CISSP eksamen: Tips til At Bestå

 • CISSP eksamen
 • Published by: André Hammer on feb 09, 2024

Er du klar til at tage CISSP-eksamen? Det kan virke overvældende, men med de rigtige tips kan du optimere dine chancer for at bestå.

CISSP-eksamen kræver forberedelse og strategi. Hvis du gerne vil øge dine chancer for at bestå, er det vigtigt at være velinformeret.

I denne artikel vil vi give dig nogle nyttige tips til at klare CISSP-eksamen med succes. Læs videre for at få de informationer, du har brug for at vide.

Introduktion til CISSP eksamen

CISSP-eksamen certificerer IT-fagfolk inden for informationssikkerhed. At tage eksamen kræver specifikke kvalifikationer som akademisk baggrund og erhvervserfaring inden for informationssikkerhed. Eksamen dækker emner som sikkerheds- og risikostyring, adgangskontrol, softwareudviklingsikkerhed og kryptografi.

CISSP eksamen: Certification Information

CISSP Certification Overview

CISSP-certificeringen anerkender IT-fagfolks evne og ekspertise inden for informationssikkerhed. For at tage CISSP-eksamen kræves minimum fem års erfaring inden for sikkerhedsvurdering og -administration på professionelt niveau. Eksamenen består af 100-150 flervalgs- og avancerede spørgsmål, der dækker emner som sikkerheds- og risikostyring, sikkerhedsarkitektur og -teknikker, samt adgangskontrol og identitetsstyring.

Formålet med eksamenen er at teste viden og færdigheder inden for informationsstyring på højt niveau. Kandidater skal demonstrere forståelse for at udvikle, guide og administrere sikkerhedsprogrammer til beskyttelse af organisationers vitale information aktiver.

CISSP eksamen information

For at tage CISSP-eksamen skal en person have mindst fem års arbejdserfaring inden for sikkerhedsvurdering og -administration. Derudover kræves der en godkendt fireårige bachelorgrad eller andre relevante certificeringer.

Eksamen fokuserer på otte centrale vægte:

 • Sikkerheds- og risikostyring
 • Sikkerhedsarkitektur og -modellering
 • Kommunikation og netværkssikkerhed

For at bestå eksamenen anbefales det at deltagerne gennemgår omfattende forberedelse. Dette kan inkludere at tage kurser, studere praksiseksempler og teste deres viden med praksiseksamener.

Nøglefaktorer for at bestå inkluderer:

 • At forstå og anvende koncepterne fra lærebøgerne
 • Evnen til at analysere og løse praktiske problemer
 • At kunne forklare og implementere sikkerhedsstyringsprincipper i en organisatorisk indstilling

Det anbefales også at omsætte teoretiske koncepter til praktiske løsninger gennem arbejdserfaring og praksis.

Eksamination

CISSP-eksamen består af 100 til 150 multiple choice-spørgsmål. Kandidater har fire timer til at besvare dem. Dette sikrer, at eksaminatorerne har et dybt kendskab til mange sikkerhedsemner.

For at tage eksamen kræves mindst fem års erhvervserfaring inden for informations sikkerhed og overholdelse af ISC²'s etiske kodeks samt en godkendt dokumentation. Det er også en fordel at have erfaring inden for mindst to af de otte domæner i eksamensplanen.

Der er flere ressourcer til rådighed for at forberede sig til eksamen, herunder praksisprøver, studiegrupper, online kurser og undervisningsmateriale. Det er også vigtigt at deltage i eksamensforberedende aktiviteter, udnytte eksamensvægte og være godt forberedt mentalt og følelsesmæssigt.

Kvalifikationer og Krav

For at tage CISSP-eksamen skal du have mindst fem års erfaring inden for sikkerhedspolitik, -processer eller -arkitektur i mindst to af de otte CISSP-kompetenceområder. Du skal også have en godkendt fireårig universitetsgrad eller en tilsvarende kvalifikation fra et CISCO-akkrediteret universitet. Derudover skal du bestå CISSP-eksamen, som indeholder 100-150 multiple choice og avancerede spørgsmål.

