Hur man gör en karriär som nätverkspenetrationstestare Löner, möjligheter över branscher, kurser och mer

 • Manager Role
 • Certification
 • Ultimate Guide
 • Published by: André Hammer on jul 21, 2023
En grupp människor som diskuterar spännande IT-ämnen

I dagens hyperuppkopplade värld, där tekniken är allestädes närvarande och dataintrång har blivit alltför vanliga, har behovet av cybersäkerhetsexperter nått oöverträffade höjder. När organisationer strävar efter att skydda sina nätverk från skadliga intrång och sårbarheter, har rollen som en nätverkspenetrationstestare framstått som en kritisk försvarslinje.

Network Penetration Testers, även känd som etiska hackare eller white hat hackers, är cybersäkerhetsproffs som är specialiserade på att identifiera och utnyttja sårbarheter inom datorsystem och nätverk. Dessa skickliga individer söker aktivt efter svagheter i säkerhetsåtgärder och simulerar cyberattacker i verkligheten för att hjälpa organisationer att stärka sina försvar.

För dem med en omättlig nyfikenhet, en passion för problemlösning och en önskan att ligga i framkanten av den pågående kampen mot cyberhot, är en karriär som Network Penetration Tester en spännande möjlighet. Men var börjar man? Hur ger man sig ut på den här resan för att bli en cyber-sleuth, beväpnad med verktygen för att överlista även de mest beslutsamma cyberkriminella?

Den här artikeln fungerar som en omfattande guide för blivande nätverkspenetrationstestare, och ger insikter om färdigheter, utbildning, certifieringar och praktisk erfarenhet som krävs för att trivas inom detta dynamiska område. Oavsett om du är en blivande cybersäkerhetsproffs som söker en karriärövergång eller en teknikentusiast som vill utforska nya horisonter, kommer den här guiden att utrusta dig med den kunskap och de resurser som behövs för att ge dig in på en framgångsrik väg som nätverkspenetrationstestare.

När den digitala ekonomin expanderar ökar också förekomsten av digital brottslighet. Den ökande volymen av online- och mobilinteraktioner har skapat otaliga möjligheter för cyberattacker, vilket leder till dataintrång som utgör betydande risker för både individer och företag. Om den nuvarande tillväxttakten fortsätter beräknas den ekonomiska effekten av cyberattacker uppgå till cirka 10,5 biljoner dollar årligen 2025. Detta representerar en svindlande ökning med 300 procent jämfört med nivåerna som observerades 2015.


Globala löneinsikter för testare av nätverkspenetration

Följande är en omfattande analys av löneinsikter för testare av nätverkspenetration på global skala. Genom att undersöka ersättningstrender, faktorer som påverkar inkomster och regionala variationer kan yrkesverksamma få en djupare förståelse för värdet av deras kompetens och erfarenhet.

United States:

Den genomsnittliga årslönen för en Network Penetration Tester i USA är runt $90 000 till $120 000, enligt källor som Indeed.

United Kingdom:

I Storbritannien varierar den genomsnittliga lönen för en Network Penetration Tester från £40 000 till £60 000 per år, som rapporterats av källor som Totaljobs.

Kanada:

Nätverkspenetrationstestare i Kanada kan förvänta sig en genomsnittlig årslön som sträcker sig från 75 000 CAD till 110 000 CAD, enligt data från källor som Payscale.

Australien:

I Australien varierar lönen för Network Penetration Testers vanligtvis från AUD 80 000 till AUD 130 000 per år, enligt data från källor som Indeed.


Vem är Network Penetration Career till för?

Rollen som Network Penetration Tester, även känd som en Ethical Hacker, är främst för yrkesverksamma med expertis i att utvärdera och identifiera sårbarheter inom datornätverk. De är ansvariga för att utvärdera säkerheten för nätverksinfrastruktur, system och applikationer för att identifiera svagheter som potentiellt kan utnyttjas av illvilliga aktörer.

Denna roll kräver en djup förståelse för nätverksprotokoll, säkerhetstekniker och vanliga hackningstekniker. Goda kunskaper om nätverksarkitektur, operativsystem och säkerhetsverktyg är viktigt. Dessutom är förtrogenhet med etiska hackningsmetoder, efterlevnadsstandarder och branschpraxis avgörande för framgång i denna roll.

Organisationer, inklusive företag, statliga myndigheter och säkerhetskonsultföretag, använder vanligtvis Network Penetration Testers för att säkerställa robustheten i deras nätverksinfrastruktur och skydda känslig information från obehörig åtkomst.


