Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Förbered dig för ditt Microsoft AZ-800-examen idag!

  • AZ-800 exam
  • Published by: André Hammer on feb 12, 2024
Blog Alt SE

Att uppnå en Microsoft-certifiering är en viktig milstolpe för IT-proffs som vill validera sina färdigheter och kunskaper i att hantera Windows Server-miljöer. AZ-800-provet, med fokus på att administrera Windows Server Hybrid Core Infrastructure, är ett avgörande steg för dem som vill visa upp sin expertis.

Den här guiden kommer att ge en översikt över provet och viktiga insikter som hjälper dig att förbereda dig, vilket säkerställer att du närmar dig provet med tillförsikt.

Förstå AZ-800-examen

Översikt över AZ-800-examen

Microsoft AZ-800-examen är en kritisk bedömning för IT-proffs som hanterar och implementerar Windows Server hybrid och lokal infrastruktur.

Det här certifieringsprovet är utformat för att testa en kandidats förmåga att integrera Windows Server-miljöer med Azure-tjänster, och det täcker ett brett utbud av tekniska uppgifter inklusive distribution, konfiguration och underhåll av Windows Server-arbetsbelastningar i en hybridmiljö.

Kandidater bör ha en gedigen förståelse för grundläggande Windows Server-administrationskoncept och erfarenhet av Windows Server Hybrid och Azure IaaS-tjänster. Behärskning av att använda administrativa verktyg som Windows Admin Center och PowerShell för att hantera identitets-, nätverks- och lagringslösningar är också avgörande. Dessutom förväntas kunskap om att hantera virtuella maskiner (VM), hög tillgänglighet och katastrofåterställning.

Tentamens upplägg består av olika frågetyper, såsom fallstudier, korta svar och flervalsfrågor. Den är tillgänglig på flera språk, inklusive engelska, och kandidater kan schemalägga sin examen på ett testcenter eller välja ett online-proctored-format.

För att prestera framgångsrikt i AZ-800-provet är det viktigt att vara väl insatt i de senaste Windows Server-versionerna, Azure-tjänsterna och hybridnätverkskoncept. Eftersom provet fortsätter att utvecklas är det viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste provämnena och målen för alla tentamenstagare.

Färdigheter testade i AZ-800 Exam

AZ-800-provet bedömer en mängd olika färdigheter som är nödvändiga för att administrera en hybridkärninfrastruktur för Windows Server. Kandidater testas på deras förmåga att distribuera och hantera domänkontrollanter, inklusive läsbara domänkontrollanter (RODC), konfigurera AD DS-webbplatser och hantera AD DS-replikering. Förmåga att implementera Azure-tjänster för att stödja lokala arbetsbelastningar utvärderas också.

Dessutom mäter provet förmågan att hantera filtjänster och lagringslösningar i ett hybridscenario, vilket säkerställer hög tillgänglighet och säker dataåtkomst. Färdigheter i att distribuera och hantera virtuella IaaS-datorer, inklusive Azure VM-tillägg och Azure-automation, spelar en viktig roll i bedömningen.

Undersökningen fördjupar sig också i hybridnätverk, undersöker ens kunskap om att ansluta lokala nätverk till Azure och konfigurerar Azure Monitor och Azure Policy för att upprätthålla en säker och kompatibel miljö. Användningen av Windows Admin Center och Azure Arc för serverhantering är ett annat kritiskt område.

Slutligen är kunskaper i PowerShell-skript och användningen av administrativa verktyg för automations- och konfigurationsuppgifter ett måste. Provet försöker bekräfta att kandidater effektivt kan hantera en hybridmiljö, balansera lokalt och molnansvar.

Genom att fokusera på dessa färdigheter säkerställer AZ-800-provet att certifierade proffs är utrustade för att hantera komplexiteten i modern hybridinfrastruktur, vilket gör dem till värdefulla tillgångar för sina organisationer.

AZ-800-provet säkerställer att certifierade proffs kan hantera komplexiteten i modern hybridinfrastruktur.

