Vikten av certifieringar inom IT: Är IT-certifikat verkligen värt det?

 • Cloud
 • Säkerhet
 • Certifieringar
 • Published by: André Hammer on dec 13, 2022
Blog Alt SE

I dagens värld spelar teknik en avgörande roll i nästan alla aspekter av våra liv. Från kommunikation och underhållning till företag och hälsovård - teknik är en allt viktigare del av vår dagliga verksamhet. Som ett resultat finns det en växande efterfrågan på IT-proffs som kan designa, utveckla och underhålla de system och nätverk som stödjer dessa aktiviteter. Internet och digital teknik har exploderat de senaste åren, med fler och fler människor som använder dessa tekniker för att komma åt information, kommunicera med andra och göra affärer. Detta är den främsta anledningen till uppsvinget i IT-jobb som kräver yrkesverksamma som kan bygga och underhålla infrastrukturen som stöder dessa tekniker. IT-området utvecklas ständigt, med nya teknologier och innovationer som dyker upp hela tiden. Detta har skapat möjligheter för IT-proffs att arbeta med spjutspetsteknik och utveckla nya lösningar för att möta behoven hos företag och konsumenter.

När det finns så stor efterfrågan på IT-proffs, kommer det definitivt att bli viss konkurrens på arbetsmarknaden. IT-branschen är en stor och växande sektor av den globala ekonomin. Enligt U.S. Bureau of Labor Statistics, sysselsättningen inom dator- och informationsteknologiområdet förväntas växa med 11 % från 2019 till 2029, snabbare än genomsnittet för alla yrken. IT-proffs är mycket efterfrågade och många arbetsgivare kämpar för att fylla lediga tjänster. En undersökning från teknikbranschens branschgrupp CompTIA visade att 69 % av företagen hade svårt att hitta kvalificerade IT-arbetare. Det är därför IT-certifieringar har blivit ett modeord i branschen. I teknikens värld kan det här ämnet vara en kontroversiell fråga. Vissa människor tror att IT-certifieringar är avgörande för alla som arbetar inom fältet, medan andra tycker att de är ett slöseri med tid och pengar. Så, är IT-certifieringar verkligen värda det?

Vad är IT-certifieringar?

Först och främst är det viktigt att förstå vad IT-certifieringar är och varför de finns. IT-certifieringar delas ut av organisationer och institutioner till personer som har visat en viss nivå av kunskap och expertis inom ett specifikt område av informationsteknologi. Dessa certifieringar kan erhållas på en mängd olika sätt, inklusive att ta klasser, klara prov och genomföra praktiska bedömningar. Det finns många olika IT-certifieringar tillgängliga, som täcker ett brett spektrum av teknikrelaterade ämnen. Några av de mest populära certifieringarna inkluderar de för specifika teknikplattformar, såsom Microsoft, Cisco och Linux, samt de för mer allmänna IT-kunskaper, såsom projektledning, nätverkssäkerhet och mjukvaruutveckling.

Den främsta anledningen till att IT-certifieringar finns är att tillhandahålla ett sätt för arbetsgivare att bedöma potentiella anställdas kompetens och kunskap. I den konkurrensutsatta teknikvärlden kan det vara svårt för arbetsgivare att skilja mellan kandidater som har den nödvändiga kompetensen för att utföra jobbet och de som inte har det. IT-certifieringar ger ett standardiserat sätt för arbetsgivare att utvärdera kandidater och fatta välgrundade anställningsbeslut.

Men är IT-certifieringar värda det för de individer som får dem? Svaret på denna fråga beror på ett antal faktorer, inklusive en individs karriärmål, den specifika certifiering de eftersträvar och det värde som certifieringen har på arbetsmarknaden. Värdet av en IT-certifiering kan variera beroende på den specifika certifieringen och arbetsmarknaden. I vissa fall kan en IT-certifiering värderas högt av arbetsgivare och kan ge betydande fördelar för individer. I andra fall kan värdet av certifieringen vara mer begränsat. Att få en IT-certifiering innebär vanligtvis en viss nivå av studier och förberedelser. Detta kan inkludera att ta klasser, studera onlinematerial eller delta i workshops. Mängden tid och ansträngning som krävs för att erhålla certifiering kan variera beroende på den specifika certifieringen och individens erfarenhet och kunskap inom området.

För- och nackdelar med IT-certifieringar

Allt har för- och nackdelar, men det som kan vara sant för en person kanske inte alltid är sant för en annan. Så det är viktigt att titta på dessa punkter med hänsyn till ditt eget liv, förväntningar och krav.

