CISSP Domain 4 Forklaret: Kommunikation og netværkssikkerhed Essentials

 • CISSP Domain 4 Communication and Network Security
 • Published by: André Hammer on feb 13, 2024

I 2025 vil menneskehedens samlede data nå op på 175 zettabyte. Samtidig viser cybersikkerhedsstatistikker, at der er 2.200 cyberangreb om dagen, hvor et cyberangreb sker hvert 39. sekund i gennemsnit. I USA koster et databrud i gennemsnit $9,44 mio., og cyberkriminalitet forventes at koste $8 billioner i 2023.

Efterhånden som data bliver mere og mere centralt for moderne forretningsdrift, bliver behovet for at beskytte deres integritet og fortrolighed mere presserende dag for dag. I dette blogindlæg gennemgår vi kommunikation og netværkssikkerhed Essentials gennem perspektivet af CISSP's 4. domæne, som fokuserer på disse koncepter.

Dette domæne fungerer som en hjørnesten for cybersikkerhedsprofessionelle og omfatter vitale principper og strategier til at styrke den digitale infrastruktur mod et utal af trusler. Fra forståelse af sikre protokoller til implementering af avancerede sikkerhedsforanstaltninger udforsker vi de grundlæggende koncepter og praktiske applikationer, der understøtter effektiv kommunikation og netværkssikkerhedspraksis.

Vigtigheden af ​​kommunikation og netværkssikkerhed

De grundlæggende elementer i moderne forretning – data og kommunikation – er i stigende grad truet af en række ondsindede aktører og sikkerhedssårbarheder. I dagens verden er konturerne af kommunikation og netværkssikkerhed blandt de mest kritiske kamppladser for informationssikkerhedseksperter.

Efterhånden som mængden af ​​data, der udveksles over netværk, fortsætter med at sprede sig, stiger potentialet for ondsindet aflytning eller utilsigtet afsløring også. I et sådant scenarie bliver en forståelse af principper for sikker design og netværkssikkerhed ikke kun en forsigtig foranstaltning, men også en nødvendighed for at beskytte værdifulde aktiver.

Praksis med at overvåge trafik, udnytte detektivkontroller og indføre strenge sikkerhedsværktøjer til at opdage enhver unormal aktivitet er i centrum for en effektiv cyberforsvarsstrategi. Lagdelte sikkerhedsforanstaltninger har til formål at beskytte en virksomheds informationssystemer ved øjeblikkeligt at adressere sårbarheder og administrere korrigerende handlinger for indtrængen, og dermed bevare den uafbrudte strøm af forretningsdrift.

Hvad er CISSP?

Certified Information Systems Security Professional eller CISSP er en fornem certificering, der betyder et højt niveau af dygtighed og forståelse inden for informationssikkerhed.

Denne certificering, der er værdsat af it-professionelle verden over, leveret af International Information System Security Certification Consortium, kendt som (ISC)², fungerer som en klar demonstration af en persons avancerede evner inden for cybersikkerhedsledelse og praktisk erfaring. CISSP-certificerede personer er anerkendt som dygtige til at navigere i de utallige aspekter af informationssikkerhedssektoren, herunder oprettelse, styring og styring af yderst sikre forretningsmiljøer.

Kort oversigt over CISSP Domain 4: Communication and Network Security

Domæne 4 i CISSP-certificeringen, med fokus på kommunikation og netværkssikkerhed, er et altomfattende segment, der dykker ned i mekanismerne og strategierne til at beskytte en virksomheds kommunikationsvej og netværksinfrastruktur.

Domæne 4 er en central del af CISSP-eksamenen, da den koncentrerer sig om netværkssikkerhed – specifikt aspekter som sikre protokoller, netværksenhedskonfigurationer og systemer, der styrker en organisations sikkerhedsposition. Det omslutter nøglemetoder til at bevare integriteten og tilgængeligheden af ​​kommunikation gennem omhyggelig trafikstyring, herunder både ind- og udgangsovervågning, sammen med detektering af ondsindede aktiviteter i informationssystemer.

CISSP-kandidater skal udvise færdigheder i at forstå og implementere netværkssikkerhedsforanstaltninger og adressere de udfordringer, der opstår fra netværksbaserede trusler.

