Den komplette guide til hvordan du bliver en Certified Cloud Security Professional (CCSP)

 • Cloud Security
 • (ISC)2 CCSP
 • Certification Guide
 • Published by: Maria Forsberg on sep 23, 2022

Bliv Certified Cloud Security Professional (CCSP). Lær mere om CCSP, karriere og løn, hvordan CCSP sammmenlignes med andre, klik her.

Hvad er CCSP?

CCSP står for Certified Cloud Security Professional. Det er en leverandørneutral cloud-sikkerhedscertificering administreret af (ISC)² og udviklet i samarbejde med Cloud Security Alliance (CSA). Det blev først introduceret i april 2015 på en sikkerhedskonference arrangeret af RSA.

I dag er mere end 10.000 sikkerhedsprofessionelle har CCSP-certificeringen, og den anses for at være en af de bedste IT-legitimationsoplysninger i verden. Faktisk rangerer Certification Magazine det konsekvent som et af de bedste certifikater for it-professionelle at forfølge.

CCSP bekræfter, at du ved, hvordan du designer, administrerer og sikrer cloud-data, applikationer og infrastruktur. I it-branchen er det et hæderstegn (helt bogstaveligt talt). Du kan bruge det til at bevise dine færdigheder over for potentielle arbejdsgivere og fremme din karriere.

CCSP er anerkendt og respekteret over hele verden. At tjene det vil åbne op for nye jobmuligheder, du ellers ikke ville have, herunder internationale.

Dette skyldes, at CCSP er udstedt af (ISC)², verdens førende professionelle cybersikkerhedsorganisation. (ISC)² er en international nonprofit medlemsforening grundlagt i 1989 med over 168.000 certificerede medlemmer.

CCSP giver dig øjeblikkelig troværdighed på tværs af seks domæneområder:

 1. Cloud-koncepter, arkitektur og design
 2. Cloud Data Security
 3. Cloud Platform & Infrastruktursikkerhed
 4. Cloud Application Security
 5. Cloud Security Operations
 6. Juridisk, risiko og overholdelse

Virksomheder og organisationer, der ansætter cloud-sikkerhedsprofessionelle, leder efter jobkandidater, der har CCSP-certificeringen. Det er en nem måde for dem at bestemme din erfaring og dit færdighedsniveau.

Så hvis du vil tage din it-karriere til næste niveau, er CCSP måske noget for dig. Læs videre for at lære mere om det, og hvad det kræver at certificere.

Hvad gør en certificeret Cloud Security Professional?

Nu undrer du dig måske over, hvad en certificeret Cloud Security Professional gør. Dette er et svært spørgsmål at besvare, da CCSP-certifikatet kan hjælpe med at forberede dig til mange stillinger.

(ISC)² antyder, at CCSP er ideel til "IT- og informationssikkerhedsledere, der er ansvarlige for at anvende bedste praksis til skysikkerhedsarkitektur, design, drift og serviceorkestrering." Den viser derefter almindelige CCSP-positioner:

 • Cloud Architect
 • Cloud Engineer
 • Cloud-konsulent
 • Cloud-administrator
 • Cloud Security Analyst
 • Cloud Specialist
 • Revisor af Cloud Computing Services
 • Professionel cloud-udvikler

CCSP eksamenoversigten giver du en idé om, hvad en typisk CCSP skal vide og gøre. Her er en komplet liste over CCSP-færdigheder og -opgaver (organiseret efter domæne):

Domæne 1: Cloud-koncepter, arkitektur og design

 • Forstå cloud computing-koncepter
 • Beskriv cloud-referencearkitektur
 • Forstå sikkerhedskoncepter, der er relevante for cloud computing
 • Forstå designprincipper for sikker cloud computing
 • Evaluer cloud-tjenesteudbydere

Domæne 2: Cloud Data Security

 • Beskriv cloud-datakoncepter
 • Design og implementer skydatalagringsarkitekturer
 • Design og anvend datasikkerhedsteknologier og -strategier
 • Implementer dataopdagelse
 • Planlæg og implementer dataklassificering
 • Design og implementer Information Rights Management (IRM)
 • Planlæg og implementer politikker til opbevaring, sletning og arkivering af data
 • Design og implementer revisionsevne, sporbarhed og ansvarlighed for datahændelser

Domæne 3: Cloud Platform and Infrastructure Security

 • Forstå cloud-infrastruktur og platformskomponenter
 • Design et sikkert datacenter
 • Analyser risici forbundet med cloud-infrastruktur og -platforme
 • Planlæg og implementer sikkerhedskontrol
 • Planlæg forretningskontinuitet (BC) og disaster recovery (DR)

Domæne 4: Cloud Application Security

 • Fortaler for uddannelse og bevidsthed om applikationssikkerhed
 • Beskriv SDLC-processen (Secure Software Development Life Cycle)
 • Anvend Sikker Software Development Life Cycle (SDLC)
 • Anvend cloud-softwaresikring og -validering
 • Brug verificeret sikker software
 • Forstå de særlige forhold ved cloud-applikationsarkitektur
 • Design passende identitets- og adgangsstyringsløsninger (IAM)

