ISO 27001 Lead Implementer Certifieringsbadge uppnått efter deltagande på ISO 27001 Lead Implementer Kurs
9,10

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(478 Reviews)

ISO 27001 Lead Implementer kurs

Börja din ISO 27001 Lead Implementer-kursresa för att få expertis i att implementera ledningssystem för informationssäkerhet.

course: ISO 27001 Lead Implementer

Varighet: 3 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Förbereder till Examen : ISO/IEC 27001 Lead Implementer (ISO27LI)

certification-icon Förbereder till Certifiering : ISO 27001 Lead Implementer

ktk-icon Deltag på denna och 60+ andra Security kurser GRATIS med Unlimited Security Training

Overview

Sätt igång din karriärväg med vår ISO 27001-certifieringsutbildning för ledande implementerare! Bli en certifierad professionell som behärskar ISMS-implementering. Lyft dina färdigheter för en säker och givande karriär. Anmäl dig idag för transformativ utbildning och ge dig ut på en resa mot en certifierad och givande framtid.


Vem är ISO 27001 Lead Implementer (ISO/IEC 27001) kursen för?

ISO 27001 Lead Implementer-certifieringen är för yrkesverksamma som ansvarar för att implementera och underhålla ett Information Security Management System (ISMS) baserat på ISO/IEC 27001. Den täcker ämnen som projektledning, riskhantering, kontrollimplementering, övervakning och ständiga förbättringar. Certifieringen lär dig hur du hanterar ISMS-implementeringsprojektet från början till slut, inklusive riskbedömningar, kontrollval, policyskapande och pågående ISMS-hantering. Det är idealiskt för dem som leder eller deltar i ett team som ansvarar för ISMS-implementering i en organisation.


Feedback från våra ISO 27001 deltagare

Pooja Singh

Utbildningen var mycket värdefull. Kursen och innehållet är utmärkt och instruktören var väl insatt i ämnet och genomförde utbildningen utmärkt

Christina Karlsson

Den här kursen är mycket användbar för alla eller alla företag som behöver informationssäkerhetshantering. Och instruktören har stor kunskap om ISO-standarder och tillämpningen i den verkliga världen.


Allt du behöver för att uppnå de resultat du vill ha

Ditt personliga Learning Program ger dig de färdigheter du behöver så att du kan göra mer av det du älskar. Learning Programmet's tre steg är utformade så att du lär dig nya färdigheter som kommer att öppna upp nya möjligheter för dig.


Så här får vi dig certifierad

Readynez365: Ditt personliga Learning Program

Readynez365 plattformen erbjuder en digital väg för alla dina inlärningsresurser, från förberedelser till examen, vilket gör det till en smidig väg till nya tekniska färdigheter. Välj vad du vill (och har behov av) för att bli redo. Allt är gjort klart för dig i Readynez365 i god tid för dina utbildningar.

Utbildning designad för det virtuella klassrummet

Utbildningsmetodiken är designad till det virtuella klassrummet med fokus på att inspirera och engagera dig med en blandning av praktisk utbildning, presentationer, tekniska labbar och tester. Virtuell utbildning uppskattas också av ledare då det är det mest kostnadseffektiva sättet att utbilda på.

Mentoring från experter tar dig i mål

Det finns ett maximalt antal deltagare på utbildningen för att säkerställa enkel tillgång till personlig coaching. Du möter ackrediterade expertinstruktörer som är erfarna IT-proffs och konsulter, certifierade på högsta nivå och som tar med verkligheten in i undervisningen.

Examens- och kompetensfokus

Vi täcker alla detaljer så du kan använda det i ditt dagliga arbete och du kommer även lära dig detaljerna du behöver för att klara din examen. Det är ditt beslut om du vill genomföra examen eller inte men med våra detaljerade examensguides och hotline gör vi det enkelt för dig att få tillgång till dina examensvouchers och planera och genomföra din examen online.

