Køb Unlimited Training licenser i juni og få 3 måneders gratis træning! ☀️

Microsoft AZ-400 Azure DevOps: Et nærmere kig

 • AZ-400 Azure DevOps
 • Published by: André Hammer on feb 09, 2024

Cloud computing-industrien har oplevet en bemærkelsesværdig vækst, hvor Microsoft Azure er fremstået som en førende platform for virksomhedsløsninger.

Blandt de forskellige roller, som Azure understøtter, skiller Enterprise Data Analyst sig ud som en kritisk aktør i at udnytte data til strategisk beslutningstagning. Efterhånden som organisationer fortsætter med at prioritere datadrevet indsigt, er efterspørgslen efter dygtige analytikere, der er fortrolige med Azures suite af værktøjer, stigende.

Microsoft AZ-400-certificering vurderer en professionel evne til at designe og implementere effektive DevOps-praksis med særligt fokus på samarbejde, automatisering og integration inden for Azure-platformen.

Dette indlæg giver et overblik over Microsoft Azure DevOps, giver indsigt i de færdigheder, der kræves til AZ-400-eksamenen, og hvordan du kan fremme dine professionelle færdigheder yderligere efter opnåelse af certificeringen.

Hvad er Azure DevOps?

Azure DevOps-løsninger forklaret

Azure DevOps tilbyder en række løsninger, der imødekommer forskellige aspekter af softwareudviklingsprocessen. Disse løsninger omfatter:

 • Azure Boards:

  Et projektstyringsværktøj, der giver funktioner til planlægning, sporing og diskussion af arbejde mellem teams.
 • Azure Repos:

  Et kildekontrolsystem, der er vært for Git-lagre til versionskontrol af kode.
 • Azure Pipelines:

  En CI/CD-tjeneste, der automatiserer opbygning, test og implementering af applikationer.
 • Azure Test Plans:

  Et værktøj, der tilbyder manuelle og udforskende testfunktioner.
 • Azure Artifacts:

  Dette giver teams mulighed for at dele pakker såsom Maven, npm, NuGet og mere fra offentlige og private kilder.

Ved at integrere disse løsninger skaber Azure DevOps et miljø, hvor teams kan arbejde mere sammenhængende og styre deres projekter mere effektivt.

Funktioner og fordele ved Azure DevOps

Azure DevOps er udstyret med funktioner, der er designet til at forbedre teamets produktivitet og projektresultater. Nogle af nøglefunktionerne omfatter:

 • Samarbejdsarbejdsområder:

  Teams kan samarbejde i realtid med synlighed i hvert medlems opgaver og fremskridt.
 • Brugerdefinerbare dashboards:

  Brugere kan oprette dashboards for at visualisere arbejdsgange og målinger, der betyder mest for deres projekter.
 • Automatiserede arbejdsgange:

  Fra kodeforpligtelse til implementering kan arbejdsgange automatiseres for at reducere manuelle fejl og spare tid.
 • Skalerbare Build and Release Agents:

  Azure DevOps understøtter en række agenter, der kan skaleres op eller ned afhængigt af efterspørgslen, hvilket sikrer optimal ressourceudnyttelse.
 • Extension Marketplace:

  En omfattende markedsplads giver teams mulighed for at tilføje udvidelser og integrere yderligere værktøjer for at tilpasse deres DevOps-miljø.

Fordelene ved at bruge Azure DevOps er betydelige, herunder øget smidighed, hurtigere time to market, bedre kvalitetskontrol og forbedret sikkerhed og compliance. Disse fordele hjælper organisationer til ikke kun at styre deres softwareudviklingsprocesser mere effektivt, men også at tilpasse dem tæt med deres forretningsmål.

Et nærmere kig på design og implementering af Microsoft DevOps-løsninger (AZ-400 eksamen)

Planlægning af DevOps

Strategiudvikling

Udvikling af en DevOps-strategi til AZ-400-eksamenen indebærer forståelse af virksomhedens behov, fastlæggelse af den rigtige kulturelle og tekniske praksis at anvende og valg af de værktøjer, der bedst understøtter disse initiativer.

Strategien bør fokusere på at afstemme forretningsmål med it-kapaciteter, fremme en samarbejdskultur og implementere praksis, der letter løbende forbedringer. Det kræver, at man vurderer it-miljøets aktuelle tilstand, definerer målbare mål og identificerer de værktøjer og processer, der er nødvendige for at nå disse mål.

Værktøjsvalg

At vælge det rigtige sæt værktøjer er en integreret del af en vellykket DevOps-strategi. Værktøjerne skal understøtte automatisering, samarbejde og overvågning gennem hele softwareudviklingens livscyklus. Når du forbereder dig til AZ-400-eksamenen, er det vigtigt at forstå hver enkelt værktøjs rolle i Azure DevOps, og hvordan de kan udnyttes til at opbygge en robust DevOps-pipeline.