Grundlæggende kommunikationssikkerhed

Den sømløse udveksling af information på tværs af et netværkslandskab er en integreret del af organisatorisk succes. Dette udgør en udfordring for systemsikkerheden, da de skal muliggøre sikker datatransmission og samtidig bevare brugervenlighed.

Grundlæggende sikkerhed starter med en forståelse af, hvordan data sikres under transit, og hvordan slutpunkter kommunikerer sikkert. Implementering af sikre designprincipper og udnyttelse af sikre kommunikationskanaler udgør fundamentet, hvorpå tilliden til den digitale infrastruktur er bygget. At sikre, at fortrolighed og integritet ikke kompromitteres, kræver velinformerede handlinger over for stadigt udviklende trusler, der søger at udnytte selv de mindste sikkerhedshuller.

Grundlæggende om netværkssikkerhed

I hjertet af beskyttelsen af ​​informationssikkerhedslandskabet er et fremragende netværksdesign. Det er ikke blot et spørgsmål om at implementere et netværk; snarere handler det om samvittighedsfuldt at konfigurere netværksarkitekturer for at understøtte og styrke den sikre udveksling af data.

Startende fra indtrængen af ​​data til et netværk, gennemgang gennem de forskellige sikkerhedskontrolpunkter såsom firewall-porte og switches, enog til sidst kulminerer på sin tilsigtede destination, hvert segment er omhyggeligt sikret.

Vigtigheden af ​​et gennemtænkt netværksdesign for sikkerhed

Et netværks strukturelle integritet er afgørende for dets evne til at beskytte en organisation mod cybertrusler. Et gennemtænkt design inkorporerer robuste netværkssikkerhedsforanstaltninger, stram kontrol over dataflow og proaktive inspektionsmetoder.

Dette design adresserer de potentielle risici forbundet med netværksbaserede trusler og anvender effektive isolationsstrategier til at styre, adskille og overvåge trafikstrømmen. Ved at lave en arkitektur, der understøtter mikrosegmentering og implementerer endepunkter med årvågenhed for tegn på kompromis, kan organisationer markant mindske risikoen for et udbredt brud.

Kryptering

Kryptering står som fortrop inden for databeskyttelse og sikkerhed. Denne transformative proces konverterer sårbare data til en sikker chiffer, hvilket gør dem uforståelige for uautoriserede parter.

Ved at kryptere følsom information, før den bevæger sig på tværs af netværk, kan organisationer effektivt maskere fortrolige data fra potentielle indgribere og sikre, at selv i tilfælde af aflytning forbliver integriteten af ​​dataene kompromisløs.

Sikre protokoller (SSL/TLS, IPSec)

Implementeringen af ​​sikre kommunikationsprotokoller såsom SSL/TLS og IPSec er afgørende for at sikre transmissionen af ​​data. Disse protokoller er som pansrede kanaler, som data bevæger sig igennem, og giver robuste kryptering og ægthedsforanstaltninger for at sikre, at kun legitime parter kan få adgang til og fortolke kommunikationen.

Nøgleprincipper: Segmentering, Mindst Privilege og Forsvar i dybden

En mangesidet tilgang til netværkssikkerhed understøtter det stærkeste forsvar.

Ved at omfavne segmentering, processen med at opdele netværket i sikre zoner, kan sikkerhedsteam sikre, at et brud i ét område ikke nødvendigvis betyder et brud hele vejen igennem.

Princippet om mindste privilegium begrænser adgangsrettighederne for brugere, konti og computerprocesser til kun dem, der er afgørende for deres legitime formål, hvilket reducerer den potentielle skade fra hændelser.

Defense-in-depth inkorporerer overflødige defensive foranstaltninger i tilfælde af, at en fejler, eller en sårbarhed bliver udnyttet, hvilket giver en omfattende rustning mod en mangefacetteret række af sikkerhedstrusler.

Nøglebegreber i CISSP Domæne 4: Kommunikation og netværkssikkerhed

Promiskuøse havne og deres indvirkning

Porte konfigureret i promiskuøs tilstand giver mulighed for overvågning af al netværkstrafik. Selvom dette kan være uhyre gavnligt for netværksanalyser og for driften af ​​sikkerhedsforanstaltninger såsom indtrængningsdetektionssystemer, kan det også udgøre væsentlige risici, hvis sikkerhedskonfigurationer ikke anvendes korrekt, eller politikker, der styrer deres brug, er lemfældige.