Du skal også have specifikke færdigheder og certificeringer, herunder en fuldført formel uddannelse inden for informationssikkerhed, samt opretholdelse af en gyldig CISCO sikkerhedscertificering.

Det skal bemærkes, at CISSP-eksamen er udfordrende og kræver grundig forberedelse og viden om en bred vifte af sikkerhedsemner.

Forberedelse til CISSP eksamen

CISSP eksamen Waivers

En person skal have mindst fem års fuldtidsarbejds erfaring inden for mindst to af de otte vigtigste sikkerhedskriterier for at opnå en CISSP-eksamen waiver. To af disse år kan erstattes med en fire-årig college bachelorgrad eller en anden godkendt sikkerhedscertificering. Hvis en person har mindre end fem års erfaring, kan en delvis CISSP-certificering opnås. Personen har derefter tre år til at opfylde erfaring kravene.

Yderligere information og rådgivning kan findes gennem ISC (ISC) ²s hjemmeside eller gennem et klasse/instruktørprogram.

Endorsement Process

For at tage CISSP-eksamen skal du først have mindst fem års relevant erhvervserfaring. Du kan bevise dette med ansættelsesbreve, jobbeskrivelser eller referencer fra tidligere arbejdsgivere. En relevant uddannelse som en bachelorgrad inden for IT eller sikkerhed kan delvist erstatte erhvervserfaringen. Derudover skal du have en anbefaling fra en person, der allerede har bestået CISSP-eksamen. Disse dokumenter og anbefaling skal sendes til ², som godkender processen.

Når du er godkendt, kandu tilmelde dig selve eksamen, der består af multiple choice-spørgsmål og varer 3 timer. Husk, at du skal opretholde din CISSP-certificering ved at optjene CPE'er (Continuing Professional Education) hvert år for at forblive aktiv i branchen.

Annual Fees

CISSP-certificering kræver årlige gebyrer. Disse gebyrer dækker vedligeholdelse af certificeringen og skal betales direkte til certificeringsmyndigheden. For at beholde gyldigheden af CISSP-certificeringen er det vigtigt at betale gebyrerne til tiden. Hvis de årlige gebyrer ikke betales, kan der være sanktioner, som midlertidig suspendering eller mistet titelrettigheder. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på betalingsdatoerne og sørge for at overholde dem for at undgå problemer i fremtiden.

Continuing Education Requirements

To maintain CISSP certification, professionals must earn and report 40 CPE credits annually, and 120 credits every three years. These credits should cover at least two of the eight CISSP Common Body of Knowledge domains. Ways to earn credits include attending webinars, security conferences, or workshops, participating in training courses, and contributing to the information security industry through research or writing articles.

Continuing education for CISSP certification helps professionals stay updated with information security. It ensures they have the necessary knowledge and skills to handle emerging threats and manage challenges in today's digital age.

Studietips for CISSP eksamen

åben Adgangskontrol

"Åben Adgangskontrol" giver sikkerhedsadministratorer mulighed for at definere, styre og overvåge adgangspolitikker på tværs af netværket. Formålet er at opretholde sikkerheden ved at tillade planlagt adgang til netværk og ressourcer samtidig med at forhindre uautoriseret adgang. Dette opnås ved at give brugere og enheder adgang til specifikke applikationer, systemer eller datakilder baseret på identitet og tilladelsesniveau.

Fordele ved "Åben Adgangskontrol" for en virksomhed inkluderer muligheden for at reducere risikoen for uautoriseret adgang eller datalækage, da kun autoriserede brugere får adgang til bestemte netværksressourcer. Dette kan også hjælpe virksomheder med at overholde lovgivningsmæssige krav om beskyttelse af fortrolige oplysninger samt at sikre integriteten og fortroligheden af netværket.