Förbereder för AZ-800-examen

Att förbereda sig för AZ-800-provet kräver ett strategiskt tillvägagångssätt som kombinerar förståelse av tentamens struktur, användning av högkvalitativt studiematerial och att få praktisk erfarenhet. Det är avgörande att utveckla en studieplan som täcker alla tentamens mål och möjliggör en omfattande genomgång av ämnena.

Studiematerial

Att välja rätt studiematerial är avgörande för framgång i AZ-800-provet. Microsoft tillhandahåller en rad officiella resurser, inklusive dokumentation, övningsprov och inlärningsvägar som är skräddarsydda för provets innehåll. Dessa resurser erbjuder en djupgående täckning av de färdigheter och kunskapsområden som kommer att testas.

Utöver Microsofts erbjudanden finns en mängd community-drivet innehåll tillgängligt. Forum, studiegrupper och onlineplattformar erbjuder lokaliserad support och insikter från personer som har gjort provet. Dessa kan vara ovärderliga för att förstå komplexa ämnen och få tips från personer med förstahandserfarenhet.

Det är också fördelaktigt att konsultera en mängd olika källor för att säkerställa en väl avrundad förståelse av examensämnena. Böcker, vitböcker och branschpublikationer kan ge ytterligare perspektiv och ett djupare grepp om ämnet.

Provförberedande kurser

En välstrukturerad utbildningskurs är ett ovärderligt verktyg för dem som förbereder sig för AZ-800-provet.

Kurser erbjuder vanligtvis en läroplan som anpassar clomed examensmålen, vilket ger en omfattande täckning av de nödvändiga ämnena. Oavsett om du föredrar onlineinlärning i egen takt eller den interaktiva karaktären av live-instruktörsledda sessioner, finns det ett träningsalternativ som passar din inlärningsstil.

Live-instruktörsledd AZ-800-träning, som den som tillhandahålls av Readynez, erbjuder fördelen av engagemang i realtid med erfarna instruktörer. Dessa kurser inkluderar ofta praktiska laborationer, verkliga scenarier och möjligheten att ställa frågor på plats, vilket avsevärt kan förbättra inlärningsupplevelsen.

För dem som letar efter ett mer flexibelt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt för certifiering, tillåter prenumerationsbaserade utbildningsprogram ett brett utbud av kurser till ett fast pris. Readynez's Unlimited Training-alternativ är ett exempel på ett sådant program, som ger tillgång till många Microsoft-kurser, inklusive AZ-800, för en månadsavgift på $199.

När du väljer en utbildningskurs, överväg faktorer som innehållets djup, instruktörernas erfarenhet och utbildningens format. Det är viktigt att välja en kurs som inte bara förbereder dig för provet utan också utrustar dig med praktiska färdigheter som kan tillämpas i din yrkesroll.

En välstrukturerad utbildningskurs ligger nära examensmålen och ger en omfattande täckning av de nödvändiga ämnena.

Praktisk förberedelse

Utöver teoretisk kunskap är praktiska förberedelser avgörande för AZ-800-provet. Att engagera sig med Azure-tjänster direkt genom praktiska labb och verkliga scenarier hjälper till att stärka förståelsen och bygga upp de färdigheter som krävs för att administrera hybridinfrastrukturer.

Praktisk erfarenhet av Azure Services

Att få praktisk erfarenhet av Azure-tjänster är avgörande för att bemästra de praktiska aspekterna av AZ-800-provet. Azures omfattande svit av tjänster, inklusive Azure Arc, Azure Automation och Azure Monitor, är centrala för provets fokus på hybridmiljöer. Att använda Azure-portalen och öva med dessa tjänster kan ge djupare insikter i deras drift och integration med Windows Server.

Genom att arbeta med levande miljöer kan du tillämpa det du har lärt dig i en kontrollerad miljö, vilket förstärker din förmåga att konfigurera, säkra och hantera hybridinfrastrukturer. Du kommer också att bli bättre på att felsöka och optimera Windows Server-arbetsbelastningar på Azure, vilket är viktigt för provet och din professionella utveckling.

