

Din tillgång till utbildning är obegränsad och du kan utbilda dig så mycket du vill tills du klarar din examen.

Hållbar utbildning - lär med gott samvete

Lär dig med gott samvete med utbildningar som ger 96% lägre CO2-utsläpp jämfört med klassrumsutbildning. Vår organisation arbetar med minimal miljöpåverkan och vi har reducerat CO2-utsläppen med 96% sedan 2019. Vi följer ISO 14001 genom hela leveransprocessen som din garanti för hållbar utbildning.


Vad du kommer att lära dig på vår AZ400 DevOps utbildning

- Designa och implementera loggning
- Utvärdera och konfigurera en loggram
- Designa en strategi för loggaggregation och lagring (t.ex. Azure-lagring)
- Designa en loggaggregations- och frågestrategi med (t.ex. Azure Monitor, Splunk)
- Hantera åtkomstkontroll till loggfiler (arbetsutrymmescentrerat/resurscentrerat)
- Integrera kraschanalys (App Center Crashes, Crashlytics)

- Designa och implementera distribuerad spårning
- Inspektera applikationens prestandaindikatorer
- Inspektera infrastrukturens prestandaindikatorer
- Definiera och mät nyckelmått (CPU, minne, disk, nätverk)
- Implementera varningar på nyckeltal (e-post, SMS, webhooks, Teams/Slack)
- Integrera användaranalys (t.ex. Application Insights-trattar, Visual Studio App Center, TestFlight, Google Analytics)

- Konfigurera och integrera containerövervakning (Azure Monitor, Prometheus, etc.)
- Konfigurera och integrera med övervakningsverktyg (Azure Monitor Application Insights, Dynatrace, New Relic, Naggios, Zabbix)
- Skapa feedbackloop från plattformsövervakningsverktyg (t.ex. Azure Diagnostics-tillägg, Log Analytics-agent, Azure Platform Logs, Event Grid)
- Hantera åtkomstkontroll till övervakningsplattformen

- Utveckla en handlingsbar meddelandestrategi
- Identifiera och rekommendera mätvärden att basera varningar på
- Implementera varningar med hjälp av lämpliga mätvärden
- Implementera varningar baserat på lämpliga loggmeddelanden
- Implementera varningar baserade på applikationshälsokontroller
- Analysera kombinationer av mått
- Utveckla kommunikationsmekanism för att meddela användare om försämrade system
- Implementera varningar för självläkande aktiviteter (t.ex. skalning, failovers)

- Analysera systemets beteende med avseende på belastning och felförhållanden
- Beräkna när ett system kommer att misslyckas under olika förhållanden
- Mät baslinjemått för systemet
- Utnyttja Application Insights Smart Detektion och dynamiska trösklar i Azure Monitor
- Designa och genomföra en hälsokontroll
- Analysera systemberoenden för att avgöra vilket beroende som ska inkluderas i hälsokontrollen
- Beräkna tidsgränser för hälsosamma svar baserat på tjänstens SLO
- Designansats för partiella hälsosituationer
- Designmetod för återhämtning i bitar (t.ex. för att förbättra objektiva strategier för återhämtningstid)
- Integrera hälsokontroller med datormiljö
- Implementera olika typer av hälsokontroller (containerns livlighet, start, avstängning)

- Designa en autentiserings- och auktoriseringsstrategi
- Designa en åtkomstlösning (Azure AD Privileged Identity Management (PIM), Azure AD Conditional Access, MFA, Azure AD B2B, etc.)
- Implementera Service Principals och Managed Identity
- Designa en applikationsåtkomstlösning med Azure AD B2C
- Konfigurera tjänstanslutningar

- Utvärdera och konfigurera valvlösning (Azure Key Vault, Hashicorp Vault)
- Hantera säkerhetscertifikat
- Designa en hemlig lagrings- och hämtningsstrategi (KeyVault-hemligheter, GitHub-hemligheter, Azure Pipelines-hemligheter)
- Formulera en plan för implementering av hemliga filer som en del av Utveckla säkerhet och efterlevnad
- Automatisera beroendeskanning för säkerhet (containerskanning, OWASP)
- Automatisera beroendeskanning för efterlevnad (licenser: MIT, GPL)
- Bedöma och rapportera risker
- Designa en källkodskompatibilitetslösning (t.ex. GitHub-kodskanning, GitHub Secret-skanning, pipelinebaserade skanningar, Git-hooks, SonarQube, Dependabot, etc.)