Arkitekturdesign

Arkitekturdesign er vigtig for at sikre systemers og organisationers sikkerhed. Et godt design minimerer risikoen for uautoriseret adgang og dataindsamling. Når man udvikler sikkerhedsarkitektur, er det vigtigt at overveje principper som mindste rettighedsprincip, sikkerhed gennem design og forsvarsdybde. Metoder som trusselsmodellering, risikovurdering og sikkerhedstests er også afgørende for et effektivt design.

Evaluering af sikkerhedsbehov kan gøres gennem penetrationstest, sårbarhedsscanninger og loggennemgang. Disse metoder afdækker sikkerhedsrisici og identificerer områder, der kræver forbedring. Derfor er omhyggeligt arkitekturdesign afgørende for at opfylde sikkerhedsbehovene.

Forberedelsen til CISSP-eksamen kræver grundlæggende forståelse af nøddræftspolitikkers rolle i at sikre virksomhedens kontinuitet under kriser.

Nøddræftspolitikker skal implementeres på en måde, der sikrer bevarelse og genskabelse af vitale systemer og data i nødsituationer.

Retningslinjer og procedurer bør etableres for at sikre, at medarbejdere ved, hvordan de skal håndtere nøddræftssituationer, herunder klare kommunikationskanaler, ansvarsfordeling og etablering af alternative arbejdssteder.

Træning og øvelser er afgørende for at sikre, at medarbejdere er veluddannede og forberedte til at handle i overensstemmelse med nøddræftspolitikkerne.

Dette kan omfatte scenario-baseret træning, bekendtgørelser og opdateringer af politikkerne for at reflektere ændringer i virksomheden eller den økonomiske og lovgivningsmæssige situation.

Disse foranstaltninger vil sikre effektiv reaktion på nødsituationer og opretholdelse af kontinuitet i forretningsaktiviteterne.

At demonstrere teknisk færdighed

For at vise ens tekniske færdigheder til CISSP-eksamen, er det godt at fokusere på praktiske øvelser. Det kan inkludere netværkssikkerhed, kryptografi og sikker softwareudvikling.

At forstå trusler og sårbarheder på disse områder er vigtigt. Det er også nødvendigt at kunne bruge tekniske værktøjer og metoder til at løse sikkerhedsproblemer.

Vigtige tekniske færdigheder inkluderer evnen til at analysere sikkerhedsløsninger, implementere sikkerhedsforanstaltninger og reagere på sikkerhedshændelser.

Forbedring af tekniske færdigheder til CISSP-eksamen kan gøres gennem online kurser, praktiske øvelser og opdatering om de nyeste teknologiske udviklinger.

Disse metoder kan hjælpe med at opbygge en stærk teknisk viden og færdighedssæt, som er afgørende for at bestå CISSP-eksamen.

Hvor Man Kan Forberede Sig Til Eksamen

For at forberede sig til CISSP eksamen, er det vigtigt at bruge en kombination af studieteknikker og ressourcer.

En effektiv måde at forberede sig på er ved at gennemgå alle de relevante materialer og bøger, der dækker eksamensområderne.

Dette kan omfatte iscenesatte prøveeksamener og øvelsesspørgsmål for at teste ens viden og forberede sig til den faktiske eksamen.

Derudover kan man drage fordel af online kurser, videoer og diskussionsfora, der giver mulighed for at interagere med andre eksamensdeltagere og eksperter på området.

Målet er at opnå en grundig forståelse af de koncepter og færdigheder, der kræves for at bestå CISSP eksamen.

Endelig er det vigtigt at udvikle en realistisk studieplan og tidsplan, der giver tilstrækkelig tid til hver område og regelmæssig repetition for at sikre, at alt stoffet bliver forstået og husket effektivt.

Ved at følge disse studietips og ressourcer kan man forbedre sine chancer for at bestå CISSP eksamen.

Tips til at bestå CISSP eksamen

Fokus på Kritiske Emner

Når du forbereder dig til CISSP-eksamen, er det vigtigt at fokusere på nøgleemner som kryptografi, sikkerhedsarkitektur og risikostyring. Disse områder danner grundlaget for eksamen og kræver en dybdegående forståelse for at opnå en succesfuld præstation.

