Den kompletta guiden om hur man blir en Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer

 • Informationssäkerhet
 • ISO
 • Certification Guide
 • Published by: Maria Forsberg on sep 23, 2022

Intresserad av en karriär inom informationssäkerhet (IS)? Då kan det vara något för dig att bli en ISO/IEC 27001 Lead Implementer!

Läs vidare för att lära dig vad en ISO/IEC 27001 Lead Implementer är, hur man blir en, fördelarna med att bli det, och den nuvarande arbetsmarknaden för denna cybersäkerhetsroll.

Lead Implementer: Vad är det och hur man blir en

En ledande implementerare är någon som hjälper en organisation att planera, implementera, hantera och underhålla ett informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS).

Ett ISMS är ett system för att hantera risken för dataförlust, skada och stöld. Det hjälper en organisation att skydda sina data på tre viktiga sätt:

 • Konfidentialitet – informationen skyddas från obehöriga användare.
 • Integritet – informationen hålls oförstörd och fullständig.
 • Tillgänglighet – informationen är tillgänglig för behöriga användare.

Som ISO/IEC 27001 Lead Implementer är du ansvarig för att säkerställa att ISMS följer standarder som fastställts av International Organization Standardization  (IOS).

Det är därför för att bli en ISO/IEC 27001 Lead Implementer måste du fylla i en ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifiering. När du är certifierad är du kvalificerad för jobb som ledande implementerare.

I nästa avsnitt kommer vi att gå igenom vad ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifiering är mer detaljerat så att du vet exakt vad som krävs för att få det.

Certifiering av ledande implementerare

ISO/IEC 27001 Lead Implementer Certification görs tillgänglig genom olika ackrediterade certifieringsorgan som PECB (The Professional Evaluation and Certification Board).

För att få certifieringen måste du först klara ett prov. Det 3-timmars testet för ISO/IEC 27001 Lead Implementer kostar 1 000 USD, är godkänt/underkänt och består av 80 flervalsfrågor på sju domäner. Här är en fullständig lista över domänerna och andelen frågor som är relaterade till dem på provet:

 1. Grundläggande principer och koncept för ett hanteringssystem för informationssäkerhet (ISMS) (18,75 %)
 2. hanteringssystem för informationssäkerhet (ISMS) (15 %)
 3. Planerar en ISMS-implementering baserad på ISO/IEC 27001 (22,5%)
 4. Implementering av ett ISMS baserat på ISO/IEC 27001 (17,5%)
 5. Övervakning och mätning av ett ISMS baserat på ISO/IEC 27001 (12,5%)
 6. Kontinuerlig förbättring av ett ISMS baserat på ISO/IEC 27001 (7,5 %)
 7. Förbereder för en ISMS-certifieringsrevision (6,25 %)

Taman erbjuds i pappers- och onlineformat och är öppen bok, vilket innebär att du får hänvisa till följande resurser under provet:

 • En papperskopia av ISO/IEC 27001-standarden
 • Utbildningskursmaterial (tillgängligt via PECB Exams-appen och/eller utskrivet)
 • Alla personliga anteckningar som tagits under utbildningen (nås via PECB Exams-appen och/eller utskrivna)
 • En pappersordbok

När du är klar med provet får du dina resultat via e-post. För onlineprov kommer detta att vara omedelbart. För pappersbaserade prov måste du vänta två till fyra veckor. Tänk på att fusk kommer att resultera i ett automatiskt misslyckande.

Om du misslyckas med provet kan du göra om det så många gånger du vill. Du måste dock vänta en allt längre tid mellan varje omtagning: 15 dagar, sedan 3 månader, sedan 6 månader och slutligen 12 månader. Men förhoppningsvis tar det dig inte så lång tid!

Det finns också en omtagningsavgift för varje försök (även om kandidater som genomfört utbildningen får en omtagning inom ett år gratis). För att boka om din tentamen, skicka ett e-postmeddelande till examination@pecb.com. Du kan också begära speciella provboenden om du är funktionshindrad.

