CISSP Domain 3: Security Architecture and Engineering afmystificeret

 • CISSP Security Architecture And Engineering
 • Published by: André Hammer on feb 06, 2024
Blog Alt DA

Med den stigende mængde digitale trusler er cybersikkerhed et integreret aspekt af enhver organisations infrastruktur. Sikkerhedsarkitektur og teknik er to afgørende aspekter af at skabe en komplet cybersikkerhedsstrategi.

Blandt de forskellige sikkerhedsarkitektur og tekniske kvalifikationer, der er tilgængelige for cybersikkerhedsprofessionelle, står Certified Information Systems Security Professional (CISSP) som en førende legitimation. Denne legitimation validerer ikke kun ekspertise inden for cybersikkerhed, men giver også praktisk anvendelige færdigheder, som kan gavne enhver virksomhed.

Vi vil se nærmere på CISSP-domænet for sikkerhedsarkitektur og teknik. Uanset om du planlægger at opnå CISSP-certificering eller blot ønsker at lære mere om sikkerhedsarkitektur og teknik, er denne læsning for dig.

Hvad er sikkerhedsarkitektur og teknik

Både sikkerhedsarkitektur og teknik er integreret i et omfattende informationssikkerhedsprogram, der arbejder sammen om at sikre kritiske informationssystemer og opretholde fortrolighed, integritet og tilgængelighed, samtidig med at sikkerhedsrisici mindskes.

Sikkerhedsarkitektur

Sikkerhedsarkitektur er det overordnede design og rammer, der styrer en organisations tilgang til sikkerhed. Det indebærer udvikling af en omfattende strategi for at beskytte informationssystemer og netværk mod forskellige trusler og sårbarheder. Nøglekomponenter i sikkerhedsarkitektur omfatter:

 • Sikkerhedspolitikker og -procedurer:

  Disse er de dokumenterede regler og retningslinjer, der dikterer, hvordan sikkerheden styres i en organisation. De danner grundlaget for sikkerhedspraksis og overholdelse.
 • Sikkerhedskontroller:

  Sikkerhedskontroller omfatter både tekniske og administrative foranstaltninger, der er indført for at beskytte data og aktiver. Eksempler omfatter adgangskontrolmekanismer, krypteringsmetoder, firewalls og systemer til registrering af indtrængen.
 • Sikkerhedsinfrastruktur:

  Dette refererer til de hardware- og softwarekomponenter, der understøtter organisationens sikkerhedsforanstaltninger. Det inkluderer autentificeringsservere, identitetsstyringssystemer og sikkerhedsovervågningsværktøjer.
 • Trusselsmodellering:

  Trusselsmodellering involverer at identificere potentielle trusler og sårbarheder og vurdere deres indvirkning på en organisations sikkerhed. Det hjælper med at prioritere sikkerhedsindsatser baseret på potentielle risici.
 • Risikostyring:

  Organisationer bruger risikostyringsprocesser til at evaluere og afbøde sikkerhedsrisici. Målet er at opnå et acceptabelt sikkerhedsniveau og samtidig balancere operationelle behov og ressourcer.

Sikkerhedsarkitektur giver et strategisk overblik over, hvordan sikkerhed integreres i en organisation og fungerer som en guide til udvælgelse og implementering af sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerhedsteknik

Sikkerhedsteknik er den praktiske anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger inden for et informationssystem eller netværk. Det involverer detaljeret planlægning, design, implementering og test af sikkerhedskontroller. Nøgleaspekter af sikkerhedsteknik omfatter:

 • Systemdesign:

  Sikkerhedsingeniører integrerer sikkerhedsfunktioner i arkitekturen af ​​informationssystemer eller netværk. De bestemmer, hvordan data skal beskyttes, adgangskontroller og krypteringsmetoder.
 • Implementering:

  Sikkerhedsteknologier, såsom firewalls, systemer til registrering af indtrængen og antivirussoftware, implementeres og konfigureres i overensstemmelse med sikkerhedsarkitekturen.
 • Sårbarhedsvurdering:

  Sikkerhedsingeniører identificerer og adresserer sårbarheder i software, hardware og konfigurationer for at reducere den potentielle angrebsoverflade.
 • Sikker kodningspraksis:

  Til softwareudvikling sikrer sikkerhedsingeniører, at applikationer udvikles med sikkerhed i tankerne, hvilket mindsker almindelige sårbarheder som SQL-injektion og bufferoverløb.
 • Sikkerhedstest:

  Sikkerhedsingeniører udfører forskellige vurderinger, herunder penetrationstest og sårbarhedsscanning, for at validere effektiviteten af ​​sikkerhedsforanstaltninger og identificere områder, der skal forbedres.

