Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Effekten av artificiell intelligens (AI) på arbetsmarknaden och hur man förbereder sig för framtiden

 • Artificiell intelligens
 • Framtida förberedelser
 • Arbetsmarknaden
 • Published by: André Hammer on maj 08, 2023

När vi går längre in i det 21:a århundradet, förändrar framväxande teknologier snabbt arbetsmarknaden. Från artificiell intelligens och automatisering till Internet of Things och blockchain, dessa teknologier förändrar vårt sätt att arbeta och vilka typer av jobb som finns tillgängliga. Även om detta skifte ger spännande nya möjligheter, för det också med sig oro för potentiella förluster av jobb och behovet av att arbetare anpassar sig till nya färdigheter.
Effekten av framväxande teknologier på arbetsmarknaden är ett ämne som har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Eftersom tekniken fortsätter att utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt, behöver både individer och organisationer förstå hur dessa förändringar kommer att påverka arbetsmarknaden och hur man förbereder sig för framtiden.

I den här artikeln kommer vi att undersöka effekterna av framväxande teknologier på arbetsmarknaden och diskutera strategier för individer att förbereda sig för de kommande förändringarna. Oavsett om du för närvarande är anställd eller söker nya möjligheter kan förståelsen för hur framväxande teknologier kommer att forma arbetsmarknaden hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om din karriärväg och vidta nödvändiga åtgärder för att framtidssäkra dina färdigheter. Så låt oss dyka in och utforska detta viktiga ämne tillsammans.


Faktorer som formar den snabbt föränderliga arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden har förändrats snabbt på grund av den accelererande takten i tekniska framsteg, globalisering och andra ekonomiska och sociala faktorer. Några av trenderna som har observerats inkluderar:

 1. Automation och artificiell intelligens:

  Automation och AI förändrar arbetets natur i många branscher. De förväntas påverka både arbetare och tjänstemän. Enligt en rapport från McKinsey kan upp till 800 miljoner jobb över hela världen förskjutas av automatisering till 2030.
 2. Spelningsekonomi:

  Spelningsekonomin, som inkluderar frilansande, oberoende kontrakt och andra icke-traditionella arbetsarrangemang, växer. I USA utgör frilansare nu cirka 35 % av arbetsstyrkan, enligt en rapport från Upwork.
 3. Gröna jobb:

  Det finns en ökande efterfrågan på arbetare inom sektorn för förnybar energi och andra områden relaterade till hållbarhet. Bureau of Labor Statistics räknar med att sysselsättningen inom sektorn för förnybar energi kommer att växa snabbare än genomsnittet under de kommande åren.
 4. Sjukvård:

  I takt med att befolkningen åldras finns det en växande efterfrågan på vårdpersonal. Enligt Bureau of Labor Statistics beräknas hälso- och sjukvårdsyrken lägga till flest jobb i någon yrkesgrupp från 2020 till 2030.
 5. Digital kompetens:

  Digital kompetens blir allt viktigare i många branscher. I en undersökning av Burning Glass Technologies fann man att 82 % av jobben med medelhög kompetens (jobb som kräver mer än en gymnasieexamen men mindre än en fyraårig examen) nu kräver digital kompetens.

Enligt en rapport från Deloitte riskerar 33 % av jobben i Storbritannien att automatiseras år 2030.

Hur AI påverkar arbetsmarknaden

Artificiell intelligens (AI) förändrar arbetsmarknaden genom att förändra arbetets karaktär, skapa nya jobbroller och i vissa fall leda till att vissa typer av jobb flyttas bort. Här är några sätt på vilka AI påverkar arbetsmarknaden:

 1. Automatisera repetitiva uppgifter:

  AI-driven automatisering används för att automatisera repetitiva uppgifter som datainmatning, sortering och analys, som tidigare utfördes av människor. Detta frigör mänskliga arbetare att fokusera på uppgifter på högre nivå som kräver kreativitet och problemlösningsförmåga.
 2. Skapa nya jobbroller:

  Utvecklingen och implementeringen av AI skapar nya jobbroller inom områden som datavetenskap, maskininlärningsteknik och AI-etik. Dessa roller kräver specialiserade kunskaper och färdigheter relaterade till AI-utveckling, implementering och tillsyn.
 3. Förbättra beslutsfattande:

  AI används för att analysera stora mängder data och göra förutsägelser, vilket kan hjälpa företag och organisationer att fatta bättre beslut. Detta leder till ökad efterfrågan på proffs som kan förstå och tolka data och kommunicera insikter effektivt.
 4. Minska behovet av vissa jobb:

  I vissa fall ersätter AI vissa typer av jobb, som kundtjänstrepresentanter, bankkassörer och administrativa assistenter. Detta beror på att AI-drivna chatbots, automatiserade kiosker och andra verktyg kan utföra dessa uppgifter mer effektivt och till en lägre kostnad än mänskliga arbetare.
 5. Att förändra de färdigheter som behövs hos arbetskraften:

  I takt med att AI blir allt vanligare på arbetsmarknaden förändras också de färdigheter som arbetarna behöver. Mjuka färdigheter som kreativitet, kritiskt tänkande och kommunikation blir allt viktigare, eftersom de är svåra för maskiner att replikera.

Hur industrier förvandlas av artificiell intelligens

En rapport från McKinsey fann att 60 % av alla yrken har minst 30 % av tekniskt automatiserbara aktiviteter.

Artificiell intelligens (AI) används redan i olika branscher och jobbroller, och dess inverkan förväntas ökarad under de kommande åren. Här är några exempel på hur AI för närvarande används:

 • Sjukvård:

  AI används för att förbättra patientvården genom att analysera medicinska data, hjälpa till med diagnos och förutsäga potentiella hälsorisker. Till exempel används AI-drivna chatbots för att hjälpa patienter med icke-akuta medicinska problem, medan AI-baserad medicinsk bildanalys används för att upptäcka sjukdomar som cancer. Bureau of Labor Statistics räknar med att sysselsättningen inom hälso- och sjukvårdsyrken kommer att växa med 15 % från 2019 till 2029, vilket ger 2,4 miljoner nya jobb.
 • Ekonomi:

  AI används för att analysera finansiell data och upptäcka bedrägerier, samt för att ge personlig finansiell rådgivning till kunder. Till exempel använder banker chatbots och virtuella assistenter som drivs av AI för att hjälpa kunder med deras bankbehov, och värdepappersföretag använder AI för att analysera marknadstrender och fatta investeringsbeslut.
 • Tillverkning:

  AI används för att förbättra tillverkningsprocesser genom att automatisera uppgifter som kvalitetskontroll och förutsägande underhåll. Tillverkare använder till exempel AI-baserat prediktivt underhåll för att övervaka utrustning och identifiera potentiella problem innan de orsakar stillestånd eller säkerhetsproblem.
 • Detaljhandel:

  AI används för att förbättra kundupplevelser genom att tillhandahålla personliga produktrekommendationer och förbättra kundservicen. Till exempel använder återförsäljare AI-baserade chatbots för att hjälpa kunder med deras shoppingbehov, och AI-baserade rekommendationssystem används för att föreslå produkter baserat på kundernas preferenser och köphistorik.

Användningen av AI i dessa branscher och jobbroller förväntas fortsätta att växa, vilket väcker oro över de potentiella konsekvenserna för sysselsättningen. Medan AI skapar nya jobbroller leder det också till att vissa typer av jobb flyttas, särskilt de som involverar repetitiva uppgifter som kan automatiseras. I själva verket, enligt en rapport från McKinsey, kan upp till 800 miljoner jobb över hela världen förskjutas av automatisering till 2030.


Framtidssäkra din karriär med dessa efterfrågade färdigheter:

Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och arbetarna måste hålla sig uppdaterade med de färdigheter och kunskaper som kommer att efterfrågas i framtiden. Här är några kompetens- och kunskapsområden som förväntas bli efterfrågade på framtidens arbetsmarknad:

 1. Digital läskunnighet:

  När tekniken blir allt vanligare på arbetsplatsen, blir digital läskunnighet en viktig färdighet. Arbetare kommer att behöva vara skickliga i att använda digitala verktyg och plattformar, inklusive mjukvaruapplikationer, sociala medier och samarbetsverktyg online.
 2. Dataanalys och tolkning:

  Med explosionen av data i olika branscher blir förmågan att analysera och tolka data en värdefull färdighet. Arbetstagare som kan analysera och tolka data kommer att vara efterfrågade inom områden som ekonomi, hälsovård och marknadsföring.
 3. Problemlösning och kritiskt tänkande:

  När arbetets karaktär förändras, kommer problemlösning och kritiskt tänkande att vara viktigare än någonsin. Arbetstagare som kan tänka kreativt och lösa komplexa problem kommer att efterfrågas inom områden som teknik, mjukvaruutveckling och management.
 4. Mjuka färdigheter:

  Mjuka färdigheter som kommunikation, lagarbete och ledarskap kommer att fortsätta att efterfrågas på den framtida arbetsmarknaden. När automatisering tar över mer rutinmässiga uppgifter kommer arbetare som kan samarbeta effektivt med andra och kommunicera komplexa idéer att värderas högt.

