Sådan gør du en karriere som netværkspenetrationstester Lønninger, muligheder på tværs af brancher, kurser og mere

 • IT Career
 • NPTS
 • IT Industries
 • Published by: André Hammer on jul 21, 2023
En gruppe mennesker, der diskuterer spændende it-emner

I nutidens hyperforbundne verden, hvor teknologi er allestedsnærværende og databrud er blevet alt for almindelige, har behovet for cybersikkerhedseksperter nået hidtil usete højder. Efterhånden som organisationer stræber efter at beskytte deres netværk mod ondsindede indtrængen og sårbarheder, er rollen som en netværkspenetrationstester dukket op som en kritisk forsvarslinje.

Network Penetration Testers, også kendt som etiske hackere eller white hat hackere, er cybersikkerhedsprofessionelle, der specialiserer sig i at identificere og udnytte sårbarheder inden for computersystemer og netværk. Disse dygtige personer søger aktivt svagheder i sikkerhedsforanstaltninger og simulerer cyberangreb fra den virkelige verden for at hjælpe organisationer med at styrke deres forsvar.

For dem med en umættelig nysgerrighed, en passion for problemløsning og et ønske om at være på forkant med den igangværende kamp mod cybertrusler, er en karriere som Network Penetration Tester en spændende mulighed. Men hvor begynder man? Hvordan begiver man sig ud på denne rejse for at blive en cyber-sludder, bevæbnet med værktøjerne til at overliste selv de mest beslutsomme cyberkriminelle?

Denne artikel fungerer som en omfattende guide til håbefulde netværkspenetrationstestere, der giver indsigt i de færdigheder, uddannelse, certificeringer og praktisk erfaring, der kræves for at trives i dette dynamiske felt. Uanset om du er en håbefuld cybersikkerhedsprofessionel, der søger en karriereovergang, eller en teknologientusiast, der ønsker at udforske nye horisonter, vil denne guide udstyre dig med den viden og de ressourcer, der er nødvendige for at gå i gang med en succesfuld vej som Network Penetration Tester.

I takt med at den digitale økonomi vokser, er udbredelsen af digital kriminalitet også stigende. Den stigende mængde af online- og mobilinteraktioner har skabt utallige muligheder for cyberangreb, hvilket fører til databrud, der udgør betydelige risici for både enkeltpersoner og virksomheder. Hvis den nuværende vækstrate fortsætter, skønnes den økonomiske virkning af cyberangreb at nå op på cirka 10,5 billioner dollars årligt i 2025. Dette repræsenterer en svimlende 300 procents stigning sammenlignet med niveauerne observeret i 2015.


Global lønindsigt for netværkspenetrationstestere

Følgende er en omfattende analyse af lønindsigt for netværkspenetrationstestere på globalt plan. Ved at undersøge kompensationstendenser, faktorer, der påvirker indtjeningen og regionale variationer, kan fagfolk få en dybere forståelse af værdien, der lægges på deres færdigheder og erfaring.

United States:

Den gennemsnitlige årsløn for en Network Penetration Tester i USA er omkring $90.000 til $120.000, ifølge kilder som Indeed.

United Kingdom:

I Det Forenede Kongerige varierer gennemsnitslønnen for en Network Penetration Tester fra £40.000 til £60.000 om året, som rapporteret af kilder som Totaljobs.

Canada:

Netværkspenetrationstestere i Canada kan forvente en gennemsnitlig årsløn, der spænder fra CAD 75.000 til CAD 110.000, ifølge data fra kilder som Payscale.

Australien:

I Australien varierer lønnen for Network Penetration Testers typisk fra AUD 80.000 til AUD 130.000 om året ifølge data fra kilder som Indeed.


Hvem er Network Penetration Career for?

Rollen som en netværkspenetrationstester, også kendt som en etisk hacker, er primært for fagfolk med ekspertise i at evaluere og identificere sårbarheder inden for computernetværk. De er ansvarlige for at vurdere sikkerheden af netværksinfrastruktur, systemer og applikationer for at identificere svagheder, der potentielt kan udnyttes af ondsindede aktører.

Denne rolle kræver en dyb forståelse af netværksprotokoller, sikkerhedsteknologier og almindeligt anvendte hackingteknikker. Stærkt kendskab til netværksarkitektur, operativsystemer og sikkerhedsværktøjer er afgørende. Derudover er kendskab til etiske hacking-metoder, overholdelsesstandarder og industriens bedste praksis afgørende for succes i denne rolle.

Organisationer, herunder virksomheder, statslige agenturer og sikkerhedskonsulentfirmaer, anvender typisk Network Penetration Testere til at sikre robustheden af deres netværksinfrastruktur og beskytte følsomme oplysninger mod uautoriseret adgang.


