9,20

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(276 Reviews)

Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101)

Ditt personliga Learning Program med allt du behöver för att på bästa sätt förbereda dig för MS-101 Microsoft Mobility and Security Exam, med stöd av din expertinstruktör.

course: Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101)

Varighet: 4 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Förbereder till Examen : Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101)

Overview

Att klara MS-101 Microsoft Mobility and Security-examen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez-kurs och lärandeprogram har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta onlinekurser, tillgång till praktiska laborationer, övningstest för examensförberedelser, studieguider, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår lärplattform. Om du väljer vårt alternativ för virtuell träning bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläppen på 96 % jämfört med alternativet i klassrummet.

 • [Dictionary item: Green-check] Innehåller en omfattande uppsättning läromedel för bästa möjliga provförberedelser
 • [Dictionary item: Green-check] Inkluderar tillgång till omfattande Labs i 180 dagar som ger dig praktisk praktisk erfarenhet
 • [Dictionary item: Green-check] Inkluderar MeasureUp Practice Test som hjälper dig att förbereda dig för ditt prov
 • [Dictionary item: Green-check] Fullständig support tillgänglig som hjälper dig att registrera dig, förbereda dig för och göra ditt prov

Vem är Microsoft Microsoft 365 Mobility and Security Training kursen för?

Certifieringen för Microsoft 365 Identity and Services (MS-100) är designad för de som distribuerar, hanterar och övervakar Microsoft 365-tjänster, inklusive identitet och åtkomst, meddelanden och tjänsteinfrastruktur. Certifieringen är idealisk för IT-proffs, administratörer och konsulter som vill validera sina färdigheter och kunskaper inom detta område. MS-100-provet täcker olika ämnen relaterade till Microsoft 365-tjänster, såsom konfigurering och hantering av identitet och åtkomst, implementering och hantering av hotskydd, hantering av Microsoft 365-styrning och efterlevnad samt konfigurering och hantering av Microsoft 365-tjänster. Provet omfattar också ämnen relaterade till hantering av användaridentitet och roller, hantering av enhetsidentitet och hantering av åtkomst och autentisering.


Feedback från våra Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101) deltagare

Lars Martin Woll Skotnes

Instruktören var trevlig att lyssna på, höll igång konversationen och gjorde oss mer aktiva under träningen genom att ställa frågor till oss och ge oss scenarier. Fick oss att tänka istället för att bara ge svar.

Montserrat Peidro

Jag njuter verkligen av träningen. Readynez-tränaren är rolig, tydlig och ger massor av exempel som gör ämnet lätt att följa och förstå. Blandningen av förklaring, bilder, video och självstudiekurs är perfekt.


Allt du behöver för att uppnå de resultat du vill ha

Ditt personliga Learning Program ger dig de färdigheter du behöver så att du kan göra mer av det du älskar. Learning Programmet's tre steg är utformade så att du lär dig nya färdigheter som kommer att öppna upp nya möjligheter för dig.


Så här får vi dig certifierad

Readynez365: Ditt personliga Learning Program

Readynez365 plattformen erbjuder en digital väg för alla dina inlärningsresurser, från förberedelser till examen, vilket gör det till en smidig väg till nya tekniska färdigheter. Välj vad du vill (och har behov av) för att bli redo. Allt är gjort klart för dig i Readynez365 i god tid för dina utbildningar.

Utbildning designad för det virtuella klassrummet

Utbildningsmetodiken är designad till det virtuella klassrummet med fokus på att inspirera och engagera dig med en blandning av praktisk utbildning, presentationer, tekniska labbar och tester. Virtuell utbildning uppskattas också av ledare då det är det mest kostnadseffektiva sättet att utbilda på.

Mentoring från experter tar dig i mål

Det finns ett maximalt antal deltagare på utbildningen för att säkerställa enkel tillgång till personlig coaching. Du möter ackrediterade expertinstruktörer som är erfarna IT-proffs och konsulter, certifierade på högsta nivå och som tar med verkligheten in i undervisningen.

Examens- och kompetensfokus

Vi täcker alla detaljer så du kan använda det i ditt dagliga arbete och du kommer även lära dig detaljerna du behöver för att klara din examen. Det är ditt beslut om du vill genomföra examen eller inte men med våra detaljerade examensguides och hotline gör vi det enkelt för dig att få tillgång till dina examensvouchers och planera och genomföra din examen online.

Certifieringsgaranti

Din tillgång till utbildning är obegränsad och du kan utbilda dig så mycket du vill tills du klarar din examen.

