Hur man gör en karriär som molnsäkerhetsrevisor: roller och ansvar, certifieringar, inlärningsväg, lön och allt däremellan

 • Molnsäkerhet
 • IT
 • Certifieringar
 • Published by: André Hammer on jul 14, 2023
Blog Alt SE

Visste du att företag med känslig data lagrad i molnet är mer mottagliga för cyberhot? I takt med att vi blir allt mer beroende av molnbaserad teknik har behovet av yrkesverksamma som kan skydda vår digitala infrastruktur mot hot aldrig varit större. Enligt den senaste forskningen gjord av Gartnerser framtiden otroligt lovande ut för molnsäkerhetsbranschen. Deras resultat tyder på att det kommer att ske en betydande ökning av investeringarna, med en prognostiserad tillväxttakt på 11,3 %. Denna tillväxt representerar en betydande möjlighet för företag som verkar inom molnsäkerhetsområdet att utöka sina produkterbjudanden och tjänster. Dessutom indikerar dessa fynd att år 2023 förväntas de totala intäkterna från molnsäkerhetsprodukter och -tjänster överstiga häpnadsväckande 188,3 miljarder dollar. Denna anmärkningsvärda tillväxt understryker den ökande betydelsen av molnsäkerhet i vårt digitala landskap och belyser den enorma potentialen för proffs som överväger en karriär inom detta område.

Men varför en sådan explosion i efterfrågan? Svaret ligger i att företag av alla storlekar snabbt använder molnbaserade datorer. Bekvämligheten och skalbarheten som erbjuds av molnlösningar har revolutionerat hur organisationer lagrar och kommer åt sin data. Men det är inte bara efterfrågan som gör en karriär som Cloud Security Auditor lockande. Det är de generösa belöningarna som kommer med det. Genomsnittslönen för Cloud Security Auditors varierar från $90 000 till $140 000, vilket gör det till en av de högst betalda rollerna i teknikbranschen. Denna ersättningsnivå speglar jobbets kritiska karaktär och värdet på att säkra molninfrastruktur i dagens affärslandskap.

I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Cloud Security Auditors, och ge värdefulla insikter som guidar dig mot en välmående karriär inom detta växande område. Vi kommer att täcka viktiga ämnen som målgruppen för denna roll, roller och ansvar, olika möjligheter inom olika branscher, förutsättningar för inträde, rekommenderade certifieringar och prov, utmaningar att förutse och praktiska tips för att säkra ett jobb som Cloud Security Auditor.


Vem är den idealiska kandidaten för att bli en Cloud Security Auditor

Rollen som en Cloud Security Auditor är perfekt för individer som har en unik blandning av tekniskt kunnande, en förmåga att analysera saker och ett starkt engagemang för säkerhet. Idealt sett kommer kandidater för denna roll från en bakgrund inom cybersäkerhet, IT eller något relaterat. De får cloud computing-teknik, plattformar och hur allt passar ihop, vilket hjälper dem att navigera i komplexiteten med att säkra molnbaserade miljöer som ett proffs.

Den idealiska kandidaten är väl insatt i säkerhetsprinciper, branschstandarder och bästa praxis relaterade till molnsäkerhet. De har ett stort öga för detaljer och är skickliga på att bedöma risker, identifiera sårbarheter och implementera robusta säkerhetsåtgärder. En solid grund i riskhantering och efterlevnadsramverk är också mycket önskvärt.

Dessutom har den idealiska kandidaten ett proaktivt och kontinuerligt inlärningstänk. De håller sig ivrigt uppdaterade med de senaste trenderna, framväxande hoten och utvecklande teknologier i molnsäkerhetens ständigt föränderliga landskap.


Navigera i Cloud Security Maze: Roller och ansvar

Som Cloud Security Auditor är din roll avgörande för att säkerställa skyddet och integriteten för molnbaserade system, applikationer och data. Låt oss ta en närmare titt på de nyckelansvar som följer med denna spännande position.

 1. Bedöma molnsäkerhet:

  En av dina primära uppgifter är att bedöma säkerhetsställningen i molnmiljöer. Detta innebär att genomföra omfattande revisioner och riskbedömningar för att identifiera sårbarheter, felkonfigurationer och potentiella hot. Du kommer att utvärdera effektiviteten av säkerhetskontroller, åtkomsthantering, krypteringsmetoder och övergripande efterlevnad av industristandarder och föreskrifter.
 2. Utveckla säkerhetspolicyer och -standarder:

  Du kommer att bidra till utvecklingen och förbättringen av molnsäkerhetspolicyer, procedurer och riktlinjer. Detta inkluderar att skapa ramverk för säker molninstallation, definiera åtkomstkontroller, dataskyddsåtgärder, protokoll för incidentrespons och katastrofåterställningsplaner. Din expertis hjälper till att skapa en robust säkerhetsgrund för molnbaserad verksamhet.
 3. Genomföra säkerhetsrevisioner:

  Som Cloud Security Auditor kommer du att utföra regelbundna revisioner för att säkerställa att etablerade säkerhetsstandarder följs. Detta innebär att undersöka loggfiler, övervaka åtkomstkontroller, granska systemkonfigurationer och analysera nätverkstrafik. Ditt mål är att snabbt upptäcka och åtgärda eventuella säkerhetsluckor eller potentiella sårbarheter.
 4. Samarbete med intressenter:

  Effektiv kommunikation och samarbete är avgörande i denna roll. Du kommer att interagera med olika intressenter, inklusive IT-team, efterlevnadsansvariga,ledande befattningshavare och molntjänstleverantörer. Du kommer att ge vägledning om bästa metoder för säkerhet, dela granskningsresultat och rekommendationer och arbeta tillsammans för att implementera nödvändiga säkerhetsförbättringar.
 5. Håll dig uppdaterad med nya hot och teknologier:

  Molnsäkerhet är ett område i snabb utveckling, och som en Cloud Security Auditor är det viktigt att hålla dig uppdaterad med de senaste säkerhetshoten, sårbarheterna och framväxande teknologierna. Detta kräver kontinuerligt lärande, deltagande i branschkonferenser, deltagande i utbildningsprogram och aktivt engagerande med molnsäkerhetsgemenskapen.
 6. Bidra till incidentrespons:

  I händelse av en säkerhetsincident eller dataintrång kommer du att spela en avgörande roll i incidentresponsprocessen. Detta inkluderar samordning med incidentresponsteam, genomföra kriminaltekniska undersökningar och tillhandahålla expertinsikter för att mildra påverkan och förhindra framtida händelser.

Nu när vi har utforskat rollerna och ansvaret för en Cloud Security Auditor, såväl som egenskaperna hos en idealisk kandidat för det här jobbet – låt oss gå vidare till den mest avgörande delen av denna artikel – hur man bygger en framgångsrik karriär som Cloud Security Revisor. Låt oss fördjupa oss i de viktigaste stegen och strategierna som kommer att sätta dig på vägen mot att uppnå dina mål inom detta blomstrande område.

Steg 1: Stärk din utbildningsgrund

Börja med att skaffa en relevant utbildningsbakgrund. Fortsätta en examen i datavetenskap, informationsteknik, cybersäkerhet eller ett relaterat område. Detta kommer att ge dig en stark grund i datorsystem, nätverk och säkerhetsprinciper.

Steg 2: Master Cloud Computing Concepts

Bekanta dig med olika molnplattformar som Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) eller andra. Få praktisk erfarenhet av molntjänster och förstå olika implementeringsmodeller, såsom offentliga, privata och hybridmoln. Utveckla en djup förståelse för molnarkitektur och dess tillhörande säkerhetsutmaningar.

Steg 3: Fördjupa dig i Cloud Security

Fördjupa dig i molnsäkerhetsramverk, standarder och bästa praxis. Utforska allmänt erkända ramverk som Cloud Security Alliance (CSA) Cloud Controls Matrix och National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-53. Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna för molnsäkerhet, sårbarheter och ny teknik.

Steg 4: Skaffa relevanta certifieringar

certifieringar är värdefulla tillgångar som visar din expertis och ditt engagemang inom området. Överväg att söka certifieringar som Certified Cloud Security Professional (CCSP) av (ISC)², Certified Cloud Security Specialist (CCSS) av CompTIA eller Certified Cloud Security Auditor (CCSA) av ISACA. Dessa certifieringar ökar din trovärdighet och öppnar dörrar till spännande karriärmöjligheter. Vårt obegränsade paketpaket ger dig tillgång till alla certifieringar du behöver för att bli säkerhetsrevisor, till ett pris av mindre än en kurs. Dra nytta av denna möjlighet och frigör din potential inom säkerhetsrevision.

Steg 5: Skaffa praktisk erfarenhet

Sök möjligheter att arbeta med molnteknik och säkerhetskontroller. Leta efter praktikplatser, positioner på ingångsnivå eller projekt som låter dig tillämpa dina kunskaper i verkliga scenarier. Betona din erfarenhet av att bedöma och mildra molnsäkerhetsrisker på ditt CV.

Steg 6: Utveckla starka revisionsfärdigheter

Förstå grunderna för revision, riskbedömning och efterlevnadskrav. Bekanta dig med revisionsmetoder och ramverk som kontrollmålen för information och relaterad teknologi (COBIT) eller ISO 27001. Demonstrera din förmåga att bedöma säkerhetskontroller och identifiera förbättringsområden.

Steg 7: Håll dig informerad och nätverk

Molnsäkerhet är ett område som utvecklas snabbt och att hålla sig uppdaterad är avgörande. Håll dig uppdaterad om de senaste säkerhetshoten, industristandarder och ny teknik. Delta i branschkonferenser, gå med i professionella organisationer och engagera dig i molnsäkerhetsgemenskapen. Nätverk kan leda till värdefulla kontakter och karriärmöjligheter.

