Køb Unlimited Training licenser i juni og få 3 måneders gratis træning! ☀️

Den ultimative Microsoft AZ-700-studievejledning

  • AZ-700 study guide
  • Published by: André Hammer on feb 12, 2024

Microsoft AZ-700-certificeringen, som fokuserer på at designe og implementere Microsoft Azure-netværksløsninger, er et væsentligt skridt fremad for it-professionelle, der ønsker at specialisere sig i netværksaspekterne af Azure-tjenester.

Denne legitimation validerer de nødvendige færdigheder til at administrere og implementere kernenetværksfunktioner i Microsofts hurtigt voksende cloud-infrastruktur. Med et voksende antal virksomheder, der er afhængige af Microsoft Azure til deres drift, som det fremgår af de 486.738 virksomheder, der allerede har nydt godt af dets muligheder, er efterspørgslen efter certificerede netværksingeniører på dette område stigende.

Fordele ved at lære at designe og implementere Microsoft Azure Networking Solutions

At navigere i kompleksiteten af ​​Azure-netværk kræver en solid forståelse af forskellige netværkskomponenter, fra virtuelle netværk og VPN'er til belastningsbalancere og netværkssikkerhedsgrupper.

It-professionelle, der mestrer kunsten at designe og implementere Azure-netværksløsninger, kan forbedre deres karrieremuligheder markant. Disse omfatter netværksingeniører, systemadministratorer og tekniske konsulenter, der ønsker at udvide deres ekspertise inden for cloud-infrastruktur eller pivoterer mod roller, der kræver specialiseret viden i Azure-netværk.

AZ-700-certificeringen udstyrer disse fagfolk med evnen til at levere sikre, pålidelige og skalerbare netværksløsninger, hvilket gør dem til uvurderlige aktiver for enhver organisation, der går i gang med digital transformation.

At mestre Azure-netværksløsninger kan forbedre karrieremulighederne for it-professionelle såsom netværksingeniører og tekniske konsulenter markant.

Introduktion til Microsoft AZ-700-certifikatet

Microsoft AZ-700-certifikatet er en specialiseret akkreditering for dem, der ønsker at demonstrere deres ekspertise inden for Azure-netværksteknologier. Det er skræddersyet til it-professionelle, der er ansvarlige for at administrere og implementere netværksfunktioner i Azure.

Denne certificering er et vidnesbyrd om ens evne til at designe, implementere, administrere og sikre netværksløsninger, der kan skaleres til at opfylde moderne virksomheders behov. Efterhånden som Microsofts globale netværk fortsætter med at udvide, forbinder over 60 Azure-regioner og spænder over mere end 165.000 miles af fiber, bliver AZ-700 en afgørende legitimation for it-professionelle, der sigter efter at tilpasse sig brancheførende netværkspraksis.

Forståelse af AZ-700 eksamen

AZ-700-eksamenen er den vurdering, som kandidater skal bestå for at opnå Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate-certificeringen.

Det er designet til at måle specifikke færdigheder relateret til Azure-netværksopgaver, herunder design og implementering af forskellige netværksfunktioner, styring af netværkssikkerhed og optimering af netværkstjenester for pålidelighed og ydeevne.

Ved at bestå denne eksamen validerer it-professionelle deres evner til at arbejde med Azure-netværksløsninger i virkelige scenarier, hvilket viser et ekspertiseniveau, der er meget eftertragtet i branchen.

Eksamensmål og færdigheder målt

AZ-700-eksamenen evaluerer en kandidats færdigheder på tværs af et spektrum af mål, der afspejler jobopgaver i den virkelige verden. Disse mål omfatter design og implementering af hybrid netværk, design og implementering af kernenetværksinfrastruktur og sikring og overvågning af netværk.

De målte færdigheder er omfattende og dækker områder som netværksarkitektur, routing, tilslutningsmuligheder, sikkerhedspolitikker og netværksovervågning. En grundig forståelse af disse områder sikrer, at den professionelle er godt rustet til at håndtere komplekse netværksudfordringer inden for Azure-økosystemet.

AZ-700-eksamenen dækker omfattende områder som netværksarkitektur, routing og sikkerhed, hvilket sikrer, at fagfolk er rustet til komplekse netværksudfordringer.