Hållbar utbildning - lär med gott samvete

Lär dig med gott samvete med utbildningar som ger 96% lägre CO2-utsläpp jämfört med klassrumsutbildning. Vår organisation arbetar med minimal miljöpåverkan och vi har reducerat CO2-utsläppen med 96% sedan 2019. Vi följer ISO 14001 genom hela leveransprocessen som din garanti för hållbar utbildning.


Vad du kommer att lära dig under vår MS-101 Microsoft 365 Mobilitets- och säkerhetskurs

- Undersöka hotvektorer och dataintrång
- Utforska Zero Trust-säkerhetsmodellen
- Utforska säkerhetslösningar i Microsoft 365
- Undersök Microsoft Secure Score
- Undersök Privileged Identity Management
- Undersök Azure Identity Protection

- Undersök Exchange Online Protection
- Undersök Microsoft Defender för Office 365
- Hantera säkra bilagor
- Hantera säkra länkar
- Utforska rapportering i Microsoft 365-säkerhetstjänsterna

- Utforska hotintelligens i Microsoft 365
- Utforska säkerhetsinstrumentpanelen
- Implementera Microsoft Defender for Identity
- Implementera Microsoft Cloud Application Security

- Utforska arkivering i Microsoft 365
- Utforska retention i Microsoft 365
- Utforska Information Rights Management
- Utforska Office 365 Message Encryption
- Utforska registerhantering på plats i SharePoint
- Utforska förebyggande av dataförlust i Microsoft 365

- Utvärdera din beredskap för efterlevnad
- Implementera efterlevnadslösningar
- Skapa informationsbarriärer i Microsoft 365
- Skapa en DLP-policy från en inbyggd mall
- Skapa en anpassad DLP-policy
- Skapa en DLP-policy för att skydda dokument
- Implementera policytips för DLP-policyer

- Hantera retention i e-post
- Felsöka datastyrning
- Utforska känslighetsetiketter
- Implementera känslighetsetiketter
- Implementera Data Governance

- Sök efter innehåll i Microsoft 365 Compliance Center
- Genomföra granskningsloggar
- Hantera avancerad eDiscovery

- Utforska samhantering av Windows 10-enheter
- Förbered dina Windows 10-enheter för samhantering
- Övergång från Configuration Manager till Intune
- Undersök Microsoft Store för företag
- Planera för applikationshantering

- Undersök Windows 10-distributionsscenarier
- Utforska Windows Autopilot-distributionsmodeller
- Planera din Windows 10-prenumerationsaktiveringsstrategi
- Lös uppgraderingsfel för Windows 10
- Analysera diagnostikdata för Windows 10 med hjälp av Desktop Analytics

- Utforska Mobile Device Management
- Distribuera Mobile Device Management
- Registrera enheter till Mobile Device Management
- Hantera enhetsefterlevnad


Möt våra instruktörer

Möt några av de instruktörer du möter på din kurs. De är experter, passionerade inom sina områden och dedikerade till att hjälpa de som vill lära sig, utforska och bli framgångsrika i sina karriärer.

Tiago Costa
#Microsoft #MVP #Azure

Tiago Costa är Microsoft MVP, Cloud Architect och rådgivare och internationell talare på Microsoft Cloud.

Ed Baker
#Microsoft #MVP #Azure #Windowsserver

Ed är Microsoft MVP sen många år och har skrivit flera officiella Microsoft kurser för Azure, Windows Server och Windows.

Sara Fennah
#Microsoft #Microsoft365 #Sharepoint

Sara har över 22 års erfarenhet och har en mängd Microsoftcertifieringar.


Hur du bäst förbereder dig för vår MS-101 Microsoft 365 Mobilitet och säkerhet kurs

På Readynez tillhandahåller vi många resurser och har erfarna experter på området. Därför är vi också mycket framgångsrika med många nöjda kunder. Du kan därför tryggt gå din kurs hos oss. För att gå kursen MS-101 krävs dock några förkunskaper.

Du har den perfekta utgångspunkten för att ta kursen med dessa förkunskaper:

 • Genomgått en rollbaserad administratörskurs som meddelanden, lagarbete, säkerhet och efterlevnad eller samarbete.
 • En god förståelse för DNS och grundläggande funktionell erfarenhet av Microsoft 365-tjänster.
 • En kunnig förståelse för allmänna IT-praxis.


Våra resultat

Med 15 års erfarenhet och fler än 50.000 nöjda kunder från hela världen litar organisationer som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco och många fler på Readynez att utbilda och certifiera deras medarbetare.

