Om Kurserne

Gennem mange års erfaring med flere end 1000 af verdens topvirksomheder, har vi udviklet Readynez-metoden til læring
Træn indenfor enhver teknologi med den prisvindende Readynez-metode, og kombiner enhver variation af lærings format, teknologi og sted for at undgå The Great Training Robbery og få resultater med Skills.

Se mere om Readynez Training
9,50

(543 Reviews)

ISACA CISM Certification

Dit personlige Learning Program med alt hvad du behøver for bedst muligt at forberede dig til ISACA CISM eksamenen og blive en Certified Information Security Manager, med support fra din ekspert instruktør.

course: ISACA CISM Certification

Varighed: 4 days

Format: Virtual or Classroom

Forbereder til Eksamen : Certified Information Security Manager (CISM)

Forbereder til Certificering : ISACA: Certified Information Security Manager (CISM)

Det bedste kursus til at få din CISM eksamen og certificering - med Certificeringsgaranti

At opnå ISACA CISM certificeringen er ikke en nem opgave, men med dit Readynez kursus og Learning Program har vi gjort alt, hvad vi kan for at støtte dig fra start til slut, og sikre at du har de optimale betingelser for at få succes. Det inkluderer de bedste tilgængelige ressourcer til at hjælpe dig med at forberede dig, herunder relevante online kurser, Practice Tests til eksamensforberedelse, study guides, eksamenssupport og guider osv., alt sammen gjort let tilgængeligt for dig i vores Learning Platform. Vælger du vores virtuelle træningsmulighed, bidrager du også til en mere bæredygtig verden med en reduktion i CO2-udledning på 96% sammenlignet med muligheden i klasseværelset.

 • Inkluderer omfattende læringsmaterialer for den bedst tænkelige eksamensforberedelse
 • Inkluderer Practice Tests med over 500 unikke Practice spørgsmål
 • Inkluderer adgang til Online CISM kursus fra Pluralsight skrevet af Kevin Henry
 • Fuld support tilgængelig, der hjælper dig med at tilmelde dig, forberede dig til og gennemføre din eksamen

Hvem er ISACA CISM kurset (CISM) for?

ISACA Certified Information Security Manager (CISM)-certificeringen er for informationssikkerhedsprofessionelle, der er involveret i styring af informationssikkerhedsprogrammer. Det har til formål at udstyre dig med de færdigheder og den viden, der er nødvendig for at administrere en organisations informationssikkerhedsprogram og dækker fire domæner: Informationssikkerhedsstyring, Risk Management, Informationssikkerhedsprogramudvikling og -styring og Informationssikkerhedshændelsesstyring.


Feedback fra vores CISM deltagere

Stephen Ridgway

Readynez er den bedste træningsudbyder, jeg har brugt i mange år. Deres kundeservice er førsteklasses, priserne er meget konkurrencedygtige og instruktørerne er fremragende.

Maria Simon Marcos

"Jeg deltog i CISM-træningen med Readynez, og det var det bedste kursus jeg nogensinde har været på! Instruktøren gjorde det ekstremt nemt at følge og gav eksempler fra det virkelige liv, og det hele skete online! "


Alt det du behøver for at opnå de resultater du ønsker

Dit personlige Learning Program vil give dig de kompetencer du har brug for, så du kan gøre mere af det du elsker. Learning Programmet's tre step er lavet, så du lærer nye kompetencer der vil åbne nye muligheder for dig.


Sådan får vi dig certificeret

Readynez365: Dit Personlige Learning Program

Readynez365 platformen giver en forbedret digital vej for alle dine læringselementer, fra forberedelser til eksamen, hvilket gør det til den mest direkte vej til nye tekniske færdigheder. Vælg hvad du vil (og har brug for) for at blive klar. Det hele er gjort klar til dig i Readynez365 i god tid før dine kurser.

Træning designet til det virtuelle klasselokale

Træningsmetodikken er designet til det virtuelle klasselokale, med fokus på at inspirere og engagere dig med en blanding af praktisk træning, præsentationer, tekniske labs og tests. Du vil også være glad for at vide, at virtuel træning er elsket af ledere - det er nemlig den mest omkostningseffektive måde at træne på.

