Azure Solutions Architect certificeringsbadge opnået efter deltagelse på AZ 305 Solutions Architect kursus
9,20

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(476 Reviews)

Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)

Dit personlige AZ-305 kursus med alt hvad du behøver for bedst muligt at forberede dig til AZ-305 eksamenen og blive en Certified Azure Solutions Architect Expert, med support fra din ekspert instruktør.

course: Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)

Varighed: 4 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Forbereder til Eksamen : Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (AZ-305)

certification-icon Forbereder til Certificering : Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert

ktk-icon Deltag i dette og 60+ andre Microsoft kurser GRATIS med Unlimited Microsoft Training

Det bedste kursus til at få din AZ-305 Microsoft Certified Azure Solutions Architect eksamen og certificering - med Certificeringsgaranti

At opnå Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert (AZ-305) certificeringen er ikke en nem opgave, men med dit Readynez kursus og Learning Program har vi gjort alt, hvad vi kan for at støtte dig fra start til slut, og sikre at du har de optimale betingelser for at få succes. Det inkluderer de bedste tilgængelige ressourcer til at hjælpe dig med at forberede dig, herunder relevante online kurser, adgang til praktiske labs, Practice Tests til eksamensforberedelse, study guides, eksamenssupport og guider osv., alt sammen gjort let tilgængeligt for dig i vores Learning Platform. Vælger du vores virtuelle træningsmulighed, bidrager du også til en mere bæredygtig verden med en reduktion i CO2-udledning på 96% sammenlignet med muligheden i klasseværelset.

 • [Dictionary item: Green-check] Inkluderer omfattende læringsmaterialer for den bedst tænkelige eksamensforberedelse
 • [Dictionary item: Green-check] Inkluderer adgang til omfattende Labs i 180 dage, hvilket giver dig praktisk hands-on erfaring
 • [Dictionary item: Green-check] Inkluderer MeasureUp Practice Test for at hjælpe dig med at forberede dig til din eksamen
 • [Dictionary item: Green-check] Fuld support tilgængelig, der hjælper dig med at tilmelde dig, forberede dig til og gennemføre din eksamen

Hvem er Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305) kurset for?

Microsoft Azure Solutions Architect (AZ-305) certificeringseksamen er for it-professionelle og cloud-arkitekter med erfaring i at designe cloud-infrastrukturer ved hjælp af Microsoft Azure-tjenester. Som en del af Azure Solutions Architect Expert-certificeringssporet dækker eksamen forskellige aspekter af design af Azure-løsninger, herunder infrastrukturdesignprincipper, netværk, lagringsløsninger, identitet og sikkerhed, dataplatformløsninger, overvågning og hybrid cloud-integration. At bestå eksamen demonstrerer kandidatens evne til at designe pålidelige, skalerbare og sikre cloud-infrastrukturløsninger, der er skræddersyet til specifikke forretningsbehov.


Feedback fra vores AZ-305 deltagere

Peter Sundelin

Fantastisk kursus for at få en god forståelse af Arkitekturen i Azure og hvilke områder man skal fokusere på. Fantastisk instruktør, dyb viden om Azure og en fremragende måde at forklare komplicerede ting på.

Johan Andersson

Nemt at deltage på kurset over Teams og en fremragende instruktør gav mig stor værdi for den tid, jeg investerede.


Alt det du behøver for at opnå de resultater du ønsker

Dit personlige Learning Program vil give dig de kompetencer du har brug for, så du kan gøre mere af det du elsker. Learning Programmet's tre step er lavet, så du lærer nye kompetencer der vil åbne nye muligheder for dig.


Sådan får vi dig certificeret

Readynez365: Dit Personlige Learning Program

Readynez365 platformen giver en forbedret digital vej for alle dine læringselementer, fra forberedelser til eksamen, hvilket gør det til den mest direkte vej til nye tekniske færdigheder. Vælg hvad du vil (og har brug for) for at blive klar. Det hele er gjort klar til dig i Readynez365 i god tid før dine kurser.

Træning designet til det virtuelle klasselokale

Træningsmetodikken er designet til det virtuelle klasselokale, med fokus på at inspirere og engagere dig med en blanding af praktisk træning, præsentationer, tekniske labs og tests. Du vil også være glad for at vide, at virtuel træning er elsket af ledere - det er nemlig den mest omkostningseffektive måde at træne på.