Fördelar med certifieringar

 1. Förbättrade jobbutsikter:En av de största fördelarna med att få en IT-certifiering är att den kan bidra till att förbättra en individs arbetsutsikter. Många arbetsgivare sätter ett högt värde på IT-certifieringar och kommer att föredra kandidater som har dem när de fattar anställningsbeslut. I vissa fall kan det till och med vara ett krav att ha en viss certifiering för vissa befattningar. Detta kan vara särskilt värdefullt för individer som precis har börjat i sin IT-karriär och letar efter sätt att sticka ut från konkurrenterna.
 2. Uppgradera färdigheter: IT-certifieringar kan hjälpa till att förbättra en individs kunskaper och färdigheter. Att erhålla en certifiering innebär vanligtvis att studera och klara ett prov, vilket kan bidra till att stärka en individs kunskap inom ett visst teknikområde. Detta kan vara särskilt användbart för erfarna IT-proffs som vill hålla sina kunskaper uppdaterade och förbli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.
 3. Karriäravancemang: IT-certifieringar kan också ge individer möjligheter till karriäravancemang. Många arbetsgivare ser IT-certifieringar som ett tecken på en individs engagemang för sitt yrke och vilja att fortsätta lära sig och förbättra sina färdigheter. Detta kan leda till möjligheter till befordran och andra former av karriäravancemang.
 4. Ökad trovärdighet: Att erhålla en IT-certifiering kan också öka en individs trovärdighet inom sitt område. IT-certifieringar är ett sätt för individer att visa sin expertis och kunskap för andra, vilket kan vara värdefullt för att bygga upp ett rykte och etablera trovärdighet.
 5. Nätverk: Många IT-certifieringsprogram erbjuder möjligheter för studenter att nätverka med andra yrkesverksamma inom sitt område. Detta kan vara värdefullt för individer som vill bygga kontakter och lära av andra som har erfarenhet i branschen.
 6. Personlig tillväxt och utveckling: Att erhålla en IT-certifiering kan också vara en personlig tillväxt och utvecklingsmöjlighet för individer. Processen att studera för och ta ett IT-certifieringsprov kan hjälpa individer att lära sig nya färdigheter och kunskaper, och kan också vara en givande utmaning som kan hjälpa dem att växa personligen och professionellt.
 7. Arbetsglädje: Slutligen kan en IT-certifiering också leda till ökad arbetstillfredsställelse för individer. Genom att ha en certifiering kan individer känna sig mer trygga och kompetenta i sina jobb, vilket kan leda till ökad arbetstillfredsställelse och glädje av sitt arbete.

Nackdelar med certifieringar

 1. Hög kostnad: Naturligtvis finns det också några potentiella nackdelar med att få IT-certifieringar. En av de största nackdelarna är kostnaden. IT-certifieringar kan vara dyra, särskilt om en person söker flera certifieringar eller behöver göra om ett prov. Utöver kostnaden för själva certifieringen kan det också tillkomma extra kostnader för att studera till och göra provet, såsom kostnaden för studiematerial, klasser och resor.
 2. Tid och ansträngning: En annan potentiell nackdel är den tid och ansträngning som krävs för att få en IT-certifiering. Att studera för och ta ett IT-certifieringsprov kan vara tidskrävande, särskilt för personer som redan arbetar heltid. Detta kan vara ett betydande hinder för vissa människor som kanske inte har tid eller resurser att ägna åt att få certifiering.
 3. Varierande värde: I vissa fall kanske en IT-certifiering inte har lika mycket värde på arbetsmarknaden som andra former av erfarenhet eller utbildning. Detta kan göra det svårt för individer att motivera kostnaden och ansträngningen för att få en certifiering.
 4. Bedrägeri: Det har förekommit fall av bedrägliga IT-certifieringar som sålts till individer som inte är medvetna om att de inte är legitima. Detta kan vara ett problem för både individer som luras att köpa en bedräglig certifiering och för arbetsgivare som förlitar sig på certifieringar för att utvärdera jobbkandidater.
 5. Redundans: Teknikområdet förändras ständigt och IT-certifieringar kan snabbt bli inaktuella. Detta kan göra det svårt för individer att hålla sina certifieringar aktuella och relevanta, vilket kan begränsa värdet av certifieringen över tid.

