Forståelse af CISSP Domain 5: Identity and Access Management

 • CISSP Domain 5 Identity and Access Management
 • Published by: André Hammer on feb 13, 2024
Blog Alt DA

74 % af alle brud omfatter det menneskelige element, hvor folk er involveret enten via misbrug af privilegier, brug af stjålne legitimationsoplysninger, social engineering eller fejl. Dette understreger vigtigheden af ​​identitets- og adgangsstyring.

Det femte domæne af Certified Information Systems Security Professional (CISSP) certificeringen, med fokus på Identity and Access Management (IAM), er afgørende for at beskytte organisationsdata og sikre effektiv drift.

Dette afsnit dykker ned i det væsentlige ved IAM, fra brugergodkendelse og autorisation til sikker adgangskontrol og integration af tredjepartstjenester. At forstå IAM er afgørende for CISSP-kandidater og -professionelle, der sigter mod at forbedre deres organisations sikkerhedsramme. Denne artikel giver et dybdegående kig på IAM's rolle inden for informationssikkerhed, forbereder læserne på CISSP-succes og styrker deres organisations forsvar mod cybertrusler under udvikling.

Vigtigheden af ​​identitets- og adgangsstyring (IAM)

Identity and Access Management (IAM) er altafgørende i beskyttelsen af ​​en organisations data. Ved at sikre, at de rigtige personer får adgang til de rigtige ressourcer på de rigtige tidspunkter og af de rigtige årsager, bidrager IAM-systemer væsentligt til at mindske risikoen og beskytte organisationens fortrolighed, integritet og tilgængelighed af information. Fremkomsten af ​​cloud-baserede tjenester, fødererede identitetsmodeller og SaaS-applikationer har forstærket både kompleksiteten og betydningen af ​​robuste IAM-strategier.

Hvad er identitets- og adgangsstyring

Identity and Access Management (IAM) står som den grundlæggende ramme, hvorigennem organisationer definerer og administrerer deres netværksbrugeres roller og adgangsrettigheder. Denne ramme er slået sammen til en sammenhængende struktur, der harmoniserer implementeringen af ​​autentificeringssystemer, leveringslivscyklus, tjenester, attributter og autorisationsmekanismer til sikker adgangsstyring.

Hjørnestenen i IAM er dens evne til at give et konsolideret og klart billede af brugeridentiteter og deres adgangsrettigheder til virksomhedens suite af tjenester, fra SaaS-tilbud til interne afdelingsapplikationer. At sikre en problemfri slutbrugeroplevelse, samtidig med at strenge overholdelsesstandarder opretholdes, er ikke en triviel stræben – det kræver en yndefuld afvejning af implementeringsstrategier, teknologiadoption og adgangskontrolforanstaltninger.

Hvad er CISSP?

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) repræsenterer et tårnhøjt højdepunkt i landskabet af it-sikkerhedscertificeringer. Den støtter kapaciteten og dybtliggende ekspertise hos enkeltpersoner, der er fortrolige med de utallige aspekter af informationssikkerhed. Efterhånden som informationsteknologier udvikler sig, og sikkerhedstrusler bliver stadig mere sofistikerede, forbliver CISSP-certificeringen, styret af (ISC)², et fyrtårn af ekspertise for sikkerhedsorienterede fagfolk.

Forberedelse til CISSP eksamen

For at sikre denne prisværdige certificering er en formidabel forståelse af en bred vifte af it-sikkerhedsdomæner, herunder det væsentlige domæne Identity and Access Management, bydende nødvendigt. Aspiranter bliver ofte fundet i at fordybe sig i omfattende studievejledninger, praksiseksamener, peer-diskussioner og praktiske modeller for at ruste op til en af ​​de mest udfordrende eksamener inden for IT-sikkerhed.

Oversigt over CISSP Domain 5 Identity and Access Management

Det femte domæne af CISSP-eksamenen, Identity and Access Management, er et forskningsintensivt segment, der giver aspiranter mandat til at have dygtig viden om, hvordan man administrerer autorisation og autentificering af brugere, hvordan man udvikler og implementerer robuste identitetsstyringssystemer, og det kritiske ved etablering af sikret adgangskontrolpraksis inden for en organisations infrastruktur.

