Master Information Privacy Management och klara CIPP/E & CIPM Examen med lätthet

 • Dataintegritet
 • CIPP/E & CIPM
 • Certifiering
 • Published by: André Hammer on jan 31, 2023

Datasekretess är ett hett ämne i dagens digitala tidsålder. Med den snabba teknikutvecklingen och den ökande mängden personlig information som delas online är det viktigare än någonsin att skydda data. Kostnaden för ett dataintrång för små till medelstora företag (SMB) är i genomsnitt 108 000 USD, medan större företag vanligtvis förlorar cirka 3,84 miljoner USD per intrång.

Datasekretess är en viktig fråga för organisationer av alla storlekar och branscher. Företag lagrar en betydande mängd personuppgifter, vilket gör det avgörande att ha robusta rutiner för datasekretesshantering på plats för att skydda mot hacking, försök och andra cyberhot. Detta inkluderar lösningar för datastyrning, datasäkerhet och efterlevnad av olika dataskyddslagar och förordningar såsom GDPR & CCPA. Att implementera robusta rutiner för datasekretesshantering hjälper inte bara till att skydda känslig information utan hjälper också organisationer att följa juridiska krav.

Möjligheten och karriärmöjligheterna inom datasekretess

Den växande betydelsen av datasekretess i dagens digitala tidsålder har resulterat i en ökad efterfrågan på experter inom området. Datasekretessanalytiker, informationssäkerhetsanalytiker, datastyrningsansvariga och efterlevnadsspecialister är exempel på sådana positioner. Organisationer inom en mängd olika branscher, inklusive hälso- och sjukvård, finans och teknik, letar efter personer som kan hjälpa dem att navigera i det komplexa landskapet av lagar och regler för datasekretess.

Bureau of Labor Statistics projicerar en ökning på 28 % i jobbtillväxt för informationsskydds- och säkerhetsanalytiker mellan 2020 - 2030, vilket är snabbare än genomsnittet för alla yrken. Dessutom, i takt med att antalet lagar och förordningar för datasekretess ökar, kommer även efterfrågan på dataskyddspersonal att växa.

Why certification in Information Privacy Management

Professionals looking to enhance their careers in the field of data privacy can benefit from obtaining a certification in Information Privacy Management. An IBM study of 17 industries revealed that the average time it takes to detect a data breach is 197 days. This prolonged period of nondetection gives hackers ample time to exploit the stolen data and sell it on the dark web while the companies affected remain unaware of the breach. Some of the reasons to obtain an Information Privacy Management certification include:

Varför certifiering i Information Privacy Management

Proffs som vill förbättra sina karriärer inom datasekretess kan dra nytta av att få en certifiering i Information Privacy Management. En IBM-studie av 17 branscher visade att den genomsnittliga tiden det tar att upptäcka ett dataintrång är 197 dagar. Denna långa period av icke-upptäckt ger hackare gott om tid att utnyttja den stulna informationen och sälja den på den mörka webben medan de berörda företagen förblir omedvetna om intrånget. Några av anledningarna till att erhålla en certifiering för Information Privacy Management inkluderar:

 1. Demonstrera expertis: En certifiering i Information Privacy Management visar företag att en individ har de färdigheter som krävs för att effektivt hantera känslig information.
 2. Karriäravancemang: En certifiering i Information Privacy Management kan hjälpa individer att avancera i sina karriärer genom att öppna upp för nya jobbmöjligheter och öka deras intjäningspotential.
 3. Hålla sig uppdaterad: Datasekretessområdet utvecklas ständigt, och certifiering i Information Privacy Management kan hjälpa individer att hålla sig uppdaterade om de senaste lagarna, förordningarna och bästa praxis.
 4. Nätverk: Många certifieringsprogram erbjuder nätverksmöjligheter med andra yrkesverksamma inom området, vilket kan leda till nya jobbmöjligheter, samarbeten och andra professionella kontakter.
 5. Efterlevnad: För att visa efterlevnad av lagar och förordningar kräver många organisationer att anställda har specifika certifieringar

Sammantaget kan att erhålla en certifiering i Information Privacy Management hjälpa individer att få den kunskap som krävs för att utmärka sig inom datasekretessområdet samtidigt som det öppnar upp nya möjligheter för karriäravancemang.

Sammantaget kan att erhålla en certifiering i Information Privacy Management hjälpa individer att få den kunskap som krävs för att utmärka sig inom datasekretessområdet samtidigt som det öppnar upp nya möjligheter för karriäravancemang.

