Køb Unlimited Training licenser i juni og få 3 måneders gratis træning! ☀️

Azure Solutions Architect certificeringsbadge opnået efter deltagelse på AZ 305 Solutions Architect kursus
9,20

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(476 Reviews)

Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)

Bliv Azure Solutions Architect og lær hvordan du designer, implementerer og optimerer skalerbare løsninger på Microsoft Azure for at opnå maksimalt udbytte, sikkerhed og effektivitet.

course: Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)

Varighed: 4 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Forbereder til Eksamen : Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (AZ-305)

certification-icon Forbereder til Certificering : Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert

ktk-icon Deltag i dette og 60+ andre Microsoft kurser GRATIS med Unlimited Microsoft Training

Introduktion

Bliv en dygtig Azure Solutions Architect med vores specialiserede kursus. Lær at designe skalerbare og pålidelige cloud løsninger ved hjælp af Microsoft Azure. Fra arkitekturdesign til implementering dækker dette kursus alle aspekter af løsningsudvikling i Azure. Med praktiske øvelser og ekspertvejledning får du de nødvendige færdigheder til at bestå AZ-305 eksamenen og blive certificeret som Microsoft Certified Azure Solutions Architect.

Kurset inkluderer
 • intructor-iconInstruktørledet træning
 • intructor-iconPractice test
 • intructor-iconSelvstudie materiale
 • intructor-iconPersonlig læringsplan
 • intructor-iconCertificeringsgaranti
 • intructor-iconE-mail, chat og telefonsupport

Topvirksomheder stoler på Readynez

Hvem henvender kurset sig til?

Hvem deltager på Microsoft Azure Solutions Architect (AZ-305) kurset?

Microsoft Azure Solutions Architect (AZ-305) certificeringseksamen er for it-professionelle og cloud-arkitekter med erfaring i at designe cloud-infrastrukturer ved hjælp af Microsoft Azure-tjenester. Som en del af Azure Solutions Architect Expert-certificeringssporet dækker eksamen forskellige aspekter af design af Azure-løsninger, herunder infrastrukturdesignprincipper, netværk, lagringsløsninger, identitet og sikkerhed, dataplatformløsninger, overvågning og hybrid cloud-integration. At bestå eksamen demonstrerer kandidatens evne til at designe pålidelige, skalerbare og sikre cloud-infrastrukturløsninger, der er skræddersyet til specifikke forretningsbehov.

Kursusindhold

Hvad du vil lære på vores AZ305 Microsoft Certified Azure Solutions Architect kursus.

