Ny rapport: Sju färdigheter för framtidens jobb

sep 2017 av Maria Forsberg

Vi lever i en värld där förändring sker allt snabbare. Nya branscher kommer till hela tiden och de gamla branschgränserna blir föråldrade.

En rapport från World Economic Forum visar att nästan 65 procent av de jobb som nutidens skolelever ska arbeta med, inte ens finns nu. Både arbetskraft och våra färdigheter utvecklas snabbt.

När man kombinerar ovanstående med verkningarna av teknisk automatisering frågar vi: vilka färdigheter ska framtidens generationer ha?
Utbildningsexperten Tony Wagner har under sin karriär försökt svara på den frågan. Genom undersökningar av utbildningssektorn, intervjuer med branschledare och studier av den globala arbetskraften som helhet, har Wagner identifierat sju kritiska överlevnadsförmågor för framtiden. Detta är färdigheter och tankegångar som de unga absolut måste ha för att kunna uppfylla sin fulla potential.

 1. Kritiskt tänkande och problemlösning
  Vi använder så mycket tid till att lära eleverna att svara på frågor så vi glömmer bort att lära dem att själv ställa frågor. Att ställa frågor är fundamentalt för kritiskt tänkande. Om du ska kunna lösa ett problem måste du också kunna analysera.
  Wagner har uppmärksammat att arbetskraften i dag är organiserad helt annorlunda än för några år sedan. Det vi ser är olika grupper som arbetar med specifika problem i motsats till specifika ämnen. Din chef har inte alla svar och lösningar och du måste själv arbeta för att hitta dem och det är hela grunden till innovation. Vi måste kunna ifrågasätta status quo och kritisera det innan vi kan se över och hitta alternativ.

  2. Samarbete via nätverk och ledning med inflytande
  En av de stora trenderna i dag är distansarbete. Inom de fem närmaste åren räknar man med att i snitt 40 % av en verksamhets arbetskraft kommer att bestå av distansarbetare och tillfälligt anställda. Vi kommer också att se en ökning i antalet anställda som arbetar tillsammans via molnteknik över olika platser.
  I detta sammanhang blir en gruppledning helt annat än traditionell toppstyrd ledning, och man får i stället leda med inflytande. Som Wagner säger: "I slutänden är det ju så att människor i dag skapar förändring genom att hitta inflytande och skapa samarbete med likasinnade mot samma mål."

  3. Rörlighet och anpassningsförmåga
  Vi lever i en så kallad VUCA-värld (Volatile, uncertain, complex och ambiguous). Därför är det viktigt att kunna anpassa sig och omdefiniera sin strategi.
  I boken "Critical Thinking: How to Prepare Students for a Rapidly Changing World" har författarna Richard Paul & Dillion Beach beskrivit hur våra utbildnings- och arbetsattityder har utformats till rutin och fastställda procedurer. "Vi lär oss att göra något genom att göra det igen och igen. Inlärning handlar om vanebildning. Men hur lär man sig att hela tiden lära sig? Att vara bekväm med att lära sig hela tiden?"
  I den postindustriella eran betyder tekniken att vi ska vara rörliga och anpassningsbara för att kunna hantera de oförutsebara följderna av avbrott. Vi måste förmodligen hela tiden lära oss färdigheter och attityder och frigöra oss från det som vi trodde vi visste.

  4. Initiativ och kreativ förmåga
  Traditionellt har initiativ varit något som studerande har visat trots förväntningar, eller förutom de plikter som de ska ta hand om.
  Och det är naturligt nog för med fokus på examina och prov har ett fåtal läroböcker skrivits för att inspirera till nytänkande och innovation.
  Men lär vi våra unga att leda? Ger vi dem möjligheter att lösa globala utmaningar? Uppmuntrar vi dem till att ta initiativ? Genom hela sin forskning har Wagner funnit att även i företagsklimat har chefer svårt att hitta medarbetare som hela tiden söker nya möjligheter, idéer och strategier för förbättring. 

  5. Effektiv muntlig och skriftlig kommunikation
  En studie från "the Partnership for 21st Century Skills" har visat att 89 procent av uppgiftslämnarna från företag berättar att kandidater med examen på studentnivå har otillräckliga kommunikationsfärdigheter. 
  Tydlig kommunikation handlar inte bara om rätt användning av språk och grammatik. På många sätt handlar tydlig kommunikation om att tänka klart. Kan du presentera ditt argument på ett seriöst sätt? Kan du entusiasmera andra? Kan du exakt beskriva betydelsen av det du vill säga? 
  Den välkände Richard Branson har sagt "Kommunikation är den viktigaste färdigheten en chef kan ha". Lägg märke till att han beskriver det som en färdighet som man kan lära sig. 

  6. Överblick och analys av information
  Vi lever i informationsåldern. Varje dag skapar vi 2,5 kvintiljoner databitar. 
  Vår tillgång till information ökar dramatiskt men det gör även vår tillgång till desinformation. De unga i dag är nog "born in the Cloud" men rätt få studerande lär sig att identifiera källor och utvärdera kvaliteten på den information de använder. Och för att komplicera det ännu mera är informationen under stadig förändring eftersom vi lär oss hela tiden.
  Vi bombarderas också med fake news och därför blir förmågan att sortera informationen och värdera den kritiskt alltmer viktig. 

  7. Vetgirighet och fantasi
  Vetgirighet är en stark drivkraft mot ny kunskap och innovation. Om man använder sitt barnasinne och förvånas och överraskas i förhållande till omvärlden, är det också möjligt att man kan föreställa sig förbättringar. Det krävs mycket fantasi för att skapa visioner och få ut dem i verkligheten. Det är säkert därför som Albert Einstein lär ha sagt: "Fantasi är viktigare än kunskap".
  Vi matar skolelever med information men vi premierar dem inte när de ställer frågor och söker svar. Man kan föreställa sig att framtidens skola kommer att undervisa i nytänkande på samma sätt som man i dag undervisar i fysik eller matematik. 

  Förändring av framtidens undervisning
  Du har säkert lagt märke till att det är en stor kontrast mellan de sju färdigheter vi har beskrivit här och nutidens utbildningssystem. I stället för att lära eleverna att svara på frågor bör vi lära dem att ställa frågor. I stället för att förbereda dem för universitetet bör vi förbereda dem för förändring.
  Utöver att skapa duktiga medarbetare ska vi skapa bättre ledare och innovatörer. När vi lyckas med det kommer det att förändra utbildningssystemet och arbetskraften och det kommer också att ändra den värld vi lever i.

Se mer om Wagner här.

GET INSPIRED

Latest from the blog

Från elev till ledare: Hur CRM-utbildning kan driva din IT-karriär!

LÄS MER

2024: Dataingenjörens år

LÄS MER

Lås upp karriärmöjligheter med kursen Certified Information Security Manager (CISM).

LÄS MER

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}