Format af eksamen

Microsoft AZ-700 eksamensformatet er struktureret til strengt at teste en kandidats viden og anvendelse af Azure-netværksløsninger.

Eksamen består typisk af 40-60 spørgsmål, som skal besvares inden for en tidsramme på cirka 120 minutter. Spørgsmålstyperne varierer og kan omfatte multiple-choice, træk-og-slip, casestudier og scenariebaserede spørgsmål. Dette format er designet til at vurdere ikke kun kandidatens teoretiske forståelse, men også deres praktiske evne til at anvende deres viden i forskellige situationer.

Forudsætninger og ideelle kandidater til eksamen

Før du tager AZ-700-eksamenen, skal kandidater have en grundlæggende forståelse af netværkskoncepter og en vis praktisk erfaring med Azure-tjenester.

Det anbefales, at enkeltpersoner har mindst seks måneders praktisk erfaring med Azure-netværksløsninger og en grundlæggende viden om generelle netværks-, sikkerheds- og cloud computing-koncepter.

Ideelle kandidater til AZ-700-eksamenen er dem, der ønsker at specialisere sig som Azure-netværksingeniører og har et ønske om at validere deres færdigheder i at designe, implementere og administrere Azure-netværk ig løsninger.

Nøgleemner at fokusere på

Når man forbereder sig til AZ-700-eksamenen, er det afgørende at koncentrere sig om nøgleemner, der udgør kernen i testen. Disse emner er opdelt i specifikke områder, der omfatter rækken af ​​færdigheder og viden, der er nødvendige for at udmærke sig som Azure-netværksingeniør.

Ved at fokusere på disse områder kan kandidater strategisk allokere deres studieindsats til at dække bredden af ​​eksamensindholdet og øge deres chancer for succes.

1. Design og implementer kernenetværksinfrastruktur (20-25 %)

Dette segment af AZ-700-eksamenen lægger vægt på kandidatens evne til at designe og implementere kernenetværksinfrastruktur i Azure.

Den dækker kritiske begreber såsom oprettelse og konfiguration af virtuelle netværk, implementering af undernetværk og administration af Azure DNS. Kandidater skal også vise færdigheder i at opsætte netværksrouting, herunder både statiske og dynamiske metoder, og i at integrere lokale netværk med virtuelle Azure-netværk.

Beherskelse på disse områder er afgørende for enhver Azure-netværksingeniør, der har til opgave at etablere rygraden i en organisations cloud-netværksmiljø.

2. Design, implementer og administrer forbindelsestjenester (20-25 %)

Forbindelsestjenester er afgørende i Azure-netværk, og denne eksamenskomponent evaluerer en kandidats færdigheder i at designe, implementere og administrere disse tjenester.

Emner under denne kategori omfatter oprettelse og konfiguration af VPN-gateways, implementering af ExpressRoute til private forbindelser og styring af virtuelle WAN'er. Kandidater skal demonstrere deres evne til at designe tilslutningsmuligheder for robusthed og skalerbarhed, hvilket sikrer, at netværket kan understøtte de skiftende krav fra en virksomhed.

At forstå, hvordan man forbinder forskellige miljøer, såsom hybridkonfigurationer, er også en afgørende del af dette afsnit.

3. Design og implementer applikationsleveringstjenester (20–25 %)

I denne del af AZ-700-eksamenen bliver kandidater testet på deres evne til at designe og implementere applikationsleveringstjenester. Dette omfatter konfiguration af Azure Load Balancer, Azure Application Gateway og Azure Front Door-service for at optimere applikationens ydeevne og pålidelighed.

Det involverer også styring af applikationsleveringsfunktioner såsom SSL-offloading, URL-baseret routing og automatisk skalering. Disse færdigheder er afgørende for at sikre, at applikationer er yderst tilgængelige og effektive på tværs af global Azure-infrastruktur.

4. Design og implementer privat adgang til Azure Services (5-10 %)

Denne sektion af AZ-700-eksamenen vurderer en kandidats ekspertise i at designe og implementere mekanismer til privat adgang til Azure-tjenester. Det involverer forståelse og implementering af private slutpunkter, private links og integration af lokale netværk med Azure-tjenester ved hjælp af privat tilslutning.