Mentoring fra eksperterne får dig helt i mål

Der er et maksimalt antal deltagere på holdet for at sikre dig nem adgang til personlig coaching. Du vil møde akkrediterede ekspertinstruktører, der er erfarne IT-professionelle og konsulenter, der er certificeret til det højeste niveau, og som bringer den virkelige verden ind i undervisningen.

Eksamens- og kompetencefokus

Vi dækker alle detaljerne så du kan anvende det i dit daglige arbejde, og du vil endda lære de detaljer, du skal kende til ifm din eksamen. Det er dit valg, om du vil gå til eksamen eller ej, men med vores detaljerede eksamensguides og hotline gør vi det nemt at få adgang til din eksamensvoucher og planlægge og gennemføre din eksamen online

Certificeringsgaranti

Din adgang til træning er ubegrænset, og du kan træne lige så meget, du vil, indtil du består din eksamen.

Bæredygtig læring - træn med god samvittighed

Træn med god samvittighed med kurser der giver et 96% lavere CO2-aftryk sammenlignet med træning i klasselokalet. Vores organisation opererer med minimal miljøpåvirkning, og vi har reduceret vores CO2-udledning med 96% siden 2019. Vi overholder ISO 14001 gennem hele vores forsyningskæde som din garanti for vores bæredygtige kurser.


Hvad du vil lære på vores AZ305 Microsoft Certified Azure Solutions Architect kursus

- Implementere cloud-infrastrukturovervågning
- Overvåge sikkerheden
- Overvåge ydeevne
- Overvåge sundhed og tilgængelighed
- Overvåge omkostningerne
- Konfigurere avanceret logning
- Starte automatiske svar ved brug af Action Groups
- Konfigurere og administrere avancerede alarmer

- Vælge lagerkontoindstillinger baseret på en use case
- Konfigurere Azure Files og Azure Blob storage
- Konfigurere netværksadgang til lagerkontoen
- Implementere Shared Access Signatures og adgangspolitikker
- Implementere Azure AD-godkendelse til lagring
- Administrere adgangsnøgler
- Implementere Azure-lageringsreplikering
- Implementere Azure Storage Account failover

- Konfigurere High Availability
- Konfigurere lager til VM'er
- Vælge størrelsen på den virtuelle maskine
- Implementere Azure Dedicated Hosts
- Implementere og konfigurere skalasæt
- Konfigurere Azure Disk Encryption

- Gemme en implementering som en Azure Resource Manager-skabelon
- Modificere en Azure Resource Manager-skabelon
- Evaluere placering af nye ressourcer
- Konfigurere en VHD-skabelon
- Implementere fra en skabelon
- Administrere et billedbibliotek
- Oprette og eksekvere en automatiserings-runbook
- Implementer viratuelt netværk
- Implementere VNet til VNet forbindelser
- Implementere VNet peering

- Tilføje tilpassede domæner
- Konfigurere Azure AD Identity Protection
- Implementere nulstilling af selvbetjeningsadgangskode
- Implementere Conditional Access inklusive MFA
- Konfigurere varsler for svindel
- Konfigurere verifikationsmetoder
- Implementere og administrere gæstekonti
- Administrere flere mapper

- Installere og konfigurere Azure AD Connect
- Muligheder for identitetssynkronisering
- Konfigurere og administrere adgangskodesynkronisering og tilbageskrivning af adgangskode
- Konfigurere single sign-on
- Konfigurere Azure AD Connect cloudsynkronisering
- Bruge Azure AD Connect Health

- Administrere workloads i Azure
- Migrere workloads ved hjælp af Azure Migrate
- Implementere Azure Backup til VM'er
- Implementere katastrofegenopretning
- Implementere Azure Automation Update Management

- Implementere Azure Load Balancer
- Implementere en Azure Application Gateway
- Implementere Web Application Firewall
- Implementere Azure Firewall
- Implementere Azure Firewall Manager
- Implementere Azure Front Door
- Implementere Azure Traffic Manager
- Implementere netværkssikkerhedsgrupper og applikationssikkerhedsgrupper
- Implementere Bastion

- Oprette og administrere hierarkisk struktur, der indeholder administrationsgrupper, abonnementer og ressourcegrupper
- Tildele RBAC roller
- Oprette en tilpasset RBAC-rolle
- Konfigurere adgang til Azure-ressourcer ved at tildele roller
- Konfigurere administrationsadgang til Azure
- Fortolke effektive tilladelser
- Opsætte og udføre en adgangsgennemgang
- Implementere og konfigurere Azure Policy
- Implementere og konfigurere Azure Blueprints