For at forbedre din tidsstyring under eksamen, bør du øve dig på tidligere eksamensspørgsmål og simulere eksamenssituationer under tidsbegrænsede forhold. Dette vil hjælpe dig med at tænke hurtigt og effektivt under pres.

Der findes mange online ressourcer, herunder praksiseksamensspørgsmål, flashcards og studiegrupper, som du kan bruge til at øve dig og forberede dig til CISSP-eksamen. Ved at bruge disse ressourcer kan du opnå en stærk forståelse af de nøgleemner og forbedre dine evner til at håndtere eksamensspørgsmål under tidspres.

Tidshåndtering

Tidshåndtering er afgørende under CISSP-eksamen. Du skal forstå din tidsbegrænsning og fordele den mellem de forskellige eksamenssektioner. Øv dig med prøveeksamener for at blive fortrolig med tidsbegrænsningerne. Lav en plan for besvarelse af spørgsmål for at bruge din tid effektivt. En godt planlagt forberedelse kan reducere stress og hjælpe dig med at håndtere tidspresset under CISSP-eksamen.

Praktiser Tidligere Eksamensspørgsmål

Praktiser tidligere eksamensspørgsmål er en god måde at forberede sig til CISSP-eksamen. Det hjælper kandidater med at lære eksamensformatet og de typer af spørgsmål, de kan forvente. Øvelse med tidligere eksamensspørgsmål kan øge forståelsen af emnet og identificere områder, der kræver yderligere studier. Dette er særligt nyttigt, da CISSP-eksamen er udfordrende.

Øvelse med tidligere spørgsmål kan også styrke evnen til at tænke analytisk og træffe hurtige, informerede beslutninger under pres, hvilket er afgørende for succes i feltet. Det kan også hjælpe med at teste tidsstyringsevner og identificere områder, hvor man kan forbedre effektiviteten. Alt i alt kan træning med tidligere eksamensspørgsmål øge selvtilliden og forberede kandidaterne til succes på CISSP-eksamen.

Readynez tilbyder et 5-dages CISSP Kursus of Certificerings Program, som inkluderer alt den læring og support du behøver for med succes at forberede dig til din eksamen og certificering. CISSP kurset, og alle vores andre ISC2 kurser, er også inkluderet i vores unikke Unlimited Security Training tilbud, hvor du kan deltage i CISSP og 60+ andre sikkerhedskurser for bare 1.895 kr pr måned, den mest fleksible og billige måde at få dine sikkerhedscertificeringer på.

Du er velkommen til at række ud til os med alle de spørgsmål du har eller hvis du ønsker en snak om dine muligheder med CISSP certificeringen og hvordan du bedst kan opnå den. 

FAQ

What are some tips for passing the CISSP exam?

Some tips for passing the CISSP exam include: studying consistently, using multiple study resources, focusing on weak areas, and taking practice exams. Additionally, joining study groups or finding a mentor can provide support and valuable insight.

How should I prepare for the CISSP exam?

Study the official CISSP study guide, take practice exams, and join study groups. Focus on mastering the eight CISSP domains: Security and Risk Management, Asset Security, Security Architecture and Engineering, Communication and Network Security, Identity and Access Management, Security Assessment and Testing, Security Operations, and Software Development Security.

What are the best study materials for the CISSP exam?

The best study materials for the CISSP exam include official ISC2 study guides, practice exams from reputable sources like Boson or Wiley, and online training from providers like Cybrary or Pluralsight.

Are there any specific test-taking strategies for the CISSP exam?

Yes, some specific test-taking strategies for the CISSP exam include focusing on understanding the concepts rather than memorizing, practicing with sample questions, managing time effectively during the exam, and utilizing the process of elimination when answering challenging questions.

What are some common mistakes to avoid when taking the CISSP exam?

Some common mistakes to avoid when taking the CISSP exam include not fully understanding the exam format, neglecting to allocate enough study time, and not practicing enough sample questions. It's also important to avoid relying solely on memorization and not thoroughly understanding the core concepts.

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}