Grundlæggende identitets- og adgangsstyring

Kerneprincipper i IAM

At forstå kerneprincipperne for IAM er at forstå det væsentlige i, hvordan brugeridentitet konstateres, sikres og administreres i en organisation. Principperne kanter omkring omhyggelig regulering af overholdelse, digitale identiteter, autorisationsmekanismer og designstrategier til at forbedre ydeevnen og styrke sikkerheden.

Kerneprincipperne for Identity and Access Management (IAM) omfatter:

 • Identifikation

  : Processen med at genkende en brugers identitet, typisk gennem et brugernavn eller bruger-id.
 • Godkendelse

  : Bekræftelse af en brugers identitet, almindeligvis gennem adgangskoder, biometri, tokens eller andre metoder.
 • Autorisation

  : Bestemmelse af, hvilke ressourcer en bruger kan få adgang til, og hvilke handlinger de kan udføre, baseret på deres identitet og rolle.
 • Mindste privilegium

  : Giver kun brugere den adgang og de tilladelser, de har brug for for at udføre deres opgaver, og ikke mere.
 • Ansvarlighed

  : Hold styr på brugerhandlinger og ændringer i IAM-miljøet for at sikre, at brugerne er ansvarlige for deres handlinger, typisk gennem logning og revision.
 • Sikkerhed og overholdelse

  : Sikring af, at IAM-politikker og -praksis er i overensstemmelse med relevante love, regler og standarder, og opretholdelse af sikkerhedenty af selve IAM-systemet.

Kontrol af adgang til aktiver

Årvågen kontrol over, hvem der kan få adgang til hvilke ressourcer i en organisation, spiller en rolle i sikkerheden, som er fundamental, men yderst udfordrende. Ved omhyggeligt at administrere variabler såsom brugerplacering, tilknyttede rollebaserede adgangsparametre og enhedens IP-adresse, kan virksomheder strategisk styre, hvilke facetter af information, der forbliver tilgængelige for personalet, og i hvilket omfang – om det vedrører organisationsdækkende ressourcer eller afdelingsspecifikke data.

Identitetsstyring

Rolle af identitetsstyring i IAM

Identitetsstyring fungerer som en protokol-håndhæver inden for en IAM-ramme, der sikrer streng overholdelse af det strategiske design og implementering af identitetstjenester. Den opretholder en standardiseret tilgang til at kontrollere, hvordan digitale identiteter skabes, vedligeholdes og i sidste ende fjernes, som er iboende for en effektiv adgangsstyringslivscyklus.

Rolle af IDM i adgangskontrol

Brugen af ​​en Identity Management (IDM)-løsning, såsom Microsoft Azure eller Active Directory, giver potent kontrol over brugeridentiteter på tværs af spektret af virksomhedens ressourcer og sikrer håndhævelse af adgangspolitikker.

Nøglekomponenter i identitetsstyring

Funktionen af ​​identitetsstyring er understøttet af omfattende tilsyn med tildelingen af ​​roller, den konstante gennemgang af adgangsrettigheder – uanset om de er regelbaserede, rollebaserede, obligatoriske eller skønsmæssige – og en vedvarende indsats for at styre en egenskabsbaseret styring model. Identity Governance omfatter flere nøglekomponenter til effektivt at administrere identiteter og adgangsrettigheder i en organisation:

 • Identity Lifecycle Management:

  Styrer hele livscyklussen af ​​brugeridentiteter fra oprettelse, gennem ændringer, til pensionering. Det sikrer, at konti klargøres, opdateres og deprovisioneres, når brugere tilslutter sig, flytter inden for eller forlader organisationen.
 • Adgangsstyring:

  Styrer adgangen til ressourcer på tværs af organisationen ved at håndhæve politikker for godkendelse, autorisation og sessionsstyring.
 • Rollebaseret adgangskontrol (RBAC):

  Tildeler systemadgang til brugere baseret på deres rolle i organisationen, hvilket strømliner tildelingen af ​​adgangsrettigheder.
 • Politik og regelstyring:

  Definerer og håndhæver politikker og regler, der styrer, hvem der kan få adgang til hvilke ressourcer under hvilke betingelser, ofte inkorporerer adskillelse af pligter (SoD) for at forhindre interessekonflikter.
 • Overholdelsesstyring:

  Sikrer, at identitets- og adgangspolitikker overholder lovgivningsmæssige og organisatoriske standarder, og letter revisioner ved at levere rapporter og logfiler, der viser overholdelse.
 • Risikostyring:

  Identificerer og vurderer risici forbundet med adgangsrettigheder og træffer passende foranstaltninger for at afbøde dem, ofte integreret med bredere IT-risikostyringsrammer.
 • Privileged Access Management (PAM):

  Beskæftiger sig specifikt med styring og overvågning af adgangsrettigheder for privilegerede brugere eller konti, som har forhøjet adgang til kritiske systemer.
 • Brugeradgangsanmeldelser og certificeringer:

  Regelmæssige anmeldelser og certificeringer af brugeradgang for at sikre, at brugere har passende adgangsrettigheder, især vigtigt for overholdelse og sikkerhed.