Enter Readynez CIPP/E & CIPM Certification Program

Readynez’s 4 days training program in CIPP/E & CIPM Certification is crucial for organizations because it ensures they have the necessary knowledge and skills to comply with European data privacy laws and regulations, secure sensitive data, and reduce the risk of data breaches, ultimately protecting the organization's reputation and financials.

The Readynez training course program for CIPP/E and CIPM helps in the following ways.

Gå in i Readynez CIPP/E & CIPM Certification Program

Readynezs fyra dagar långa utbildningsprogram i CIPP/E & CIPM-certifiering är avgörande för organisationer eftersom det säkerställer att de har nödvändiga kunskaper och färdigheter för att följa europeiska lagar och förordningar för dataskydd, säkra känsliga data och minska risken för dataintrång, vilket i slutändan skyddar organisationens rykte och ekonomi.

Readynez utbildningsprogram för CIPP/E och CIPM hjälper till på följande sätt.

 • Det ger djupgående kunskaper om europeiska lagar och regler för datasekretess: Programmet täcker den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och ePrivacy-direktivet, som är avgörande för organisationer som är verksamma i EU.
 • Hjälper till att förbereda för certifieringsprov: Programmet är utformat för att förbereda individer för CIPP/E- och CIPM-certifieringsproven och öka chanserna att klara första försöket.
 • Leds av erfarna och certifierade instruktörer: Programmet leds av erfarna och certifierade instruktörer som kan ge vägledning och stöd under hela kursen.
 • Tillhandahåller ett omfattande kurspaket: Programmet inkluderar allt kursmaterial, provkuponger och en certifieringsgaranti, vilket ger maximal inlärning och bekvämlighet.
 • Möter den växande efterfrågan på datasekretesspersonal: Med den ökande betydelsen av datasekretess och behovet för organisationer att följa dataskyddslagar, finns det en växande efterfrågan på proffs med expertis inom europeiska dataskyddslagar.

Readynez 4-dagars utbildningsprogram är en värdefull resurs för yrkesverksamma som vill stärka sina karriärer inom datasekretess, särskilt i Europeiska unionen. Det ger de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara certifieringsproven och visar expertis i europeiska lagar och förordningar för datasekretess.

Nyckeln till att avancera din karriär som Privacy Manager eller Privacy Professional

Om du vill avancera din karriär inom integritetsområdet är det ett avgörande steg att få certifieringar och klara prov. Våra expertinstruktörer är här för att förbereda dig för följande prov och certifieringar, som ingår i ditt kurspaket och täcks av vår certifieringsgaranti.

 • Den första certifieringen vi förbereder dig för är IAPP Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E). Denna certifiering är den mest erkända och respekterade integritetscertifieringen i världen och är ett måste för alla som vill göra karriär inom integritetsområdet.
 • Nästa certifiering vi förbereder dig för är IAPP Certified Information Privacy Manager (CIPM). Denna certifiering är designad för dem som hanterar team och projekt relaterade till datasekretess och är ett utmärkt sätt att visa din kunskap och expertis för potentiella arbetsgivare.

Båda dessa certifieringar är högt respekterade inom integritetsområdet och kan ge dig en betydande konkurrensfördel på arbetsmarknaden.

Förutsättningar:

Den här kursen är idealisk för dig med befintlig kunskap om integritetslagar, förordningar, standarder och ramverk. Du kommer också att dra nytta av erfarenhet av operativa eller ledande roller, som inkluderar dataskyddsansvar. Om du uppfyller dessa förkunskaper kommer du att vara väl förberedd att ta dig an materialet som behandlas i denna kurs och klara proven.

____________________________________________________________________________________

Slutsats

Sammanfattningsvis, om du funderar på att ta steget in på integritetsområdet, är att erhålla certifieringar och klara prov ett avgörande steg. Våra expertinstruktörer är här för att förbereda dig för IAPP Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) och IAPP Certified Information Privacy Manager (CIPM), och vår kurs är speciellt utformad för dem med befintlig kunskap om integritetslagar, förordningar, standarder , och ramar, och erfarenhet av operativa eller ledningsroller som inkluderar datasekretessansvar.

Ta det första steget mot en framgångsrik karriär inom Information Security Management med vår omfattande förberedande kurs. Kontakta oss för att börja din resa idag.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}