Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Avkodning av den tuffaste cybersäkerhetscertifieringen

  • What is the hardest cyber security certification?
  • Published by: André Hammer on jan 29, 2024

Att navigera genom cybersäkerhetens komplexitet kan vara utmanande. Det är ännu svårare att uppnå CISSP-certifieringen. CISSP är dock de tuffaste certifieringarna inom området cybersäkerhet.

I den här artikeln kommer vi att diskutera varför det är utmanande att få CISSP-certifieringen och de saker du kan göra för att klara med glans. Att förstå CISSP är värdefullt oavsett om du är intresserad av ett yrke inom cybersäkerhet eller bara nyfiken på digital säkerhet.

Förstå Cybersecurity Certification Pathway

Från grundläggande till specialiserade roller

För att få den bästa cybersäkerhetscertifieringen måste du förstå avancerade koncept. Du behöver också delta i praktiska aktiviteter och måste ha tidigare erfarenhet.

Andra certifieringar som du också kan tycka är ganska utmanande att skaffa inkluderar följande: Certifiering i Information Systems Security Professional, Ethical Hacker (CEH) och Offensive Security Certified Professional (OSCP). Du måste ha några seriösa kunskaper i säkerhet och riskhantering, etisk hackning och mjukvaruutvecklingssäkerhet.

Att tjäna dessa certifieringar innebär praktisk erfarenhet, studier och att klara tuffa prov.

När cyberhoten blir mer komplexa hjälper dessa roller organisationer att skydda sina viktiga data och tillgångar.

Går från ingångsnivå till expertcertifieringar

Rangordningen av cybersäkerhetscertifieringar bestäms av den erforderliga nivån av tekniska färdigheter och praktisk erfarenhet. Att utvecklas från nybörjare till avancerade certifieringar kräver att du får lite praktisk erfarenhet, förstår systemsvagheter och att du behärskar tekniker för att minska cyberrisker.

När du avancerar kan du stöta på hinder som att anpassa dig till snabbt utvecklande teknik, förbättra dina problemlösningsförmåga och fokusera på ett specifikt område inom cybersäkerhetsområdet. Specialistcertifieringar kräver också en god förståelse för komplexa säkerhetsidéer, har den nödvändiga kompetensen för att lägga strategier för säkerhetslösningar under en lång period, och har även förmågan att anpassa sig till nya hot.

Alla dessa faktorer ökar svårigheten att få expertcertifieringar inom cybersäkerhet.

Vilken är den svåraste cybersäkerhetscertifieringen?

Kriterier för de svåraste cybersäkerhetscertifieringarna

Cybersäkerhetscertifieringar anses allmänt vara de svåraste. Detta är baserat på faktorer som den kunskapsnivå som krävs för att klara testet, många års erfarenhet som behövs och det rigorösa förnyelseförfarandet.

Validering av färdigheter genom praktisk erfarenhet utvärderas av certifieringar som CISSP, CISM och CRISC. Detta innebär ett obligatoriskt minsta antal år som arbetar inom cybersäkerhet. Löpande yrkesutbildning och en omfattande undersökning av olika säkerhetsdomäner är också nödvändiga för dessa certifieringar.

De avancerade certifieringarna, som CISM, CISA och CRISC, är svåra eftersom de betonar riskhantering, styrning och kontrollsäkring. Du måste ha ett grundligt grepp om intrikata säkerhetskoncept. Du måste också ha kunskap om de affärsmässiga delarna av säkerhet, implementera cybersäkerhetslösningar i praktiska situationer. Dessutom fokuserar dessa certifieringar på att hjälpa och kontrollera en organisations förmåga att nå sina säkerhetsmål.

Certifieringar som definierar cybersäkerhetsexpertis

En cybersäkerhetscertifiering anses vara svår av flera anledningar. Skälen sträcker sig från djupet av kunskap du bör ha, hur tufft provet är, till de ämnen som det omfattar.

