Utforsker Prince2-metoden

 • Prince2 methodology
 • Published by: André Hammer on feb 23, 2024

Ønsker du å forbedre dine prosjektledelsesevner? PRINCE2® prosjektledelsesmetodikk er her for å hjelpe! Det er en strukturert tilnærming som hjelper deg å administrere prosjekter effektivt.

Vi vil diskutere prinsippene og prosessene til PRINCE2® i denne artikkelen. Mot slutten av det, vil du ha en god forståelse av hvordan det kan forbedre prosjektene dine. La oss hoppe inn og avdekke potensialet til PRINCE2®!

PRINCE2® metodikkoversikt

Hva er PRINCE2®?

PRINCE2® er et akronym for Projects IN Controlled Environments. Det er en av de mest brukte prosjektledelsesmetodikkene i verden i dag. Denne godt strukturerte metodikken gjør det lettere å kontrollere hele arbeidsprosessen. PRINCE2® er et prosjektledelsesrammeverk som deler prosjekter inn i stadier. PRINCE2® er en videreutvikling av PRINCE, en britisk regjeringsstandard ment for informasjonssystemer. Den ble senere oppgradert og gjenoppfunnet for å være nyttig i mange andre miljøer.

Metodikken inkluderer å lage en prosjektplan, definere krav, roller og prosesser. Det sikrer kvalitetskontroll frem til prosjektets ferdigstillelsesstadium. PRINCE2®-prinsippene legger vekt på kontinuerlige prosjektforbedringer, tydelige ansvarsområder og effektiv kommunikasjon.

Å følge PRINCE2® bidrar til å etablere et solid prosjektrammeverk. Det sikrer at prosjekter fullføres innenfor omfang, budsjett og tid. En annen fordel med PRINCE2® er dens fleksibilitet i ulike prosjektmiljøer.

PRINCE2®-sertifisering gir prosjektledere verktøy for å lede prosjekter effektivt og hjelper dem med å levere prosjektresultater riktig og i tide.

Metodikken oppmuntrer til dokumentasjon, risikoanalyse og overvåking av fremdrift gjennom verktøy som Gantt-diagrammer og dashboards.

Nøkkelprinsipper for PRINCE2®-metodikk

Nøkkelprinsippene til PRINCE2® fokuserer på:

 • Tydelige roller og ansvar i prosjektgruppen
 • Effektiv prosjektkontroll gjennom vanlige sjekkpunkter
 • Nødvendigheten av en robust prosjektplan

PRINCE2® sikrer at prosjekter leveres effektivt og med høy kvalitet. Prinsippene gir et rammeverk for beslutningstaking gjennom hele prosjektets livssyklus. Dette hjelper prosjektledere med å håndtere risikoer, opprettholde prosjektkvaliteten og levere i tide og innenfor budsjett.

Ved å legge vekt på faktorer som kontinuerlig forretningsbegrunnelse, definerte prosjektkrav og læring fra tidligere prosjekter, setter PRINCE2® en klar vei for prosjektgjennomføring og prosessforbedring. Å bruke disse prinsippene hjelper organisasjoner med å oppnå prosjektsuksess ved å justere prosjektmålene med overordnede forretningsmål. Det sikrer også at prosjekter styres med fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet og gevinstrealisering.

Fordeler med å implementere PRINCE2®

Implementering av PRINCE2®-metodikk kan bidra til å forbedre suksessraten for prosjekter ved å tilby en strukturert tilnærming til prosjektledelse.

PRINCE2® skisserer roller og ansvar tydelig og etablerer en solid prosjektplan. Den definerer også kvalitetskriterier fra starten. Dette sikrer at prosjekter er godt kontrollert fra igangsetting til ferdigstillelse.

Organisasjoner som tar i bruk PRINCE2®-praksis kan forvente fordeler som inkluderer bedre kostnadskontroll, økt fokus på forretningssaken og forbedret kommunikasjon i prosjektteamet. Denne metodikken bidrar til effektiv prosjektledelsespraksis ved å understreke viktigheten av regelmessige gjennomganger, risikostyring og kontinuerlig prosessforbedring.

