Vad är godkända för CEH? Nyckelfakta avslöjade

  • What is the pass rate for CEH?
  • Published by: André Hammer on jan 30, 2024

Funderar du på att ta provet Certified Ethical Hacker (CEH)? Du kanske undrar, "Vad är godkändgraden för CEH?" Att känna till godkända betyg kan hjälpa dig att bedöma provets svårighetsgrad och din beredskap.

I den här artikeln kommer vi att dela viktig information om godkända CEH. Detta ger dig den information du behöver för att avgöra om det är rätt för dig att genomföra denna certifiering.

Vad är godkända för CEH?

Förstå CEH godkänt resultat

CEH-provet har en godkänd frekvens på cirka 70%. Ett bra betyg visar en stark förståelse för kursmaterialet. Provet har 125 flervalsfrågor och varar i fyra timmar. Du måste ha minst 70 % för att bli godkänd. Förberedelser är viktigt eftersom det täcker olika ämnen relaterade till etisk hackning och cybersäkerhet. Att förstå tentamens struktur, krav, verktyg och tekniker är avgörande. Ett bra resultat kan avsevärt förbättra karriärmöjligheterna inom cybersäkerhet.

Aktuell statistik om CEH godkänt resultat

CEH-provet kan vara ganska utmanande, med godkända betyg för närvarande i genomsnitt runt 60-65%. Detta överensstämmer med tidigare års data. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje persons prestation kan variera, baserat på deras unika färdigheter och erfarenhet. Provinnehållet och frågorna uppdateras regelbundet för att matcha den utvecklande cybersäkerhetsbranschen. Att hålla jämna steg med nuvarande etiska hackningsmetoder kan hjälpa testtagare att lyckas trots dessa fluktuerande godkända frekvenser.

Även om det inte finns några specifika trender för godkända betyg, kan du bättre förbereda dig för att klara provet genom att hålla dig uppdaterad om globala säkerhetspraxis och nyheter om cybersäkerhet.

Vikten av att uppnå ett bra betyg i CEH

Att uppnå ett bra betyg i CEH är viktigt för dig inom cybersäkerhetsområdet. Det visar din kompetens och förståelse för etiska hackingtekniker och tekniker. Denna certifiering öppnar upp för olika karriärmöjligheter och möjligheter till avancemang. Till exempel har personer med bra CEH-poäng bättre chanser att få jobbroller som etisk hackare, säkerhetsanalytiker eller penetrationstestare. Dessa roller erbjuder konkurrenskraftiga löner och möjligheter till professionell utveckling.

Å andra sidan kan det ha negativa effekter att inte uppnå ett bra CEH-poäng. Det kan begränsa jobbmöjligheter och hindra karriärutveckling inom cybersäkerhet. Arbetsgivare prioriterar ofta kandidater med branscherkända certifieringar, och ett dåligt CEH-resultat kan leda till missade möjligheter till karriäravancemang.

Därför är det viktigt att uppnå ett bra betyg i CEH för att etablera trovärdighet och expertis inom cybersäkerhetsbranschen.

Tentamens struktur och krav för CEH

Nyckelkomponenter i provet

CEH-provet har flervalsfrågor, simuleringar och praktiska frågor. Det testar dina tekniska kunskaper och färdigheter i etisk hacking.

För att göra provet måste du genomgå EC-Council-utbildning, ha minst två års erfarenhet av informationssäkerhet och få godkännande genom en ansökningsprocess.

För att förbereda dig kan du göra övningsprov online, göra praktiska labbövningar och granska studiematerial som böcker och handledningar. Du bör också överväga utbildningsprogram och workshops för praktisk erfarenhet av etisk hacking.

Behörighetskrav för kandidater

Om du vill göra CEH-provet måste du uppfylla vissa behörighetskrav. Dessa inkluderar att ha minst två års erfarenhet av informationssäkerhet och att slutföra ett formellt utbildningsprogram. Du kan också uppfylla dessa krav genom att visa bevis på specifika jobbroller inom informationssäkerhetsområdet.

När det gäller utbildning eller träning måste du ha en grundläggande förståelse för nätverk, kunskap om nuvarande säkerhetspraxis och ett bra grepp om TCP/IP-protokollsviten. Du bör också ha en grundlig förståelse för operativsystemen Windows och Linux.

Dessa behörighetskrav syftar till att säkerställa att du har den kunskap och erfarenhet som behövs för att framgångsrikt klara CEH-provet och erhålla certifiering.

Strategier för att förbereda sig för CEH-examen

Att förbereda sig för CEH-provet kan vara effektivt genom att följa dessa strategier:

  • Bekanta dig med tentamens mål och skapa en studieplan utifrån dessa mål.
  • Överväg att ta en CEH-förberedande kurs för fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av etiska hackningsverktyg och -tekniker.
  • Använd övningsprov för att bedöma beredskapen och identifiera områden för ytterligare förbättringar.
  • Studera med en mängd olika resurser, som läroböcker, onlinetutorials och virtuella laborationer, för att få en väl avrundad förståelse av materialet.

Genom att införliva dessa strategier kan du säkerställa att du är fullt utrustad för att klara CEH-provet.

Sammanfattning

Genomgångsgraden för Certified Ethical Hacker-examen är cirka 60-65%. Faktorer som påverkar godkända betyg inkluderar individuella studievanor, förberedelsemetoder och tidigare erfarenhet.

Godkänt resultat är 70 % och provet består av 125 flervalsfrågor. Examavgiften är $950 för hela kostnaden.

Testet är utmanande och kräver noggrann prförberedelse för att lyckas.

Readynez erbjuder en 5-dagars EC-Council Certified Ethical Hacker Course and Certification Program, som ger dig all lärdom och all support du behöver för att framgångsrikt förbereda dig för provet och certifieringen. CEH-kursen, och alla våra andra EC-Council-kurser, ingår också i vårt unika unlimited Security Training-erbjudande, där du kan delta i CEH och 60+ andra säkerhetskurser för bara 249 € per månad, det mest flexibla och prisvärda sättet att skaffa dina säkerhetscertifieringar.

FAQ

Vad är godkändgraden för CEH-prov?

Genomgångsgraden för CEH-prov är cirka 60-65%.

Vilka är de viktigaste fakta om CEH-genomgången?

Nyckelfakta om CEH-genomgången inkluderar en genomsnittlig genomgångsgrad på 70 %, där individer som genomgår officiella utbildningsprogram har högre godkända betyg än de som själv studerar. Dessutom kan du förbättra dina chanser att bli godkänd genom att använda övningsprov och praktisk övning.

Hur många personer klarar i genomsnitt CEH-provet?

I genomsnitt klarar cirka 70-80 % av testdeltagarna CEH-provet. Det är viktigt att noggrant studera examensmålen och träna med exempelfrågor som förberedelse för examen.

Vilka faktorer kan påverka godkännandegraden för CEH-provet?

Faktorer som kan påverka godkännandegraden för CEH-provet inkluderar nivå av förberedelse, förtrogenhet med tentamens innehåll och praktik med praktiska laborationer. Externa faktorer som testångest och tidshantering påverkar också godkända resultat.

Finns det specifika tips eller strategier för att förbättra chanserna att klara CEH-provet?

Ja. Specifika strategier för att klara CEH-provet inkluderar att studera examensmålen, öva med realistiska examensfrågor och granska nyckelbegrepp som etiska hackningsverktyg och -tekniker. Att använda studieguider eller onlinekurser kan dessutom öka chanserna att lyckas.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}