 • [Dictionary item: Green-check] Toppbetyg på kurser där flest deltagare ger kursen 10/10
 • [Dictionary item: Green-check] 50.000 deltagare utbildade och certifierade
 • [Dictionary item: Green-check] Globalt erkända expertinstruktörer, flertalet MVP
 • [Dictionary item: Green-check] Pålitlig leverantör av stora utbildningsprojekt för många stora organisationer

Detta är bara några av de många organisationer som litar på Readynez


Andra har också deltagit på

Microsoft Windows Client (MD-100)

Achieving the Microsoft Windows Client certification is not an easy task, but with your Readynez Course and Learning Program we’ve done everything we can to support you from start to finish, ensuring you have the optimal conditions to succeed. That includes the best resources available to help you prepare, including relevant online courses, access to practical labs, practice test for Exam prep, study guides, exam support and guides etc, all made easily accessible to you in our Learning Platform. If you select our Virtual Training option, you also contribute to a more sustainable world with a reduction in CO2 emission of 96% compared to the in-classroom option.

SE KURS
Microsoft 365 Identity and Services (MS-100)

Passing the MS-100 Microsoft Identity and Services exam is not an easy task, but with your Readynez Course and Learning Program we’ve done everything we can to support you from start to finish, ensuring you have the optimal conditions to succeed. That includes the best resources available to help you prepare, including relevant online courses, access to practical labs, practice test for Exam prep, study guides, exam support and guides etc, all made easily accessible to you in our Learning Platform. If you select our Virtual Training option, you also contribute to a more sustainable world with a reduction in CO2 emission of 96% compared to the in-classroom option.

SE KURS

FAQ's for MS-101

Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101)-provet är ett certifieringsprov som erbjuds av Microsoft som validerar kompetensen och kunskaperna hos IT-proffs i att hantera Microsoft 365-säkerhets- och mobilitetstjänster. Provet täcker ämnen som implementering av moderna enhetstjänster, implementering av Microsoft 365-säkerhet och hothantering, hantering av Microsoft 365-styrning och efterlevnad samt implementering av Microsoft 365-identitet och -åtkomst. Att klara MS-101-provet är ett krav för att få certifieringen Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert. Provet består av 40-60 flervalsfrågor och ska genomföras inom 150 minuter.

MS-101-provet, även känt som Microsoft 365 Mobility and Security-provet, består av 40-60 flervalsfrågor.

Kostnaden för MS-101-examen, även känd som Microsoft 365 Mobility and Security-examen, varierar beroende på plats och valuta. Examavgiften är dock vanligtvis runt 150 euro.

Godkänt resultat för MS-101-provet, även känt som Microsoft 365 Mobility and Security-provet, är 700 av 1000. Det betyder att du måste ha minst 70 % på provet för att bli godkänd.

MS-101-provet, även känt som Microsoft 365 Mobility and Security-provet, har en tidsgräns på 150 minuter (2,5 timmar). Under denna tid måste du fylla i en uppsättning flervalsfrågor som är utformade för att testa dina kunskaper och färdigheter i att hantera Microsoft 365-mobilitets- och säkerhetstjänster.

Microsoft 365 Mobility and Security-certifieringen, även känd som MS-101-examen, är giltig i två år från det datum du klarar provet.

MS-101-provet är en del av certifieringsvägen för Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert. För att ta MS-101-provet måste du därför först klara MS-100-provet eller ha en motsvarande certifiering, till exempel Microsoft Certified: Azure Administrator Associate eller Microsoft Certified: Modern Desktop Administrator Associate. Att ha en god förståelse för Microsoft 365-arbetsbelastningar och tjänster rekommenderas också.

Ja, Microsoft rekommenderar att kandidater har minst ett års erfarenhet av Microsoft 365-arbetsbelastningar innan de tar MS-101-provet. Detta inkluderar erfarenhet av Microsoft 365-arbetsbelastningar som Exchange, SharePoint, Teams och Security & Compliance. Att ha den här erfarenheten kommer att hjälpa kandidaterna att bättre förstå provets innehåll och prestera bättre på provet.

Svårighetsgraden för MS-101-provet kan variera beroende på individens kunskaper, färdigheter och erfarenhet. Det anses dock generellt vara ett utmanande prov som kräver omfattande förberedelser och studier. Provet täcker ett brett spektrum av ämnen relaterade till Microsoft 365 Mobilitet och säkerhet, inklusive enhetshantering, identitets- och åtkomsthantering, hotskydd och informationsskydd.

