5 tips för att klara MB-230-examen

 

 

Som ett resultat, om du vill bli en Microsoft-certifierad Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate måste du klara både MB 200 och MB 230-proven för att göra det.

 

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Vem kan göra MB-230-provet?

Du måste klara MB 230-provet för att bli en "Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate." Det finns också PL-200-provet för Power Platform Functional Consultants).

Men varför skulle du vilja arbeta med Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate? Arbetsgivare kan se att du vet mycket om Power Platform och dess tillhörande kundtjänstfunktioner när du visar upp detta märke.

Det här märket kan vara användbart för olika personer, inklusive programvaruutvecklare, affärsanalytiker och examinatorer. Alla som är involverade i implementeringen av Dynamics 365 kundtjänstsystem.

 

MB-230 Exam Details

När det gäller innehållet har Exam MB-230 ungefär 40-60 frågor som måste besvaras på 120 minuter, med början med provdetaljerna: Kostnaden för att göra provet är $165; dock kan kostnaderna skilja sig från en plats till en annan beroende på plats.

Kandidater bör vara medvetna om att frågor om MB-230-provet kommer att presenteras i olika format, inklusive flervalsfrågor, flervalsfrågor, fallstudier och frågor om att fylla i tomrummen.

MB-230-provet är endast tillgängligt på engelska. Genom att skapa ett konto hos Microsoft kommer du att kunna göra provet i ett onlineformat. Det finns däremot inga krav för att göra tentamen. Du måste få minst 700 poäng av 1000 möjliga poäng för att klara provet.

 

Specificerad demografi

Denna certifiering riktar sig till personer som vill arbeta som Microsoft Dynamics 365 funktionskonsulter och har en stark bakgrund inom kundservice.

 

Förutsättningar för MB-230-provet

För att vara förberedd för kundtjänstprovet MB 230 måste kandidaterna ha en solid grund för att möta slutanvändarnas behov. Fördjupad kunskap om ärenden, köer, rättigheter, kunskapsbas, visualiseringar, SLA:er och Unified Service Desk är också att föredra.

För MB-230-provet bör du vara bekant med industriterminologi, standarder och prioriteringar, metoder och kundtjänstverksamhet.

 

Antal försök för MB-230

Du kan bara göra provet fem gånger under ett kalenderår och du förlorar din behörighet att göra provet efter 12 månader. Om du inte klarar provet vid ditt första försök måste du vänta minst en dag innan du tar provet vid ett andra tillfälle.

 

Hur man förbereder sig för MB-230-provet

Det är ingen överdrift att säga att det är en utmaning att förbereda sig för ett prov. För att bli en Microsoft-certifierad Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate måste du lägga ner mycket tid, ansträngning och engagemang.

Denna MB-230 studieguide har allt du behöver för att komma igång på vägen till att klara det här provet, men var beredd på att lägga mycket tid på att förbereda dig, såvida du inte väljer att delta i en 3-dagars instruktörsledd kurs :

https://www.readynez.com/en/training/courses/vendors/microsoft/dynamics-365-customer-service-functional-course/

Gå igenom de officiella guiderna

För att få en tydlig bild av provet skulle det första steget i den här guiden vara att granska den officiella guiden och kursinnehållet. Ett viktigt första steg i dina tentaförberedelser är att bli väl insatt i provets alla mål och ämnesområden. Ge varje ämne den uppmärksamhet det förtjänar och få en grundlig förståelse genom att planera din studiestrategi kring kursens domäner. Det är viktigt att ha en tydlig bild av provets mål innan du förbereder dig.

Böcker och studieresurser

Det bästa sättet att studera inför ett prov har alltid varit att läsa många böcker. De förklarar varje ämne i detalj och har mycket erfarenhet. MB-230 examen kan studeras från en mängd olika böcker. MB-230 Exam Book är en bra resurs som du kan använda som vägledning.

Sätt upp ett schema för dig själv

Nästa steg är att planera en tidtabell för dina förberedelser. Börja tidigt och kom på en strategi. Stärk dina svagare områden först och se till att avsätta tillräckligt med tid varje dag för dina förberedelser så att du förblir konsekvent.

Ta del av övningsprov

Låttester är avgörande för alla förberedelser eftersom övning ger färdighet, och därför bör de användas i alla situationer. De kan hjälpa dig att identifiera dina svagaste områden. Kontrollera dina förberedelser. De simulerar en verklig tentamiljö och ger rekommendationer. Försök därför så många övningsprov som du kan och klara alla med glans.

På dagen för provet

Testdagen kan vara extremt stressig. Det kommer utan tvekan att få dig att känna dig orolig och nervös hela dagen. Men kom ihåg att det är viktigt att vara i bästa möjliga sinnestillstånd för att lyckas på provet. Distraktioner bör hållas till ett minimum, eftersom de kan försämra din prestation. Lita på dina förberedelser och dina instinkter, och du kommer att nå framgång. Vi tvivlar inte på att du kommer klara med glans om du är väl förberedd!.

 

Slutsats

Det är allmänt erkänt att Microsoft-certifieringar är bland de högst ansedda inom IT-yrket. De visar ditt engagemang för din karriär genom att ge dig ett världsomspännande erkänt hedersmärke som validerar dina kvalifikationer. Som ett resultat av dessa certifieringar kommer du att ha en fördel framför dina konkurrenter.

Kom ihåg att förberedelserna tar tid, så kom igång så snart som möjligt. När du utvecklas och studerar på din resa växer din kunskapsbas och blir mer expansiv.

MB-230-provet låter dig skilja dig från konkurrenterna. Som funktionell konsult kan du vidareutveckla din karriär genom att få en certifiering inom ditt expertområde genom att följa vår förberedande guide. Ditt drömjobb är bara några få tentor bort om du klarar dessa prov.

Explore the latest Skills-First Economy Insights

Discover the science and thoughts of leaders in the Skills-First Economy. Fill in your email to subscribe to monthly updates.

THE COURSES

Through years of experience working with more than 1000 top companies in the world, we ́ve architected the Readynez method for learning. Choose IT courses and certifications in any technology using the award-winning Readynez method and combine any variation of learning style, technology and place, to take learning ambitions from intent to impact.

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}