Sertifierad etisk hacker (CEH) sertifiering: En omfattande vägledning

 • Certified Ethical Hacker
 • CEH Certification
 • Comprehensive Guide
 • Published by: André Hammer on jul 02, 2024

I dagens sammankopplade digitala värld är cybersäkerhet ett yttersta problem för företag och organisationer globalt, inklusive de i Storbritannien och Europa. Den digitala revolutionen har förändrat hur vi bedriver affärer, kommunicerar och hanterar information, men den har också introducerat en myriad av sofistikerade cyberhot. Från dataintrång och ransomware-attacker till phishing-bedrägerier och skadlig programvara, cyberhotslandskapet utvecklas kontinuerligt och utgör betydande risker för känslig data och kritisk infrastruktur.

När dessa hot blir mer avancerade har behovet av skickliga cybersäkerhetspersonal som kan förutse, identifiera och mildra potentiella säkerhetsintrång aldrig varit större. Organisationer är under ständig press att skydda sina digitala tillgångar, behålla kundernas förtroende och följa stränga regulatoriska krav. Detta trängande krav har lett till ett ökat behov av certifierade etiska hackare – yrkesverksamma som använder sin expertis för att försvara sig mot cyberattacker genom att tänka som illvilliga hackare men agera inom lagens gränser.

Certifieringen för Certified Ethical Hacker (CEH) framstår som en globalt erkänd referens som validerar en professionells förmåga att förstå och navigera i cybersäkerhetens krångligheter. Den utrustar individer med de nödvändiga färdigheterna för att identifiera och neutralisera potentiella säkerhetshot, vilket säkerställer att organisationer kan skydda sina digitala miljöer effektivt. CEH-certifieringen täcker ett omfattande utbud av ämnen, inklusive penetrationstestning, nätverkssäkerhet, kryptografi och etiska hackningsmetoder, vilket gör det till en robust och respekterad kvalifikation inom cybersäkerhetsbranschen.

Den här omfattande guiden kommer att fördjupa sig i nyckelaspekterna av CEH-certifieringen, ge en djupgående utforskning av dess kostnader, lönerna förknippade med CEH-certifierade yrkesverksamma, den växande efterfrågan på denna certifiering, de bästa kurserna som finns tillgängliga för att förbereda för certifieringen, och den avgörande betydelsen av instruktörsledd utbildning för att bemästra de nödvändiga färdigheterna. Oavsett om du är en blivande cybersäkerhetsproffs eller en organisation som vill förbättra ditt cybersäkerhetsförsvar, är det avgörande att förstå värdet och effekten av CEH-certifieringen i dagens digitala tidsålder.

Vi kommer att utforska hur CEH-certifieringen kan öppna dörrar till lukrativa karriärmöjligheter, hur den tillgodoser de akuta behoven hos moderna företag och varför den förblir ett toppval för dem som vill ha en betydande inverkan inom området cybersäkerhet. Genom den här guiden får du en omfattande förståelse för varför CEH-certifieringen är en viktig tillgång i kampen mot cyberbrottslighet och hur den kan hjälpa dig eller din organisation att ligga steget före de ständigt föränderliga cyberhoten.

I slutet av den här guiden har du en tydlig bild av vad som krävs för att bli en certifierad etisk hackare, fördelarna med att erhålla CEH-certifieringen och de steg du behöver ta för att inleda denna givande och viktiga karriärväg. Följ med oss ​​när vi navigerar i världen av etisk hacking och upptäcker den avgörande rollen som CEH-certifiering spelar för att säkra vår digitala framtid.


Förstå rollen för etiska hackare

Etiska hackare, även kända som white-hat-hackers, spelar en viktig roll i cybersäkerhet genom att proaktivt identifiera och mildra potentiella säkerhetsbrister genom auktoriserade penetrationstester. Dessa yrkesmän är ovärderliga för organisationer, eftersom de hjälper till att stärka försvaret mot skadliga cyberattacker. Etiska hackare använder samma tekniker och verktyg som används av illvilliga hackare, men de gör det lagligt och etiskt, med organisationens samtycke, för att hitta och åtgärda säkerhetsbrister innan de kan utnyttjas.

I takt med att cyberhoten blir mer sofistikerade, blir expertisen hos certifierade etiska hackare allt viktigare. Dessa yrkesverksamma är efterfrågade inom olika branscher, inklusive finans, hälsovård, myndigheter och teknik, där skydd av känslig information och säkerställande av regelefterlevnad är av största vikt.

Marknadsefterfrågan på CEH-proffs i Storbritannien och Europa

I Storbritannien och Europa har efterfrågan på certifierade etiska hackare ökat stadigt. Organisationer inom sektorer som finans, hälsovård och myndigheter söker aktivt CEH-certifierade yrkesverksamma för att stärka sina cybersäkerhetsåtgärder. Denna efterfrågan drivs av flera faktorer:

 1. Stigande cyberhot:

  Frekvensen och sofistikeringen av cyberattacker eskalerar och riktar sig mot känslig data och kritisk infrastruktur.
 2. Regelefterlevnad:

  Förordningar som General Data Protection Regulation (GDPR) kräver stränga dataskyddsåtgärder, vilket kräver skickliga cybersäkerhetsproffs.
 3. Reputation Management:

  Organisationer måste skydda sitt rykte genom att säkerställa robust cybersäkerhet för att upprätthålla kundernas förtroende och undvika nedfallet från dataintrång.