Certifieringar inom cybersäkerhet fokuserar vanligtvis på tekniska färdigheter som penetrationstestning, säker kodning och digital kriminalteknik. I vissa fall betonar dessa certifieringar etiskt och professionellt uppförande.

Du måste visa djup förståelse för etisk hackning och följa en strikt uppförandekod. Dessa är viktiga i många cybersäkerhetscertifieringar. Dessa certifieringar syftar till att säkerställa att du inte bara har den tekniska kompetensen för att skydda digitala tillgångar utan också kan agera med integritet, ärlighet och professionalism.

Att agera etiskt och professionellt formar ditt tänkesätt och dina handlingar som cybersäkerhetsproffs, och definierar även branschens expertisstandard.

Cybersäkerhetscertifieringar på nybörjarnivå

Säkerhet+

Security+ är ofta den mest eftertraktade certifieringen av cybersäkerhetsproffs. Denna certifiering innebär intensiv träning och en omfattande examen och täcker ett brett spektrum av cybersäkerhetsämnen.

Dessutom lyfter den fram vikten av att uppträda professionellt, fatta etiska beslut och påverkan av etiska standarder inom cybersäkerhetsbranschen.

Varje person som uppnår denna certifiering har den expertis som behövs för att hantera säkerhetsincidenter och upprätthålla de etiska standarder som förväntas av säkerhetspersonal.

Security+-uppgifterna är mycket respekterade inom cybersäkerhetsbranschen för att hjälpa yrkesverksamma att upprätthålla etiska standarder, vilket gördet är en prestigefylld och eftertraktad certifiering.

CompTIA Network+ och dess roll i cybersäkerhet

Att ha CompTIA Network+ är viktigt för cybersäkerhet. Det ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för en framgångsrik karriär. Certifieringen inkluderar nätverkskoncept, bästa säkerhetspraxis och den senaste tekniken.

Detta garanterar att du är redo för praktiska säkerhetsfrågor. Den utrustar dig med färdigheter att skapa och tillämpa nätverk, känna igen och hantera säkerhetsrisker och använda standardverktyg för att skydda data och enheter.

Du kan visa dina färdigheter inom nätverksarkitektur, nätverksdrift och säkerhet för att sticka ut på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Global Information Assurance Certification (GIAC) Information Security Fundamentals (GISF)

Global Information Assurance Certification (GIAC) Information Security Fundamentals (GISF) är bland de tuffaste cybersäkerhetscertifieringarna. Anledningen till detta är att den täcker ett ganska omfattande material. Provet är också ganska svårt, och det kräver en hög professionell uppförande.

GSE-certifieringen från GIAC anses prestigefylld och kräver en utmanande undersökningsprocess, som kräver omfattande kunskap och verklig erfarenhet av cybersäkerhet.

Båda certifieringarna betonar betydelsen av etiskt beteende och professionellt uppförande vid hantering av känslig information.

Att bli en certifierad cybersäkerhetsspecialist

CompTIAs Cybersecurity Pathway

Det finns en rad CompTIA cybersäkerhetscertifieringar för yrkesverksamma på olika karriärnivåer. Ingångsnivåcertifieringen är Security+, det är där du börjar, och sedan går vidare till mycket mer avancerade som CySA+ och CASP+.

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) är en certifiering på expertnivå. Det kräver att du har en god förståelse för företagssäkerhet, riskhantering och forskning och analys.

Om du är en cybersäkerhetsansvarig finns det certifieringar som CompTIA Security Analytics Expert (CSAE) och CompTIA Certified Security Professional (CCSP). Dessa fokuserar på strategisk planering, hur man hanterar risker och att integrera informationssäkerhet i din organisation.

Dessa certifieringar visar att du har de färdigheter och kunskaper som en organisation behöver för att säkra sina kritiska system och data mot cyberhot.