Domæne 5: Cloud Security Operations

 • Byg og implementer fysisk og logisk infrastruktur til cloudmiljøet
 • Drift og vedligehold fysisk og logisk infrastruktur til cloudmiljøet
 • Implementer operationelle kontroller og standarder (f.eks. Information Technology Infrastructure Library (ITIL), International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 20000-1)
 • Støt digital efterforskning
 • Administrer kommunikation med relevante parter
 • Administrer sikkerhedsoperationer

Domæne 6: Juridisk, risiko og overholdelse

 • Forklar juridiske krav og unikke risici i cloudmiljøet
 • Forstå privatlivsproblemer
 • Forstå revisionsprocesser, metoder og nødvendige tilpasninger til et cloudmiljø
 • Forstå implikationerne af cloud for virksomhedens risikostyring
 • Forstå outsourcing og cloud-kontraktdesign

Hvis noget af ovenstående lyder som noget, du ville nyde, så vil du elske at være en CCSP. I det næste afsnit gennemgår vi, hvad du skal gøre for at opnå CCSP-certifikatet.

Sådan bliver du CCSP-certificeret

Hvis du ønsker at blive CCSP-certificeret, er der et par trin, du skal følge. Her er de i rækkefølge:

 • Opfyld erfaringskravet.

For at kvalificere dig til CCSP-certificeringen skal du have mindst fem års lønnet erhvervserfaring inden for IT, hvoraf tre skal være inden for informationssikkerhed og et af dem skal være inden for et eller flere af de seks CCSP-domæner (cloud-koncepter) , arkitektur og design; cloud-datasikkerhed; cloud-platform- og infrastruktursikkerhed; cloud-applikationssikkerhed; cloud-sikkerhedsoperationer; juridisk, risiko og overholdelse).

(ISC)² tæller erhvervserfaring efter måned. For at optjene en måneds fuldtidserfaring skal du have arbejdet mindst 35 timer om ugen i fire sammenhængende uger.

Deltidsarbejde tæller også. Enhver erhvervserfaring, hvor du arbejder mindst 20 timer om ugen, men ikke mere end 34 timer om ugen, betragtes som deltid. 1040 timers deltidsarbejde er lig med 6 måneders fuldtidserfaring, og 2080 timers deltidsarbejde er lig med 12 måneders fuldtidserfaring.

Praktikpladser tæller også (både betalte og ulønnede). Alt du behøver er dokumentation fra en supervisor, der bekræfter din stilling og det antal timer, du har arbejdet.

Når det er sagt, kan du nogle gange give afkald på dele af eller alle kravene til CCSP-erhvervserfaring. For eksempel tæller det at have CCSK-certifikatet for et års erfaring i et CCSP-domæne og at have CISSP-certifikat opfylder hele CCSP-kravet om erhvervserfaring.

Har du stadig ikke nok erhvervserfaring? Det er okay. (ISC)² giver dig mulighed for at tage CCSP-eksamenen alligevel, og hvis du består, tildeler de dig en Associate of (ISC)² . Du har derefter seks år til at tjene de krævede fem års erhvervserfaring for at opnå CCSP-certifikatet.

 • Bestå CCSP-eksamenen

Når du har opfyldt kravene til CCSP-erhvervserfaring, er du klar til at tage CCSP-eksamenen. Dette er en fire timer lang test med 100 pointerede multiple-choice spørgsmål og 50 prætestemner uden point. Bemærk, at antallet af prætest-elementer uden point er steget fra 25 til 50 den 1. august 2022.

De scorede spørgsmål tester din viden på tværs af seks CSSP-domæner. Her er de med den relative procentdel af spørgsmål pr. domæne:

 • Cloud-koncepter, arkitektur og design (17 %)
 • Cloud Data Security (20 %)
 • Cloud Platform & Infrastruktursikkerhed (17%)
 • Cloud Application Security (17%)
 • Cloud Security Operations (16%)
 • Jura, risiko og overholdelse (13 %)

Husk, at vægtningen af domæner på CCSP-eksamenen også har ændret sig for nylig. Den 1. august 2022 steg andelen af cloud-datasikkerhedsspørgsmål fra 19 % til 20 %, og andelen af cloud-sikkerhedsoperationer faldt fra 17 % til 16 %.

For at bestå CSSP-eksamenen skal du score mindst 700 ud af 1000 point (dvs. 70%). Eksamenen er tilgængelig på testcentre på tværs af 882 steder i 114 lande og på seks forskellige sprog: engelsk, kinesisk, tysk, japansk, koreansk og spansk.

For at planlægge CSSP-eksamenen skal du oprette en konto hos Pearson VUE. Derfra vil du være i stand til at vælge et sted og tidspunkt for at tage testen og betale $599 eksamensregistreringsgebyret.

