Køb Unlimited Training licenser i juni og få 3 måneders gratis træning! ☀️

Sådan laver du en karriere som risikoansvarlig for leverandører: Efterspørgsel, dag i livet, certificeringer og mere

 • Risk Manager
 • IT Career
 • Certificeringer
 • Published by: André Hammer on jul 24, 2023

I nutidens indbyrdes forbundne forretningslandskab er leverandørrisikostyring dukket op som et kritisk aspekt af organisatorisk sikkerhed og succes. Da virksomheder i stigende grad er afhængige af eksterne leverandører og partnerskaber, har behovet for dygtige fagfolk til at vurdere og mindske potentielle risici aldrig været mere afgørende. Hvis du har et skarpt øje for detaljer, analytisk dygtighed og en passion for at beskytte virksomheder, kan en karriere som Vendor Risk Manager være din billet til en spændende og givende rejse. I denne artikel guider vi dig gennem de væsentlige trin for at finde din vej i dette dynamiske felt, fra at opnå de nødvendige færdigheder og kvalifikationer til at trives i en rolle, der fungerer som den første forsvarslinje mod potentielle trusler. Så lad os dykke ned og opdage, hvordan du kan blive en efterspurgt Vendor Risk Manager i nutidens stadigt udviklende virksomhedslandskab.


Hvorfor er der en øget efterspørgsel i karrieren for Vendor Risk Managers

Leverandørrisikostyring er et afgørende aspekt af moderne forretningsdrift, især i industrier, der er stærkt afhængige af eksterne leverandører, partnere og leverandører for at levere produkter eller tjenester. Her er nogle grunde til, at der er efterspørgsel i karrieren for en Vendor Risk Manager:

 • Voksende afhængighed af leverandører:

  Mange organisationer er nu afhængige af en bred vifte af leverandører til at outsource forskellige funktioner, såsom it-tjenester, softwareudvikling, fremstilling, logistik og mere. Med denne øgede afhængighed af eksterne partnere er behovet for effektiv leverandørrisikostyring vokset betydeligt.
 • Lovgivningsmæssig overholdelse:

  Reguleringsorganer og industristandarder har lagt større vægt på styring af tredjepartsrisici. Manglende håndtering af leverandørrisici kan føre til manglende overholdelse, økonomiske sanktioner og omdømmeskader. Som følge heraf ansætter virksomheder leverandørrisikomanagere for at sikre, at de opfylder regulatoriske krav og industriens bedste praksis.
 • Cybersikkerhedsproblemer:

  Leverandører har ofte adgang til en organisations følsomme data og systemer. Cyberangreb på leverandører kan have en betydelig indvirkning på den organisation, de betjener. Vendor Risk Managers spiller en afgørende rolle i at vurdere og overvåge leverandørers cybersikkerhedsposition for at afbøde potentielle databrud og andre cybertrusler.
 • Beskyttelse af forretningskontinuitet:

  Afbrydelser i leverandørservices kan føre til driftsstop og økonomiske tab. Vendor Risk Managers arbejder på at identificere potentielle risici og udvikle beredskabsplaner for at sikre forretningskontinuitet, selv i lyset af leverandørrelaterede udfordringer.
 • Omdømmestyring:

  Højprofilerede hændelser, der involverer leverandører, kan skade en virksomheds omdømme alvorligt. Leverandører Risk Managers vurderer proaktivt leverandørens ydeevne og pålidelighed for at reducere risikoen for negative hændelser, der kan skade organisationens image.
 • Finansiel risikostyring:

  Dårlig leverandørstyring kan føre til omkostningsoverskridelser, kontraktstridigheder og økonomiske tab. Vendor Risk Managers hjælper med at identificere økonomiske risici forbundet med leverandørrelationer og arbejder på at afbøde dem. Kompleksiteten af leverandørers økosystemer: Store organisationer beskæftiger sig ofte med et komplekst net af leverandører, underleverandører og partnere. Håndtering af disse indviklede økosystemer kræver specialiserede færdigheder og ekspertise, hvilket gør Vendor Risk Managers til en væsentlig del af processen.