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

CISSP-certifieringen anses vara mycket utmanande inom cybersäkerhet. Du behöver minst fem års erfarenhet inom två av dess åtta domäner. Du måste också klara CISSP-provet för att bli certifierad. De andra två viktiga cybersäkerhetscertifieringarna är Certified Ethical Hacker och Certified Information Security Manager (CISM).

Du måste följa en strikt etisk kod och professionellt uppförande när du söker dessa certifieringar. Detta är viktigt eftersom det betonar vikten av integritet, konfidentialitet och andra etiska värderingar vid hantering av känslig information.

Som certifierad yrkesman är du inte bara kunnig i tekniska aspekter av cybersäkerhet utan måste också upprätthålla etiska standarder i din yrkesutövning.

Avancerade cybersäkerhetscertifieringar och deras utmaningar

Certifierad Information System Security Manager (CISM)

Certifieringen av Certified Information Systems Security Manager är välkänd över hela världen. Det är för personer vars jobb är att hantera, designa, övervaka och utvärdera informationssäkerheten i ett företag.

Dess huvudsakliga fokus är förhållandet mellan informationssäkerhet i en organisation och dess affärsmål. CISM anses vara ganska utmanande jämfört med andra avancerade cybersäkerhetscertifieringar. Detta beror på att det betonar mycket på styrning, riskhantering och efterlevnad.

Du behöver minst fem års erfarenhet av informationssäkerhetshantering för att kvalificera dig för en CISM-certifiering. Du måste också följa Code of Professional Ethics och klara CISM-provet.

Att få denna certifiering visar att du kan hantera, designa och övervaka effektiva informationssäkerhetsprogram.

Certifierad informationssystemrevisor (CISA)

CISA-certifieringen är ganska viktig i din cybersäkerhetscertifieringsprocess. Det indikerar att du är skicklig i att utvärdera svagheter, övervaka efterlevnaden och garantera effektiviteten av informationssäkerhetsåtgärder.

Att få CISA-certifiering innebär svårigheter som att uppfylla kraven på arbetserfarenhet, klara ett krävande test och vara aktiv i att fortsätta din professionella utveckling. Kandidater måste också följa en strikt uppsättning riktlinjer för yrkesetik och beteende.

Certifierad inom risk- och informationssystemkontroll (CRISC)

Du måste ha arbetat i minst tre år med IT-riskhantering och måste klara ditt CRISC-examen för att få en certifiering. Denna certifiering testar din förmåga att identifiera och hantera risker inom IT och affärer, och din förmåga att implementera kontroller av informationssystem.

Gör följandelåg för att få certifiering:

  • Anmäl dig till provet
  • Läs CRISC Review Manual
  • Klara ditt prov

Du måste följa ISACA:s yrkesetiska kod och visa bevis på att du har relevant arbetslivserfarenhet inom fem år efter godkänt resultat. Denna certifiering är ganska svår att uppnå eftersom den grundligt utvärderar din expertis inom riskhantering och kontroll av informationssystem.

Specialiserade penetrationstestningscertifieringar

CompTIA PenTest+

CompTIA PenTest+ är en av de svåraste certifieringarna att få på grund av dess rigorösa process och den djupa kunskap du behöver för att klara den. Denna certifiering testar penetrationstestning och sårbarhetsbedömning. Du behöver en djup förståelse för nätverkssäkerhet, verktyg och tekniker för att klara denna certifiering.

Du måste vara praktisk och ha god förståelse för verkliga scenarier. Detta är en del av anledningen till att denna certifiering är svår att få.

Dessutom kräver den förändrade karaktären hos cyberhot att du håller dig uppdaterad med de senaste trenderna och teknikerna för att lyckas. Certifieringens krävande karaktär, tillsammans med den höga expertis du måste visa, placerar den bland de svåraste inom cybersäkerhet.