Stigningen i efterspørgslen efter netværkspenetrationstestere

Fra et efterspørgselssynspunkt er hurtigt voksende små organisationer i stigende grad modtagelige for et voksende antal digitale berøringspunkter og indbyrdes forbundne økosystemer. Desuden står SMB'er og mellemmarkedsvirksomheder ofte over for en eksistentiel risiko fra malware som ransomware, som muligvis ikke påvirker større virksomheder i samme omfang. Som et resultat heraf er efterspørgslen efter netværkspenetrationstestere særligt høj i disse organisationer. Organisationer i forskellige sektorer kræver robuste cybersikkerhedsforanstaltninger for at beskytte deres netværk og følsomme data. Her er nogle brancher, der tilbyder muligheder for netværkspenetrationstestere:

1. Informationsteknologi (IT) og teknologivirksomheder

 • IT-virksomheder og teknologivirksomheder har ofte kompleks netværksinfrastrukturkurser og softwareapplikationer, der kræver regelmæssige sikkerhedsvurderinger.
 • Netværkspenetrationstestere kan hjælpe med at identificere sårbarheder i software, netværksenheder og cloud-infrastruktur.

2. Finans og Bank

 • Banker, finansielle institutioner og fintech-virksomheder håndterer følsomme finansielle data og er primære mål for cyberangreb.
 • Netværkspenetrationstestere kan hjælpe med at identificere svagheder i netværkssikkerhed, sikre onlinebanksystemer og forhindre uautoriseret adgang til finansielle data.

3. Sundhedspleje

 • Sundhedsindustrien opbevarer og behandler enorme mængder følsom patientinformation, hvilket gør det til et lukrativt mål for cyberkriminelle.
 • Netværkspenetrationstestere kan vurdere sikkerheden af medicinsk udstyr, elektroniske patientjournalsystemer og hospitalsnetværk for at forhindre databrud og sikre patientens privatliv.

4. Regering og Forsvar

 • Regeringsorganer og forsvarsorganisationer har kritiske og klassificerede oplysninger, der kræver strenge sikkerhedsforanstaltninger.
 • Netværkspenetrationstestere kan understøtte beskyttelsen af offentlige netværk, infrastruktur og kommunikationssystemer mod cybertrusler og spionage.

5. E-handel og detailhandel

 • Online forhandlere og e-handelsplatforme håndterer betydelige mængder kundedata, herunder betalingsoplysninger.
 • Netværkspenetrationstestere kan hjælpe med at sikre e-handelswebsteder, betalingsgateways og forsyningskædesystemer for at forhindre databrud og sikre kundernes tillid.

6. Rådgivning og professionel service

 • Sikkerhedskonsulentfirmaer og professionelle servicevirksomheder leverer ofte netværkspenetrationstesttjenester til kunder på tværs af flere brancher.
 • Netværkspenetrationstestere kan arbejde som konsulenter og tilbyde deres ekspertise til at vurdere og forbedre sikkerhedsstillingen i forskellige organisationer.

Dette er blot nogle få eksempler på brancher, hvor netværkspenetrationstestere kan finde muligheder. Behovet for dygtige fagfolk inden for cybersikkerhed spænder over sektorer, hvilket gør det til et dynamisk felt med rigelige karrieremuligheder.


En dag i livet for en netværkspenetrationstester

Hvis du er nysgerrig efter den daglige rutine for en netværkspenetrationsmedarbejder, her er et indblik i, hvad deres typiske dag kan indebære

1. Planlægning og omfang

 • Begynd dagen med at gennemgå tidsplanen, igangværende projekter og prioritere opgaver.
 • Samarbejd med kunder eller teammedlemmer for at forstå omfanget af engagementer med penetrationstest og definere mål.

2. Informationsindsamling og rekognoscering

 • Udfør research og indsaml information om målnetværket eller -systemet, der skal testes.
 • Anvend forskellige teknikker som open source-intelligens (OSINT), netværksscanning og footprinting til at indsamle relevante data.

3. Sårbarhedsvurdering

 • Brug specialiserede værktøjer til at udføre sårbarhedsvurderinger og identificere potentielle svagheder i netværksinfrastruktur, systemer og applikationer.
 • Analyser resultaterne for at prioritere sårbarheder baseret på deres potentielle indvirkning og udnyttelse.

4. Penetrationstest og udnyttelse

 • Udfør etiske hacking-aktiviteter for at simulere angreb fra den virkelige verden på målsystemerne.
 • Brug en kombination af manuelle og automatiserede teknikker til at udnytte identificerede sårbarheder og få uautoriseret adgang til netværket.

5. Dataanalyse og rapportering

 • Indsaml og analyser data indsamlet under penetrationstestprocessen.
 • Dokumenter resultater, herunder de identificerede sårbarheder, de trin, der er taget for at udnytte dem, og alle følsomme data, der er tilgået under testen.