Öva med virtuella maskiner och containrar

Ett gediget grepp om virtualisering är avgörande för AZ-800-provet, och att öva med virtuella maskiner (VM) och behållare kan avsevärt förbättra din förberedelse. Genom att installera och hantera virtuella datorer i en hybridmiljö kan du uppleva driftsättning, konfiguration och hantering av Windows Server-instanser på egen hand.

Containers erbjuder ett lättviktigt och effektivt alternativ till virtuella datorer, och det är också fördelaktigt att förstå hur man implementerar och hanterar containeriserade applikationer. Utforska verktyg som Docker och Kubernetes och öva på att distribuera containeriserade applikationer till både lokala servrar och Azure.

Genom att införliva virtuella maskiner och behållare i din studierutin kommer du att utveckla de praktiska färdigheter som behövs för att utmärka sig i provet och i verkliga tillämpningar. Detta praktiska tillvägagångssätt för lärande säkerställer att du inte bara är redo för provet utan också för utmaningarna med att hantera modern IT-infrastruktur.

Förstå nyckelbegrepp

För att utmärka sig i AZ-800-provet är det absolut nödvändigt att förstå de nyckelbegrepp som ligger till grund för administrering av Windows Server Hybrid Core Infrastructure. Dessa koncept omfattar en rad ämnen från integrering av identitetstjänster till hybridnätverk och säkerhet.

1. Integrering av identitetstjänster

Integrering av identitetstjänster är en hörnsten i AZ-800-provet, som betonar vikten av att hantera användare och grupper över lokala och molnmiljöer. Detta inkluderar konfigurering av Azure AD Connect för synkronisering av identiteter, implementering av Single Sign-On (SSO) och förståelse av nyanserna i hybrididentitetsmodeller.

Kunskaper inom detta område säkerställer att du kan upprätthålla en sömlös användarupplevelse samtidigt som du stärker säkerhet och efterlevnad. I takt med att identitet blir allt mer central för IT-infrastrukturen är att behärska denna integration inte bara nyckeln för att klara provet utan också för att säkerställa robust identitetshantering i hybridscenarier.

2. Windows Server Workload i Azure

Migrera och hantera Windows Server-arbetsbelastningar i Azure är en kritisk färdighet som testas i AZ-800-provet. Att förstå hur man utnyttjar virtuella Azure IaaS-maskiner, konfigurerar Azure VM-tillägg och använder Azure-tjänster som Azure Backup och Azure Site Recovery är avgörande för att upprätthålla kontinuitet och hög tillgänglighet.

Kandidater bör vara bekväma med att distribuera Windows Server-operativsystem i molnmiljöer, optimera prestanda och se till att arbetsbelastningar är säkra och kompatibla. Denna kunskap hjälper inte bara till vid tentamenframgång men också utrustar proffs med förmågan att stödja deras organisationers övergång till molnet.

3. Katastrofåterställning och dataskydd

Att säkerställa motståndskraften hos Windows Server-infrastrukturer är ett nyckelfokus för AZ-800-provet. Kandidater måste visa sin förmåga att designa och implementera katastrofåterställningsstrategier med hjälp av Azure Site Recovery och andra verktyg. Detta inkluderar konfigurering av replikerings-, failover- och återställningsprocesser för att skydda data och upprätthålla affärskontinuitet.

Dataskyddet är lika viktigt och omfattar säkerhetskopieringslösningar, återställningsplaner och säker lagring av känslig information. En djup förståelse för dessa processer är avgörande för examen och för att skydda din organisations data mot oförutsedda händelser.

4. Hybridnätverk

Hybridnätverk är ett integrerat koncept inom AZ-800-examen, vilket återspeglar nödvändigheten av sömlös anslutning mellan lokala nätverk och Azure. Behärskning av att konfigurera VPN, ExpressRoute och andra nätverkstjänster är avgörande för att skapa en robust hybridnätverksarkitektur.

Provet utvärderar dina färdigheter i att säkerställa nätverksanslutning och säkerhet, hantera IP-adressering och integrera lokala nätverk med Azure. Kunskaper inom dessa områden möjliggör effektiv hantering av trafikflöden, optimering av nätverksprestanda och förbättring av säkerhetsställningar i hybridmiljöer.