- Implementere og konfigurere Key Vault
- Implementere og konfigurere Managed Identities
- Registrere og administrere applikationer i Azure AD

- Implementere en applikationsinfrastruktur
- Oprette og konfigurere Azure App Service
- Oprette en App Service Web App til Containere
- Oprette og konfigurere en App Service-plan
- Konfigurere App Service
- Konfigurere netværk for en App Service
- Oprette og administrere implementeringspladser
- Implementere Logic Apps
- Implementere Azure-funktioner

- Oprette et containerbillede
- Konfigurere Azure Kubernetes Service
- Udgive og automatisere billedhåndtering ved at bruge Azure Container Registry
- Implementere en løsning på en Azure Container Instance

- Implementere NoSQL-databaser
- Konfigurere Azure Storage-kontotabeller
- Vælge passende Cosmos DB API'er
- Opsætte replikaer i Cosmos DB

- Konfigurere indstillinger for Azure SQL-database
- Implementere Azure SQL-administrerede forekomster
- Konfigurere HA til en Azure SQL-database
- Implementere en Azure SQL-database

- Designe til omkostningsoptimering
- Anbefale en løsning til omkostningsstyring og omkostningsrapportering
- Anbefale løsninger for at minimere omkostningerne

- Bestemme niveauer og lagringssteder for logfiler
- Planlægge integration med overvågningsværktøjer inklusive Azure Monitor og Azure Sentinel
- Anbefale passende overvågningsværktøj(er) til en løsning
- Vælge en mekanisme til event routing og eskalering
- Anbefale en logningsløsning til compliance krav

- Designe autentificering
- Anbefale en løsning til single-sign on
- Anbefale en løsning til autentificering
- Anbefale en løsning til Conditional Access, inklusive multi-faktor-autentificering
- Anbefale en løsning til autentificering af netværksadgang
- Anbefale en løsning til en hybrid identitet inklusive Azure AD Connect og Azure AD

- Vælge en autorisationstilgang
- Anbefale en hierarkisk struktur, der inkluderer administrationsgrupper, abonnementer og ressourcegrupper
- Anbefale en adgangsstyringsløsning, herunder RBAC-politikker, adgangsgennemgange, rolletildelinger, Privileged Identity Management (PIM), Azure AD Identity Protection, Just In Time (JIT)-adgang

- Anbefale en strategi for tagging
- Anbefale en løsning til brug af Azure Policy
- Anbefale en løsning til brug af Azure Blueprints
- Anbefale en løsning, der udnytter Azure Resource Graph

- Anbefale en løsning, der inkluderer Key Vault
- Anbefale en løsning, der inkluderer Managed Identities
- Anbefale en løsning til integration af applikationer i Azure AD

- Designe en løsning til databaser
- Vælge en passende dataplatform baseret på krav
- Anbefale dimensionering af databaseserviceniveau
- Anbefale en løsning til databaseskalerbarhed
- Anbefale en løsning til kryptering af data i hvile, data i transmission og data i brug

- Anbefale et dataflow for at opfylde forretningskrav
- Anbefale en løsning til dataintegration, herunder Azure Data Factory, Azure Data Bricks, Azure Data Lake, Azure Synapse Analytics

- Vælge mellem lagerniveauer
- Anbefale en løsning til lageradgang
- Anbefale værktøjer til lagerstyring

- Designe en løsning til backup og gendannelse
- Anbefale en genoprettelsesløsning til Azure hybrid og on-premises workloads, der opfylder recovery objectives (RTO, RLO, RPO)
- Designe en Azure Site Recovery-løsning
- Anbefale en løsning til genopretning i forskellige regioner
- Anbefale en løsning til geo-redundans af arbejdsbelastninger
- Anbefale en løsning til Azure Backup-administration
- Designe en løsning til dataarkivering og opbevaring

- Anbefale en løsning til applikations- og arbejdsbelastningsredundans, herunder beregning, database og lagring
- Anbefale en løsning til autoskalering
- Identificere ressourcer, der kræver High Availability
- Identificere lagertyper for High Availability

- Designe en computerløsning
- Anbefale en løsning til compute provisioning
- Bestemme passende computerteknologier, herunder virtuelle maskiner, App Services, Service - Fabric, Azure Functions, Windows Virtual Desktop, Batch, HPC og containere
- Anbefale en løsning til containere
- Anbefale en løsning til automatisering af computerstyring