Certifieringsgaranti

Din tillgång till utbildning är obegränsad och du kan utbilda dig så mycket du vill tills du klarar din examen.

Hållbar utbildning - lär med gott samvete

Lär dig med gott samvete med utbildningar som ger 96% lägre CO2-utsläpp jämfört med klassrumsutbildning. Vår organisation arbetar med minimal miljöpåverkan och vi har reducerat CO2-utsläppen med 96% sedan 2019. Vi följer ISO 14001 genom hela leveransprocessen som din garanti för hållbar utbildning.


Vad du kommer att lära dig på vår ISO 27001 kurs

- Presentation av standarderna ISO 27001, ISO 27002 och ISO 27003 och regelverk
- Grundläggande principer för informationssäkerhet
- Preliminär analys och fastställande av mognadsnivån för ett befintligt ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO 21827
- Skriva ett business case och en projektplan för implementering av ett ISMS
- Planera implementeringen av ett ISMS baserat på ISO 27001

- Utveckling av ett ISMS och informationssäkerhetspolicyer
- Val av tillvägagångssätt och metod för riskbedömning
- Riskhantering: identifiering, analys och behandling av risker (baserat på riktlinjer från ISO 27005)
- Utformning av tillämplighetsförklaringen
- Implementering av ett ISMS baserat på ISO 27001

- Design av kontroller och skrivprocedurer
- Genomförande av kontroller
- Utveckling av ett utbildnings- och medvetenhetsprogram och kommunicera kring informationssäkerheten
- Incidenthantering (baserat på vägledning från ISO 27035)
- Driftledning av ett ISMS
- Styra, övervaka, mäta och förbättra ett ISMS; certifieringsrevision av ISMS

- Utveckling av mätetal, prestationsindikatorer och instrumentpaneler i enlighet med ISO 27004
- Internrevision enligt ISO 27001
- Ledningsgenomgång av ett ISMS
- Implementering av ett ständigt förbättringsprogram
- Förbereder för en ISO 27001 certifieringsrevision


Möt våra instruktörer

Möt några av de instruktörer du möter på din kurs. De är experter, passionerade inom sina områden och dedikerade till att hjälpa de som vill lära sig, utforska och bli framgångsrika i sina karriärer.

Kevin Henry
#(ISC)2 #ISACA #Infosec

Kevin Henry är en globalt erkänd expert som i över 20 år har bidragit till att utbilda och certifiera människor inom IT-säkerhet, inklusive CISSP, CISM, CISA och andra.

Friedhelm Düsterhöft
#Dataprivacy #Infosec #ISO

Friedhelm har mer än 30 års erfarenhet inom IT, säkerhet och datasekretess som senior informationssäkerhetskonsult.

James Rowney
#(ISC)2 #TOGAF #Infosec

James Rowney är en välkänd expert med över 20 års bidrag till utbildning av IT-säkerhetsfärdigheter.


Hur du bäst förbereder dig för vår ISO 27001 Lead Implementer kurs

På Readynez tillhandahåller vi många resurser och har erfarna experter på området. Därför är vi också mycket framgångsrika med många nöjda kunder. Du kan därför tryggt gå din kurs hos oss. För att gå ISO 27001 kursen krävs dock några förkunskaper.

 • Du har den perfekta utgångspunkten för att gå kursen om du har en grundläggande förståelse för ISO/IEC 27001 och stor kunskap om implementeringsprinciper.


Våra resultat

Med 15 års erfarenhet och fler än 50.000 nöjda kunder från hela världen litar organisationer som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco och många fler på Readynez att utbilda och certifiera deras medarbetare.