Implementering af identitetsstyringssystemer

Når det kommer til den faktiske implementering, er den grundlæggende virkelighed, at IDM er en kompleks virksomhed, der kræver høje grader af integration med ældre teknologi, tjenester og arkitekturer, bundet af fortroligheds- og robusthedskrav.

Bedste praksis for implementering af identitetsstyring

Førende praksis anbefaler regelmæssige evalueringer og modernisering af rammer for identitetsstyring, indførelse af automatisering for at øge effektiviteten og reducere menneskelige fejl og synkronisering med compliancekrav og risikobegrænsende rammer.

 • Start med en klar strategi:

  Definer klare mål, omfang og mål for dit initiativ for identitetsstyring, i overensstemmelse med den overordnede IT- og forretningsstrategi.
 • Adopter en rollebaseret adgangskontrolmodel (RBAC):

  Forenkle adgangsstyring ved at tildele tilladelser baseret på roller i organisationen, hvilket gør det nemmere at administrere og revidere adgangsrettigheder.
 • Princippet om mindste privilegium:

  Sørg for, at brugere kun har den nødvendige adgang til at udføre deres jobfunktioner, hvilket minimerer risikoen for uautoriseret adgang til følsomme oplysninger.
 • Automatiser processer:

  Automatiser klargøring, deprovisionering og andre identitetslivscyklusprocesser for at reducere fejl, forbedre effektiviteten og reagere hurtigt på ændringer.
 • Regelmæssig adgangsanmeldelser og certificeringer:

  Udfør regelmæssige gennemgange af brugeradgangsrettigheder for at sikre overholdelse af politikker og regler og for at verificere, at adgangsniveauer forbliver passende over tid.
 • Integrer identitetsstyring med it-sikkerhed:

  Sørg for, at identitetsstyringspraksis er integreret med den bredere it-sikkerhedsramme for at give en samlet tilgang til styring og sikring af adgang.
 • Implementer Segregation of Duties (SoD):

  Definer og håndhæv politikker, der forhindrer brugere i at having modstridende roller eller tilladelser for at reducere risikoen for svindel og fejl.
 • Brug en centraliseret identitetsstyringsramme: C

  entraliser identitetsstyringsprocesser og -værktøjer for at få et omfattende overblik over identiteter og adgang på tværs af organisationen, hvilket letter bedre ledelse og tilsyn.
 • Sikre skalerbarhed og fleksibilitet:

  Vælg løsninger og praksis, der kan skaleres med væksten i organisationen og tilpasse sig skiftende forretningsbehov og teknologier.
 • Uddan og oplær brugere:

  Uddan brugerne om vigtigheden af ​​identitetsstyringspolitikker, deres rolle i at opretholde sikkerheden og bedste praksis for styring af legitimationsoplysninger og adgang til ressourcer.
 • Overvåg og revider regelmæssigt:

  Overvåg løbende identitets- og adgangsstyringsaktiviteter og udfør regelmæssige revisioner for at identificere potentielle problemer, vurdere overholdelse og forbedre forvaltningspraksis.
 • Overholdelse og lovgivningsmæssig overholdelse:

  Sørg for, at identitetsstyringspraksis overholder relevante juridiske, regulatoriske og industristandarder, og at dokumentationen vedligeholdes til revisionsformål.

Autentificeringssystemer

Betydningen af ​​autentificering

Essensen af ​​autentificeringsprotokoller ligger i deres evne til at etablere brugeridentitet med sikkerhed og præcision. Facilitering af sikker adgang gennem forskellige autentificeringssystemer, herunder trækkraften af ​​brugernavn/adgangskodematricer og fremskridt mod den sofistikerede biometriske identifikation, står centralt i hele IAM-forslaget.