Mentoring fra eksperterne får dig helt i mål

Der er et maksimalt antal deltagere på holdet for at sikre dig nem adgang til personlig coaching. Du vil møde akkrediterede ekspertinstruktører, der er erfarne IT-professionelle og konsulenter, der er certificeret til det højeste niveau, og som bringer den virkelige verden ind i undervisningen.

Eksamens- og kompetencefokus

Vi dækker alle detaljerne så du kan anvende det i dit daglige arbejde, og du vil endda lære de detaljer, du skal kende til ifm din eksamen. Det er dit valg, om du vil gå til eksamen eller ej, men med vores detaljerede eksamensguides og hotline gør vi det nemt at få adgang til din eksamensvoucher og planlægge og gennemføre din eksamen online

Certificeringsgaranti

Din adgang til træning er ubegrænset, og du kan træne lige så meget, du vil, indtil du består din eksamen.

Bæredygtig læring - træn med god samvittighed

Træn med god samvittighed med kurser der giver et 96% lavere CO2-aftryk sammenlignet med træning i klasselokalet. Vores organisation opererer med minimal miljøpåvirkning, og vi har reduceret vores CO2-udledning med 96% siden 2019. Vi overholder ISO 14001 gennem hele vores forsyningskæde som din garanti for vores bæredygtige kurser.


Hvad du vil lære på vores CISM kursus

- Etablere og vedligeholde en informationssikkerhedsstrategi i overensstemmelse med organisatoriske mål og mål for at guide etableringen og den løbende styring af informationssikkerhedsprogrammet.
- Etablere og vedligeholde en styringsramme for informationssikkerhed til at guide aktiviteter, der understøtter informationssikkerhedsstrategien.
- Integrere informationssikkerhedsstyring i virksomhedsledelsen for at sikre, at organisatoriske mål og målsætninger understøttes af informationssikkerhedsprogrammet.
- Etablere og vedligeholde informationssikkerhedspolitikker for at kommunikere ledelsens direktiver og guide udviklingen af standarder, procedurer og retningslinjer.
- Udvikle business cases til at understøtte investeringer i informationssikkerhed.
- Identificere interne og eksterne påvirkninger til organisationen (f.eks. teknologi, forretningsmiljø, risikotolerance, geografisk placering, lovmæssige og regulatoriske krav) for at sikre, at disse faktorer behandles af informationssikkerhedsstrategien.
- Få engagement fra den øverste ledelse og støtte fra andre interessenter for at maksimere sandsynligheden for en vellykket implementering af informationssikkerhedsstrategien.
- Definere og kommunikere informationssikkerhedens rolle og ansvar i hele organisationen for at etablere klare ansvarsområder og beføjelser.
- Etablere, overvåge, evaluere og rapportere metrics (for eksempel nøglemålindikatorer [KGI'er], nøglepræstationsindikatorer [KPI'er], nøglerisikoindikatorer [KRI'er]) for at give ledelsen nøjagtige oplysninger om effektiviteten af informationssikkerhedsstrategien.

- Etablere og vedligeholde en proces for klassificering af informationsaktiver for at sikre, at foranstaltninger, der træffes for at beskytte aktiver, er proportionale med deres forretningsværdi.
- Identificere juridiske, regulatoriske, organisatoriske og andre gældende krav for at styre risikoen for manglende overholdelse til acceptable niveauer.
- Sikre, at risikovurderinger, sårbarhedsvurderinger og trusselsanalyser udføres periodisk og konsekvent for at identificere risiko for organisationens information.
- Bestemme passende risikobehandlingsmuligheder for at styre risikoen til acceptable niveauer.
- Evaluere informationssikkerhedskontroller for at afgøre, om de er passende og effektivt mindsker risikoen til et acceptabelt niveau.
- Identificere kløften mellem nuværende og ønskede risikoniveauer for at holde risikoen til et acceptabelt niveau.
- Integrere informationsrisikostyring i forretnings- og IT-processer (for eksempel udvikling, indkøb, projektledelse, fusioner og opkøb) for at fremme en konsistent og omfattende informationsrisikostyringsproces på tværs af organisationen.
- Overvåge eksisterende risici for at sikre, at ændringer identificeres og håndteres korrekt.
- Rapportere manglende overholdelse og andre ændringer i informationsrisikoen til den relevante ledelse for at hjælpe med risikostyringens beslutningsproces.

