Indvirkningen af kunstig intelligens (AI) på arbejdsmarkedet og hvordan man forbereder sig på fremtiden

 • Kunstig intelligens
 • Fremtidig forberedelse
 • Arbejdsmarked
 • Published by: André Hammer on maj 08, 2023

Efterhånden som vi bevæger os længere ind i det 21. århundrede, transformerer nye teknologier hurtigt arbejdsmarkedet. Fra kunstig intelligens og automatisering til tingenes internet og blockchain ændrer disse teknologier den måde, vi arbejder på, og de typer job, der er tilgængelige. Selvom dette skift byder på spændende nye muligheder, bringer det også bekymringer med sig over det potentielle tab af job og behovet for, at arbejdere tilpasser sig nye kvalifikationssæt.
Indvirkningen af nye teknologier på arbejdsmarkedet er et emne, der har fået stigende opmærksomhed i de senere år. Efterhånden som teknologien fortsætter med at udvikle sig med et hidtil uset tempo, er både enkeltpersoner og organisationer nødt til at forstå, hvordan disse ændringer vil påvirke arbejdsmarkedet, og hvordan man forbereder sig på fremtiden.

I denne artikel vil vi undersøge virkningen af nye teknologier på arbejdsmarkedet og diskutere strategier for enkeltpersoner til at forberede sig på de kommende ændringer. Uanset om du i øjeblikket er ansat eller søger nye muligheder, kan forståelsen af, hvordan nye teknologier vil forme arbejdsmarkedet, hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om din karrierevej og tage de nødvendige skridt til at fremtidssikre dine færdigheder. Så lad os dykke ned og udforske dette vigtige emne sammen.


Faktorer, der former det hurtigt skiftende arbejdsmarked

Arbejdsmarkedet har ændret sig hurtigt på grund af det accelererende tempo i teknologiske fremskridt, globalisering og andre økonomiske og sociale faktorer. Nogle af de tendenser, der er blevet observeret inkluderer:

 1. Automatisering og kunstig intelligens:

  Automation og kunstig intelligens transformerer arbejdets natur i mange brancher. De forventes at påvirke både arbejdere og funktionærer. Ifølge en rapport fra McKinsey kan op til 800 millioner job på verdensplan blive fortrængt af automatisering i 2030.
 2. Koncertøkonomi:

  Koncertøkonomien, som omfatter freelancing, uafhængige kontrakter og andre utraditionelle arbejdsordninger, vokser. I USA udgør freelancere nu omkring 35% af arbejdsstyrken, ifølge en rapport fra Upwork.
 3. Grønne job:

  Der er en stigende efterspørgsel efter arbejdere i sektoren for vedvarende energi og andre områder relateret til bæredygtighed. Bureau of Labor Statistics projekterer, at beskæftigelsen i sektoren for vedvarende energi vil vokse hurtigere end gennemsnittet i de kommende år.
 4. Sundhedspleje:

  Efterhånden som befolkningen ældes, er der en stigende efterspørgsel efter sundhedspersonale. Ifølge Bureau of Labor Statistics forventes sundhedsprofessionerne at tilføje flest job af enhver erhvervsgruppe fra 2020 til 2030.
 5. Digitale færdigheder:

  Digitale færdigheder bliver stadig vigtigere i mange brancher. I en undersøgelse foretaget af Burning Glass Technologies viste det sig, at 82 % af job med mellemfag (job, der kræver mere end en gymnasial eksamen, men mindre end en fireårig uddannelse) nu kræver digitale færdigheder.

Ifølge en rapport fra Deloitte er 33 % af jobs i Storbritannien i fare for automatisering i 2030.

Hvordan AI påvirker arbejdsmarkedet

Kunstig intelligens (AI) transformerer arbejdsmarkedet ved at ændre arbejdets art, skabe nye jobroller og i nogle tilfælde føre til forskydning af visse typer job. Her er nogle måder, hvorpå AI påvirker arbejdsmarkedet:

 1. Automatisering af gentagne opgaver:

  AI-drevet automatisering bliver brugt til at automatisere gentagne opgaver såsom dataindtastning, sortering og analyse, som tidligere blev udført af mennesker. Dette frigør menneskelige arbejdere til at fokusere på opgaver på højere niveau, der kræver kreativitet og problemløsningsevner.
 2. Oprettelse af nye jobroller:

  Udviklingen og implementeringen af AI skaber nye jobroller inden for områder som datavidenskab, maskinlæringsteknik og AI-etik. Disse roller kræver specialiseret viden og færdigheder relateret til AI-udvikling, implementering og tilsyn.
 3. Forbedring af beslutningstagning:

  AI bliver brugt til at analysere store mængder data og lave forudsigelser, som kan hjælpe virksomheder og organisationer med at træffe bedre beslutninger. Dette fører til øget efterspørgsel efter fagfolk, der kan forstå og fortolke data og kommunikere indsigt effektivt.
 4. Reduktion af behovet for visse jobs:

  I nogle tilfælde erstatter AI visse typer job, såsom kundeservicerepræsentanter, banktællere og administrative assistenter. Dette skyldes, at AI-drevne chatbots, automatiserede kiosker og andre værktøjer kan udføre disse opgaver mere effektivt og til en lavere pris end menneskelige arbejdere.
 5. Ændring af de nødvendige færdigheder i arbejdsstyrken:

  Efterhånden som AI bliver mere udbredt på arbejdsmarkedet, ændres de færdigheder, som arbejdere har brug for, også. Bløde færdigheder som kreativitet, kritisk tænkning og kommunikation bliver vigtigere, da de er svære for maskiner at replikere.

Hvordan industrier bliver transformeret af kunstig intelligens

En rapport fra McKinsey viste, at 60 % af alle erhverv har mindst 30 % af de teknisk automatiserede aktiviteter.

Kunstig intelligens (AI) bliver allerede brugt i forskellige industrier og jobroller, og dens indvirkning forventes atrække i de kommende år. Her er nogle eksempler på, hvordan AI bliver brugt i øjeblikket:

 • Sundhedspleje:

  AI bliver brugt til at forbedre patientbehandlingen ved at analysere medicinske data, hjælpe med diagnose og forudsige potentielle sundhedsrisici. For eksempel bliver AI-drevne chatbots brugt til at hjælpe patienter med ikke-akutmedicinske problemer, mens AI-baseret medicinsk billedanalyse bliver brugt til at opdage sygdomme som kræft. Bureau of Labor Statistics projekterer, at beskæftigelsen i sundhedsfag vil vokse med 15 % fra 2019 til 2029, hvilket vil tilføje 2,4 millioner nye job.
 • Finansiering:

  AI bliver brugt til at analysere finansielle data og opdage svindel, samt til at yde personlig økonomisk rådgivning til kunder. For eksempel bruger banker chatbots og virtuelle assistenter drevet af AI til at hjælpe kunder med deres bankbehov, og investeringsselskaber bruger AI til at analysere markedstendenser og træffe investeringsbeslutninger.
 • Fremstilling:

  AI bliver brugt til at forbedre fremstillingsprocesser ved at automatisere opgaver såsom kvalitetskontrol og forudsigelig vedligeholdelse. For eksempel bruger producenter AI-baseret forudsigende vedligeholdelse til at overvåge udstyr og identificere potentielle problemer, før de forårsager nedetid eller sikkerhedsproblemer.
 • Detail:

  AI bliver brugt til at forbedre kundeoplevelser ved at levere personlige produktanbefalinger og forbedre kundeservicen. For eksempel bruger detailhandlere AI-baserede chatbots til at hjælpe kunder med deres indkøbsbehov, og AI-baserede anbefalingssystemer bliver brugt til at foreslå produkter baseret på kundernes præferencer og købshistorik.

Brugen af kunstig intelligens i disse brancher og jobroller forventes at fortsætte med at vokse, hvilket giver anledning til bekymring over de potentielle konsekvenser for beskæftigelsen. Mens AI skaber nye jobroller, fører det også til fortrængning af visse typer job, især dem, der involverer gentagne opgaver, der kan automatiseres. Faktisk, ifølge en rapport fra McKinsey, kan op til 800 millioner job på verdensplan blive fortrængt af automatisering i 2030.


Fremtidssikre din karriere med disse efterspurgte færdigheder:

Arbejdsmarkedet udvikler sig konstant, og arbejderne skal holde sig ajour med de færdigheder og viden, der vil blive efterspurgt i fremtiden. Her er nogle kompetencer og vidensområder, som forventes at blive efterspurgt på det fremtidige arbejdsmarked:

 1. Digital færdighed:

  Efterhånden som teknologi bliver mere og mere udbredt på arbejdspladsen, bliver digital færdighed en vigtig færdighed. Medarbejdere skal være dygtige til at bruge digitale værktøjer og platforme, herunder softwareapplikationer, sociale medier og online samarbejdsværktøjer.
 2. Dataanalyse og fortolkning:

  Med eksplosionen af data i forskellige brancher bliver evnen til at analysere og fortolke data en værdifuld færdighed. Arbejdstagere, der kan analysere og fortolke data, vil være efterspurgte inden for områder som finans, sundhedspleje og marketing.
 3. Problemløsning og kritisk tænkning:

  Efterhånden som arbejdets karakter ændrer sig, vil problemløsning og kritisk tænkning være vigtigere end nogensinde. Arbejdstagere, der kan tænke kreativt og løse komplekse problemer, vil være efterspurgte inden for områder som teknik, softwareudvikling og ledelse.
 4. Bløde færdigheder:

  Bløde færdigheder som kommunikation, teamwork og ledelse vil fortsat være efterspurgt på det fremtidige arbejdsmarked. Efterhånden som automatisering overtager mere rutinemæssige opgaver, vil medarbejdere, der kan samarbejde effektivt med andre og kommunikere komplekse ideer, blive værdsat højt.

