Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Microsoft AZ-400 Azure DevOps: En närmare titt

 • AZ-400 Azure DevOps
 • Published by: André Hammer on feb 09, 2024

Cloud computing-branschen har upplevt en anmärkningsvärd tillväxt, där Microsoft Azure framstår som en ledande plattform för företagslösningar.

Bland de olika rollerna som Azure stöder framstår Enterprise Data Analyst som en kritisk aktör för att utnyttja data för strategiskt beslutsfattande. När organisationer fortsätter att prioritera datadrivna insikter ökar efterfrågan på skickliga analytiker som är bekanta med Azures verktygssvit.

Microsoft AZ-400-certifiering utvärderar en professionells förmåga att designa och implementera effektiva DevOps-praxis, med särskilt fokus på samarbete, automatisering och integration inom Azure-plattformen.

Det här inlägget ger en översikt över Microsoft Azure DevOps, ger insikter i de färdigheter som krävs för AZ-400-examen och hur du kan utveckla dina yrkeskunskaper ytterligare efter att du har erhållit certifieringen.

Vad är Azure DevOps?

Azure DevOps Solutions Explained

Azure DevOps erbjuder en rad lösningar som tillgodoser olika aspekter av mjukvaruutvecklingsprocessen. Dessa lösningar inkluderar:

 • Azure Boards: Ett projekthanteringsverktyg som tillhandahåller funktioner för planering, spårning och diskussion av arbete mellan team.
 • Azure Repos: Ett källkontrollsystem som är värd för Git-arkiv för versionskontroll av kod.
 • Azure Pipelines: En CI/CD-tjänst som automatiserar konstruktion, testning och distribution av applikationer.
 • Azure Test Plans: Ett verktyg som erbjuder manuella och utforskande testfunktioner.
 • Azure Artifacts: Detta tillåter team att dela paket som Maven, npm, NuGet och mer från offentliga och privata källor.

Genom att integrera dessa lösningar skapar Azure DevOps en miljö där team kan arbeta mer sammanhållet och hantera sina projekt mer effektivt.

Funktioner och fördelar med Azure DevOps

Azure DevOps är utrustad med funktioner som är utformade för att förbättra teamets produktivitet och projektresultat. Några av nyckelfunktionerna inkluderar:

 • Samarbetande arbetsytor:

  Team kan samarbeta i realtid, med insyn i varje medlems uppgifter och framsteg.
 • Anpassningsbara instrumentpaneler:

  Användare kan skapa instrumentpaneler för att visualisera arbetsflöden och mätvärden som betyder mest för deras projekt.
 • Automatiserade arbetsflöden:

  Från kodbekräftelse till implementering, arbetsflöden kan automatiseras för att minska manuella fel och spara tid.
 • Skalbara bygg- och släppagenter:

  Azure DevOps stöder en rad agenter som kan skalas upp eller ned beroende på efterfrågan, vilket säkerställer optimalt resursutnyttjande.
 • Extension Marketplace:

  En omfattande marknadsplats låter team lägga till tillägg och integrera ytterligare verktyg för att anpassa sin DevOps-miljö.

Fördelarna med att använda Azure DevOps är betydande, inklusive ökad smidighet, snabbare tid till marknaden, bättre kvalitetskontroll och förbättrad säkerhet och efterlevnad. Dessa fördelar hjälper organisationer att inte bara hantera sina programvaruutvecklingsprocesser mer effektivt utan också att anpassa dem nära deras affärsmål.

En närmare titt på att designa och implementera Microsoft DevOps-lösningar (AZ-400 Exam)

Planerar för DevOps

Strategiutveckling

Att utveckla en DevOps-strategi för AZ-400-provet innebär att förstå företagets behov, bestämma rätt kulturella och tekniska metoder att anta och välja de verktyg som bäst stöder dessa initiativ.

Strategin bör fokusera på att anpassa affärsmål med IT-kapacitet, främja en samarbetskultur och implementera metoder som underlättar kontinuerliga förbättringar. Det kräver att man bedömer IT-miljöns nuvarande tillstånd, definierar mätbara mål och identifierar de verktyg och processer som krävs för att uppnå dessa mål.

Verktygsval

Att välja rätt uppsättning verktyg är en integrerad del av en framgångsrik DevOps-strategi. Verktygen bör stödja automatisering, samarbete och övervakning under hela mjukvaruutvecklingens livscykel. När du förbereder dig för AZ-400-provet är det viktigt att förstå rollen för varje verktyg inom Azure DevOps och hur de kan utnyttjas för att bygga en robust DevOps-pipeline.