Beherskelse af dette emne sikrer, at netværksingeniører kan give sikker og pålidelig adgang til Azure-tjenester uden at udsætte dem for det offentlige internet, og dermed forbedre sikkerheden og compliance inden for organisationens netværksinfrastruktur.

5. Sikker netværksforbindelse til Azure-ressourcer (15–20 %)

Sikkerhed er et altafgørende problem i enhver netværksløsning, og denne eksamenskomponent fokuserer på en kandidats evne til at sikre netværksforbindelse til Azure-ressourcer. Det omfatter konfiguration af netværkssikkerhedsgrupper (NSG'er), applikationssikkerhedsgrupper (ASG'er), Azure Firewall og Web Application Firewall (WAF) på Azure Application Gateway.

Kandidater skal udvise deres færdigheder i at anvende sikkerhedsregler og politikker for at kontrollere indgående og udgående trafik, beskytte mod trusler og sikre overholdelse af sikkerhedsstandarder.

Koncepter at fokusere på

For at udmærke sig i AZ-700-eksamenen skal kandidater forstå visse grundlæggende koncepter, der understøtter Azure-netværk. Disse koncepter udgør byggestenene i en netværksingeniørs færdighedssæt og er integrerede i design, implementering og administration af Azures netværksløsninger.

En solid forståelse af disse nøgleområder vil ikke kun hjælpe med at bestå eksamen, men også i den praktiske anvendelse af Azure-netværk i et professionelt miljø.

IP-adressering

IP-adressering er et grundlæggende koncept i Azure-netværk, der involverer tildeling og administration af IP-adresser i virtuelle netværk. Kandidater bør forstå, hvordan man konfigurerer offentlige og private IP-adresser, administrerer IP-præfikser og implementerer IP-zoner for global rækkevidde og tilgængelighed.

En dyb viden om IP-adressering er afgørende for at sikre, at netværksressourcer er korrekt identificeret og kan kommunikere effektivt inden for og på tværs af Azure-miljøer.

Navneopløsning

Navneopløsning er et væsentligt koncept for AZ-700 eksamen, da det sikrer, at netværksressourcer kan lokaliseres og tilgås via brugervenlige domænenavne. Kandidater skal være fortrolige med Azure DNS og dets rolle i at oversætte domænenavne til IP-adresser.

Dette omfatter opsætning af DNS-zoner, administration af DNS-poster og integration af Azure DNS med DNS på stedet eller fra tredjepartløsninger. At forstå navneopløsning er nøglen til at opretholde en problemfri netværksoplevelse i Azure.

VNet-forbindelse

Det er afgørende for enhver Azure-netværksingeniør at forstå virtuelle netværksforbindelser (VNet). AZ-700-eksamenen tester en kandidats evne til at konfigurere VNet-peering, administrere VNet-til-VNet-forbindelser og implementere forbindelse på tværs af regioner.

Kendskab til VNet-forbindelse giver mulighed for at skabe komplekse netværkstopologier i Azure, hvilket gør det muligt for ressourcer i forskellige VNet at kommunikere sikkert og effektivt.

Overvåg netværk

Overvågning af netværk er et kritisk aspekt ved administration af Azure-netværksløsninger. AZ-700-eksamenen kræver, at kandidater demonstrerer deres evne til at overvåge netværkets ydeevne, identificere flaskehalse og fejlfinde forbindelsesproblemer.

Dette inkluderer brugen af ​​Azure Monitor, Network Watcher og andre værktøjer til at spore netværksressources tilstand, logge netværksaktiviteter og generere advarsler for potentielle problemer. Effektiv netværksovervågning sikrer, at eventuelle problemer straks kan løses for at opretholde optimal netværksydelse.

Administrer forbindelsestjenester

Evnen til at administrere forbindelsestjenester er en nøglefærdighed, der måles i AZ-700-eksamenen. Kandidater bør være dygtige til at konfigurere og administrere tjenester såsom VPN Gateways, ExpressRoute og Azure Virtual WAN for at sikre sikre og pålidelige forbindelser mellem Azure og lokale netværk.

Dette inkluderer forståelse af, hvordan man skalerer disse tjenester for at imødekomme organisationens behov, og hvordan man opdaterer og vedligeholder dem for at sikre, at de kører effektivt.