 • [Dictionary item: Green-check] Toppbetyg på kurser där flest deltagare ger kursen 10/10
 • [Dictionary item: Green-check] 50.000 deltagare utbildade och certifierade
 • [Dictionary item: Green-check] Globalt erkända expertinstruktörer, flertalet MVP
 • [Dictionary item: Green-check] Pålitlig leverantör av stora utbildningsprojekt för många stora organisationer

Detta är bara några av de många organisationer som litar på Readynez


Andra har också deltagit på

ISACA CISM Certification

Skapa en väg till framgångss med ISACA CISM-certifiering, en höjdpunkt inom informationssäkerhetshantering. Få expertutbildning för CISM-provet, bli certifierad och stärk din roll som ledare för att skydda informationstillgångar. Lyft din karriär till nya höjder med en certifiering som skiljer dig åt inom cybersäkerhetsområdet. Lyft dina färdigheter, avancera i din karriär och säkra en framtid i framkant av informationssäkerhet.

SE KURS
CISSP

CISSP är en guldstandard att sträva efter för IT-säkerhetspersonal. Den förblir på topp och är ett krav för en majoritet av de högre IT-säkerhetsrollerna. CISSP-certifieringen visar att du har den avancerade kompetens, kunskap och engagemang som krävs för att nå högre löner.

SE KURS

FAQ's for ISO 27001 Lead Implementer

ISO 27001 Lead Implementer är ett professionellt certifieringsprogram som ger praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att planera, implementera, underhålla och granska ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) baserat på ISO 27001-standarden. Den utrustar deltagarna med de nödvändiga verktygen och teknikerna för att effektivt hantera informationssäkerhetsrisker och följa lagar, lagar och avtalskrav.

ISO 27001 Lead Implementer-provet består av 150 flervalsfrågor som måste besvaras inom 3 timmar. Provet testar kandidatens kunskaper och förståelse för ISO 27001-standarden, riskhanteringsprinciper och implementeringsprocessen av ett ISMS.

Kostnaden för ISO 27001 Lead Implementer-examen varierar beroende på certifieringsorgan och region. I allmänhet varierar kostnaden från 600 USD till 1 000 USD. Kandidater bör kontrollera med sitt föredragna certifieringsorgan för den exakta kostnaden.

Godkänt resultat för ISO 27001 Lead Implementer-provet är 70 %. Kandidater måste få minst 105 poäng av 150 poäng för att klara provet. Provet betygsätts på en skala från 0-200, där 100 poäng representerar godkänd poäng.

ISO 27001 Lead Implementer-provet har en tidsgräns på 3 timmar. Kandidater måste svara på alla 150 frågor inom denna tidsram. Provet är utformat för att testa kandidatens förmåga att förstå och tillämpa principerna för informationssäkerhetshantering och riskbedömning, samt deras förmåga att implementera och underhålla ett ISMS baserat på ISO 27001-standarden.

ISO 27001 Lead Implementer-certifieringen är giltig i tre år från datumet för provet. Efter tre år måste certifieringen förnyas genom att göra om provet eller genom att genomföra nödvändiga aktiviteter för fortsatt professionell utveckling (CPD).

Ja, ISO 27001 Lead Implementer-certifieringen upphör att gälla efter tre år. För att behålla certifieringen måste proffs förnya den genom att göra om provet eller genom att uppfylla CPD-kraven.

För att gå till ISO 27001 Lead Implementer-examen måste kandidater uppfylla vissa förutsättningar. De bör ha minst tre års yrkeserfarenhet inom informationssäkerhetshantering eller relaterade områden, eller så bör de ha genomfört en PECB ISO 27001 Foundation-certifiering. Dessutom bör kandidater känna till ISO 27001-standarden och dess krav.

Ja, ISO 27001 Lead Implementer kräver tidigare erfarenhet av informationssäkerhetshantering eller relaterade områden. Kandidater bör ha minst tre års yrkeserfarenhet inom dessa områden eller ha genomfört ISO 27001 Foundation-certifieringen. Certifieringen är designad för yrkesverksamma som vill leda implementeringen av ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) i sin organisation.