 • Bliv godkendt af en (ISC)² certificeret professionel

Når du har bestået CSSP-eksamenen og opfylder kravene til erhvervserfaring, har du kun et par trin tilbage for at få din certificering. En af dem er at blive godkendt af en anden (ISC)² certificeret professionel med et godt omdømme.

Hvis du ikke kender nogen (ISC)² medlemmer, er det okay. Du kan også blive godkendt af (ISC)² selv. Uanset hvad, skal de attestere din professionelle erhvervserfaring. Du har ni måneder fra det tidspunkt, hvor du består CSSP-eksamenen, til at få dem til at gøre dette, hvorefter du skal tage eksamen igen.

Det er også værd at bemærke, at (ISC)² reviderer CSSP-kandidater tilfældigt. Hvis du bliver valgt, vil du blive bedt om at indsende yderligere oplysninger til verifikation. Så prøv ikke at fudge nogen tal. Ikke alene er det forkert, men du vil blive diskvalificeret fra at tjene CCSP, hvis du bliver fanget.

 • Acceptér (ISC)² etiske regler

Dernæst skal du acceptere (ISC)² etiske kodeks, før du kan modtage dit CSSP-certifikat. Dette omfatter overholdelse af følgende præamble:

 • Samfundets sikkerhed og velfærd og almenvellet, pligt over for vores rektorer og over for hinanden kræver, at vi overholder, og ses i, at vi overholder de højeste etiske standarder for adfærd.
 • Derfor er streng overholdelse af dette kodeks en betingelse for certificering.

Det betyder også, at du skal forpligte dig til at gøre følgende:

 • Beskyt samfundet, almenvellet, nødvendig offentlig tillid og infrastrukturen.
 • Handl hæderligt, ærligt, retfærdigt, ansvarligt og lovligt.
 • Lever flittig og kompetent service til rektorer.
 • Fremfør og beskyt erhvervet.

Hvis du ikke har problemer med at acceptere ovenstående, er du i god form til at få CSSP.

 • Betal dit første årlige vedligeholdelsesgebyr (AMF)

Til sidst skal du betale dit første årlige vedligeholdelsesgebyr (AMF), som er $125 pr. år. Men hvis du kun får dine Associates på (ISC)², er det kun 50 USD om året.

AMF skal betales på årsdagen for din certificeringsdato (hvis du har flere certificeringer, er det datoen for din tidligste certificering). Du kan betale det online via kreditkort, bankoverførsel eller en check med posten. (Hvis din arbejdsgiver gav dig en (ISC)² træningskupon, kan du også bruge den.)

Det er det! Når du har gennemført de fem trin ovenfor, får du dit CCSP-certifikat sendt til dig inden for et par korte uger.

For at bevare din CCSP-certificering skal du fortsætte med at betale $125 AMF årligt og gencertificere ved at gennemføre 90 efteruddannelse (CPE) kreditter hvert tredje år.

Sådan bliver du CCSP-certificeret

Hvis du ønsker at blive CCSP-certificeret, er der et par trin, du skal følge. Her er de i rækkefølge:

1. Opfyld erfaringskravet.

For at kvalificere dig til CCSP-certificeringen skal du have mindst fem års lønnet erhvervserfaring inden for IT, hvoraf tre skal være inden for informationssikkerhed og et af dem skal være inden for et eller flere af de seks CCSP-domæner (cloud-koncepter) , arkitektur og design; cloud-datasikkerhed; cloud-platform- og infrastruktursikkerhed; cloud-applikationssikkerhed; cloud-sikkerhedsoperationer; juridisk, risiko og overholdelse).

(ISC)² tæller erhvervserfaring efter måned. For at optjene en måneds fuldtidserfaring skal du have arbejdet mindst 35 timer om ugen i fire sammenhængende uger.

Deltidsarbejde tæller også. Enhver erhvervserfaring, hvor du arbejder mindst 20 timer om ugen, men ikke mere end 34 timer om ugen, betragtes som deltid. 1040 timers deltidsarbejde er lig med 6 måneders fuldtidserfaring, og 2080 timers deltidsarbejde er lig med 12 måneders fuldtidserfaring.

Praktikpladser tæller også (både betalte og ulønnede). Alt du behøver er dokumentation fra en supervisor, der bekræfter din stilling og det antal timer, du har arbejdet.

Når det er sagt, kan du nogle gange give afkald på dele af eller alle kravene til CCSP-erhvervserfaring. For eksempel tæller det at have CCSK-certifikatet for et års erfaring i et CCSP-domæne og at have CISSP-certifikat opfylder hele CCSP-kravet om erhvervserfaring.

Har du stadig ikke nok erhvervserfaring? Det er okay. (ISC)² giver dig mulighed for at tage CCSP-eksamenen alligevel, og hvis du består, tildeler de dig en Associate of (ISC)² . Du har derefter seks år til at tjene de krævede fem års erhvervserfaring for at opnå CCSP-certifikatet.

