3 tips för talangstrategin (och den digitala förändringen)

1. Förstå digitalisering

Alla talar om digital förändring, det vill säga en av de termer som är relevanta på den tekniska agendan. Det beror dels på att det är ett oundvikligt ämne både i förhållande till företagets tillväxt, men också i förhållande till dess överlevnaden. Det är helt centralt, genom digital förändring, att det inte är ett projekt som startas, implementeras och sedan avslutas. Det är en resa utan slut och flera studier visar att upp till 50% av alla anställda kräver mer fokus på digitalisering samt att de även vill att den digitala förändringen ska gå snabbare.

Talangsstrategin måste därför innehålla planer för omvandling både på strategisk företagsnivå, men också på individnivå som exempelvis en del av anställningsintervjuer.
 

2. Investera i kompetens

Det finns en brist på digital talang nu och i framtiden, och så många som 62% av företagen anger brist på resurser som det största hindret för tillväxt. Det är inte längre själva tekniken som kostar, det är anställda som kan skapa värde med den nya tekniken, som är den knappa resursen. Det finns väldigt få företag som kan rekrytera alla färdigheter som de saknar och det kräver en helt ny utgångspunkt för talangstrategin.

Det måste finnas en plan för ett komplett talang-ekosystem:

  • Rekrytera nya resurser med erfarenhet av ny teknik
  • Tillförsel av ny talang som kan bli framtida experter
  • Vidareutbildning av nuvarande anställda, för arbetsroller inom den nya tekniken.

Se till exempel hur andra har gjort här.
 

3. Kontroll

Om du vill ha resurser som kan stödja den fortsatta tillväxten behöver du en förvaltningsmodell som effektivt kan skapa en översikt över kompetensbehov och kompetenshål på arbetsrollnivå. Om du vill nå nästa prestationsnivå måste arbetsroller + kompetenser + mål fungera tillsammans så att du kan rikta kompetensutveckling och inmatning på ett sätt som stöder optimal målhantering.

Se ett exempel på Readynez365 som kan stödja denna vision här

Vill du accelerera digital förändring?

Readynez-konsulter har under nästan ett decennium designat och implementerat tekniska förändringar i samarbete med alla typer av företag - stora som små. Vi gör dig redo för framtiden - snabbt och säkert. 

Se mer om att konfrontera resursbrist och skapa ett komplett talang-ekosystem här.

Vi på Readynez kan agera bollplank när det gäller planeringen kring er digitala transformation. Med hjälp av våra tjänster inom Training, Talent och Readynez365 utgör vi en helhetslösning för er kompetensutveckling. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig? Ring oss på 0770-17 10 00 eller besök oss på https://www.readynez.com/se/ och chatta med en av våra rådgivare.

Är du redo? Din tid startar nu.

 

  

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}