5. Lagringslösningar i hybridscenarier

Lagringskonfiguration och hantering är avgörande för all hybridinfrastruktur, och AZ-800-provet testar dessa färdigheter grundligt. Kandidater måste förstå hur man implementerar och underhåller lagringslösningar som är optimerade för både lokala och Azure-miljöer.

Detta inkluderar konfigurering av filtjänster, förståelse av lagringsreplikering och utnyttjande av Azure-lagringsalternativ som Azure Blob Storage och Azure Files. Behärskning av dessa lagringslösningar säkerställer att data förblir tillgänglig, säker och i enlighet med organisationens policyer och regler.

6. Hyper-V-virtualisering på Azure

AZ-800-provet kräver kunskaper i Hyper-V, Microsofts virtualiseringsplattform, särskilt i Azure-sammanhang. Att förstå hur man skapar och hanterar virtuella Hyper-V-maskiner, konfigurerar virtuella nätverk och implementerar virtualiseringslagringslösningar är nyckelkomponenter i provet.

Kunskap om hur Hyper-V integreras med Azure-tjänster, såsom Azure Migrate for VM-bedömningar och migrering, är också avgörande. Denna färdighetsuppsättning gör det möjligt för proffs att effektivt utnyttja virtualisering i hybridscenarier, optimera resurser och säkerställa smidig drift.

7. Säkerhet för Windows Server

Säkerhet är av största vikt i alla IT-miljöer, och AZ-800-provet lägger stor vikt vid att säkra Windows Server-infrastrukturer. Kandidater måste visa sin förmåga att implementera och hantera säkerhetsfunktioner som Windows Defender, Network Policy Server (NPS) och VPN.

Det är viktigt att förstå hur man säkrar data, skyddar mot hot och följer branschstandarder och föreskrifter. Provet testar förmågan att tillämpa bästa praxis för serverhärdning, patchhantering och åtkomstkontroll, vilket säkerställer en säker och motståndskraftig Windows Server-miljö.

8. Övervakning och underhåll

AZ-800-provet utvärderar förmågan att övervaka och underhålla Windows Server-miljöer effektivt. Detta inkluderar att använda verktyg som Windows Admin Center, Azure Monitor och Azure Automation för att spåra prestanda, hantera uppdateringar och automatisera rutinuppgifter.

Kandidater bör vara väl bevandrade i att ställa in varningar, analysera loggar med Azure Log Analytics och använda PowerShell för administrativa uppgifter. Dessa kompetenser är avgörande för att hålla systemen igång optimalt och identifiera problem innan de eskalerar.

9. Domänkontrollanter och säkerhetsprinciper

Domänkontrollanter är hjärtat i Windows Server-nätverk, och AZ-800-provet testar dina kunskaper i att distribuera, hantera och säkra dem. Förstå rollerna för säkerhetsprinciper som användarkonton, grupper och datorkonton för att hantera åtkomst till nätverksresurser undersöks också.

Kandidater måste vara bekanta med konfigurationen och hanteringen av läsbara domänkontrollanter (RODCs), Active Directory Domain Services-webbplatser (AD DS) och AD DS-replikering. Dessa element är avgörande för att upprätthålla integriteten och säkerheten för domänen och säkerställa effektiv nätverksdrift.

10. Konfigurera miljöer för flera platser, flera domäner och flera skogar

AZ-800-provet utmanar kandidaterna att visa sin förmåga att konfigurera komplexa Windows Server-miljöer som inkluderar flera webbplatser, domäner och skogar. Detta kräver en djup förståelse av AD DS-arkitektur, platstopologi och replikering.

Kunskaper i att hantera förtroenderelationer, implementera inter-site-anslutning och optimera AD DS-replikeringstrafik är avgörande. Dessa färdigheter säkerställer att kandidater kan hantera ckomplexiteten i storskaliga, distribuerade miljöer och upprätthålla sömlös verksamhet över olika nätverkssegment.