Intrusion Detection Systems (IDS) og Intrusion Prevention Systems (IPS) Detektion

Intrusion Detection Systems (IDS) og Intrusion Prevention Systems (IPS) er centrale komponenter i opretholdelsen af ​​årvågen netværkssikkerhed. Disse systemer fungerer som sofistikerede sikkerhedsværktøjer, der giver inspektion og analyse af trafik i realtid, hvilket sikrer tidlig opdagelse af potentielt ondsindede aktiviteter. Ved at gøre det giver de et sikkerhedsteam handlingsorienteret indsigt til at implementere korrigerende handlinger hurtigt og effektivt.

Udgangsovervågning for netværkssikkerhed

Egress-overvågning er processen med at spore og analysere data, der forlader et netværk eller system, og hjælper med at identificere uautoriseret eller ondsindet udgående trafik. Den undersøger udgående digital kommunikation for at forhindre uautoriseret transmission af følsomme oplysninger uden for netværket.

Egress-overvågning er en vigtig sikkerhedspraksis i den utrættelige indsats for at blokere ethvert forsøg på dataeksfiltrering. Egress-filtrering og -overvågning giver sikkerhedsteams mulighed for at sikre, at strømmen af ​​udgående data er i overensstemmelse med sikkerhedspolitikker, hvilket forhindrer følsomme oplysninger i at nå fat i ondsindede eksterne enheder.

Implementering af adgangskontrol i kommunikation og netværkssikkerhed

Tillad liste vs. afvisningsliste: Sikring af netværk

Effektive adgangskontrolsystemer afhænger af principperne om at tillade eller nægte adgangstilladelser til netværksressourcer. Ved implementering af en tilladelsesliste, også kendt som en hvidliste, angiver organisationer et godkendt sæt af brugere, IP-adresser eller applikationer, der får adgang til netværksressourcer. I modsætning hertil specificerer en afvisningsliste, tidligere betegnet en sortliste, ikke-tilladte enheder, hvilket effektivt blokerer dem for at udføre bestemte handlinger eller få adgang til specifikke netværksområder.

Whitelisting og Blacklisting for forbedrede sikkerhedsforanstaltninger

Whitelisting og blacklisting repræsenterer to fundamentalt forskellige, men komplementære, tilgange til sikkerhedskontrol inden for et netværksdomæne. Whitelisting, ved kun at tillade kontrolleret og godkendt software eller IP-adresser, minimerer risikoen for malware-infektioner eller ulovlig adgang. Blacklisting på den anden side bekæmper kendte trusler ved at forbydeidentificeret ondsindet eller uønsket software, adresser eller domæner, der tjener som et afgørende lag af sikkerhed mod anerkendte farer.

Brug af sandkasser til sikre onlineaktiviteter

Udnyttelsen af ​​sandboxing-teknologi er en hjørnesten i cybersikkerhedsforsvarsmekanismer. Sandboxes fungerer som sikre, isolerede testmiljøer, hvor programmer eller kode, der ikke er tillid til, kan udføres sikkert uden risiko for at forurene eller forårsage skade på værtssystemet eller netværket. Denne sikre testplads er uvurderlig, når man udforsker funktionaliteten af ​​ukendte eller potentielt farlige programmer, og leverer et endeligt lag af isolering mod den kaos, der kan forårsages af skadelig software.

Avancerede sikkerhedsforanstaltninger inden for kommunikation og netværkssikkerhed

Forstå advarselsstatusser for hændelsesreaktion

Reaktionsteams for cybersikkerhedshændelser er stærkt afhængige af advarselssystemer for at forblive på toppen af ​​potentielle sikkerhedsbrud. Et hierarki af advarselsstatusser gør det muligt for respondenter at måle alvoren af ​​trusler og træffe passende, rettidige handlinger. Fra passiv overvågning til aktiv forebyggelse af indtrængen og den endelige udførelse af korrigerende handlinger styrer alarmstatusser reaktionsstrategien og sikrer, at hver identificeret trussel håndteres med et passende niveau af opmærksomhed og ressourcer.