Hur lång tid det tar att förbereda sig för MS-101-provet kan variera beroende på din erfarenhetsnivå, bekantskap med Microsoft 365 och hur mycket tid du kan ägna åt att studera. Microsoft rekommenderar minst tre till sex månaders praktisk erfarenhet av att arbeta med Microsoft 365-tjänster innan du tar provet.

Den genomsnittliga lönen för personer med MS-101-certifiering, som rapporterats av jobbsökningswebbplatsen Indeed, är cirka 95 000 USD per år i USA. Det är dock viktigt att notera att detta bara är en uppskattning och faktiska löner kan variera baserat på flera faktorer som jobbtitel, års erfarenhet, plats och bransch.

Microsoft 365 Mobilitets- och säkerhetscertifieringen rekommenderas starkt för personer som gör en karriär inom området Microsoft 365 Enterprise-miljöer. Denna certifiering validerar färdigheter och kunskaper i att hantera och säkra Microsoft 365-tjänster, vilket kan leda till bättre jobbmöjligheter och högre löner. Dessutom kan det hjälpa individer att hålla sig uppdaterade om den senaste utvecklingen och ge tillgång till resurser och gemenskaper. Sammantaget är Microsoft 365 Mobility and Security en värdefull investering för dem som är intresserade av Microsoft 365-administration och säkerhet.

MS-101-examen är ett datorbaserat test som utförs av Microsoft och administreras genom dess testpartner, Pearson VUE. Provet består av flervalsfrågor och genomförs vanligtvis inom en bestämd tidsgräns på 150 minuter. För att registrera dig för MS-101-provet,individer måste skapa ett konto på Microsoft Certification-webbplatsen och köpa en provkupong. När kupongen är köpt kan individer schemalägga provet på ett bekvämt testcenter eller ta det online, beroende på vilka alternativ som finns tillgängliga i deras region.

Det bästa sättet att förbereda sig för MS-101 certifieringsprovet är att anmäla sig till en förberedande kurs av Readynez. Vår MS-101-kurs är utformad för att hjälpa individer att förbereda sig för provet snabbt och effektivt. Readynez uppslukande träningsmetod kombinerar instruktörsledd klassrumsutbildning med praktiska labbövningar, övningsprov och studiematerial för att ge en heltäckande inlärningsupplevelse. Genom att ta en förberedande kurs för Readynez-certifiering kan individer dra nytta av personlig undervisning från erfarna instruktörer, få praktisk erfarenhet av Microsoft 365-verktyg och tjänster och få feedback om sina framsteg under kursen. Dessutom erbjuder Readynez en "Exam Pass Guarantee" vilket innebär att vi tillhandahåller ett gratis omtag av MS-101 certifieringsprovet om studenten inte klarar det första försöket.

Microsoft 365 Mobility and Security-certifieringen kan kvalificera dig för olika jobbroller relaterade till Microsoft 365-administration och säkerhet. Dessa jobbroller inkluderar Microsoft 365-administratör, säkerhetsadministratör, molnlösningsarkitekt, IT-konsult och teknisk supportspecialist. Varje jobbroll har specifika ansvarsområden, såsom att hantera och underhålla Microsoft 365-miljöer, säkra Microsoft 365-miljöer, designa och implementera molnbaserade lösningar, bedöma kunders Microsoft 365-behov och tillhandahålla teknisk support till användare.

Det virtuella klassrummet är ett onlineforum där du kommer att gå med din instruktör och dina klasskamrater i realtid. Allt händer live och du kan interagera fritt, diskutera, ställa frågor och se din instruktör presentera på en whiteboard, diskutera kursmaterial och bilder, arbeta med laborationer och granska.

Ja, du kan göra tentor från alla större leverantörer som Microsoft, Cisco etc från bekvämligheten av ditt hem eller kontor.

Med Readynez gör du vilken kurs som helst i ditt hem eller på kontoret. Readynez ger stöd och bästa praxis för ditt klassrum hemma och du kan njuta av lärande med minimal inverkan på ditt dagliga liv. Dessutom sparar du kostnaderna och miljöbelastningen med att resa.

Tja, lärande är obegränsat när du är motiverad, men du behöver rätt väg för att uppnå det du vill. Readynez konsulter har många års erfarenhet av att anpassa elevvägar och vi kan designa en för dig också. Vi finns alltid tillgängliga med hjälp och vägledning, och du kan nå oss på chatten eller skriva till oss på info@readynez.com.

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}