Några scenarier där du bör överväga en IT-certifiering:

1) Om du letar efter ditt första jobb inom teknikområdet. Om du har bestämt dig för att söka ett jobb inom IT-området. Om du gör det med en certifiering i handen, kommer du mycket mer sannolikt att få ett jobb på ett teknikföretag som du väljer.

2) Om du har arbetat inom IT i flera år, men vill flytta upp i din karriär. Om du väljer att ta en certifiering som erhållits genom att ta lektioner och klara ett prov, kan visa din expertis inom detta område och förvänta dig en befordran till en ledande position på ditt företag.

3) Om du är en erfaren IT-proffs, men har varit borta från arbetsstyrkan i flera år. Du kan bestämma dig för att ta en IT-certifiering inom mjukvaruutveckling för att uppdatera dina kunskaper och göra dig själv mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Så om du funderar på en IT-certifiering kanske du undrar vilken som är mest värd det.

Vilka är de bästa IT-certifieringarna?

Det är svårt att säga vilka IT-certifieringar som är "bäst" eftersom värdet av certifiering kan variera beroende på en individs karriärmål och den specifika arbetsmarknad de befinner sig på. Det finns dock vissa IT-certifieringar som är allmänt erkända och mycket eftertraktad av både arbetsgivare och företag. Dessa inkluderar:

1) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) - Denna certifiering erbjuds av International Information System Security Certification Consortium (ISC) och anses vara en guldstandard för säkerhetsproffs. Den täcker ett brett spektrum av säkerhetsämnen och kräver betydande erfarenhet inom området för att få.

2) Certified ScrumMaster (CSM) - Denna certifiering erbjuds av Scrum Alliance och riktar sig till yrkesverksamma som vill förbättra sina färdigheter inom agilt projektledning. Det är allmänt erkänt av arbetsgivare och anses vara en värdefull merit för alla som arbetar med programvaruutveckling eller projektledning.

3) Certified Cloud Security Professional (CCSP) – Denna certifiering erbjuds av (ISC) ² och riktar sig till proffs som vill visa sin expertis inom molnsäkerhet. Den täcker en rad ämnen relaterade till molnsäkerhet och anses vara en värdefull referens för alla som arbetar inom detta område.

4) Certified Information Systems Auditor (CISA) - Denna certifiering erbjuds av Information Systems Audit and Control Association (ISACA) och riktar sig till yrkesverksamma som vill visa sina färdigheter inom revision av informationssystem. Det är allmänt erkänt av arbetsgivare och anses vara en värdefull merit för alla som arbetar inom området för revision och kontroll.

Detta är bara några exempel på allmänt erkända och mycket eftertraktade IT-certifieringar. Det finns många andra IT-certifieringar tillgängliga, och den bästa för en individ beror på deras specifika karriärmål och den arbetsmarknad de befinner sig på.

Stängande rader

IT-certifieringar är ett sätt genom vilket individer kan bevisa sin kompetens inom ett visst IT-område. Dessa certifieringar har utvecklats för att ge företag en konsekvent metod för att bedöma kandidaternas nivå av expertis och kunskap.

Ens anställningsmöjligheter, ens kompetensnivå och ens förmåga att utveckla en karriär är alla saker som kan förbättras genom att få en IT-certifiering. De har många fördelar, men att få dem kan vara dyrt och tidskrävande utan professionell hjälp. Huruvida du bestämmer dig för att skaffa IT-certifieringar eller inte beror på dina professionella ambitioner och vikten av certifieringen av dina arbetsgivare.

Readynez tillhandahåller onlineutbildning för yrkesverksamma som vill få IT-certifieringar. Vi löser din digitala kompetensklyfta med IT-utbildningar, rekrytering och utveckling av talang. Vi är världens enda Digital Skills LXP, med målet att bygga, förvärva och hantera kompetens för digital transformation. Vi erbjuder kurser för att förbereda dig för ett brett utbud av IT-certifieringar, inklusive de för specifika teknikplattformar och de för mer allmänna IT-kunskaper. Genom år av erfarenhet av att arbeta med mer än 1000 toppföretag i världen, har vi designat Readynez Best Practice-modellen för inlärning och anpassad utbildning för att hjälpa studenter att klara sina certifieringsprov, med fokus på praktiska färdigheter och verkliga scenarier. Med Readynez kan du träna i vilken teknik som helst, var som helst i världen, med den prisbelönta Readynez-metoden. Dessutom erbjuder vi flexibla inlärningsalternativ som kan göra processen enklare för dig. Du kan kontakta oss för att komma igång!

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}