- Implementera Azure-policyer för att upprätthålla organisationskrav
- Implementera containerskanning (t.ex. statisk skanning, skadlig programvara, kryptominering)
- Designa och implementera Azure Container Registry Tasks
- Utforma en strategi för att reagera på säkerhetsincidenter

- Utveckla en modern strategi för kontroll av källor
- Integrera/migrera olika källkontrollsystem (t.ex. GitHub, Azure Repos)
- Designa autentiseringsstrategier
- Designa tillvägagångssätt för hantering av stora binära filer (t.ex. Git LFS)
- Designa metoder för att dela arkiv över (t.ex. Git-undermoduler, paket)
- Implementera arbetsflödeskrokar
- Designa metoder för effektiva kodgranskningar (t.ex. GitHub-kodgranskningstilldelningar, schemapåminnelser, Pull Analytics)

- Definiera riktlinjer för Pull Requests (PR) för att upprätthålla korrelation av arbetsobjekt
- Implementera begränsningar för filialsammanslagning (t.ex. filialpolicyer, filialskydd, manual, etc.)
- Definiera grenstrategi (t.ex. huvudgren, funktionsgren, releasegren, GitHub-flöde)
- Designa och implementera ett PR-arbetsflöde (granskning av koder, godkännanden)
- Framtvinga statisk kodanalys för att uppnå konsekvent kodkvalitet på PR

- Konfigurera behörigheter i kontrollarkivet för källor
- Organisera förvaret med git-taggar
- Planera hanteringen av ove


Möt våra instruktörer

Möt några av de instruktörer du möter på din kurs. De är experter, passionerade inom sina områden och dedikerade till att hjälpa de som vill lära sig, utforska och bli framgångsrika i sina karriärer.

Tiago Costa
#Microsoft #MVP #Azure

Tiago Costa är Microsoft MVP, Cloud Architect och rådgivare och internationell talare på Microsoft Cloud.

Ed Baker
#Microsoft #MVP #Azure #Windowsserver

Ed är Microsoft MVP sen många år och har skrivit flera officiella Microsoft kurser för Azure, Windows Server och Windows.

Jens Gilges
#Microsoft365 #Azure #AWS#AWS #Machine Learning #Ethical Hacking #Penetration Testing #Offsec #GIAC

Jens har varit MCT i 20 år, och är auktoriserad Amazon Champion Instruktör med gedigen erfarenhet som Cloud Infrastructure Security Consultant och Penetration Tester.


Hur du bäst förbereder dig för vår AZ 400 Azure DevOps Specialist utbildning

På Readynez tillhandahåller vi många resurser och har erfarna experter på området. Därför är vi också mycket framgångsrika med många nöjda kunder. Du kan därför tryggt gå din kurs hos oss. För att gå din AZ-400 Azure DevOps utbildning krävs dock några förkunskaper.

Du har den perfekta utgångspunkten för att ta kursen med dessa förkunskaper:

 • Vi rekommenderar att du redan är skicklig i agila metoder. För att gå kursen måste man vara bekant med både Azure-administration och Azure-utveckling, samt vara expert på minst ett av dessa områden.
 • För att erhålla Microsoft Certified Azure DevOps Engineer Expert-certifieringen måste du tjäna antingen Azure Administrator Associate- eller Azure Developer Associate-certifieringen och klara AZ-400-provet.


Våra resultat

Med 15 års erfarenhet och fler än 50.000 nöjda kunder från hela världen litar organisationer som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco och många fler på Readynez att utbilda och certifiera deras medarbetare.

 • [Dictionary item: Green-check] Toppbetyg på kurser där flest deltagare ger kursen 10/10
 • [Dictionary item: Green-check] 50.000 deltagare utbildade och certifierade
 • [Dictionary item: Green-check] Globalt erkända expertinstruktörer, flertalet MVP
 • [Dictionary item: Green-check] Pålitlig leverantör av stora utbildningsprojekt för många stora organisationer

Detta är bara några av de många organisationer som litar på Readynez


Andra har också deltagit på

Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)

Att uppnå Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert certifieringen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez kurs och Learning Program har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta online kurser, tillgång till praktiska labs, Practice Test för examensförberedelser, study guides, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår Learning Platform. Väljer du vårt virtuella träningsalternativ bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläpp på 96% jämfört med alternativet i klassrummet.