ISO 27001 Lead Implementer-provet kan vara utmanande, men det går att hantera med rätt förberedelser. Kandidater måste ha en god förståelse för ISO 27001-standarden, dess krav och implementeringsprocessen. De bör också ha praktisk erfarenhet av att implementera ett ISMS. Att studera PECBs provförberedande material och ta skenprov kan hjälpa kandidater att öka sina chanser att klara provet.

Den tid som krävs för att förbereda sig för ISO 27001 Lead Implementer-examen varierar från person till person baserat på deras kunskap och erfarenhet inom området för ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS). Det är svårt att ge en exakt uppskattning av den tid som krävs för att förbereda sig för ISO 27001 Lead Implementer-examen genom självförberedelse. Detta beror på att självförberedelser kan vara svårt, eftersom du kanske studerar från en föråldrad läroplan och kanske inte har tillgång till någon som har ett egenintresse av att få dig certifierad.

Lönen efter godkänd ISO 27001 Lead Implementer-certifiering kan variera beroende på olika faktorer som plats, bransch och erfarenhet. Men enligt löneskalan är den genomsnittliga lönen för en ISO 27001 Lead Implementer i USA cirka 105 000 USD per år.

Ja, ISO 27001 Lead Implementer-certifiering är värt det eftersom det är en internationellt erkänd certifiering som visar en individs expertis i att implementera och bemannaåldrande ledningssystem för informationssäkerhet. Det hjälper yrkesverksamma att förbättra sina karriärmöjligheter och jobbmöjligheter eftersom det är efterfrågat av organisationer över hela världen.

ISO 27001 Lead Implementer-certifiering utförs av auktoriserade utbildningsleverantörer ackrediterade av International Organization for Standardization (ISO). Certifieringskursen täcker implementeringen av ISMS baserat på ISO 27001-standarder, inklusive riskbedömning, policyutveckling, kontrollimplementering och prestationsövervakning.

ISO 27001 Lead Implementer-certifieringen kan erhållas från olika auktoriserade utbildningsleverantörer ackrediterade av ISO, såsom PECB, ISMS.online och andra. Intresserade personer kan besöka sina respektive webbplatser för att veta mer om certifieringskursen, behörighetskriterier och utbildningsschema.

För att förbereda sig för certifieringsprovet för ISO 27001 Lead Implementer kan man följa följande steg:

 • Få en grundläggande förståelse för ISMS och ISO 27001-standarder
 • Anmäl dig till en ackrediterad utbildning som tillhandahålls av auktoriserade utbildningsleverantörer
 • Studera kursmaterialet noggrant
 • Träna på examensfrågor och simuleringar för att förstå examensformatet
 • Få praktisk erfarenhet av att implementera ISMS
 • Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna och utvecklingen inom området för informationssäkerhetshantering.

Det virtuella klassrummet är ett onlineforum där du kommer att gå med din instruktör och dina klasskamrater i realtid. Allt händer live och du kan interagera fritt, diskutera, ställa frågor och se din instruktör presentera på en whiteboard, diskutera kursmaterial och bilder, arbeta med laborationer och granska.

Ja, du kan göra tentor från alla större leverantörer som Microsoft, Cisco etc från bekvämligheten av ditt hem eller kontor.

Med Readynez gör du vilken kurs som helst i ditt hem eller på kontoret. Readynez ger stöd och bästa praxis för ditt klassrum hemma och du kan njuta av lärande med minimal inverkan på ditt dagliga liv. Dessutom sparar du kostnaderna och miljöbelastningen med att resa.

Tja, lärande är obegränsat när du är motiverad, men du behöver rätt väg för att uppnå det du vill. Readynez konsulter har många års erfarenhet av att anpassa elevvägar och vi kan designa en för dig också. Vi finns alltid tillgängliga med hjälp och vägledning, och du kan nå oss på chatten eller skriva till oss på info@readynez.com.

Vår utbildning i ISO 27001 är en 3-dagars ISO 27001 Lead Implementer kurs.

Ja, våra ISO 27000 kurser är virtuellt tillgängliga.

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}