Vad får jag ut av en SAFe-certifiering?

Många menar att SAFe-kurserna är med och sätter det samverkande tankesättet kring agila metoder i system, och när målet är en examen med certifiering är det också lättare att uppnå en god och effektiv inlärningsprocess och kunskapsbevarande.

Så, vad får du ut av en SAFe-certifiering? Den kan ge din karriär ett lyft och hjälpa dig med att förstå hur man skalar agila metoder på företagsnivå.

Med SAFe kan stora företag implementera den agila metoden i deres existerande projekt, och ge stora team möjlighet arbeta mer effektivt. Att skala agil praxis på företagsnivå kräver en hel del kunskap, skicklighet och erfarenhet inom SAFe. Faktum är att SAFe är ett av få ramverk som kombinerar lean och systemtänkande effektivt med agila utvecklingsmetoder.

Hur bidrar SAFe? Företag i alla storlekar kan dra nytta av SAFe-metoder för att öka avkastningen på investeringen. Här är fyra skäl till varför du på allvar bör överväga att skaffa en SAFe-certifiering:

1) Hantera utmaningar med Agila metoder
Det är ganska lätt att implementera agila metoder i mindre organisationer med ett eller två team. Problemen uppstår först när du försöker att upprepa samma framgång på företagsnivå. Detta beror på att agila-metoder och processer inte är lämpliga för skalning på företagsnivå. En ledande SAFe-utbildning ger dig färdigheter och verktyg för att skala agilitet överallt i företaget utan att misslyckas. 

De färdigheter du lär dig på din SAFe-kurs låter dig anpassa flera utvecklingsgrupper, uppnå IT-samarbete, arbeta med olika avdelningar och stadigt leverera värde till kunderna samt anpassa sig till organisatoriska mål och visioner.

2) Färre förseningar, hinder och fel i implementeringen av SAFe
I stora organisationer finns det flera team och affärsavdelningar som redan använder agile internt. Men när du sammanför dem börjar fel och hinder dyka upp som snabbt kommer ur kontroll om de inte kontrolleras direkt.

När du har lärt dig SAFe kan du implementera en enhetlig agil-strategi i hela företaget. Kollisioner eller out-of-line agila metoder kommer inte längre att vara ett problem för dina team då du kommer att kunna vägleda dem att ta en konsekvent strategi som förbättrar produktkvaliteten och arkitekturen.

Certifieringar såsom Leading SAFe ger hela organisationen möjlighet att använda Agile Release Train för att planera, genomföra och leverera värde som samlar flera team effektivt.

3) Förstå de nya rollerna i en agil miljö
Skalning av agilitet på verksamhetsnivå kräver att du upprättar nya roller och ändrar de existerande. Om du inte förstår vilka nya roller som ska upprättas, eller vilka som ska ändras, och hur du ändrar dem kommer utmaningar att uppstå. 

För att undvika dessa utmaningar och undvika osäkerhet i hela organisationen ger SAFe-kurser dig kunskap om ledarskap som hjälper befintliga och nya teammedlemmar att introducera de nya agila tankesätten och metoderna. Chefer och produktägare förlitar sig på utbildning för att förstå sina roller och de förändringar som måste göras mellan team på program- och portföljnivå.

4) Sammanhang på alla nivåer
Utan ordentlig utbildning kan implementering av agila metoder över hela företaget vara utmanande eftersom att det blir svårt att upprätthålla sammanhang mellan olika avdelningar. En SAFe-certifiering handlar om att lära sig hur du etablerar och upprätthåller en konsekvent strategi över hela verksamheten.

När du har tagit kursen och klarat examen, som du tar på plats som en del av din kurs, kommer du att kunna förstå vilka processer och principer som ska användas för att skapa sammanhang för flera avdelningar med samma strategi. En SAFe-utbildning lär dig hur du tydligt kan kommunicera din strategi på program- och portföljnivå. Eller kort sagt: SAFe är ramverket som låter dig implementera Lean konsekvent över hela organisationen.

Därför är en SAFe-certifiering värd att använda din tid och pengar på. Är du redo? Se mer om Leading SAFe här och se alla de andra SAFe-kurserna här.

 

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}