SE KURS
Microsoft Certified Azure Developer (AZ-204)

AZ-204 är en certifiering som validerar dina färdigheter i att utveckla lösningar med hjälp av Microsoft Azure-tjänster. Förbättra din karriär genom att bli certifierad, visa expertis inom molnutveckling och Azure-teknik. Vårt utbildningsprogram förbereder dig grundligt för provet, vilket säkerställer att du har de kunskaper och färdigheter som behövs för att utmärka dig i din karriär som certifierad Microsoft Azure-utvecklare.

SE KURS

FAQ's for AZ-400

Examen för Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) är utformad för proffs som vill visa sin förmåga att designa och implementera DevOps-praxis med hjälp av Microsoft-teknik. Denna certifiering validerar kompetens inom områden som kontinuerlig integration och leverans, övervakning och loggning, infrastruktur som kod och konfigurationshantering. För att få denna certifiering måste kandidater klara Microsoft AZ-400-provet och antingen AZ-104- eller AZ-204-provet.

Examen för Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) består av cirka 40-60 flervalsfrågor. Det exakta antalet frågor kan dock variera eftersom Microsoft ofta uppdaterar sina certifieringsprov för att hålla dem relevanta för de senaste industristandarderna.

Kostnaden för provet Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) varierar beroende på var du befinner dig. I USA kostar provet 165 USD, men priset kan vara annorlunda i andra länder. Det är värt att notera att provavgiften inte är återbetalningsbar, så det är viktigt att du är förberedd innan du schemalägger din tentamen.

För att klara provet Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) måste kandidaterna få minst 700 poäng av 1000 möjliga. Detta godkända resultat kan ändras eftersom Microsoft regelbundet granskar och uppdaterar sina certifieringsprov.

Examen för Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) har en tidsgräns på 180 minuter eller tre timmar. Kandidater som kräver extra tid på grund av funktionshinder eller andra omständigheter kan begära det från Microsoft.

Certifieringen av Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) är giltig i två år från det datum då provet blev godkänt. Därefter måste certifieringsinnehavare förnya sin certifiering genom att klara ett förnyelseprov på Microsoft Learn.

Ja, certifieringen av Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) upphör efter två år. För att behålla sin certifiering måste innehavare klara ett förnyelseprov på Microsoft Learn.

Examen för Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) har inga specifika förutsättningar. Microsoft rekommenderar dock att kandidater har en gedigen förståelse för Azure-administration, Azure-utveckling och DevOps-praxis innan de försöker provet. Kandidater kan också dra nytta av praktisk erfarenhet av att arbeta med Azure-teknologier och DevOps-verktyg innan de tar provet.

Ja, provet Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) kräver tidigare erfarenhet av DevOps-praxis, Azure-administration och kunskaper i minst ett skriptspråk som PowerShell, Python eller Ruby. Provet är avsett för yrkesverksamma som har erfarenhet av IT-utveckling och drift och är bekanta med DevOps metodik, verktyg och praxis. För att kvalificera sig för certifieringen krävs att kandidater har en stark förståelse för molnberäkning, automatisering, virtualisering och moderna applikationsutvecklingsmetoder. Det rekommenderas att kandidater har minst två års erfarenhet av att implementera DevOps-praxis i en Azure-miljö.

Svårighetsgraden för provet Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) varierar från person till person, beroende på deras erfarenhetsnivå, kunskap och förberedelse. Provet anses dock vara utmanande och kräver en omfattande förståelse av DevOps-metoden, Azure-administration och moderna applikationsutvecklingsmetoder. Provet består av flervalsfrågor, fallstudier och scenariobaserade frågor, som kräver att kandidaterna tillämpar sina kunskaper och erfarenheter i verkliga situationer. För att klara provet måste kandidaterna få minst 700 poäng av 1000 poäng.