Site-to-site VPN-forbindelse

Site-to-site VPN-forbindelser er en grundlæggende del af hybrid netværk i Azure. Kandidater, der forbereder sig til AZ-700-eksamenen, skal forstå, hvordan man etablerer sikre site-to-site VPN'er, der forbinder lokale netværk til Azure VNets.

Dette omfatter konfiguration af VPN-enheder, opsætning af IPsec/IKE-politikker og sikring af, at VPN-forbindelsen er modstandsdygtig og lever op til de påkrævede ydeevnestandarder.

Point-to-site VPN-forbindelse

Point-to-site VPN-forbindelser gør det muligt for individuelle enheder at oprette forbindelse sikkert til Azure VNets fra fjernplaceringer. Til AZ-700-eksamenen skal kandidater være fortrolige med at opsætte point-to-site VPN'er, konfigurere VPN-klienter og administrere godkendelsesmetoder.

Disse færdigheder er afgørende for at understøtte en mobil arbejdsstyrke og sikre sikker adgang til Azure-ressourcer fra ethvert sted.

Azure Expressroute

Azure ExpressRoute er en tjeneste, der giver en privat forbindelse mellem Azure-datacentre og lokal infrastruktur. AZ-700-eksamenen vurderer en kandidats evne til at designe og implementere ExpressRoute-forbindelser, herunder forståelse af ExpressRoute-kredsløb, peering-konfigurationer og routing.

Beherskelse af Azure ExpressRoute er afgørende for it-professionelle, der har brug for at sikre højhastigheds, sikker og pålidelig forbindelse til Azure-tjenester uden at gå på tværs af det offentlige internet.

Virtuel WAN-arkitektur

Virtuel WAN-arkitektur er et emne i fokus i AZ-700-eksamenen, hvor kandidater skal udvise deres viden i at designe og implementere en global transitnetværksarkitektur.

Dette indebærer forståelse af, hvordan man bruger Azure Virtual WAN til at forbinde forskellige netværksmiljøer, optimere routing og levere ensartet forbindelsesstyring. Kendskab til virtuel WAN-arkitektur er afgørende for netværksingeniører, der ønsker at strømline netværksdriften og forbedre den overordnede netværkseffektivitet i Azure.

Anbefalet studiemateriale

Forberedelse til AZ-700-eksamenen kræver adgang til kvalitetsstudiematerialer, der dækker bredden af ​​eksamensindholdet. Der er en række tilgængelige ressourcer, som kan hjælpe kandidater med at uddybe deres forståelse af Azure-netværkskoncepter og øve de nødvendige færdigheder for at bestå eksamen. Brug af en kombination af disse materialer kan give en velafrundet tilgang til at studere og øge sandsynligheden for eksamenssucces.

Officielle Microsoft læringsstier og dokumentation

Microsoft leverer officielle læringsstier og dokumentation, der er specielt designet til at hjælpe kandidater med at forberede sig til AZ-700-eksamenen. Disse ressourcer omfatter detaljerede vejledninger om Azure-netværkstjenester, praktiske laboratorier og dokumentation, der dækker bedste praksis og tekniske detaljer.

De officielle materialer opdateres regelmæssigt for at afspejle de seneste ændringer i Azure-tjenester, hvilket gør dem til en pålidelig kilde til information til eksamensforberedelse.

Anbefalede bøger og guider

For en omfattende forståelse af Azure-netværk kan kandidater overveje "Exam Ref AZ-700 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions" af Microsoft Press. Denne guide er specifikt skræddersyet til AZ-700-eksamenen og giver indsigt i de testede kerneområder sammen med strategiske forberedelsestip.

En anden værdifuld ressource er "Azure Networking Cookbook" af Packt Publishing, som tilbyder praktiske opskrifter til implementering og administration af Azure-netværkstjenester. Disse guider, cosuppleret med praktisk øvelse, kan i høj grad hjælpe med at forstå nuancerne i Azure-netværk og hjælpe med at sikre et vellykket eksamensresultat.