Implementering av kontinuerlig integration och leverans

Continuous Integration (CI) och Continuous Delivery (CD) är grundläggande metoder i DevOps som syftar till att automatisera mjukvaruleveransprocessen. Implementering av CI/CD innebär att sätta upp automatiserade pipelines som bygger, testar och distribuerar kodändringar ofta och tillförlitligt.

Azure Pipelines är en nyckeltjänst inom Azure DevOps som underlättar CI/CD genom att tillåta team att skapa flerstegspipelines som kod, som kan versioneras och hanteras tillsammans med programkod.

Hantering av versionskontroll

Källkontrollkonfiguration

Effektiv versionskontroll är avgörande i en DevOps-miljö, eftersom det tillåter team att hantera ändringar för kod, spåra historik och samarbeta utan konflikter. Azure Repos tillhandahåller Git-arkiv för källkontrollhantering, vilket möjliggör funktioner som pull-förfrågningar, filialpolicyer och kodgranskning.

Förgrenings- och sammanslagningsstrategier

Förgrening och sammanslagning är nyckelpraxises inom versionskontroll som stödjer utvecklingen av funktioner isolerat och integrationen av kodändringar. En väldefinierad förgreningsstrategi, som Gitflow eller funktionsförgrening, hjälper till att upprätthålla kodkvaliteten och underlättar kontinuerlig integration.

AZ-400-provet utvärderar kandidatens förmåga att implementera effektiva förgrenings- och sammanslagningsstrategier inom Azure DevOps för att stödja en samarbetande och effektiv utvecklingsprocess.

Hantera säkerhet och efterlevnad i DevOps

Azure DevOps tillhandahåller funktioner som hjälper till att hantera säkerhetspolicyer, åtkomstkontroller och efterlevnadsstandarder. Att förstå hur man integrerar säkerhet i CI/CD-pipeline, ofta kallad DevSecOps, är ett viktigt fokusområde i AZ-400-provet. Detta inkluderar implementering av säkra utvecklingsmetoder, automatiserad säkerhetstestning och kontinuerlig övervakning för att säkerställa att säkerheten är ett delat ansvar under utvecklingens livscykel.

Infrastruktur som kod (IaC)

Konfigurationshantering

Infrastructure as Code (IaC) är en praxis som innebär att hantera och tillhandahålla infrastruktur genom maskinläsbara definitionsfiler, snarare än fysisk hårdvarukonfiguration eller interaktiva konfigurationsverktyg. Detta tillvägagångssätt möjliggör konsekventa och repeterbara rutiner för miljöinstallation, vilket är avgörande för att skala och bibehålla systemens tillförlitlighet.

Azure DevOps stöder IaC genom Azure Resource Manager-mallar och tredjepartsverktyg som Terraform, som är en del av AZ-400-examensläroplanen.

Implementeringsmodeller

Att förstå olika distributionsmodeller är oumbärligt när man arbetar med IaC. Detta inkluderar kunskap om blågröna installationer, kanariefågelsläpp och A/B-tester. Dessa modeller hjälper till att minska driftstopp och risker genom att se till att nya versioner kan distribueras och testas innan de gamla helt ersätts. AZ-400-testet testar förmågan att välja och implementera lämplig implementeringsmodell för ett givet scenario inom Azure DevOps.

Kommunikation och samarbete i DevOps

Effektiv kommunikation och samarbete är ryggraden i en framgångsrik DevOps-kultur. Azure DevOps förbättrar dessa aspekter genom att tillhandahålla verktyg som Azure Boards för projektledning och spårning, som främjar transparens och lagarbete. Plattformens integrationsmöjligheter tillåter också team att använda chattapplikationer, wikis och andra samarbetsverktyg för att upprätthålla konstant kommunikation.

För de som vill klara AZ-400-provet är det viktigt att förstå hur man kan utnyttja dessa verktyg för att förbättra teamdynamiken och projektsynlighet.

Förbereder för AZ-400 Exam Success

Att välja rätt träningsväg

Att välja rätt utbildningsväg kan underlätta att forma ett strukturerat lärande och hitta expertvägledning. Med en mängd olika resurser tillgängliga är det viktigt att välja en väg som överensstämmer med individuella inlärningsstilar och yrkeserfarenhet.

Readynez Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)-kurs erbjuder en levande instruktörsledd inlärningsupplevelse, vilket ger en interaktiv och strukturerad inlärningsmiljö som kan vara fördelaktig för att förstå komplexa koncept och få feedback i realtid.

