Køb Unlimited Training licenser i juni og få 3 måneders gratis træning! ☀️

ISACA CISM certificeringsbadge opnået efter deltagelse på CISM Certificeret Information Security Manager Certification kursus
9,50

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(543 Reviews)

ISACA CISM Certification

Mestre informationssikkerhedsstyring med en CISM certificering, og få udviklet dine færdigheder i styring, risikostyring, compliance og hændelsesrespons for maksimal organisatorisk modstandskraft.

course: ISACA CISM Certification

Varighed: 4 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Forbereder til Eksamen : Certified Information Security Manager (CISM)

certification-icon Forbereder til Certificering : ISACA: Certified Information Security Manager (CISM)

ktk-icon Deltag i dette og 60+ andre Security kurser GRATIS med Unlimited Security Training

Introduktion

Få successs med ISACA CISM certificeringen, én af de mest attraktive certificeringer indenfor styring af informationssikkerhed, med dette kursus fra Readynez. Bliv forberedt til din CISM eksamenen, bliv certificeret og befæst din rolle som leder i beskyttelsen af informationsaktiver.

Kurset inkluderer
 • intructor-iconInstruktørledet træning
 • intructor-iconPractice test
 • intructor-iconSelvstudie materiale
 • intructor-iconPersonlig læringsplan
 • intructor-iconCertificeringsgaranti
 • intructor-iconE-mail, chat og telefonsupport

Topvirksomheder stoler på Readynez

Hvem henvender kurset sig til?

Hvem deltager på ISACA Certified Information Security Manager (CISM) kurset?

ISACA Certified Information Security Manager (CISM)-certificeringen er for informationssikkerhedsprofessionelle, der er involveret i styring af informationssikkerhedsprogrammer. Det har til formål at udstyre dig med de færdigheder og den viden, der er nødvendig for at administrere en organisations informationssikkerhedsprogram og dækker fire domæner: Informationssikkerhedsstyring, Risk Management, Informationssikkerhedsprogramudvikling og -styring og Informationssikkerhedshændelsesstyring.

Kursusindhold

Hvad du vil lære på vores CISM kursus.