Steg 8: Specialisera och visa expertis

Överväg att specialisera dig på specifika molnplattformar eller branscher. Bli expert på att säkra molnmiljöer skräddarsydda för dessa plattformar eller sektorer. Bygg en portfölj av framgångsrika revisioner, projekt och säkerhetsförbättringar för att visa upp din expertis och trovärdighet som en Cloud Security Auditor.


 1. Evolving Threat Landscape:

  Molnsäkerhetshot utvecklas ständigt och nya sårbarheter dyker upp regelbundet. Att hålla sig uppdaterad med de senaste säkerhetsriskerna och förstå nya attackvektorer kräver konstant inlärninganpassningsförmåga.
 2. Molnmiljöernas komplexitet:

  Molninfrastrukturen kan vara komplex och involvera flera lager och sammankopplade system. Revisorer måste navigera i dessa intrikata miljöer och säkerställa säkerheten för olika komponenter, såsom datalagring, virtuella maskiner, behållare och serverlösa arkitekturer.
 3. Efterlevnad och regulatoriska krav:

  Molnsäkerhetsrevisorer måste ha en god förståelse för branschspecifika efterlevnadsbestämmelser och ramverk. Att säkerställa att molninstallationer uppfyller dessa krav kan vara utmanande, eftersom efterlevnadsstandarder varierar mellan branscher och regioner.
 4. Molnleverantörsberoende:

  Många organisationer förlitar sig på tredjepartsleverantörer av molntjänster. Som Cloud Security Auditor kan du stå inför utmaningen att utvärdera och validera säkerhetsåtgärderna som implementeras av dessa leverantörer. Att förstå modeller för delat ansvar och se till att lämpliga säkerhetskontroller finns på plats kan vara komplicerat.
 5. Resursbegränsningar:

  Organisationer kan ha begränsade resurser dedikerade till molnsäkerhet, vilket innebär utmaningar för revisorer. Det kan bli nödvändigt att prioritera bedömningar, allokera resurser effektivt och hitta innovativa lösningar för att åtgärda säkerhetsluckor.

Efter att ha fått insikter i detaljerna för att bli en Cloud Security Auditor, är det dags att utrusta dig själv med värdefulla tips för att navigera framgångsrikt i intervjuprocessen. Här är några viktiga tips att tänka på

 • Undersök noggrant företaget och dess molnsäkerhetspraxis.
 • Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna för molnsäkerhet och branschutvecklingen.
 • Betona relevant erfarenhet av molnsäkerhet och visa upp specifika exempel.
 • Lyft fram problemlösningsförmåga, visa din förmåga att hantera komplexa säkerhetsscenarier.
 • Kommunicera effektivt och förklara tekniska begrepp på ett icke-tekniskt sätt.
 • Visa upp samarbetsförmåga, diskutera tidigare erfarenheter av att arbeta med tvärfunktionella team.
 • Ställ genomtänkta frågor om företagets molnsäkerhetsprotokoll och framtida initiativ.
  Följ upp med ett personligt tackmejl, uttrycka tacksamhet och förstärka ditt intresse för rollen.

Att bli en Cloud Security Auditor kräver en kombination av kunskap, färdigheter och engagemang. Denna karriärväg erbjuder spännande möjligheter att bidra till att skydda känsliga data och säkerställa säkerheten i molnmiljöer. Genom att förstå roller och ansvar, skaffa relevant utbildning och certifieringar, hålla dig uppdaterad med branschtrender och finslipa dina tekniska och kommunikationsmässiga färdigheter, kan du navigera vägen till att bli en framgångsrik Cloud Security Auditor. Omfamna det ständigt föränderliga landskapet av molnsäkerhet, var proaktiv i ditt lärande och ta chansen att göra en betydande inverkan på detta snabbt växande område. Med beslutsamhet och kontinuerlig tillväxt kan du bana väg för en givande och givande karriär som Cloud Security Auditor.<


Vill du bli en Cloud Security Auditor? Börja här!

På Readynez är våra specialiserade program utformade för att hjälpa individer som du att klara certifieringsprov och uppnå dina önskade certifieringar. Undervisade av erfarna instruktörer med djup branschkunskap, går våra kurser utöver teori och erbjuder praktiska insikter i verkligheten.

Sammanfattningsvis, om du är en säkerhetsproffs som letar efter prisvärda och omfattande utbildningar som inte bara utrustar dig med värdefulla certifieringar utan också håller dig à jour med de senaste säkerhetsrutinerna, är Unlimited Security Training din idealiska lösning. Vårt unika erbjudande ger dig tillgång till ett paket av förstklassiga live-instruktörsledda kurser, allt till en bråkdel av kostnaden för bara en kurs. Med friheten att delta i så många kurser som du vill, har du verktygen och kunskapen för att självsäkert ta itu med även de mest krävande säkerhetscertifieringsproven. Ta farväl av begränsningar och ta vara på de obegränsade möjligheter som väntar dig med Unlimited Security Training endast hos Readynez.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}