2. Bestå CCSP-eksamenen

Når du har opfyldt kravene til CCSP-erhvervserfaring, er du klar til at tage CCSP-eksamenen. Dette er en fire timer lang test med 100 pointerede multiple-choice spørgsmål og 50 prætestemner uden point. Bemærk, at antallet af prætest-elementer uden point er steget fra 25 til 50 den 1. august 2022.

De scorede spørgsmål tester din viden på tværs af seks CSSP-domæner. Her er de med den relative procentdel af spørgsmål pr. domæne:

 • Cloud-koncepter, arkitektur og design (17 %)
 • Cloud Data Security (20 %)
 • Cloud Platform & Infrastruktursikkerhed (17%)
 • Cloud Application Security (17%)
 • Cloud Security Operations (16%)
 • Juridisk, risiko og overholdelse (13 %)

Husk, at vægtningen af domæner på CCSP-eksamenen også har ændret sig for nylig. Den 1. august 2022 steg andelen af cloud-datasikkerhedsspørgsmål fra 19 % til 20 %, og andelen af cloud-sikkerhedsoperationer faldt fra 17 % til 16 %.

For at bestå CSSP-eksamenen skal du score mindst 700 ud af 1000 point (dvs. 70%). Eksamenen er tilgængelig på testcentre på tværs af 882 steder i 114 lande og på seks forskellige sprog: engelsk, kinesisk, tysk, japansk, koreansk og spansk.

For at planlægge CSSP-eksamenen skal du oprette en konto hos Pearson VUE. Derfra vil du være i stand til at vælge et sted og tidspunkt for at tage testen og betale $599 eksamensregistreringsgebyret.

3. Bliv godkendt af en (ISC)² certificeret professionel

Når du har bestået CSSP-eksamenen og opfylder kravene til erhvervserfaring, har du kun et par trin tilbage for at få din certificering. En af dem er at blive godkendt af en anden (ISC)² certificeret professionel med et godt omdømme.

Hvis du ikke kender nogen (ISC)² medlemmer, er det okay. Du kan også blive godkendt af (ISC)² selv. Uanset hvad, skal de attestere din professionelle erhvervserfaring. Du har ni måneder fra det tidspunkt, hvor du består CSSP-eksamenen, til at få dem til at gøre dette, hvorefter du skal tage eksamen igen.

Det er også værd at bemærke, at (ISC)² reviderer CSSP-kandidater tilfældigt. Hvis du bliver valgt, vil du blive bedt om at indsende yderligere oplysninger til verifikation. Så prøv ikke at fudge nogen tal. Ikke alene er det forkert, men du vil blive diskvalificeret fra at tjene CCSP, hvis du bliver fanget.

4. Accepter (ISC)² Code of Ethics

Dernæst skal du acceptere (ISC)² etiske kodeks, før du kan modtage dit CSSP-certifikat. Dette omfatter overholdelse af følgende præamble:

 • Samfundets sikkerhed og velfærd og almenvellet, pligt over for vores rektorer og over for hinanden kræver, at vi overholder og ses i, at vi overholder de højeste etiske standarder for adfærd.
 • Derfor er streng overholdelse af dette kodeks en betingelse for certificering.

Det betyder også, at du skal forpligte dig til at gøre følgende:

 • Beskyt samfundet, almenvellet, nødvendig offentlig tillid og infrastrukturen.
 • Handl hæderligt, ærligt, retfærdigt, ansvarligt og lovligt.
 • Lever flittig og kompetent service til rektorer.
 • Fremfør og beskyt erhvervet.

Hvis du ikke har problemer med at acceptere ovenstående, er du i god form til at få CSSP.

5. Betal dit første årlige vedligeholdelsesgebyr (AMF)

Til sidst skal du betale dit første årlige vedligeholdelsesgebyr (AMF), som er $125 pr. år. Men hvis du kun får dine Associates på (ISC)², er det kun 50 USD om året.

AMF skal betales på årsdagen for din certificeringsdato (hvis du har flere certificeringer, er det datoen for din tidligste certificering). Du kan betale det online via kreditkort, bankoverførsel eller en check med posten. (Hvis din arbejdsgiver gav dig en (ISC)² træningskupon, kan du også bruge den.)

Det er det! Når du har gennemført de fem trin ovenfor, får du dit CCSP-certifikat sendt til dig inden for et par korte uger.

For at bevare din CCSP-certificering skal du fortsætte med at betale $125 AMF årligt og gencertificere ved at gennemføre 90 efteruddannelse (CPE) kreditter hvert tredje år.

Hvad koster CCSP-certificeringen?

At tjene CCSP vil koste dig nogle penge. For det første skal du betale for eksamen. Eksamensprisen (og afgifter) vil variere fra sted til sted, men den er 599 USD i USA, 479 GBP i Storbritannien og 555 Euro i andre europæiske lande.