Implementering af kontinuerlig integration og levering

Continuous Integration (CI) og Continuous Delivery (CD) er grundlæggende praksis i DevOps, der har til formål at automatisere softwareleveringsprocessen. Implementering af CI/CD involverer opsætning af automatiserede pipelines, der bygger, tester og implementerer kodeændringer ofte og pålideligt.

Azure Pipelines er en nøgletjeneste inden for Azure DevOps, der letter CI/CD ved at give teams mulighed for at oprette flertrinspipelines som kode, der kan versioneres og administreres sammen med applikationskode.

Styring af versionskontrol

Kildekontrolkonfiguration

Effektiv versionskontrol er afgørende i et DevOps-miljø, da det giver teams mulighed for at administrere ændringer til kode, spore historik og samarbejde uden konflikter. Azure Repos leverer Git-lagre til administration af kildekontrol, der aktiverer funktioner såsom pull-anmodninger, filialpolitikker og kodegennemgange.

Forgrenings- og sammenlægningsstrategier

Forgrening og sammenlægning er nøglepraksises inden for versionskontrol, der understøtter udvikling af funktioner isoleret og integration af kodeændringer. En veldefineret forgreningsstrategi, såsom Gitflow eller feature branching, hjælper med at opretholde kodekvaliteten og letter kontinuerlig integration.

AZ-400-eksamenen evaluerer kandidatens evne til at implementere effektive forgrenings- og fusionsstrategier inden for Azure DevOps for at understøtte en kollaborativ og effektiv udviklingsproces.

Håndtering af sikkerhed og overholdelse i DevOps

Azure DevOps giver funktioner, der hjælper med at administrere sikkerhedspolitikker, adgangskontroller og overholdelsesstandarder. At forstå, hvordan man integrerer sikkerhed i CI/CD-pipelinen, ofte omtalt som DevSecOps, er et centralt fokusområde i AZ-400-eksamenen. Dette inkluderer implementering af sikker udviklingspraksis, automatiseret sikkerhedstest og løbende overvågning for at sikre, at sikkerhed er et delt ansvar på tværs af udviklingens livscyklus.

Infrastruktur som kode (IaC)

Konfigurationsstyring

Infrastructure as Code (IaC) er en praksis, der involverer styring og klargøring af infrastruktur gennem maskinlæsbare definitionsfiler snarere end fysisk hardwarekonfiguration eller interaktive konfigurationsværktøjer. Denne tilgang muliggør konsistente og gentagelige rutiner for miljøopsætning, hvilket er afgørende for skalering og opretholdelse af systemernes pålidelighed.

Azure DevOps understøtter IaC gennem Azure Resource Manager-skabeloner og tredjepartsværktøjer som Terraform, som er en del af AZ-400 eksamenspensum.

Implementeringsmodeller

Det er uundværligt at forstå forskellige implementeringsmodeller, når du arbejder med IaC. Dette inkluderer viden om blå-grønne implementeringer, kanarie-udgivelser og A/B-test. Disse modeller hjælper med at reducere nedetid og risiko ved at sikre, at nye versioner kan implementeres og testes, før de helt erstattes af de gamle. AZ-400-eksamenen tester evnen til at vælge og implementere den passende implementeringsmodel til et givet scenarie i Azure DevOps.

Kommunikation og samarbejde i DevOps

Effektiv kommunikation og samarbejde er rygraden i en succesfuld DevOps-kultur. Azure DevOps forbedrer disse aspekter ved at levere værktøjer som Azure Boards til projektstyring og sporing, som fremmer gennemsigtighed og teamwork. Platformens integrationsmuligheder giver også teams mulighed for at bruge chatapplikationer, wikier og andre samarbejdsværktøjer til at opretholde konstant kommunikation.

For dem, der søger at bestå AZ-400-eksamenen, er det vigtigt at forstå, hvordan man kan udnytte disse værktøjer til at forbedre teamdynamikken og projektets synlighed.

Forberedelse til AZ-400 eksamenssucces

At vælge den rigtige træningsvej

At vælge den rigtige uddannelsesvej kan gøre det lettere at danne en struktureret læringstilgang og finde ekspertvejledning. Med en række tilgængelige ressourcer er det vigtigt at vælge en vej, der stemmer overens med individuelle læringsstile og professionel erfaring.

Readynez Microsoft Certified DevOps Engineer (AZ-400)-kursus tilbyder en live instruktørstyret læringsoplevelse, der giver et interaktivt og struktureret læringsmiljø, der kan være gavnligt til at forstå komplekse koncepter og modtage feedback i realtid.

