Væsentlig indsigt i CISSP Domain 8: Software Development Security

 • CISSP Domain 8 Software Development Security
 • Published by: André Hammer on feb 19, 2024
Blog Alt DA

I en verden, hvor digital sikkerhed er af afgørende betydning, er integrationen af ​​robuste sikkerhedsprotokoller i softwareudvikling ikke blot en tendens, men en grundlæggende nødvendighed. Med 86 % af udviklerne ser ikke applikationssikkerhed som en topprioritet, når de skriver kode, og 67 % sender stadig bevidst sårbarheder i deres kode, er softwaresikkerhed en udfordring for et flertal af virksomheder.

Fagfolk bevæbnet med CISSP-certificeringen (Certified Information Systems Security Professional) fører an i at skabe modstandsdygtige systemer, der kan modstå de komplekse trusler fra den moderne æra. Med et særligt fokus på domæne 8 er disse eksperter specialiseret i forviklingerne af softwareudviklingssikkerhed og spiller en central rolle i at beskytte en organisations digitale aktiver.

Sikkerhedens rolle i softwareudvikling

Implementering af robuste sikkerhedsforanstaltninger inden for softwareudvikling er en kompleks opgave, der kræver en strategisk og forebyggende tankegang. Det er ikke nok at lappe sårbarheder, efterhånden som de opstår; sikring af software kræver en nuanceret sikkerhedstilgang, der integrerer bedste praksis og hensyntagen til potentielle trusler i alle faser af udviklingscyklussen.

Denne holistiske integration er afgørende for vedligeholdelsen af ​​organisationens integritet, databeskyttelse og overordnede infrastruktursikkerhed, hvilket sikrer, at sikkerheden ikke kun er defensiv, men iboende indbygget i selve softwaren.

Forståelse af CISSP Domain 8: Software Development Security

Hvad er CISSP?

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)-certificeringen er blandt de mest værdsatte legitimationsoplysninger for informationssikkerhedseksperter, hvilket betyder en omfattende forståelse og kapacitet på tværs af forskellige domæner af sikkerhedsekspertise.

Denne certificering er især vigtig for fagfolk, der er involveret i softwareudviklingssikkerhed, hvor en dyb forståelse af sikre applikationer og systemer er nødvendig for at skabe og vedligeholde beskyttede informationsteknologiske miljøer.

Nøglekomponenter i CISSP Domain 8

Domæne 8 i CISSP undersøger alt fra applikationssikkerhed til de mere tekniske aspekter af sikring af software som bufferoverløb og sikring af kodeintegritet med applikationssikkerhedstest. Domænet dækker en omfattende forståelse af sikker software, fra start og design til implementering og vedligeholdelse.

Beherskelse af dette domæne giver den nødvendige viden til at skelne den indviklede karakter af softwaresårbarheder og implementere passende sikker kodningspraksis, der vil beskytte applikationer mod ondartet kode og andre sikkerhedsrisici forbundet med softwareudviklingspraksis, især inden for open source- og COTS-software. (COTS) software.

Sikker kodning retningslinjer: Foundation of Software Security

Principper for sikker kodning i 2023

Den grundlæggende front mod sikkerhedstrusler i softwareudvikling ligger inden for retningslinierne for sikker kodning. Disse retningslinjer oversætter bedste praksis til handlingsrettede trin, som kan tilpasses for at sikre både nye applikationsarkitekturer og etablerede systemer.

Her er en liste over nøgleprincipper:

 • Mindste privilegium:

  Sørg for, at koden fungerer med det minimumsniveau af adgangsrettigheder, der er nødvendigt for at udføre dens opgaver, hvilket begrænser potentielle skader fra sikkerhedsbrud.
 • Forsvar i dybden:

  Anvend flere lag af sikkerhedskontrol i hele softwaren for at afbøde potentielle sårbarheder.
 • Mislykkes sikkert:

  Design software til at håndtere fejl og undtagelser sikkert og sikre, at fejltilstande ikke kompromitterer sikkerheden.
 • Input validering:

  Valider alle inputdata for korrekthed, type, længde, format og rækkevidde for at forhindre injektion og andre input-baserede angreb.
 • Outputkodning:

  Kod output for at forhindre injektionsangreb, såsom Cross-Site Scripting (XSS), især ved brug af inputdata i outputoperationer.
 • Godkendelse og autorisation:

  Implementer stærke autentificerings- og autorisationsmekanismer for at kontrollere adgangen til ressourcer og operationer.
 • Sikker standard:

  Design software med sikre indstillinger som standard, der kræver, at brugere tilvælger mindre sikre konfigurationer, hvis det er nødvendigt.
 • Kryptering:

  Brug stærk kryptering til datalagring og -transmission for at beskytte følsomme oplysninger mod aflytning eller manipulation.
 • Fejlhåndtering og logning:

  Implementer sikker fejlhåndtering og logning for at undgå at lække følsomme oplysninger, samtidig med at der sikres tilstrækkelig logning til sikkerhedsovervågning.
 • Softwareopdateringer:

  Opdater og patch regelmæssigt softwarekomponenter for at rette kendte sårbarheder, hvilket reducerer angrebsoverfladen.
 • Kodeanmeldelser og test:

  Udfør regelmæssige kodegennemgange og sikkerhedstest, inklusive statiske og dynamiske analyser, for at identificere og rette sikkerhedsfejl.
 • Afhængighedsstyring:

  Administrer tredjepartsafhængigheder ved at holde dem opdaterede og erstatte dem, der ikke vedligeholdes aktivt eller har kendte sårbarheder.
 • Sikker konfiguration:

  Sørg for, at software er sikkert konfigureret og implementeret, undgå almindelige fejlkonfigurationer, der kan føre til sårbarheder.
 • Princippet om enkelhed:

  Design og implementer software på en enkel, overskuelig og ligetil måde for at undgå sikkerhedsfejl, der kan opstå som følge af kompleksitet.

Sikkerhedsprincipper som korrekt metadatastyring, konsekvent applikationssikkerhedstest og overholdelse af opdaterede sikre kodningsstandarder er afgørende for at konstruere et formidabelt forsvar mod både langvarige og begyndende cybertrusler.

Sikker interaktion med API'er, skræddersyede softwaresikringsforanstaltninger til forskellige modenhedsniveauer og et ubarmhjertigt fokus på at afhjælpe almindelige og mindre hyppige sikkerhedssvagheder er alt sammen integreret i den moderne sikkerhedsetos.

Uddannelse til sikker softwareudvikling

Opbygning af færdigheder i sikker kodning

At dyrke en dyb række af færdigheder inden for sikker kodning er en ikke-forhandlingsmæssig facet af professionel udvikling inden for it-sikkerhed. Sikkerhedseksperter forventes at tilegne sig et stort videnrepertoire, lige fra at forstå detaljerne i identitets- og adgangsstyring til at forstå finesserne i forskellige softwareudviklingsmodeller.

At forfølge legitimationsoplysninger, såsom en CISSP-certificering, der understreger færdigheder inden for vitale sikkerhedsområder, herunder kryptering, adgangskontrol og softwaredefinerede sikkerhedsmekanismer, er afgørende for stræben efter ekspertise på dette område. Det er denne blanding af grundlæggende viden og specialiseret ekspertise, der udgør kernen i sikker softwareudvikling.

Forbedring af sikkerhedsbevidsthed i udviklingsøkosystemer

Ekspertise bør ikke lægges i silo. En ekspertorganisation anerkender, at fremme af en kultur med sikkerhedsbevidsthed i hele dens udviklingsøkosystemer er en integreret del af sikringen af ​​dens information.

Gennem et konsekvent fokus på videnforbedring og overholdelse af bedste praksis for softwaresikkerhed kan både udviklere og ledelse bidrage til en omfattende og robust sikkerhedsposition. At skabe bevidsthed om softwareudviklingssikkerhed blandt alle interessenter hjælper med at opbygge en forstærket barriere mod uautoriseret adgang og cybertrusler.

Vurdering af softwaresikkerhed: Værktøjer og teknikker

Vurderingsmetoder og deres sikkerhedspåvirkning

Flittig brug af softwaresikkerhedsvurderingsværktøjer, såsom statisk kodeanalyse og dynamisk test, gør det muligt for udviklere og sikkerhedsprofessionelle at måle robustheden af ​​deres software. Ved at integrere disse metoder i Softwareudviklings livscyklus (SDLC) proces, kan organisationer opdage, diagnosticere og adressere potentielle svagheder tidligt og effektivt.

Ydermere er bevidsthed om og korrekt implementering af sikre applikationsprogrammeringsgrænseflader, herunder kendskab til RESTful-tjenester, SOAP-protokoller og bevidsthed om principperne, som organisationer som OWASP støtter, afgørende for at opretholde kodeintegritet og applikationssikkerhed.