Hvem er egnet til rollen som Vendor Risk Manager

Rollen som en Vendor Risk Manager er typisk for personer med et specifikt kvalifikationssæt og baggrund, der er egnet til at håndtere leverandørrelaterede risici i en organisation. Denne rolle er velegnet til personer, der besidder en kombination af følgende kvalifikationer, egenskaber og interesser:

 • Risikostyringsekspertise:

  Leverandørens risikoansvarlige bør have en stærk baggrund i risikostyringsprincipper, herunder identifikation, vurdering og afbødning af risici. De bør være dygtige til at analysere data, vurdere potentielle risici og implementere risikostyringsstrategier.
 • Forretningssans:

  Forståelse af organisationens forretningsmål, operationer og forsyningskæde er afgørende for effektiv leverandørrisikostyring. Vendor Risk Managers skal afstemme deres indsats med virksomhedens overordnede mål.
 • Indkøbs- og leverandørstyringserfaring:

  Tidligere erfaring med indkøb, leverandørstyring eller leverandørforholdsstyring kan være en fordel for leverandørrisikomanagere. Kendskab til kontraktforhandling, leverandørevaluering og præstationsovervågning er værdifuldt i denne rolle.
 • Overholdelses- og lovgivningsmæssig viden:

  Kendskab til relevante brancheforskrifter og overholdelsesstandarder er afgørende for at sikre, at leverandører opfylder de nødvendige juridiske og sikkerhedsmæssige krav.
 • Bevidsthed om informationssikkerhed og cybersikkerhed:

  I betragtning af, at leverandører ofte håndterer følsomme data og kan have adgang til kritiske systemer, bør leverandørens risikoansvarlige have en god forståelse af bedste praksis for informationssikkerhed og cybersikkerhed.
 • Analytiske og problemløsningsevner:

  At kunne vurdere kompleks-leverandørøkosystemer, identificere potentielle risici og udtænke passende risikobegrænsende strategier kræver stærke analytiske og problemløsningsevner.
 • Etisk adfærd:

  Leverandørens risikoansvarlige kan håndtere følsomme leverandøroplysninger, og etisk adfærd er afgørende for at opretholde tillid og fortrolighed.

Samlet set er rollen som en Vendor Risk Manager velegnet til personer, der er dygtige til risikostyring og leverandørrelationsstyring og har en stærk forståelse af forretningsdrift og compliance. Derudover er det afgørende for succes i denne rolle at have en ægte interesse i at sikre en smidig og sikker funktion af leverandørrelaterede aktiviteter i en organisation.


En dag i en leverandørs risikomanagers liv

Dagen i en Vendor Risk Managers liv kan variere afhængigt af den specifikke branche, virksomhedens størrelse og omfanget af leverandørrelationer, de administrerer. Her er en generel oversigt over, hvordan en Vendor Risk Manager kan bruge deres dag:

 • Morgenrutine og planlægning:

  Dagen starter ofte med at gennemgå e-mails og beskeder for at identificere eventuelle presserende problemer eller opdateringer fra leverandører. Leverandørens Risk Manager kan også bruge tid på at planlægge dagens opgaver, sætte prioriteter og organisere møder med interessenter, hvis det er nødvendigt.
 • Leverandørvurdering og due diligence:

  Et af de primære ansvarsområder for en leverandørrisikomanager er at vurdere potentielle leverandører, før de indsættes på dem. Dette involverer udførelse af due diligence-tjek, evaluering af leverandørkapacitet, finansiel stabilitet og overholdelse af relevante regler.
 • Møde med interne interessenter:

  Vendor Risk Managers samarbejder ofte med forskellige afdelinger i organisationen, såsom indkøbs-, jura-, IT- og cybersikkerhedsteams. De kan have møder for at diskutere leverandørens ydeevne, igangværende projekter, kontraktforhandlinger og eventuelle risikorelaterede bekymringer.
 • Evaluering af leverandørens ydeevne:

  Overvågning og evaluering af leverandørens ydeevne er afgørende for at sikre, at de opfylder aftalte serviceniveauer og kontraktlige forpligtelser. Leverandørens Risk Manager kan gennemgå præstationsrapporter, analysere data og vurdere leverandørens overholdelse.
 • Kontrakt- og SLA-gennemgang:

  Leverandørkontrakter og serviceniveauaftaler (SLA'er) spiller en væsentlig rolle i styringen af leverandørrelationer. Leverandørens Risk Manager kan gennemgå og forhandle kontrakter for at sikre, at de stemmer overens med organisationens risikotolerance og overholdelseskrav.
 • Rejser og webstedsbesøg:

  Afhængigt af organisationens behov og arten af leverandørrelationer, kan leverandørrisikomanagere være nødt til at rejse til leverandørlokationer for on-site vurderinger, møder og revisioner.
 • Dokumentation og rapportering:

  Det er vigtigt at føre omfattende registreringer af leverandørvurderinger, risikoanalyse og kommunikation. Vendor Risk Managers vil bruge tid på at dokumentere deres aktiviteter og udarbejde rapporter til den øverste ledelse.
 • Krisestyring:

  I tilfælde af leverandørrelaterede hændelser eller kriser vil Leverandørens Risk Manager være involveret i at koordinere reaktioner, sikre forretningskontinuitet og implementere korrigerende handlinger.

En Vendor Risk Manager's day involverer en blanding af kommunikation, analyse, risikostyring og relationsopbygning. Rollen kræver tilpasningsevne og evnen til at håndtere flere opgaver og interessenter samtidigt for at sikre, at leverandørrelationer er velstyret og afstemt med organisationens strategiske mål og risikostyringsmål.


Certificeringer at forfølge for at få et job som en leverandørrisikomanager

 • Certificeret i Risk and Information Systems Control (CRISC):

  Udstedt af ISACA, denne certificering fokuserer på risikostyring relateret til informationssystemer. Det demonstrerer din evne til at identificere og styre it- og cybersikkerhedsrisici, hvilket er relevant for Vendor Risk Managers, der beskæftiger sig med leverandører, der har adgang til følsomme data og systemer.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  Denne certificering tilbydes også af (ISC)² og er bredt anerkendt i cybersikkerhedsindustrien. Selvom det ikke er leverandørrisikospecifik, dækker det væsentlige sikkerhedsprincipper, der er værdifulde for leverandørrisikomanagere, der beskæftiger sig med cybersikkerhedsaspekter af leverandørstyring.
 • Certified Outsourcing Professional (COP):

  Udstedt af International Association of Outsourcing Professionals (IAOP), denne certificering demonstrerer ekspertise i outsourcingspraksis, herunder leverandørstyring og risikoevaluering.
 • Certificeret Supply Chain Professional (CSCP):

  Udbydes af Association for Supply Chain Management (ASCM), denne certificering er ikke leverandørrisikospecifik, men dækker principper for supply chain management, som kan være relevante for leverandørrisikomanagere, der beskæftiger sig med forsyningskæderisici.

Før du forfølger nogen certificering, er det vigtigt at undersøge de involverede krav, studiematerialer og omkostninger. Nogle certificeringer kan have forudsætninger, såsom erhvervserfaring eller uddannelsesmæssig baggrund, mens andre kan kræve at bestå en eksamen. Vælg certificeringer, der passer til digdine karrieremål og de specifikke aspekter af leverandørrisikostyring, der interesserer dig mest.

Selvom certificeringer kan styrke dit CV, skal du huske på, at praktisk erfaring og en solid forståelse af risikostyringsprincipper er lige så vigtige. Frivilligt arbejde til relevante projekter eller få erfaring i leverandørstyringsroller kan også øge dine chancer for at få et job som leverandørrisikomanager.