 • Etablere og vedligeholde en informationssikkerhedsstrategi i overensstemmelse med organisatoriske mål og mål for at guide etableringen og den løbende styring af informationssikkerhedsprogrammet.
 • Etablere og vedligeholde en styringsramme for informationssikkerhed til at guide aktiviteter, der understøtter informationssikkerhedsstrategien.
 • Integrere informationssikkerhedsstyring i virksomhedsledelsen for at sikre, at organisatoriske mål og målsætninger understøttes af informationssikkerhedsprogrammet.
 • Etablere og vedligeholde informationssikkerhedspolitikker for at kommunikere ledelsens direktiver og guide udviklingen af standarder, procedurer og retningslinjer.
 • Udvikle business cases til at understøtte investeringer i informationssikkerhed.
 • Identificere interne og eksterne påvirkninger til organisationen (f.eks. teknologi, forretningsmiljø, risikotolerance, geografisk placering, lovmæssige og regulatoriske krav) for at sikre, at disse faktorer behandles af informationssikkerhedsstrategien.
 • Få engagement fra den øverste ledelse og støtte fra andre interessenter for at maksimere sandsynligheden for en vellykket implementering af informationssikkerhedsstrategien.
 • Definere og kommunikere informationssikkerhedens rolle og ansvar i hele organisationen for at etablere klare ansvarsområder og beføjelser.
 • Etablere, overvåge, evaluere og rapportere metrics (for eksempel nøglemålindikatorer [KGI'er], nøglepræstationsindikatorer [KPI'er], nøglerisikoindikatorer [KRI'er]) for at give ledelsen nøjagtige oplysninger om effektiviteten af informationssikkerhedsstrategien.
 • Etablere og vedligeholde en proces for klassificering af informationsaktiver for at sikre, at foranstaltninger, der træffes for at beskytte aktiver, er proportionale med deres forretningsværdi.
 • Identificere juridiske, regulatoriske, organisatoriske og andre gældende krav for at styre risikoen for manglende overholdelse til acceptable niveauer.
 • Sikre, at risikovurderinger, sårbarhedsvurderinger og trusselsanalyser udføres periodisk og konsekvent for at identificere risiko for organisationens information.
 • Bestemme passende risikobehandlingsmuligheder for at styre risikoen til acceptable niveauer.
 • Evaluere informationssikkerhedskontroller for at afgøre, om de er passende og effektivt mindsker risikoen til et acceptabelt niveau.
 • Identificere kløften mellem nuværende og ønskede risikoniveauer for at holde risikoen til et acceptabelt niveau.
 • Integrere informationsrisikostyring i forretnings og ITprocesser (for eksempel udvikling, indkøb, projektledelse, fusioner og opkøb) for at fremme en konsistent og omfattende informationsrisikostyringsproces på tværs af organisationen.
 • Overvåge eksisterende risici for at sikre, at ændringer identificeres og håndteres korrekt.
 • Rapportere manglende overholdelse og andre ændringer i informationsrisikoen til den relevante ledelse for at hjælpe med risikostyringens beslutningsproces.
 • Etablere og vedligeholde informationssikkerhedsprogrammet i overensstemmelse med informationssikkerhedsstrategien.
 • Sikre justeringen mellem informationssikkerhedsprogrammet og andre forretningsfunktioner (for eksempel human ressources [HR], regnskab, indkøb og IT) for at understøtte integration med forretningsprocesser.
 • Identificere, erhverve, administrere og definere krav til interne og eksterne ressourcer til at eksekvere informationssikkerhedsprogrammet.
 • Etablere og vedligeholde informationssikkerhedsarkitekturer (mennesker, proces, teknologi) for at udføre informationssikkerhedsprogrammet.
 • Etablere, kommunikere og vedligeholde organisatoriske informationssikkerhedsstandarder, procedurer, retningslinjer og anden dokumentation for at understøtte og vejlede overholdelse af informationssikkerhedspolitikker.
 • Etablere og vedligeholde et program for informationssikkerhedsbevidsthed og uddannelse for at fremme et sikkert miljø og en effektiv sikkerhedskultur.
 • Integrere krav til informationssikkerhed i organisatoriske processer (f.eks. ændringskontrol, fusioner og opkøb, udvikling, forretningskontinuitet, disaster recovery) for at opretholde organisationens sikkerhedsbaseline.
 • Integrere krav til informationssikkerhed i kontrakter og aktiviteter fra tredjeparter (for eksempel joint ventures, outsourcede udbydere, forretningspartnere, kunder) for at opretholde organisationens sikkerhedsbaseline.
 • Etablere, overvåge og periodisk rapportere programstyrings og operationelle målinger for at evaluere effektiviteten og effekten af informationssikkerhedsprogrammet.
 • Etablere og vedligeholde en organisatorisk definition af og niveau hierarki for informationssikkerhedshændelser for at muliggøre nøjagtig identifikation af og reaktion på hændelser.
 • Etablere og vedligeholde en hændelsesresponsplan for at sikre en effektiv og rettidig reaktion på informationssikkerhedshændelser.
 • Udvikle og implementere processer for at sikre rettidig identifikation af informationssikkerhedshændelser.
 • Etablere og vedligeholde processer til at undersøge og dokumentere informationssikkerhedshændelser for at være i stand til at reagere hensigtsmæssigt og bestemme deres årsager, samtidig med at de overholder juridiske, regulatoriske og organisatoriske krav.
 • Etablere og vedligeholde hændelseseskalerings og underretningsprocesser for at sikre, at de relevante interessenter er involveret i håndteringen af en hændelsesrespons.
 • Organisere, træne og udstyre teams til effektivt at reagere på informationssikkerhedshændelser rettidigt.
 • Teste og gennemgå hændelsesresponsplanen med jævne mellemrum for at sikre en effektiv reaktion på informationssikkerhedshændelser og for at forbedre responskapaciteten.
 • Etablere og vedligeholde kommunikationsplaner og processer for at styre kommunikationen med interne og eksterne enheder.
 • Udføre gennemgange efter hændelsen for at fastslå årsagen til informationssikkerhedshændelsen, udvikle korrigerende handlinger, revurdere risikoen, evaluere reaktionseffektiviteten og træffe passende afhjælpende foranstaltninger.
 • Etablere og vedligeholde integration mellem hændelsesberedskabsplanen, katastrofeberedskabsplanen og forretningskontinuitetsplanen.

Forberedelse

Hvordan du bedst forbereder dig til vores CISM kursus.

 • [Dictionary item: Orange-check] To år:
 • [Dictionary item: Orange-check] Gyldig Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • [Dictionary item: Orange-check] Gyldig Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • [Dictionary item: Orange-check] Kandidatuddannelse i informationssikkerhed eller et relateret felt (f.eks. forretningsadministration, informationssystemer, informationssikkerhed)
 • [Dictionary item: Orange-check] Et år:
 • [Dictionary item: Orange-check] Et helt år af erfaring inden for informationssystemsledelse
 • [Dictionary item: Orange-check] Færdighedsbaserede sikkerhedscertifikater (f.eks. SANS Global Information Assurance Certification (GIAC), Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), CompTIA Security +)
 • [Dictionary item: Orange-check] Erfaringerne kan ikke erstatte nogen del af kravet om tre års arbejde med informationssikkerhedsledelse.