RESTful Services

RESTful-tjenester er webtjenester, der følger REST-principper, ved at bruge simple URL'er og HTTP-metoder (GET, POST, PUT, DELETE) til at udføre CRUD-operationer. De er kendt for deres enkelhed og skalerbarhed i udvikling af web-API.

SOAP-protokoller

SOAP er en protokol til udveksling af struktureret information i webtjenester ved hjælp af XML til messaging. Det bruges i miljøer, der kræver omfattende sikkerheds- og transaktionsstyringsfunktioner.

OWASP

Open Web Application Security Project (OWASP) er en non-profit organisation, der fokuserer på at forbedre softwaresikkerheden. Det giver ressourcer som OWASP Top 10, som fremhæver de vigtigste sikkerhedsrisici for webapplikationer.

Softwaresikkerhedsvurdering i praksis

I den praktiske anvendelse af disse vurderingsmetoder tager en mangefacetteret sikkerhedstilgang alle lag af softwaren i betragtning – uanset om det involverer integration af tredjepartskode eller vedligeholdelse af webapplikationssikkerhed. En årvågen vurdering af sikkerhedsrisiciene forbundet med brugen af ​​applikationssikkerhedsprotokollerne og udførelse af grundige tests før implementeringen er vigtige trin for at sikre pålideligheden af ​​ethvert softwaresystem.

Håndtering af sikkerhed i erhvervet software

Risici og overvejelser ved anskaffelse af software

Anskaffelse af software fra tredjepartsleverandører, uanset om det er open source eller kommercielt, bringer potentielle sikkerhedsrisici ind i folden. Disse risici nødvendiggør ekspertledede analyser, der er afstemt efter de til tider subtile sikkerhedsovervejelser, der ledsager softwareanskaffelsesprocesser. En sådan kontrol hjælper med at opretholde en balancegang, hvor de åbenlyse fordele ved at læne sig op af allerede udviklede softwarekomponenter afvejes mod potentielle sårbarheder og sikkerhedsrisici.

Evaluering af kommerciel-off-the-shelf (COTS) og open source-software

Evaluering af sikkerhedsmålingerne for COTS og open source-software er mangefacetteret. Det kræver en dybdegående forståelse af, hvad hver softwarekomponent bringer til bordet med hensyn til funktioner, ydeevne og, hvad der er vigtigt, sikkerhed.

Strenge applikationssikkerhedstest, omhyggelig gennemgang af applikationssikkerhedsarkitekturen og detaljeret overvejelse af, hvordan anskaffelsen passer ind i organisationens sikkerhedstilgang er alle trin, der skal navigeres for at sikre, at softwaren vil styrke, snarere end svække, organisationens sikkerhedsinfrastruktur.

Navigering af Software Assurance-faser

Lifecycle Management og Software Assurance

Softwaresikring er en omfattende proces, der bør finde sted ved siden af ​​hver fase af systemets livscyklus. Fra de indledende kodningsretningslinjer, gennem sikkerhedstest til udgivelse og videre, er softwaresikkerhed en løbende forpligtelse.

Det indebærer at holde sig ajour med de seneste sikkerhedsrisici, sikre fortsat overholdelse af bedste kodningspraksis og administrere en tilpasningsdygtig og modstandsdygtig sikkerhedsposition, der kan imødekomme nye trusler direkte.

Metadata og deres betydning i softwaresikkerhed

Metadata spiller en nøglerolle i applikationens sikkerhedsregime. Det er den detaljerede information, der beskriver data, hvilket letter sorteringen og identifikation af potentielle trusler under sikkerhedstest.

Forståelse og udnyttelse af metadata understreger effektivt en moden sikkerhedsprotokol og er udtryk for en sofistikeret tilgang til softwaresikkerhed. Det gør det muligt for udviklere og sikkerhedsprofessionelle at udføre mere præcise og fokuserede sikkerhedsevalueringer, hvilket fører til mere sikre softwareprodukter.

Hvordan bliver man CISSP-certificeret?