Effektiv udnyttelse af ressourcer

Ud over træningskurser kan brug af en række studiematerialer forbedre forberedelsen til AZ-400-eksamenen. Dette inkluderer officiel Microsoft-dokumentation, praksistests og fællesskabsfora. Readynez365, med sin omfattende Learning Experience Platform, integrerer forskellige læringsaktiver og analyser, hvilket gør det muligt for kandidater at spore deres fremskridt og fokusere på områder, der skal forbedres.

Bedste praksis til Excel i AZ-400-eksamenen

Studieteknikker og tips

For at udmærke sig i AZ-400-eksamenen bør kandidater anvende effektive studieteknikker såsom gentagelser med afstand, aktiv tilbagekaldelse og praksiseksamener.

Disse metoder hjælper med at styrke viden og identificere områder, der kræver yderligere forståelse. Det er også fordelagtigt at engagere sig i praktisk praksis med Azure DevOps og opsætte scenarier i den virkelige verden til at anvende teoretisk viden.

Eksamensdagsstrategier

På eksamensdagen er det vigtigt at have en strategi på plads. Dette omfatter gennemgang af nøglekoncepter, sikring af en god nats søvn forud for eksamen og effektiv styring af tiden under testen. At læse spørgsmål omhyggeligt og afsætte tid til at gennemgå svarene kan også bidrage til et vellykket eksamensresultat.

Sidste tanker og næste skridt

Microsoft Azure DevOps er en integreret suite af tjenester, der forbedrer softwareudviklings livscyklusstyring, og AZ-400-eksamenen certificerer ekspertise på dette domæne. Effektiv forberedelse til eksamen kræver en strategisk tilgang til træning, en dyb forståelse af DevOps-praksis og kendskab til Azures værktøjer.

Sikring af AZ-400-certificeringen åbner døren til yderligere specialisering og ekspertise inden for Microsofts økosystem. For dem, der ønsker at fremme deres færdigheder, kan certificeringer såsom Azure DevOps Engineer Expert eller Azure Solutions Architect Expert værenæste skridt.

Disse certificeringer gør det muligt for fagfolk at lede og styre et teams indsats i DevOps-projekter. Efterhånden som industrien vokser, vil det være afgørende at holde sig ajour med nye funktioner, opdateringer og bedste praksis i Azure DevOps for at bevare en konkurrencefordel og fremme innovation.

FAQ

Hvad er de vigtigste funktioner i Azure DevOps?

Azure DevOps tilbyder en række løsninger, der forbedrer teamets produktivitet og projektresultater. Nøglefunktioner omfatter Azure Boards til projektstyring, Azure Repos til versionskontrol, Azure Pipelines til CI/CD-automatisering, Azure Test Plans til test og Azure Artifacts til pakkehåndtering. Disse værktøjer muliggør problemfrit samarbejde, automatiserede arbejdsgange og brugerdefinerbare dashboards, der hjælper teams til at arbejde mere sammenhængende og effektivt.

Hvor lang tid tager det at forberede sig til AZ-400 eksamen?

Forberedelsestiden varierer baseret på individuel erfaring og kendskab til eksamensemnerne. Typisk kan kandidater bruge flere uger til et par måneder på at studere til eksamen med konsekvente daglige eller ugentlige studiesessioner.

Hvordan kan Azure DevOps-certificering hjælpe med karrierefremgang?

Azure DevOps-certificering er anerkendt i branchen og forbedrer karrieremuligheder ved at validere færdigheder i DevOps-praksis, især i Azure-miljøer. Det gavner roller som dataingeniør, finansanalytiker og junior dataanalytiker, der fremhæver ekspertise inden for SQL, dataanalyse og forretningsanalyse. Certificeringen supplerer færdigheder i Python, Excel, Tableau og Power BI, hvilket gør kandidater attraktive på konkurrenceprægede markeder. Det hjælper også med porteføljestyring og datafokuserede projekter.

Hvad er de bedste værktøjer til at øve Azure DevOps-færdigheder?

De bedste værktøjer til at øve Azure DevOps-færdigheder omfatter Azure Boards, Azure Repos, Azure Pipelines, Azure Test Plans og Azure Artifacts. Praktisk erfaring med disse værktøjer sammen med IaC-værktøjer som Azure Resource Manager og Terraform er en fordel.

Er der planlagt nogen opdateringer til AZ-400 eksamen?

Microsoft opdaterer med jævne mellemrum sine certificeringseksamener for at sikre relevans for de nyeste teknologier og praksis. Kandidater bør tjekke det officielle Microsoft Credentials-websted for at få de seneste oplysninger om AZ-400 eksamensopdateringer.

En gruppe mennesker diskuterer de seneste Microsoft Azure-nyheder

Unlimited Microsoft Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede Microsoft kurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}