När du har klarat provet är du redo att ansöka om ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifiering. För att göra detta måste du skapa ett konto på PECB-webbplatsen. Därifrån kan du fylla i och skicka in onlineansökningsformuläret och betala ansökningsavgiften på 500 USD.

Tänk på att enligt PECB ISO/IEC 27001 LEAD IMPLEMENTER Candidate Handbook, “För alla kandidater som har följt utbildningskursen och tagit provet hos en av PECB:s återförsäljare, inkluderar ansökningsavgiften kostnaderna för undersökning, ansökan om certifiering och den första

endast år för årlig underhållsavgift (AMF).”

Om du också går ISO 27001 LEAD IMPLEMENTER-kursen av Readynez, kommer certifieringen och examensavgifter ingår i kursens pris.

Du kommer att höra av dig om din ansökan godkänns via e-post. Om den godkänns kan du ladda ner certifieringen direkt från ditt PECB-konto.

För att behålla din ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifiering måste du betala en årlig underhållsavgift på 100 USD (AMF) och tjäna 30 timmars poäng för kontinuerlig professionell utveckling (CPD) varje år. PECB erbjuder några sätt att tjäna CPD:

 • Delta i webbseminarier och konferenser
 • Slutför onlinekurser
 • Godkänd prov
 • Bidra till artiklar och e-böcker
 • Utöka din yrkeserfarenhet

Det är ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifiering i ett nötskal. Låt oss gå vidare till skillnaden mellan ledande implementerare och ledande revisorer.

Vad är skillnaden mellan en ledande implementerare och en ledande revisor?

En ledande implementerare övervakar implementeringen av ett informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS). Detta inkluderar design, drift och underhåll av ISMS.

Däremot ser en ledande revisor till att ett ISMS uppfyller standarder och uppfyller interna och externa regulatoriska krav. ISMS-revisioner delas in i tre olika kategorier:

 • Förstapartsrevisioner – Dessa är interna revisioner som utförs av någon inom organisationen.
 • Andrapartsrevisioner – Dessa är externa revisioner som utförs av en kontrakterad tjänsteleverantör på uppdrag av en organisation.
 • Tredjepartsrevisioner – Dessa är oberoende revisioner som utförs av en certifieringsbyrå eller tillsynsmyndighet för att bedöma ISMS.

I grund och botten är ISO/IEC 27001 Lead Implementers de bakom kulisserna för en organisations ISMS, medan ledande revisorer är ansvariga för att bedöma en organisations ISMS. Du kan vara båda, men du kan inte granska ett system du utvecklat, eftersom det kan skapa en intressekonflikt.

Vilka är ISO/IEC 27001 Lead Implementer PECB-certifikatkrav?

Utöver att klara ISO/IEC 27001 Lead Implementer-provet måste du uppfylla vissa förutsättningar för att få ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifieringen. Låt oss gå igenom dem:

För det första måste du ha fem års yrkeserfarenhet, varav två inom informationssäkerhetshantering (IS). För att validera denna upplevelse måste du tillhandahålla verifierande information som jobbtitlar, start- och slutdatum, jobbbeskrivningar och mer. Du måste också ha en professionell referens som kan garantera din erfarenhet.

Därnäst måste du också ha en allmän kunskap om ISMS-koncept och ISO/IEC 27001-standarden. Detta inkluderar följande:

 • Grundläggande principer och koncept för ett informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS)
 • Planerar en ISMS-implementering baserad på ISO/IEC 27001
 • Implementering av ett ISMS baserat på ISO/IEC 27001
 • Övervakning och mätning av ett ISMS baserat på ISO/IEC 27001
 • Kontinuerlig förbättring av ett ISMS baserat på ISO/IEC 27001
 • Förbereder för en ISMS-certifieringsrevision

För att kvalificera dig för ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifiering måste du också genomföra 300 timmars ISMS-projektaktiviteter som involverar:

 • Utformning av ett affärscase för implementering av ISMS
 • Hantera ett ISMS-implementeringsprojekt
 • Implementera ett ISMS
 • Hantera dokumenterad information
 • Implementera mätvärden
 • Implementera korrigerande åtgärder
 • Utföra en ledningsgranskning
 • Hantera en ISMS-prestanda
 • Hantera ett ISMS-team

Sistligen måste ISO/IEC 27001 Lead Implementer-kandidater godkänna PECB:s etiska kod. Det innebär bland annat att du kommer:

 1. Uppför dig professionellt, med ärlighet, noggrannhet, rättvisa, ansvarstagande och oberoende.
 2. Handla hela tiden enbart i din arbetsgivares, dina kunders, allmänhetens och yrkets bästa intresse genom att agera i enlighet med professionella standarder och tillämpliga tekniker när du utför professionella tjänster.
 3. Behåll kompetens inom ditt respektive område och sträva efter att ständigt förbättra dina yrkeskunskaper.
 4. Erbjud endast professionella tjänster för vilka du är kvalificerad att utföra, och informera kunder och konsumenter adekvat om arten av föreslagna tjänster, inklusive alla relevanta problem eller risker.
 5. Informera varje arbetsgivare eller kund om alla affärsintressen eller anknytningar som kan påverka din bedömning eller försämra din rättvisa.
 6. Behandla information som förvärvats under professionella och affärsmässiga affärer med någon nuvarande eller tidigare arbetsgivare eller klient utan dess vederbörliga samtycke konfidentiellt och privat.
 7. Följ alla lagar och förordningar i de jurisdiktioner där professionell verksamhet bedrivs.
 8. Respektera andras immateriella rättigheter och bidrag.
 9. Inte avsiktligt kommunicera falsk eller förfalskad information som kan äventyra integriteten i utvärderingsprocessen för en kandidat för en yrkesutnämning.
 10. Gå inte på något sätt som kan äventyra PECBs rykte eller dess certifieringsprogram.
 11. Samarbeta till fullo i undersökningen efter ett påstått brott mot denna etiska kod.

Tänk på att PECB-certifieringar kan tillfälligt dras in, återkallas eller dras tillbaka frivilligt. Så ta inte lätt på PECB:s etiska kod. Du måste följa den till T.

Om du uppfyller alla förutsättningarna ovan är du på god väg att bli en certifierad ISO/IEC 27001 Lead Implementer!

Hur viktigt är det att bli certifierad med ISO 27001:2013?

ISO 27001:2013 är den senaste uppsättningen krav som publicerats av International Organization for Standardization (IOS) för att etablera, implementera, underhålla och ständigt förbättra ett informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS).

Som företag eller organisation är det viktigt att bli certifierad enligt ISO 27001:2013 eftersom det låter dig:

 • Minimera riskexponeringen. Ett välbyggt ISMS hjälper dig att säkra konfidentiell information, utbyta information på ett säkert sätt och skydda dig mot andra cybersäkerhetshot.
 • Spara pengar. Ett 27001:2013 godkänt ISMS kommer att sänka dina driftskostnader eftersom det hjälper dig att undvika ekonomiska förluster från dataintrång. Enligt IBM, den genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång ökade med 2,6 % från 4,24 miljoner USD 2021 till 4,35 miljoner USD 2022.
 • Skydda ditt rykte. Kunder, affärspartners och andra intressenter kommer att lita mer på din verksamhet med sina data när du är ISO 27001:2013-certifierad. Detta kommer att stärka ditt rykte, hjälpa dig att bli mer självsäker och ge dig en konkurrensfördel.
 • Följ lagliga bestämmelser. ISO 27001:2013-certifiering garanterar att ditt företag följer bestämmelserna. På så sätt slipper du regulatoriska böter och minskar behovet av täta revisioner.
 • Förbättra strukturen i ditt företag. I takt med att ditt företag växer blir det allt svårare att hålla ordning på vem som är ansvarig för vilka informationstillgångar. ISO 27001:2013-certifiering hjälper dig att delegera ansvar mer effektivt och hålla ordning.

