Hur man gör karriär som Secure Code Reviewer: Färdigheter som krävs, utmaningar och belöningar, certifieringar och mer

 • Code Reviewer
 • Certifieringar
 • IT Career
 • Published by: André Hammer on jul 31, 2023

I den snabba och ständigt föränderliga teknikvärlden, är oro för företag och organisationer att säkerställa säkerheten för deras mjukvaruapplikationer. Cyberhot och dataintrång har blivit allt vanligare, vilket betonar behovet av säkerhetsåtgärder inom mjukvaruutveckling. Som ett resultat har efterfrågan på skickliga yrkesmän inom området säker kodgranskning sett en betydande ökning.

En säker kodgranskare spelar en viktig roll för att identifiera och åtgärda potentiella sårbarheter och svagheter i programvarukod. De är gatekeepers som granskar och analyserar kodbaser för att säkerställa att säkerhetspraxis följs, vilket minskar potentiella risker som kan äventyra känslig data eller utsätta system för skadliga attacker.

Med den här artikeln kommer vi att utforska den spännande och givande karriärvägen för en säker kodgranskare. Oavsett om du är en blivande mjukvaruingenjör som vill specialisera dig på cybersäkerhet eller en erfaren yrkesman som vill gå över till denna nischdomän, kommer den här guiden att ge dig ovärderliga insikter och steg-för-steg-vägledning om hur du ger dig ut på en framgångsrik resa som en säker kodgranskare.

Från de grundläggande kunskaper och tekniska färdigheter som krävs för att utmärka sig i denna roll, till de olika branscherkända certifieringarna som kan öka din trovärdighet, kommer vi att utforska de väsentliga elementen som krävs för att trivas i världen av säker kodgranskning. Dessutom kommer vi att lyfta fram de utmaningar och belöningar som är förknippade med detta yrke, och erbjuder en omfattande förståelse för de olika möjligheter som väntar dem med en passion för att skydda digitala landskap.

Låt oss dyka in och upptäcka hur du kan skapa en givande och effektfull karriär som en säker kodgranskare, vilket gör en betydande skillnad när det gäller att säkra mjukvaruapplikationer mot den digitala tidsålderns obevekliga hot.


Tekniska färdigheter som krävs för att bli Secure Code Reviewer

Att bli en framgångsrik Secure Code Reviewer kräver en stark grund i både mjukvaruutveckling och cybersäkerhet. Granskare måste ha en kombination av tekniska färdigheter som gör det möjligt för dem att grundligt bedöma kod för potentiella sårbarheter och säkerhetsbrister. Här är några viktiga tekniska färdigheter som krävs för att utmärka sig i denna roll:

 • Programmeringsspråk:

  En säker kodgranskare bör vara skicklig i olika programmeringsspråk som ofta används i mjukvaruutveckling, såsom Java, C/C++, Python, JavaScript, PHP, Ruby eller andra. Att förstå flera språk är viktigt eftersom applikationer kan skrivas på olika språk.
 • Webbapplikationstekniker:

  Fördjupad kunskap om webbapplikationsteknologier, inklusive HTML, CSS, JavaScript-ramverk (t.ex. Angular, React, Vue.js) och backend-teknologier (t.ex. Node.js, Django, Ruby on Rails), är avgörande för granskning av webbaserade applikationer och API:er.
 • Säker kodningsmetoder:

  Att förstå säker kodningsmetoder är grundläggande. Granskare bör vara väl bevandrade i kodningsriktlinjer och bästa praxis, såsom indatavalidering, utdatakodning, korrekt felhantering och säkra autentiserings- och auktoriseringsmekanismer.
 • Applikationssäkerhetskoncept:

  Kunskap om applikationssäkerhetskoncept är avgörande. Detta inkluderar förståelse av vanliga sårbarheter som SQL-injektion, cross-site scripting (XSS), cross-site request forgery (CSRF) och andra.
 • Grundläggande om operativsystem och nätverk:

  En grundläggande förståelse för operativsystem (Windows, Linux, etc.) och grundläggande nätverk hjälper dig att förstå potentiella säkerhetsrisker relaterade till distributionsmiljön.
 • Säkerhetstesttekniker:

  Att förstå olika tekniker för säkerhetstestning, inklusive manuell kodgranskning, dynamiska applikationssäkerhetstest (DAST) och penetrationstestning, är värdefullt för en omfattande bedömning.