En undersøgelse foretaget af World Economic Forum viste, at 65 % af børn, der går ind i grundskolen i dag, vil arbejde i job, der ikke eksisterer i øjeblikket.

Opkvalificeringstips til at hjælpe dig med at være på forkant

På det nuværende arbejdsmarked bliver færdigheder stadig vigtigere for at fremtidssikre ens karriere. Dette skyldes arbejdets hurtigt skiftende karakter og medarbejdernes behov for at tilpasse sig nye teknologier, processer og måder at arbejde på. Arbejdsgivere leder efter arbejdstagere, der besidder en kombination af tekniske og bløde færdigheder, herunder kritisk tænkning, problemløsning, kommunikation og tilpasningsevne.

For at forberede sig på det skiftende arbejdsmarked skal arbejdstagere løbende opdatere deres færdigheder og viden. Her er nogle tips til, hvordan du gør det:

 1. Udnyt uddannelses- og træningsmuligheder:

  Medarbejdere kan tage kurser, deltage i workshops eller forfølge formel uddannelse for at udvikle nye færdigheder og viden. Mange arbejdsgivere tilbyder træningsprogrammer til deres medarbejdere.
 2. Hold dig opdateret med nye teknologier og jobmarkedstendenser:

  Arbejdstagere bør holde sig orienteret om de seneste teknologiske fremskridt, og hvordan de påvirker arbejdsmarkedet. Dette kan hjælpe dem med at identificere nye jobroller og udvikle de færdigheder, der er nødvendige for at få succes i disse roller.
 3. Opbyg et professionelt netværk:

  Et stærkt professionelt netværk kan give adgang til jobmuligheder og hjælpe medarbejderne med at holde sig orienteret om branchetendenser. Netværksbegivenheder, konferencer og onlinefællesskaber er alle gode måder at opbygge et netværk på.
 4. Vær fleksibel og omstillingsparat:

  Arbejdsmarkedet er ulemperskiftende, og medarbejderne skal være fleksible og tilpasningsdygtige for at forblive relevante. Dette kan involvere at skifte karrierevej eller påtage sig nye ansvarsområder i deres nuværende rolle.

Effekten af AI er kompleks og mangefacetteret, og arbejdere, politikere og arbejdsgivere skal holde sig informeret og forberede sig på virkningen af AI på arbejdsmarkedet. På trods af dets udfordringer bliver kunstig intelligens allerede brugt i forskellige brancher og jobroller, og dens effekt forventes at vokse i de kommende år.

Men ved løbende at opkvalificere og holde sig ajour med nye udviklinger inden for deres felt, kan medarbejderne positionere sig til langsigtet karrieresucces. Dette kan involvere at forfølge yderligere uddannelse, deltage i kurser eller workshops, deltage i brancheforeninger eller netværksgrupper og opsøge mentormuligheder.

At fremtidssikre sin karriere gennem kompetenceudvikling kan også give større jobsikkerhed og gøre arbejdstagere mere attraktive for arbejdsgivere på et konkurrencepræget arbejdsmarked. Ved at forblive tilpasningsdygtige og relevante kan arbejdstagere øge deres værdi for arbejdsgiverne og forblive ansættelige i lyset af industriens forstyrrelser og økonomiske nedture.

Har du brug for hjælp til at tilegne dig nye færdigheder?

Tjek de kurser, der tilbydes af Readynez. Readynez er en innovativ uddannelsesudbyder, der kan hjælpe enkeltpersoner med at erhverve nye færdigheder og opnå certificeringer, der kan forbedre deres karrieremuligheder. Vi tilbyder en række intensive træningsprogrammer, der dækker en bred vifte af emner, lige fra IT og projektledelse til cybersikkerhed og cloud computing. Disse programmer er designet til at give eleverne en dyb forståelse af emnet såvel som praktisk erfaring, der kan anvendes i virkelige scenarier. Readynez' it-uddannelsesprogrammer ledes af ekspertinstruktører, som har stor brancheerfaring, og læseplanen opdateres konstant for at sikre, at den forbliver aktuel og relevant. Ved at tilmelde sig et Readynez IT-uddannelsesprogram kan enkeltpersoner udvikle nye færdigheder, opnå brancheanerkendte certificeringer og i sidste ende tage nødvendige skridt for at fremtidssikre deres karrierer på dette hurtigt skiftende arbejdsmarked.

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}