Leverantörsspecifika certifieringar vs leverantörsneutrala certifieringar - Vilken är rätt för din karriärtillväxt

 • Career Growth
 • Neutral Certifications
 • Specific Certifications
 • Published by: André Hammer on okt 13, 2023
Blog Alt SE

I dagens snabba värld, där innovation och hot är konstanta, står IT-proffs inför den ständiga utmaningen att förbli relevant och konkurrenskraftig. Området informationsteknologi är otroligt expansivt, och på grund av det omfattande utbudet av certifieringar som finns och IT-branschens ständigt föränderliga karaktär kan det vara stressigt och skrämmande att navigera genom certifieringslandskapet. IT-certifieringar är inte bara referenser utan fungerar som ett sätt att validera dina färdigheter, främja din professionella tillväxt och öka din inkomstpotential.

Leverantörsspecifika IT-certifieringar är vanligtvis riktmärken genom vilka proffs visar sin skicklighet och förmåga att effektivt hantera och förnya sig inom specifika tekniska ekosystem. Men som alla professionella utvecklingsvägar har leverantörsspecifika IT-certifieringar sina egna fördelar och nackdelar.

I den här artikeln kommer vi att diskutera alla fördelar och nackdelar med att välja leverantörsspecifika certifieringar när det gäller karriärmål, jobbkrav, branschtrender och mer.


Vad är leverantörsspecifika certifieringar

Leverantörsspecifika certifieringar är specialiserade certifieringar som tilldelas av teknikföretag som Microsoft, Cisco, etc till personer som visar expertis och skicklighet i att använda dessa produkter, tjänster och teknologier. Dessa certifieringar är utformade för att validera en persons kunskaper och färdigheter i en viss leverantörs teknologistack, mjukvaruapplikationer, hårdvaruenheter eller molntjänster.

Leverantörsspecifika certifieringsprogram täcker ett brett utbud av IT-domäner, inklusive nätverksadministration, cloud computing, cybersäkerhet, databashantering, mjukvaruutveckling, etc, och strukturerar sina certifieringsprogram i en hierarki med ingångsnivå, mellanliggande och avancerade certifieringar. För att få dessa certifieringar måste man klara ett eller flera prov.

Dessa certifieringar är vanligtvis allmänt erkända och respekterade inom IT-branschen. Oftare än inte föredrar arbetsgivare ofta kandidater som innehar dessa certifieringar, eftersom de indikerar praktiska färdigheter och kunskaper som arbetsgivarna letar efter. Dessa certifieringar kan till stor del gynna IT-proffs genom att öppna upp karriärmöjligheter, förbättra möjligheterna till jobb och förbättra deras förmåga att effektivt arbeta med specifika leverantörsteknologier.


Fördelar med leverantörsspecifika certifieringar

Leverantörsspecifika certifieringar är professionella certifieringar som erbjuds av specifika teknikleverantörer, som Microsoft, Cisco eller Oracle. Dessa certifieringar validerar individers kunskaper och färdigheter i att använda och hantera specifika leverantörsprodukter och teknologier. Även om vissa proffs kan hävda att leverantörsneutrala certifieringar ger mer värde, är här några fördelar med att få leverantörsspecifika certifieringar:

 • Anpassning till industristandarder:

  Leverantörscertifieringar är utformade för att överensstämma med branschstandarder och bästa praxis. Detta säkerställer att individer har en stark förståelse för en viss leverantörs teknologistack, vilket är avgörande för företag som förlitar sig på dessa tekniker.
 • Fokuserad expertis:

  Fokuserad expertis som erhållits genom leverantörsspecifika certifieringar kan leda till ökad effektivitet och produktivitet. Man kommer att vara bättre rustad att utnyttja tekniken till sin fulla potential, vilket resulterar i tids- och kostnadsbesparingar för din organisation.
 • Färdighetsvalidering:

  Att erhålla en leverantörsspecifik certifiering validerar dina färdigheter och kunskaper i att använda en specifik leverantörs produkter eller tjänster. Det fungerar som konkret bevis på din expertis, vilket gör dig mer tilltalande för arbetsgivare.
 • Jobbmöjligheter:

  Många arbetsgivare föredrar kandidater som innehar leverantörsspecifika certifieringar eftersom de visar färdigheter i specifik teknik. Certifieringar kan öppna upp jobbmöjligheter och öka dina chanser att få en position hos ett visst företag.
 • Framsteg i karriären:

  Leverantörscertifieringar kan hjälpa till att främja din karriär. De kan krävas för högre positioner eller befordran inom organisationer som är starkt beroende av en specifik leverantörs teknologi. Att inneha vissa certifieringar kan vara en förutsättning för att ta sig upp på karriärstegen.
 • Djup av kunskap:

  Leverantörscertifieringar ger ofta djupgående kunskaper och färdigheter om en specifik leverantörs teknologistack. Detta går utöver vad du kan lära dig i ett allmänt IT-certifieringsprogram som hjälper dig i det långa loppet.
 • Leverantörssupport:

  Certifieringsprogram från leverantörer kommer vanligtvis med stöd och resurser som studiematerial, övningsprov och utbildningskurser. Dessa resurser underlättar effektiva förberedelser för certifieringsprov.
 • Bransch erkännande:

  Leverantörsspecifika certifieringar är välkända i branschen. De ses ofta som en standard för att mäta expertis inom ett visst teknikområde, vilket förbättrar ditt professionella rykte och övergripande tillväxt.
 • Tillgång till leverantörsgrupper:

  Få en leverantörsspecifik certifieringger dig ofta tillgång till exklusiva gemenskaper och forum där du kan nätverka med andra certifierade proffs, dela kunskap och hålla dig uppdaterad om den senaste utvecklingen inom leverantörens teknik.

Även om leverantörsspecifika certifieringar erbjuder dessa fördelar, är det viktigt att välja certifieringar som passar dina karriärmål och den teknik du arbetar med eller planerar att arbeta med. Dessutom är det ofta fördelaktigt att komplettera leverantörsspecifika certifieringar med bredare, leverantörsneutrala certifieringar för att säkerställa en väl avrundad kompetens.


Nackdelar med leverantörsspecifika certifieringar

Även om leverantörsspecifika certifieringar erbjuder många fördelar, är det viktigt att också överväga deras potentiella nackdelar. Här är några av nackdelarna med att bedriva leverantörsspecifika certifieringar:

 • Begränsad omfattning:

  Leverantörscertifieringar fokuserar på en specifik leverantörs teknologistack, vilket kan begränsa din övergripande kunskap och expertis inom andra områden inom IT- och teknikindustrin. Denna specialisering kanske inte är önskvärd om du föredrar en bredare kompetens.
 • Försäljningslåsning:

  Att erhålla certifieringar från en specifik leverantör kan leda till ett beroende av deras produkter eller tjänster. Detta kan begränsa din förmåga att arbeta med andra leverantörer eller tekniker och kan begränsa dina möjligheter till karriärtillväxt.
 • Kosta:

  Leverantörsspecifika certifieringar kan vara dyra att uppnå. Förutom examensavgifterna kan du också behöva investera i utbildningsresurser och kurser för att förbereda dig för certifieringsproven. Detta kan vara en betydande ekonomisk börda, särskilt för individer med en stram budget.
 • Certifieringsrelevans:

  Tekniklandskapet utvecklas ständigt och leverantörsspecifika certifieringar kan bli inaktuella relativt snabbt. Det innebär att de kunskaper och färdigheter du förvärvar under certifieringsprocessen kanske inte förblir relevanta på lång sikt.
 • Säljarens partiskhet:

  Leverantörsspecifika certifieringar kan introducera en partiskhet mot en viss leverantörs produkter eller tjänster. Detta kan begränsa din förmåga att objektivt utvärdera och rekommendera de bästa lösningarna för en given situation, speciellt om du blir alltför beroende av en specifik leverantörs erbjudanden.
 • Begränsad överlåtbarhet:

  Leverantörscertifieringar är ofta knutna till specifika leverantörer eller teknikleverantörer, vilket innebär att de kanske inte erkänns eller värderas lika högt av arbetsgivare som inte använder den specifika leverantörens produkter eller tjänster. Detta kan begränsa jobbmöjligheterna, särskilt om du funderar på att arbeta med en mängd olika tekniker eller leverantörer.
 • Tid engagemang:

  Att bedriva leverantörsspecifika certifieringar kräver en betydande investering i tid och ansträngning. Certifieringsprocessen kan vara tidskrävande och ta bort från andra professionella eller personliga ansträngningar.
 • Snabbt förändrade krav:

  Leverantörsspecifika certifieringar har ofta snabbt föränderliga krav, med leverantörer som släpper uppdaterade versioner av sina certifieringar regelbundet. Detta kan leda till ett konstant behov av att hålla jämna steg med de senaste certifieringskraven och proven.

Det är viktigt att väga dessa nackdelar mot de potentiella fördelarna när man bestämmer sig för om man ska söka leverantörsspecifika certifieringar. Tänk på dina karriärmål, den specifika leverantörens teknikstack och de övergripande branschtrenderna innan du bestämmer dig.


Leverantörsspecifika kontra leverantörsneutrala certifieringar

Leverantörsspecifika certifieringar är nära knutna till specifika leverantörer eller teknikleverantörer och erbjuder en djupdykning i en viss leverantörs teknologistack. De överensstämmer med branschstandarder, validerar färdigheter och kunskaper och ger tillgång till leverantörssupport och resurser. Leverantörsspecifika certifieringar kan leda till jobbmöjligheter och karriärutveckling inom organisationer som är starkt beroende av en specifik leverantörs teknologi. De kan dock ha en begränsad omfattning, resultera i leverantörslåsning och dra på sig höga kostnader. De kräver också att du håller dig uppdaterad med snabbt föränderliga certifieringskrav.

Å andra sidan är leverantörsneutrala certifieringar inte bundna till någon specifik leverantör och fokuserar på bredare branschkunskaper och färdigheter. De täcker ett brett utbud av teknologier och koncept som är tillämpliga på flera leverantörer. Leverantörsneutrala certifieringar ger ett mer balanserat och opartiskt perspektiv, vilket gör att proffs kan arbeta med olika tekniker och ge objektiva rekommendationer. Även om de kanske inte ger samma djup av kunskap som leverantörsspecifika certifieringar, kan de erbjuda mångsidighet och överförbarhet mellan olika jobbroller och organisationer.

Valet mellan leverantörsspecifika och leverantörsneutrala certifieringar beror på individuella karriärmål, önskad specialiseringsnivå och branschens och arbetsmarknadens specifika krav. Det är fördelaktigt att bedöma för- och nackdelarna med varje typ av certifiering och överväga de långsiktiga konsekvenserna för att fatta ett välgrundat beslut.


Slutsats

Sammanfattningsvis har båda leverantörsspecifika certifieringarna sina egna fördelaroch överväganden. Leverantörsspecifika certifieringar ger djup kunskap och kompetensvalidering i en specifik leverantörs teknikstack, i linje med industristandarder och ger karriärmöjligheter inom organisationer som är beroende av den leverantörens teknologi. Å andra sidan ger leverantörsneutrala certifieringar en bredare kompetensuppsättning, mångsidighet och objektivitet i att arbeta med olika tekniker och leverantörer.

Även om leverantörsspecifika certifieringar kan komma med begränsad omfattning, leverantörslåsning och högre kostnader, erbjuder leverantörsneutrala certifieringar ett mer balanserat perspektiv och överförbarhet mellan olika jobbroller och organisationer.
I slutändan beror valet mellan dessa certifieringar på individuella karriärmål, önskad specialisering och branschens och arbetsmarknadens specifika krav. Det är viktigt för yrkesverksamma att noggrant utvärdera sina behov och överväga de långsiktiga konsekvenserna av deras val av certifiering. En kombination av både leverantörsspecifika och leverantörsneutrala certifieringar kan erbjuda en omfattande kompetensuppsättning som tillgodoser både specialiserad kunskap och bredare branschexpertis. Nyckeln är att hitta en balans och kontinuerligt uppdatera kompetensen för att trivas i dagens snabbt utvecklande tekniklandskap.

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}