Når det er sagt, har du også mulighed for at betale for eksamen med en (ISC)² eksamenskupon. Din arbejdsgiver kan købe dem i løs vægt til medarbejdere og overføre dem til enhver i organisationen. Men pas på ikke-officielle voucher-udbydere, da (ISC)² er den eneste organisation, der er autoriseret til at udstede dem.

Du kan annullere eller omlægge din CSSP-eksamen inden for 365 dage efter registreringen, hvorefter eksamensgebyret ikke refunderes. For at annullere eller omlægge tid inden da, kontakt Pearson VUE online inden for 48 timer efter eksamen eller telefonisk inden for 24 timer efter eksamen. Du kan derefter ændre tidsplanen for et gebyr på $50 eller annullere for $100.

For at vedligeholde din CSSP skal du betale et årligt vedligeholdelsesgebyr (AMF) på $125. Hvis du kun får dine Associates på (ISC)², er det kun 50 USD om året.

Tilsammen koster CCSP-certificeringen 724 USD det første år og derefter 125 USD hvert år derefter. Når du overvejer det potentielle lønløft og karrieremuligheder, der følger med at have CSSP-certifikatet, er det en lille pris at betale.

Hvilken er bedst inden for cybersikkerhedsområdet: CCSP eller CISM?

CCSP er ikke det eneste certifikat, du kan få for at fremme din cybersikkerhedskarriere. CISM (Certified Information Security Manager) fra ISACA kan også klare opgaven. Lad os først gennemgå, hvad de to har til fælles:

CCSP og CISM er begge leverandørneutrale it-sikkerhedscertificeringer, der kræver at have fem års erhvervserfaring og bestå en eksamen med 150 spørgsmål. For hver skal du også overholde et etisk kodeks og fuldføre efteruddannelsespoint for at opretholde certificeringen.

Når det er sagt, har CCSP og CISM også vigtige forskelle. For eksempel fokuserer CISM på informationssikkerhed mere generelt (herunder informationssikkerhedsstyring, risikostyring, program- og hændelsesstyring), mens CCSP udelukkende er rettet mod skysikkerhed.

Desuden koster CISM-eksamenen $760 ($575 for ISACA-medlemmer), mens CCSP-eksamenen kun koster $599.

Så hvilken certificering er bedst? Det afhænger virkelig af dine karrieremål. Hvis du ved, at du vil arbejde med cloud-sikkerhed (et marked forventes at vokse fra 8,33 milliarder USD i 2020 til 36,43 milliarder USD inden 2028), så er CCSP vejen at gå. Men hvis du er mere generelt interesseret i it-sikkerhed, eller du ikke er sikker på, hvad du skal specialisere dig i, kan det være den bedste vej at få CISM.

I sidste ende er det op til dig. Lav din research, afvej dine muligheder, og forfølge den certificering, der passer bedst til dine behov. Og husk, der er ingen skade i at få begge dele. CCSP og CISM er mere komplementære, end de er forskellige.

Hvordan kan jeg bestå (ISC)² CCSP-eksamenen?

Det er ikke let at bestå (ISC)² CCSP-eksamenen. Det kræver meget forberedelse og hårdt arbejde. For at øge dine chancer for at bestå er her nogle ting, du kan gøre:

1.Kend eksamensformatet.

Det første trin er at gøre dig bekendt med CCSP eksamensformatet. I modsætning til f.eks. CISSP-eksamenen, tilbydes CCSP kun som en traditionel lineær test, ikke en adaptiv computertest (CAT) ) (selvom denne kan ændre sig i fremtiden).

CCSP består af 150 multiple choice-spørgsmål, hvoraf 50 er uden point. Du har fire timer til at gennemføre eksamen, og du skal score 700 ud af 1000 point for at bestå.

2.Læs til eksamen.

For at bestå CCSP-eksamenen skal du studere - meget. Heldigvis tilbyder (ISC)² mange studieressourcer til at hjælpe dig, herunder:

 • En officiel (ISC)² guide til CCSP CBK
 • En officiel (ISC)² CCSP-studievejledning
 • Officielle (ISC)² CCSP-øvelsesprøver
 • En CCSP For Dummies-bog
 • En officiel CCSP-undersøgelsesapp
 • Officielle CCSP-flashkort
 • Og CCSP online studiegrupper

Vælg en studieressource, der passer til din læringsstil. Vælg derefter en dato for, hvornår du vil tage CCSP-eksamenen, og design en studieplan. Du bør give dig selv god tid til at forberede dig, så du ikke skal lade andre områder af dit liv lide (f.eks. familie og arbejde). Jo tidligere du begynder at studere, jo bedre.

3.Tag et kursus.

Lige så vigtigt det er at studere alene, hjælper det nogle gange også at studere sammen med andre, også kaldet et eksamensforberedende kursus.