- Anbefale en netværksarkitektur (hub og spoke, virtuelt WAN)
- Anbefale en løsning til netværksadressering og navne oversættelse
- Anbefale en løsning til netværksforsyning
- Anbefale en løsning til netværkssikkerhed inklusive Private Link, firewalls, gateways, netværkssegmentering (perimeternetværk/DMZ'er/NVA'er)
- Anbefale en løsning til netværksforbindelse til internettet, lokale netværk og andre virtuelle Azure-netværk
- Anbefale en løsning til automatisering af netværksstyring
- Anbefale en løsning til belastningsjustering og trafikdirigering

- Anbefale en mikroservicearkitektur inklusive Event Grid, Event Hubs, Service Bus, Azure Queue Storage, Logic Apps, Azure Functions, Service Fabric, AKS, Azure App Configuration og webhooks
- Anbefale en orkestreringsløsning til implementering og vedligeholdelse af applikationer, herunder ARM-skabeloner, Azure Automation, Azure Pipelines, Logic Apps eller Azure Functions
- Anbefale en løsning til API-integration

- Vurdere og fortolke on-premises servere, data og applikationer til migrering
- Anbefale en løsning til migrering af applikationer og VM'er
- Anbefale en løsning til migrering af databaser
- Bestemme migrationsomfanget, herunder redundante, relaterede, trivielle og forældede data
- Anbefale en løsning til migrering af data (Storage Migration Service, Azure Data Box, Azure File Sync-baseret migrering til hybrid filserver)


Mød vores instruktører

Mød nogle af de instruktører du kan møde på dit kursus. De er eksperter, passionerede omkring deres fag og dedikerede til at give deres viden tilbage til branchen, deres fag og dem som ønsker at lære, udforske og skabe fremskridt i deres karriere.

Tiago Costa
#Microsoft #MVP #Azure

Tiago Costa er Microsoft MVP, Cloud Architect samt Advisor og international taler om Microsoft Cloud.

Ed Baker
#Microsoft #MVP #Azure #Windowsserver

Ed er en mangeårig MVP og har udviklet flere officielle Microsoft kurser for Azure, Windows Server og Windows.

Jens Gilges
#Microsoft365 #Azure #AWS#AWS #Machine Learning #Ethical Hacking #Penetration Testing #Offsec #GIAC

Jens har været MCT i 20 år og er autoriseret Amazon Champion Instruktør med solid erfaring som Cloud Infrastructure og Security Consultant og Penetration Tester.


Hvordan du bedst forbereder dig til vores AZ 305 Microsoft Certified Azure Solutions Architect kursus

Hos Readynez stiller vi mange ressourcer til rådighed og har erfarne eksperter indenfor området. Derfor har vi også stor succes med mange tilfredse kunder. Du kan altså trygt tage dit kursus hos os. For at tage AZ-305 kurset kræver det dog nogle forudgående forudsætninger. 

Du har det perfekte udgangspunkt for at tage kurset med disse forudsætninger: 

 • Succesfulde Azure Solution Architects starter denne rolle med erfaring indenfor operativsystemer, virtualisering, cloud-infrastruktur, lagringsstrukturer og netværk. 
 • Har en forståelse for lokale virtualiseringsteknologier, herunder: VM'er, virtuelle netværk og virtuelle harddiske. 
 • Har en forståelse for netværkskonfiguration, herunder TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtuelle private netværk (VPN'er), firewalls og krypteringsteknologier. 
 • Har en forståelse for Active Directory-koncepter, herunder domæner, forests, domænecontrollere, replikering, Kerberos-protokol og LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). 
 • Har en forståelse for modstandsdygtighed og katastrofegendannelse, herunder backup og gendannelse.


Vores resultater

Med 15 års erfaring og mere end 50.000 glade kunder fra hele verden, organisatiner som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco og mange flere, stoler på Readynez til at træne og certificere deres medarbejdere.

 • [Dictionary item: Green-check] Top bedømte kurser, med flest deltagere som scorer deres kursus 10/10
 • [Dictionary item: Green-check] 50.000 deltagere trænet og certificeret
 • [Dictionary item: Green-check] Globalt anderkendte ekspert instruktører, mange som er MVP
 • [Dictionary item: Green-check] Betroet leverandør af store træningsprojekter for mange store organisationer

Dette er bare nogle af de mange organisationer som stoler på Readynez.