Det är ingen hemlighet att ha ett starkt ISMS är nyckeln till att hålla din affärsdata säker. Och genom att följa ISO 27001:2013-standarden kan du vara säker på att den också hjälper din budget, rykte, regelefterlevnad och övergripande affärsorganisation. I den digitala tidsåldern är det ett måste!

Vilka är fördelarna med ISO 27001 Lead Implementer Training?

Nu när du vet värdet av ISO 27001:2013-certifieringen för företag, låt oss gå igenom hur individer drar nytta av att få ISO 27001 Lead Implementer-utbildningen.

Att slutföra ISO 27001 Lead Implementer-utbildningen visar din förmåga att implementera ett ISMS baserat på kraven i ISO/IEC 27001, och detta har många fördelar.

För det första är ISO 27001 Lead Implementer-utbildningen och certifieringen erkänd globalt. Flera internationella organ kräver att organisationer och företag har det. Som ISO 27001 Lead Implementer-certifikatinnehavare kommer du att attrahera arbetsgivare.

Utbildningen för ISO 27001 Lead Implementer undervisas också av erfarna proffs. Varje domän undervisas av en expert inom det området, vilket innebär att du får den bästa utbildningen.

Sistligen erbjuder ISO 27001 Lead Implementer-utbildningen utmärkt kundsupport. Oavsett om du har en teknisk fråga eller ett problem eller klagomål finns PECB kundsupport där för att hjälpa dig. De svarar vanligtvis inom 24 timmar och erbjuder support på både engelska och franska.

Så om du är på kanten när det gäller att slutföra ISO 27001 Lead Implementer Training, gör det inte. Det kommer att göra dig till en värdefull tillgång för din organisation och hjälpa dig att avancera din karriär.

Kostnad för att erhålla ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifiering

Naturligtvis kommer det att kosta lite pengar och tid att få ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifiering. Låt oss gå igenom hela kostnaden mer i detalj.

För att få ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifiering måste du ta (och klara) ett ISO/IEC 27001 Lead Implementer-examen på $1000. Utöver det måste du betala en ansökningsavgift på 500 USD och en årlig underhållsavgift på 100 USD (AMF).

Men enligt PECB ISO/IEC 27001 LEAD IMPLEMENTER Candidate Handbook, "För alla kandidater som har följt utbildningskursen och gjort tentamen hos en av PECB:s återförsäljare, inkluderar ansökningsavgiften kostnaderna för undersökning, ansökan om certifiering och det första året av den årliga underhållsavgiften (AMF) endast.”

Du kan också gå ISO 27001 LEAD IMPLEMENTER-kursen av Readynez för att avstå från certifieringen och tentamensavgifter (som ingår i kursens pris).

När det gäller tidsåtgången, hur lång tid det tar att få ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifiering beror på dig. Du kan ta en förberedelsekurs i egen takt eller ett tredagars boot camp som det av Readynez. Hur snabbt du går är upp till dig.

I slutändan är ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifiering en investering. Karriärförmånerna du får i gengäld är väl värda kostnaden.

Kostnad för att erhålla ISO 27001-certifikatet

För att få ett ISO 27001-certifikat måste företag och organisationer ta hänsyn till kostnaden. Här är några av dollarkostnaderna:

 • Förberedelsekostnader – Innan din organisation kan bli ISO 27001-certifierad måste den definiera hur man mäter framgång och utföra interna revisioner för att se var den står i förhållande till dessa mål.
 • Implementeringskostnader – Att sätta upp ett ISMS till standard är en dyr process som kräver att man skriver säkerhetspolicyer, beslutar om en metod för riskbedömning och sedan gör riskbedömningar.
 • Underhållskostnader – När ISMS är igång måste du anställa personal och konsulter för att hjälpa till att driva och styra det.
 • Utvärderingskostnader – Slutligen måste du anlita en tredjepartscertifierare för att verifiera att ditt ISMS uppfyller standarderna. För att behålla certifieringen måste du också betala för regelbundna interna och externa revisioner.