CCSP-kurser findes i mange formater. Nogle er personligt, og andre er virtuelle. Nogle er i selv-tempo, og andre følger en tidsplan (inklusive intensive boot-camp-lignende skemaer, der kun varer et par dage). Det rigtige kursusformat for dig afhænger af din tidshorisont, budget og læringsstil.

Lad os gennemgå nogle af dine kursusmuligheder. For det første kan du tage et CCSP-kursus af (ISC)² selv. Det tilbyder klasseværelsesbaserede, online instruktørledede, online-selv-tempo og private CCSP-kurser på stedet.

Alternativt er der mange CCSP-kurser, der tilbydes af tredjepartsvirksomheder til overkommelige priser. For eksempel kan du tage Certified Cloud Security Professional Course af Readynez.

Den er tilgængelig i virtuelt format for $2.950 eller i klasseværelsesformat for $3.990. Begge spænder over fire dage og inkluderer alt kursusmateriale og en certifikatgaranti. Klasseforløbet inkluderer også overnatning og alle måltider. Dette er en særlig god måde at forberede dig til CCSP på, hvis du har en stram tidsplan eller har lidt tid tilbage før din eksamensdato.

4.Tag øveeksamener.

Du ved ikke, hvordan det er at tage CCSP-eksamenen, før du rent faktisk tager den. Men du kan få en god smag med øveeksamener. Øvelseseksamener er ligesom den ægte vare, bortset fra at de ikke tæller med i din certificering.

Vi anbefaler at tage så mange CCSP-øvelseseksamener, som du kan, for at forberede dig. Simuler det virkelige eksamensmiljø ved at give dig selv en frist på fire timer og fjerne eventuelle distraktioner. Tjek derefter dine svar med en karakternøgle og se, hvordan du gjorde det. Hvis du bemærker, at du kæmper på bestemte områder, så fokuser på dem, når du studerer.

Du kan finde masser af gratis og betalte CCSP-øvelseseksamener online. Bare lav en simpel Google-søgning.

5.Udvikl gode færdigheder til at tage prøver.

Som med enhver eksamen kommer meget af din præstation på CCSP-eksamenen ned på prøvefærdigheder. Her er nogle gode vaner at udvikle, mens du tager øveeksamener:

 • Læs spørgsmål omhyggeligt. Vær særlig opmærksom på ord som "alle" eller "ingen", der ændrer betydningen af et spørgsmål.
 • Face dig selv. Husk, at du har fire timer til at gennemføre eksamen. Når du ikke kender svaret, skal du markere spørgsmålet, gå videre og vende tilbage til det, hvis du har tid i slutningen af eksamen.
 • Brug elimineringsprocessen. Hvis du ved, at nogle svarvalg er forkerte, så streg dem ud, så du kan indsnævre det rigtige svar.

Du bør også ankomme til testcenteret tidligt. Giv dig selv en god tidspude, hvis du løber ud i trafikken. Du ønsker ikke at blive stresset, før eksamen overhovedet starter!

Kom veludhvilet og mættet til eksamen. Få en god nattesøvn natten før, spis en solid morgenmad og tag noget vand med. Fire timer er lang tid. Så sørg for, at du har energien og udholdenheden til at komme igennem det.

6.Anmod om særlige indkvarteringer, hvis det er nødvendigt.

Sidst tilbyder (ISC)² specielle eksamenstilpasninger til dem, der har brug for dem. Hvis du har særlige behov, så tøv ikke med at gøre opmærksom på det ved at udfylde en indkvarteringsformular før du tilmelder dig eksamen. Send det en e-mail til examadministration@isc2.org med følgende:

 • En forklaring på de boliger, du har brug for
 • Dokumentation, der understøtter boligen
 • Den eksamen, du vil tage
 • Eksamensstedet

Særlige eksamenstilpasninger godkendes fra sag til sag. Når de er godkendt, sender (ISC)² dem til Pearson VUE, som du kan kontakte efter to til tre hverdage for at planlægge din eksamen.

Hvis du følger alle ovenstående trin, er der meget større sandsynlighed for, at du består CCSP-eksamenen.

Er det værd at blive certificeret i CCSP?