Ökningen i efterfrågan på testare för nätverkspenetration

Ur efterfrågesynpunkt är snabbt växande små organisationer alltmer mottagliga för ett växande antal digitala kontaktpunkter och sammankopplade ekosystem. Dessutom står små och medelstora företag och medelstora företag ofta inför en existentiell risk från skadlig programvara som ransomware, som kanske inte påverkar större företag i samma utsträckning. Som ett resultat är efterfrågan på nätverkspenetrationstestare särskilt hög i dessa organisationer. Organisationer inom olika sektorer kräver robusta cybersäkerhetsåtgärder för att skydda sina nätverk och känsliga data. Här är några branscher som erbjuder möjligheter för testare av nätverkspenetration:

1. Informationsteknik (IT) och teknikföretag

 • IT-företag och teknikföretag har ofta komplex nätverksinfrastrukturprogram och program som kräver regelbundna säkerhetsbedömningar.
 • Nätverkspenetrationstestare kan hjälpa till att identifiera sårbarheter i programvara, nätverksenheter och molninfrastruktur.

2. Bank och finans

 • Banker, finansiella institutioner och fintech-företag hanterar känslig finansiell data och är främsta mål för cyberattacker.
 • Nätverkspenetrationstestare kan hjälpa till att identifiera svagheter i nätverkssäkerhet, säkra onlinebanksystem och förhindra obehörig åtkomst till finansiell data.

3. Sjukvård

 • Sjukvårdsindustrin lagrar och bearbetar stora mängder känslig patientinformation, vilket gör den till ett lukrativt mål för cyberbrottslingar.
 • Nätverkspenetrationstestare kan bedöma säkerheten för medicinsk utrustning, elektroniska journalsystem och sjukhusnätverk för att förhindra dataintrång och säkerställa patientens integritet.

4. Regering och försvar

 • Statliga myndigheter och försvarsorganisationer har kritisk och hemligstämplad information som kräver stränga säkerhetsåtgärder.
 • Nätverkspenetrationstestare kan stödja skyddet av statliga nätverk, infrastruktur och kommunikationssystem mot cyberhot och spionage.

5. E-handel och detaljhandel

 • Online-återförsäljare och e-handelsplattformar hanterar betydande mängder kunddata, inklusive betalningsinformation.
 • Nätverkspenetrationstestare kan hjälpa till med att säkra e-handelswebbplatser, betalningsgateways och försörjningskedjesystem för att förhindra dataintrång och säkerställa kundernas förtroende.

6. Konsulttjänster och professionella tjänster

 • Säkerhetskonsultföretag och professionella tjänsteföretag tillhandahåller ofta nätverkspenetrationstesttjänster till kunder inom flera branscher.
 • Nätverkspenetrationstestare kan arbeta som konsulter och erbjuda sin expertis för att bedöma och förbättra säkerhetsställningen hos olika organisationer.

Det här är bara några exempel på branscher där testare av nätverkspenetration kan hitta möjligheter. Behovet av skickliga yrkesmän inom cybersäkerhet sträcker sig över sektorer, vilket gör det till ett dynamiskt område med stora karriärmöjligheter.


En dag i livet för en nätverkspenetrationstestare

Om du är nyfiken på den dagliga rutinen för en nätverkspenetrationsansvarig, här är en inblick i vad deras typiska dag kan innebära

1. Planering och omfattning

 • Börja dagen med att se över schemat, pågående projekt och prioritera uppgifter.
 • Samarbeta med kunder eller teammedlemmar för att förstå omfattningen av engagemang för penetrationstestning och definiera mål.

2. Informationsinsamling och spaning

 • Utför forskning och samla information om målnätverket eller systemet som ska testas.
 • Använd olika tekniker som öppen källkodsintelligens (OSINT), nätverksskanning och footprinting för att samla in relevant data.

3. Sårbarhetsbedömning

 • Använd specialiserade verktyg för att utföra sårbarhetsbedömningar och identifiera potentiella svagheter i nätverksinfrastruktur, system och applikationer.
 • Analysera resultaten för att prioritera sårbarheter baserat på deras potentiella påverkan och exploatering.

4. Penetrationstestning och exploatering

 • Utför etiska hackningsaktiviteter för att simulera verkliga attacker på målsystemen.
 • Använd en kombination av manuella och automatiserade tekniker för att utnyttja identifierade sårbarheter och få obehörig åtkomst till nätverket.

5. Dataanalys och rapportering

 • Samla in och analysera data som samlats in under penetrationstestningsprocessen.
 • Dokumentera fynd, inklusive de identifierade sårbarheterna, de åtgärder som vidtagits för att utnyttja dem och all känslig data som nås under testet.