- Etablere og vedligeholde informationssikkerhedsprogrammet i overensstemmelse med informationssikkerhedsstrategien.
- Sikre justeringen mellem informationssikkerhedsprogrammet og andre forretningsfunktioner (for eksempel human ressources [HR], regnskab, indkøb og IT) for at understøtte integration med forretningsprocesser.
- Identificere, erhverve, administrere og definere krav til interne og eksterne ressourcer til at eksekvere informationssikkerhedsprogrammet.
- Etablere og vedligeholde informationssikkerhedsarkitekturer (mennesker, proces, teknologi) for at udføre informationssikkerhedsprogrammet.
- Etablere, kommunikere og vedligeholde organisatoriske informationssikkerhedsstandarder, procedurer, retningslinjer og anden dokumentation for at understøtte og vejlede overholdelse af informationssikkerhedspolitikker.
- Etablere og vedligeholde et program for informationssikkerhedsbevidsthed og -uddannelse for at fremme et sikkert miljø og en effektiv sikkerhedskultur.
- Integrere krav til informationssikkerhed i organisatoriske processer (f.eks. ændringskontrol, fusioner og opkøb, udvikling, forretningskontinuitet, disaster recovery) for at opretholde organisationens sikkerhedsbaseline.
- Integrere krav til informationssikkerhed i kontrakter og aktiviteter fra tredjeparter (for eksempel joint ventures, outsourcede udbydere, forretningspartnere, kunder) for at opretholde organisationens sikkerhedsbaseline.
- Etablere, overvåge og periodisk rapportere programstyrings- og operationelle målinger for at evaluere effektiviteten og effekten af informationssikkerhedsprogrammet.

- Etablere og vedligeholde en organisatorisk definition af og niveau hierarki for informationssikkerhedshændelser for at muliggøre nøjagtig identifikation af og reaktion på hændelser.
- Etablere og vedligeholde en hændelsesresponsplan for at sikre en effektiv og rettidig reaktion på informationssikkerhedshændelser.
- Udvikle og implementere processer for at sikre rettidig identifikation af informationssikkerhedshændelser.
- Etablere og vedligeholde processer til at undersøge og dokumentere informationssikkerhedshændelser for at være i stand til at reagere hensigtsmæssigt og bestemme deres årsager, samtidig med at de overholder juridiske, regulatoriske og organisatoriske krav.
- Etablere og vedligeholde hændelseseskalerings- og underretningsprocesser for at sikre, at de relevante interessenter er involveret i håndteringen af en hændelsesrespons.
- Organisere, træne og udstyre teams til effektivt at reagere på informationssikkerhedshændelser rettidigt.
- Teste og gennemgå hændelsesresponsplanen med jævne mellemrum for at sikre en effektiv reaktion på informationssikkerhedshændelser og for at forbedre responskapaciteten.
- Etablere og vedligeholde kommunikationsplaner og processer for at styre kommunikationen med interne og eksterne enheder.
- Udføre gennemgange efter hændelsen for at fastslå årsagen til informationssikkerhedshændelsen, udvikle korrigerende handlinger, revurdere risikoen, evaluere reaktionseffektiviteten og træffe passende afhjælpende foranstaltninger.
- Etablere og vedligeholde integration mellem hændelsesberedskabsplanen, katastrofeberedskabsplanen og forretningskontinuitetsplanen.


Mød vores instruktører

Mød nogle af de instruktører du kan møde på dit kursus. De er eksperter, passionerede omkring deres fag og dedikerede til at give deres viden tilbage til branchen, deres fag og dem som ønsker at lære, udforske og skabe fremskridt i deres karriere.