11. Implementera hybrididentiteter och domänbaserade grupppolicyer

Implementering av hybrididentitet är en nyckelaspekt av AZ-800-provet, som kräver kunskap om hur man integrerar lokal Active Directory med Azure Active Directory (Azure AD) med hjälp av verktyg som Azure AD Connect. Kandidater måste också vara skickliga på att hantera domänbaserade grupppolicyer för att upprätthålla säkerhetsinställningar och hantera användarmiljöer i hybridlandskapet.

Att förstå synkroniseringen av identiteter, konfigurationen av autentiseringsmetoder och tillämpningen av policyer för villkorad åtkomst är avgörande. Denna expertis gör det möjligt för yrkesverksamma att säkerställa konsekvent identitetshantering och policytillämpning i en hybrid infrastruktur.

12. Azure Services for Hybrid Core Infrastructure

Azure Services spelar en betydande roll i hybrid kärninfrastruktur, och AZ-800-provet täcker en rad Azure-lösningar som är relevanta för Windows Server-hantering. Kandidater förväntas vara skickliga i tjänster som Azure Arc för serverhantering över miljöer, Azure Policy för styrning och Azure Automation för processautomation.

Att förstå hur dessa tjänster integreras med lokala Windows Server-roller och arbetsbelastningar är avgörande för provet och för effektiv hantering av hybridinfrastrukturer. Möjligheten att utnyttja Azure-tjänster för att utöka och förbättra lokala funktioner är en värdefull färdighet för alla IT-proffs.

13. Hantera nätverksinfrastruktur och IP-adressering

AZ-800-provet kräver en omfattande förståelse av nätverksinfrastruktur och IP-adressering inom hybridmiljöer. Detta inkluderar konfigurering och hantering av DHCP, DNS, IPAM och nätverksanslutning mellan lokala nätverk och Azure.

Kunskaper inom dessa områden säkerställer att kandidater kan upprätthålla robusta och effektiva nätverksoperationer, vilket är avgörande för att Windows Servers hybridinfrastrukturer ska fungera smidigt. Provet testar förmågan att designa, implementera och felsöka nätverkslösningar som möter organisationens behov och prestandakrav.

14. Säkerställa nätverksanslutning och säkerhet

För IT-proffs som tar AZ-800-provet är det en kritisk kompetensuppsättning att säkerställa nätverksanslutning och säkerhet i hybridmiljöer. Provet bedömer förmågan att implementera nätverkssäkerhetsfunktioner som brandväggar, nätverkssäkerhetsgrupper (NSG) och VPN-gateways.

Kandidater måste visa sin kompetens i att designa och distribuera säkra nätverkstopologier som underlättar kommunikation mellan lokala och Azure-resurser samtidigt som de skyddar mot externa och interna hot. Behärskning av dessa koncept är avgörande för skyddet och tillförlitligheten av nätverksinfrastrukturen.

15. Active Directory Domain Services (AD DS)

Active Directory Domain Services (AD DS) är en grundläggande komponent i Windows Server-administration och ett viktigt ämne inom AZ-800-examen. Kandidater måste visa sin expertis i att hantera AD DS-objekt, konfigurera tjänsteautentisering och säkra domäntjänster.

Provet utvärderar förståelsen av AD DS-distributionsstrategier, grupprinciphantering och integrationen av AD DS med Azure AD. Denna kunskap är avgörande för att upprätthålla katalogtjänster som stödjer behoven i en hybridmiljö och för att säkerställa säker åtkomst till nätverksresurser.

Tips för framgång i AZ-800-examen

Att närma sig AZ-800-provet med en genomtänkt strategi kan avsevärt öka sannolikheten för framgång. Här är några effektiva träningsstrategier och praktiska råd som hjälper dig att förbereda dig.

Effektiva träningsstrategier

Effektiv träning för AZ-800-provet går längre än att memorera fakta; det innebär att förstå de underliggande principerna och att kunna tillämpa dem i verkliga scenarier. Att använda en mängd olika studiematerial, engagera sig i praktisk övning och dra fördel av utbildningar kan bygga en stark kunskapsgrund.

Det är också viktigt att regelbundet utvärdera din förståelse med övningsprov. Dessa gör dig inte bara bekant med frågornas format och stil utan lyfter också fram områden som kan kräva ytterligare studier. Konsekvent granskning och förstärkning av nyckelbegrepp hjälper till att stärka din kunskap och öka ditt självförtroende.