Karriäravancemang och löner

Innehar ett CEH-certifikatpå kan avsevärt förbättra karriärmöjligheter och intjäningspotential. I Storbritannien varierar lönerna för CEH-certifierade yrkesverksamma vanligtvis från £50 000 till £80 000 per år, beroende på erfarenhet och den specifika industrisektorn. För ledande roller eller specialiserade positioner kan lönerna överstiga detta intervall. Dessutom kan CEH-certifiering öppna dörrar till olika avancerade karriärvägar, såsom:

 • Penetration Tester:

  Fokuserar på att testa säkerheten för system, nätverk och applikationer.
 • Säkerhetskonsult:

  Ger expertråd till organisationer för att förbättra deras säkerhetsställning.
 • Informationssäkerhetsanalytiker:

  Övervakar och skyddar en organisations nätverk och system från cyberhot.
 • Säkerhetsarkitekt:

  Designar och implementerar robusta säkerhetsstrukturer för organisationer.

CEH-certifieringen validerar inte bara en individs färdigheter utan positionerar dem också som en värdefull tillgång inom cybersäkerhetslandskapet, vilket ökar deras trovärdighet och karriärtillväxtmöjligheter.

Kostnad för CEH-certifiering

Kostnaden för att erhålla CEH-certifiering varierar beroende på flera faktorer, inklusive utbildningsleverantören, geografisk plats och ytterligare resurser som krävs. I allmänhet varierar CEH-examensavgiften från £850 till £1200. Ytterligare kostnader kan inkludera:

 • Utbildningskurser:

  Instruktörsledda eller onlinekurser som ger omfattande förberedelser inför CEH-provet.
 • Studiematerial:

  Böcker, övningsprov och andra resurser för att hjälpa till med provförberedelser.
 • Praktiska laborationer:

  Praktiska laborationer som simulerar verkliga scenarier och ger praktisk erfarenhet.

Även om den initiala investeringen kan verka betydande, gör avkastningen i form av karriäravancemang och intjäningspotential CEH-certifiering till en värdefull investering.

Bästa CEH-kurser och utbildningsleverantörer

Att välja rätt utbildningskurs är avgörande för att lyckas med att erhålla CEH-certifiering och förvärva praktiska färdigheter som är nödvändiga för etisk hackning. Flera utbildningsleverantörer erbjuder CEH-kurser, men en utmärker sig för sitt omfattande och praktiska tillvägagångssätt: Readynez.

Readynez CEH-utbildningskurser:

Readynez erbjuder högt ansedda instruktörsledda CEH-utbildningar skräddarsydda för att möta behoven hos blivande cybersäkerhetsproffs i Storbritannien och Europa. Deras kurser täcker viktiga ämnen som etiska hackningsmetoder, tekniker för penetrationstestning och juridiska överväganden som är specifika för cybersäkerhetspraxis. Nyckelfunktioner i Readynez CEH-utbildning inkluderar:

 • Expertinstruktörer:

  Erfarna proffs som ger värdefulla insikter och vägledning under hela kursen.
 • Praktiska laborationer:

  Praktiska sessioner där deltagarna tillämpar teoretisk kunskap i simulerade miljöer.
 • Omfattande läroplan:

  Strukturerat lärande som säkerställer täckning av alla CEH-examensmål och praktiska färdigheter.
 • Examförberedelser:

  Fokuserade förberedelsestrategier för att förbättra provberedskapen och framgångsfrekvensen.

Vikten av instruktörsledd utbildning (ILT)

Instruktörsledd utbildning (ILT) erbjuder flera fördelar jämfört med inlärning i egen takt, särskilt inom komplexa områden som etisk hacking:

 1. Interaktiv inlärningsmiljö:

  ILT möjliggör direkt interaktion med erfarna instruktörer, främjar aktivt lärande genom diskussioner, frågestunder och feedback i realtid. Denna interaktion förbättrar förståelsen och bibehållandet av cybersäkerhetskoncept och metoder.
 2. Praktiska laborationer:

  Praktiska labbsessioner som erbjuds i ILT-miljöer låter deltagarna tillämpa teoretisk kunskap i simulerade scenarier. Denna praktiska erfarenhet stärker problemlösningsförmåga och förbereder individer för att ta itu med verkliga cybersäkerhetsutmaningar på ett effektivt sätt.
 3. Strukturerad läroplan:

  ILT säkerställer en omfattande täckning av CEH-examensmålen, vägleder deltagarna genom kritiska koncept och provförberedande strategier. Det strukturerade tillvägagångssättet förbättrar inlärningseffektiviteten och examensberedskapen, och utrustar individer med de färdigheter och det självförtroende som krävs för att lyckas med etiska hackningssträvanden.
 4. Interaktion med kamrater:

  Lärande i en grupp möjliggör kunskapsdelning och samarbete med kamrater, vilket kan förbättra inlärningsupplevelsen och ge nätverksmöjligheter.
 5. Motivation och ansvarighet:

  ILT hjälper till att upprätthålla motivation och ansvarsskyldighet, vilket säkerställer att deltagarna håller sig på rätt spår och slutför kursen inom den angivna tidsramen.

Slutsats

Att få CEH-certifiering är en viktig milstolpe för yrkesverksamma som vill utmärka sig inom området etisk hackning och cybersäkerhet i Storbritannien och Europa. Denna globalt erkända legitimation validerar inte bara ens expertis i att identifiera och mildra cyberhot utan positionerar också individer som pålitliga väktare av digital säkerhet.

Readynez instruktörsledda CEH-kurser är utformade för att ge deltagarna de kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som behövs för att utmärka sig i cybersäkerhetsroller och ge meningsfulla bidrag till organisatorisk motståndskraft. Ta det första steget mot att avancera din cybersäkerhetskarriär by utforska Readynezs CEH-certifieringskurs idag.

För mer information och för att anmäla dig till CEH-certifieringskursen, besök Readynezs CEH-certifieringskurssida.

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}