Om Kurserne

Gennem mange års erfaring med flere end 1000 af verdens topvirksomheder, har vi udviklet Readynez-metoden til læring
Træn indenfor enhver teknologi med den prisvindende Readynez-metode, og kombiner enhver variation af lærings format, teknologi og sted for at undgå The Great Training Robbery og få resultater med Skills.

Se mere om Readynez Training

ISO (International Organization for Standardization)

aug 2021 af Saj Ahmed

ISO (International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies. ISO (International Organization for Standardization) er en verdensomspændt forbund af nationale standardiseringsorganer.

International Standard-Setting Body composed of representatives from various national standards organisations. ISO promotes

 • Worldwide Propriety
 • Industrial
 • Commercial Standards

Founded on 23 February 1947, HQ in Geneva, Switzerland operates in 164 countries. One of the first organisations to be granted General Consultative Status with the United Nations Economic and Social Council, which allows ISO to participate in the work of the United Nations.

ISO International Organization for Standardization

Three official languages of ISO

 • English
 • French
 • Russian

ISO is a non-government organisation that comprises standards bodies in over 160 countries, with one standards body representing each member country. The American National Standards Institute (ANSI) for example, represents the United States.

 

SKAL DET VÆRE SÅ STAKATO?

International standardiseringsorgan sammensat af repræsentanter fra adskillige nationale standardiseringsorganisationer. ISO promovere 

 • Verdensomspændende proprietære,
 • industrielle og
 • kommercielle standardiseringer

ISO blev grundlagt d. 23. februar 1947 i hovedkvarteret i Genève, Schweiz og opererer i dag i 164 lande. ISO er et af de første organisationer der er blevet bevilliget General Consultative Status med United Nations Economic og Social Council, hvilket gør det muligt for ISO at medvirke i arbejdet i USA.

ISO International Organization for Standardization

Tre officielle ISO sprog

 • Engelsk
 • Fransk
 • Russisk

ISO er en ikke-statslig organisation, der indeholder standardiseringsorganer i mere end 160 lande med en standiseringsorgan, der repræsenterer hvert medlemsland. American National Standards Institute (ANSI) fx repræsenterer USA.

 

GET INSPIRED

Latest from the blog

Sådan får du en karriere inden for etisk hacking: CEH-certificering, eksamen, omkostninger, forberedelse, løn og mere

LÆS MERE

Sådan overvinder du AZ-104-eksamenen og bliver en Microsoft Certified Azure Administrator Associate

LÆS MERE

Hvordan kan en moderne LXP hjælpe dig til en vellykket digital transformation?

LÆS MERE

Our most popular ISO courses Vores mest populære ISO kurser

Member organisations collaborate in the development and promotion of international standards for technology, scientific testing processes, working conditions, societal issues and more. ISO and its members then sell documents detailing these standards.

A General Assembly, which consists of representatives from ISO members and elected leaders (known as "Principal Officers), act as the decision-makers for ISO. The ISO headquarters is in Geneva, Switzerland, where a central secretariat oversees all operations.

 

ISO courses offered by Readynez

 

Medlemsorganisationer samarbejder om udviklingen og promoveringen af international standardiseringer for teknologi, videnskabelig afprøviningsprocesser, arbejdsvilkår, samfundsproblemer og mere. ISO og dens medlemmer sælger dermed dokumenter der præcist beskriver disse standardiseringer.

En generalforsamling, der består af repræsentanter af ISO medlemmer og udvalgte ledere (kendt som "Principal Officers"), fungerer som beslutningstagerne for ISO. ISOs hovedkvarter er i Genève, Schweiz, hvor en central sekretariat fører tilsyn med alle operationer.

 

ISO kurser udbudt af Readynez. (LINK!!!!!!!!!!)

What is involved? Hvad er inkluderet?

The International Organization for Standardization is an international standard-setting body composed of representatives from various national standards organisations International Organization for Standardization er en international standardiseringsorgan sammensat af repræsentanter fra adskillige nationale standardiseringsorganisationer.

Standards are the distilled wisdom of people with expertise in their subject matter and who know the needs of the organizations they represent – people such as manufacturers, sellers, buyers, customers, trade associations, users or regulators.

Standardiseringer er nedkogt viden fra folk med ekspertise indenfor deres fag og fra dem, som kender behovene fra de organisationer, de repræsenterer - folk som fx producenter, sælgere, købere, kunder, handelsstandsforeninger, brugere eller tilsynsmyndigheder.

The Perfect Candidate Den perfekte kandidat

ISO

As a global association, ISO serves more than 145,000 members—but ISO's reach extends well beyond its core membership in more than 188 countries worldwide. Serving high-performing professionals and aiding enterprise transformation, ISACA inspires confidence and enables innovation in a fast-changing technological world. Learn about ISO's 50-year history, more recent developments, and opportunities to do work that truly matters. Som en global virksomhed hjælper ISO mere end 145.000 medlemmer - men ISOs rækkevidde er langt større end dets kerne medlemsantal i mere end 188 lande i verden. At forsyne højt specialiserede professionelle samt at assistere med virksomheds transformering, inspirerer ISACA selvsikkerhed og muliggør innovation i en teknologisk verden i hurtig forandring. Lær om ISOs 50 års historie, nyere udviklinger samt muligheder for at lave arbejde, der virkelig betyder noget.

Certification Certificeringer

ISO develops International Standards, such as ISO 9001 and ISO 14001, but are not involved in their certification, and do not issue certificates. This is performed by external certification bodies, thus a company or organisation cannot be certified by ISO. An independent body of written assurance (a certificate) that the product, service or system in question meets specific requirements. ISO udvikler internationale standarder så som ISO 9001 og ISO 14001, men er ikke involveret i deres certificeringer og udkommer ikke med certificeringer. Dette er udført af eksterne certificeringsorganisationer, og dermed kan en virksomhed og organisation ikke blive certificeret af ISO. Et ISO certifikat er en bekræftelse på at det pågældende produkt, service eller program opfylder specifikke krav, som er defineret i et uafhængigt skriftligt certifikat.

Success Stories Succeshistorier

To be certified by the ISO means that you have been audited by an independent third party, and that you have demonstrated your business conforms to the requirements of the latest quality process standards Suitable for both small and large organisations. Better internal management. Less wastage. Increase in efficiency, productivity and profit. Improved customer retention and acquisition. Consistent outcomes, measured and monitored. Globally recognised standard. At blive certificeret af ISO betyder, at du er blevet revideret af en uafhængig tredjepart, og at du har demonstreret, at din virksomhed tilpasser sig kravene for de nyeste kvalitetsprocesstandarder??????? Passende for både små og store organisationer. Bedre intern ledelse. Mindre spild. Øget effektivitet, produktivitet og overskud. Forbedret kundefastholdelse og -anskaffelse. Konsekvente udfald, målt og overvåget. Globale anerkendte standarder.

Få Produktnyheder direkte i indbakken

Få alle relevante nyheder om nye Skills-First-produkter og kursuslanceringer direkte i din indbakke. Tilmeld dig her:

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}