Med PRINCE2® kan prosjektledere enkelt identifisere prosjektkrav, adressere risikoer proaktivt og tilpasse seg endringer i prosjektmiljøet. Ved å følge PRINCE2®-prinsippene og bruke verktøy som Gantt-diagrammer og dashboards, kan prosjektteam effektivisere rapportering og beslutningsprosesser. Dette fører til slutt til vellykket prosjektleveranse og sertifisering.

Roller og ansvar i PRINCE2® metodikk

Prosjektleders rolle

Prosjektlederen i PRINCE2® metodikk har mange ansvarsområder. De overvåker prosjektledelsesprosesser og teamkoordinering. De lager og vedlikeholder prosjektplaner, sikrer kvalitetsstandarder og følger prosjektstyrets beslutninger.

Prosjektlederen styrer prosjektmiljøet i organisasjonen. De definerer klare roller, prosesser og stadier i henhold til forretningscase og prosjektkrav. De vurderer risiko, administrerer prosjektbeskrivelsen og håndterer kostnader og fordeler effektivt.

Sertifisering fra Project Management Institute eller kurs som PMP bidrar til å forbedre ferdighetene deres. De bruker verktøy som Gantt-diagrammer, smidige metoder og dashbord for skybasert rapportering.

Ved å fokusere på omfang, sette i gang prosjekter med et klart dokument og følge PRINCE2®-prinsipper, bidrar prosjektlederen til prosjektsuksess gjennom erfaringer, prosessforbedring og prosjektgjennomføring.

Prosjektstyrets roller

Prosjektstyret i et PRINCE2®-prosjekt består av kunde, seniorbruker og seniorleverandør. Prosjektlederen rapporterer jevnlig til styret og informerer om fremdriftenog eventuelle problemer. Styret gir lederen et sett med beslutninger.

Styret bistår prosjektlederen og sørger for at prosjektplanen samsvarer med kravene. De kontrollerer også prosjektstadier, overvåker kvalitet, kostnader og fordeler. I tillegg vurderer prosjektstyret risikoer, holder prosjektet innenfor omfanget og veileder prosjektlederen og teamet.

Prosjektstyret er ansvarlig for prosjektgjennomføring og lærdom for forbedring. De evaluerer prosjektmiljøet og sikrer effektiv ressursallokering for å oppfylle organisatoriske mål.

Etter PRINCE2®-rammeverket spiller prosjektstyret en avgjørende rolle i prosjektsuksess ved å bruke smidige verktøy, Gantt-diagrammer og skybaserte dashboards for tydelig rapportering. Ved å bruke disse sikrer prosjektstyret prosjektsuksess gjennom effektiv styring og kontroll gjennom hele prosjektets livssyklus.

Syv prinsipper for PRINCE2®-metodikk


Fortsatt forretningsbegrunnelse

I et PRINCE2®-metodikkprosjektteam kan du sikre at forretningsgrunnene til prosjektet alltid er gyldige ved å:

 • Regelmessig gjennomgang og oppdatering av prosjektplanen
 • Bruke prosjektinitieringsdokumenter
 • Bruke verktøy som Gantt-diagrammer eller smidige dashbord

Ved å gjøre dette kan teamet spore fremgang, kostnader og fordeler for å matche den første forretningssaken.

Du kan inkludere interessenter ved å:

 • Definere roller og ansvar klart
 • Gi opplæring i prosjektledelsesprinsipper
 • Etablere gode kommunikasjonskanaler

Å inkludere interessenter i gjennomgangen kan bidra til å identifisere risikoer, forbedre prosesser og lære lærdom for fremtidige prosjekter.