6. Rapportudarbejdelse og præsentation

 • Forbered detaljerede rapporter, der klart kommunikerer resultaterne, risici og anbefalede afhjælpningsforanstaltninger.
 • Præsenter resultaterne for kunder eller relevante interessenter, og forklar tekniske koncepter på en klar og kortfattet måde.

7. Kontinuerlig læring og færdighedsudvikling

 • Hold dig opdateret med de seneste hackingteknikker, sikkerhedstendenser og bedste praksis i branchen.
 • Deltag i kontinuerlig læring gennem selvstudium, deltagelse i konferencer eller deltagelse i cybersikkerhedsfællesskaber for at forbedre færdigheder og viden.

8. Samarbejde og konsultation

 • Samarbejd med teammedlemmer, sikkerhedsanalytikere eller andre interessenter for at dele indsigt, diskutere resultater og give vejledning om sikkerhedsforanstaltninger.
 • Fungerer som konsulent, rådgiver kunder om bedste sikkerhedspraksis, risikobegrænsende strategier og afhjælpningsplaner.

Det er vigtigt at bemærke, at en netværkspenetrationstesters dag også kan omfatte andre aktiviteter, såsom at deltage i møder, undersøge nye værktøjer og metoder og engagere sig i løbende faglig udvikling. Rollen kræver tilpasningsevne, kreativitet og evnen til at tænke som en hacker og samtidig opretholde etiske standarder.


Fremme din karriere som netværkspenetrationstester: væsentlige certificeringer og eksamener

På nutidens stærkt konkurrenceprægede arbejdsmarked skal håbefulde netværkspenetrationstestere udstyre sig selv med de nødvendige færdigheder og legitimationsoplysninger for at skille sig ud fra mængden. For demat sigte efter at udmærke sig på dette felt, opnå relevante certificeringer og bestå brancheanerkendte eksamener kan være nøglen til at frigøre nye karrieremuligheder og øge professionel troværdighed. Følgende er nogle af de mest efterspurgte certificeringer og eksamener, der markant kan øge dine udsigter til at sikre dig et job som netværkspenetrationstester.

 1. Certificeret etisk hacker (CEH):

  CEH-certificeringen er bredt anerkendt og fokuserer på de færdigheder og viden, der kræves for at identificere sårbarheder og sikre netværkssystemer. Den dækker forskellige penetrationstestmetoder og -teknikker, der gør det muligt for fagfolk at vurdere og afbøde sikkerhedsrisici effektivt.
 2. GIAC Penetration Tester (GPEN):

  GPEN-certificeringen tilbydes af programmet Global Information Assurance Certification (GIAC). Det validerer fagfolks viden og færdigheder i at udføre netværks- og webapplikationspenetrationstest, hvilket giver en velafrundet forståelse af offensive sikkerhedsteknikker.
 3. Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  Selvom det ikke er specifikt for penetrationstest, er CISSP-certificeringen højt respekteret og dækker en bred vifte af cybersikkerhedsdomæner. Det giver en omfattende forståelse af sikkerhedsprincipper og -praksis, herunder netværkssikkerhed og risikostyring, hvilket gør det værdifuldt for netværkspenetrationstestere.
 4. GIAC Global Industrial Cyber Security Professional (GICSP):

  GICSP-kurset udstyrer netværkspenetrationstestere med specialiserede penetrationstestteknikker, der er relevante for industrielle netværk. Professionelle lærer, hvordan man vurderer sikkerhedspositionen af industrielle kontrolsystemer, identificerer sårbarheder, der er specifikke for disse miljøer, og simulerer virkelige angrebsscenarier. Denne certificering forbedrer deres evne til effektivt at evaluere og beskytte kritisk infrastruktur mod potentielle cybertrusler.

Konklusion

At blive netværkspenetrationstester giver spændende karrieremuligheder i nutidens digitale landskab. Med den stigende afhængighed af teknologi søger organisationer på tværs af forskellige brancher aktivt dygtige fagfolk til at sikre sikkerheden i deres netværk og systemer.

Som en netværkspenetrationstester, der søger omkostningseffektiv og altomfattende træning, er Unlimited Security Training den perfekte pasform for dig. Vores exceptionelle program giver ikke kun værdifulde certificeringer, men holder dig også opdateret med den nyeste sikkerhedspraksis. Med et bundt af førsteklasses live-instruktørledede kurser tilgængelige til en brøkdel af prisen på mindre end ét kursus, har du friheden til at deltage i så mange sessioner, som du ønsker. Bevæbnet med værktøjerne og viden opnået fra denne omfattende træning, kan du trygt tackle selv de mest udfordrende sikkerhedscertificeringseksamener. Sig farvel til begrænsninger, og omfavn de ubegrænsede muligheder, der venter dig med Ubegrænset sikkerhedstræning, eksklusivt tilgængelig hos Readynez.

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}