Kurser

For dem, der foretrækker et struktureret læringsmiljø, tilbyder træningskurser såsom Readynez' live instruktør-ledede træning en dynamisk måde at forberede sig til AZ-700 eksamen. Disse kurser giver fordelen ved interaktion i realtid med erfarne instruktører, øjeblikkelig feedback på forespørgsler og mulighed for at lære af jævnaldrende.

Readynez' tilgang lægger vægt på den praktiske anvendelse af færdigheder gennem live-instruktion, som kan være mere effektiv end selvstudium eller optaget materiale for mange elever.

Samfunds- og forumdiskussioner

At engagere sig i Azure-fællesskabet gennem fora og diskussionsgrupper kan være en uvurderlig del af forberedelsen til AZ-700-eksamenen. Platforme som Microsoft Tech Community, Stack Overflow og Reddit tilbyder rum, hvor kandidater kan stille spørgsmål, dele studietips og få indsigt fra andre, der har taget eksamen.

Disse fællesskaber kan give støtte, opmuntring og et væld af praktisk viden, der kan være medvirkende til at forstå komplekse emner og holde sig opdateret på de seneste Azure-netværkstrends.

Konklusion

At opnå Microsoft AZ-700-certificeringen er en prisværdig milepæl for it-professionelle, der søger at validere deres ekspertise inden for Azure-netværksløsninger.

Certificeringen betyder ikke kun en dyb forståelse af design og implementering af Azures netværkstjenester, men positionerer også fagfolk som ledere inden for et felt, der er centralt for succesen med cloud-baserede operationer. Efterhånden som organisationer fortsætter med at udnytte Azures enorme globale netværk, vil de færdigheder, der er valideret af AZ-700-eksamenen, fortsat være i høj efterspørgsel.

Med den rette forberedelse, ved at bruge en blanding af officiel dokumentation, anbefalet litteratur, live-træningskurser og fællesskabsstøtte, kan kandidater trygt gå til eksamen og fremme deres karriere i det stadigt udviklende landskab af cloud-netværk.

FAQ

Hvilke emner er dækket i The Ultimate Microsoft AZ-700 Study Guide?

Den ultimative Microsoft AZ-700 Study Guide dækker emner som Azure governance, sikkerhed og compliance samt ressourcestyring og overvågning. Eksempelemner omfatter RBAC (Role-Based Access Control), Azure Policy og Azure Security Center.

Er The Ultimate Microsoft AZ-700 Study Guide egnet til begyndere?

Ja, den ultimative Microsoft AZ-700 Study Guide er velegnet til begyndere, da den dækker alle de grundlæggende begreber, der er nødvendige for at forstå Microsoft AZ-700 eksamensemnerne. Derudover inkluderer den trinvise forklaringer og øvelsesspørgsmål for at hjælpe begyndere med at forstå indholdet effektivt.

Er der praksistest inkluderet i The Ultimate Microsoft AZ-700 Study Guide?

Ja, The Ultimate Microsoft AZ-700 Study Guide inkluderer øvelsesprøver, der hjælper dig med at vurdere din viden og forberede dig til eksamen. Disse praksistests dækker forskellige emner og spørgsmålsformater for at simulere den rigtige eksamensoplevelse.

Hvordan kan jeg få adgang til yderligere ressourcer som supplement til The Ultimate Microsoft AZ-700 Study Guide?

Du kan få adgang til yderligere ressourcer såsom Microsoft Learn, officiel dokumentation, øveeksamener og onlinefora som supplement til The Ultimate Microsoft AZ-700 Study Guide. Disse ressourcer giver mere dybdegående information, øvelsesspørgsmål og scenarier i den virkelige verden for at forbedre din forståelse og forberedelse til eksamen.

Er The Ultimate Microsoft AZ-700 Study Guide up-to-date med de seneste Microsoft AZ-700 eksamensmål?

Ja, The Ultimate Microsoft AZ-700 Study Guide opdateres jævnligt for at tilpasse sig de seneste Microsoft AZ-700 eksamensmål. Den dækker alle de nødvendige emner og indeholder eksempler baseret på de seneste eksamenskrav.

En gruppe mennesker diskuterer de seneste Microsoft Azure-nyheder

Unlimited Microsoft Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede Microsoft kurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurser
  • Money-back Garanti
  • Adgang til 50+ erfarne instruktører
  • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}