Kevin Henry
#(ISC)2 #ISACA #Infosec

Kevin Henry er en globalt anerkendt ekspert som i over 20 år har bidraget til at træne og certificere folk indenfor IT Sikkerhed, inklusive CISSP, CISM, CISA m.fl.

Friedhelm Düsterhöft
#Dataprivacy #Infosec #ISO

Friedhelm har mere end 30 års erfaring indenfor IT, Sikkerhed og Data Privacy som en Senior Information Security konsulent.

James Rowney
#(ISC)2 #TOGAF #Infosec

James Rowney er anerkendt for sine mere end 20 års bidrag til træning og certificering indenfor IT Sikkerhed.


Hvordan du bedst forbereder dig til vores CISM kursus

Hos Readynez stiller vi mange ressourcer til rådighed og har erfarne eksperter indenfor området. Derfor har vi også stor succes med mange tilfredse kunder. Du kan altså trygt tage dit kursus hos os. Der er ingen formelle krav for at deltage på CISM kurset, men for at opnå certificeringen skal du, udover at bestå din CISM eksamen, kunne dokumentere følgende forudsætninger er på plads: 

Indsende verificerede beviser for mindst fem års arbejde inden for informationssikkerhed, med mindst tre års arbejde med ledelse af informationssikkerhed inden for tre eller flere af de 4 domæneområder.

Arbejdserfaringen skal være erhvervet inden for de 10 år, der forudgår ansøgningsdatoen for certificering eller inden for 5 år fra den dato, hvor eksamen oprindeligt bestås.

Erstatning for erfaring

Følgende sikkerhedsrelaterede certifikater og erfaringer inden for informationssystemer kan bruges til at opfylde den anførte mængde af arbejde inden for informationssikkerhed.

To år:

 • Gyldig Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • Gyldig Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • Kandidatuddannelse i informationssikkerhed eller et relateret felt (f.eks. forretningsadministration, informationssystemer, informationssikkerhed)

Et år:

 • Et helt år af erfaring inden for informationssystemsledelse
 • Færdighedsbaserede sikkerhedscertifikater (f.eks. SANS Global Information Assurance Certification (GIAC), Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), CompTIA Security +)
 • Erfaringerne kan ikke erstatte nogen del af kravet om tre års arbejde med informationssikkerhedsledelse.


Vores resultater

Med 15 års erfaring og mere end 50.000 glade kunder fra hele verden, organisatiner som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco og mange flere, stoler på Readynez til at træne og certificere deres medarbejdere.

 • Top bedømte kurser, med flest deltagere som scorer deres kursus 10/10
 • 50.000 deltagere trænet og certificeret
 • Globalt anderkendte ekspert instruktører, mange som er MVP
 • Betroet leverandør af store træningsprojekter for mange store organisationer

Dette er bare nogle af de mange organisationer som stoler på Readynez.


Andre har også deltaget på

ISC2 CISSP - Certified Information Systems Security Professional

CISSP er guldstandarden for IT-sikkerhedsprofessionelle. Den forbliver i toppen af certificeringer og er et krav for et flertal af senior IT-sikkerhedsroller. At opnå CISSP certificeringen er ikke en nem opgave, men med dit Readynez kursus og Learning Program har vi gjort alt, hvad vi kan for at støtte dig fra start til slut, og sikre at du har de optimale betingelser for at få succes. Det inkluderer de bedste tilgængelige ressourcer til at hjælpe dig med at forberede dig, herunder relevante online kurser, Practice Tests til eksamensforberedelse, study guides, eksamenssupport og guider osv., alt sammen gjort let tilgængeligt for dig i vores Learning Platform. Vælger du vores virtuelle træningsmulighed, bidrager du også til en mere bæredygtig verden med en reduktion i CO2-udledning på 96% sammenlignet med muligheden i klasseværelset.

SE KURSUS
Certified Cloud Security Professional (CCSP)

Dette CCSP kursus er skabt for at sikre, at du som arbejder med cloud security har al den viden, som du skal bruge indenfor cloud security design, implementering, arkitektur, drift, kontrol, og compliance med regulativer.