Sikkerhedsteknik fokuserer på den tekniske implementering og udførelse af sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at de er robuste og effektive til at beskytte en organisations aktiver og data.

Betydningen af ​​sikkerhedsarkitektur og teknik

Sikkerhedsarkitektur og teknik er afgørende for at beskytte digitale aktiver i nutidens cyberlandskab. De giver en ramme og praktiske foranstaltninger til at opretholde dataintegritet, fortrolighed og tilgængelighed. Gennem design og implementering af sikkerhedskontroller kan organisationer forsvare sig mod en række cybertrusler og sikre overholdelse af regulatoriske standarder.

Denne holistiske tilgang integrerer sikkerhed på alle niveauer af it-infrastruktur, fra netværksforsvar til endpoint-beskyttelse, minimerer virkningen af ​​potentielle brud og sikrer interessenternes tillid. Prioritering af disse discipliner er afgørende for at opbygge robuste informationssystemer og opretholde en stærk sikkerhedsposition i en sammenkoblet verden.

Hvad er CISSP?

CISSP står for Certified InfOrmation Systems Security Professional. Det er en globalt anerkendt certificering inden for informationssikkerhed. CISSP-certificeringen tilbydes af International Information System Security Certification Consortium, almindeligvis kendt som (ISC)².

CISSP-certificeringen omfatter en omfattende videnssamling opdelt i otte domæner. Hvert domæne omfatter en række emner, der jorder fagfolk i bredden og dybden af ​​informationssikkerhed. Disse domæner indkapsler ikke kun systemsikkerhed, men også administrative kontroller, hvilket sikrer en holistisk tilgang til disciplinen. Et af domænerne giver en dybdegående forståelse af sikkerhedsarkitektur og teknik.

Nøglekomponenter i CISSP Domain 3: Security Architecture and Engineering

CISSP Domain 3, Security Architecture and Engineering, er en kernekomponent i CISSP-certificeringen med fokus på de principper og strukturer, der er nødvendige for at bygge sikre systemer. Dette domæne omfatter flere nøglekomponenter, der er afgørende for at forstå og implementere effektive sikkerhedsforanstaltninger:

 • Sikkerhedsmodeller og -rammer:

  Dette inkluderer grundlæggende teorier og begreber såsom CIA-triaden (Fortrolighed, Integritet, Tilgængelighed), sikkerhedsmodeller som Bell-LaPadula og Biba og rammer, der styrer designet af sikre systemer.
 • Sikkert systemdesignprincipper:

  Disse principper styrer designet af sikre arkitekturer, og dækker aspekter som mindste privilegier, forsvar i dybden, fejlsikre standarder og adskillelse af opgaver, hvilket sikrer, at systemer er bygget med sikkerhed som et grundlæggende element.
 • Kryptografi:

  Forståelse af kryptografiske principper, protokoller og anvendelse af kryptografiske teknikker såsom kryptering, digitale signaturer og offentlig nøgleinfrastruktur (PKI) er afgørende for at beskytte data i transit og i hvile.
 • Sikker netværksarkitektur og komponenter:

  Dette involverer design og implementering af sikre netværksarkitekturer, herunder sikre protokoller, netværksenheder og teknologier som firewalls, VPN'er og indtrængendetekterings-/forebyggelsessystemer.
 • Informationssystemers sikkerhedsfunktioner:

  Dette inkluderer evaluering og udvælgelse af sikre hardware- og softwarekomponenter, operativsystemets sikkerhedsfunktioner og styring af sårbarheder og patches.
 • Vurdering og test:

  Dette dækker metoder og praksis til vurdering og test af informationssystemers sikkerhed, herunder sårbarhedsvurderinger, penetrationstest og sikkerhedsrevisioner.
 • Fysisk sikkerhed:

  Fysiske sikkerhedsforanstaltninger er afgørende for at beskytte hardware, software, netværk og data mod fysiske handlinger og hændelser, der kan forårsage alvorlige tab eller skader.
 • Konstruktionsprocesser ved hjælp af sikre designprincipper:

  Denne komponent understreger integrationen af ​​sikkerhed i softwareudviklingens livscyklus (SDLC) og brugen af ​​sikker kodningspraksis for at forhindre sårbarheder som bufferoverløb og injektionsfejl.

Forståelse og anvendelse af disse komponenter inden for CISSP Domain 3 udstyrer sikkerhedsprofessionelle med viden og færdigheder til at designe, bygge og vedligeholde sikre systemer, hvilket sikrer beskyttelse af organisatoriske aktiver mod en bred vifte af trusler.