En studie från World Economic Forum visade att 65 % av barnen som går in i grundskolan i dag kommer att arbeta i jobb som för närvarande inte finns.

Uppfostran tips som hjälper dig att ligga i framkant

den nuvarande arbetsmarknaden blir kompetensen allt viktigare för att framtidssäkra sin karriär. Detta beror på arbetets snabbt föränderliga karaktär och behovet av att anställda anpassar sig till nya teknologier, processer och arbetssätt. Arbetsgivare söker arbetare som har en kombination av tekniska och mjuka färdigheter, inklusive kritiskt tänkande, problemlösning, kommunikation och anpassningsförmåga.

För att förbereda sig för den föränderliga arbetsmarknaden måste arbetstagarna kontinuerligt uppdatera sina färdigheter och kunskaper. Här är några tips om hur du gör det:

 1. Dra nytta av utbildnings- och träningsmöjligheter:

  Arbetstagare kan gå kurser, delta i workshops eller ägna sig åt formell utbildning för att utveckla nya färdigheter och kunskaper. Många arbetsgivare erbjuder utbildningsprogram för sina anställda.
 2. Håll dig uppdaterad med ny teknik och arbetsmarknadstrender:

  Arbetare bör hålla sig informerade om de senaste tekniska framstegen och hur de påverkar arbetsmarknaden. Detta kan hjälpa dem att identifiera nya jobbroller och utveckla de färdigheter som behövs för att lyckas i dessa roller.
 3. Bygg ett professionellt nätverk:

  Ett starkt professionellt nätverk kan ge tillgång till jobbmöjligheter och hjälpa arbetare att hålla sig informerade om branschtrender. Nätverksevenemang, konferenser och onlinegemenskaper är alla bra sätt att bygga ett nätverk.
 4. Var flexibel och anpassningsbar:

  Arbetsmarknaden är nackdelförändras snabbt och arbetarna måste vara flexibla och anpassningsbara för att förbli relevanta. Det kan innebära att byta karriärväg eller ta på sig nya ansvarsområden i sin nuvarande roll.

Effekten av AI är komplex och mångfacetterad, och arbetare, beslutsfattare och arbetsgivare måste hålla sig informerade och förbereda sig för effekterna av AI på arbetsmarknaden. Trots sina utmaningar används AI redan i olika branscher och jobbroller, och dess inverkan förväntas växa under de kommande åren.

Men genom att kontinuerligt uppgradera och hålla sig à jour med ny utveckling inom sitt område kan arbetare positionera sig för långsiktig karriärframgång. Det kan handla om att bedriva ytterligare utbildning, delta i utbildningar eller workshops, delta i branschorganisationer eller nätverksgrupper och söka mentorskapsmöjligheter.

Att framtidssäkra sin karriär genom kompetensutveckling kan också ge större anställningstrygghet och göra arbetstagare mer attraktiva för arbetsgivare på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Genom att förbli anpassningsbara och relevanta kan arbetarna öka sitt värde för arbetsgivarna och förbli anställningsbara inför industristörningar och ekonomiska nedgångar.

Behöver du hjälp med att skaffa nya färdigheter?

Kolla in kurserna som erbjuds av Readynez. Readynez är en innovativ utbildningsleverantör som kan hjälpa individer att förvärva nya färdigheter och få certifieringar som kan förbättra deras karriärmöjligheter. Vi erbjuder en rad intensiva utbildningsprogram som täcker ett brett spektrum av ämnen, från IT och projektledning till cybersäkerhet och molnberäkning. Dessa program är utformade för att ge eleverna en djup förståelse av ämnet, såväl som praktisk erfarenhet som kan tillämpas i verkliga scenarier. Readynez IT-utbildningsprogram leds av expertinstruktörer som har lång branscherfarenhet, och läroplanen uppdateras ständigt för att säkerställa att den förblir aktuell och relevant. Genom att anmäla sig till ett Readynez IT-utbildningsprogram kan individer utveckla nya färdigheter, få branscherkända certifieringar och i slutändan vidta nödvändiga åtgärder för att framtidssäkra sina karriärer på denna snabbt föränderliga arbetsmarknad.

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}