6. Rapportförberedelse och presentation

 • Förbered detaljerade rapporter som tydligt kommunicerar resultaten, riskerna och rekommenderade åtgärdsåtgärder.
 • Presentera resultaten för kunder eller relevanta intressenter, förklara tekniska koncept på ett tydligt och kortfattat sätt.

7. Kontinuerligt lärande och kompetensutveckling

 • Håll dig uppdaterad med de senaste hackningsteknikerna, säkerhetstrenderna och branschpraxis.
 • Delta i kontinuerligt lärande genom självstudier, delta i konferenser eller delta i cybersäkerhetsgemenskaper för att förbättra färdigheter och kunskaper.

8. Samarbete och konsultation

 • Samarbeta med teammedlemmar, säkerhetsanalytiker eller andra intressenter för att dela insikter, diskutera resultat och ge vägledning om säkerhetsåtgärder.
 • Agera som konsult, ge råd till kunder om bästa säkerhetspraxis, riskreduceringsstrategier och saneringsplaner.

Det är viktigt att notera att en nätverkspenetrationstestares dag också kan innehålla andra aktiviteter, som att delta i möten, undersöka nya verktyg och metoder och engagera sig i fortlöpande professionell utveckling. Rollen kräver anpassningsförmåga, kreativitet och förmågan att tänka som en hacker med bibehållen etisk standard.


Avancera din karriär som nätverkspenetrationstestare: viktiga certifieringar och prov

På dagens mycket konkurrensutsatta arbetsmarknad måste blivande testare av nätverkspenetration utrusta sig med nödvändiga färdigheter och meriter för att sticka ut från mängden. För dematt sträva efter att utmärka sig inom detta område, att erhålla relevanta certifieringar och klara bransch-erkända prov kan vara nyckeln till att låsa upp nya karriärmöjligheter och öka professionell trovärdighet. Nedan följer några av de mest eftertraktade certifieringarna och proven som avsevärt kan öka dina möjligheter att få ett jobb som nätverkspenetrationstestare.

 1. Certified Ethical Hacker (CEH):


  CEH-certifieringen är allmänt erkänd och fokuserar på de färdigheter och kunskaper som krävs för att identifiera sårbarheter och säkra nätverkssystem. Den täcker olika metoder och tekniker för penetrationstestning, vilket gör det möjligt för proffs att bedöma och minska säkerhetsrisker effektivt.
 2. GIAC Penetration Tester (GPEN):


  GPEN-certifieringen erbjuds av programmet Global Information Assurance Certification (GIAC). Den validerar proffs kunskaper och färdigheter i att utföra penetrationstestning av nätverk och webbapplikationer, vilket ger en väl avrundad förståelse för offensiva säkerhetstekniker.
 3. Certified Information Systems Security Professional (CISSP):


  Även om den inte är specifik för penetrationstestning, är CISSP-certifieringen högt respekterad och täcker ett brett spektrum av cybersäkerhetsdomäner. Det ger en omfattande förståelse för säkerhetsprinciper och -praxis, inklusive nätverkssäkerhet och riskhantering, vilket gör det värdefullt för testare av nätverkspenetration.
 4. GIAC Global Industrial Cyber Security Professional (GICSP):


  GICSP-kursen utrustar nätverkspenetrationstestare med specialiserade penetrationstesttekniker som är relevanta för industriella nätverk. Proffs lär sig hur man bedömer säkerhetsläget för industriella kontrollsystem, identifierar sårbarheter som är specifika för dessa miljöer och simulerar verkliga attackscenarier. Denna certifiering förbättrar deras förmåga att effektivt utvärdera och skydda kritisk infrastruktur mot potentiella cyberhot.

Slutsats

Att bli en nätverkspenetrationstestare erbjuder spännande karriärmöjligheter i dagens digitala landskap. Med det ökande beroendet av teknik söker organisationer inom olika branscher aktivt skickliga yrkesmän för att säkerställa säkerheten för sina nätverk och system.

Som en testare av nätverkspenetration som söker kostnadseffektiv och allomfattande utbildning, är Unlimited Security Training den perfekta passformen för dig. Vårt exceptionella program ger inte bara värdefulla certifieringar utan håller dig också uppdaterad med de senaste säkerhetsrutinerna. Med ett paket av förstklassiga instruktörsledda kurser tillgängliga till en bråkdel av kostnaden för mindre än en kurs, har du friheten att delta i så många sessioner du vill. Beväpnad med verktygen och kunskapen från denna omfattande utbildning, kan du med säkerhet ta dig an även de mest utmanande säkerhetscertifieringsproven. Säg adjö till begränsningar och omfamna de gränslösa möjligheter som väntar dig med Unlimited Security Training, exklusivt tillgänglig på Readynez.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}