Typer af godkendelsessystemer

Godkendelsessystemer i en organisation kan spænde vidt, fra konventionelle brugernavn/adgangskodestrategier til moderne enkeltlogon-bekvemmeligheder eller endnu mere komplekse føderationstjenester, der problemfrit integrerer multifaktorautentificeringsprotokoller.

Overvejelser ved valg af et godkendelsessystem

Udvælgelsesprocessen for et passende autentificeringssystem kræver et dybt dyk i overvejelser såsom arten af ​​informationssystemer i en organisation, den tilsigtede balance mellem sikkerhedsforanstaltninger og forbedring af brugeroplevelsen og modstandsdygtigheden af ​​sådanne systemer til at modstå forsøg på uautoriseret adgang.

Autorisationsmekanismer

Definition og betydning af autorisation

En robust godkendelsesproces baner vejen for de efterfølgende trin i godkendelsen. Denne mekanisme vurderer og definerer de ressourcer og tjenester, som en autentificeret bruger kan få adgang til, og bolter kritisk beskyttelsesprocesserne på plads for at opretholde organisatorisk sikkerhed.

Godkendelsestyper (RBAC, ABAC, MAC, DAC)

Autorisation bestemmer, hvilke ressourcer en bruger kan få adgang til, og hvilke handlinger de kan udføre. Der er flere typer autorisationsmodeller, hver med sin egen tilgang til håndtering af adgangsrettigheder:

 • Rollebaseret adgangskontrol (RBAC):

  Adgangsrettigheder tildeles baseret på de roller, der er tildelt brugere i en organisation. En rolle repræsenterer et sæt tilladelser til at udføre specifikke opgaver. Brugere tildeles roller, der stemmer overens med deres jobansvar, hvilket forenkler administrationen af ​​adgangsrettigheder på tværs af mange brugere.
 • Attribut-baseret adgangskontrol (ABAC):

  Denne model bruger attributter (karakteristika) for brugere, ressourcer og miljøet til at træffe adgangsbeslutninger. Politikker i ABAC kan tage højde for en bred vifte af attributter, såsom brugerafdeling, ressourcefølsomhed og tidspunkt for adgang, hvilket giver mulighed for mere dynamisk og finmasket adgangskontrol sammenlignet med RBAC.
 • Obligatorisk adgangskontrol (MAC):

  I denne model er adgangsbeslutninger baseret på faste sikkerhedsetiketter (f.eks. klassificeret, hemmelig, tophemmelig) tildelt både brugere og ressourcer. Systemet håndhæver adgangspolitikker, og brugere kan ikke ændre etiketterne. Det bruges almindeligvis i miljøer, der kræver høj sikkerhed, såsom militære eller statslige institutioner.
 • Discretionary Access Control (DAC):

  Denne model giver ejeren af ​​en ressource (f.eks. en fil eller database) mulighed for at bestemme, hvem der kan få adgang til den, og hvilke tilladelser de har. Adgang styres typisk gennem adgangskontrollister (ACL'er), der angiver brugertilladelser for hver ressource. DAC giver fleksibilitet, men kan føre til mindre ensartet sikkerhedshåndhævelse sammenlignet med mere strukturerede modeller som RBAC eller MAC.

Hver autorisationsmodel har sine styrker og er velegnet til forskellige sikkerhedskrav og operationelle sammenhænge. Organisationer bruger ofte en kombination af disse modeller for at opnå den ønskede balance mellem sikkerhed, fleksibilitet og nem administration.

Adgangskontrol

Definition og betydning af adgangskontrol

Adgangskontroller er et sæt sikkerhedsfunktioner designet til at styre, hvordan brugere og systemer kommunikerer og interagerer inden for virksomhedens IT-ramme. Ud over risikobaserede beslutninger er disse kontroller de centrale strategier, der forhindrer potentielle indtrængen og uberettigede databrud, hvilket effektivt afgrænser adgangsperimeteren.