Udforskning af honningkrukker og honningnet til trusselsvurdering

Honeypots og honeynets, der repræsenterer henholdsvis enkelte systemer eller netværk af vildledende lokkemidler, fungerer som lokkemad for digitale ubudne gæster. Disse cybersikkerhedsmekanismer er designet til at efterligne sårbare systemer for at tiltrække og aflede angribere, og de tjener som et tidligt advarselsværktøj til at opdage uautoriserede adgangsforsøg og studere potentielle truslers adfærd.

Denne form for proaktivt forsvar giver sikkerhedsprofessionelle mulighed for at indsamle kritiske efterretninger om angrebsmetoder og modstanders taktikker, hvilket forbedrer de overordnede sikkerhedsforanstaltninger og beredskab.

Trådløs sikkerhed

Trådløs sikkerhed byder på sit eget unikke sæt af udfordringer, der adskiller sig fra kablede sikkerhedsprotokoller på grund af arten af ​​dets transmissionsmedie. Med udbredelsen af ​​trådløs kommunikation er behovet for robuste sikkerhedsprotokoller og strenge adgangskontroller blevet større.

Fraværet af fysiske forbindelser i trådløse netværk kræver ekstra lag af beskyttelse for at bekæmpe uautoriseret adgang og for at sikre mod risici, der er unikke for disse miljøer, såsom aflytning og trafikaflytning.

Cloud og virtualiseringssikkerhed

Fremkomsten af ​​cloud computing og virtualisering har indvarslet en ny tidsalder af netværksarkitektur og med den en ny samling af sikkerhedsproblemer. Cloud-tjenester og virtualiserede miljøer er komplekse og dynamiske systemer, der kræver årvågne sikkerhedsforanstaltninger. Disse foranstaltninger omfatter opretholdelse af kontrol over miljøer med flere lejere, sikring af korrekt segmentering og implementering af protokoller, der ikke kun adresserer datalagring, men også datatransmission og fjernadgang.

Fjernadgangssikkerhed

Den eksponentielle stigning i fjernarbejde har eksponentielt udvidet overfladearealet af potentielle cyberangreb. Fjernadgangssikkerhed bliver således en væsentlig bekymring, der tvinger organisationer til at styrke deres fjernadgangspolitikker og -teknologier. Ved at anvende sikre, krypterede kanaler til fjernadgang – sideløbende med streng slutpunktssikkerhed og grundig overvågning af fjernforbindelser – kan virksomheder beskytte deres digitale aktiver mod uautoriseret adgang og udnyttelse.

Identifikation og afbødning af netværksangreb

Almindelige netværksbaserede angreb og deres indikatorer (DoS/DDoS, MITM, phishing)

Bevidsthed om almindelige netværksbaserede angrebsvektorer, såsom Denial-of-Service (DoS), Distributed Denial-of-Service (DDoS), Man-In-The-Middle (MITM) og phishing, er afgørende for sikkerhedsprofessionelle. med beskyttelse af netværksintegritet. Hver type angreb kommer med sit eget sæt af indikatorer, og det er gennem skarp observation og inspektion, at potentielle brud kan forudses og forhindres.

 • Denial-of-Service (DoS): Et angreb, der oversvømmer et system, en server eller et netværk med overdrevne anmodninger, hvilket gør det utilgængeligt for legitime brugere.
 • Distribueret Denial-of-Service (DDoS): Ligner DoS, men orkestreret fra flere kilder samtidigt, overvælder målets ressourcer og gør det utilgængeligt.
 • Man-In-The-Middle (MITM): En type cyberangreb, hvor en angriber opsnapper og muligvis ændrer kommunikationen mellem to parter uden deres viden.
 • Phishing: Et svigagtigt forsøg på at indhente følsomme oplysninger, såsom brugernavne, adgangskoder og kreditkortoplysninger, ved at forklæde sig som en pålidelig enhed i elektronisk kommunikation.
 • Strategier og værktøjer til at opdage, forebygge og afbøde disse trusler

Et mangefacetteret værktøjssæt er afgørende for at skabe et robust netværk, der er i stand til at afbøje cybertrusler. Implementering af avancerede sikkerhedsværktøjer såsom IDS, IPS, spejle, SPAN-porte og finpudsning af handlinger til trusselsdetektion og forebyggelsen ligge til grund for en solid sikkerhedsstilling. Yderligere kræver disse værktøjer konstante opdateringer for at tilpasse sig nye trusler, hvilket forstærker det faktum, at sikkerhed ikke er en statisk bestræbelse, men en kontinuerlig bestræbelse, der kræver ubarmhjertig årvågenhed og progressiv forbedring.