Andre har også deltaget på

Microsoft Azure Administrator (AZ-104)

At opnå Microsoft Certified Azure Administrator Associate certificeringen er ikke en nem opgave, men med dit Readynez kursus og Learning Program har vi gjort alt, hvad vi kan for at støtte dig fra start til slut, og sikre at du har de optimale betingelser for at få succes. Det inkluderer de bedste tilgængelige ressourcer til at hjælpe dig med at forberede dig, herunder relevante online kurser, adgang til praktiske labs, Practice Tests til eksamensforberedelse, study guides, eksamenssupport og guider osv., alt sammen gjort let tilgængeligt for dig i vores Learning Platform. Vælger du vores virtuelle træningsmulighed, bidrager du også til en mere bæredygtig verden med en reduktion i CO2-udledning på 96% sammenlignet med muligheden i klasseværelset.

SE KURSUS
Microsoft Certified Azure Developer (AZ-204)

At opnå Microsoft Certified Azure Developer Associate certificeringen er ikke en nem opgave, men med dit Readynez kursus og Learning Program har vi gjort alt, hvad vi kan for at støtte dig fra start til slut, og sikre at du har de optimale betingelser for at få succes. Det inkluderer de bedste tilgængelige ressourcer til at hjælpe dig med at forberede dig, herunder relevante online kurser, adgang til praktiske labs, Practice Tests til eksamensforberedelse, study guides, eksamenssupport og guider osv., alt sammen gjort let tilgængeligt for dig i vores Learning Platform. Vælger du vores virtuelle træningsmulighed, bidrager du også til en mere bæredygtig verden med en reduktion i CO2-udledning på 96% sammenlignet med undervisning i klasselokalet.

SE KURSUS

FAQ Microsoft AZ-305

Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)-certificeringen er en professionel certificering, der demonstrerer en persons færdigheder i at designe og implementere løsninger på Microsoft Azure, en cloud computing-platform. Det validerer de færdigheder, der kræves for at blive en Azure Solutions Architect, herunder ekspertise inden for computer-, storage-, netværks- og sikkerhedstjenester, samt evnen til at designe løsninger, der opfylder forretningskrav.

Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305) eksamenen består typisk af omkring 40-60 multiple choice-spørgsmål, som varierer i sværhedsgrad og kan omfatte casestudier, scenarier og simuleringer. Det faktiske antal spørgsmål kan variere, da Microsoft løbende opdaterer eksamenen for at afspejle ændringer i Azure-platformen.

Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305) eksamensomkostninger varierer efter land eller region, men generelt er det omkring USD 165. Kandidater kan registrere sig og planlægge deres eksamener via Microsofts websted eller et certificeret testcenter

Beståelsesresultatet for Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305) eksamenen ligger ikke fast, da det afhænger af sværhedsgraden af spørgsmålene i en bestemt eksamen. Microsoft sætter dog generelt beståelsesscoren til omkring 70 %, hvilket betyder, at en kandidat skal svare korrekt på mindst 70 % af spørgsmålene for at bestå eksamenen.

Tidsgrænsen for Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305) eksamen er 180 minutter (3 timer). Den faktiske varighed kan dog variere lidt afhængigt af det sprog, som eksamen er taget på, og testcentrets politikker . Kandidater rådes til at ankomme tidligt og være forberedt på eksamens varighed for at undgå stress i sidste øjeblik.

Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)-certificeringen er gyldig i to år fra den dato, den er optjent. Efter disse to år bliver certificeringen inaktiv, og kandidaten skal gencertificeres ved at bestå en Assessment på Microsoft Learn

Ja, Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)-certificeringen udløber efter to år fra den dato, den er optjent. Det betyder, at kandidaten skal gencertificere ved at bestå en Assessment på Microsoft Learn.

Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305) eksamensforudsætninger omfatter en solid forståelse af cloud computing-koncepter, såsom Azure-tjenester og -funktioner, sikkerhed, compliance og automatisering. Derudover skal kandidaten have erfaring med at designe og implementere løsninger, der kører på Microsoft Azure.

Ja, Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)-eksamenen kræver tidligere erfaring med at arbejde med Azure-tjenester og -funktioner. Kandidater skal have en solid forståelse af cloud computing-koncepter, samt erfaring med at designe og implementere løsninger, der kører på Microsoft Azure.