Ved å ha et oversiktlig prosjektmiljø, transparent rapportering og sertifisering i prosjektledelsesprinsipper, kan prosjektlederen og styret kontrollere prosjektets omfang effektivt. Dette sikrer at prosjektet fullføres med de nødvendige kvalitetsstandardene.

Å lære av erfaring

Å lære av erfaring er et viktig prinsipp i PRINCE2® metodikk. Å reflektere over tidligere prosjekter hjelper til med å identifisere hva som gikk bra og hva som kan forbedres. Dette hjelper med bedre planlegging og gjennomføring for fremtidige prosjekter.

For eksempel hjelper det å analysere tidligere prosjektleveranser å avgrense prosjektplaner for bedre resultater. Gjennomgang av tidligere prosjektrisikoer bidrar også til å forutse og håndtere risikoer i nåværende prosjekter. Konsekvent bruk av "Lære av erfaring"-prinsippet fører til bedre prosjektresultater og forbedret prosjektytelse.

Definerte roller og ansvar

Prosjektledere i PRINCE2®-metodikk har nøkkelansvar. Disse inkluderer:

 • Opprette og administrere prosjektplanen
 • Sikre kvalitetskontroll gjennom hele prosjektfasen
 • Ledelse av prosjektgruppen
 • Rapportering av fremdrift til prosjektstyret

Prosjektstyrerollene i PRINCE2® er som følger:

 • Gi overordnet ledelse og kontroll over prosjektet
 • Ta sentrale beslutninger om prosjektets forretningscase, fordeler, omfang og risiko
 • Godkjenne prosjektinitieringsdokumenter og faseplaner

Bruk av PRINCE2®-metodikk i prosjektledelse

Håndtering av omfang, kostnader, tidsplaner, risiko og kvalitet

Effektiv prosjektledelse under PRINCE2®-metodikk innebærer å administrere omfang, kostnader, tidsplaner, risiko og kvalitet. Dette sikrer prosjektsuksess ved å forhindre omfangskrypning, kontrollere budsjetter, møte tidsfrister, håndtere risiko tidlig og opprettholde høykvalitetsstandarder.

For å oppnå dette bør prosjektledere:

 • Definer tydelig prosjektomfang for å unngå omfangskryp og opprettholde fokus
 • Estimer og overvåk kostnader for å kontrollere budsjetter og forhindre overskridelser
 • Lag realistiske tidsskalaer og overvåk fremdriften ved å bruke verktøy som Gantt-diagrammer for rettidig fullføring
 • Identifiser og adresserer risikoer tidlig for å minimere forstyrrelser
 • Opprettholde høykvalitetsstandarder for interessenttilfredshet og prosjektsuksess

Strategier for effektiv ledelse inkluderer:

 • Utvikle en detaljert prosjektplan som dekker alle aspekter
 • Tildele klare roller og ansvar for ansvarlighet
 • Bruker PRINCE2®-rammeverket for kontroll
 • Overvåking av prosjektberegninger i sanntid ved hjelp av verktøy som skybaserte dashboards
 • Gjennomføre risikovurderinger, lære av tidligere prosjekter og kontinuerlig forbedring
 • Følger PRINCE2®-prinsipper og oppnår relevante sertifiseringer for effektiv ledelse

Ved å følge disse strategiene og prinsippene kan prosjektledere administrere omfang, kostnader, tidsskalaer, risiko og kvalitet for prosjektsuksess.

Engasjere seg med kunder for å levere fordeler

Å engasjere seg med kunder i en prosjektstyringssetting, spesielt innenfor PRINCE2®-metodikken, kan bidra til å identifisere deres behov og levere fordeler. Ved å involvere kunder i prosjektprosessen kan prosjektledere få innsikt i hva sluttbrukere krever. Dette hjelper deg med å lage en prosjektplan som effektivt dekker disse behovene.