Udfordringer, du kan stå over for som en Vendor Risk Manager

Som Vendor Risk Manager kan du støde på flere udfordringer. En væsentlig udfordring er at håndtere kompleksiteten og mangfoldigheden af leverandørens økosystem. At handle med adskillige leverandører, hver med forskellige grader af risikoeksponering, kontraktlige forpligtelser og serviceniveauer, kræver omhyggelig opmærksomhed på detaljer og en omfattende forståelse af organisationens forretningsmål.

Derudover kan det være krævende at holde sig opdateret med stadigt udviklende regler, overholdelsesstandarder og bedste praksis i branchen. En anden kritisk udfordring er at balancere behovet for robust risikostyring med organisationens mål om effektivitet og omkostningseffektivitet. At finde den rette balance involverer ofte at navigere i forhandlinger, implementere risikobegrænsende strategier og sikre leverandørens overholdelse uden at hindre forretningsdrift. Desuden er effektiv kommunikation af risikovurderinger og anbefalinger til interne interessenter og styring af deres forventninger afgørende for at opnå støtte og buy-in til risikostyringsinitiativer.

At overvinde disse udfordringer kræver tilpasningsevne, analytiske færdigheder og stærke relationsstyringsevner for at fremme samarbejdet med leverandører og interne teams og samtidig beskytte organisationen mod potentielle risici.


Konklusion

Efterhånden som organisationer fortsætter med at anerkende vigtigheden af leverandørrisikostyring for at sikre deres drift og omdømme, vil efterspørgslen efter dygtige og erfarne leverandørrisikomanagere sandsynligvis vokse. At omfavne udfordringerne og proaktivt adressere dem vil ikke kun gavne organisationen, men også give fagfolk inden for dette felt givende og tilfredsstillende karrieremuligheder. Mens de går en vej mod sikre og bæredygtige leverandørrelationer, spiller Vendor Risk Managers en afgørende rolle i at sikre forretningskontinuitet og vækst i en stadigt foranderlig og indbyrdes forbundet forretningsverden.

Som konklusion er rollen som en Vendor Risk Manager afgørende i nutidens forretningslandskab, hvor organisationer i stigende grad er afhængige af eksterne leverandører og partnere til at drive deres drift. Udfordringerne, som Vendor Risk Managers står over for, er forskelligartede og komplekse, lige fra styring af et mangfoldigt leverandørøkosystem til at balancere risikostyring med forretningsmål. Imidlertid giver disse udfordringer muligheder for fagfolk inden for dette felt til at demonstrere deres ekspertise, strategiske tænkning og tilpasningsevne.

Ved at opnå relevante certificeringer, holde sig opdateret på industriens bedste praksis og udnytte deres færdigheder inden for risikovurdering, kommunikation og relationsstyring, kan Vendor Risk Managers effektivt navigere i kompleksiteten af leverandørrisikostyring. Evnen til proaktivt at identificere og afbøde risici og samtidig fremme stærke leverandørrelationer øger organisationens modstandsdygtighed og omdømme over for potentielle forstyrrelser.

Hos Readynez tilbyder vores erfarne instruktører praktisk viden, der rækker ud over standard lærebøger, suppleret med praktiske laboratorier og praksiseksamener for at sikre, at du er fuldt forberedt til opnåelse af certificering. Vores ubegrænsede sikkerhedstræningspakke giver en uovertruffen mulighed for dem, der ønsker at fremme deres karriere. Med adgang til en bred vifte af kurser, der letter certificering og professionel vækst, giver denne pakke dig mulighed for at løfte dine færdigheder til nye niveauer. At deltage i førsteklasses live instruktørledede træningssessioner i dit eget tempo giver en bekvem og berigende læringsoplevelse som aldrig før. Værdien af denne pakke bliver endnu mere overbevisende, da den giver adgang til flere kurser til prisen for mindre end én. Omfavn denne mulighed i dag, og træd ind i en fremtid fyldt med succes i det dynamiske og konstant udviklende teknologilandskab.

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}