Den totala kostnaden för ett ISO 27001-certifikat beror på ett antal faktorer, inklusive följande:

 • Organisationens storlek. Ett stort företag kommer att behöva ett mycket mer omfattande informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS) än ett litet. Med en stor organisation är fler anställda och säkerhetsrisker involverade, så att bli ISO 27001-certifierad kommer att kosta mer pengar.
 • Nuvarande säkerhetsinfrastruktur. Tillståndet för dina befintliga säkerhetsåtgärder avgör också hur mycket ett ISO 27001-certifikat kommer att kosta dig. Ju mer robust och mogen ditt ISMS, desto mindre behöver du spendera för att få det till standard. Utför en gapanalys för att se vad du fortfarande behöver för att uppfylla ISO 27001.
 • In-house kapacitet. Kan du bygga ditt ISMS internt? Om inte, måste du betala entreprenörer för att utveckla en åt dig. Dessa outsourcingskostnader kan öka snabbt om du inte är försiktig.
 • Tidslinje. Om du behöver tjäna ditt ISO 27001-certifikat snabbt kommer kostnaderna att stiga också. När allt kommer omkring är tid pengar, och revisorer och andra entreprenörer tar mer betalt för sina tjänster när de behöver snabbspåras.

I slutändan finns det inget sätt att ge ett exakt antal för kostnaden för att erhålla ISO 27001-certifikatet. Men för det mesta kan du räkna med att den faller var som helst i intervallet $6 000 till $40 000.

Så är kostnaden värd det? Kort sagt, ja.

Att erhålla ISO 27001-certifikatet hjälper organisationer och företag att vinna förtroende hos fler kunder - särskilt de som värdesätter datasäkerhet. Och i en värld där cyberbrottsligheten ökar är de flesta oroliga för deras data.

Att visa att du är ISO 27001-certifierad kommer att ge dig en konkurrensfördel, för att inte nämna hjälpa dig att arbeta internationellt eftersom ISO-certifikat är erkända över hela världen. Om du vill utöka din räckvidd och locka fler kunder är ISO 27001-certifikatet en bra investering.

Vilken roll och vilket ansvar har en ISO Lead Implementer?

En ISO/IEC 27001 Lead Implementer ansvarar för att upprätta, hantera, implementera och underhålla en organisations ISO-standard.

De hjälper till att fatta stora beslut som att fastställa omfattningen av ett informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS) och ta itu med hanteringen av säkerhetskrav. De ser till att alla i organisationen förstår och följer ISO 27001-standarderna.

Rollen som en ISO/IEC 27001 Lead Implementer är avsedd för allt av följande:

 • Hantera och konsulter som hjälper till att implementera informationssäkerhetshanteringssystemet (ISMS) i en organisation
 • Personer som ansvarar för att upprätthålla överensstämmelse med informationssäkerhetskraven i en organisation
 • Medlemmar i ett ISMS-implementeringsteam

Ansvaret för en ISO/IEC 27001 Lead Implementer fyller ett brett spektrum. Dina specifika uppgifter beror på din organisation.

Leda Implementer jobb, efterfrågan trender & löner

Nu när du vet vad som krävs för att bli en ISO/IEC 27001 Lead Implementer, låt oss gå igenom jobb, efterfråganstrender och löner för den här rollen.

Enligt US Bureau of Labor Statistics ( BLS) fanns det 141 200 jobb för informationssäkerhetsanalytiker 2020. Från 2020 till 2030 förväntas jobben som informationssäkerhetsanalytiker växa med 33 %, vilket är mycket snabbare än den genomsnittliga jobbtillväxten och uppgår till 47 100 nya jobb. Mycket av denna tillväxt inkluderar ny efterfrågan på ISO/IEC 27001 Lead Implementers.

Genomsnittslönen för en ISO/IEC 27001 Lead Implementer är 93 025 USD per år. Det är $7 752 per månad, $1 788 per vecka och $45 per timme!

Enligt ZipRecruiter.com kan lönerna för Lead Implementer vara så höga som $138 500 och så låga som $50 500. I hela USA tjänar den 25:e percentilen 65 000 USD, den 75:e percentilen tjänar 112 000 USD och den 90:e percentilen tjänar 131 500 USD.