Typer af adgangskontrol

Adgangskontroller er fastsat i forskellige former, hvor hver enkelt er skræddersyet til at opfylde forskellige sikkerhedsprofiler og brugbarhedskravuirements, der giver vurderinger fra forenklede til state-of-the-art, kontekstbevidste befæstninger. Her er de vigtigste typer:

 1. Fysisk adgangskontrol:

  Begrænser adgang til fysiske lokationer, såsom bygninger, rum eller datacentre. Teknikker omfatter låse, biometriske scannere, sikkerhedsvagter og adgangskort.
 2. Logisk (eller digital) adgangskontrol:

  Begrænser adgangen til digitale ressourcer som netværk, filer, databaser og applikationer. Dette omfatter mekanismer såsom adgangskoder, krypteringsnøgler, digitale certifikater og netværksfirewalls.
 3. Administrativ adgangskontrol:

  Involverer politikker og procedurer, der styrer adgang baseret på roller i en organisation, såsom onboarding-processer, baggrundstjek og adgangsgennemgang.
 4. Forebyggende adgangskontrol:

  Sigter mod at forhindre uautoriseret adgang eller handlinger, før de opstår, ved hjælp af mekanismer som adgangskoder, biometri, kryptering og sikkerhedspolitikker.
 5. Detektiv adgangskontrol:

  Fokuserer på at identificere og registrere uautoriseret adgang eller overtrædelser af politikker, efter de er opstået, ved hjælp af værktøjer som indtrængendetekteringssystemer, revisionslogfiler og sikkerhedskameraer.
 6. Korrigerende adgangskontrol:

  Intervenerer for at gendanne systemer til deres sikre tilstand efter et brud eller en hændelse, hvilket involverer foranstaltninger som hændelsesresponsplaner, backup-gendannelse og patch-håndtering.
 7. Afskrækkende adgangskontrol:

  Tjener til at modvirke overtrædelser af sikkerhedspolitikker, ofte ved at signalere potentialet for opdagelse og straf, såsom advarselsbannere eller træning i sikkerhedsbevidsthed.
 8. Kompenserende adgangskontrol:

  Tilbyder alternative sikkerhedsforanstaltninger, når primære kontroller ikke er gennemførlige eller effektive, hvilket giver yderligere beskyttelseslag, såsom overvågningskameraer eller multi-faktor-godkendelse.

Implementering af adgangskontrol i forskellige miljøer

Implementering af adgangskontrol i et mangefacetteret it-landskab kræver strategisk indsigt, der omfatter forskellige miljøer. De anvendte midler og metoder kan variere dramatisk, især i systemer, der involverer integration med cloud-baserede teknologier, eller når der forhandles om inkorporering af tredjepartstjenesteudbydere.

Tredjepartstjenester

Integration af tredjepartstjenester

Samarbejdet mellem eksterne serviceudbydere i en IAM-strategi nødvendiggør en omhyggelig, compliance-centreret tilgang. Integrationsprocessen kræver grundig undersøgelse, afstemte sikkerhedsforventninger og problemfri inkorporering i en organisations eksisterende godkendelsessystemer.

Sikkerhedsovervejelser for tredjepartstjenester

Nøgleovervejelser i parring med tredjepartstjenester omfatter en robust analytisk holdning til godkendelsessystemydeevne, sikret legitimationsoplysninger og konsekvent politikkonformering for at udelukke potentielle sårbarheder.

Sikkerhedsprotokoller

Definition og betydning af sikkerhedsprotokoller i IAM

Fundamentet for IAM-sikkerhed er stærkt afhængig af implementeringen af ​​etablerede sikkerhedsprotokoller, som afgrænser eksplicitte retningslinjer for datatransmission og validering. Disse protokoller er møtrikker og bolte, der understøtter sikker kommunikation og udveksling af autorisations- og autentificeringsdata mellem systemer.

Fælles sikkerhedsprotokoller, der bruges i IAM

I Identity and Access Management (IAM) omfatter nøglesikkerhedsprotokoller:

 • LDAP:

  Bruges til at få adgang til og vedligeholde bruger- og gruppeoplysninger i et netværk.
 • SAML:

  Letter udveksling af godkendelses- og autorisationsdata for single sign-on (SSO)-tjenester.
 • OAuth:

  Tillader websted eller applikation adgang til brugeroplysninger på andre websteder uden adgangskoder, der almindeligvis bruges til API-godkendelse.
 • OpenID Connect:

  Bygger på OAuth 2.0 til brugergodkendelse, hvilket giver et enkelt identitetslag.
 • Kerberos:

  Giver stærk godkendelse ved hjælp af hemmelig nøglekryptering til klient/server-applikationer.
 • RADIUS:

  Centraliserer godkendelse, autorisation og regnskab (AAA) for brugere af netværkstjenester.
 • TACACS+:

  Tilbyder detaljeret regnskab og fleksibel godkendelse, der bruges til adgangskontrol til netværksenheder.
 • SCIM

  : Automatiserer udvekslingen af ​​brugeridentitetsoplysninger på tværs af cloud-baserede applikationer og tjenester.