CISSP Sikkerhedsarkitektur og Engineering: Kernekoncepter

Sikkerhedsmodeller og rammer

Sikkerhedsmodeller fungerer som planer for politikker, der sikrer sammenhængen i informationssikkerhedsforanstaltninger. Rammer som NIST tilbyder vejledning til at designe disse modeller, og hjælper systemingeniører med at fokusere på at bygge informationssystemer med intakt fortrolighed, integritet og tilgængelighedsprincipper.

Informationssystemers sikkerhedsfunktioner

Et system skal have forsvar, der er skræddersyet til dets kontekst. Dette indebærer en grundig forståelse af dets sikkerhedskapaciteter, og hvordan de kan orkestreres til at udgøre en uigennemtrængelig digital fæstning. Dybdegående viden hjælper her fagfolk med at overgå blot teoretiske sikkerhedskvalifikationer.

Integration af sikkerhedsarkitekturer og løsningselementer

Integration af løsningselementer i sikkerhedsarkitektur kræver et højt niveau af ekspertise. Systemingeniøren beskæftiger sig med forskellige teknologier, der sikrer en sømløs sammensætning. Uanset om det er at forme det digitale landskab eller trænge nålen gennem udfordringer på virksomhedsniveau, er færdigheden i design og integration uundværlig.

Sikkerhedstekniske principper

Grundlæggende kryptografi

Kryptering og kryptografiske kontroller er grundlaget for cybersikkerhed, der udgør en betydelig del af en professionel CISSP-erfaring og viden. Beherskelse af disse koncepter sikrer legitimationssikkerhed, hvilket muliggør sikker overgang af information på tværs af domæner.

Adgangskontrolmekanismer

Dygtigheden af ​​en systemsikkerhedsprofessionel bedømmes delvist ud fra deres evne til at udvikle robuste identitets- og adgangsstyringsmekanismer. Legitimationsoplysninger skal kontrolleres, identiteter autentificeres, og adgang skal administreres med præcision.

Sikkert design og arkitekture

Designet af sikre arkitekturer nødvendiggør en omfattende forståelse af sikkerhedsprincipper og -praksis – såsom behovet for robuste perimeterkontrol, herunder hegn og porte – for at skabe designs, der modstår testen af ​​teknologisk udvikling og effektforringelse.

Fysisk sikkerhedsintegration i omfattende sikkerhedsarkitektur

Målsætning om fysisk sikkerhed i omfattende sikkerhedsarkitektur

Formålet med at inkorporere fysisk sikkerhed i en informationssikkerhedsstrategi er at skabe flere lag af forsvar. Fysiske afskrækkende midler – fra pullerter til mantraps – er ikke kun sekundære; de er integreret i beskyttelsesmatrixen.

Nøgleaspekter af fysisk sikkerhed

CCTV

Overvågning er et øje, der aldrig blinker i virksomhedens sikkerhedsarkitektur. Kvalitetsovervågningssystemer føres ind i sikkerhedsnervecentret og giver advarsler og information, der er afgørende for reaktive og proaktive foranstaltninger.

Passive infrarøde enheder

Disse fungerer som usynlige snubletråde, der signalerer uautoriserede adgangspunkter, bidrager til et lagdelt forsvar, og advarer fagfolk, før perimeter brydes.

Belysning

Veludviklede belysningssystemer afskrækker uautoriserede personer, mindsker de risici, kriminelle udgør, og er integreret i sikkerhedsdesignet, hvilket beviser, at hver detalje tæller i udformningen af ​​en sikker virksomhed.

Døre, låse og mantraps

Fysiske adgangspunkter, forstærket med de nyeste låse og biometriske systemer, kontrollerer ind- og udstigning effektivt. De står som tavse vagtposter, der inkarnerer den faste holdning, en organisation indtager med hensyn til sikkerhed.

Kortadgang og biometri

Disse er på forkant med identitetsbekræftelse og sikrer, at adgang kun gives til de fagfolk med verificerede legitimationsoplysninger - et vidnesbyrd om den grundighed, der er nødvendig for at konstruere en sikkerhedsarkitektur.

Evaluering og test af sikkerhedsarkitektur og -teknik:

Sikkerhedstestmetoder

Strenge testmetoder er pulskontrollen for enhver sikkerhedsarkitektur. En CISSP-ekspert skal være dygtig i forskellige testprocedurer - fra penetrationstest til glasbrudssensortjek - for at bekræfte integriteten og robustheden af ​​sikkerhedsapparatet.

Sikkerhedsløsningers livscyklus

Integration af sikkerhedsløsninger

Fra inkorporeringen af ​​avanceret cybersikkerhedsteknologi til den enkle installation af effektive dørlåse, integrationen af ​​sikkerhedsløsninger kortlægger en virksomheds modstandsdygtighed over for trusler.