Oavsett vilket jobb du har nu, kommer du sannolikt att få en betydande löneökning att få ditt ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifikat.

Lead Implementer Karriär Roadmap

Så vad är färdplanen för att bli en ISO/IEC 27001 Lead Implementer? Låt oss ta en titt:

Det finns några olika sätt du kan närma dig att bli en ISO/IEC 27001 Lead Implementer:

 • Självstudier. Du kan lära dig själv principerna för implementering av ISO-leads genom böcker, artiklar, vitböcker och videor. Detta kan vara ett bra sätt att lära sig, men du måste vara självdisciplinerad för att hålla dig på rätt spår. Annars tappar du fokus och når aldrig ditt mål.
 • Professionell mentor. Oavsett hur mycket du studerar på egen hand kan du inte replikera den visdom och kunskap du får från en mentor som har varit i dina skor tidigare. Hitta en erfaren ISO/IEC 27001 Lead Implementer som guidar dig på den här karriärvägen.
 • Formell utbildning. Vissa universitet och högskolor erbjuder informationssäkerhetsprogram (IS) som kan förbereda dig för att bli en ISO/IEC 27001 Lead Implementer. Få bra betyg på gymnasiet så att du kan gå på ett respekterat universitet med ett bra program.
 • Utbildningsprogram. Det finns många utbildningsprogram utformade specifikt för att förbereda dig för att bli en ISO/IEC 27001 Lead Implementer. Genomför en intern utbildning som erbjuds av din arbetsgivare eller anmäl dig till en tredjepartsutbildning som den av Readynez. Den varar i 3 dagar och har en onlineversion på 2 410 USD och en klassrumsversion på 3 190 USD, som båda inkluderar en provkupong och en certifieringsgaranti.

När du har slutfört den nödvändiga utbildningen för att bli en ISO/IEC 27001 Lead Implementer, kommer du att upptäcka att det kommer att hjälpa dig på ett eller alla av följande sätt:

 • Hitta ett nytt jobb. Cybersäkerhet är en växande bransch i behov av ständigt ledande implementerare. Det innebär att nya jobbmöjligheter kommer att öppna sig för dig, och du kommer inte att ha mycket problem med att hitta ett nytt jobb.
 • Få mer erkännande på ditt nuvarande jobb. Att certifiera som ISO/IEC 27001 Lead Implementer visar att du är expert på att designa, utföra och hantera ett informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS). Din chef och dina medarbetare kommer för att träffa dig med ny respekt.
 • Avancera inom din organisation. Som ISO/IEC 27001 Lead Implementer kommer du att ha de tekniska och ledningsmässiga färdigheterna för att ta din organisations ISMS till nästa nivå. Oavsett om du kör ett nytt ISMS eller granskar det nuvarande finns det många sätt för dig att flytta fram din roll inom din organisation.

Varhelst du låter din ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifiering ta dig kommer du att vara en värdefull tillgång. Organisationer och företag över hela världen behöver ISO/IEC 27001 Lead Implementers för att förstärka sina data, så att dina kunskaper inte går oanvända.

ISO 27001 Lead Implementer 2021-2022 Översikt

Positionen som ISO/IEC 27001 Lead Implementer är här för att stanna. Under 2021 och 2022 har efterfrågan på ISO/IEC 27001 Lead Implementer bara ökat, och vi kan förvänta oss att den trenden kommer att fortsätta ett tag till.

Om du är intresserad av att bli en ISO/IEC 27001 Lead Implementer är det dags nu. Ju tidigare du blir utbildad och certifierad, desto lättare blir det för dig att fylla en topprankad informationssäkerhetsposition (IS).

Anmäl dig till ISO 27001 LEAD IMPLEMENTER-utbildningen av Readynez idag för att komma igång! Den levereras med allt kursmaterial, en provkupong, en certifieringsgaranti och till och med boende och måltider för klassrumsversionen – allt du behöver för att säkerställa att du klarar ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifieringsprovet med glans. Kontakta oss idag för att lära dig mer!

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}