Disse protokoller er afgørende for at sikre digitale identiteter, administrere adgangsrettigheder og sikre sikker kommunikation.

Implementeringsstrategier

Bedste praksis for implementering af identitets- og adgangsstyring

Strategier, der lægger vægt på omfattende design og proaktive evalueringer af sikkerhedspraksis, er altafgørende. Desuden er anerkendelse af de potentielle virkninger af implementering på systemforsinkelse og sikring af uafbrudt servicetilgængelighed nøglefaktorer for at opretholde en positiv slutbrugeroplevelse.

Udfordringer ved implementering

Labyrinten af ​​at implementere en ekspansiv IAM-struktur er fyldt med forsøg, fra integration af en række forskellige teknologier til befæstelse mod den eskalerende sofistikering af cybertrusler, alt imens den opretholder problemfri drift af forskellige IDM-systemer.

Fremtidige tendenser

Nye teknologier inden for identitets- og adgangsstyring

I en landscape karakteriseret ved evig teknologisk udvikling, ser IAM sine grænser blive omtrukket af nye teknologier som AI, maskinlæring og avancerede biometriske løsninger, hvilket signalerer et transformativt spring i, hvordan autentificering og adgang administreres.

Indvirkning på CISSP Domain 5 Identity and Access Management

Disse fremadrettede tendenser har direkte indflydelse på det udviklende CISSP-domæne af IAM – hvilket sikrer, at certificerede fagfolk er veludstyrede til at navigere i fremtidens hav af cybersikkerhed med behørig dygtighed og forudseenhed.

Sidste tanker

Afslutningsvis ligger essensen af ​​CISSP Domain 5: Identity and Access Management i dets kritiske rolle i at beskytte en organisations digitale landskab. Som vi har undersøgt, strækker IAM sig ud over rene tekniske implementeringer og inkorporerer en strategisk ramme, der er afgørende for at mindske risici og forbedre sikkerhedsstillinger.

Domænets vægt på robust autentificering, nuanceret autorisation og omfattende adgangskontrol understreger vigtigheden af ​​en proaktiv tilgang til identitetsstyring. Både for CISSP-aspiranter og erfarne fagfolk handler beherskelse af IAM ikke kun om at bestå en eksamen, men om at bidrage til modstandskraften og integriteten af ​​vores digitale infrastrukturer.

Efterhånden som cybertrusler udvikler sig, skal vores strategier og systemer også udvikle sig, hvilket gør den kontinuerlige undersøgelse og anvendelse af IAM-principper bydende nødvendig for at fremtidssikre vores organisationer og fremme vores cybersikkerhedsekspertise.

FAQ

Hvad er nøglebegreberne i CISSP Domain 5: Identity and Access Management?

Nøglekoncepterne omfatter administration af brugeradgang, godkendelse, autorisation og sikker administration af brugeridentiteter og legitimationsoplysninger i en organisation.

Hvad er betydningen af ​​identitets- og adgangsstyring i cybersikkerhed?

IAM er afgørende for cybersikkerhed, da det sikrer, at kun autentificerede og autoriserede personer får adgang til ressourcer, og derved beskytter organisationen mod databrud og sikrer overholdelse af lovgivningen.

Hvordan adskiller identitetsstyring sig fra adgangsstyring?

Identitetsstyring fokuserer på at verificere og administrere brugeridentiteter, mens adgangsstyring er optaget af, hvilke ressourcer brugere har tilladelse til at få adgang til baseret på deres identitet.

Hvad er nogle almindelige godkendelsesprotokoller, der bruges i identitets- og adgangsstyring?

Protokoller som LDAP, biometri, single sign-on-løsninger som SAML, OAuth og OpenID Connect bruges i vid udstrækning til at autentificere brugere pålideligt.

Hvordan kan organisationer sikre korrekt adgangskontrol i forbindelse med identitets- og adgangsstyring?

Ved at implementere stringente adgangspolitikker, regelmæssigt gennemgå adgangsrettigheder og bruge forskellige adgangskontrolmodeller som RBAC, ABAC, MAC og DAC, kan organisationer opretholde sikker adgangsstyring.

 

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}