Strategier som regelmessig kommunikasjon ved hjelp av verktøy som smidige dashbord og skybasert rapportering opprettholder et transparent og samarbeidende miljø. Dette sikrer at tilbakemeldinger fra kunder er integrert i hele prosjektetct-trinn for å forbedre kvaliteten på leveransene. Denne kundefokuserte tilnærmingen øker ikke bare sjansene for vellykket prosjektgjennomføring, men maksimerer også de samlede fordelene fra prosjektet.

Over til deg

Selv om PRINCE startet som en standard for IT-administrasjon, er PRINCE2® langt mer universelt nyttig. PRINCE2®-eksamener er tilgjengelige på 19 forskjellige språk, og kvalifikasjonen er anerkjent på tvers av mange bransjer. Pluss, den er globalt etablert, og derfor vil det å ha en PRINCE2®-kvalifikasjon utvide nettverket ditt enormt og følgelig etterspørselen etter tjenestene dine.

PRINCE2®-metodikken er et rammeverk for prosjektledelse. Den fokuserer på å dele prosjekter inn i håndterbare stadier med definerte roller og ansvar. Kontinuerlig overvåking og kontroll er viktig for prosjektsuksess. PRINCE2® er mye brukt i Storbritannia og internasjonalt. Det er kjent for sin fleksibilitet og skalerbarhet i ulike bransjer og prosjektstørrelser. Rammeverket gir en strukturert tilnærming til prosjektledelse. Det PRINCE2® definerer som beste praksis er nesten globalt enige om, noe som betyr at språket til PRINCE2® er språket for prosjektledelse.

Readynez tilbyr et 4-dagers PRINCE2® Foundation og Practitioner Kurs og sertifiseringsprogram, og gir deg all læring og støtte du trenger for å forberede deg til eksamen og sertifisering.

Ta kontakt med oss med spørsmål eller hvis du ønsker en prat om muligheten din med PRINCE2® Foundation and Practitioner-sertifiseringen og hvordan du best kan oppnå den.

FAQ

Hva er PRINCE2®-metodikken?

PRINCE2®, som står for Projects IN Controlled Environments, er en strukturert prosjektledelsesmetodikk som vanligvis brukes i Storbritannia og andre steder. Den deler prosjekter inn i håndterbare stadier med definerte ansvarsområder, prosesser og sjekkpunkter. Eksempler inkluderer å lage en prosjektplan, tildele roller og overvåke fremdriften gjennom regelmessige gjennomganger.

Hva er nøkkelprinsippene for PRINCE2®-metodikken?

Nøkkelprinsippene for PRINCE2®-metodikken inkluderer fortsatt forretningsmessig begrunnelse, lære av erfaring, definerte roller og ansvar, styre trinnvis og fokus på produkter. For eksempel, å ha en klar business case for hvert prosjekt sikrer at ressursene brukes effektivt.

Hvordan er PRINCE2®-metodikken forskjellig fra andre prosjektledelsesmetoder?

PRINCE2® fokuserer på klart definerte roller og ansvar, med sterk vekt på kontinuerlig forretningsbegrunnelse gjennom hele prosjektets livssyklus. I motsetning til andre metoder som Agile, er PRINCE2® prosessbasert og gir et strukturert rammeverk for prosjektledelse.

Hva er fordelene med å bruke PRINCE2®-metodikken for prosjektledelse?

Fordelene ved å bruke PRINCE2®-metodikken for prosjektledelse inkluderer forbedret prosjektkontroll, tydelige roller og ansvar, bedre risikostyring og økt fokus på forretningsbegrunnelse. For eksempel sikrer PRINCE2® at prosjektmålene er på linje med forretningsmålene, noe som fører til mer vellykkede prosjekter.

Hvordan kan jeg gå frem for å utforske og lære meg PRINCE2®-metodikken?

Du kan utforske og lære PRINCE2®-metodikken ved å melde deg på et akkreditert kurs, studere den offisielle PRINCE2®-manualen, delta på webinarer og workshops og øve med falske eksamener. I tillegg kan du bli med på nettfora og fellesskap for å diskutere beste praksis med andre utøvere.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}