Licensierad penetrationstestare (LPT) av EC-rådet

Licensed Penetration Tester (LPT) drivs av EC-rådet. Det är en utmanande cybersäkerhetscertifiering för certifierande yrkesverksamma i Storbritannien. Du behöver ha goda kunskaper om penetrationsprovning samt praktisk branscherfarenhet. Provet är ganska tufft och det testar din förmåga att identifiera och utnyttja sårbarheter inom nätverk och system. Det finns också ett praktiskt test som är 18 timmar långt.

LPT är ganska rigoröst och täcker ett bredare spektrum av ämnen inom informationssäkerhet jämfört med certifieringar som CompTIA PenTest+ eller GIAC:s Certified Penetration Tester (GPEN).

På grund av dess svårighet är det väldigt få som klarar den, vilket gör den till en elitcertifiering. Det är dock fortfarande ganska populärt bland cybersäkerhetsproffs som vill visa sin expertis.

Certifierad penetrationstestare (GPEN) av GIAC

Certified Penetration Tester från GIAC är också en tuff cybersäkerhetscertifiering. Den har riktigt stränga krav. Ett krav är ett tufft prov vars huvudsakliga uppgift är att testa hur väl du kan utnyttja nätverk och system.

GPEN-certifieringen fokuserar specifikt på penetrationstestning och etisk hacking. Det är därför det skiljer sig från andra avancerade cybersäkerhetscertifieringar som Certified Information Systems Security Manager eller Certified Information Systems Auditor.

Att få en GPEN-certifiering visar att du har expertis och praktiska färdigheter för att hitta och åtgärda nätverkssårbarheter.

Vad är den svåraste cybersäkerhetscertifieringen?

Elite GIAC Security Expert (GSE)

Du behöver praktisk erfarenhet, avancerad kunskap och förmåga att lösa komplexa säkerhetsutmaningar inom cybersäkerhet för att klara Elite GIAC Security Expert-certifieringen.

Certifieringsprocessen är omfattande och uppdelad i flera nivåer och utvärderar dina praktiska färdigheter, teoretiska förståelse och verkliga tillämpning av principerna för cybersäkerhet. Detta säkerställer att din GSE-certifiering har utrustat dig med en god förståelse för cybersäkerhet och den tekniska expertis som hanterar säkerhetshot.

Bevisa din förmåga: GSE-undersökningsprocessen

Många cybersäkerhetsexperter söker titeln Global Information Assurance Certification Security Expert som ett bevis på sina färdigheter. Denna kvalifikation anses vara ganska svår inom området, eftersom den kräver att du visar upp expertis, förmågor och kompetenser inom olika cybersäkerhetsområden.

GSE-testet utvärderar dina tekniska färdigheter, förmåga att lösa problem och förståelse för ämnen som nätverkssäkerhet, incidentrespons och penetrationstestning. För att uppnå denna certifiering måste du uppfylla rigorösa krav, som att du måste ha olika GIAC-certifieringar, visa praktisk erfarenhet och ha fått professionella rekommendationer.

Certifieringsalternativ för cybersäkerhetschefer

Vad gör en Cybersecurity Manager?

En IT-bakgrund är avgörande för en Cybersecurity Manager. Dessutom kräver du god ledarskaps- och kommunikationsförmåga för att effektivt driva ett team av experter och för att möta IT-säkerhetens utmaningar.

Att få Certified Information Security Manager-certifieringen är viktigt för om du vill avancera i din karriär. Den utrustar dig med den kunskap och tekniska expertis du behöver för att övervaka, skapa och utvärdera informationssäkerhet i en organisation.

Som cybersäkerhetsansvarig måste du också betona etiskt och professionellt beteende.

I den egenskapen hanterar du känslig information och ansvarar för att din organisation följer lag- och myndighetskrav.

Certifierad Information Security Manager (CISM): En närmare titt

Du behöver hadjup teoretisk kunskap, praktiska färdigheter och att klara ett tufft prov för att få CISM, en av de tuffaste cybersäkerhetscertifieringarna.