SE KURSUS

FAQ's

ISACAs Certified Information Security Manager (CISM)-certificering demonstrerer ekspertise inden for flere informationssikkerhedsdiscipliner, såsom styring, programudvikling og -styring, hændelsesstyring og risikostyring.

ISACA CISM-eksamenen er en 200 spørgsmåls multiple-choice-test, der dækker disse emner: Informationssikkerhedsstyring (17%), Informationssikkerhedsrisikostyring (20%), Informationssikkerhedsprogram (33%) og Incident Management (30%).

ISACA's Certified Information Security Manager (CISM)-certificering er for dem med teknisk ekspertise og erfaring inden for IS/IT-sikkerhed og kontrol og ønsker at gå fra holdspiller til manager.

For at være berettiget til eksamen skal kandidater have mindst fem års verificeret erfaring inden for informationssikkerhedsområdet med mindst tre års ledelseserfaring inden for tre eller flere af CISM-indholdsområderne. Erfaring skal være erhvervet inden for en periode på ti år forud for ansøgningsfristen eller inden for fem år efter bestået eksamen.

Du skal opfylde følgende krav for at opnå ISACA CISM-certificeringen.

 • Har bestået CISM-eksamenen inden for de sidste 5 år
 • Har relevant fuldtidserfaring
 • Indsend CISM-certificeringsansøgningen inklusive ansøgningsgebyret

Du lærer følgende:

 • Introduktion til informationssikkerhedsstyring
 • Udvikling af sikkerhedsstrategi
 • Risikostyringskoncepter
 • Implementering af et risikostyringsprogram
 • Risikostyrings livscyklus
 • Operationel risikostyring
 • Programmer for informationssikkerhed
 • Sikkerhedsprogramstyring
 • Drift af sikkerhedsprogrammet
 • IT Service Management
 • Kontrolelementer
 • Metrik og overvågning
 • Oversigt over svar på sikkerhedshændelser
 • Udvikling af Incident Response Plan
 • Reaktion på sikkerhedshændelser
 • Business Continuity and Disaster Recovery Planning

ISACA CISM-certificeringseksamenen koster $760 og $575 for ISACA-medlemmer.

CISM-eksamenen er ikke inkluderet i dit Readynez-kursus.

CISM certificeringen har en gyldighedsperiode på tre år. Hvis du ønsker at bevare certificeringen, kræves et årligt vedligeholdelsesgebyr på $45, hvis du er ISACA-medlem.

Typiske jobroller for personer med denne certificering er:

 • Informationssikkerhedschef
 • informationschef
 • Information Compliance Risk Specialist
 • Informationssystemsikkerhedsansvarlig
 • Information/Privacy konsulent

Pensum for CISM-eksamenen omfatter følgende domæner:

 • Informationssikkerhedsstyring (17 %)
 • Informationssikkerhedsrisikostyring (20 %)
 • Informationssikkerhedsprogram (33 %)
 • Incident Management (30 %)
Din mulighed for at lære læring er ubegrænset, når du er motiveret, men du har brug for den rigtige plan for at opnå det, du ønsker. Readynez-konsulenter har mange års erfaring med at skræddersy læringsrejser, og vi kan også designe en til dig. Vi står altid til rådighed med hjælp og vejledning, og du kan nå os på chatten eller skrive til os på info@readynez.com.
Med Readynez lkan du tage alle kurser hjemmefra eller fra kontoret. Readynez giver support til dit klasseværelse derhjemme, og du kan nyde at lære med minimal indvirkning på dit daglige liv. Derudover sparer du omkostningerne og den miljømæssige belastning ved at rejse.
Ja, du kan tage alle eksaminer fra de store vendors som Microsoft, Cisco etc. hjemmefra eller fra kontoret
Det virtuelle klasserum er et online-rum, hvor du vil træner sammen med din instruktør og de andre deltagere i realtid. Alt sker live, og du kan interagere frit, diskutere, stille spørgsmål og se din instruktør præsentere på et whiteboard, diskutere kursusmateriale og slides, og arbejde med labs og tests.

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}