 • Implementere cloudinfrastrukturovervågning
 • Overvåge sikkerheden
 • Overvåge ydeevne
 • Overvåge sundhed og tilgængelighed
 • Overvåge omkostningerne
 • Konfigurere avanceret logning
 • Starte automatiske svar ved brug af Action Groups
 • Konfigurere og administrere avancerede alarmer
 • Vælge lagerkontoindstillinger baseret på en use case
 • Konfigurere Azure Files og Azure Blob storage
 • Konfigurere netværksadgang til lagerkontoen
 • Implementere Shared Access Signatures og adgangspolitikker
 • Implementere Azure ADgodkendelse til lagring
 • Administrere adgangsnøgler
 • Implementere Azurelageringsreplikering
 • Implementere Azure Storage Account failover
 • Konfigurere High Availability
 • Konfigurere lager til VM'er
 • Vælge størrelsen på den virtuelle maskine
 • Implementere Azure Dedicated Hosts
 • Implementere og konfigurere skalasæt
 • Konfigurere Azure Disk Encryption
 • Gemme en implementering som en Azure Resource Managerskabelon
 • Modificere en Azure Resource Managerskabelon
 • Evaluere placering af nye ressourcer
 • Konfigurere en VHDskabelon
 • Implementere fra en skabelon
 • Administrere et billedbibliotek
 • Oprette og eksekvere en automatiseringsrunbook
 • Implementer viratuelt netværk
 • Implementere VNet til VNet forbindelser
 • Implementere VNet peering
 • Tilføje tilpassede domæner
 • Konfigurere Azure AD Identity Protection
 • Implementere nulstilling af selvbetjeningsadgangskode
 • Implementere Conditional Access inklusive MFA
 • Konfigurere varsler for svindel
 • Konfigurere verifikationsmetoder
 • Implementere og administrere gæstekonti
 • Administrere flere mapper
 • Installere og konfigurere Azure AD Connect
 • Muligheder for identitetssynkronisering
 • Konfigurere og administrere adgangskodesynkronisering og tilbageskrivning af adgangskode
 • Konfigurere single signon
 • Konfigurere Azure AD Connect cloudsynkronisering
 • Bruge Azure AD Connect Health
 • Administrere workloads i Azure
 • Migrere workloads ved hjælp af Azure Migrate
 • Implementere Azure Backup til VM'er
 • Implementere katastrofegenopretning
 • Implementere Azure Automation Update Management
 • Implementere Azure Load Balancer
 • Implementere en Azure Application Gateway
 • Implementere Web Application Firewall
 • Implementere Azure Firewall
 • Implementere Azure Firewall Manager
 • Implementere Azure Front Door
 • Implementere Azure Traffic Manager
 • Implementere netværkssikkerhedsgrupper og applikationssikkerhedsgrupper
 • Implementere Bastion
 • Oprette og administrere hierarkisk struktur, der indeholder administrationsgrupper, abonnementer og ressourcegrupper
 • Tildele RBAC roller
 • Oprette en tilpasset RBACrolle
 • Konfigurere adgang til Azureressourcer ved at tildele roller
 • Konfigurere administrationsadgang til Azure
 • Fortolke effektive tilladelser
 • Opsætte og udføre en adgangsgennemgang
 • Implementere og konfigurere Azure Policy
 • Implementere og konfigurere Azure Blueprints
 • Implementere og konfigurere Key Vault
 • Implementere og konfigurere Managed Identities
 • Registrere og administrere applikationer i Azure AD
 • Implementere en applikationsinfrastruktur
 • Oprette og konfigurere Azure App Service
 • Oprette en App Service Web App til Containere
 • Oprette og konfigurere en App Serviceplan
 • Konfigurere App Service
 • Konfigurere netværk for en App Service
 • Oprette og administrere implementeringspladser
 • Implementere Logic Apps
 • Implementere Azurefunktioner
 • Oprette et containerbillede
 • Konfigurere Azure Kubernetes Service
 • Udgive og automatisere billedhåndtering ved at bruge Azure Container Registry
 • Implementere en løsning på en Azure Container Instance
 • Implementere NoSQLdatabaser
 • Konfigurere Azure Storagekontotabeller
 • Vælge passende Cosmos DB API'er
 • Opsætte replikaer i Cosmos DB
 • Konfigurere indstillinger for Azure SQLdatabase
 • Implementere Azure SQLadministrerede forekomster
 • Konfigurere HA til en Azure SQLdatabase
 • Implementere en Azure SQLdatabase
 • Designe til omkostningsoptimering
 • Anbefale en løsning til omkostningsstyring og omkostningsrapportering
 • Anbefale løsninger for at minimere omkostningerne
 • Bestemme niveauer og lagringssteder for logfiler
 • Planlægge integration med overvågningsværktøjer inklusive Azure Monitor og Azure Sentinel
 • Anbefale passende overvågningsværktøj(er) til en løsning
 • Vælge en mekanisme til event routing og eskalering
 • Anbefale en logningsløsning til compliance krav
 • Designe autentificering
 • Anbefale en løsning til singlesign on
 • Anbefale en løsning til autentificering
 • Anbefale en løsning til Conditional Access, inklusive multifaktorautentificering
 • Anbefale en løsning til autentificering af netværksadgang
 • Anbefale en løsning til en hybrid identitet inklusive Azure AD Connect og Azure AD
 • Vælge en autorisationstilgang
 • Anbefale en hierarkisk struktur, der inkluderer administrationsgrupper, abonnementer og ressourcegrupper
 • Anbefale en adgangsstyringsløsning, herunder RBACpolitikker, adgangsgennemgange, rolletildelinger, Privileged Identity Management (PIM), Azure AD Identity Protection, Just In Time (JIT)adgang
 • Anbefale en strategi for tagging
 • Anbefale en løsning til brug af Azure Policy
 • Anbefale en løsning til brug af Azure Blueprints
 • Anbefale en løsning, der udnytter Azure Resource Graph
 • Anbefale en løsning, der inkluderer Key Vault
 • Anbefale en løsning, der inkluderer Managed Identities
 • Anbefale en løsning til integration af applikationer i Azure AD
 • Designe en løsning til databaser
 • Vælge en passende dataplatform baseret på krav
 • Anbefale dimensionering af databaseserviceniveau
 • Anbefale en løsning til databaseskalerbarhed
 • Anbefale en løsning til kryptering af data i hvile, data i transmission og data i brug
 • Anbefale et dataflow for at opfylde forretningskrav
 • Anbefale en løsning til dataintegration, herunder Azure Data Factory, Azure Data Bricks, Azure Data Lake, Azure Synapse Analytics
 • Vælge mellem lagerniveauer
 • Anbefale en løsning til lageradgang
 • Anbefale værktøjer til lagerstyring
 • Designe en løsning til backup og gendannelse
 • Anbefale en genoprettelsesløsning til Azure hybrid og onpremises workloads, der opfylder recovery objectives (RTO, RLO, RPO)
 • Designe en Azure Site Recoveryløsning
 • Anbefale en løsning til genopretning i forskellige regioner
 • Anbefale en løsning til georedundans af arbejdsbelastninger
 • Anbefale en løsning til Azure Backupadministration
 • Designe en løsning til dataarkivering og opbevaring
 • Anbefale en løsning til applikations og arbejdsbelastningsredundans, herunder beregning, database og lagring
 • Anbefale en løsning til autoskalering
 • Identificere ressourcer, der kræver High Availability
 • Identificere lagertyper for High Availability
 • Designe en computerløsning
 • Anbefale en løsning til compute provisioning
 • Bestemme passende computerteknologier, herunder virtuelle maskiner, App Services, Service Fabric, Azure Functions, Windows Virtual Desktop, Batch, HPC og containere
 • Anbefale en løsning til containere
 • Anbefale en løsning til automatisering af computerstyring
 • Anbefale en netværksarkitektur (hub og spoke, virtuelt WAN)
 • Anbefale en løsning til netværksadressering og navne oversættelse
 • Anbefale en løsning til netværksforsyning
 • Anbefale en løsning til netværkssikkerhed inklusive Private Link, firewalls, gateways, netværkssegmentering (perimeternetværk/DMZ'er/NVA'er)
 • Anbefale en løsning til netværksforbindelse til internettet, lokale netværk og andre virtuelle Azurenetværk
 • Anbefale en løsning til automatisering af netværksstyring
 • Anbefale en løsning til belastningsjustering og trafikdirigering
 • Anbefale en mikroservicearkitektur inklusive Event Grid, Event Hubs, Service Bus, Azure Queue Storage, Logic Apps, Azure Functions, Service Fabric, AKS, Azure App Configuration og webhooks
 • Anbefale en orkestreringsløsning til implementering og vedligeholdelse af applikationer, herunder ARMskabeloner, Azure Automation, Azure Pipelines, Logic Apps eller Azure Functions
 • Anbefale en løsning til APIintegration
 • Vurdere og fortolke onpremises servere, data og applikationer til migrering
 • Anbefale en løsning til migrering af applikationer og VM'er
 • Anbefale en løsning til migrering af databaser
 • Bestemme migrationsomfanget, herunder redundante, relaterede, trivielle og forældede data
 • Anbefale en løsning til migrering af data (Storage Migration Service, Azure Data Box, Azure File Syncbaseret migrering til hybrid filserver)