Praktiskt råd

När du förbereder dig för AZ-800-provet är tidshantering avgörande. Skapa ett studieschema som möjliggör konsekventa, fokuserade studiepass och håll dig till det. Dela upp examensmålen i hanterbara avsnitt och tilldela tid till varje ämne i enlighet med dess komplexitet och din förtrogenhet med det.

Gå dessutom med i studiegrupper eller online-gemenskaper för att dela kunskap och erfarenheter med andra yrkesverksamma. Att engagera sig med kamrater kan ge moraliskt stöd och kan erbjuda nya insikter eller tekniker för att förstå svåra koncept.

Se till att du är väl utvilad och slappna aved på tentamensdagen. Kom till testcentret tidigt eller ställ in din onlinemiljö i förväg för att undvika stress i sista minuten. Under provet, läs varje fråga noggrant, hantera din tid på ett klokt sätt och kom ihåg att granska dina svar innan du skickar in.

Slutsats

Vägen till att bli certifierad i administrering av Windows Server Hybrid Core Infrastructure är krävande men mycket givande. Genom att förstå tentamens struktur, behärska de testade färdigheterna och förbereda sig effektivt kan kandidaterna närma sig provet med tillförsikt.

Kom ihåg att nyckeln till framgång ligger i en balanserad kombination av teoretisk kunskap, praktisk erfarenhet och strategisk förberedelse. Med rätt resurser och ett ståndaktigt engagemang för lärande är det inom räckhåll att klara AZ-800-provet, vilket banar väg för professionell tillväxt och möjligheter inom det växande IT-området.

Lycka till med din tentaförberedelse!

Readynez erbjuder en 4-dagars administrering av Windows Server Hybrid Core Infrastructure-kurs och certifieringsprogram, vilket ger dig all inlärning och all support du behöver för att framgångsrikt förbereda dig för provet och certifieringen. Kursen AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure, och alla våra andra Microsoft-kurser, ingår också i vårt unika obegränsade Microsoft-utbildningserbjudande, där du kan delta i Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure och 60+ andra Microsoft-kurser för bara € 199 per månad, det mest flexibla och prisvärda sättet att få dina Microsoft-certifieringar.

Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller om du vill ha en pratstund om din möjlighet med certifieringen för administrering av Windows Server Hybrid Core Infrastructure och hur du bäst uppnår den.

FAQ

Vilka ämnen tas upp i Microsoft AZ-800-provet?

Microsoft AZ-800-provet täcker ämnen relaterade till design och implementering av Microsoft-lösningar på Azure, inklusive avancerade nätverk, säkerhet och styrning. Exempel inkluderar design av hybridmolnarkitekturer, implementering av Azure Active Directory och konfigurering av Azure Policy för efterlevnad.

Hur kan jag registrera mig för Microsoft AZ-800-examen?

Du kan registrera dig för Microsoft AZ-800-examen via den officiella Microsoft Learning-webbplatsen. Skapa bara ett konto, välj provet och schemalägg ett datum på ett utsett testcenter eller genom onlineproctoring.

Vilket studiematerial rekommenderas för att förbereda sig för Microsoft AZ-800-provet?

Träningsprov, officiell Microsoft-dokumentation, onlinekurser (t.ex. Pluralsight, Udemy), studieguider och praktisk erfarenhet av Azure-tjänster rekommenderas för att förbereda dig för Microsoft AZ-800-provet.

Finns det några övningsprov tillgängliga för Microsoft AZ-800-examen?

Ja, det finns övningsprov för Microsoft AZ-800-provet. Du kan hitta dem på den officiella Microsoft-webbplatsen eller via tredjepartsplattformar som ExamTopics eller Udemy.

Vad är betyget för godkänt för Microsoft AZ-800-provet?

Godkänt resultat för Microsoft AZ-800-provet är cirka 700 av 1000. Det är viktigt att granska examensdetaljerna på den officiella Microsoft-webbplatsen för den senaste informationen.

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}