For at opnå CISSP (Certified Information Systems Security Professional) certificering, en globalt anerkendt standard inden for informationssikkerhed, skal kandidater følge en struktureret vej, der omfatter både akademisk viden og praktisk erfaring. Her er en kortfattet guide til, hvordan du bliver CISSP certificeret:

 1. Opfyld erfaringskravene:

  Kandidater skal have mindst fem års kumulativ, betalt erhvervserfaring i to eller flere af de otte domæner i CISSP Common Body of Knowledge (CBK). En etårig dispensation er tilgængelig for personer med en fire-årig universitetsgrad eller en godkendt legitimation.
 2. Undersøg CISSP Common Body of Knowledge (CBK):

  Gør dig bekendt med de otte domæner i CISSP CBK. Disse domæner dækker kritiske aspekter af informationssikkerhed, herunder risikostyring, sikkerhedsoperationer og softwareudviklingssikkerhed. Brug studievejledninger, træningskurser og andre uddannelsesressourcer til at uddybe din forståelse.
 3. Planlæg eksamen:

  Tilmeld dig CISSP-eksamenen via webstedet (ISC)². Eksamenen er tilgængelig på autoriserede Pearson VUE-testcentre over hele verden. Vælg en dato, der giver dig god tid til at forberede dig.
 4. Bestå eksamen:

  CISSP-eksamenen er en computerbaseret test, der vurderer din viden på tværs af CBK-domænerne. Den indeholder en blanding af multiple-choice spørgsmål og avancerede innovative spørgsmål. At opnå en score på 700 ud af 1000 eller højere er påkrævet for at bestå.
 5. Aftale om godkendelse og etisk kodeks:

  Når du har bestået eksamen, skal du godkendes af en (ISC)² certificeret professionel, der kan attestere din erhvervserfaring. Du skal også acceptere (ISC)² Code of Ethics.
 6. Vedligehold din certificering:

  CISSP certificering kræver videregående professionel uddannelse (CPE) kreditter for at forblive opdateret. Du skal optjene og indsende mindst 40 CPE-kreditter hvert år og i alt 120 CPE-kreditter over tre år for at bevare din certificering.

Ved at følge disse trin og dedikere dig selv til kontinuerlig læring og etisk praksis, kan du opnå CISSP-certificering og fremme din karriere inden for informationssikkerhed.

Over til dig

At navigere i kompleksiteten af ​​softwareudviklingssikkerhed, som fremhævet i CISSP Domain 8, er afgørende i nutidens digitale landskab. Denne artikel understreger behovet for omfattende sikkerhedsintegration inden for softwareudvikling, fra sikker kodningspraksis til strenge sikkerhedsvurderinger og omhyggelig styring af både proprietær software og tredjepartssoftware.

CISSP-certificerede fagfolk er på forkant med at implementere disse praksisser og sikrer, at softwaresikkerhed ikke er en eftertanke, men et grundlæggende aspekt af udviklingens livscyklus. Denne tilgang sikrer ikke kun digital infrastruktur, men styrker også en sikkerhedskultur på tværs af organisationer og sætter en høj standard for digital sikkerhed og pålidelighed.

FAQ

Hvad er nøgleprincipperne for sikker softwareudvikling?

Sikker softwareudviklingsprincipper omfatter en bred vifte af praksisser, herunder forståelse af sikkerhedssårbarheder, at følge strenge kodningsretningslinjer, integrere konsistente sikkerhedsvurderinger og opretholde en veltalende metadataadministrationsproces.

Hvordan bidrager Secure Software Development Lifecycle (SDLC) til softwaresikkerhed?

Secure SDLC-metoden integrerer sikkerhed som et grundlæggende element i hele softwareudviklingsprocessen, og fremmer en proaktiv snarere end reaktiv tilgang til at adressere potentielle sårbarheder og sikrer en konsekvent høj standard for sikkerhed på tværs af applikationens livscyklus.

Hvad er de almindelige sikkerhedssårbarheder i softwareudvikling?

Kritiske sikkerhedssårbarheder omfatter typisk injektionsangreb, ødelagte autentificeringsmekanismer, forkert konfigurerede sikkerhedsindstillinger, eksponerede følsomme data, cross-site scripting (XSS), forældede komponenter og utilstrækkelig logning og overvågning.

Hvad er den bedste praksis for sikker kodning?

Overholdelse af bedste praksis for sikker kodning indebærer at holde sig opdateret med de nyeste sikre kodningsstandarder, implementere sikkerhedsrammer og protokoller som OWASP, udføre regelmæssige kodegennemgange og -test og fremme en sikkerhedskultur i udviklingsteamet.

Hvordan kan softwareudviklere holde sig opdateret med de nyeste sikkerhedstrusler og -løsninger?

Softwareudviklere kan holde sig orienteret om de seneste trusler og udvikle robuste løsninger ved at deltage i løbende uddannelse gennem kurser og certificeringer såsom CISSP, deltage i diskussioner om cybersikkerhedsfællesskaber, deltage i industrikonferencer og opretholde en konsekvent praksis for sikkerhedsforskning og -udvikling.
To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}