Det är viktigt att notera att cybersäkerhetslandskapet ständigt utvecklas, och säker kodgranskare måste hålla sig uppdaterade med de senaste säkerhetstrenderna, attackvektorerna och kodningsmetoderna för att effektivt hantera nya hot. Att ha ett starkt analytiskt tänkesätt och en nyfikenhet att utforska potentiella säkerhetsbrister är värdefulla egenskaper för alla som strävar efter att bli en framgångsrik Secure Code Reviewer.


Utmaningar och belöningar som granskare av säker kod

Att vara en Secure Code Reviewer kommer med sin egen uppsättning utmaningar och belöningar. Låt oss utforska båda aspekterna:

Utmaningar

 • Kodbasernas komplexitet:

  Kodbaser kan vara stora och invecklade, vilket gör det utmanande att noggrant granska alla aspekter av säkerhetsbrister. Att förstå kodens logik och interaktioner kan vara tidskrävande och kräver noggrann uppmärksamhet på detaljer.
 • Nya hot:

  Cybersäkerhetshot utvecklas ständigt och nya attackvektorer dyker upp regelbundet. Som säkerhetskodgranskare är det avgörande att hålla sig uppdaterad om de senaste säkerhetsbristerna och attackteknikerna för att säkerställa praktisk kodbedömning.
 • Balansera säkerhet och användbarhet:

  Att hitta en balans mellan säkerhet och användarupplevelse kan vara svårt. Att implementera stränga säkerhetsåtgärder kan påverka applikationens användbarhet, vilket kräver noggrant beslutsfattande under granskningsprocessen.
 • Tidsbegränsningar:

  Kodgranskningar utförs ofta inom projektets tidslinjer, vilket gör det utmanande att ägna gott om tid för att noggrant utvärdera hela kodbasen för potentiella säkerhetsbrister.
  Tvärvetenskaplig kunskap: Secure Code Reviewers måste överbrygga klyftan mellan mjukvaruutveckling och cybersäkerhet, vilket kräver en omfattande förståelse för båda domänerna.

Belöningar

 • Förbättra mjukvarusäkerheten:

  Som säkerhetskodgranskare spelar du en avgörande roll för att stärka applikationernas säkerhetsställning. Att identifiera och åtgärda sårbarheter före implementering hjälper till att förhindra potentiella dataintrång och cyberattacker.
 • Bidrag till cybersäkerhet:

  Genom att säkerställa mjukvarukodens integritet bidrar du aktivt till det bredare cybersäkerhetslandskapet, skyddar känslig data och skyddar användare från skada.
 • Intellektuell utmaning:

  Rollen som en säker kodgranskare är intellektuellt stimulerande. Att analysera komplex kod och upptäcka potentiella säkerhetsbrister kan vara intellektuellt givande, särskilt när man identifierar kreativa lösningar för att åtgärda sårbarheter.
 • Hög efterfrågan och karriärtillväxt:

  Med det ökande fokuset på cybersäkerhet är skickliga säkerhetskodgranskare efterfrågade. Denna efterfrågan kan leda till attraktiva karriärmöjligheter och potential för karriärtillväxt och avancemang.
 • Erkänd expertis:

  När du får erfarenhet och expertis inom säker kodgranskning, blir dina färdigheter högt värderade och erkända inom cybersäkerhets- och mjukvaruutvecklingsgemenskaperna.
 • Positiv effekt:

  Att veta att ditt arbete direkt bidrar till att göra applikationer och system säkrare kan vara djupt tillfredsställande, vilket ger en känsla av prestation och syfte i din karriär.