Mød vores instruktører

Mød nogle af de instruktører du kan møde på dit kursus. De er eksperter, passionerede omkring deres fag og dedikerede til at give deres viden tilbage til branchen, deres fag og dem som ønsker at lære, udforske og skabe fremskridt i deres karriere.

tiago-costa

Kevin Henry

Kevin Henry er en globalt anerkendt ekspert som i over 20 år har bidraget til at træne og certificere folk indenfor IT Sikkerhed, inklusive CISSP, CISM, CISA m.fl.

Kevin Henry is a well-known and highly respected expert instructor with Readynez.

Kevin has served for many years as an authorised instructor for (ISC)2 and he is renowned for his 20-year contribution to learners training for IT security skills- and certifications such as the CISSP, CSSLP, CISM, CISA and CCSP everywhere in the world.

Kevin is a force to be reckoned with, being an authorised instructor and training no less than 9.000 online learners monthly in the fields of information security and audit, in addition to the many students that attend his instructor-led courses with Readynez

He is also one of the most highly-rated instructors and most often he is given scores of 10/10 by his students with comments like these:

“Fantastic teaching and coaching” 

Fredrik Palmquist Orange

“Most Excellent educator” 

Jens Johanson Trafikverket

 

LÆS MERE
Read Less
tiago-costa

Friedhelm Düsterhöft

Friedhelm har mere end 30 års erfaring indenfor IT, Sikkerhed og Data Privacy som en Senior Information Security konsulent.

Friedhelm Düsterhöft is a Senior Information Security Consultant, Auditor, Trainer and Managing Director, and has 30+ years of work experience in IT, Information Security and Data Privacy.

He has contributed to various PECB whitepapers and articles, such as ’Information Security in Banks and Financial Institutions’, ‘What Does SIEM Stand For?’, ‘Why Organizations Fail to Pass an Audit’ and “How to Integrate ISO/IEC 27032 Cybersecurity with ISMS?’.

LÆS MERE
Read Less
tiago-costa

James Rowney

James Rowney er anerkendt for sine mere end 20 års bidrag til træning og certificering indenfor IT Sikkerhed.

James has worked on many large mission critical environments in some of the largest companies in their industries.

Understanding business requirements and drivers are essential to any strategy and design. Understanding environments are key to any application or infrastructure changes, both the immediate services they interface with and those beyond. A failure to satisfy Non Functional Requirements can not be fixed by a process.

Specialties: CISSP, CCSP, AWS Solution Architect Associate, TOGAF 9 certified 86080 member of The Association of Enterprise Architects (AEA) - 27519830. BCS Solution & Enterprise Architect Certified - AMBCS - 990529878, Linux RHCE V5 expired, RHCVA Unix, Storage, SAN, Netbackup, Clusters, Design and Delivery of Infrastructure.

 

LÆS MERE
Read Less

FAQ

Ofte stillede spørgsmål til CISM kurset.

Certificeringen af ​​Certified Information Security Manager (CISM), der tilbydes af ISACA, validerer ekspertise inden for informationssikkerhedsstyring, risikostyring, programudvikling og ledelse. Det betyder en professionel evne til at designe og overvåge en virksomheds informationssikkerhedsprogram.

Forbered dig på CISM succes med vores omfattende kursus. Vores træning er designet af eksperter og sikrer, at du er klar til at bestå ISACA CISM-certificeringseksamenen. Slut dig til Readynez og rust dig til certificeringstriumf. Vi er specialiserede i at vejlede enkeltpersoner og teams gennem effektiv eksamensforberedelse, der hjælper dig med at opnå de færdigheder og selvtillid, der er nødvendige for succes i den udfordrende CISM-certificeringsrejse.

For at kvalificere sig til certificeringen Certified Information Security Manager (CISM) har kandidater typisk brug for:
Minimum fem års erhvervserfaring i informationssikkerhedsledelse, med mindst tre år i mindst tre af CISM-domænerne.
Bestå CISM-eksamenen.

Kandidater, der tilmelder sig CISM-eksamenen, skal betale et eksamensgebyr på $575 for ISACA-medlemmer og $760 for ikke-medlemmer.

Certified Information Security Manager (CISM) eksamenspensum fra ISACA dækker fire nøgledomæner relateret til informationssikkerhedsstyring:
 • Informationssikkerhedsstyring (24 %)
 • Informationsrisikostyring (30 %)
 • Udvikling og ledelse af program for informationssikkerhed (27 %)
 • Informationssikkerhed Incident Management (19 %)

Certificeringen af ​​Certified Information Security Manager (CISM) fra ISACA er højt anset inden for informationssikkerhed og kan være uhyre gavnlig for din karriere. CISM betyder ekspertise inden for informationssikkerhedsstyring, risikostyring, programudvikling og ledelse - afgørende færdigheder i nutidens cybersikkerhedslandskab. At holde denne certificering kan øge din professionelle troværdighed, åbne nye karrieremuligheder og potentielt føre til et højere indtjeningspotentiale.