Använda resurser effektivt

Förutom utbildningar kan användningen av en rad studiematerial förbättra förberedelserna inför AZ-400-provet. Detta inkluderar officiell Microsoft-dokumentation, övningstester och community-forum. Readynez365, med sin omfattande Learning Experience Platform, integrerar olika lärandetillgångar och analyser, vilket gör det möjligt för kandidater att spåra sina framsteg och fokusera på områden som behöver förbättras.

Bästa metoder för att Excel i AZ-400-examen

Studietekniker och tips

För att utmärka sig i AZ-400-provet, bör kandidater använda effektiva studietekniker som upprepning på avstånd, aktivt återkallande och övningsprov.

Dessa metoder hjälper till att förstärka kunskap och identifiera områden som kräver ytterligare förståelse. Det är också fördelaktigt att ägna sig åt praktisk övning med Azure DevOps och ställa in verkliga scenarier för att tillämpa teoretisk kunskap.

Tentamens strategier

På tentamensdagen är det viktigt att ha en strategi på plats. Detta inkluderar att se över nyckelbegrepp, säkerställa en god natts sömn före tentamen och att hantera tid effektivt under testet. Att läsa frågor noggrant och avsätta tid för att granska svaren kan också bidra till ett framgångsrikt provresultat.

Sista tankar och nästa steg

Microsoft Azure DevOps är en integrerad svit med tjänster som förbättrar hanteringen av mjukvaruutvecklingslivscykeln, och AZ-400-provet certifierar expertis inom denna domän. Effektiva förberedelser för provet kräver ett strategiskt förhållningssätt till utbildning, en djup förståelse för DevOps-praxis och förtrogenhet med Azures verktyg.

Att säkra AZ-400-certifieringen öppnar dörren till ytterligare specialisering och expertis inom Microsofts ekosystem. För dem som vill utveckla sina färdigheter kan certifieringar som Azure DevOps Engineer Expert eller Azure Solutions Architect Expert varanästa steg.

Dessa certifieringar gör det möjligt för proffs att leda och hantera ett teams insatser i DevOps-projekt. När branschen växer kommer det att vara avgörande att hålla sig à jour med nya funktioner, uppdateringar och bästa praxis i Azure DevOps för att upprätthålla en konkurrensfördel och driva på innovation.

FAQ

Vilka är de viktigaste funktionerna i Azure DevOps?

Azure DevOps erbjuder en rad lösningar som förbättrar teamets produktivitet och projektresultat. Nyckelfunktioner inkluderar Azure Boards för projekthantering, Azure Repos för versionskontroll, Azure Pipelines för CI/CD-automation, Azure Test Plans för testning och Azure Artifacts för pakethantering. Dessa verktyg möjliggör sömlöst samarbete, automatiserade arbetsflöden och anpassningsbara instrumentpaneler, vilket hjälper team att arbeta mer sammanhållet och effektivt.

Hur lång tid tar det att förbereda sig för AZ-400-provet?

Förberedelsetiden varierar beroende på individuell erfarenhet och förtrogenhet med examensämnena. Vanligtvis kan kandidater tillbringa flera veckor till några månader med att studera inför provet, med konsekventa dagliga eller veckovisa studiepass.

Hur kan Azure DevOps-certifiering hjälpa till med karriäravancemang?

Azure DevOps-certifiering är erkänd i branschen och förbättrar karriärmöjligheterna genom att validera färdigheter i DevOps-praxis, särskilt i Azure-miljöer. Det gynnar roller som dataingenjör, finansanalytiker och junior dataanalytiker, och lyfter fram expertis inom SQL, dataanalys och affärsanalys. Certifieringen kompletterar färdigheter i Python, Excel, Tableau och Power BI, vilket gör kandidater attraktiva på konkurrensutsatta marknader. Det hjälper också till med portföljstyrning och datafokuserade projekt.

Vilka är de bästa verktygen för att träna Azure DevOps-färdigheter?

De bästa verktygen för att träna Azure DevOps-färdigheter inkluderar Azure Boards, Azure Repos, Azure Pipelines, Azure Test Plans och Azure Artifacts. Praktisk erfarenhet av dessa verktyg, tillsammans med IaC-verktyg som Azure Resource Manager och Terraform, är fördelaktigt.

Finns det några uppdateringar planerade för AZ-400-provet?

Microsoft uppdaterar regelbundet sina certifieringsprov för att säkerställa relevans för den senaste tekniken och praxis. Kandidater bör kontrollera den officiella Microsoft Credentials-webbplatsen för den senaste informationen om AZ-400-examensuppdateringarna.

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}