Utmaningarna och belöningarna med att vara en Secure Code Reviewer går hand i hand. Att övervinna utmaningarna och förbli dedikerad till din roll kan leda till en tillfredsställande och effektfull karriär där du spelar en avgörande roll för att förbättra mjukvarusäkerheten och skydda mot cyberhot.


Certifieringar för att bli en säker kodgranskare

Att erhålla relevanta certifieringar kan avsevärt förbättra din trovärdighet och expertis som en säkerhetskodgranskare. Certifieringar visar ditt engagemang för att bemästra säker kodningsmetoder och förstå olika säkerhetsbrister. Här är några värdefulla certifieringar som kan hjälpa dig att etablera dig som en skicklig säkerhetskodgranskare: Att erhålla relevanta certifieringar kan avsevärt förbättra din trovärdighet och expertis som en säkerhetskodgranskare. Certifieringar visar ditt engagemang för att bemästra säker kodningsmetoder och förstå säkerhetssårbarheter. Här är några värdefulla certifieringar som kan hjälpa dig att etablera dig som en skicklig säkerhetskodgranskare:

 • Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP):

  Erbjuds av (ISC)², denna certifiering validerar dina kunskaper om säker programvaruutveckling, inklusive säker kodgranskning. Den täcker olika aspekter av mjukvaruutvecklingens livscykel och betonar säkerhet genomgående.
 • Certifierad etisk hackare (CEH):

  Denna certifiering tillhandahålls av EC-rådet och fokuserar främst på etisk hackning och penetrationstestning. Även om det inte enbart är inriktat på kodgranskning, kan det vara fördelaktigt för dem som vill bredda sin cybersäkerhetskompetens.
 • Certifierad Application Security Engineer (CASE):

  Tillhandahålls av International Council of E-Commerce Consultants (EC-Council), denna certifiering fokuserar på applikationssäkerhet och inkluderar en modul om säker kodning och säker kodgranskning.
 • Offensive Security Certified Professional (OSCP):

  Tillhandahålls av Offensive Security, denna certifiering är främst inriktad på penetrationstestning. Även om det inte är direkt relaterat till kodgranskning, kan det vara värdefullt för dem som vill ha en heltäckande förståelse för cybersäkerhet.

Det är viktigt att undersöka varje certifiering för att avgöra vilken som passar bäst med dina karriärmål och de specifika tekniker och verktyg du vill specialisera dig på. Tänk dessutom på att vissa certifieringar kan kräva förutsättningar, såsom tidigare arbetslivserfarenhet eller godkänd examen. Även om certifieringar kan vara fördelaktiga, kan praktisk erfarenhet och en stark portfölj av kodgranskningsprojekt också få dig att sticka ut som en Secure Code Reviewer. Att delta i projekt med öppen källkod, bug-bounty-program eller bidra till cybersäkerhetsgemenskaper kan hjälpa dig att få praktisk erfarenhet och visa upp dina färdigheter för potentiella arbetsgivare.


Hur man får jobb som Secure Code Reviewer

Att säkra ett jobb som Secure Code Reviewer kräver en kombination av tekniska färdigheter, branschkunskap och effektiva strategier för jobbsökning. Här är några tips som hjälper dig att öka dina chanser att få ett jobb som Secure Code Reviewer:

 • Få relevanta tekniska färdigheter:

  Utveckla en stark grund i programmeringsspråk som vanligtvis används inom mjukvaruutveckling och webbapplikationsteknik. Fokusera dessutom på att lära dig säker kodningsmetoder och säkerhetskoncept relaterade till applikationsutveckling.
 • Förstå säkerhetsverktyg och ramverk:

  Bekanta dig med kodanalysverktyg, säkerhetsramverk (t.ex. OWASP Top Ten) och branschstandardiserade säkerhetsmetoder för att visa din kunskap om verktygen som används i processer för säker kodgranskning.
 • Bygg en portfölj:

  Skapa en portfölj som visar upp din expertis inom säker kodgranskning. Inkludera exempel på kodgranskning som du har genomfört, tillsammans med eventuella buggfixar eller säkerhetsförbättringar som du implementerat.
 • Delta i Open-Source-projekt:

  Bidra till open-source-projekt och samarbeta med andra utvecklare om säkerhetsrelaterade initiativ. Detta gör att du kan få praktisk erfarenhet och skapa värdefulla kontakter inom cybersäkerhetsgemenskapen.
 • Skaffa relevanta certifieringar:

  Att tjäna certifieringar som CSSLP, CASE eller andra välrenommerade säkerhetscertifieringar kan avsevärt förbättra ditt CV och visa ditt engagemang för cybersäkerhet och säker kodning.
 • Nätverk och delta i branschevenemang:

  Engagera dig med proffs inom cybersäkerhetsområdet genom att delta i industrikonferenser, webbseminarier och lokala möten. Nätverk kan öppna dörrar till potentiella jobbmöjligheter och ge värdefulla insikter om arbetsmarknaden.
 • Visa mjuka färdigheter:

  Förutom tekniska färdigheter värdesätter arbetsgivare kandidater med stark kommunikation, lagarbete och kritiskt tänkande. Lyft fram dessa mjuka färdigheter under intervjuer och i din interaktion med potentiella arbetsgivare.
 • Håll dig informerad och ständigt lär dig:

  Cybersäkerhetslandskapet förändras ständigt. Håll dig uppdaterad med de senaste säkerhetstrenderna, sårbarheterna och branschens framsteg. Visa ditt engagemang för kontinuerligt lärande under intervjuer.

Slutsats

Att göra karriär som Secure Code Reviewer erbjuder en lovande och tillfredsställande väg för individer som brinner för att skydda digitala tillgångar och bidra till cybersäkerhetens ständigt växande område. Genom att finslipa dina tekniska färdigheter, erhålla relevanta certifieringar, bygga en stark portfölj och aktivt nätverka inom cybersäkerhetsgemenskapen, kan du positionera dig själv som en eftertraktad kandidat inom detta dynamiska och viktiga område.

Kom ihåg att kontinuerligt lärande och att hålla sig uppdaterad med de senaste säkerhetstrenderna är avgörande för att ligga i framkant i cybersäkerhetslandskapet. Omfamna utmaningarna och belöningarna som kommer med att vara en Secure Code Reviewer, eftersom du spelar en avgörande roll i att stärka mjukvaruapplikationer mot den digitala tidsålderns obevekliga hot. Din expertis kan göra en betydande skillnad när det gäller att säkerställa säkerheten och integriteten hos mjukvarusystem, vilket gynnar företag, organisationer och slutanvändare över hela världen. Så ta steget och ge dig ut på denna spännande resa för att bli en pålitlig väktare av säker kod och en värdefull tillgång i kampen mot cyberhot. Möjligheterna är oändliga och effekten är omätbar.

Om rollen som en säker kodgranskare intresserar dig är Readynez Unlimited den perfekta passformen för dig. Readynez Unlimited är en praktisk lösning för individer med en begränsad budget som söker instruktörsledd utbildning för att utmärka sig i säkerhetscertifieringsprov. Få tillgång till många certifieringskurser till ett lägre pris än för en enskild kurs. Det är din biljett till obegränsat inträde till ett omfattande utbud av säkerhetskurser, som omfattar CISSP, CISM, CEH, ISO, IAPP och många fler, allt till ett anmärkningsvärt överkomligt pris. Readynez Unlimited är stolt över att leverera exklusiv liveinstruktörsledd utbildning, och undviker användningen av generiska, förinspelade videor. Detta säkerställer en dynamisk och interaktiv inlärningsupplevelse, vilket gör att eleverna kan engagera sig personligen med över 50 erfarna instruktörer och dra nytta av deras expertis och stöd på en en-mot-en-basis.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}