På dette tidspunkt kan du undre dig over, om det er det værd at få CSCP. Det kræver trods alt meget arbejde, tid og endda nogle penge. Men vi er her for at fortælle dig, at det bestemt er det værd. Når du optjener CCSP, kommer du til:

 • Tilslut dig et globalt fællesskab. Der er over 168.000 certificerede (ISC)² medlemmer, over 10.000 hvoraf har CCSP-certificeringen. Det betyder, at du kan netværke med andre fagfolk inden for dit felt, dele og lære den bedste IT-sky-praksis, høre om nye jobopslag og holde dig på forkant med de seneste branchetrends og -udviklinger. Du kan endda tilmelde dig et lokalt (ISC)² kapitel i dit område.
 • Optjen medlemsfordele. Som (ISC)²-medlem får du en masse medlemsfordele, inklusive rabatter på (ISC)²-begivenheder, 50 % rabat på officielle (ISC)²-lærebøger og et gratis abonnement på det anden månedlige InfoSecurity Professional e-magasin. Disse frynsegoder alene kan være værd at få CCSP.
 • Fortsæt med at lære. For at bevare din CCSP-certificering skal du regelmæssigt optjene CPE-kreditter. Dette involverer deltagelse i begivenheder og webinarer, mentorordninger, frivilligt arbejde og undervisning gennem Professional Development Institute (PDI). PDI tilbyder 35 ekspreslæringskurser, fordybende og laboratoriestil-kurser – som alle vil hjælpe med at holde dine cloud-sikkerhedsfærdigheder skarpe og holde sig ajour med de seneste branchetrends og udviklinger. Der er ingen bedre måde at investere i dig selv og din it-karriereudvikling.
 • Fremryg din karriere. Når det kommer til at få it-job og forfremmelser, hjælper CCSP-certifikatet dig med at skille dig ud fra dine jævnaldrende. Dit CCSP-certifikat vil signalere til arbejdsgiverne, at du er ekspert i cloud-sikkerhed. Derudover er det et meget alsidigt certifikat, der også kan gavne dig på tværs af andre it-stillinger. Du ved aldrig, hvornår det kan komme til nytte!
 • Forøg din løn. I gennemsnit rapporterer (ISC)² medlemmer, at de tjener 35 % mere end ikke-medlemmer. Med den slags lønstigning vil CCSP-eksamen og gencertificeringsgebyrer betale sig selv på ingen tid. I USA tjener den gennemsnitlige CCSP $138.610!

I sidste ende skal du være den, der bestemmer, om CCSP er det værd. Men givet det, vi ved om CCSP-indehaverne, er det klart, at certificering har nogle enorme fordele!

Hvor vigtig er CCSP-certificeringen?

At få CCSP-certificeringen virker måske ikke så vigtigt for dig lige nu, men det bliver mere og mere vigtigt med tiden. Cloud computing er et gigantisk marked, der forventes at nå 1.614.1 billioner USD i 2030! Det betyder, at virksomheder får brug for flere CCSP'er i de kommende år. Men det er ikke den eneste grund til, at CCSP er vigtigt.

CCSP-certificeringen er også et vigtigt tegn på troværdighed. Organisationer og virksomheder over hele verden anerkender og respekterer certificeringen og leder efter den hos jobkandidater. CCSP er akkrediteret af American National Standards Institute (ANSI) i henhold til ANSI/ISO/IEC Standard 17024.

Derudover spiller CCSP en vigtig rolle i at tilbyde cloud-sikkerhedsprofessionelle et fælles sprog for alt, hvad der har med cloud-sikkerhed at gøre. Fordi CCSP er leverandørneutralt, hjælper det alle med at forblive på samme side, når det kommer til cloud-sikkerhedsterminologi og -metoder.

Alt i alt er der ingen bedre måde at uddybe din viden om cloud-sikkerhed end ved at få CCSP. Det er et must-have for alle, der arbejder i (eller interesseret i at arbejde i) området.

CCSP-certificering: Oversigt og karrierevej

CCSP er den mest omfattende leverandørneutrale cloud-sikkerhedscertificering der findes. Den eneste anden cloud-sikkerhedscertificering, der kommer tæt på, er Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) fra Cloud Security Alliance (CSA) .

Faktisk, hvis du tjener deres CCSK, kan du give afkald på et års erhvervserfaring for CCSP. Det er sådan, du ved, at CCSP er den overlegne certificering.

For at kvalificere dig til CCSP-certifikatet skal du have fem års erhvervserfaring, bestå CCSP-eksamenen, acceptere (ISC)² etiske kodeks, blive godkendt af et andet (ISC)²-medlem med et godt omdømme og betale et årligt vedligeholdelsesgebyr (AMF).

Her er de seks domæner, som CCSP-eksamenen dækker (og andelen af spørgsmål, de udgør ved eksamen):

 • Cloud-koncepter, -arkitektur og -design (17%). Dette dækker baggrundsviden til at forstå cloud-computersystemer.
 • Cloud Data Security (20%). Dette dækker over forskellige strategier til beskyttelse af cloud-data og implementering af sikkerhedsprogrammer og -procedurer.
 • Cloud Platform & Infrastruktursikkerhed (17%). Dette dækker forskellige komponenter i en sund cloud-infrastruktur, herunder katastrofegendannelse, forretningskontinuitet og mere.
 • Cloud Application Security (17%). Dette dækker anvendelse af SDLC (Secure Software Development Life Cycle) og design af passende identitets- og adgangsstyringsløsninger (IAM).
 • Cloud Security Operations (16%). Dette dækker drift og administration af fysisk og logisk cloud-infrastruktur, administration af kommunikation med tredjeparter og mere.
 • Jura, risiko og overholdelse (13 %). Dette dækker alle de juridiske krav, unikke risici, privatlivsproblemer, revisionsprocesser og outsourcing, der følger med at drive et cloudmiljø.