Forberedelse

Hvordan du bedst forbereder dig til vores AZ 305 Microsoft Certified Azure Solutions Architect kursus.

 • [Dictionary item: Orange-check] Succesfulde Azure Solution Architects starter denne rolle med erfaring indenfor operativsystemer, virtualisering, cloud-infrastruktur, lagringsstrukturer og netværk. 
 • [Dictionary item: Orange-check] Har en forståelse for lokale virtualiseringsteknologier, herunder: VM'er, virtuelle netværk og virtuelle harddiske. 
 • [Dictionary item: Orange-check] Har en forståelse for netværkskonfiguration, herunder TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtuelle private netværk (VPN'er), firewalls og krypteringsteknologier. 
 • [Dictionary item: Orange-check] Har en forståelse for Active Directory-koncepter, herunder domæner, forests, domænecontrollere, replikering, Kerberos-protokol og LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). 
 • [Dictionary item: Orange-check] Har en forståelse for modstandsdygtighed og katastrofegendannelse, herunder backup og gendannelse.

Mød vores instruktører

Mød nogle af de instruktører du kan møde på dit kursus. De er eksperter, passionerede omkring deres fag og dedikerede til at give deres viden tilbage til branchen, deres fag og dem som ønsker at lære, udforske og skabe fremskridt i deres karriere.

tiago-costa

Tiago Costa

Tiago Costa er Microsoft MVP, Cloud Architect samt Advisor og international taler om Microsoft Cloud.

Tiago is a Microsoft MVP ( Most Valuable Professional)

Tiago Costa is a Cloud Architect and Advisor for the Microsoft Azure. For the past years he has been helping customers migrating to the cloud and creating cloud native workloads.

