Om Talent

Smarta investeringar i människor och färdigheter kommer att förstärka din verksamhet och göra det möjligt för dig att uppnå vad som helst. Forma din framtid och täpp igen era mest komplexa kunskapsluckor med hjälp av en fokuserad lösning och ett omfattande utbildningsprogram för kandidater som kommer att vända spelet till er fördel. Se hur.

Kom vidare

Jag är en framåtdrivande ledare som söker en talangfull kandidat

Jag är en ambitiös kandidat som söker ett spännande jobb

ISACAs Certified in Risk and Information Systems Control ™ -certifiering är en riskhanteringscertifiering på företagsnivå, vilket är särskilt populärt bland professionella som vill bygga vidare på befintlig erfarenhet av IT/affärsrisk samt identifiering och implementering av IT-systemkontroller.

Certifieringen kräver förkunskaper om företagsrisk och utformning av riskbaserad IT-systemkontroll. CRISC är ett av de ledande certifieringarna för dig som vill förbereda dig för verkliga hot med verktyg för att både utvärdera och hantera risk.

CRISC-certifieringen ses allmänt som det första valet för experter inom risk- och IT-systemkontroll eller för dig som vill skapa dig en karriär inom området.

Vilka är CRISC riktat till?
Certifieringen riktar sig till proffs som arbetar med att hantera företagets risker och kontrollsystem. Det inkluderar till exempel följande roller:

 • IT-professionella
 • Riskhanteringspersonal 
 • De som arbetar med kontroll 
 • Affärsanalytiker
 • Projektledare
 • Compliance managers

Vilka karriärfördelar får du med en CRISC-certifiering?
CRISC är en globalt erkänt certifiering från ISACA, som ger ditt CV trovärdighet när det kommer till att dokumentera dina kunskaper och färdigheter. 

Men den ger dig också flera andra fördelar:  

 • Det är en allmänt erkänd certifiering som dokumenterar SME-kunskap inom risk- och IT-systemkontroll i en företagsmiljö.
 • Den ger extra värde till arbetsgivare och kunder. 
 • Certifieringen ger dig ett mer exakt gemensamt språk för samtal om risk- och kontrollämnen med dina kollegor, utvecklargrupper eller andra på C-nivå.
 • Du får en konkurrensfördel på arbetsmarknaden jämfört med andra.
 • Det är en certifiering som främjar kontinuerlig förbättring och uppdaterad kunskap.

Uppgifter från flera löneundersökningar visar att CRISC-certifierade ligger i topp år efter år.

Vilka karriärvägar kommer att vara öppna för dig?
CRISC-certifieringen är ett av de vanligaste inträdeskraven för arbetsgivare som vill utvärdera din nivå i riskhantering och det ger tillgång till roller som:

 • Risk- och Security Managers
 • IT- eller affärsanalytiker
 • IT-Managers
 • Operations Managers
 • Informations Kontroll Managers
 • IT-säkerhets chefer eller Compliance Officers.

CRISC-certifierede kommer ofta fram i sina karriärer genom att säkra nya jobb samt bli befordrade, och därför stiger ofta deras lön snabbt. 

Vad är fördelarna för arbetsgivare?
Anställda med en CRISC-certifiering bidrar med aktuell kunskap och verktyg relaterade till risk, IT-system och kontroll och efterlevnad av ISACAs standard för etiskt uppförande. Denna typ av anställd ger arbetsgivarna följande fördelar:

 • Bättre riskbedömning i förhållande till din specifika organisation.
 • Förbättrad kommunikation av komplexa riskämnen till blandade intressentgrupper.
 • Säkra dina riskhanterings- och kontrollplaner.
 • Du får ett gemensamt språk i relation till IT-system och kontroller.

Hur får jag en CRISC-certifiering?
För att bäst förbereda dig inför den krävande CRISC-certifieringen kan du ta en 3-dagars kurs där du tar din examen på kursens sista dag.

Det är en intensiv upplevelse där du arbetar med din expertinstruktör i 10-12 timmar om dagen och bor och lär dig i en fördjupande miljö på Readynezs utbildningscenter.

Läs allt om kursen och se både priser samt datum här: ISACA CRISC-certifiering

ISACA’s krav för att uppnå CRISC-certifiering är:

 • Du måste ha minst 3 års yrkeserfarenhet inom minst 2 av de fyra områden som omfattas av certifieringen.
 • Du måste klara CRISC-examen.
 • Du måste följa ISACA:s professionella etiska kod

Din yrkeserfarenhet måste förvärvas inom fem år från ansökningsdatum eller högst tio år före ansökningsdatum.

All erfarenhet du tillhandahåller måste verifieras av relevanta arbetsgivare. Om du inte har den erfarenhet som krävs måste du ta examen igen när du har uppnått erfarenhetskravet för att bli certifierad.

Examen består av 150 frågor och minst 450 poäng krävs för att godkännas. Högst 800 poäng kan erhållas. När du har klarat examen kan du ansöka om certifiering om alla andra krav är uppfyllda.

ISACA-medlemmar och CRISC-ackrediterade måste även följa en etisk kod, som inkluderar följande:

 • Det är inte tillåtet att vidarebefordra information som du får kunskap om i tjänsten såvida du inte är skyldig att göra det enligt lag.
 • Du måste utföra dina uppgifter på ett professionellt sätt, omsorgsfullt och objektivitet enligt bästa praxis och efter professionella standarder.
 • Det krävs att du har en hög personlig standard i allmänhet.

Om du inte följer den etiska koden kan ditt beteende utredas och disciplinära förfaranden inledas.

Slutsats
CRISC-certifieringen är en globalt erkänd certifiering inom riskhantering och kontroll i en företagsmiljö som ger stort värde för både de ackrediterade och deras arbetsgivare eller kunder. CRISC-certifierade kan dokumentera sina expertkunskaper, och certifieringen gör att de skiljer sig från mängden samt ger dem goda möjligheter att bli befordrade och få löneförhöjningar.

Arbetsgivare föredrar certifierade resurser på detta område vilket innebär att det finns en stor efterfrågan på anställda som är certifierade. CRISC-certifieringen kommer därför att fortsätta sätta standarden inom riskhantering och IT-säkerhetskontroll, vilket ger goda karriärfördelar för alla från IT-säkerhetsanalytiker till CISO:er.

Har du läst klart? Då kan du läsa allt om CRISC-certifieringen här: ISACA CRISC Certification (Certified in Risk and Information Systems Control).

18. aug 2020

av Maria Forsberg

Maria Forsberg

Marketing Manager

Readynez använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer vänligen läs vår integritetspolicy.

Integritetspolicy OK