 • IDS (Intrusion Detection System): Et sikkerhedsværktøj, der overvåger netværks- eller systemaktiviteter for ondsindede aktiviteter eller politikovertrædelser og genererer advarsler, når mistænkelig adfærd opdages.
 • IPS (Intrusion Prevention System): Svarer til IDS, men det kan også foretage automatiske handlinger for at blokere eller forhindre opdagede trusler i at nå deres mål, hvilket giver aktivt forsvar mod angreb.
 • Spejle: I netværk er spejle duplikerede kopier af netværkstrafik, der omdirigeres til en anden destination til analyse- eller overvågningsformål, såsom indtrængen detektering eller netværksfejlfinding.
 • SPAN-porte (Switched Port Analyzer-porte): Disse er specielle porte på netværksswitches, der bruges til at spejle trafik fra andre porte, hvilket giver mulighed for overvågning af netværkstrafik uden at forstyrre normal netværksdrift. SPAN-porte bruges ofte i forbindelse med IDS-, IPS- eller netværksanalyseværktøjer.

Vigtigheden af ​​konsekvente opdateringer

Konsistens i anvendelse af systemopdateringer og sikkerhedsrettelser er altafgørende for et netværks modstand mod sårbarheder. Opdateringer legemliggør den udviklende karakter af sikkerhedslandskabet og introducerer vitale forsvar mod nyopdagede udnyttelser og sikkerhedsfejl. Rutinemæssige softwareopdateringer, sammen med forfining af sikkerhedsprotokoller og -praksis, er grundlæggende for den igangværende proces med at sikre netværksintegritet mod det utal af cybertrusler, der dukker op dagligt.

Konklusion

Domæne 4 i CISSP-certificeringen er en knudepunkt i forståelsen af ​​kommunikations- og netværkssikkerhedens mangefacetterede natur. For professionelle inden for informationssikkerhed er et dybt greb om dette domæne ikke kun et spørgsmål om at bestå en eksamen, men er også uløseligt forbundet med deres rolle i at skabe og vedligeholde robuste digitale miljøer.

Organisationer forventer og kræver, at deres cybersikkerhedsledere besidder den nødvendige ekspertise og erfaring til at aflede og modvirke netværksbaserede trusler med præcision og tillid. Det er inden for dette domæne, at de nødvendige kompetencer til at beskytte en enheds mest kritiske aktiver – kommunikationens livsnerve – undersøges og styrkes.

FAQ

Hvilke emner er dækket i CISSP Domain 4: Communication and Network Security Essentials?

CISSP Domain 4 dækker adskillige emner, herunder netværkssikkerhed, sikre netværksarkitekturer, kommunikationsprotokoller og midlerne til at forhindre og reagere på netværksbaserede trusler.

Hvorfor er kommunikationssikkerhed vigtig i CISSP-certificeringen?

Kommunikationssikkerhed er afgørende i CISSP-certificeringen, da den demonstrerer en persons evne til at beskytte overførsel af data på tværs af netværk, opretholde fortrolighed og forhindre databrud.

Hvordan spiller netværkssikkerhed en rolle i beskyttelsen af ​​informationsaktiver?

Netværkssikkerhed spiller en central rolle ved at etablere kontroller, der forhindrer uautoriseret adgang til data, mindsker risikoen for cyberangreb og sikrer sikker drift af informationssystemer.

Hvad er nogle almindelige trusler mod kommunikation og netværkssikkerhed?

Trusler omfatter blandt andet malware, phishing-svindel, Man-In-The-Middle (MITM)-angreb, DoS/DDoS-angreb og uautoriseret adgangsforsøg.

Hvad er nogle bedste praksisser for at sikre sikker kommunikation og netværksdrift?

Bedste praksis omfatter regelmæssige systemopdateringer, brug af kryptering, netværkssegmentering, streng adgangskontrol, implementering af IDS/IPS og kontinuerlig overvågning af netværkstrafik.

 

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}