Optjening af CCSP vil åbne en verden af nye muligheder for dig. Ifølge (ISC)²-webstedet er CCSP ideel for dem, der ønsker at arbejde i følgende stillinger:

 • Cloud-arkitekt—Denne person er ansvarlig for at føre tilsyn med en virksomheds cloud computing-strategi, herunder cloud-applikationsdesign, cloud-adoptionsplaner og cloud-overvågning og -administration.
 • Cloud Engineer—Denne person er ansvarlig for alle de tekniske aspekter af cloud computing, såsom design, planlægning, ledelse og support.
 • Cloud-konsulent—Denne person rådgiver virksomheder om de bedste cloud computing-strategier og -løsninger. De er velbevandrede i den tekniske side af cloud-sikkerhed, men er også dygtige til at kommunikere cloud-sikkerhedskoncepter på lægmandssprog.
 • Cloud-administrator – Denne person arbejder på at vedligeholde infrastrukturen i en organisations cloud-struktur, så den fortsætter med at køre godt uden afbrydelser.
 • Cloud Security Analyst—Denne person evaluerer cloud-sikkerhedsteknologier og -infrastruktur og sørger for, at de overholder sikkerhedsstandarderne. De overvåger og dokumenterer også skymiljøer.
 • Cloud-specialist – Denne person hjælper organisationer med at migrere deres data og tjenester til skyen. De er medvirkende til en virksomheds digitale transformation.
 • Revisor af Cloud Computing Services – Denne person sikrer, at en virksomheds cloud-data og -tjenester er beskyttet med de relevante kontroller.
 • Professionel Cloud-udvikler – Denne person programmerer computerapplikationer, der fungerer i skyen. Rollen ligner en softwareudviklers rolle, bortset fra at den udelukkende involverer udvikling af cloud-software.

Som du kan se, er der mange forskellige karriereretninger, du kan tage med et CSSP-certifikat. Det vil se godt ud på dit cv, uanset hvor du går.

I det sidste afsnit gennemgår vi, hvor meget du kan forvente at tjene som CCSP.

Hvor meget kan certificerede cloud-sikkerhedsprofessionelle tjene - 2022-oversigt

I gennemsnit tjener CCSP'er 35 % mere end ikke-certificerede cloud-professionelle. Og ifølge et skøn er gennemsnitslønnen for en CCSP $138.610!

Selvfølgelig vil det beløb, du kan tjene, variere efter position. Ifølge Payscale.com kan du forvente, at din løn er i følgende områder:

 • Sikkerhedsarkitekt: 94.000 USD - 160.000 USD (gennemsnitligt 126.595 USD)
 • Sikkerhedsingeniør: 76.000 USD - 145.000 USD (gennemsnitligt 107.500 USD)
 • Informationssikkerhedsanalytiker: 65.000 USD - 80.000 USD (gennemsnitligt 73.289 USD)
 • Cybersikkerhedsingeniør: 97.000 USD - 147.000 USD (gennemsnitligt 120.000 USD)
 • Informationssikkerhedsadministrator: 110.000 USD - 128.000 USD (gennemsnitligt 116.981 USD)
 • Sikkerhedsanalytiker: $70.000 - $83.000 ($74.546 i gennemsnit)
 • Direktor for computing/netværk/it-sikkerhed: $130.000 - $178.000 ($160.994 i gennemsnit)
 • Cybersikkerhedsanalytiker: $94.000 - $158.000 ($113.000 i gennemsnit)

Din forventede løn som CCSP vil også variere fra sted til sted. Ifølge en undersøgelse fra 2021 Certification Magazine er den gennemsnitlige CCSP-løn 150.400 USD i Nordamerika og 119.880 USD globalt.

Som for andre regioner i verden viser en (ISC)² Cybersecurity Workforce Study følgende gennemsnitlige CCSP-lønninger:

 • Asien-Stillehavsområdet: $61.835
 • Europa, Mellemøsten og Afrika: $78.548
 • Latinamerika: $16.476

Hvis du er klar til at tage din cybersikkerhedskarriere til næste niveau, eller du er interesseret i at lære mere om cloud-sikkerhed, kan du tage Certified Cloud Security Professional Course af Readynez. Den gennemgår alt, hvad du behøver at vide for at bestå CCSP-eksamenen inden for fire dage, og du kan vælge at gøre det online eller personligt.

Og det bedste? Det er kun $2.950 for det virtuelle kursus eller $3.990 for det personlige kursus, og det kommer med en certificeringsgaranti! Hvis du vil sikre dig, at du består CCSP, er dette vejen at gå. Kontakt os i dag for at få flere oplysninger!

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}