Vedligeholdelse og forandringsledelse

En systemsikkerhedsmedarbejders arbejdsbyrde er aldrig statisk – vedligeholdelse og ændringsstyring kræver kontinuerlig opmærksomhed. En stabil kur af opdateringer, patches og reevaluering af praksis er vandmærket for et dygtigt brand inden for sikkerhed.

Bedste praksis for sikkerhedsopdateringer og patches

Regelmæssige opdateringer og korrekt implementerede patches er ikke en bekvemmelighed, men en nødvendighed. De er sikkerhedssystemets immunrespons på det evige angreb af cyberpatogener.

Sikkerhedsteknik og nye teknologier

Indvirkningen af ​​nye teknologier på sikkerhedsteknik

Med nye teknologier kommer nye sårbarheder. CISSP-professionelle skal kigge ind i innovationens smeltedigel og forudse, hvordan disse fremskridt vil forme landskabet inden for sikkerhedsteknik.

Udfordringer med at sikre nye teknologier

Det tempo, hvormed ny teknologi skynder sig frem, giver konstante udfordringer på sikkerhedsområdet. En CISSP-professionals rolle handler lige så meget om, hvad der er kendt, som det handler om at forberede sig på det ukendte.

Lær mere om CISSP Domain 3: Security Architecture and Engineering

Mens denne artikel har penslet på kernekoncepterne i det tredje CISSP-domæne, kræver det at erhverve dybdegående ekspertise og certificering de officielle CISSP-materialer.

Det betyder i det mindste at læse den officielle CISSP kursusbog. Det anbefales dog at supplere dette med et live instruktørledet CISSP-kursus. Dette øger sandsynligheden for at bestå eksamen samt understøtter læring gennem interaktion med eksperter, understøttende materialer og praktiske eksempler.

Afsluttende tanker

Sikkerhedsarkitektur og teknik er grundlæggende for at konstruere en robust cybersikkerhedsramme. Det tredje CISSP-domæne udstyrer fagfolk med en dyb forståelse af den strategiske planlægning og tekniske udførelse, der er nødvendig for at forsvare sig mod nutidens mangefacetterede cybertrusler.

Ved at dykke ned i kerneprincipperne for sikkerhedsarkitektur, herunder udvikling af omfattende strategier og implementering af robuste sikkerhedskontroller, får fagfolk den indsigt, der er nødvendig for at opbygge sikre systemer, der beskytter organisatoriske aktiver. På samme måde understreger fokus på sikkerhedsteknik vigtigheden af ​​praktisk anvendelse - fra integration af sikre netværkskomponenter til streng test og vurdering af sikkerhedsforanstaltninger.

For cybersikkerhedsudøvere, der sigter på at udmærke sig inden for deres felt, mestre nuancerne i sikkerhedsarkitektur ogingeniørarbejde er ikke blot en akademisk øvelse, men en praktisk nødvendighed. Dette domæne danner grundlaget for at designe og implementere sikkerhedsløsninger, der ikke kun opfylder nuværende sikkerhedsstandarder, men også kan tilpasses fremtidige udfordringer, hvilket sikrer langsigtet sikkerhed og modstandsdygtighed af informationssystemer.

FAQ

Hvad er nøglekoncepterne og bedste praksis relateret til sikre designprincipper?

Nøglekoncepterne drejer sig om omfattende risikovurdering, minimumsprivilegier og forsvar i dybden. Bedste praksis foreslår en metodisk tilgang til design, der omfatter regelmæssige opdateringer og løbende evaluering.

Hvordan påvirker sikkerhedsarkitekturen en organisations overordnede sikkerhedsstrategi?

En veludviklet sikkerhedsarkitektur er grundlaget for en organisations sikkerhedsstrategi. Det former virksomhedens modstandsdygtighed over for trusler og styrer integrationen af ​​cybersikkerhedsforanstaltninger på tværs af alle niveauer.

Hvad er de væsentlige komponenter i kryptografiske systemer og protokoller?

Væsentlige komponenter omfatter algoritmer, nøglestyring, protokoller til dataintegritet og ikke-afvisningsforanstaltninger. En dyb forståelse af disse bolværker giver mulighed for at bevare et systems hemmeligholdelse og autenticitet.

Hvilken rolle spiller sikkerhedsmodeller i design og implementering af sikre systemer?

Sikkerhedsmodeller giver det teoretiske grundlag for adgangskontrolpolitikker og -mekanismer, og tilbyder en standardiseret tilgang til sikkerhedsprofessionelle, når de laver en sikker systemarkitektur.

Hvordan vurderer og afhjælper du effektivt sikkerhedssårbarheder i en sikkerhedsarkitektur?

Effektiv vurdering starter med en grundig forståelse af arkitekturen, identifikation af potentielle sårbarheder gennem værktøjer og metoder og implementering af passende kontroller for at mindske de opdagede risici.

 

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}