Den tid som krävs för att förbereda sig för provet Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) beror på kandidatens nivå av erfarenhet, kunskap och förberedelse. Vanligtvis behöver kandidater tillbringa flera veckor eller månader med att förbereda sig för provet.

Det rekommenderas dock att gå med i en kurs från en välrenommerad utbildningsleverantör, som Readynez, för att förbereda sig för provet. Mängden tid som krävs för att förbereda sig för provet beror på faktorer som dina förkunskaper och erfarenheter av AZ-400, din inlärningsstil och utbildningen pr.ograms intensitet.

Lönen för certifierade Microsoft Certified DevOps Engineer-innehavare varierar beroende på deras erfarenhetsnivå, plats och bransch. Men enligt nya uppgifter från Payscale är den genomsnittliga lönen för en DevOps-ingenjör med AZ-400-certifiering cirka 120 000 USD per år. Certifieringen ger en konkurrensfördel för kandidater på arbetsmarknaden, och den visar deras expertis inom DevOps-praxis och Azure-administration, vilket kan leda till högre betalda jobbmöjligheter.

Ja, Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)-certifiering är värt det för proffs som är intresserade av att avancera sina karriärer inom DevOps-praxis och Azure-administration. Certifieringen validerar kandidatens färdigheter och kunskaper i att implementera DevOps-praxis, automatisera infrastruktur och distribuera applikationer i en Azure-miljö. Certifieringen ger en konkurrensfördel på arbetsmarknaden och visar kandidatens engagemang för kontinuerligt lärande och professionell utveckling.

Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) är ett certifieringsprov som mäter kandidatens kunskaper och färdigheter inom områdena DevOps praxis, Azure DevOps, kontinuerlig integration och leverans (CI/CD), infrastruktur som kod (IaC), övervakning och loggning och säkerhet i molnet.

Provet omfattar sex huvudämnen:

 • Utveckla en instrumenteringsstrategi
 • Utveckla en strategi för Site Reliability Engineering (SRE).
 • Utveckla en säkerhets- och efterlevnadsplan
 • Hantera källkontroll
 • Underlätta kommunikation och samarbete
 • Definiera och implementera kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD)

Certifieringen av Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400) kan erhållas genom att klara AZ-400-certifieringsprovet. Provet kan göras på vilket Pearson VUE-testcenter som helst eller online via Pearson VUEs OnVUE-plattform. För att registrera sig för provet måste kandidater skapa ett Microsoft-konto och sedan schemalägga ett provtillfälle via Pearson VUE-webbplatsen. Provet kan göras när som helst och var som helst med en pålitlig internetanslutning.

För att förbereda sig för certifieringsprovet för Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400), bör kandidater följa dessa steg:

 • Gå igenom tentamens mål
 • Studera Azure DevOps-dokumentationen
 • Läs studiematerial: Det finns flera studiematerial tillgängligt av Readynez som ger en omfattande översikt över examensmålen
 • Anmäl dig till en förberedande kurs

Det virtuella klassrummet är ett onlineforum där du kommer att gå med din instruktör och dina klasskamrater i realtid. Allt händer live och du kan interagera fritt, diskutera, ställa frågor och se din instruktör presentera på en whiteboard, diskutera kursmaterial och bilder, arbeta med laborationer och granska.

Ja, du kan göra tentor från alla större leverantörer som Microsoft, Cisco etc från bekvämligheten av ditt hem eller kontor.

Med Readynez gör du vilken kurs som helst i ditt hem eller på kontoret. Readynez ger stöd och bästa praxis för ditt klassrum hemma och du kan njuta av lärande med minimal inverkan på ditt dagliga liv. Dessutom sparar du kostnaderna och miljöbelastningen med att resa.

Tja, lärande är obegränsat när du är motiverad, men du behöver rätt väg för att uppnå det du vill. Readynez konsulter har många års erfarenhet av att anpassa elevvägar och vi kan designa en för dig också. Vi finns alltid tillgängliga med hjälp och vägledning, och du kan nå oss på chatten eller skriva till oss på info@readynez.com.

Vår DevOps utbildning är en 4-dagars Azure DevOps specialist AZ-400 kurs.

Ja, våra Azure DevOps Specialist kurser är virtuellt tillgängliga.

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}