Sværhedsgraden af Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305) eksamenen afhænger af kandidatens niveau af erfaring og viden om Azure-tjenester og -funktioner. Det anses dog generelt for at være en udfordrende eksamen, der kræver en betydelig mængde forberedelse og studier for at bestå. Kandidater skal demonstrere deres evne til at designe og implementere løsninger, der opfylder specifikke forretningskrav ved hjælp af Azure-tjenester og -funktioner.

Forberedelsestiden til Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305) eksamenen varierer afhængigt af den enkeltes erfaring og færdighedsniveau. Men i gennemsnit tager det omkring 2-3 måneders grundig forberedelse at bestå eksamenen. Readynez, concierge-tjenesten for digitale færdigheder, kan hjælpe med at forberede til AZ-305-eksamenen med vores kurser. Disse kurser tilbyder en fokuseret og fordybende læringsoplevelse, der hjælper deltagerne med at få den nødvendige viden og færdigheder til at bestå certificeringseksamenen.

Lønnen efter at have bestået Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)-certificeringen varierer afhængigt af organisationen og placeringen. Ifølge data fra Payscale varierer den gennemsnitlige løn for en Azure Solutions Architect i USA fra $101.000 til $172.000 om året. Personer med en AZ-305-certificering kan dog forvente at tjene højere lønninger, da de besidder de færdigheder og ekspertise, der kræves for at designe og implementere Azure-løsninger effektivt.

Ja, Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)-certificeringen er det værd, da den validerer en professionel ekspertise i at designe og implementere Azure-løsninger. Certificeringen viser, at en person har færdigheder og viden til at skabe og implementere cloud-baserede løsninger ved hjælp af Azure-tjenester. Det åbner op for et væld af muligheder for fagfolk, herunder højtlønnede jobroller, karrierefremgang og anerkendelse i branchen.

Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305) eksamenen udføres på et testcenter eller online. Eksamenen består af multiple choice-spørgsmål og proctoreres på afstand for at sikre integriteten af eksamen. Eksamenen måler kandidatens færdigheder inden for forskellige områder, såsom design og implementering af storageløsninger, sikkerhed, netværk og computertjenester i Azure.

For at få Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305)-certificeringen skal enkeltpersoner bestå AZ-305-certificeringseksamenen. Eksamenen er tilgængelig på lokale testcentre og online og kan tages eksternt fra hvor som helst i verden. Kandidater kan tilmelde sig eksamen via Microsofts certificeringswebsted og planlægge eksamen, når det passer dem.

For at forberede sig til Microsoft Certified Azure Solutions Architect (AZ-305) certificeringseksamenen kan man følge en struktureret tilgang, der inkluderer at lære begreberne, øve sig med praktiske labøvelser og tage øvelseseksamener. Microsoft leverer officielt studiemateriale, herunder onlinekurser, virtuelle laboratorier og praksiseksamener, for at hjælpe fagfolk med at forberede sig til eksamen. Derudover tilbyder Readynez kurser, der giver intensiv træning og praktisk erfaring for at hjælpe professionelle med at bestå eksamen på kort tid.

Det virtuelle klasserum er et online-rum, hvor du vil træner sammen med din instruktør og de andre deltagere i realtid. Alt sker live, og du kan interagere frit, diskutere, stille spørgsmål og se din instruktør præsentere på et whiteboard, diskutere kursusmateriale og slides, og arbejde med labs og tests.
Ja, du kan tage alle eksaminer fra de store vendors som Microsoft, Cisco etc. hjemmefra eller fra kontoret
Med Readynez lkan du tage alle kurser hjemmefra eller fra kontoret. Readynez giver support til dit klasseværelse derhjemme, og du kan nyde at lære med minimal indvirkning på dit daglige liv. Derudover sparer du omkostningerne og den miljømæssige belastning ved at rejse.
Din mulighed for at lære læring er ubegrænset, når du er motiveret, men du har brug for den rigtige plan for at opnå det, du ønsker. Readynez-konsulenter har mange års erfaring med at skræddersy læringsrejser, og vi kan også designe en til dig. Vi står altid til rådighed med hjælp og vejledning, og du kan nå os på chatten eller skrive til os på info@readynez.com.

Vores AZ305 træning er et 4-dages Azure Solutions Architect Expert AZ 305 kursus. 

Ja, vores Azure Solutions Architect Expert AZ 305 kurser er tilgængelige virtuelt.

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}