Den tid, det tager at blive Certified Information Security Manager (CISM) certificeret af ISACA, kan variere baseret på individuelle faktorer, såsom din tidligere erfaring, den tid, du kan afsætte til at studere, og dit kendskab til eksamensdomænerne. I gennemsnit kan kandidater bruge flere måneder på at forberede sig til CISM-eksamenen.

ISACAs CISM-certificeringseksamener er computerbaserede og administreres på autoriserede PSI-testcentre globalt eller som fjernkontrollerede eksamener.

Sværhedsgraden ved at bestå Certified Information Security Manager (CISM) eksamen af ​​ISACA kan variere baseret på individuelle faktorer såsom din erfaring, viden og forberedelse. CISM-eksamenen er kendt for sin omfattende dækning af informationssikkerhedsstyringsdomæner, og kandidater skal demonstrere en solid forståelse af styring, risikostyring, programudvikling og hændelsesstyring.

Scoringer beregnes på en skala fra 200 til 800 point; for at bestå eksamen skal du opnå mindst 450/800.

Vedligeholdelse af din ISACA CISM-certificering involverer akkumulering af 120 CPE-point (Continuing Professional Education) over en treårig periode med minimum 20 point årligt. Overholdelse af ISACA's Code of Professional Ethics og betaling af årlige vedligeholdelsesgebyrer er afgørende for at sikre den fortsatte relevans og gyldighed af din certificering.

Lønnen for personer med en ISACA Certified Information Security Manager (CISM)-certificering kan variere baseret på faktorer som erfaring, placering, branche og specifikke jobroller. I gennemsnit har fagfolk med en CISM-certificering en tendens til at tjene konkurrencedygtige lønninger, ofte over branchegennemsnittet for informationssikkerhedsroller. Lønninger kan variere fra omkring $100.000 til langt over $150.000 årligt, afhængigt af de nævnte faktorer.

Anmeldelser

Feedback fra vores CISM deltagere.

thomas-willer-img

Stephen Ridgway

Readynez er den bedste træningsudbyder, jeg har brugt i mange år. Deres kundeservice er førsteklasses, priserne er meget konkurrencedygtige og instruktørerne er fremragende.

jordan-hind-img

Maria Simon Marcos

"Jeg deltog i CISM-træningen med Readynez, og det var det bedste kursus jeg nogensinde har været på! Instruktøren gjorde det ekstremt nemt at følge og gav eksempler fra det virkelige liv, og det hele skete online! "

Hvorfor Betale Mere?

Sigt højere end én Certificering og Mestre dem alle medal-icon

Hvorfor nøjes med bare ét certificeringskursus når du kan deltage på ALLE certificeringskurser for en pris der er lavere end prisen for ét kursus?

Group-1798
 • [Dictionary item: Orange-check] 60+ kurser til mindre end prisen for ét kursus
 • [Dictionary item: Orange-check] LIVE instruktør-ledet kurser
 • [Dictionary item: Orange-check] Expert instruktører til din rådighed
 • [Dictionary item: Orange-check] Money-back garanti
 • [Dictionary item: Orange-check] Fleksible betalingsmuligheder
UDFORSK UNLIMITED TRAINING

Den perfekte måde for os til at udvikle de kompetencer vi behøver for succes

it's-IT Kasper Meyer Christensen


En træningsløsning så god at den betaler for sig selv

50%
Minimum besparelse

Virksomheder der udnytter Unlimited Training sparer mindst 50% på deres træning og certificeringer - og mange helt op til 80%

2,4 x
Kurser pr licens

Folk med en Unlimited Training licens gennemfører i gennemsnit 2,4 kurser pr år


Få mere for mindre med Unlimited Training

Courses

60+ INSTRUKTØR-LEDET KURSER

For en pris der er mindre end prisen for ét kursus.

Quality

SAMME HØJE READYNEZ KVALITET

Bare billigere og mere fleksibelt.

Flexible

FLEKSIBLE BETALINGSLØSNINGER

Den nemmeste, mest fleksible og billigste måde at blive certificeret på.

Unlimited

UBEGRÆNSET ADGANG

Deltag på så mange kurser som du vil - ingen begrænsninger!

Money Gaurantee

MONEY-BACK GARANTI

Vi tilbagebetaler hvis omkostningen til licensen overstiger værdien af din træning.

Training

KUN LIVE KURSER

Interager 1-til-1 med 50+ erfarne instruktører.

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}