Biography
Tiago Costa is a Cloud Architect and Advisor and International speaker for the Microsoft Cloud. For the past years he has been architecting and developing solutions using Microsoft Azure for some of the fortune 500 companies. Due to his strong real-world experience, Tiago regularly teaches Microsoft Azure classes around the world. Microsoft Azure MVP since 2016 for his community efforts in promoting and sharing knowledge with the community.

Tiago has 40+ Microsoft Certifications including MCT – Microsoft Certified Trainer and got awarded as MCT Regional Lead since 2016 every year. He’s the founder of the Azure Portugal User Group. He loves diving into new technologies and to share his experience at conferences and training classes, but what excites him about his work is to help others exploring new frontiers in technology impacting their life’s, making the world a better place for everyone. His free time is spent with his family in the sunny Lisbon, Portugal building cool and geek projects

LÆS MERE
Read Less
tiago-costa

Ed Baker

Ed er en mangeårig MVP og har udviklet flere officielle Microsoft kurser for Azure, Windows Server og Windows.

Ed has been with Readynez almost since the start 12 years ago.

He is a 25 year IT veteran with experience in the UK Police and armed forces. Ed is a former Microsoft Technical Evangelist and is an MCT Regional Lead for the UK and he currently holds the most prestigious Microsoft MVP accreditation. Ed also helps run the UK MS Cloud User Group and the annual Evolve Conference in the UK.

Ed has authored several Microsoft Official Curriculum Courses for Azure, Windows Server and Windows as well as writing courses for Opsgility and other online providers.
Ed is a regular conference speaker at events such as TechEd, Ignite, TechSummit, SpiceWorld and more.

Ed now spends his time mixed between teaching Microsoft Azure, Windows Server and Enterprise Mobility topics. In addition Ed provides consultancy services to Small and Medium Enterprises as well as direct to Microsoft UK and Microsoft Corp.

 

LÆS MERE
Read Less
tiago-costa

Jens Gilges

Jens har været MCT i 20 år og er autoriseret Amazon Champion Instruktør med solid erfaring som Cloud Infrastructure og Security Consultant og Penetration Tester.

Jens Gilges is a highly skilled professional with expertise in Azure, AWS, and Penetration Testing. With a remarkable 20-year tenure as a Microsoft Certified Trainer (MCT), Jens has honed his proficiency in various Microsoft technologies. Notably, he is not just a trainer but an industry leader, holding the prestigious title of AWS Champion Instructor.

Jens is dedicated to imparting his knowledge globally, delivering top-tier security and AWS training to clients across the world. His passion for these cloud platforms shines through in his engaging and informative sessions. Whether you're seeking insights into Azure's versatile capabilities, AWS's vast infrastructure, or the intricacies of Penetration Testing, Jens is your go-to expert.

With Jens at the helm, you can expect a comprehensive learning experience that combines years of expertise with a commitment to staying at the forefront of cloud technologies. Join him on a journey of continuous learning and explore the ever-evolving landscapes of Azure, AWS, and Penetration Testing.

LÆS MERE
Read Less

FAQ

Ofte stillede spørgsmål til AZ-305 kurset.

AZ-305 certificeringseksamen fra Microsoft vurderer Azure Solutions Architects færdigheder. Denne certificering er centreret om at verificere de muligheder og den forståelse, der er nødvendig for at udforme og implementere løsninger på Microsoft Azure. Det omfatter nøgleområder som sikkerhed, styring, identitet, netværk, lagring, computing og overvågning.

Begynd din AZ-305 certificeringsrejse hos Readynez! Vores dybdegående kursus giver enkeltpersoner og teams mulighed for at besejre eksamen, hvilket garanterer certificeringstriumf. Med speciale i eksperteksamenforberedelse guider Readynez dig mod en gennemført karriere i Azure. Tilmeld dig nu for at afdække ruten til AZ-305-certificeringssucces. Din rejse til at blive en certificeret professionel starter her hos Readynez.

Forudsætningerne for AZ-305-certificering omfatter en grundlæggende forståelse af Microsoft Azure-tjenester, -løsninger og it-grundlæggende. Kendskab til netværkskoncepter, sikkerhed og færdigheder i implementering og administration af Azure-løsninger anbefales. Derudoverpraktisk erfaring med Azure-administration og en grundlæggende forståelse af scripting og automatisering kan være en fordel for succes i AZ-305-eksamenen.

Microsoft certificeringseksamener såsom AZ-305 certificeringseksamenen varierer typisk fra €150 - €228.

AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions-eksamenen og dens pensum måler din evne til at udføre følgende tekniske opgaver: design af identitet, styring og overvågningsløsninger; designe datalagringsløsninger; design af forretningskontinuitetsløsninger; og designe infrastrukturløsninger.

Værdien af ​​AZ-305-certificeringen for din karriere afhænger af dine professionelle mål og den rolle, du stræber efter inden for Microsoft Azure. Certificeringer demonstrerer ekspertise og kan øge din troværdighed hos arbejdsgiverne.

Den tid, der kræves for at blive AZ-305-certificeret, varierer afhængigt af faktorer såsom din forudgående viden om Microsoft Azure, din erfaring med cloud-teknologier og mængden af ​​tid, du afsætter til eksamensforberedelse. Typisk deltager kandidater i flere ugers fokuseret undersøgelse og praktisk praksis, før de prøver AZ-305-eksamenen.

De fleste Microsoft certificeringseksamener såsom AZ-305 kan enten tages online eller gennem et certificeret Pearson VUE testcenter.

Sværhedsgraden af ​​AZ-305-eksamenen kan variere afhængigt af din tidligere erfaring med Microsoft Azure, cloud-teknologier og dit overordnede kendskab til eksamensindholdet. Denne certificering er designet til personer med avanceret viden og færdigheder i at implementere og administrere Azure-løsninger.

For at opnå certifikatet kræves en minimumscore på 700 ud af 1000, med en beståelsestærskel på 70%.

Microsoft-certificeringer såsom AZ-305 er gyldige i to år. For at bevare din AZ-305-certificering kan du enten tage den nuværende eksamen igen eller tage en ny kvalificerende eksamen inden for den toårige periode.

Lønnen for en person med AZ-305-certificering kan variere baseret på faktorer som erfaring, placering og den specifikke arbejdsgiver. Kandidater i USA kan tjene løn inden for intervallet €78.164 – €1.20.217 eller mere, med højere niveauer af erfaring og ekspertise, der generelt giver højere kompensation.

Anmeldelser

Feedback fra vores AZ-305 deltagere.

thomas-willer-img

Peter Sundelin

Fantastisk kursus for at få en god forståelse af Arkitekturen i Azure og hvilke områder man skal fokusere på. Fantastisk instruktør, dyb viden om Azure og en fremragende måde at forklare komplicerede ting på.

jordan-hind-img

Johan Andersson

Nemt at deltage på kurset over Teams og en fremragende instruktør gav mig stor værdi for den tid, jeg investerede.

Hvorfor Betale Mere?

Sigt højere end én Certificering og Mestre dem alle medal-icon

Hvorfor nøjes med bare ét certificeringskursus når du kan deltage på ALLE certificeringskurser for en pris der er lavere end prisen for ét kursus?

Group-1798
 • [Dictionary item: Orange-check] 60+ kurser til mindre end prisen for ét kursus
 • [Dictionary item: Orange-check] LIVE instruktør-ledet kurser
 • [Dictionary item: Orange-check] Expert instruktører til din rådighed
 • [Dictionary item: Orange-check] Money-back garanti
 • [Dictionary item: Orange-check] Fleksible betalingsmuligheder
UDFORSK UNLIMITED TRAINING

Den perfekte måde for os til at udvikle de kompetencer vi behøver for succes

it's-IT Kasper Meyer Christensen


En træningsløsning så god at den betaler for sig selv

50%
Minimum besparelse

Virksomheder der udnytter Unlimited Training sparer mindst 50% på deres træning og certificeringer - og mange helt op til 80%

2,4 x
Kurser pr licens

Folk med en Unlimited Training licens gennemfører i gennemsnit 2,4 kurser pr år


Få mere for mindre med Unlimited Training

Courses

60+ INSTRUKTØR-LEDET KURSER

For en pris der er mindre end prisen for ét kursus.

Quality

SAMME HØJE READYNEZ KVALITET

Bare billigere og mere fleksibelt.

Flexible

FLEKSIBLE BETALINGSLØSNINGER

Den nemmeste, mest fleksible og billigste måde at blive certificeret på.

Unlimited

UBEGRÆNSET ADGANG

Deltag på så mange kurser som du vil - ingen begrænsninger!

Money Gaurantee

MONEY-BACK GARANTI

Vi tilbagebetaler hvis omkostningen til licensen overstiger værdien af din træning.

Training

KUN LIVE KURSER

Interager 1-til-1 med 50+ erfarne instruktører.

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}