Som Certified Information Security Manager kommer du att vara väl respekterad inom cybersäkerhetsområdet på grund av dess fokus på informationsriskhantering och styrning. Du behöver en stark förståelse för affärseffekterna av säkerhetsprogram, och inte bara tekniska färdigheter.

Var och en av de avancerade certifieringarna, såsom CISSM, Certified Information Systems Auditor och CRISC, har sina egna unika utmaningar och specifika kriterier.

CISM koncentrerar sig på att hantera informationsrisker, medan CISA fokuserar på revision, CRISC på att hantera risker och CISSP täcker ett bredare spektrum av informationssäkerhetsämnen. Detta innebär att komplexiteten och kraven på dessa certifieringar skiljer sig åt beroende på deras distinkta cybersäkerhetsfokus.

Etikens och professionella uppförandes roll i cybersäkerhetscertifieringar

Etiska överväganden och upprätthållande av professionellt uppförande är avgörande aspekter för cybersäkerhetscertifieringar. De ser till att du följer etiska principer i ditt arbete. Detta gör det lättare för dig och andra yrkesverksamma att lita på och lita på varandra.

Du måste upprätthålla klientens konfidentialitet och integritetsrättigheter genom att säkerställa att känslig information förblir säker. Att ha etiska färdigheter och uppträda professionellt kan också förbättra ditt rykte och trovärdighet.

Över till dig

CISSP är en ganska svår certifiering inom cybersäkerhet att få. Det är allmänt erkänt och du behöver minst fem års erfarenhet av cybersäkerhet. Du måste också klara CISSP-provet.

Ämnen som läroplanen omfattar inkluderar säkerhet och riskhantering, tillgångssäkerhet och säkerhetsarkitektur. Andra ämnen inkluderar teknik, kommunikation och nätverkssäkerhet, samt identitets- och åtkomsthantering.

Readynez erbjuder en omfattande portfölj av säkerhetskurser, inklusive ovan nämnda CISSP, CISA, CRISC och GIAC GPEN. Du har en fullständig kurslista här och du hittar alla säkerhetskurser som ingår i vår licens för obegränsad säkerhetsutbildning här, där licensinnehavare kan gå alla dessa säkerhetskurser GRATIS.

FAQ

Vilken är den tuffaste cybersäkerhetscertifieringen?

Certified Information Systems Security Professional är en av de tuffaste cybersäkerhetscertifieringarna.

Vilka är kraven för att få den tuffaste cybersäkerhetscertifieringen?

Kraven för att erhålla den tuffaste cybersäkerhetscertifieringen, såsom Offensive Security Certified Professional, inkluderar följande: du måste slutföra PWK-kursen, klara ett 18-timmars praktiskt prov och skicka in en penetrationstestrapport.

Hur lång tid tar det att förbereda sig för den tuffaste cybersäkerhetscertifieringen?

Tiden det tar varierar beroende på din erfarenhet och bakgrundskunskap. I genomsnitt kommer du sannolikt att spendera mellan 6 och 12 månader på att studera och öva för certifieringar som Certified Information Systems Security Professional eller Offensive Security Certified Professional.

Vilka är fördelarna med att få den tuffaste cybersäkerhetscertifieringen?

Att få den tuffaste cybersäkerhetscertifieringen gör att du kan visa bevis på expertis, få trovärdighet och förbättra dina chanser till ett bra jobbtillfälle. Att till exempel få en CISSP-certifiering kan leda dig till en högre betald roll eller en bättre karriärtillväxt.

Vilka jobbmöjligheter finns efter att ha erhållit den tuffaste cybersäkerhetscertifieringen?

Några av de tillgängliga jobbmöjligheterna inkluderar säkerhetsanalytiker, cybersäkerhetsingenjör, penetrationstestare och sårbarhetsforskare.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}